Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish


Uvod

Tajna Univerzuma


2006 godine napisao sam jedan ?lanak pod nazivom ‘‘Najneobi?iji terapeut na svijetu’‘. Odnosio se na psihologa koji je pomogao da se izlije?e svi mentalno bolesni kriminalci u jednom zatvoru – a da se nije nikada profesionalno susreo ni sa jednim od njih. Koristio je jedan neobi?an iscjeliteljski metod sa Hawaja. Do 2004 nijesam nikada ?uo o njemu ili njegovom metodu. Prije nego sam ga pronašao, za njim sam tragao dvije godine. Tada sam nau?io njegov metod i napisao taj sada popularni ?lanak.

Taj ?lanak je zapljusnuo Internet. Prvo je poslat na Newsgroupe, a zatim e-mail-om proslije?en ogromnom broju ljudi raznih životnih okupacija. Ljudima sa moje li?ne liste na www.mrfire.com se svidjela, i oni su ga proslijedili desetinama hiljada drugih. Ovi su ga dalje proslijedili svojoj familiji i prijateljima. Procjenjujem da je oko 5 miliona ljudi pro?italo ovaj ?lanak.

Svako ko ga je pro?itao teško da je mogao da povjeruje u takvo nešto. Neki su bili inspirisani njime. Neki su bili skepti?ni. Svi su tražili još. Ova knjiga je rezultat te želje i moje potrage.

?ak i ako ste majstor Pet koraka iz moje prethodne knjige, ‘‘Faktor Privla?nosti’‘, ne?ete mo?i shvatiti nevjerovatni uvid koji ?u vam otkriti ovdje, svakako ne na prvi pogled. Jednostavni proces koji ?u u ovoj knjizi podijeliti sa vama pomo?i ?e da objasnim zašto sam mogao da ostvarim ogromna dostignu?a bez stvarnog pokušavanja da se ona dese. Ovdje je navedeno nekoliko njih:
Moj Slavuj - audio program, Mo? sramnog marketinga, pojavio se deset godina pošto sam prestao da kucam na vrata izdava?a
Kako sam išao od besku?nika preko siromaštva, od pisca koji se bori i batrga, preko pisca ?ija djela objavljuju kao najprodavanijeg autora na tržištu Interneta, bez ikakvog plana?

Moja želja da sebi privu?em BMW Z3 sportski auto dovela me do inspirisanosti idejom Internet marketinga koju niko do tada nije imao – kojom sam zaradio 22500 $ u jednom danu i ?etvrt miliona dolara za otprilike pola godine.
Moja želja da kupim ku?u i preselim se u oblast Teksasa kada nijesam imao ništa i prolazio kroz razvod dovela me do organizovanja novog posla koji mi je donio 50000 $ u jednom danu.

Veliki gubitak težine od oko 80 funti (40 kg) desio se pošto sam se prepustio i otvorio ka novim na?inima ostvarenja želja.
Moja želja da budem autor #1 najprodavanije knjige uputila me da napišem #1 najprodavaniju knjigu koju nijesam nikada planirao da napišem i što uopšte i nije ni bila moja ideja.

Moje pojavljivanje u hit filmu, Tajna, desilo bez mojeg moljakanja, nagovaranja, namjeravanja, ili organizovanja na bilo koji na?in.
Moje pojavljivanje u šou Lary King-a uživo, novembra 2006 i ponovo marta 2007, desilo se bez ikakve moje namjere.

Dok pišem ove riješ?i, Holivudski producenti razgovaraju o snimanju filma po mojoj knjizi ‘‘Faktor Atraktora’‘, dok drugi pregovaraju da organizuju moj li?ni TV program.

Ova lista bi mogla da se nastavi, ali mislim da ste stekli sliku o ?emu se radi. U mom životu su se desile mnoge ?udesne stvari.

Ali zbog ?ega se one dešavaju?

Nekada sam bio besku?nik. Danas sam najprodavaniji autor, slavan na Internetu i multimilioner.

Šta mi se desilo da ostvarim sav ovaj uspjeh?

Da, slijedio sam svoje snove.

Da, preduzeo sam akciju.

Da, bio sam uporan.

Zar nisu i drugi ljudi uradili isto što i ja, pa ipak nisu ostvarili uspjeh?

U ?emu je razlika?

Ako se kriti?no osvrnete na sve ono što sam ostvario, možete uo?iti da nijedno od njih nijesam direktno ja ostvario. U stvari, to što svi oni imaju zajedni?ko jeste duh Božjeg plana, sa mnom ponekad kao nevoljnim u?esnikom.

Da to objasnim na drugi ma?in: krajem 2006 u?estvovao sam na seminaru nazvanom Preko Manifestacije (vidi sajt www.BeyondManifestation.com), na koji je imao snažan uticaj, kao što sam kasnije saznao, misteriozni Hawaii-ski terapeut i njegov metod. Na tom seminaru svakoga sam zamolio da napravi listu svih na?ina koje zna kako bi manifestovali ili privukli nešto u svoje živote. Naveli su stvari kao što su afirmacija, vizualizacija, namjera, metod svjesnosti tijela, osje?anje krajnjeg cilja, pisanje, Tehnika emotivne slobode ili aplaudiranje, i mnoge, mnoge druge. Kada je grupa navela sve metode koje znaju o cilju stvaranja vlastite realnosti upitao sam ih da li te metode uvijek uspijevaju, bez izuzetka.

Svi su se složili de ne uspijevaju baš uvijek. Upitao sam ih: ‘‘Ali zašto ne?’‘

Niko nije mogao da jasno odgovori.

Tada sam ih pogodio mojom opaskom:

‘‘Svi ovi na?ini imaju ograni?enja.’‘ Izjavio sam: ‘‘Oni su igra?ke sa kojima se igra vaš um da bi ste bili u uvjerenju da ste vi glavni ?inilac. Istina je, vi niste glavni, i prava ?uda se dešavaju onda kada ostavite te igra?ke i po?nete da vjerujete u jedno mjesto unutar vas u kojem nema granica.’‘

Tada sam im rekao da je mjesto na kojem želimo da se na?emo u životu preko granica svih tih tehnika, da je van ?eretanja uma i upravo u kontaku sa onim što nazivamo Božanskim. Po?eo sam da im objašnjavam kako postoje najmanje tri stepena (faze) u životu, prvi vama kao žrtvom, zatim vama kao kreatorom vlastitog života, i završni – ako imate sre?e – vama kao slugom Božanstva. U zadnjoj fazi, koju ?u prodiskutovati kasnije u knjizi, dešava se zapanjuju?e ?udo – gotovo bez ikakvog vašeg truda.

Rano jutros intervjuisao sam eksperta za ciljeve za moj Hipnoti?ki Zlatni program (vidi www.HypnoticGold.com). On je napisao tuce knjiga i prodao milione primjeraka. Znao je da nau?i ljude kako da postave ciljeve. Ve?inom se njegova filozofija okre?e oko goru?e želje da se nešto postigne. Ali to je jedna nekompletna strategija. Pitao sam ga šta predlaže kada neko ne može da na?e dovoljno motivacije da postavi cilj, kako da ga ostvari.

Rekao je: ‘‘Kada bih to znao, mogao bih da riješim najve?i broj problema na planeti.’‘

Nastavio je kako moramo biti gladni ostvarenja cilja. Ako nismo, ne?emo mo?i istrajati u disciplinovanosti potrebnoj da se usmjerimo na cilj i radimo ka njegovom ostvarenju.

Zapitah: ‘‘Ali šta ako niste dovoljno ‘‘gladni’‘?’‘

‘‘Tada ne?ete posti?i svoj cilj.’‘

‘‘Kako da postanete gladni ili motivisani?’‘

Nije mogao da odgovori.

U tome je problem. U izvjesnoj ta?ki samopomo? i programi postavljanja cilja ne vrijede. Oni su se pojavili nasuprot zabrinjavaju?e ?injenice da, ako neko nije spreman da nešto postigne, oni ne?e podržati energiju potrebnu da se cilj postigne. Oni ?e odustati. Svima je poznato iskustvo postavljanja cilja 1 januara i njegovog zaboravljanja ve? 2 januara. Postojale su dobre namjere. Ali nešto dublje nije bilo u skladu sa svjesnim željama.

Elem, kako se pobrinuti za to dublje stanje koje nije ‘‘gladno’‘?

To je ono gdje ?e Hawaii-ski metod koji ?e te nau?iti u ovoj knjizi biti pogodan. On vam pomaže da pro?istite nesvjesno, u kojem se i nalazi blokada. On pomaže da se rasto?i skriveni program koji vas spre?ava da postignete to što želite, bilo da se radi o zdravlju, sre?i, ili bilo ?emu drugom. Sve se to dešava u vama.

Sve ?u ovo objasniti u knjizi koju upravo sada držite. Za sada, razmotrite ovo: Postoji citat iz Tor Norretranders-ove knjige, Korisnikova Iluzija koja sumira esenciju mentalne gimnastike: ‘‘Univerzum je zapo?eo kada se ništa nije odražavalo u ogledalu.’‘
Ukratko, knjiga Nulte granice prikazuje povratak nultom stanju, kada ništa ne postoji a sve je mogu?e. U nultom stanju nema misli, rije?i, djela, sje?anja, vjerovanja, ili bilo ?ega drugog. Upravo ništa.

Ali jednog dana ništa je ugledalo sebe u ogledalu i vi ste se rodili. Odatle ste vi stvorili, i nesvjesno absorbovali i prihvatili vjerovanja, programe, sje?anja, misli, rije?i, djela, i mnogo toga drugog. Mnogi od ovih programa sežu daleko u nazad do samog njihovog po?etka postojanja.

Sama svrha ove knjige je u tome da vam pomogne da doživite ?udesnost života trenutak po trenutak. Iz toga mjesta, ?uda kao ona koja sam opisao, ?e vam se dešavati. Bi?e vaša, i jedinstvena samo za vas. I izgleda?e vam isto toliko ?udesna, magi?na i veli?anstvena.

Moje iskustvo u vezi ove spiritualne rakete koja leti u srž mo?i izvan granica razumijevanja, bilo je skoro neopisivo. Uspeo sam preko granica moje najdivljije mašte. Stekao sam nove vještine, i nove ljubavi prema samom sebi i svijetu što je na nivou koje razumljive rije?i ?esto ne mogu da opišu. Živim u skoro stalnom stanju strahopoštovanja.

Da to prikažem ovako: svako ima nao?are kroz koje promatra svijet. Religije, filozofije, terapije, autori, govornici, gurui, i drugi stvaraoci, svi oni opažaju svijet kroz izvjesni mentalni sklop. Ono što ?ete nau?iti u ovoj knjizi je kako ?ete upotrijebiti nove nao?are da razložite sve druge nao?are. I tada kada uspijete, bi?ete na mjestu koje zovem nulte granice.

Molim vas da razumijete kako je ovo prva knjiga u istoriji koja otkriva unaprije?eni Hawajski metod iscjeljivanja, nazvan Samo I-Dentitet Ho’oponopono. Tako?e vas molim da razumijete kako je ovo samo jedno ?ovje?ije iskustvo metodom: moje. Dok je pisana ova knjiga sa blagoslovom terapeuta koje me nau?io ovom ?udesnom metodu, sve što slijedi napisano je kroz nao?are kojima ja posmatram ovaj svijet. Da bi ste potpuno razumjeli Samo I-dentitet Ho’oponopono, treba da prisustvujete vikend kursevima i sami ga iskusite. (spiska kurseva možete na?i na www.hooponopono.org i www.zerolimits.info)

Na kraju, suština ove knjige može se sažeti u jednu frazu – frazu koju ?ete nau?iti da koristite; frazu koja razotkriva ultimativnu tajnu Kosmosa; frazu koju želim da kažem vama i Božanstvu upravo sada:

‘‘Volim Te’‘.

Uzmite kartu i zauzmite sjedište. Voz ka vašoj duši upravo kre?e. Pridržite šešir.

Volim vas.
Aloha no wau ia oe.
Dr. Joe Vitale
(Ao Akua)
Austin, Texas

Univerzum je po?eo kada se ništa nije ogledalo u ogledalu.
Tor Norretranders, The User Illusion

 

Stranica 2 od 19 Sve stranice