Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Pri?e iz matrice - stranicaKora?am ulicom

Kora?am ulicom
Ulicom bez kraja
Zgrade postaju prozirne
Porozne planine i nebo
Sve kao mrea svjetla
Vibracije brzog sinkronicitet
Plo?nik polako nestaje pod nogama
I gubi se stopalo
Nestajanje prema gore
Vrtlog pred korakom
I propadanje

Nagli pad
Koji se pretvara u lebdenje
Polako
irim ruke
Ruke postaju krila
Padanje
Usporavanje
Kao albatros kad se sputa na pu?inu
Ubrzanje koje postaje
Buktinja
Samo obla?i? u srazu sa vodom

Delfin
Roni prema dubini
I izbija na drugom kraju svijeta
Tik iznad mora
Zvjezdano nebo
Pjev ptica u ljetnim ve?erima

Vrtlog
Ispred mene
Uvu?en u ubrzanje
Mijenjam oblike
Postojanja
Igru putovanja
Dvoje stoje na ulici
Na odlasku
U novi susret

Iza ugla se nalazi
Ze?ja rupa
U koju padam
Nisam u tijelu
Samo mijena
Koja putuje
Kroz samu sebe

Dvoje za stolom
Negdje
Izme?u zvijezda
Stvorene slike

Dekoracija
Predstave
Prepoznavanje otvorenosti
Buka
Toliko prometa
Koliko ljudi
Dok borave u svojoj tiini
Posve?eni
?itanju sa usana
Sluanju otkucaja istog srca
U njihovim grudima
O?i koje izmjenjuju slike sje?anja
Rije?i
Kao cvjetovi
Ba?eni na pozornicu
Dodir bez dodira
Emocije

Vrtlog
Ponovno ubrzanje
Let
Iznad zvijezda
Ispod ni?ega
Tamo gdje sve po?inje
?emu se vra?a
Vrtlog
Padanje
Tijelo koje lebdi
Zastalo
Jer teina ne postoji
Kamoli sila koja ju privla?i
Sve je to ja?ina iluzije

Vergl starih pri?a
Projekcije sje?anja
Svi smo sami
Svi smo zajedno
Misli koje prolaze tijelom
Pove?ani napon
Teko podnosimo

Voli mene
Voli sebe
Nema tu nita novoga
Reetke su snane
Val propuha
Iza njega
Oluja
Visokih valova

?uvari djece
?uvari bogova
Zarobljene due
Uskomeane od bola
Svijet patnje
ivot bez smisla
Smisao kao kanta sa rupama
Ne moe odnijeti vodu

Bagremov grm
Na rubu ume
Roj p?ela
Majka Zemlja
P?elarica kora?a
umom
Mir upija
Mir daje
Tisu?ljetno stablo
Otvara svoju kronju
Svaka vlas kose
Nosi pri?u jednog eona

Odlazi na kraj svijeta
Mjesto s kojeg si poao
Postaje kraj po?etka

Svjetlost se igra na travnjaku
Izme?u
Zidina matrixa
Prelijeva boje
Povezuju se djeca
Skaka?i u vremenu
U  rukama
Vatrene kugle
ongliraju
Bacaju
Kosti
Grah
Pepeo u vjetar

Sve slike
Su sjajne i ?iste
Uzrokovano
Svijet se mijenja
Izvanjskim
Nutarnjim

Implozija
Prije eksplozije
Kao plus i minus
Kao principi
ene i mukarca
Kao dobro i zlo
Svijet u ravnotei

Ne do sanjani snovi
Zavravaju u zaboravu

Dvoje stoje na ulici
Na odlasku
U novi susret

Odvojene ?estice
Ponovo povezane
Svijest uvijek prisutna
Kad stvori namjeru
Ona je tu
Prisutna tiha nenametljiva
Proima sve
Zove ju
Ljubav

Kolone odlaska
Kolone dolaska
Na brzinu
Sakupljene
Spakirane stvari

Ostalo je bijelo rublje
Arsenovih pjesama
Pod oblacima

Brodovi
Razapinju jedra
Dolazi oluja
Vjetar snai
Valovi iznad horizonta
Svi plove
Ka najja?oj to?ci
Gdje orkan ra?a orkan

To je vrtlog
Brzo putovanje
Ka novim
Poljima
Iaranim cvije?em
Nasmijanim kronjama
Oblacima bez sjene

Opet smo fluid
Kao nekad
Zemlja
Plovi
Nebeskim morima
Kroz
Mir i
Tiinu
Stvaranja


Vole te ne vole

Vole te ne vole
Svi?a im se ne svi?a
Zamisli
Puno slave
Preuzima um
A ako netko kae protiv
Odmah sko?i
Ja
Ko me to napad
Ah
Mahni rukom
Nije vano

Guram kolica
Puna
Slatkia
Kao da sam
Djed' Mraz
Kartica u depu
U glavi elje
Vozim prema blagajni
Trepere svjetla
Sve, mislim
Jo ovaj put
Pa to bude
Guva je
Slabo?a me hvata
Svijetla se gase
Svjetla se pale
Mrak
Tiina
Kao da lebdim
Ne vidim nita
Mir
Neki spokoj me obuze
Nemam teine
Misli se prekidaju
Postaju kao slogovi
A iz rije?i
Slova slobodno padaju
Kao da nestajem
Propadanje bez strah
Bez daka vjetra

Ni ja ni ti
Vie nas nema
Sve je nestalo
Nebo sa zvijezdama
Ugasla i nestala sunca
Dan i no?
Ni sje?anja

Moe li to osjetiti
Zamisliti
Tvoj dom
Iz kojeg
Si krenula
Emanirana
I kroz tebe
Emanirano

Znaj

Jednom
Struja biti ?e
Isklju?ena
Zamisli
I jadni
I oholi
Biti ?e
Jedno
Ni jedno

Svijet boli
Svijet radosti
Svijet siv'
Svijet boja

Ovaj
Put
Kao i uvijek
Plan se ispunio
Program se doveo do kraja
Osje?am probadanje
Na mjestu
Gdje bilo je srce

Kolaps
Planete
Zeleni ni crni
Na po?etku
Na kraju
Civilizacije
Istroene
Prije novog skoka
Slike koje se mijenjaju
Ovisno
Iz kojeg
Svemira ih gleda
Nema konstante
Zarobljeni
U tijelima
Opsjene
Ruke
Opsjenara


Jo ?uje se
Zvuk
Nestaje

Majstor Brama
Isklju?io je sve
Kad Brama
Isklju?i sve
Isklju?i
Samoga
Sebe
Nema tebe
Ni mene
Nema
Ljubavi moja

Ni svemira punog ulica
Svjetle?ih reklama
Privida
I elja
Razigranih dje?aka
I mirnih djevoj?ica
Samo znalac
Vidi
Sakriven pra?ke
U depovima hla?a
U depovima haljinica
Psi u trku
Ma?ke se proteu
Divlje zvijeri
Hodaju izme?u planeta
Vrti se vrtuljak
Sve lebdi
Prolazi

Duboki glas
Iz dubine svjetova
Mrmlja
Mrmori
Okre?u se o?i
Zvuk je poznat

Djeca se sagibaju
Uzimaju
Kamen?i?e kometa
Vade pra?ke
Zateu gume
Komete
Izlije?u
Treperi zrak
Poga?aju
Privid
Neba
Svijeta
Sve se lomi
Sve nestaje iz po?etka
Na kraju
U daljini
Odzvanja
Sretan
Dje?ji smijeh
Smijeh iz
Srca
Nasmijanih dua

Tko to remeti
San
Brame
Jeli Brama
Sanja
Ili je Brama
Ne?iji san
Sanjamo li
Mi
Bramu
Ili on sanja nasKugla leti zrakom

Kugla leti zrakom
Kometa nebom
Kugla rui ?unjeve
Kometa brie sje?anje
Postoji samo zaborav

Kada puna vode
Pjena se rasipa
Bijela put
Koju kupa
Izaziva osmjeh na licu
Voli sebe
Putenost tijela
Misli uzbu?enja
Plan podavanja
Igra zavo?enja
Slike bez rije?i
Rije?i bez tona
Ispisane misli
U pozadini o?iju

Tursko njema?ka krv
Nije krv zakavkazja
Ili moda je
Smijeana
U laboratorijima
Divova
Dok nisu smu?kali
Tipove krvnih zrnaca
Kombinacije
Da li je to tehnologija
Ili manipulacija svijesti
Kako se
Ona manifestira
Moe li istovremeno
Bit
Zatvorski ?uvar
I
Zarobljenik
Igra svijesti
Bez sukoba interesa
Sve je mogu?e
Nema pravila
Ona nastaju i prestaju
DNA ne postoji
Osim na ovoj razini
Zaboravljene
Uruene stepenice
Koje smo proli ostale su negdje
Visjeti u ponorima
Sna
Klju?evi
Ne otklju?anih vrata
Sakriveni
Od djece
Tajne
Neznanja
A nita se ne poklapa
Tko me je donio
Kad me je donio
U inkubator
Zvan majka
Jesam li stvarno pristao
Da se vratim i popravim prolost
Ili smo kao mnogo puta
Na prevaru
Odvedeni
Iskrcani
Ba?eni
Ostavljeni
Zaboravljeni
to mi popravljamo
I za koga
Cijena
Majstore
Postoji li
Cijena
Kod tebe
Boe
Sve je besplatno
No ovdje se debelo pla?a
Suzama
Bolom
Nemirom
Instinktom
Iznenadnim udarima
Tragedijom
Otkidanjem
Nasiljem
Vezanjem

Komar u kronjama
Skupljaju se
Leta?i
irokih krila
Dugih letova
Izme?u dalekih svjetova
Zraka
Svjetla
Na dlanu
U snu
Poloaj fetusa
Osmijeh na licu
U zagrljaju
Dolaze dani
Svijesti razigrane
Djece rasplesane
Sa pticama u o?ima
Svjetla na dlanu
U najtamnijim
Zakucima
Zaborava
Vrijeme
Ro?enja
Se pribliava

Ova zemlja
Koju mislimo
Ili
Koju su nam drugi smislili
Sadri bogatstvo
Svih svjetova
Toliko energije
Toliko kopija
Replika Kreacije
Nema nigdje
One jednostavno drugdje nisu
Mogu?e
Da li letjeli
Me?u zvjezdanim vozilima
Ili putovali mislima
Kroz mree
Putove
Pravce
Ubrzanja
Koji oduvijek postoje
Bilo kuda putovati
Zaspali
Probu?eni
Lee?i na boku
Iza tebe

Sve je nastalo odjednom
I sve je uvijek u sada
Prije i poslije
Su provalije
Koje bezuspjeno
Pokuavamo
Zadrati
Premostiti
Dose?i
Ono to mislimo
Da je nedosegnuto
Spoznajom
Da smo ve? odavno
Na vrhuncu
Prema kojem se
Penjemo


   
Marianne

Marianne,sje?a li se dana
Provedenih na rubu ume
U vrijeme nemira,rat na granicama
Nikog nije bilo da nas titi
Zemljom su jurili konjanici
Sjekli sve to se micalo
Mi, preplaeni
Po?osmo u umu
to due hodasmo
uma bijae tamnija
Stabla sve via
Kronje su dodirivale tamne oblake
Bljesak oluje
Munja koja para zrak
Ve? prve kie
Dodiruju lica
Strah nas goni
Da tr?imo bre
Uletjesmo u tminu
Hladno?a na koi
Samo jo nae ruke
Spojene
Nijemi
Preplaeni
Odjednom bljesak svijetla
Obasja ?istinu ispred nas
Pred nama
Se ukaza
Vila
Mir
Osmjeh
U tom trenu to postade na
Spas
Poslije su pri?ali
Da vjeticom je zovu
Magijom se bavi
?ini baca
?udili se nama
Kako ivi
Vratismo se
Pjevaju?i
U sav glas

I poslije toliko
Svijetlosti svijeta svijesti
Do?oh
U neki pozni ?as
Na rub ume
Ve? zvijezda svjetluca
Po?oh u nju
Da potraim
Predah
Kratak odmor
Od progonitelja spas
A letjeli su blizu
Iznad moje glave
Isklju?ih svijest
Ne ostavih tragova
Na meni nita
?ak i otkucaj srca
to dalje
Odmi?e
?as
Utia se
Prorijedi
Ne imah u tome trenu
Ni glas
Kroz zemlju se kre?em
Pa kroz
Jelu, bor
Mijenjam se
Kako mijenja se kraj
Staza postadoh
Prema tmini krenuh
Sve nestade
Odjednom bljesak svijetla
Obasja ?istinu ispred
Ja bijah
?vrst
Uspravan
Nasmijan
Iz svjetla
Iza?e ona
Vila
Vjetica
Ljepotom sjajnom
Zaslijepi mi o?i
?ujem
Kako govori
Ne kle?i
Ustani
John
Prua mi ruke
Podiem se
Ovla mi rukom dodirne bedro
Pravi si junak postao
Primih ju ispod ruke
I povede me
U sretne dane djetinjstva
Kad nam je pokazivala zvijezde
Radila napitke
Od samog nektara
Orao jo stoji
Kraja vrata njene ku?e
Te o?i duboke
Te o?i visoke
Gleda u daljinu
Gleda kroz svjetove
Pomilovah mu kandu
Samo glavu okrene
Uvede me
Idi se uredi
Okupaj odjeni
?ekala sam da se vrati
Da mi pri?a
Svoje doivljaje
Ja stadoh
Gledam ju
Ni sekunde ostarjela nije
Lijep osmjeh
Nasmijano lice
Vjetice drage
A nad glavom
Kao i nekad
Okre?u se
Zvijezde
Jure komete
Osjetih mir
Radost
Kao ku?i da se vratih
No znao sam
To je tek predah
Bacih
Odje?u sa sebe
Stadoh ispod  mlaza
Zatvorih o?i
Na tren mi se u?ini
Osjetih ruke njene
Na le?ima mojim
Njeno me kupa
Kao majka dijete
Voljena ljubavnika
Okrenuh
Se
Zagrlih ju njeno
Cjelov joj dadoh
Odjednom
Propadati po?nem
Sve se vrti
Boje uskomeane
Tijelo u srhu
Svijest leluja
Zvijezde
Ne postojanja
Tek ro?enog svijeta
Vidjeh sebe i nju
Kako dre?i se
Za ruke
Ulazimo
U valove oceana

Neko me drma
Hej budi se
Uskoro dolaze
Zove nas Majka Zemlja
Hej John
Zar me ne poznaje
Ja sam
Marianne

Marianne*copyright Leonard Cohen


Ovo je tvoja pjesma

Budi me an?ele dobrote
An?ele ivota an?ele smrti
Sanjaj me
Jer ovo je tvoja pjesma
O smislu
I bez smislu
Traenju i nalaenju
U rano jutro
U tvojem zagrljaju
Dok
Me mazi
Miluje licu
Otklanja nemir ispod kapaka
Na tvojim grudima
Kao na jastuku
Prije zore
Umiva me suzama
Moje tuge

Budi me an?ele ljepote
Sretnog srca me ?uva
I govori mi
Stvari
Koje nisam znao
Koje sam
Slutio, ?utio
Tvoje sjajne o?i
Nebeskih visina
Utapaju se
U zelenilu
Mog pogleda
Kao da leti
Iznad
Prostranih livada
I tvoja sjena
Prelije?e hitro
No ispod tebe
Nitko ne bjei
Nikoga ne lovi
Ti samo
Vodu sa izvora nosi
I lije?i
Moje napa?eno tijelo
Moju izgubljenu duu
Srce zarobljeno
U ovom svijetu
U snu u snu snova

An?ele smrti
Toliko me voli
Toliko me treba
Jer ivot bez mene
Nije ivot
Ni smrt ne moe
Prebaciti plat
Iznad mojeg odra
I skinuti ga
A tijela
Nema
Mili an?ele
Nemoj mi umrijeti
U grudima tvojim
Jo plamen svije?e
Tinja
Blaga
Mirna
Tiha vatra
ivota

An?ele ivota
Uzmi me
Pod svoje krilo
Jer
Ti ne zna drugo
Ti me beskrajno voli
Ti si me u?io
Kako da se
Sebi samom molim

An?ele sna
Donosi mi svata
Slike koje
Su neka druga realnost
I kad me uzme
Kad sanjam
Tvoj zagrljaj mira
Sve je tako ivo
Na ovoj staroj
Pisa?oj maini
Kao da
Udaram
Po icama klavira
Piu se pri?e
Redaju se slova
Re?enice
Slije?u
Pa se po redu sloe
Kasno
U duboku no?
Otkucaj
Sata
Na listu papira
Pjesme ove

An?ele
Dobrote
Jo sanjam
Na grudima tvojim
Iza kapaka
Okom
Malo provirim
Plavi se nebo
Novoga svijeta
Poljana, rosa
Prepuna cvijeta
Ptice, zorom se bude
Njeno trepere grane
A vjetra
Nema
To prolaze
Bi?a
Svijeta vila
Vjetica
?arobnjaka
Stari znalci
Majstori svijeta
Dvorske lude
Igra?i svjetla
Tu su
ezdeseto godinja djeca
Zaigrana
Radosna
Kao i prvih dana
S njima
Se igra
An?eo mira

Moj an?ele
An?ele dobrote
Bili smo
U domovima
Ubogih
Bolesnih
Raspjevanih
Sretnih
Mirnih i sukobljenih
I obi?i ?emo
Sve ku?e
Svaki dom
Svaku kronju
Svaki grm
Svako mjesto
Gdje srce kuca
Srce
Radosti
Mira
Sva srca
Biti ?e sloboda
Sloboda
Kad se spoji
Postaje ljubav
A to ve? znamo
Osim nje
Nita nita nita
Drugo
Ne postoji


Kora?am umom

Kora?am umom
Zrake sunca
Probijaju se
Kroz kronje
Visokih stabala
Do neba
Cvrkut ptica
um li?a
Blagi povjetarac
Kasno ljeto
Donosi miris
Drve?a
Kora?am mirno
Nigdje ne idem
To je moj dom
S'kriveni je put
Do moje ku?e
Moja koliba
Od grana li?a blata
Prekrivna mahovinom
Iznutra
Stijene
Obloene zemljom
Tako to izgleda
Neukom oku
Uspavanoj svijesti
Hologramska projekcija
U svijetu snova
No to se zapravo doga?a
Neprekidan niz
Kratkih i dugih valova
Razli?itih brzina
Kre?u se
Bez po?etka i kraja
Tako to izgleda
Onom koji vjeruje
Da zna
Pustara prostora
Bez igdje i?ega
Nita se ne doga?a
Svjetlo bez kraja
Nema po?etak
Isto takva
Tamna strana
Tako to izgleda onom koji kreira

Svatko umire sam
Je re?enica iz filma
Donnie Darko
Svatko dolazi sam
Svatko putuje sam
Izboji energije
Koja u kratkom segmentu
Ima prekid sa povrinom
No sa dovoljno naboja
Da ostvari samo?u
Zbog prekida
Nedostatka napajanja
Zaboravlja
Povrinu
Impuls skoka

U tom trenu
Odvojena na trenutak
Bez sata i ograni?enja
Moe plesati
Oblikovati
Glumiti
Igrati
Posmatrati
Sebe i druge
Struja je tada
Masovna pojava

Kad zaljube se ljudi
Cijeli svoj ivot
Pretvore
U ljubav
No na drugoj strani
Tog neprekidnog toka
Svijet bez izvora i kraja
Pojavljuju se
Zatvorski ?uvari
U vidu
Morala
Savjesti
Zakona
Tuge
Krivnje
Straha
U pozadini svega
Jer tad se remeti
Boji red
Sluenja i pokornosti
Govori se o slobodnoj volji
Biranju iz ponu?enog
Posljedicama izbora
Grijehu i kazni
Kad ?ovjek ubije svoju ro?akinju svinju
Nikom se nita ne doga?a
Oprostite
Samo svinje vie nema
Svinja je klon
Krvnog rtvovanja
A ?ovjek kad proizvodi ljubav
Nestaje strah
Hrana
Nevidljivih gospodara

Naa zabluda o bogovima
Nae ne znanje
Nae vjerovanje
Doveli su nas do neprekidne krivnje
Straha u svakoj stanici
Nedostatku zraka
Da bismo
Mogli disati
Jedni druge
Voljeti
Ljubiti
Punim plu?ima
Sretnog srca

Svijet bogova
Svijet je lai
Prevare
?ovjek ba?en na koljena
Ne moe biti
Druga?iji
Od bogova
Zatvoren
U zatvoru ideala
Vjere
Htijenja
Postelje
Uvjetovanosti

Preplaena boanstva
Ohola
Prema ne jakima
Zaboravila
Koliko su stara
Njihov svijet
Svijet uvjeta
Svijet karmi
Svijet poluistina
Svijet sakrivenog znanja

Dragi moji
U grudima
S'kupljen jad
Bojazni
Misli nesklada
Naviru sa svih strana
Jaha?i straha
Na konjima
Samo?e
Jure cestama
Naeg krvotoka
Jure prema srcu
No srce
Nije svijet tame
I svi koji
U?u u srce
Nestat ?e
U svjetlu
Dana

PS
Moda oni koji misle
Da je bolji svijet mogu?
Otimaju ovaj savreni svijet za savrena bi?a u njemu
Moda je ovaj svijet
Neko?
Bio na svijet
Grubo nam otete a mi unakaeni

Zaronimo u svijest
Tamo su odgovori
Na sva naa pitanja


Put prema dnu

Put prema dnu
Jedini dobar put
Probije dno
Ulazi u svijet ispod nivoa
Vrhovi planinskih lanaca
Vrhovi po?etka
Elektricitet stvaranja
Podijele su cjelina
Pri?e ne postoje
Sve je kako treba
Taj proces smo zadrali
Stvaraju?i snove

Okusi samo podravaju la
Slatko
?ini
Zadovoljstvo
Jezika
I
Trai jo
Pohlepa ega
Ovaj put
Pred ogledalima
Nazire
Beskraj mogu?nosti
Uporno trai
Film ne prestaje
Ve? se ne sje?a po?etka

Na oputenom peronu
Sjedi naputen ?ovjek
?ekaju?i
Milijune godina
Svjetlosnih brzina
Multipliciranih
U snivanju

Dogovor je davno postignut
On ?e imati
Plat
Sa kapulja?om
Sjedit ?e na klupi
Boje oksidiranog bakra
Netremice gledaju?i
U to?ku stvaranje
Sve dok ti ne zakora?i
Meko i ne?ujno
Kao u vrijeme davnina
Jastrebova sjena
Proletjet ?e komadi?em neba
Na navedenoj klupi
Pokraj njega
S desne strane
Biti ?e jedna knjiga
Boje ve?ernjeg horizonta

Ti zna
Uz njega
Treba pro?i
Gledaju?i naprijed
Sagledavaju?i sebe
Na dva koraka
Zasvijetlit ?e slova
Na praznim koricama
Ispisuju?i tvoje ime
Taj tren
Biti ?e kao
Slow motion

Proletjet ?e slike
Vaeg djetinjstva
Negdje u daljini
U sredini dana
Bljesnut ?e zvijezda
Sva sje?anja
Biti ?e otpisana

Slijede?i korak
Korak kraj njega
U tvojim o?ima
Ostao je njegov osmjeh
Knjigu otvara
Mala oluja
Koja se igra oko klupe
Ilustracije
Lete u vis
Svaka slika je
Novo stvaranje
Novi svijet
Novi svemir
Novi otoci
Koji plove
Zvjezdanim morima

Promatrani
Postaju promatra?i
Dijalog ne razumijevanja
Isti jezik
Koji ne rjeava sukobe
Nervozni psihijatri
Sva?a oko ladica
Koja kome pripada
Klini?ka istraivanje
Nitko ne izlazi
Ubijanje volje
etva straha
I sjetva nasilja

Zato svi nisu jednako
U prosje?eni
Nepostojanje
Tehnologije istine
Koriste inenjeri
Za spajanje
Ne spojivog
Pri?e o potrebama
Ignoriranje
Matrice
Obrazaca
Kinoteke
Dj? vu
Nemir spoznaje
Vrata koja se sama otvaraju
Prema tebi

Svjetlo te zagrli
Ponese
Unese kroz vrata
Hipnoti?kog stanja
Programiranja
Jedan od tunela
U ku?i
Sa bezbroj soba
A svaka soba stvara nove sobe
Sobe sanjanja
Pri?e koje gledamo
Ne moemo mijenjati
Jer i to da mijenja pri?u
Ve? postoji
Snimljeno

Dat ti je privid izbora
Putnik si, samac
Koji putuje
Bez cilja
Bez smisla
Proivljavaju?i emocije
Doivljaje potaknute
Projekcijama vlastitog uma


Svijest na udaljenom dijelu
Jednaka je
Onoj ispred horizonta
Svaki dio sadri
Sve detalje
Otvaranje i zatvaranje
Percepcije
Daje ti privid da stalno ulazi u nove sobe
No vrata znaju
Da mijenjaju oblik
Boju
Postoje samo jedna vrata
Kroz koja ulazi i izlazi

Neizre?ena
elja
Razdvaja i spaja
U pripremi
Za ponovno ro?enje
Kao izabrani
Kad te pitaju
Rista
A tko si ti


Izabrani

Izabrani
Jer sam se odabrah
Ovim putem pro?i
Ove patnje dose?i
Sretne dane srca
Pjevaju?i
Pleu?i
Igraju?i
U danima
Bez pameti
Ne znaju?i da
Brige postoje

Razli?it u istom
Isti u druga?ijem
Bilo ivota
Je ritam kojim pleem

Pogleda Bog
to je stvorio
Svi svjetovi
Manji od njegove zjenice
I gleda u daljinu
Duboko
Daleko
Isprui ruku
Na dlanu mu
Plavi svijet
Plovi prema rubu
Slobodnog pada
Mladac
A tako
Umoran

Mahnu drugom
Rukom
Djeca mu pri?oe
Pokaza im  svijet na dlanu
Dvoje izme?u njih
Orlovskih i zelenih
O?iju
Pogleda Majku
?ue
to govori
Usta ne otvara

Mili moji
Idite
Vratite
Igru
Majci Zemlji
Ocu nebeskom
Bez igre
Nema ivota

 

Stranica 8 od 17 Sve stranice