Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish


Izbor je ograni?enje

Mi možemo zamoliti Božanstvo koje zna našu li?nost, za iscjeljenje svih misli i sje?anja koja nas vuku natrag u ovo vrijeme.
Morrnah Simeona

Dr. Hew Len je u oktobru 2006 godine došao u Austin, Texas, da bi sa mnom proveo nekoliko dana. Kada sam ga do?ekao na aerodromu, odmah smo po?eli da pri?amo o životu, Bogu, programima, ?iš?enju, i sli?nom. Pitao me ?ime se bavim i kako se osje?am ovih dana. Rekao sam mu koliko sam bio uzbu?en.

„Postoji film u kojem jedan od likova kaže ’neki ljudi su budni, i žive u konstantnom stanju za?u?enosti.’ Ja sam prili?no blizu takvom stanju,“ rekoh. „Dešavanja su mi ?udnovata i magi?na i osje?am se razveseljenim životom.“

„Pri?aj mi još.“, zhtijevao je.

Rekao sam mu o novim kolima, koja obožavam. To je 2005 Panoz Esperante GTLM luksuzni egzoti?ni sportski auto. Pravi ih Panoz porodica. Svaki je ru?no sastavljen, svaki ima dokument proizvo?a?a, i svaki ima ime. Moj auto se zove Francine. Znao sam da Dr. Hew Len cijeni ljubav uloženu u auto, kao i ?injenicu da se prema autu ponašaju kao prema osobi. Za njega, sve je živo.

Rekao sam da ?u da gostujem u TV šou Larry Kinga kao rezultatom moje pojave u filmu Tajna. Želio je da zna kakav je Larry King.
King je direktan, prijateljski nastrojen, sa uli?nim iskustvom. Svi?ao mi se.

Nastavio sam da govorim i rekoh mu za uspjeh mojih knjiga, kao što su Faktor Privla?nosti i Uputstva za nedostaju?e životne instrukcije. Poslije nekoliko trenutaka mogao je da uvidi kako vrcam od energije.

„Šta misliš u ?emu se razlikuješ od onog trenutka kada si bio na prvom ho’oponopono seminaru?“

Promislio sam na trenutak i rekao: „Prestao sam sa kontrolama. Puštam da stvari teku. Sve što radim je da ?istim, brišem, i imam namjeru da dosegnem nulto stanje.“

Potapšao me po ramenu i nasmiješio, na na?in kojim je priznavao moje napore i da je to dobro za mene.

Krenuo je ka mojim kolima, a zatim poslije nekoliko koraka stao i zagledao se u mene.

„Skaku?eš dok hodaš,“ rekao je, gotovo u ?udu. „Gipko hodaš.“

„Da, milo mi je što te vidim.“, rekoh.

Pošli smo na ve?eru i rekao sam mu kako sam razo?aran što se moja knjiga Svakog trenutka se rodi po jedan mušterija, ne prodaje tako dobro.

„Jospeh, treba da je voliš.“

Htio sam da se moja knjiga prodaje, pa mi nije bila jasno kakve veze ima ljubav s tim.

„Joseph, kada bi imao troje djece, a jednome od njih škola ne bi dobro išla, da li bi mu rekao da si se u njega razo?arao?“

„Ne,“ odgovorih. I odjedanput me pogodio jedan uvid. Moja knjiga je moje ?edo, a ja sam govorio kako nije dobra kao druge moje knjige. To sam osjetio tako jako i duboko, da umalo nijesam zaplakao usred restorana.

„Shvatio si, Joseph.“, re?e Dr. Hew Len. „Moraš voljeti svu svoju djecu.“

Po?eo sam užasno da se osje?am zbog toga što sam isklju?io moje „dijete“, zato što se nije ponašalo dobro u školi života. Osje?ao sam se žalosno. Po?eo sam da ponavljam u mom umu „Volim te“, „Žao mi je“, „Molim te oprosti mi“ i „Hvala ti“ Božanstvu, dok sam držao osje?aj o mojoj knjizi u srcu. Kasnije, kada sam stigao ku?i i vidio knjigu, podigao sam je i prinio je srcu, grle?i je, volje?i je, i traže?i oproštaj što je nijesam poštovao samo zato što postoji.

Kasnije, dok sam se vozio sa Dr. Hew Len-om put moga doma kroz Wimberleys, Texas, rekao je kako je vidio patuljka u meni.

„Šta?“

„Jednog patuljka,“ ponovio je.

Navikao sam na to kako on vidi stvari koje ja ne vidim. On to ne bi nazvao vidovnjaštvom ve? jednim otkrovenjem u trenutku.

„Patuljak ima velike o?i i velike uši. Želi da ostane unutra i da se ne pojavljuje u javnosti.“

„To je onaj dio mene koji želi da ostane doma i radi na kompjuteru i da ne komunicira sa ljudima.“

„Ipak, to je onaj dio tebe koji voli da je u centru pažnje.“

„Dvije tre?ine mene žele da budu u šou Larry King-a i Opre i budu u centru pažnje,“ priznao sam, „dok drugi dio želi da ostane unutra i da se osami.“

„Tvoj patuljak ?e te održati pri zdravoj pameti,“ Objasnio je Dr. Hew Len. „Ljudi koji ne žele ništa drugo sem da budu priznati kao zvijezde ?e sami sebe izludjeti. Ljudi koji ne žele ništa drugo sem da žive u pe?ini drže svoju svjetlost pod košarom. Ti imaš balans.“

Kasnije toga dana sam Nerissi, mojoj ljubavi, ispri?ao o patuljku.

„Kako se zove dio tebe koji želi da bude na sceni?“ upitala je.

„Ne znam.“

Razmišljala je neko vrijeme i rekla, „Mislim da se zove Vilenjak.“

„Vilenjak?“

„Da, vilenjak. Mislim da se uklapa.“

Nasmijao sam se i morao da se složim. Slede?eg dana, kada sam rekao Dr. Hew Len-u da je Nerissa moj ekstrovertni dio nazvala Vilenjakom, snažno se nasmijao i svidjelo mu se.

„Vilenjak voli svjetlost,“ zapjevao je.

Dan nakon što je Dr. Hew Len stigao u oblast u kojoj sam živio, odvezao sam se tamo kako bi se vidio sam njim. Zatekao sam ga kako sjedi za stolom sa dvije penzionerke Meksikanke, koje su izgledale kao da upijaju svaku njegovu rije?. Mahnuo mi je da pri?em. Uzeo sam šolju kafe i krenuo da sjednem na stolicu pored njega. Zaustavio me i zamolio da sjednem u susjednu stolicu, za jedno mjesto dalje od njega, ali preko puta one dvije žene.

„Reci ovim damama ?ime se baviš,“ rekao mi je.

Rekao sam im o mojim knjigama, mom filmu, i kako pokušavam da pomognem ljudima da prona?u sre?u.

„Reci im kako rešavaš probleme,“ re?e.

„Ranije sam pokušavao da rešavam probleme, bilo da su oni moji ili nekoga drugog. Danas im dopuštam da postoje, ali zato ?istim sje?anja koja su dovela do njih. Dok to radim, problemi nestaju i ja sam dobro kada oni nestanu.“

„Joseph, možeš li da im navedeš jedan primjer?“

„Moja sestra me nervira,“ priznao sam. „Bila je dobrostoje?a, provalili su joj u ku?u, pokrali je i mnogo toga drugog. Nije sre?na i to me ?ini nervoznim. Pokušao sam da joj pomognem tako što sam joj slao novac, knjige, filmove, pa ?ak i DVD ure?aj kako bi mogla da gleda filmove. Ona nije ništa u?inila u pravcu promjene. Ali sada ne pokušavam da je promjenim.“

„Pa šta radiš?,“ jedna od njih je upitala.

„Radim na sebi,“ rekoh.“ Sada shvatam da život kojim živi nije nešto što ona ?ini. To je program, ili sje?anje, koje se odvija, i ona je uhva?ena u njihovu mrežu. To je kao da je dobila virus. To uopšte nije njena greška. I zato što ja to osje?am, zato što osje?am njenu bol, to zna?i da ja dijelim isti taj program. Treba da se ?istim. Dok se budem ?istio, program ?e nestajati i za nju, tako?e.“

„Šta radiš da bi ?istio?“

„Sve što radim je da govorim ’Volim te’, ’Žao mi je’, Molim te oprosti mi’, i ’Hvala ti’, nanovo i nanovo.“

Dr. Hew Len je objasnio kako u jednostavnoj frazi ’Volim te’ postoje tri elementa koja sve mogu da preobraze. Rekao je da su to zahvalnost, poštovanje i preobraženje. Nastavio sam da objašnjam kako ja mislim šta se doga?a.

“Fraze koje izgovaram su kao magi?ne rije?i koje otvaraju kombinacionu bravu kosmosa. Kada recitujem te fraze, koje izgledaju kao pjesma, otvaram se Božanstvu kako bi me o?istilo i izbrisalo sve programe koji me spre?avaju da budem sada i ovdje.“

Dr. Hew Len je rekao kako mu se dopao na?in na koji sam opisao kako funkcioniše ho’oponopono metod ?iš?enja.

„Re?i da je neko zaka?io virus je ispravno,“ rekao je „To je program koji se nalazi u svijetu i mi ga zaka?imo. Kada ga neko ima i vi to primijetite, i vi ga tada imate, tako?e. Ideja je da preuzmete 100% odgovornost. Kada sebe ?istite, ?istite program iz svih.“ Zastao je i dodao, „Ali ima mnogo programa. Oni su kao korov koji raste iz ni?ega. Da bi došli do nultih granica, moramo da uradimo toliko mnogo ?iš?enja da to ne možete ni zamisliti.“

Izgledalo je da gospo?e razumiju, što me iznenadilo. Govorilo smo o konceptima za um zbunjuju?im, ipak se ?inilo da im je to blisko. Nijesam mogao a da se ne zapitam, da li se one jednostavno prilago?avaju vibracijama Dr. Hew Len-a, upravo onako kao što tonska viljuška kada pusti ton podešava svu okolinu svojoj vibraciji.

Dr. Hew Len i ja smo pošli u šetnju. To je bila šetnja od pola milje na svježem jutarnjem vazduhu, po poprašnjavom šljunkovitom putu. Pored nas se kretao jelen. U jednom terenutku smo naišli na grupu pasa koji su zalajali na nas, ali smo nastavili da hodamo i pri?amo. Odjednom je Dr. Hew Len mahnuo rukom put njih, kao da ih blagosilja, i rekao: „Volimo vas.“

Psi su prestali da laju.

„Svi mi želimo da budemo voljeni,“ re?e. „Ja, ti ?ak i psi.“ Jedan mali pas iza ostalih, je lagano posko?io. Nijesam se mogao oteti utisku kako je rekao, „ta?no tako“ ili možda „Hvala ti.“

Ili ?ak, „Volim i ja tebe, tako?e.“

Naši razgovori su uvijek bili stimulišu?i. U jednom momentu me iznenadio rekavši da je naš jedini izbor u životu, da li ?emo ?istiti ili ne.

„Ti djeluješ ili iz sje?anja ili iz inspiracije,“ objasnio je. „To je to.“

Odgovorio sam, „Uvijek ljudima govorim da imaju izbor da djeluju iz inspiracije ili ne. To je slobodna volja. Božanstvo šalje poruku i ti možeš djelovati na osnovu nje ili ne. Ako tako ?iniš, sve je dobro. A ako ne, mogao bi da imaš probleme.“

„Tvoj izbor je da ?istiš ili da ne ?istiš.,“ rekao je. „Ako si ?ist, tada kada se pojavi inspiracija, ti prosto reaguješ. Ne misliš o tome. Ako misliš o tome, tada porediš inspiraciju sa ne?im, a to sa ?ime porediš je sje?anje. O?isti sje?anje i tada nemaš izbora. Imaš samo inspiraciju i djeluješ po njoj bez mišljenja, to je samo to.“

„To je kao da smo u velikoj simfoniji,“ Dr. Hew Len je objasnio. „ Svako od nas ima po jedan instrument. Ja imam jedan, tako?e.
Tvoji ?itaoci imaju svoje. Nijedan nije isti. Kako bi se koncert odvijao i svi u njemu uživali, oni treba da sviraju svoj dio, ne tu?i. U nevolji smo ako ne uzmemo naš instrument, ili mislimo da neko drugi ima bolji. To je sje?anje.“

Po?eo sam da uvi?am kako koncert ima scenske radnike, promotere i ?ista?e. Svako ima svoju ulogu.

Tako?e sam pomislio na razne ljude koje sam znao, a za koje se ?inilo da nemaju pojma o njihovom metodu uspjeha. To su James Caan, ?uveni glumac iz filma Kum i TV serije Las Vegas. Sreo sam ga nekoliko puta. Njegov uspjeh je u velikoj mjeri misterija za njega, kao što je i za mene i za vas. On je briljantan glumac, ?ak legenda. Ali jedino što radi je da bude to što jeste. On igra svoju ulogu u scenariju kosmosa.

Isto bi se moglo re?i i za mene. Nekim ljudima koje sre?em djelujem kao guru. Da su me gledali u filmu Tajna ili pro?itali bilo koju od mojih knjiga, naro?ito Faktor privla?nosti, mislili bi da imam direktnu vezu sa Bogom. Istina je da ja jedino sviram svoj instrument u koncertu života.

Kada vi svirate svoj dio, a ja moj, svijet funkcioniše. Problem nastaje kada vi ho?ete da budete ja, ili da ne budete vi.

„Ko dodjeljuje uloge?“ zapitao sam Dr. Hew Len-a.

„Božanstvo.“ Rekao je. „Nula“

„Kada su dodijeljene?“

„Mnogo prije nego što smo se ti ili ja pojavili ?ak i kao ameba.“

„Da li to zna?i da uopšte nema slobodne volje? Da smo prosto postavljeni u svoje uloge?“

„Imaš totalno slobodnu volju,“ rekao je. „Stvaraš kao kad dišeš, ali da bi djelovao iz nule moraš napustiti sva svoja sje?anja da ostanu tu.“

Moram priznati da ga nijesam potpuno razumio. Ali dio koji jesam razumio bio je da je moj posao da sviram svoj instrument. Ako ja sviram moj, tada sam dio koji je našao svoje mjesto u slagalici života. Ali ako u toj slagalici pokušam da upadnem na drugo mjesto, i da ga zauzmem, cijela slika ?e se poremetiti.

„Tvoj svjesni um ?e pokušati da sve to razumije,“ razjašnjavao je Dr. Hew Len. „Ali tvoj svjesni um je svjestan svega 15-tak dijelova informacija dok postoji 15 miliona dijelova informaciju u svakom trenutku. Tvoj svjesni um nema pojma šta se uistinu dešava.“

To nije bilo nimalo prijatno.

Svakako ne mom svjesnom umu.

Kao što sam ranije pomenuo, jednog dana sam vodio seminar pod nazivom „Tajna novca“. Svima sam rekao da ?e imati novca ako se o?iste. Ako su bez novca, tada nisu ?isti. Rekao sam Dr. Hew Len-u o tome i on se složio.

„Sje?anja mogu držati novac van domašaja,“ rekao je. „Ako ste na?isto sa novcem, ima?ete ga. Univerzum daje ako vi to prihvatate.
Sje?anja koja se ponavljaju su ta koja ga drže dalje od vas, ili da ga ne vidite.“

„Kako postajete ?isti?“

„Nastavite da govorite ’Volim te’.“

„Da li to govorite novcu?“

„Možete da volite novac, ali bolje je da to kažete Božanstvu.“ Kada ste u nuli, imate nulta ograni?enja i tada ?ak i novac može da vam do?e. Ali kada ste u sje?anjima, to ?ete odvratiti. Postoje mnoga sje?anja vezana za novac. Dok ih ?istite, ona bivaju o?iš?ena za svakoga.“

Ušli smo u kafi? i naru?ili kafu. Mjesto je bilo tiho kada smo sjeli, ali lagano se punilo i postajalo užurbanije i bu?nije. Energija na tom mjestu je rasla.

„Primje?uješ li?“ upitao je.

„Svuda bruji.“ rekoh. „Ljudi se ?ine sre?nijim.“

„Ušli smo i donijeli sa sobom ?istije sopstvo i ovo mjesto to osje?a,“ rekao je.

Pri?ao mi je o restoranima u Evropi. Nisu dobro poslovali, ali poslije njegove posjete, pove?avao se promet. To je isprobao na nekoliko razli?itih mjesta da bi vidio da li ?e se ista stvar odigrati. I jeste. Tada je otišao do vlasnika restorana i rekao mu: „Ako mi do?emo i vaš promet poraste, da li ?ete nas ?astiti jelom?“ vlasnik se složio. Dr. Hew Len bi tako ?esto dobijao jelo samo zato što bi boravio u restoranu.

Primijetio sam da ?esto ?aš?ava novcem. Ušli smo u malu radnju. Kupio je nekoliko komada obojene staklarije za svoje prijatelje.
Zatim je pljusnuo nov?anicom od 20$ na tezgu i rekao: „A ovo je za vas!“ Službenik je prirodno izgledao iznena?eno. On je dodao:
„To je samo novac!“

Kasnije u restoranu dao sam veliku napojnicu konobarici. Zurila je otvorenih usta. „To ne bih mogla da prihvatim,“ rekla je. „Da možeš,“ suprotstavih se.

Još, kasnije, došao sam na ideju za proizvod za koji sam znao da bi mogao donijeti veliko sumu novca. Dr. Hew Len je istakao,
„Univerzum te nagradio za velikodušnost. Dao si, pa si i dobio. Ja sam ti dao tu inspiraciju. Da nisi dao, ne bi ti ni bilo dato.“

Ah, i to je bila prava tajna o novcu.

„Mi Amerikanci zaboravljamo da na našim nov?anicama piše ’U boga vjerujemo’“ re?e Dr. Hew Len. „Mi to štampamo, ali ne vjerujemo u to.“

Jedanput me Dr. Hew Len pitao za moju fabriku zdrave hrane koju sam osnovao sa jednim ljekarom i nutricionistom. Predstavili smo je tržištu kao prirodnu formulu za smanjivanje holesterola i nazvali CardioSecret. (vidi www.CardioSecret.com. ) Nešto ranije smo Dr. Hew Len i ja razgovarali o imenu proizvoda kao i o imenu kompanije. Zanimalo ga je dokle smo stigli sa tim.

„Još uvijek je u statusu ?ekanja,“ rekoh. „Unajmio sam pravnika iz Administracije za hranu i ljekove da prou?i našu internet stranicu i pakovanje nešag proizvoda, tako da ?ekamo njegovo mišljenje. Ali kao rezultat rada na ovom projektu, došao sam na ideju o jednom još zanimljivijem proizvodu, nešto što zovem Fitt-a-Rita.“

Po?eo sam da objašnjavam da je Fit-a-Rita prirodna mješavina margarite (vrsta koktela) (vidi www.fitarita.com ). Dobio sam tu ideju dok sam bio na pi?u sa prijateljima. Bio sam na jednom takmi?enju u bodi-bildingu u to vrijeme, tako da je margarita bila za mene jedinstvena i rijetka stvar. Dok sam pio jednu, rekao sam: “To što nam treba je Bodi-bilders Margarita.“ ?im sam to rekao, znao sam da je to dobra ideja.

„Dobro za tebe, Joseph,“ Dr. Hew Len je rekao. „Nisi bio vezan za prvi proizvod, niti si želio da se stvari odvijaju onako kako ti ho?eš, zato ti je Božanstvo dalo ideju za zara?ivanje. Mnogi ljudi se zalijepe za jednu ideju i pokušavaju na silu da ostvare svoja o?ekivanja, a ono što rade je da blokiraju bogatstvo koje žele da prime. Dobro je za tebe Joseph, dobro.“

Bio je u pravu, naravno. Sve dotle dok budem otvoren za ideje od Božanstva, one ?e dolaziti. Pored Fit-A-Rita ideje za proizvod, dobio sam ideju i za „?iste?e podloge“. Postoje podloge na koje stavljate hranu da se o?isti kao i da se vi o?istite prije jela. (vidi www.clearingmats.com) Ali nijesam se na tome zaustavio. Dr. Hew Len je tako?e dobio ideju.

„Nikada nijesam naišao na internet stranicu koja ?isti ljude dok sjede i gledaju je.,“ rekao mi je. „Hajde da napravimo takav sajt za našu knjigu. Kada ljudi posjete tu stranicu neka ih ona ?isti sa onim što mi ubacimo na nju.“

Upravo to smo i uradili. Vidi www.zerolimits.info.

Nema kraja idejama kao i novcu koji možete ste?i jednom kada se oslobodite svojih želja i dozvolite im da vam do?u. Klju?, kao i uvijek, je jedino da nastavite da ?istite, ?istite, ?istite.

„Šta bi terapeut trebao da vidi kada gleda klijenta?“ pitao sam, žele?i da istražim specifi?ne na?ine lije?enja ljudi.

„Samo da ih voli,“ Dr. Hew Len je odgovorio.

„Ali šta ako je neko doživio traumu u jednom trenutku i nije je prebolio?“ Upitao sam žele?i da satjeram Dr. Hew Len-a u ?ošak, i prisilim ga da iscijedi neke metode koje bih mogao da upotrijebim.

„Sve što svi jedino žele je da budu voljeni,“ rekao je. „Zar to nije ono što i ti želiš? Nije važno šta kažeš ili radiš sve dok voliš tu osobu.“

„Dakle mogao bih biti Jungijanac ili Frojdovac ili Rajhijanac ili bilo šta drugo?“

„To nije važno,“ istakao je. „Ono što je važno je da voliš osobu jer je dio tebe, i tvoja ljubav ?e joj pomo?i da obriše i o?isti program aktiviran u njenom životu.“

Nijesam mogao da se pomirim sa tim odgovorom, mada sam mogao da uvidim kuda cilja.

„Jednom mi je došla žena za koju se smatralo da ima šizofreniju,“ po?eo je. „Tražio sam od nje da mi ispri?a svoju pri?u. Moraš da shvatiš da bilo šta mi ona ili bilo ko ispri?a nije prava stvar. Njihova pri?a je njihova svjesna interpretacija doga?aja. Ono što se zbilja dešava je daleko od njihove svijesti. Ali slušanje pri?e je po?etak.“

„Šta je rekla?“

„Ispri?ala mi je svoju pri?u i ja sam slušao. Samo sam nastavljao da ponavljam u svom umu ’Volim te’ Božanstvu, vjeruju?i da ?e sve što treba da bude o?iš?eno i biti o?iš?eno. U jednom trenutku mi je rekla svoje ime, koje je bilo jedno od onih sa crticom.“

„Kao Vitale-Oden ili sli?no?“

„Tako je. Znao sam da je to dio problema. Kada neko ime razdvojimo, to stvara razdvojenu li?nost. Trebala je da ima vlastito ro?eno ime.“

„Da li si je pitao da zakonski promijeni ime?“

„Nije morala da ode tako daleko,“ objasnio je. “Govore?i sebi da je njeno ime jedna rije?, po?ela je da se opušta i ponovo osje?a cijelom.“

„Ali da li je to bila promjena imena ili tvoje rije?i ’Volim te’ koje su dovele do njene promjene?“

„Ko zna?“

„Ali ja ho?u da znam,“ rekoh. „Po?eo sam Kurs o ?udima program na www.miraclescoaching.com internet strani. Ho?u da budem siguran da ?e moji u?itelji re?i i uraditi pravu stvar kako bi zbilja pomogli ljudima.“

Nastavio je da objašnjava da terapeuti misle da su tu da pomognu ljudima, ili da spasu ljude. Ali u stvarnosti njihov posao je da sebe izlije?e od programa koje vide u klijentima. Onako kako ta sje?anja nestaju kod terapeuta, tako ?e nestajati i kod klijenata.

„Nije važno šta ti ili tvoji treneri govorite ili radite, sve dok volite osobu sa kojom ste,“ ponovo je pojasnio. „Upamti, osoba koju gledaš je tvoje ogledalo. Ono što oni doživljavaju, to dijele sa tobom. O?isti taj program koji dijelite, i oboje ?e te biti dobro.“

„Ali kako?“

„Volim te.“ Re?e.

Po?eo sam da shvatam.

Pokušavao sam da shvatim kako svijet funkcioniše od momenta kada sam bio dovoljno odrastao da ?itam dje?ije knjige, a zatim stripove. „Supermena“ i „Flasha“ je bilo prili?no lako shvatiti. Danas se bavim naukom, psihologijom i filozofijom u skladu sa svojim mentalnim sklopom.

Baš kada sam pomislio da mogu da se nosim sa tim, pojavila se knjiga koja je uzburkala moj pogled na svijet. Ovoga puta ?itao sam knjigu Svjesni Govori od Balsekar-a, kada sam osjetio glavobolju.

Ako treba da sumiram poruku rije?ima koje poti?u od ?ovjeka zbunjenog knjigom, rekao bih da ništa što radimo ne poti?e od slobodne volje. To se sve zahtijeva kroz nas. Mi mislimo da smo svjesni ?inioci. Griješimo. To govori naš ego. U nekom smislu, mi smo lutke na koncu koje pokre?e Božanstvo u nama.

Sada zamislite ovo:

Ja sam momak koji je napisao knjigu Faktor privla?nosti, knjigu u kojoj se objašnjava proces od 5 koraka za imanje, ?injenje ili postajanja, šta god vi ho?ete. Ja i drugi smo upotrijebili taj metod da privu?emo sve, od bogatstva do automobila, supruga, zdravlja, poslova i bilo šta drugo što vi želite. Radi se o objavi namjere i zatim reagovanja na ono što bi se pojavilo ili iskrslo iz vaše nutrine da bi se realizovalo. Ukratko, vi ste lutkar, a svijet je vaša lutka.

Prema tome, kako ja mogu da pomirim ove dvije o?igledno potpuno razli?ite filozofije u vlastitoj glavi, a da ne pošašavim?

Mislim da to funkcioniše ovako:

Prvo, mi živimo u svijetu kojim upravljaju vjerovanja. U šta god da vjerujete, to vjerovanje ?e djelovati. Ono ?e vas provesti kroz dan, po bilo koju cijenu. Ono ?e uokviriti vaša iskustva u percepcije koje za vas imaju smisla. I kada se nešto pojavi što se ?ini da ne odgovara vašoj slici/vjerovanju o svijetu, na?i ?ete na?in da ga racionalizujete i prisilite da se uklopi. Ili ?ete uzeti valijum (za smirenje).

Drugo, ne mogu, a da se ne upitam, šta ako su obje filozofije ispravne: Mi smo i lutkari i lutke. Ali to djeluje jedino ako skrenemo sa vlastitog puta. Um je taj koji nas tjera da se prepijamo, prejedamo, veselimo, krademo, lažemo ili ?ak provedemo previše vremena brinu?i o tome kako ovaj svijet funkcioniše. Naš um je na putu prirodnog toka stvari. Naši umovi znaju da su osu?eni na neuspjeh i ne mogu da podnesu pomisao na to, zato stvaraju naviku dobrog osje?anja da bi preživjeli. U stvarnosti (ma kakva da je), vaš um je posrednik doživljavanju ushi?enja ovoga trenutka.

Ako je to tako, tada sve tehnike pro?iš?avanja – o ?emu sam govorio kao koraku tri u Faktoru privla?nosti – su tu da bi vam pomogle u posredovanju na Božanskom planu.

Na primjer, kada koristite metod kao što je Tehnika Emotivne Slobode (EFT) – vi rastvarate stvari koje vas mu?e.

Ali šta se tada dešava?

Tada preduzimate pozitivnu aktivnost.

Elem, zar ionako ne bi ste preduzelu tu pozitivnu aktivnost?

Drugim rije?ima, podsticaj da preduzmete tu aktivnost poslat vam je od Božanstva, i vaša nelagoda u vezi toga je bila posrednik.
Odbacite posrednika i vi ste ponovo natrag u jednoti sa Božanstvom, što zna?i vi ste lutka i lutkar opet.

Zato dozvolite mi da sumiram kako to meni izgleda danas:

Na ovaj svijet dolazite sa darom sebi svojstvenim. Možda to odmah znate ili ne. To možda ne znate ni sada. U jednom tenutku to ?ete osjetiti u sebi. Sada, vaš um ?e to po?eti da procjenjuje. Ako vaš um to procijeni kao loše, i?i ?ete na terapiju ili koristiti razne metode, ljekove, navike kako bi ste s time izašli na kraj, sakri?ete to, to ?ete riješiti, osloboditi se toga, ili prihvatiti. Ali jedanput kada se oslobodite posrednika koji vas spre?ava da koristite svoj dar, djelova?ete preko njega. Ukratko, bi?ete lutka Božanstva, ali ?ete biti lutkar svoga života.

Vaš je izbor da li ?ete se prepustiti toku, ili ne.

To je slobodna volja. Neki to zovu „slobodno ne?u“ jer vaša realna odluka je da djelujete po impulsu ili ne.

?ak je i veliki zabavlja? P.T. Barnum, o kome sam pisao u knjizi Svakoga dana se rodi po jedan kupac, znao to. On je regovao. On je radio stvari na visokom nivou. Ali uvijek je slijedio viši red. Na njegovom spomeniku piše: „Ne moja, ve? tvoja volja neka bude.“

On je djelovao po svojim idejama bez posredovanja uma, i dozvoljavao da rezultati budu onakvi kakvi budu, vjeruju?i da je sve to bilo dio ve?e slike univerzuma. Bio je u stanju da se prepusti dok je djelovao.

A to je korak pet u mojoj knjizi Faktor privla?nosti.

Ve?eras sam razotkrio svijet. (Mislim)

Sutra ve? nijesam bio siguran.

Ponovo ?eznem za stripovima.

„Svako ima dar,“ rekao mi je Dr. Hew Len tokom jedne od naših šetnji.

„A Tiger Woods?“ upitah, znaju?i odgovor, ali sam želio da ga dovedem do dubljih pitanja.

„On igra svoju ulogu u Božanskom planu.“

„Ali šta ako on po?ne da u?i druge da igraju golf?“

„Nikada ne?e uspjeti,“ rekao je Dr. Hew Len. „Njegova uloga je da igra golf, ne da podu?ava golf. To je uloga nekoga drugog. Svi mi imamo svoj udio.“

„?ak i vratar?“

„Da. Postoje vratari i sme?ari koji vole svoj posao,“ rekao je. „Ti ne misliš tako jer zamišljaš kako si u njihovoj ulozi. Ali oni ne mogu da igraju tvoju ulogu, isto tako.“

Odjednom sam se sjetio jedne re?enice sa jednog starog kursa samopoboljšanja: „Ako ti je Bog rekao šta da radiš, to ?eš uraditi i bi?eš sre?an. Dakle, to što radiš je ono što Bog ho?e da radiš.“

Poenta nije u tome da se opirete svojoj ulozi. Mogao bih da ?eznem da budem glumac kao James Caan, ili bodi-bilder kao Frank Zane, ili pisac kao Jack London. Mogao bih da budem dosta dobar u pisanju pjesama, ili u glumi, ili izgra?ivanju tijela, ili pisanju novela. Ali moja uloga je inspirator. Ja pišem knjige kako bih probudio ljude, ili da budem precizniji, da probudim sebe.

Kako budim sebe, tako probu?ujem i vas.

 

Stranica 13 od 19 Sve stranice