Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Karma je namještena igra
Arkonski uticaj u ljudskoj psihologiji i društvenom uređenju


Ovaj esej predstavlja pokušaj rasvjetljavanja jednog ili više zbunjujućih vidova ljudskog iskustva: "karme," dakle, uzroka i posljedica u ljudskom ponašanju. I, kao da to nije dovoljan izazov, interpretirati ću neke pasaže iz Apokrifnog Evanđelja po Ivanu – jedinstven tekst o Arkonima u Gnostičkim spisima. Moj cilj je pokazati da su Gnostici imali iznimno sofisticirano stajalište o ljudskoj samozabludi {self-delusion}, posebno što se tiče morala i uračunjivosti.

Sanskritska riječ karma jednostavno znači akcija, preciznije rečeno stavljanje u pokret, gdje jedna akcija vodi drugoj u lančanoj reakciji. Hinduizam and Budizam odnose se prema "zakonu karme" kao prema prisilno vežućoj formuli koju nekako nameće kozmički autoritet, ili se možda dešava u zatvorenoj petlji {kruženju} razmjena kozmičkih energija. Uobičajena je definicija da zakon karme osigurava da se svako djelo/akcija s vremenom vrati počinitelju na jednak način. Dobro se dobrim vraća, a zlo zlim. To se proteže van granica smrtnosti – patnje ili uživanja u ovom životu su tu zbog djela/akcija iz prethodnog.

Karmu ponekad nazivaju "moralnim zakonom uzroka i posljedice." Ona bi trebala da potiče činjenje dobrih djela i izbjegavanje činjenja zlih djela. Kršćanska formulacija je: "Kako posiješ, tako ćeš i požeti."

Bez retribucije

Kompenzacijska funkcija karme se ponekad naziva karmička retribucija, npr. osveta. Osoba koja čini zlo drugima dobit će to nazad, itd. U Hinduizmu i Budizmu učenja o karmi su neodvojiva od pretpostavki reinkarnacije. Zašto? Općenito se vjeruje da karma mora djelovati tijekom vremena, obuhvaćajući mnoge živote, jer je univerzalan princip. To je jedan prilično nadut koncept moralnosti. On podmeće da će svaka akcija poduzeta od osobe dok je živa imati reperkusije i grananja i nakon što umre i ponovo se rodi. I tako tu imamo {vrlo} dugoročnu uzročnu silu u doktrini karme. {ne da je vrlo dugoročna, nego je zapravo vječna AKO se ne razotkrije i svjesno odbije pokoravanje njoj - p.p.}

Sama reinkarnacija je jedan komplicirani subjekt. Vjerodostojnost karmičke retribucije, pod pretpostavkom da uzastopni životi zaista predstavljaju šablone uzroka i posljedica, teško je dokaziva. I tako zakon karme ostaje u sferi nedokazanog ako ne i nedokazivog.
Međutim, tu je jednostavno objašnjenje o tome zašto se poziva reinkarnacija prilikom propagiranja karme. U čistoj stvarnosti karma se ne može prikazati. Ne poklapa se sa činjenicama stvarnosti. Ona je neintuitivna i neevidentna, nepodržana činjenicama ljudskog iskustva. Karma prkosi zdravom razumu i oštro se suprotstavlja očitome.

U ljudskim aferama neporecivo je da ljudi često čine zlo i da im se to zlo ne vraća, a dobra djela prolaze bez kompenzacije – ili kako je to jedan cinik izrazio "nijedno dobro djelo ne prolazi nekažnjeno." Dobri ljudi trpe grozna zla. Loši se izvlače i kad ubiju. Obmana je jako raširena i najčešće nikad otkrivena. Ako se i otkrije, ne biva kažnjena. Počinitelji gotovo nikad ne 'plate račun'. U ljudskoj stvarnosti vrlo je malo pravde. To je gola i brutalna istina koja mora biti zanemarivana svjesnim činom poricanja.


Hladni iskustveni dokazi čine očiglednim da je karmička kompenzacija jedno teško sranje {podvala}

Ljudi naravno povremeno dobiju nagradu za svoja {dobra} djela. Velik broj Holivudskih filmova se bazira na tome. Ali to zasigurno nije pravilo ili nešto na što se može računati.

Užasna djela prolaze a da se počinitelj ni ne zna, ili nije uračunjiv. Oni za koje se zna i kojima je dokazana krivica često se izvuku slobodni. I razmeću se svojom nekažnjivošću. Ovu je situaciju teško prihvatiti, ali dokazi zu posvuda unutar društva, unutar politike, unutar familijarnih odnosa. Oni koji počine zla djela rijetko dobiju nazad istom mjerom, iako se to događa samo u specifičnim situacijama recimo u ratovima bandi ili mafije. U takvim slučajevima teško je pretpostaviti da se radi o zakonu karme na djelu. Ljudi se osvećuju i primjenjuju recipročno nasilje. Tu nije potreban nikakav kozmički zakon.

Stoga se i vrši pozivanje na reinkarnaciju: ako vam ne mogu pokazati da se počinjeno zlo vraća istom mjerom počinitelju {u ovom životu} – ono će biti vraćeno u jednom od sljedećih.

Kršćanstvo i Islam su religije čiji sljedbenici obično ne razmatraju, ne prihvaćaju reinkarnaciju. Pa ipak je ideja o karmičkoj retribuciji i tamo prisutna. Ako u tim sistemima vjerovanja i ne postoji reinkarnacijski proces da osigura retribuciju – nema problema – samo to prepustite Stvoritelju. Stoga u tim vjerama postoji vjerovanje u božansku retribuciju {božju pravdu}. Bog će kazniti zle, a nagraditi dobre i vjerne koji su gaženi i iskorištavani. Božanski sud će prevladati nad svakim pojedincem i povijesnim dramama.


Arkonski uticaj

//
Napomena prevoditelja: "kodeks" ovdje ne znači ovo (skup pravila o prof. ponašanju), nego ovo, tj, listovi papirusa (spisi) složeni kao preteča knjige. Kada je papirus smotan u cilindar ili u dva clilindra, onda se radi o svitku. Pa tako npr., imamo Svitke s Mrtvog mora i Spise(kodekse)/Knjižnicu Nag Hamadi. Dobar sažetak o Nag Hammadi spisima nalazi se ovdje (iako je religiozno obojen).

Arkoni su u Gnostičkim spisima ono što su u suvremenim izvještajima Sivi, Reptili i sl; to bi bilo ukratko rečeno, a opširnije prevedite odavde. (ili prevedeno ovdje ili najbolje OVDJE, u ".exe" formatu ako još postoji).
//


Apokrifno evanđelje po Ivanu je dug kozmološki tekst koji se pojavljuje u tri verzije u Nag Hammadi Kodeksima {spisima} i odvojeno u još jednom Koptskom tekstu, Berlinskom Kodeksu.

U mješavini Gnostičkih Koptskih spisa, ovaj je tekst jedinstven jer sadrži dvije 'teme' koje se drugdje ne nalaze. Te dvije teme tiču se dva ključna pitanja koja se često pojavljuju u raspravama o arkonima, u Gnosticizmu znanima kao zlim obmanjivačima. To su pitanja:

- Da li su (i ako jesu, onda koju) arkoni imali ulogu u stvaranju ljudskog tijela?
- Kako arkoni utiču na smjer djelovanja ljudskih bića – znači, kako utiču na karmu?


To su opširna pitanja i moram reći da Apokrifno Evanđelje po Ivanu ne daje čiste i jasne odgovore na ta pitanja. Međutim, ono daje temelje za pokušaje odgovora na ta pitanja – ako se dopusti izvođenje zaključaka i ekstrapolacija. Objektivne koliko to za neke umove mogu biti, ekstrapolacija i izvođenje zaključaka predstavljaju zadatke koje treba raditi trezveno i strogo kako bi se iz Gnostičke literature izvukle vrijednosti. Za one koji se protive mojoj dobro poznatoj tehnici – mogu reći: Tužite me. Onima koji slijede moje pokušaje objašnjenja mogu reći da odgovori koji se razviju iz ovih materijala nisu jednostavni; s druge strane zaključci tih objašnjenja mogu biti vrlo jednostavni.

U ovom eseju posvetiti ću se isključivo drugom pitanju.

Razotkrivanjem izvora, motiva i metoda arkonskih parazita uma, Gnostički nas spisi suočavaju sa zastrašujućim pitanjem njihovog uticaja na čovječanstvo. Taj uticaj ima nekoliko vektora {pravaca djelovanja}.

Prvo, arkoni utiču na ljude putem podsvjesnih ili subliminalnih insinuacija.

Znači, operiraju kroz telepatski link u čovječanstvu – u nas. Specifične insinuacije arkona evidentne su u religioznim i duhovnim promišljanjima, posebno u mentalnom virusu salvacionizma i mesijanskom kompleksu. Gnostici su posebno upozorili da arkoni inficiraju ljudsko razmišljanje sa lažnim religioznim idejama, uključujući i vjerovanje u muškog svemogućeg tvorca, van-planetarnog boga.

Gnostički vidovnjaci su u Misterijumima {ne misli se na misteriju kao zagonetku, nego na gnostičke prakse/doktrine/meditacije/škole izučavanja – p.p.} razotkrili bizarno zlo iz arkonskih uplitanja;

- Ako religiozno zabluđivanje insinuirano od strane arkona bude funkcioniralo - vrhovni gospodar arkonske košnice, Demijurg, će biti baš taj kojeg će se 'prepoznati' kao jedinog i vrhovnog boga stvoritelja.
- Sȃm Demijurg je luđački opsjednut vjerovanjem da je on jedino kozmičko božanstvo odgovorno za nebo i zemlju, i za stvaranje i 'uzdizanje' ljudske rase.
- Bog iz Abrahamske vjere zacijelo postoji, ali to je jedan manijakalni alienski predator posvećen obmanjivanju i porobljavanju čovječanstva.

{iz ovoga je jasno zašto je crkva uprla sve snage da istrebi Gnostike, Katare, Bogumile ... i njihova znanja ... - p.p.}

No, kako arkoni utiču na čovječanstvo osim podlim obmanama koje ubacuju u naše misli? Čine to putem još jednog vektora uticaja – putem falsifikata i simulacija kojima se skreće naša pažnja sa stvarnog ljudskog potencijala, skreće sa razumskog razmišljanja i imaginacije, i ometa da pristupamo prirodnoj prisutnosti i natprirodnim moćima unutar prirode. U svojoj knjizi "Ne po njegovoj slici" govorio sam o toj taktici kontra-oponašanja.

Ialdabaoth, kako Gnostici nazivaju Jehovu, je pozvan da se suprotstavlja duhu. HAL je Koptska riječ za simulaciju, označava potpis/djelo arkona koji mogu imitirati ali ne i stvarati. Oni su vrsta koja oponaša. Oponašaju naše sposobnosti da zamijene njihov um za naš, i tako žive zamjenski kroz nas. Baš kao što je Castaneda rekao, oni funkcioniraju kao "strana instalacija" u našem umu.

I u psihološkim i u parapsihološkim terminima, Gnostički profil {"slika"} arkona je zaista sofisticiran i zahtijeva promišljanje sa puno pažnje i poštovanja. To je bez sumnje najlucidnija i najpreglednija paradigma sublimalne umne kontrole producirane od strane ljudskog uma. Zanemarite ju na svoj rizik.

Kozmički blud

Sav taj dija-Gnostički materijal daje neke smjernice, ali mi zaista želimo znati kako to arkoni izvrću i skreću ljudsko ponašanje. Apokrifno Evanđelje po Ivanu ima neke zapanjujuće informacije o tome, a ja ću se koncentrirati na jedan ključni pasaž.

Koptička Gnostička Knjižnica {Koptski Gnostički Spisi} u pet tomova iznosi četiri verzije ovog teksta, u stupcima, preko lica stranica. Vrh stupaca prikazuje Koptski tekst, a ispod su prevodi. Možete paralelno čitati sve 4 verzije. I to se proteže na 95 stranica. Najkompletniji tekst 4 verzije, Nag Hammadi Codices II, 2, ima 32 pasaža. Kod 27. pasaža se nalazi:

Kada je Vrhovni Vladar (arkonski overlord) shvatio
da su oni [ljudska bića] uzvišeni iznad njega po visini
i da ga nadilaze u mišljenju/razmišljanju,
i da ih neće moći osvojiti...
Napravio je plan sa svojim autoritetima (exousiai), koji predstavljaju njegove snage,
i zajedno su počinili blud nad Mudrošću (Sofijom)
i gorka je sudbina (hiermarmene)
začeta kroz njih,
koji je posljednji u nizu promjenjivih okova,
i koji je zamjenjive vrste,
i teži i jači od nje sa kojom
su ujedinjeni bogovi i anđeli
i demoni i sve generacije
do današnjeg dana.

Ovaj opis neodoljivo podsjeća na sistem karmičkih sputanosti sa "okovima", na Budistički lanac reinkarnacija, nidana, oslikanih oko Kotača Života. Ja vjerujem da ovaj pasaž predstavlja Gnostički ekvivalent Budističkoj doktrini karme, ali se Gnostički nauk ne treba identificirati sa Budističkom doktrinom.

Da slobodno parafraziramo mitološki žargon: Božanska Sofija {Mudrost} sklopila je dogovor sa arkonskim vrhovnim vladarom, dopuštajući da njegovi podanici "privežu" ljudska djelovanja sa nekom vrstom sputavajućih okova. To su okovi hiermarmene, radovi sudbine, ili preciznije prevedeno povlačenje slijepe prisile {entrainment of blind compulsion}, jedno djelo povlači za sobom drugo.

Kada su arkoni počinili blud nad Sofijom, božica je omogućila da nešto u prirodnom stanju ljudi bude sjebano od strane arkona.
{Sjebano = uguran strani element koji omogućava arkonima da ubace doze entropije*}
* [ Entropija je težnja sistema da spontano pređe u stanje veće neuređenosti - p.p.]

Da nema tog stranog (entropijskog) uticaja u ponašanju {ljudi}, oni bi bili u stanju izvesti samo-korekciju i samo-regeneraciju.

Prethodni pasaži sve do 19-og, utemeljuju superironost čovječanstva nad arkonima.

Putem nous-a, božanske inteligencije i blistave epinoe {epinoia = uvid koji dolazi od više povezanosti sa duhom – p.p.}, mašte, ljudi mogu sebe korigirati i zadržavati svoje ponašanje u skladu sa svime što je dobro i produktivno i konzistentno sa ultimativnim dizajnima života. Ljudi imaju ogromnu prednost nad hordama arkona, a to se u tekstu i ponavlja.

Čak i arkoni znaju ovo:

I Vrhovni Vladar (arkonski overlord, Ialdabaoth)
zna da mu čovječanstvo nije bilo poslušno,
zbog/radi svjetla mašte (epinoia) prirođenog čovječanstvu,
i koje {čovječanstvu} omogućuje ispravnije razmišljanje
od razmišljanja Vrhovnog Vladara (II, 2 : 22 ff)

Arkoni se ne mogu nadmetati sa ljudskom maštom – istom onom osobinom ljudi koja služi za otkrivanje i obranu od tih parazita uma. Ali tekst kaže arkonski vladar upravlja izvjesnom silom: "on je postavio trans nad Adamom," ali ne trans poput onog Mojsijevog, stuporoznog sna, nego "koji je bio u njegovoj percepciji." To bi značilo, arkoni mogu zamagliti i iskriviti našu percepciju, a to uglavnom rade putem HAL-a, simulacije.

No, mora se dodati i to da smo zapravo MI ti koji izvode simulacije, djela oblikovanja i imitacije, putem kojih oni zamagljuju našu percepciju. Čak i u najboljem slučaju, arkonska moć nad ljudskim umom je zapravo posuđena iz uma. I tu leži poteškoća. Iako smo mi ljudi puno superiorniji arkonima, mi automatski ne primjenjujemo našu prednost: nego je nama potreban test ili izazov da bi se to aktiviralo. ~

Velika istina za oslobađanje čovječanstva od svih oblika obmana, manipulacija i ropstva je: Shvatiti da nismo sami u obmanjivanju sebe, nego uvijek uključeni u kozmičku orkestraciju, u NAMJEŠTENU IGRU.
~

Kali-ina igra

Karma je namještaljka. Oslobođenje od karme dolazi najprije tako da se vidi kako je namještena, kako arkonski spin inducira autosugestiju i zamagljuje percepciju, I ONDA SE JEDNOSTAVNO IZABERE DA SE TA IGRA VIŠE NE IGRA.

U oslobođenom pogledu ne postoji karmički zakon kojim bi mjerili uzroke i posljedice vaših akcija. Zamislite kakav je osjećaj te slobode.


U ovaj kasni datum ljudske povijesti, pravo je vrijeme da se prizna da je ljudska kompulzija zapravo namještaljka od strane jedne izopačavajuće sile u umu. Svatko je podjednako subjekt faktora transa, ali mu svi ljudi ne podliježu u jednakoj mjeri. Poneki potpuno podlegnu. Postanu potpuno arkonificirani. Obavljaju šoping ili ubijaju jednako prepušteni. Ovih dana je pravo mnoštvo takvih oko nas. I tako pronalazimo spletku psihopatskih kontrol-frikova koja organizira ljudske afere. Orkestracije arkonskog ponašanja su do sada postale bolno očigledne na globalnoj skali...

Svaki pojedini problem na globalnoj razini je namješten, izrežiran, orkestriran, navođen i lažno implementiran i održavan: kriza hrane je namještena, financijski kolaps je namješten, masovni mediji su namješteni, zabave su namještene, demokratski izbori su namješteni, statistike su namještene, obrazovanje je namješteno, epidemije su namještene, vakcine su namještene, google je namješten, stalne NLO invazije su namještene, globalno zagrijavanje uzrokovano ljudima je namješteno, Drugi Svjetski Rat je namješten, terorizam je namješten.

Koliko je još namještaljki potrebno prije no što nam pukne pred očima način na koji karma funkcionira i prije no što dobijemo uvid u slijepi ugovor samozaluđene vrste?

Jedan jedini odlučujući faktor u često oglašavanom "planetarnom pomaku" mogao bi biti, ne masovno duhovno buđenje širom kugle pri kojem će svi iznenada vibrirati višim frekvencijama svojih svjetlosnih tijela {AKA 4D OPD? ;-) } , nego neka vrst sporazuma oko ove elementarne percepcije: jedini problemi ljudskog društva koji se ne mogu riješiti na zadovoljavajući način jesu oni koji su namjerno stvoreni. Kada ne bi bilo tih namjerno stvorenih problema, svima bi nam bilo poprilično dobro. ALI, NE MOŽETE POBIJEDITI U IGRI KOJA JE NAMJEŠTENA DA JU IZGUBITE.

No, ima tu i dobrih vijesti... Uvidjeti kako je karma zapravo namještena igra – donosi oslobođenje u Kali-inim terminima. ( U Kali Yugi svaka se situacija može savladati stavljajući je u metaforu igre ) Moglo bi se reći je Sofija sklopila ugovor sa arkonima, ali Kali vidi izlaz iz toga. Ona nadgleda ljudsko petljanje sa demonskim silama obmane i manipulacije. Ona je zvana Durga, "nepobjediva", jer ju nijedan arkonski ni demonski impuls u univerzumu ne može pobijediti. Kali oslobađa čovječanstvo od svih iluzija, uključujući iluziju sažaljenja.
~
Ne možete pobijediti u arkonskoj igri, možete samo izaći iz nje. Ne postoji karma koju treba savladati.
 
===========

{ Dodatak prevoditelja: Može li prvi korak ka "izlazu iz igre" ili "izboru da se ta {prokleta, pogana, iznurujuća, nevjerojatno bolna, krvava i gnjusna} igra više ne igra" biti zapravo ne-odlazak u Bijelu Svjetlost nakon smrti? }

 
===========

{Parcijalni prevod eseja Johna Lasha. Parcijalni jer J. Lash piše specifično i opširno, u što se možete uvjeriti posjetom izvornom članku, ovdje: http://www.metahistory.org/Telestics/RiggedGame.php }

Članak prenesen sa: 4D Log