Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Nulte granice - Joe Vitale - Ho’oponoponoJohn Wiley & Sons Inc.

Posvećeno Morrnah Ka’i
Dr. Hew Len

Posvećeno Mark Ryan-u i Nerrisa-i
Dr. Vitale
Dr. Joe Vitale i Dr. Ihaleakala Hew Len


Više o ovoj tehnici na našem jeziku možete pročitati ovdje:

http://hooponoponotehnika.wordpress.com/


NULTE GRANICE

Tajni Havajski sistem za bogatstvo, zdravlje, mir, i mnogo drugog

JOE VITALE
IHALEAKALA HEW LEN, PhD

Ho’oponopono je dubokouman dar koji omogućava razvoj odnosa sa Božanstvom unutar nas i shvatanje kako da komuniciramo sa njim u svakom trenutku, kako da naše pogrešne misli, riječi, djela i aktivnosti očistimo. Proces se u osnovi odnosi na slobodu, potpunu slobodu od prošlosti.

Morrnah Nalamaku Simeona,
Ho’oponopono Majstor Učitelj,
Kreator Samo I-Dentiteta Ho’oponopono,
Nazvan Živo bogatstvo države Hawaii 1983
Od strane Hongwanji Misije Honolulu
I Pravosuđa Hawaii-a


Zahvale

Dvojici ključnih ljudi dugujem zahvalnost za pojavu ove knjige: Mark Ryan-u neprocjenljivo vrijednom prijatelju koji mi je prvi ispričao priču o neobičnom terapeutu o kome će te čitati, i Dr. Ihaleakala Hew Len-u koji jeste taj neobični terapeut, a koji je postao moj najnoviji neprocjenljivo vrijedni prijatelj. Nerissa, moja ljubav, je moja najglavnija podrška i moj životni partner. Matt Holt i moji dragi prijatelji iz izdavačke kuće John Waley & Sons, Inc. su sjajni ljudi koje treba znati i sa kojima treba raditi. Suzzane Burns je moj ključni saradnik i publicist, koja je prva pročitala i provjerila prvu skicu ovoga djela. Moja najbliža okolina, ljudi sa kojima sam sarađivao podržavala me je u ovom projektu, među kojima su Jillian Coleman-Wheeler, Cindy Cashman, Craig Perrine, Pat O’Brian, Bill Hibbler, i Nerissa Oden. Prvi čitaoci ove knjige koji su mi pomogli da je uobličim i usavršim su Mark Weisser i Mark Ryan. Takođe želim da se zahvalim Božanstvu koje me vodilo dok sam pisao ovu knjigu. Svima sam duboko zahvalan.


Predgovor

Gdje mir počinje


Draga Morrnah Nalamaku Simeons, stvaralac i prvi majstor učitelj Samo I-Dentiteta Ho’oponopono-a, je na svom stolu držala karticu sa natpisom ‘‘Mir započinje sa mnom’‘.

Osvjedočio sam se u taj mir koji prevazilazi svako razumijevanje dok sam putovao i radio sa njom od decembra 1982 do toga sudbonosnog dana u Kircheim-u, Njemačka, februara 1992 godine. Čak i dok je ležala mrtva u svom krevetu okružena haosom, ona je širila taj mir koji prevazilazi svako shvatanje.

Imao sam veliku sreću i čast da me obučava Morrnah tokom novembra 1982 i da budem u njenom prisustvu tokom cijele dekade. Od tada se bavim Samo I-Dentitetom Ho-oponopono. Srećan sam da, uz pomoć moga prijatelja Dr. Joe Vitale, ova poruka sada mođe da dopre do ostalog svijeta.

Ali istina je da ona može doprijeti do vas kroz mene, jer smo mi jedno i to sve se dešava iznutra.

Mir JASTVA,
Ihaleakala Hew Len, PhD
Predsjednik Emeritus
Fondacije Jastva, Inc. Sloboda Kosmosa
www.hooponopono.org
www.businessbyyou.com


 

Stranica 1 od 19 Sve stranice

«