Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian SpanishDodatak A

Osnovni principi Nultih Granica


Mir za sva vremena, sada i zauvijek i dalje
Ka maluhia no na wa a pau, ke’ia wa a mau a mau loa aku

1. Nemate pojma o tome šta se doga?a.

Nemogu?e je biti svjestan svega što se doga?a u vama i oko vas, svjesno ili nesvjesno. Vaše tijelo i um se podešavaju upravo sada, a da vi toga niste ni svjesni. Postoji ogroman broj nevidljivih signala u vazduhu upravo sada, od radio talasa do oblika misli, kojih uopšte niste svjesni. Vi ste svakako ko-kreator svoga vlastitoga svijeta upravo sada, ali to se dešava nesvjesno, bez vaše svjesne kontrole ili znanja. To je razlog zbog kojega možete pozitivno misliti koliko ho?ete, a i dalje biti siromašni. Vaš svjesni um nije kreator.

2. Nemate kontrolu nad svim.

O?igledno, ako ne znate sve što se dešava, ne možete uopšte imati kontrolu. To je samo jedna ego zabluda da mislite da možete natjerati svijet da se ponaša po vašoj zapovijesti. Kako vaš ego ne može vidjeti mnogo od toga što se odvija u ovome svijetu sada, dopustiti egu da odlu?i šta je sada najbolje za vas, nije mudro. Vi imate izbor, ali nemate kontrolu. Možete upotrijebiti svoj svjesni um da po?nete da birate šta biste radije doživjeli, ali morate da napustite ideju da li ?e se to odigrati ili ne, ili kako, ili kada. Predaja je klju?.

3. Možete iscijeliti sve što vam se na?e na putu.

Sve što se pojavi u vašem životu, bez obzira kako se pojavilo, je tu radi iscjeljivanja, jednostavno zato što je sada u vašem dometu. Ovim se pretpostavlja da ako to možete da osjetite, možete i da ga iscijelite. Ako nešto možete da vidite u drugome, i do vas mu?i, tada je ono tu radi iscjeljivanja. Ili kako sam jedanput rekao Opri: „ako možeš da primijetiš, možeš i da dobiješ.“ Možda nemate pojma zašto je to u vašem životu, ili kako se u njemu pojavilo, ali možete mu dopustiti da nestane, jer ste sada svjesni toga. Što više iscjeljujete to što se javlja, ?istiji ste da ispoljite to što više volite, jer ?ete tako oslobo?enu energije mo?i da upotrijebite za nešto drugo.

4. Vi ste 100 % odgovorni za sva svoja iskustva.

To što se dešava u vašem životu nije vaša greška, ve? vaša odgovornost. Ovaj koncept li?ne odgovornosti zadire dalje od onoga što govorite, radite ili mislite. On uklju?uje i to što drugi govore, rade i misle, a javlja se u vašem životu. Ako preuzmete odgovornost za sve to što se javlja u vašem životu, tada kada se neko pojavi sa problemom, tada je to i vaš problem tako?e. To povezuje princip trojstva, koji isti?e da vi možete iscijeliti sve što se javlja na vašem putu. Ukratko, ne možete kriviti nikoga i ništa za postoje?e stanje u vašem životu. Jedino što možete da uradite je da preduzmete odgovornost za to, što zna?i prihvatiti ga, imati ga, i voljeti ga. Što više iscjeljujete to što se pojavljuje, više se uskla?ujete sa izvorom.

5. Vaša karta za mjesto nultih granica je fraza „Volim te“.

Prolaz koji dovodi do mira preko svih shvatanja, od iscjeljivanja do ispoljavanja, je jednostavna fraza „Volim te.“ Njeno govorenje Božanstvu ?isti sve u vama tako da možete da doživite ?udo ovoga trenutka: nulte granice. Ideja je u tome da sve volite. Volite preveliku debljinu, lošu naviku, problem djeteta ili vašeg susjeda ili supružnika; sve to volite. Ljubav preobražava zarobljenu energiju i osloba?a je. Govorenje rije?i „Volim te“ otvara vrata za doživljavanje iskustva Božanstva.

6. Inspiracija je važnija od namjere.

Namjera je igra?ka uma; inspiracija naredba Božanstva. U jednom trenutku ?ete se predati i po?eti da slušate, radije nego da molite i ?ekate. Namjera pokušava da kontroliše život baziran na ograni?eni pogled egoa; inspiracije je primanje poruke od Božanstva a zatim i postupanje po noj. Namjera djeluje i donosi rezultate; inspiracija djeluje i donosi ?uda. Šta vam se više dopada?

 

Stranica 17 od 19 Sve stranice