Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Simptomi aktivacije DNK

 

Što je uop?e DNK?

Skup informacija?

Što su geni i tko njima «vlada»?

Tko može «mijenjati» to što zovemo DNK?

Zašto bi mijenjao?

Zna li se što se mijenja i što se dobiva promijenom?

Koliko DNK ima veze s naše 4 komponente i na koji na?in?

Na sva ova pitanja ne znam odgovore, jer nema ih – kao niti istine iza koje bi netko sada mogao «stati» i re?i – o da, to je to?no tako i tako. Da li je? Vjerojatno jeste u onim slu?ajevima gdje vjerovanje odigra ulogu, ali ako vjerovanje izbacimo iz ove pri?e i «gledanja» ovog videa kojeg ?u ovdje «pogledati» zajedno s vama – mudrije je možda samo otvoriti mogu?nosti. One nam ne?e re?i istinu, niti ?e nam ponuditi novo vjerovanje, one ?e samo dozvoliti da budemo oprezni.

Dakle, sve ovo može biti, baš tako kao što autor videa i kaže: aktivacija DNK ili kako objašnjava: aktivacija svih nivoa naše svijesti!

Ups – DNK je naša svijest?

Dobro, pa ako to autor kaže – držat ?u se preporuke i krenuti u istraživanje. Sve re?eno u videu prepisati ?u u re?enice, koje ?e ovdje biti napisane debljim i kosim slovima.

Sve što ?u navesti samo je jedna od mogu?nosti doga?anja, kao što je to u sivm tekstovima koje pišem.

Ovdje u ovom materijalu, ponu?eno je nešto što je opet dio suptilne igre i sve navedeno može biti «objašnjeno» na više na?ina i može biti dio raznih doga?anja. Izme?u ostaloga, možete nakon odgledanog ponovno u ruke uzeti Bibliju i pro?itati Otkrivenje.

Dobro došao, dragi ?ovje?e u ovom videu pokazat ?u ti aktivaciju DNK. Ove simptome u sadašnjem trenutku osje?aju mnogi ljudi. Mnogi osvješ?uju ono što se zaista s njima doga?a. A doga?a se upravo aktivacija svih nivoa vaše svijesti. I op?e pove?anje vibrantnosti i ostalih simptoma.

Prvi simptom je disbalans sna. Bu?enje usred no?i. Nesanica. Klonite se ogromne želje da se naspavate. Što više to budete željeli, to ?ete se umornije osje?ati. Koristite trenutke nesanice za meditaciju, za preobražaj unutar sebe. Ako vam bude teško, zamolite vaše Više Ja da vam da odmor i da vam podari dubok i jak iscjeliteljski san.

- obzirom da ?u navesti samo mogu?nosti doga?anja, o ?emu se mogu?e radi, ako se pojave ovi simptomi, a promatrano kroz «vanzemaljsku interakciju» koja se doga?a naj?eš?e dok mi spavamo – ovo bi bili po?etni simptomi upravo te interakcije, radi kojih je dobro postaviti pitanje: što nam se doga?a.

To?nije ovo bi, zaista bili i po?etni simptomi da smo spremni pitati se – pa eto – da mogu?e je, sasvim je mogu?e da se ovdje radi i o aktivaciji «svijesti». Zato nešto i po?injemo primje?ivati. I to svakako zaslužuje našu pažnju. Naravno kada spominjem svijest, ja ne pri?am o DNK.

Zato je dobro, ako je to mogu?e – a naj?eš?e nije - pokušati sjetiti se, zašto smo se probudili usred no?i, pogledati koliko je sati i zapitati se jesmo li nešto sanjali. I to je to. Osim toga, možda ?e nam pasti na pamet da nas netko zeza ili možda otima, ali ako se ni?ega ne možemo sjetiti, mudro je i oprezno ostati u nedjelovanju.

Zašto? Zato što bilo koje aktivno djelovanje koje poduzmemo, može biti sve, samo ne naš izbor! Naravno, pod predpostavkom da smo shvatili i otvorili mogu?nost da se doga?a nešto što NE ZNAMO trenutno protuma?iti.

Mogu?nosti koje se, pak, ovdje u ovom naputku i videu (u?enju) nude, su navo?enje (ja to ina?e zovem «navalakuše») koje nevjerojatno podsje?aju na obrazac kojim se služe Oni koji nama «vladaju». Pa nam eto, sugeriraju meditaciju ili molitvu našem Višem Ja, jer nas to može kako i kažu, dovesti do dubokog sna.

I što onda ovdje nije kako treba? Gdje je sakrivena navlakuša?

Navlakuše su uvijek iste – kao i u ovom našem vanjskom svijetu: problem-reakcija-rješenje. Zvu?i poznato?

O da, obrazac koji uvijek «pali» - imate problem, regairate i dobivate rješenje. No, obzirom da vam nude rješenje za nesanicu ili bu?enja usred no?i – pogledajte bolje što su vam, eto, lijepo rekli prije nego su vam kao pomo? u rješavanju problema ponudili vaše Više Ja: Klonite se ogromne želje da se naspavate.

Lijepo su to rekli, ali ljudi vole želje, a i vole moliti pomo? jer se boje biti sami i odgovorni, pa eto ne?e znati ostati u nedjelovanju i neki ?e zaista meditirati ili komunicirati s tim Višim Ja – iako ve?ina pojma nema, što je to zaista.

I znaju Oni to jako dobro, ipak je ovo Njihova Igra, zato vam odmah dalje i kažu, nakon što ste se navukli na Više Ja i meditaciju: Koristite trenutke nesanice za meditaciju, za preobražaj unutar sebe. Ako vam bude teško, zamolite vaše Više Ja da vam da odmor i da vam podari dubok i jak iscjeliteljski san.

Ups – klonite se spavanja – ali spavajte duboko! I dok spavate bit ?ete iscjeljeni! Izvrsno, zar ne? Koja majstorska Igra!

Što zna?i duboko spavati, jel znate? Otvara li to spavanje mogu?nost, da ne?emo imati šanse, probuditi se unutar sna, kao ni sjetiti se i?ega? I tko ?e nas i kako iscijeliti? Gdje? U našoj sobi ili na nekom brodu? Ma nije važno, tražili smo pomo?, neka to Više Ja odradi, tako je najlakše zar ne?

Pa, prije nego se po?nete moliti tom Višem Ja – bilo bi zaista mudro i oprezno, znati kome se molite, kao i o još jednoj mogu?nosti. Darovano treba u ovom svijetu u kojem mi živimo i platiti. I darivanje je sastavni dio «navlakuša», kona?no uvijek vam mogu re?i, ako se budete jednom žalili, da ste to sami odabrali, zar ne? Znate onu: poklonjenom konju se ne gleda u zube!

Nadalje, navode vas da meditirate na unutrašnji preobražaj – dobro je pitati se stoga, što to preobražavate i zašto. Osim što su kao i uvijek potpuno u pravu – rije? je o preobražaju. Bio je jednom davno i neki Kafka koji je o tome pisuckao. Mislim da mu to «bogomoljke» nikada nisu oprostile.

Ostale simptome u videu navode pod rednim brojevima, pa ?u tako nastaviti i ja.

 

2. Briga, osje?aj zabrinutosti

- ovo nije objašnjeno niti jednom jedinom rije?i, vjerojatno zato što ?ete se nakon disbalansa sna sasvim razumljivo zabrinuti. Izme?u ostaloga – normalno je da ste zabrinuti zar ne – to je valjda sastavni dio preobražaja, zato su i rekli da se ovo danas doga?a mnogima, pa ako mogu drugi možete i vi. A i kao da je važno, zna Više Ja što radi, ?ak i kada mi pojma nemamo. Doduše, ima i onih koji ?e vjerovati da sve znaju. Oni su Njima omiljeni, njih posebno darivaju, ali to ve? spada u individualni rad. No, obratite pažnju na jednu rije? koja se ovdje pojavljuje: OSJE?AJ!

 

3. Osje?aj toplote u stopalima

- i o ovome ništa ne kažu, iako se fizi?ki osje?aj «doga?anja» u stopalima (može se raditi i o težini), može objasniti kroz odre?ene promijene u protoku krvi i limfe, kao i radu nekih organa, problema s ki?mom, a svakako i raznim medicinskim problemima, ma kako ih mi objašnjavali uzro?no i kako ih odlu?ili «lije?iti».

No, pored toga ponekad se ovo doga?anje s stopalima veže i na nešto što zovem «sje?anje» na «otmicu», kao i na postojanje implantata.

Ve?ina tih implantata (kako nožnih tako i ru?nih), «zaradi» se ponekad na?inom našeg ponašanja tokom otmice. Naime, neki ljudi ne predaju se lako i brane se cijelo vrijeme (zato neki ljudi ujutro imaju na sebi i tragove te borbe, kao masnice ili ogrebotine – ?udno da i to nisu uklopili u ove simptome!), pa se otima?i snalaze na sve mogu?e na?ine.

Jedan od na?ina je i «trajna» zaštita – pa otimani dobiva implantat u obliku okova, cipela ili ?izmi.

U radu se tako svrha ovakvih implantiranja, objašnjava kao blokiranost, zaustavljanje reakcije ili kontrola, što bi u ovom slu?aju zna?ilo da ste još uvijek, bez obzira na disbalans sna i zanemarivanje brige – bili i jeste u sasvim solidnom stanju. No, dobit ?ete «cipele» koje vas «vode», što i nije baš izvrsna pozicija.

No, ako i dalje vjerujete da je sve to što vam se doga?a normalno, jer eto samo što niste ve? jednom nogom u 4 D ili samo što niste dobili kristalno tijelo ili duboko vjerujete da je aktivacija DNK nešto predivno i na kraju vas ?eka Svijest sama – jer vi ste Jedno, ne?e vam osim ovih implantata, za sada dodavati nove na tim mjestima. Ali, mislim da bi trebali znati da i ovi osnovni – sasvim su im dovoljni da vas obuzdaju. I tako Oni mogu mirno raditi dalje, osigurani ako slu?ajno jednom u «budu?nosti» ipak povežete konce, jer – nemojte zaboraviti – o vama znaju više nego vi sami. Sada su vas samo odjenuli i obuli! I ovdje se pojavljuje OSJE?AJ – i to je jako važno jer i u slu?aju «osje?aja zabrinutosti» i u ovom osje?aju rije? o o vašem pravom osje?aju, koji vas tjera da nešto poduzmete, samo što to uop?e ne «?ujete».

 

4. Osje?aj umora i dezorjentiranosti ujutro.

- još malo OSJE?AJA - naravno, niti ovo se uop?e ne objašnjava – što je i više nego ludo svakom normalnom teoreti?aru zavjera.

Jer sve do sada navedeno, trebalo bi zaista pobuditi unutar vas, barem oprez. Ne spavate normalno, brinete, nešto vam nije kako treba s stopalima (lije?nik bi vas radi svega ovoga odavno poslao provjeriti še?er ili psihijatru -  što je isto jedna od Njihovih opcija, vole Oni da utonete u bolesno stanje, koje ?e eto zgodno izlije?iti farmacija) osje?ate se umorno i dezorijentirano. I dalje, sami sebe upozoravate bezuspješno.

Ina?e, dezorijentiranost je jedan od osnovnih simptoma vanzemaljskih otmica. Doslovno se neki ljudi, nakon tih no?nih ili dnevnih «izleta» – osje?aju vrlo dezorijentirano.

Ali sada se ve?, uz sve to, pojavljuje i nešto što se ne navodi u ovom videu (naravno prikladno šute).

Naime, sada ve? razvijate jedan oblik «ignoriranja» izazvan vjerovanjem. To ignoriranje kojeg niste svijesni, ali ga provodite, možete izme?u ostaloga zahvaliti implantatima i onom Višem Ja kojem ste se – ako ste – molili.

Jer, upravo je ono zaslužno za duboke snove, kao i za nemogu?nost promišljanja i upitnosti, kako se s vama ipak nešto neobi?no doga?a.

A doga?a se, jer izgleda da ste iz tko zna kojeg – samo Njima znanog razloga (nemojte zaboraviti Oni «vide» vrijeme), postali kandidat za nadogradnju!

Nadogradnja se obi?no provodi na centralnom implantatu – onom biološkom s kojim se rodimo, a ti?e se epifize. Pa ?e «poštelavanje» po?eti s glavom, te se širiti srcem jer sada treba pažnju usmjeriti na dodatno razdvajanje vas samih (fragmentiranje), a to ?e se najlakše raditi tako, da vam se ugrade «emocije» (?itaj strah i ljubav), doslovno na vaše vlastito ljudsko osje?anje (ovo nema veze s ljubavi koja se danas propagira pod tim imenom, a opet srž je vas i onoga što jeste!), koje ?e se mic po mic – «blokirati». Bar u onom smislu da vaš ego – koji je vaš ?uvar i divan je – pretvore u njihov oblik ega – koji malo ima veze s vama. I zapo?et ?e zaista ono što su vam ve? i najavili – vaš preobražaj. I umjesto da se sjetite tko ste – vi ?ete se preobražavati!?!

 

5. Aktivnost na nivou sedmog centra u oblasti iznad glave. Žužanje (ne znam prijevod koje je ovo rije?i?), zujanje, pritisak, težina, nemojte se plašiti, to je vaše otvaranje za Božanske energije.

- ovdje vas lijepo dalje lažu, jer ovo se ne doga?a samo izvan vaše glave. U ovom doga?anju ve? su duboko djelovanjem uz vaše unutarnje komponente Dušu, Duh i Um i baš su one sada na jakom udaru.

Obzirom da komponenta Li?nosti nije do sada regairala, na sva osje?ajna doga?anja na/u svom tijelu (fizi?kom i psihi?kom), te nije povezala da joj unutrašnjost pri?a – doga?anja se nastavljaju. Ovdje je rije? o vrlo nasilnom «otvaranju» da bi se došlo do njih i do vas - Li?nosti, iako kada kažem nasilno, to može izgledati i ugovorno, ako to gledamo iz ove naše svakodnevne percpecije.

Recimo da je ovo samo realizacija ugovora, kojeg ste potpisali kada ste primili onaj dar! Sje?ate li se – molili ste vaše Više ja za pomo? zbog nesanice?

Ovo je nešto što se stalno koristi, modus operandi «ekipe» da vas se navede da pomislite kako ste nešto sami odlu?ili, ili da ste bili spašeni. Ili ste dobili ono što ste jako željeli. Bilo kako bilo – ovo je potpisivanje ugovora – znali vi to ili ne. I naplata.

Prema tome – za ovo ste se ve? otvorili, a svemu tome pripomaže (daljnjoj nadogradnji) i centralno implantiranje koje je biološko (to sasvim zgodno opisuje George Kavassilas u svojoj knjizi «Univerzalno putovanje»), kao i odre?eni entiteti koji su s vama od ranog djetinjstva, poput onog kojeg se u ovom poslu s vanzemaljskim otimanjima, naziva Lux. On je svijetlost sama! I njega jako volite – jer baš je on ?esto prerušen u vaše Više Ja. Ima on više uloga, ovo je samo jedna od njih.

Da bi se ovo odvilo, bilo je nužno da duboko spavate, kako bi se zarobio i kontrolirao vaš ego, koliko je god to mogu?e. Iako, samo da znate nije mogu?e u potpunosti ga blokirati, jer da je – mi ve? davno ne bi postojali!

Ovo je me?utim nešto, što se stalno odvija, planira i priprema, nije rije? o ne?emu što se odvija eto sada, jer smo u nekom posebnom razdoblju –  sve je ovo produkt Njihova stalnog rada i borbe za opstanak. ?inili su to u dobu koje mi nazivamo prošloš?u, sa ve?inom proroka, šamana i u?itelja, pa to ?ine i danas.

Ali, iako vi ne znate da vaše komponente stalno rade – one rade (recimo «šalju vam osje?aje u suradnji s vašim egom) i baš zato jer Oni to jako dobro znaju i vide, osiguravaju se dodatno, stalno vas upozoravaju?i da se ne plašite. I tu odra?uju dvije muhe jednim udarcem: kao prvo razvijaju/aktiviraju (ha, ha ne DNK) ve? strah podižu?i svoje kontrolirane emocije, a kao drugo odmi?u vas od opreza. Jer osje?aj poznaje oprez – ne strah! I tako iskorištavaju, kao i uvijek vas – vaše prirodne resurse! Osje?aj ?e tako vremenom postati samo emocija, a oprez strah! Ego ?e zamijeniti onaj «veliki ego».

Pa bi tu nježnost i brigu koja je stalna kroz sva umirenja da se ne plašite – zaista bilo mudro i oprezno vidjeti kao: napad!

Kona?no i u ovom našem svakidašnjem životu, imate primjere te brige i nježnosti – naj?eš?e se provodi zabranama, a recimo svaki dragi bankar vrlo ?e vam rado pomo?i i dati vam veliki kredit, zar ne? Vole Oni da vi budete sretni. Ili, posebna se briga i pažnja poklanja žrtvama, pa neka vojska neke zemlje, bez ikakvog problema i s velikom brigom stalno ratuje za mir, zar ne?

Ovo upozorenje da se ne plašite - ogroman je napad na Dušu, Duh, Um, ali i Li?nost – to?nije sveukupno na vas – jer dok vam unutrašnje tri komponente šalju (osje?ajem!) poruke, dakle kroz na?ine koje mogu da bi ih vi primili i osvijestili, a one se o?itavaju kroz bol na raznim razinama postojanja same Li?nosti, vi to ignorirate! Naj?eš?e jer pojma nemate da te tri komponente uop?e postoje (ali zato se molite Višem Ja). Kona?no to je i zadatak programa koji se zove religije.

Ovi simptomi koji su ovdje do sada opisani, samo su «predradnja» za ulazak i doga?anje/ to?nije: «budu?u» ili «sadašnju» invaziju – kao i susret s onim što ?e neki ljudi nazvati: Božanskom energijom, a neki drugi Sotonom, demonima i opsjednu?em, a ja Kretaorima, Lažnom Svijesti koja ima i niže pomo?nike.

Pa bi eto, baš sada bila zgodna prilika, re?i svima koji na nebu traže znake invazije ili katastrofe, da se ona odvija ve? tisu?ama godina i da je možda u svemu ovome što danas živimo, kao neko ubrzanje ili zaoštravanje doga?anja, u pozadini samo rije? o pregrupiranju snaga – te da ?e se prava invazija odviti i završiti u trenutku kada opsjednu svakog ?ovjeka s Li?nosti, Dušom, Duhom i Umom.

Ja se me?utim, bez obzira na crne prognoze -  ne bih kladila na Njih. Ali ne bih ni spremala zalihe hrane – ve? bi se zaista prisjetila tko sam i što sve mogu. Jer – ova je Igra vanvremenska i važno je znati da postoji mogu?nost da sve što Sada ?inite odre?uje život i nakon ovoga što sada zovemo životom.

Jer – ne ide sve ovo baš tako lagano, nismo mi baš tako bedasti kako izgledamo i kako mislimo. Kona?no, trebaju nas – baš zato što postoje kroz nas. No, da se vratim ovim simptomima, ono što se doga?a u ovoj petoj to?ci je važno, jer se upravo tim putem i na taj na?in u vas ume?u «pomo?nici» ili ono što zovem «?uvarima» ili «žrtvenom janjadi» - a koji svi štite «glavnog». Da bi se to moglo dalje odviti, sve mora biti spremno i zato idemo do sljede?eg simptoma:

 

6. Osje?aj kao da vam po lubanji i ki?mi nešto puzi.

- što re?i – osim: da mogu?e je da vam puzi! Da sada spomenem Kundalini i zmiju, ?akre i cijelo to «u?enje»? Ma ne?u. Da spomenem da im je to izvor mo?i i hrana? I da se hrane vašom snagom za koju ni ne znate da je imate kako bi oni imali mo?? Sve to zahtjeva puno dulji tekst.

Dakle, vra?am se 6. to?ci: osim aktivacije nekih novih implantata, do sada je mogu?e da u sebi imate i poprili?no živu i «mo?nu» živinu, koja ?e se uskoro i o?itovati u vašem ponašanju, a netko ?e to primje?ivati i kao djelovanje onog zloglasnog i velikog ega.

Ovo ?e se najja?e odraziti u vašoj unutrašnjosti, na komponentama Duše, Duha i Uma koje su pretrpjele jaki napad na sebe.

Naravno, za to vrijeme komponenta Li?nosti i dalje ?e ?ekati aktivaciju DNK i Zlatno doba. Naravno, niti ovaj simptom vam ne objašnjavaju detaljnije, sve važne simptome ostavili su bez odgovora. Pitanje je me?utim, da li se pitate? Jer unutar vas, sve vas je više. I ovo bi se u nekim «religijama» ve? nazivalo posjednu?em!

 

7. Stadij depresije koji nastaju sami po sebi koji se ni?ime ne mogu objasniti. Nemojte se brinuti, to se ?isti vaša sr?ana ?akra. 

- ovo je pokazatalj da vaše unutrašnje komponente urlaju i zovu u pomo?  – upozoravaju vas da nešto nije kako treba, ali eto vi ste u sve do sada povjerovali i time ste sebe onemogu?ili za otvaranje mogu?nosti, da mogu?e ova depresija ima i uzrok, pa ga ni ne tražite.

Dobili ste objašnjenje simptoma (doduše o najvažnijima vam nisu rekli niti jednu jedinu Rije?!) u koje ste povjerovali.

I eto vas u depresiji! Naravno, u ovom našem životu, depresija ima ime i dijagnozu – nazvana je boleš?u, što je prikladno mu?enje vode, ali ovdje, jer eto vi ste druga?iji i odabrani, te alternativniji, depresiju ?e vam objasniti «?iš?enjem» sr?ane ?akre, ako u ponu?enu pri?u o ?akrama vjerujete. Naravno, lakše je povjerovati u tu pri?u nego u pri?u da vam se upravo razvija cijeli sistem emocija, koje nemaju veze s vama - ali ?e vama gospodariti!

U stvarnosti u «unutrašnjosti» se tako možda doga?a, da vam je oko organa srca, upravo postavljen implantat – on izgleda kao oklop, novo srce, baterija, valjak, kutija, ima opisa i vrsta koliko ho?ete – ali svi su s istim ciljem i svrhom: blokiranost i kontrola, razvoj straha. To?nije razvoj ne?ega što ?e se vama ?initi kao vaš strah. Dodatna svrha ovih implantata je ono što, opet alternativni krugovi svjetlosnih ratnika/radnika zovu fragmentiranje. Vrlo je ružno za unutrašnje komponente, a isto se tako i prili?no odražava na vanjsko ponašanje, a najružnije je da odijeli i razdvoji vas same na zaista vrlo zasebne cjeline, koje se postupno gube i ne prepoznaju. Vi više ne osje?ate ništa – kona?no otvorili ste se za Božansku energiju, ali kažu Oni: Nemojte se brinuti – pa, da, što ?e vam onda Duša, Duh i Um – kada dobivate izvana Božansko, zar ne? I ovo doga?anje jako ?ete osjetiti, prepoznali ga ili ne. Ali eto – objasnit ?e vam Oni to zgodno kroz sljede?i simptom.

 

8. Bezrazložni nervni slomovi ili nadolazak sre?e. To je tako?er sr?ani centar. Ona se aktivira i tjera vas da razriješite sve negativne odnose. Odstranite iz vaših života sve što ne odgovara povea?nju vaših vibracija.

- ovo je samo znak da se centralni implantat aktivirao na novim lokacijama – što ?e  u vašem svakidašnjem životu rezultirati ne?ime što ?e se o?itovati kao «bura emocija», afektivna stanja - a što opet služi tome da bi se vaši pravi osje?aji, vaš pravi ego utišali, a komponente dalje razdvajale. I to zna?i da se aktivaralo nešto što vas povremeno opsjeda.

Ovdje se pak prezentira,  da se radi o tome da je aktivirana sr?ana ?akra, koja vas tjera da razrješite negativne odnose, na na?in da odstranite iz vaših života sve što ne odgovara pove?anju vaših vibracija.

Ne znam, ali pitam, da li možete unutar te preporuke da sve to ?inite vidjeti realnu i veliku opasnost?

Odvajaju?i vas od drugih ljudi, ?ine?i vas druga?ijima/odabranima/probu?enima (onaj lažni ego koji je ve? zaživio, zaista je vrlo je živ prona?e ga se u radu u obliku životinje, a sada ima kao alat i emocije) dovode vas u poziciju da postanete slijepi i gluhi za ljude iz vaše okoline, koji vam možda «osje?ajem» žele nešto re?i.

I te ljude ne morate nužno poznavati – možete ?itati informacije koje ostavljaju ili knjige u kojima o tome pišu, a koje ?e u vama proizvesti buru emocija, pa ?ete sve te informacije doživjeti kao vrlo jaku negativnost, koja vas zasmeta i što?

Odstranit ?ete ih! Oni ?e postati vaši neprijatelji. O da, to se traži. To Oni ho?e – izdvojiti vas kao najslabijeg u stadu. I da bi im to uspjelo, dalje rade, a vama navode simptome svoga rada – vrlo otvoreno:

 

9. Neprekidan nastanak situacija koje teže da vas izbace iz takta – ili pojava ljudi koji kod vas izazivaju negativne emocije. Situacije u odnosima koji vas primoravaju da budete cini?ni.To su te lekcije na kojima trebate raditi. Prihvatite ih sa zahvalnoš?u. I osloba?ajte se stvari zauvijek.

- ovo se doga?a iz dva razloga, oba sam ve? navela – prvi se ti?e toga da ?ete pomisliti kako vi bolje znate, jer se eto kod vas doga?a aktivacija DNK, pa ste bolji od nekoga drugoga, vi ste probu?eni, a svi oko vas su jadne budale i idioti – a drugi je da sam eto ja, upravo sada osoba koja izaziva negativne emociju i trebate me odstraniti!

I jedno i drugo, odraz je suptilnog napada kojem ste izloženi, prvi na?in vas svrstava u listu Odabranih i Važnih, a drugi vas zatvara za mogu?nosti i uranja u vjerovanje, koje vas blokira.

U svemu tome – emocije koje ispoljavate na razne na?ine, povrh cini?nosti proizvest ?e sljede?e: bit ?ete vrlo ?esto i agresivni, jer je to na?in na koji se oni hrane VAMA!

Me?utim – istovremeno vi ni ne slute?i, postajete Njihov instrument i radite za Njih, jer putem vas, hrane se svima onima koji emocionalno (radi vlastitih implantata i živina) odreagiraju i vlastitom burom nametnutih emocija. Jel shva?ate da su to za Njih trenuci banketa?

Ono što je zaista u punom smislu rije?i jezovito, je da vas ovaj video uradak gura da reagirate u tom smjeru – te taj na?in rada za Njih prihvatite s zahvalanoš?u, navode?i da se tako osloba?ate. U stvarnosti – Oni vas osloba?aju svega što vi jeste, onemogu?uju vas da se sjetite tko ste. I ne?ete biti u mogu?nosti ponašati se poput ?ovjeka s razumijevanjem – a to je upravo i cilj napada izvedenog na vas.

Obzirom da ne znate biti ?ovjekom i ne poznajete se – Oni grade dalje, nešto što je još dalje i dalje od mogu?nosti da sebe ikada i upoznate.

 

10. Promjena težine, gubitak ili dobijanje kilograma. Sada na površinu izlaze svi vaši strahovi sa kojima se trebate suo?iti i nesvjesno se možete truditi s njima suo?iti ili obrnuto, možete u potpunosti izgubiti osje?aj za hranu. Hrana vam može postati odvratna. Savjet je vrlo jednostavan. Svaki put prije ili za vrijeme obroka napunite svu hranu koju jedete s ljubavlju i govorite sebi da ?e ta hrana poslužiti vašem kretanju naprijed u spirali duhovne evolucije. To ?e koristiti kao inspiracija vašoj duhovnoj gladi, osluškujte sebe i tijelo ?e vam re?i koja hrana mu je trenutno potrebna, a koja mu nije potrebna. Uostalom trebate promijeniti svoj odnos prema hrani. S vremena na vrijeme, može vam se javiti osje?aj da vam uop?e nije potrebna fizi?ka hrana da biste nahranili svoje tijelo. U ovim slu?ajevima imam samo jedan savijet, slušajte sami sebe. Nemojte slušati lije?nike.

- a joj, što re?i – trebam li re?i da ovo tijelo koje se ovdje spominje nije vaše? Dakle, promijene s kilažom objašnjavaju izlaženjem vaših strahova! No, ako se vratimo malo unatrag – vi znate da prirodno nemate strah -  nego oprez, a ovo što sada izlazi iz vas, isto tako nema veze s vama.

To nije vaš strah!

Rije? je o tome da se «ono» u vama još nije asimiliralo do kraja – a vi i dalje primate upozorenja koja ne prepoznajete.

No, eto Oni vam kažu da hranu punite ljubavlju! Kojom ljubavlju? ?ijom? Što je ljubav? Nije li to ovdje u ovom slu?aju samo emocija? I kakve to veze ima s ?ovjekom? S osje?ajem? Nikakve.

Ako to ipak u?inite, dakle tom ljubavlju, koja je samo drugi oblik straha – dakle emocijom, nahranit ?ete živinu u sebi! Umjesto da je pustite da umre od gladi!

I to ?ete ?initi da bi kao «vi» doživjeli kretanje unaprijed? U ne?emu što se ovdje naziva duhovna spirala???? Jel zaista postoji netko, tko ?e mi re?i što je zaista ta spirala – sve te spirale, svete geometrije? Kakve to zaista ima veze s ?ovjekom i kako to ?ovjek Sada može poimati?

I povrh ovog savjeta, slijede i drugi, pa lijepo vam kažu: To ?e koristiti kao inspiracija vašoj duhovnoj gladi, osluškujte sebe i tijelo ?e vam re?i koja hrana mu je trenutno potrebna, a koja mu nije potrebna.

Aha, duhovna glad i inspiracija – u redu – sada rije?i sebe i tijelo zamijenimo s rije?ima Njega i On i dobit ?ete sve što trebate znati. Jer o tome je rije? – živina ne voli da ste vi sretni, ona voli da ste stalno u nekom problemu da ne bude gladna. Kada do?e u posjetu zahtjeva da budete dobar doma?in – i ne?e vas pitati – navest ?e vas da to budete. I da bi se osigurala preobrazit ?e vas – ako ni zbog ?ega drugoga, zato što ?e vas kroz «posjednu?a» posje?ivati razni entiteti – a nemaju svi iste ukuse, niti se svi zadovljavaju istom hranom, pa što prije nau?ite to bolje.

Znate – ?udne su te živine, neke natjeraju vlasnike tijela (Li?nosti) da na sebe istetoviraju goste! Lijepe su to sli?ice! Zgodno zar ne? Pa Li?nost hoda po gradu i susretne drugu, a gosti u njima se ne moraju mu?iti – odmah znaju s kime pri?aju! Doma?ini sve imaju prezentirano i ponu?eno.

I za kraj ovog simptoma, daju vam savjet – nikako nemojte slušati lije?nike, kona?no obzirom da ste odstranili sve negativne osobe oko sebe – vrijeme je i da se lije?nik makne. A i fizi?ki vas treba prilagoditi, kao i stani?no poštelati. Jer sve ?e se to sada doga?ati. Najja?e bit ?e napadnuta vaša komponenta Duha i vaše stanice i organi. Naravno DNK aktivacijom.

Ovo je prijeloman trenutak, a znaju to i Oni – pa ostavljaju svoj potpis. Pitat ?ete se što je on! On je kao i ?esto broj 11. Ali ne?ete ga ovdje vidjeti – nisu ga napisali! To su njihove pošalice koje ostavljaju svuda oko sebe. Dakle, ne nastavljamo s simptomom pod rednim brojem 11, jer ga nema - ve? idemo na 12.

 

12. Promijena u o?ima. Gubitak jasno?e vida. Umoran pogled. Vid koji nije fokusiran na jedno.

- o?i i vid – ovo je svakako nešto što mnogo ljudi primje?uje. Na samome po?etku htjela bih samo re?i, kako dio ovih problema zasigurno otpada na naše današnje navike – «blejanje» u kompjuter.

Ostale probleme s vidom, može se povezati s ?itavom lepezom raznih implantata -  «nao?ala» s raznim svrhama, a uobi?ajene su «zatvaranje vidika», sakrivanje informacija, kontrola, pa i ovo što su ovdje naveli kao vid koji nije fokusiran na jedno – a prevedeno – nemogu?nost usmjeravanja pažnje. Naravno, ovdje nije rije? o o?ima kao organu!

Me?utim, ima to i objašnjenje u tome da ste ve? slijepi i ne vidite sebe! No, u ovom stupnju rada – naj?eš?e je prona?i implantate koji su poput ?avala iza o?iju, iznad o?iju i svi do jednog djelovi su mreže implantata, koja je povezana s zaštitom gnijzda za opsjednu?e!

Ne znam jesam li bila jasna do sada – ali sve do sada re?eno nije stanje opsjednu?a, nego posjednu?a.

Izgra?ivanje i oja?avanje «gnijezda» znak je da dolazi do pojave «glavnog igra?a» koji ?e u vas sti?i i u vama ostati do vaše smrti! Bar to namjerava.

Da bi se taj dio odvio, nužno je da to ne uo?ite!

Me?utim, postoji još nešto što se doga?a paralelno sa cijelim ovim radom – sve što rade na vama – bez obzira što je napadanje vas samih – nehotice vam nešto i daje.

Ako obratite pažnju na detalje – što je eto teško, ako vam se implantiraju «nao?ale» za tu svrhu (blokada usmjeravanja pažnje) – imat ?ete priliku jasnije razlu?ivati stvari oko sebe i ovo ?e zaista ovisiti samo o tom jednom dijelu vaše Li?nosti! I naravno onom dijelu programiranja, koje zahva?a vaše ro?enje ovdje u ovom životu. Istražite svoj «horoskopo» upoznajte se s prvim programom koji ste dobili – i ne mirite se s njime – nau?ite ga mijenjati – hakirajte ga! Što je teže u?initi nego re?i, jer veliki broj ljudi svoj horoskopski znak primi kao mantru i uživa biti to što im je re?eno da jesu! To?nije, trude se biti baš takvi – programirani!

Radi sve ve?ih radova na vama – to ?e vas «otvarati» i oni se više ne?e mo?i sakrivati – a samo o vama ovisi (naravno da ste onemogu?eni implantiranjem – ali rekla sam ve?, kako smo bez obzira na sve što nam se radi, vrlo snažni i mudro je to imati kao otvorenu mogu?nost stalno pri ruci) kako ?ete ta vi?enja sebi objašnjavati! No, lijepo je da vas eto, obavještavaju da vam je vid narušen, valjda se ogra?uju jer znaju što ?ete sve mogu?e od sada na dalje vi?ati! Ovo uklju?uje i objašnjava današnje sve ?eš?e vi?enje onoga što zovemo NLO-i. Osobe koje ih vide – nisu «sre?kovi?i» ve? su samo ve? dovoljno puta bili i provozani!

 

13. Možete vidjeti male i sijaju?e ?estice u zraku, auru oko biljaka i životinja, neki predmeti mogu da budu prozra?ni...tako?e možete vidjeti u svakom trenu i dugu na nebu i to na najneo?ekivanijim mjestima...

- a vjerojatno i Oza!!!! Sve ovo vidjet ?ete, jer eto sve što su na vama izveli otvorilo je i vašu percepciju, htjeli oni to ili ne (a možda je otvara i nešto o ?emu pojma nemamo) – zato se ovoliko i trude žele?i vas uvjeriti u bajke Zlatnog doba, aktivacije DNK i sli?no.

Sve ovo, u ovom dijelu navedeno je dio izgradnje jedne ja?e i ?vrš?e «paravan memorije», jer umetanje u vas «živoga» (ali «višeg roda») to zahtjeva! Morate služiti/robovati lažnoj Svijesti – a ovo je vrlo visoki stupanj služenja.

Paralelno, kao i obi?no, zna se da Oni vole jednim udarcem ubiti dvije muhe – sve je ovo i dio koji se debelo koristi kada mi fizi?ki umiremo i sva doga?anja koja se tada poduzimaju samo su nastavak svega što se do sada pripremalo i svega što slijedi. Male svjetle?e ?estice znaju se objašnjavati i orbovima – ali ne?u sada to detaljnije objašnjavati! Za orbove vrijedi ista rije?: Odjebite! Kao i za sve što druga?ije izgleda od onoga što prvo ugledamo. Izme?u ostaloga – vi vidite to?no ono u što vjerujete! Zato im i nije problem obmanjivati vas lažiranjem obli?ja u kojem se pojavljuju.

 

14. Kada zatvorite o?i više ne vidite mrak, ve? svjetlost

- ovo je važno, jer je rije? o lažnoj svjetlosti – lažne Svijesti koja unutar vas zauzima poziciju. Njezin na?in postojanja odražava se i kroz enitet kojeg se naziva Lux, a koji se sakriva unutar vas u glavi ili na podru?ju sr?ane ?akre. On nikada nije sam u vama – a ?esto je prisutan samo kao osiguranje, da ?e vaše komponente u trenu kada fizi?ki umirete u ovom Matrixu, biti zarobljene. Mi smo živo tkivo Matrixa.

 

15. Tako?e možete da vidite geomterijske figure, boje i preduvne slike kada su vam o?i zatvorene

- ovo je ve? recimo, «hologramski prikaz» kojim vas se obmanjuje, kao i dodatani rad na vama – naj?eš?e su geometrijski oblici nešto sasvim deseto od toga što vidite. I da vam o?i nisu postale slijepe – mogli bi vidjeti unutar njih. Kada bi mogli sami od sebe narediti u trenu dok to vidite, da pogledate unutar tih oblika (detektirate o ?emu se radi) – svašta bi vidjeli. Ali to ne?ete mo?i, jer uspavali su vas ve? na 1. simptomu i teško (ali nije nemogu?e! probajte) da ?ete ovu «disciplinu» izvježbati.

 

16. Boje koje okružuju svijet postaju življe i jasnije

- opet nema objašnjena za ovaj simptom – možda zbog toga što ?ete vidjeti to?no ono što žele da vidite. I vjerovat ?ete da vidite, dok ste u biti sve dalje od zaista vi?enja kako sebe samoga, tako i svijeta oko vas! 

Paralelu ovom doga?anju imate i u vanjskome svijetu – rekla bih da su se tako osje?ali ljudi kada su dobili mogu?nost podizanja kredita – sve je bilo divno – svi su dobili mogu?nost imati materijalno više i godilo je to ljudima, imati stanove, lijepe nove aute – svijet je bio divnih boja, zar ne? Kako izgleda danas?

Problem je što su vam rekli da ?ete imati probleme s o?ima – a sada je eto sve predivno, svijetlost i pti?ice – i laž, laž i laž!

Ovaj je svijet puno crnji nego što mislite! I nije to ni dobro ni loše – on je takav! I sve je to s razlogom tako, a jedan od razloga je i ovo o ?emu sada pišem! Ali ?ak i taj svoj rad – vama ?e uskoro objasniti kao nužnost radi vaših lekcija! Kona?no, polako vas moraju uvjeriti da su Oni tu radi vas – jer ste vi jadni, pa ?e vam Oni pomo?i!

 

17. Sa pove?anjem nivoa percepcije možete po?eti primje?ivati objekte kao da ih ne gledate fizi?kim vidom, ve? svojim unutrašnjim. To su objekti iz drugih nivoa. Svijet izme?u dviju relanosti više nije toliko odvojen i možete da ih razlikujete.

- ovo se veže na nešto što bih rekla da je i uzrok ja?oj invaziji koju trenutno živimo, kao i onom dobivanju «ne?ega» kroz sve što nam rade – a ne mogu to izbje?i. Nešto se evidentno doga?a s ovim što nazivamo našim svijetom – a to nešto pokrenulo je i Njih da djeluju «ubrzano».

To je i razlog zašto je pove?ano ne samo vi?enje NLO-a, ve? i ?udni snovi, te sve ve?i broj ljudi koji se po?inju pitati – dakle, nije rije? o tome da to vidite radi aktivacije DNK, ve? se nešto doista doga?a s Matrixom op?enito.

U tom kontekstu, jedno od objašnjenja chemtrailsa (povrh trovanja nas na razne na?ine), bilo bi i zamagljivanje slike da ne vidite ono što leti. Dakle, istina je da vam se otvara mogu?nost osvješ?ivanja i ?init ?e sve što mogu da vas uvjere u suprotno! I dok oni rade – pa ?ak i na izgradnji (paralelnoj) novog Matrixa, mi jedemo, spavamo i meditiramo postaju?i živi mrtvaci. Da bi se novi Matrix izgradio, nužno je pri?u voditi u nekoliko smjerova – svakako u najmanje dva – pa ?e se poticati razdjeljivanje.

Bit ?e to mrtva trka – a sve ponu?eno bit ?e samo novi zatvor. Pokušat ?e nas se destibilizirati na sve mogu?e na?ine – mogu?nosti za to su otvorene, ponuda je široka (iako ponude ni nema) – Zlatno doba, dolazak Spasitelja, transhumanizacija, vanzemaljska invazija – scenarija je nekoliko. U svima vas žele uvjeriti da je fizi?ko tijelo nevažno i da ne postoji zaista!

Nemojte im vjerovati! Jer upravo je to ono što im treba! Fizi?ko tijelo, ali tijelo koje je živo zahvaljuju?i kompoentama! Tijelo koje nije samo duhovno meso poput Njihova. Tijelo koje je u svom postojanju snažno. Oni to nemaju, nemaju sve to zajedno u jednom. Oni nisu 4 u 1 – mi jesmo! Oni su kreatori laži i kopiraju, navikli na program i mehani?nost – kona?no takve su im i emocije.

No, da samo kažem nešto, što se odnosi na sve vezano uz o?i i vid! Naime, u ovim trenucima vi ste ve? pod jakim djelovanjem ne?ega što se u radu pokazuje i naziva «Meduzom». Ona ima u svom izri?aju nešto što mnogi oteti nazivaju elektri?nom simulacijom. Što zna?i, da uz neke druge stvari koje vam «prenosi» putem vaših živaca – prenosi i slike koje žele da imate i vidite, ali i ?ujete. A naravno, slike nisu samo slike – ve? se sve to veže i na ono što se naziva emocije! I baš tu – u tim djelovanjima one «?akre» igraju vrlo veliku ulogu. Meduza ima krakove koji se doslovno šire vama i izvan vas – postaju?i «antene». Ili kako oni to u sljede?em simptomu zovu: Sprovodnici...I da ne zaboravim, vrlo ste vjerojtano dobili i poseban dar – implantat na «tre?em oku»...

 

18. U svitanje i pri zalasku sunca možete primjetiti perifernim vidom bijele linije, to su vaši sprovodnici...Vaš vid ?e pretrpjeti veome velike promijene nemojte se plašiti onoga što do sada niste vidjeli.

- ne znam da li ste gledali Carpenterov film «They live» - ako niste pogledajte ga! I naravno, ovdje vas opet navode da se ne plašite (iako jako dobro znaju da ?ete se plašiti, a vole Oni to, dobar ru?ak i ve?eru ne?e propustiti) osobno mislim da bi za po?etak trebali biti, ne preplašeni ve? u stanju najgore jeze koja vas može probuditi!

Ali, samo na trenutak – nakon toga ostanite u miru! Jer, sve to postoji i niste ludi! I ne bojite se – imaju oni pravo! Ali bilo bi dobro da znate da je to što vidite nešto po vas jako opasno i vrlo napada?ki usmjereno!

I zaista nemojte se bojati – jer ?init ?ete baš ono što žele. Igra koju igraju je takva, negacija je snažna sugestija!!!!! ?ini vam se da imate izbora – a onda shvatite da su svi izbori koji su vam ponu?eni Njihovi. Zato je nužno u?iti ostati sam – naravno ovo je ?ovjeku, koji je definiran kao društveno bi?e, uglavnom nezamislivo.

 

19. Poja?avanje ili slabljenje sluha. Šumovi po autobusima mogu se javljati kao nepodnosšljivi zvukovi. Možete osje?ati šum u ušima, zujanje, muziku, škripanje, šuškanje, zov, zvuk padaju?e vode. Može vam biti jako teško razumijeti što drugi govore, kao da ste zaboravili materinji jezik. Kasnije možete ?uti ?udne glasove, kao da netko visi iznad vas. Nemojte biti uplašeni, osluškujte sve što vam se doga?a u životu.

- ovdje ?u, kao prvo re?i, da sve ovo mogu biti simptomi tumora. A nadalje, isto tako re?i ?u i po dijagnozama našega svijeta i simptomi psihi?kih bolesti – recimo paranoidne šizofrenije. Isto tako, sve ovo mogu biti simptomi posjednu?a i opsjednu?a!

Isto tako sve ovo može biti sasvim realno, nije nepoznato da se neki ?udni zvukovi ?uju diljem svijeta – i ne ?uju ih samo odabrani niti samo oni, koji su eto spremni na DNK aktivaciju.

Naravno, da vas opet i umiruju/sugeriraju, kako je sve ovo normalno.

Pa eto, samo da znate da neki od onih glasova koje ?ete ?uti, mogu biti vrlo nezgodni. Naravno, neki su ugodni ?ak vas i savjetuju, daju vam informacije i onda sve znate – naravno ne pada vam na pamet re?i nekome za ovo – jer to je samo vaše, mislite da ste to zaslužili, zar ne, onda je dobro?

Ponekad su pak glasovi ljuti! I jako ?e se truditi natjerati vas na samoubojstvo ili ubojstvo! Ovo se veže na razna djelovanja koja provode nad nama – u nekim slu?ajevima, samo ?e vam pri?ati kako bi se hranili, jer istina je da ne?e dozvoliti da se zaista ubijete! Trebate im živi – ?ak i ovako nestabilni, dapa?e takvi ste im najdraži! No ima iznimki, a svakako, veliki broj ubojstava ovakve je stimulativne prirode.

Cijeli ovaj popis simptoma po rednim brojem 19. - veže se djelomice na implantiranje dodataka centralnom implanatatu, a ti se dodaci na?u oko ušiju, ali znaju biti vezani i s drugim djelovima svuda po tijelu. Svakako i ovdje obratite pažnju na rije? «osje?aj» - rekla bih da je to ono što je vaše – izvorno, s razlogom za oprez. Pogotovo kada «osjetite» da netko visi iznad vas.

 

20. Ubrzavanje pulsa. Tako?er možete osje?ati otrovne dodatke u hrani i to ?e vam biti jako neugodno, dok ?e vam neka druga hrana biti izvanredno ukusna.

- ovo bi bilo objašnjenje da je stvaranje GMO hrane i konzumacije iste za nas zaista otrov! Me?utim, možda nije i za Njih, kona?no to je Njihova hrana. Sve zapo?eto s genetskim modificiranjem zapo?elo je sje?ate li se – brigom za nas! Umjetna oplodnja, kloniranje organa, samo gledajte – gledajte kako ?e to biti za naše dobro.

 

21. Izoštravanje vaše precpecije. S vremena na vrijeme, možete vidjeti i boje koje ne postoje pored vas.

- ponovno bez objašnjenja, ali o?ito nema veze, uop?e se ne osje?aju dužnima objasniti vam ovo, jer oni koji vjeruju i to ?e objeru?ke prihvatiti. Ostali ?e ovo samo pripisati svemu do sada ve? spomenutom.

 

22- Osipi na koži, alergije. Nova energija ?e vas osloboditi toksina koji ?e iza?i kroz kožu. To mogu biti i emocije koje smo potisnuli u sebi i na kojima moramo raditi i kojih se moramo osloboditi.

- ovo je objašnjivo na više na?ina: kao simptom uzroka – to?nije, sve u vama pokušava vam signalizirati da ste na nešto «alergi?ni», ali što ?ete raditi ako povjerujete u ovo – igrat ?ete Njihovu igru emocija – hraniti ih i raditi za Njih. Po svemu sude?i alergi?ni ste na hranu koja njima odgovara i vaše tijelo reagira. No, možda pri?a može biti i još gora, naime ponekad se implantira u vas svašta i to na razne na?ine, a ponekad to što se implantiralo u jednom trenu izbija iz vas – doslovno kroz kožu. Ovo se može povezivati i s onime što se danas veže uz pojavu chemtrailsa i oboljenja koje je nazvano Morgellonsi.

 

23. Trenuci hiperaktivnosti kada želite da potr?ite, da u trenutku nešto u?inite, da sko?ite i u?inite nešto.

- ponovno ne objašnjavaju ništa – ovo se može promatrati kao zna?ajaniji simptom koji bi ukazivao na opsjednu?e. Vi se samo iznutra «branite» i «borite», a u vanjskom opažanju to su nazvali hiperaktivnoš?u. To je jako moderno danas, sve više djece dobiva dijagnozu hiperaktivnosti zbog ovoga.

 

24. Apatija i umor koje nastaju obi?no kao posljedica promjena koje su nastale duboko u vama. Nemojte se plašiti i prihva?ajte ove promijene koje su vam se dogodile s zahvalnoš?u.

- ovo je na žalost znak da niste dobro. Naime, nakon svega do sada navedenog, nakon hiprekativnosti sada i ovo stanje – koje biste naravno trebali s zahvalnoš?u prihvatiti!!!! Upravo je jezovita ta preobrazba.

 

25. Promijene na nivou meditacije. Možete primejtiti da vam je za vrijeme meditacije teže koncentrirati se. Može vam se ?initi da vrijeme koje provodite u meditaciji kra?e traje, zato što je sada vaš kontakt s duhom u vama mnogo bliži i njemu je mnogo lakše komunicirati s vama i vi možete komunicirati s njim na direktnom nivou, a ne samo putem meditacije.

- ovo zna?i samo da ste sada ve? u teškom stanju – i da to nešto preuzima vlast. A lijepo vam se kaže da je to zasebni duh, ništa ne sakrivaju! Nije rije? o VAŠEM DUHU! Naravno da nisu Dušu ni spomenuli. Sada ste spremni primiti pravog, živog, lijepog u sebe i postati doslovno opsjednuti. Lažna Svijest mora da je ponosna na vas.

 

26. Priliv energije. Možete osje?ati kratke mo?ne prilive energije od glave do nogu. Ovo može utjecati na to da se osje?ate neugodno. Neki osje?aju jako znojenje, ali nemojte se plašiti, mislite o tome da se u vas uliva Božanska energija, pustite je u sebe sa zahvalnoš?u.

-  ne svi?a vam se mo?, možda zato što nije vaša! Iako je hranjena vašom snagom. Još nije gotovo, još uvijek unutar sebe imate «samo» žive živine, onih koji služe kao «žrtvena janjad» - još uvijek nije stigao «glavni» koji ?e nastaviti kroz vas živjeti i koji ?e svoju smrtnost lije?iti postojanjem u vama. Kona?no, na taj na?in ve? tisu?ama godina prenose informacije. I u cijeloj ovoj pri?i, najgore je što ste sve ovo sami dozvolili! Ali eto, po tko zna koji puta savjet je da se ne plašite i da budete zahvalni. Ma, nije li ovo majstorski izvedeno?

 

27. Bolovi u glavi, u vratu, u le?ima. Možete se osje?ati kao da ste prehla?eni ili imate gripu.

- sve navedeno mnogi ljudi osje?aju nakon ja?eg zaprašivanja neba. Istovremeno, sve navedeno mogu biti i usmjereni napadi koji se provode nad vama. Jer nemojte zaboraviti – sve u vama – vaše tri unutrašnje komponente i dalje su vrlo žive. To?nije, onoliko koliko mogu toliko vas i održavaju na životu.

 

28. Problemi s varenjem

 - jedan od jasnih simptoma vazemaljskih otmica. Kao i u ovom slu?aju posljedica ure?ivanja gnijezda koje je gotovo pa uvijek u lokaciji trbušne šupljine.

 

29. Spazmi i gr?enje miši?a

- isto simptom toga da ste otimani, kao i indikacija za pregled krvi. Oh, pa da – radi se o aktivaciji DNK. Pa prije nego se useli gost – vaša se krv isto tako mora prilagoditi, morate biti ljubazan doma?in i pristati na sveobuhvatan preobražaj.

 

30. Poja?an puls, rad srca u oblasti grudi

-  isto važi kao i za sve do sada – preobražaj vas u detaljnijim segmentima. Interesantno, niti sve ove posljednje simptome vam ne pojašnjavaju detaljnije. Mogu samo re?i da se sjetite onog oklopa oko srca i ostalih razno - raznih implantata. Me?utim, dio ovih simptoma doga?a se i kada po?nete blokirati ovakav rad na sebi. Razlog za to je taj, da smo svi mi ro?eni s nekim implantatima – te da se ti implantati ne vade kao neki drugi, ve? se deaktiviraju. To je proces koji nije trenuta?an. Ali je ogu? i kada ga pokrenete pojavljivayt ?e se dijelom i ovakvi simptomi. rekla sam vam da je Igra s Njima uvijek takva da svaku stvar razlu?ujete. Što možete bez ikakvog problema ako ne vjerujete i imate oprez! I slušate sebe.

 

31. Promijena seksualne želje.

- mislim da je i ovo nešto što je vezano i s «napadima» iz vanjskog svijeta, a svakako s «bu?enjem Kundalinija». Obzirom da ne objašnjavaju ovo detaljnije – nije ovdje navedeno o kojoj se promijeni radi – pove?anju ili smanjenju? Zainteresiranosti za drugi spol ili isti? Na što ovdje misle? Obzirom da nas na razne na?ine ?ine sterilnima, te se danas sve ve?i broj mladih ljudi nosi s ozbiljnim disfunkcijama u spolnom ponašanju – sve je mogu?e. Ovo bi zahtjevalo posebnu temu – ako ni zbog ?ega drugoga zato što seks je njihovo oru?e i njihov alat. Kona?no, seksualni rituali su nešto što je puno ?eš?e nego što se misli, kao što je upravo seks alat, vrlo jakog programiranja. Prava je šteta da su ovo ostavili ovako šturo! Seks je jedan od na?ina na koji dolaze do mo?i. Zato, što re?i – osim ako ste uo?ili veliku promijenu u «seksulanoj želji» budite oprezni. Možda ipak niste odjednom postali nešto što do tada niste bili!

 

32. Želja da se ne govori ili bol u vilici.

- aha, bilo bi izvrsno da svi zašutimo! Vilica je ina?e mjesto, koje je isto vrlo posebno namjenski za odre?eno implantiranje, me?utim, nije dio centralnog implantiranja, vrlo je individualno.

 

33. Smanjivanje tonusa miši?a

. a joj, a što vam re?i više! Udaraju vas na sve na?ine. jako je ?est ovaj simptom kod osoba koje na sebi imaju «uti?nice» po ki?menom stupu koje služe za «isisavanje».

 

34. Promijene fizi?kog izgleda. Doživljavat ?ete se mla?ima zahvaljuju?i pove?anju vaših vibracija.

- ha, ha dobro je dok ne vidite gmaza ili pterodaktila ujutro dok perete zube! Ali ovo neke od vas vjerojatno usre?uje, ne?ete morati trošiti novac na botox! Ako vas to usre?uje – to je vaša slaba to?ka ili cijena! Razmislite o tome.

 

35. Veoma jasni snovi koji sadrže poruke za vas. Zapamti?ete sve što vam je iz njih neophodno.

- aha ovo je nagrada! Sada možete postati i prorok! Naravno, ne?ete se pitati zašto samo te s porukama pamtite, ali bit ?ete, a što drugo nego poslušni i zahvalni! I ovo je slaba to?ka i cijena!

 

36. U vašem ?e se životu doga?ati stvari, koje ?e sve kardinalno promijeniti, pogled na vaš život, na svijet koji vas okružuje. Možete biti ispunjeni energijom ljubavi i saose?anjem prema svemu što vas okružuje. Ima?ete želju za osloba?anjem, za rušenjem svih mostova. Može vam se probuditi spontana želja da se oslobodite od svih stvari koje su vam se ranije svi?ale, odje?e, namještaja, bilo ?ega. Možda ?ak poželite sve to spaliti. na ovaj se na?in osloba?ate svega što vas vu?e unazad.

- ako vam se sve ovo doga?a – zaista ste u ozbiljnom problemu. I bilo bi dobro da sve ovo što su naveli pod to?kom 36. još jednom pro?itate i pokušate vidjeti sami što ovdje nije kako treba!

Ovako ne izgledaju nivoi vaše svijesti – ovako izgleda – aktivacija lažne Svijesti! No, ako niste primjetili – vi ste još tu – još uvijek imate potrebu za osloba?anjem!!!! Upravo vas zato na to i upozoravaju! I ono što ?e sada raditi – to je raditi na vama dalje!

 

37. Želja da se osamite. Gubitak interesa da budete u društvu.

- kojem društvu? Do sada ste uspješno ve? sve oko sebe odmakli i odbacili. Oko vas su samo istomišljenici!

 

38. Možete izgubiti želju za komunikacijom s drugima, odnosno mogu vas živcirati bezna?ajni razgovori, odnosno može vam smetati razgovor bez smisla. I možete poželjeti nestati iz svih društvenih mreža. Više Ja vam govori o tome, kako se trebate koncentrirati na sebe i promijene koje se sada doga?aju.

- sve ovo dogodit ?e se jer ?ete misliti da ste bolji i svjesniji! I znate što, živcirat ?e vas druga?ije mišljenje. Što nema veze s ni?ime – osim s tim da imate vrlo duboki problem. Jer – niste u miru! Ali eto, sva sre?a da imate Više Ja. Koja je toliko svijesno i tako jako ljubav za sve ljude oko sebe! Zar ne? Ma ?isto razumijevanje!

 

39. Poriv za kreativnoš?u, Vi možete dobivati predivne obrasce i ideje za stvaranje. Probajte zapisati te ideje. Bog vam može re?i koja je vaša misija, na koji na?in možete pomo?i iscjeljenju planete.

- o da, kreacija! A eto, mic po mic postali ste i misionar, a još malo bit ?ete i Spasitelj planete – osobno zadužen za o?uvanje ne smao ljudi ve? biljaka i životinja.!

 

40. Osje?aj da se vrijeme ubrzava, Koncentrirajte se na sadašnjost.

- baš ste zaglavili, a ako ostanete u toj sadašnjosti – i to s misijom, tako druga?iji, rekla bih da ?e vam biti jako teško. Uskoro ?ete postati mu?enik. Ali voli to Bog izgleda!

 

41. Nemojte biti nestrpljivi, osje?aj da se nešto treba dogoditi. Smirite se, shvatite – sve ?e se dogoditi onog trena kada budete spremni da se to dogodi. Nestrpljenje je jedan vid nesigurnosti u sebe, u svoje Više Ja.

- ovdje se igraju – znaju Oni da je strpljenje nešto što je «važno», pa ?e ga eto lažno objašnjavati! Isto tako znaju, da vama ako ste sve do sada pokorno i s zahvalnoš?u primili, baš zbog toga što jeste ?ovjek i na odre?eni vam je na?in sve ovo sumnjivo – trebaju Igru stalno igrati i držati vas na uzici.

?ine to na razne na?ine – ovo je samo jedan do njih. Služe se ?esto i poklonima, recimo daju vam informacije kroz koje se osje?ate sve važnijima, vidovitima, a svakako vrlo misijski potrebitima. No, s druge strane, sve vas to jako «troši» na dubljim nivoima vas i niste dobro. Zato vas toliko i umiruju.

 

42. Možete osje?ati da vi niste više onakvi kakvi ste bili ranije, da se vaš život u potpunosti promijenio. Da ste postali otvoreni i iskreni prema sebi i prema onome što vas okružuje. Slobodno kažete NE svemu što ne želite. I jasno kažete DA samo zato što to želite. Nemate više što skrivati.

- ponovno obratite pažnju na korištenje rije?i «osje?ati» i na re?eno u toj re?enici! Jer je istinita. Sve ostalo je samo laž i obmana. Niste nikada bili dalje od sebe. Izražavanje želja i Da i Ne – nije nešto što je vaše. To su emocije – ?iste emocije u izri?aju. A što se skrivanja ti?e – tek sada morate skrivati – to?nije – Ono se mora skrivati, prvenstveno od vas. I ?init ?e to svim raspoloživim sredstvima.

 

43. Osje?ate jaku povezanost sa Zemljom i s prirodom koja vas okružuje. Mnogo joj s nježnije obra?ate.

- obzirom da ste ve?inu ljudi odmakli do sebe, što vam drugo preostaje osim povezivanja s prirodom. No, ovo se isto veže na vanjske programe koji su sadržani u toj Ljubavi prema Majci Zemlji, životinjama, hrani, pa zato i gledamo kako se doga?a da neki vegani ili vegetarijanci ili sirovojedci, ili suncojedci danas imaju takvu koli?inu agresije da se stvarno ?ovjek zapita, od kuda im tolika ljubav (emocija!). Obzirom da su takvi pripadnici ovih programa, istovremeno mahom i iscjeljitelji i misionari s posebnim zadacima, a razmatraju?i sve do sada napisano, ima raznih mogu?nosti za ta stanja.

 

44. U vašem se prisustvu može kvariti tehnika, kompjuteri, radio aparati, telefoni. Zamolite svoje an?ele da zaštite vaše osobne stvari od lomova.

- op?e je poznato da je sve vezano uz elektri?ne aparate Njihovo! I s time se vole Igrati razne vrste vanzemaljaca. An?ele ne?u komentirati! Zaista! Pola tih koji su do sada na vama radili su ti vaši an?eli, pa sada ako ih baš ho?ete još i sami dozivati, samo dajte!

 

45. U vašem se životu sve formira onako kako ste zamislili. Svaki dan gledate neko malo ?udo. To je znak da idete pravim putem. I opet ?im skre?ete s puta po?inju se doga?ati neke ružne, neugodne situacije. I to je znak.

- kao što sam ve? rekla, drže vas na uzici! I ne?e samo tako dozvoliti da se osvijestite zaista, ako u sebi ugoš?ujete neku «glavnu» facu – vrlo ste im dragocjeni. I na svaki vaš eventualni pokušaj da skrenete s Njihova puta – bit ?ete na njega vra?eni. Imaju sva sredstva ovoga svijeta za to. Izvan vas su i u vama! To ?e raditi jer mogu -  znaju vašu cijenu! Oni znaju sve o nama! I znaju ?ime nas mogu «kupiti». I dok god se prodajemo, bit ?emo kupljeni ili blokirani za uvi?anje, barem dijela ovoga o ?emu pišem!

 

46. Pojava i poja?avanje paranormalnih sposobnosti. Vantjelesna putovanja, razgovori s Bogom, telepatija.

- ovo su nagradni kuponi! Kao što sam rekla – mogu nas kupiti. A eto i odvesti na putovanje u Njihovom aranžamanu. Telepatiju uop?e ne?u komentirati – jer sve je to dio ne?ega što mi prirodno možemo, samo smo zaboravili to ?initi. I onda se eto netko na?e to nam prodavati! Nije li to tragikomi?no? Ništa se ovdje ne doga?a radi aktivacije DNK na na?in na koji je ovdje predstavljeno, ali eto – vrijedi ona da u svakoj laži ima istine. Dakle, sve što ?e vam dati – mogli ste i sami! Ali ne iz želje, ne radi misije, ne radi iscjeljivanja. To je važna razlika.

 

47. Osje?aj ujedinjenja sa svim što postoji. Beskona?na bezuslovna ljubav. Zahvalnost prema svemu što vas okružuje. Bezgrani?na radost i saznanje da vi niste sami.

- ovo je unutarnje doga?anje koje u vanjskom svijetu zovemo: novi svjetski poredak i globalizacija! I lažna Svijest na sceni. A ta bezgrani?na radost vrišti strahom od samo?e – vrišti i ne dozvoljava vam gledati, ?uti i vidjeti, da ako ne nau?ite biti sami – zaista niti ne?ete biti sami. I niste sami! I kažu vam – to je najbolje od svega, lijepo vam kažu da niste sami!

 

48. Vi se ponašate mnogo blagorodnije i biljke vam uzvra?aju ljubav.

- uzet ?u si pravo da ovu glupost ne komentiram!

 

49. Misli i želje se ostvaruju brže i efikasnije. Kontrolirajte svoje misli. Budite pažljivi sa svojim željama. Vi ste sve bliže petoj dimenziji, gdje se sve misli trenutno manifestiraju.

- s ovim ?u se složiti – vi ste sada – ali ne radi blizine pete dimenzije, ve? radi drugih stvari, zaista «opasni» na odre?eni na?in po svoju okolinu. I vrlo ste podatan instrument -  kojim se Oni koriste! I zaista, ako ne budete kontrolirali one neke stvari koje ste imali kao želju u nekoliko simptoma višlje navedenih, poput one želje da sve zapalite – mogli biste to i u?initi. Naravno, ako to bude u Njihovom planu.

 

50. Pove?anje aktivnosti lijeve polutke mozga. Gubitak pam?enja, gubitak koncentracije, nesposobnost da se dugo ?ita i piše ili suprotno tome, u jednom trenutku vašu pažnju privla?e žarke slike, muzika, komunikacija sa neobi?nim ljudima, tantra, rad u prirodi, šetenje, privla?i vas spoznaja duhovnih informacija. To je desna polutka. Dozvolite joj mali odmor.

- sve ovo navedeno možda ?ete sada samo ja?e manifestirati, ali sve se ovo odvilo još na samome po?etku simptoma – samo to niste primje?ivali. Tada su ve? zahva?ene polutke mozga i obra?ene. Interesantno je da spominju tantru – bit ?e da je ona promijena seksualne želje ipak vezana uz pove?anje – što je normalno – ipak je rije? o mo?i! I to onoj koja eto, sva od želje izgara za duhovnim informacijama. Tu ste ve? na desnoj polutci. Ali eto – kažu vam neka odmarate. Ina?e pri?a o tim polutkama je posebna pri?a! Naj?eš?e su razdvojene doslovno jednom metalnom plo?om i to je jedan od na?ina na koji, u odre?enom smislu razdvajaju Duh i Um.

 

51. Vrtoglavica. Doga?anje padova, prijelomi, is?ašenja. To zna?i da niste uzemljeni. Trebate osvijestiti neku životnu situaciju i osloboditi  se ne?eg suvišnog. Uzemljiti se – zna?i stajati s obje noge na Zemlji. ?eš?e budite u prirodi, ?eš?e se kupajte, strastveno promatrajte sebe, osluškujte sovje emocije, osluškujte sebe,

- ovo je vrlo interesatno, vrtoglavica može biti samo simptom trovanja kojima smo sve ja?e izloženi. ?ovjek s jakom vrtoglavicom ?esto i padne, zar ne? A po iskustvu u radu – do sada – svako uzemljivanje, koje je netko na sebi poduzeo, otkrilo je u radu s hipnozom probleme da se njegova Duša prona?e. O da, ima takvih slu?ajeva, gdje se tako dobro «uzemljite» da ni ne znate što sve ste pod tim izrazom napravili.

Dodatno, ovo može biti i nešto što ?e Njima poslužiti kao «paravan memorija». Naime, nije rijetkost da u radu s otetima prilikom razdvajanja komponenti i va?enja Duše – obavljaju to u vodi, kao što nije neobi?no, da je naše potapanje u razne bazene o ?emu svjedo?e mnogi oteti, rekla bih nešto sasvim uobi?ajeno, služe?i raznim svrhama. Isto tako, ako ste mirni (što bi se o?ekivalo obzirom na to da aktivirate više nivoe svijesti!) nema više strastvenosti! 

Ali ako niste sami ili ako niste prepoznali da emocije nisu vaše – strast ?e biti «vaš» na?in komunikacije. Eto – ne trebam re?i koga ?ete osluškivati.

 

52. Ubrzani rast kose i noktiju

- ostat ?u bez rije?i! Najbolje da ih više ne režete! Šalim se.

 

53. Ogromna želja da upoznate svoju drugu polovinu. Sada kao nikada prije, potrebna vam je duhovna podrška. Vi želite imate pored sebe svog voljenog, bliskog ?ovjeka.

- ovo je samo pokazatelj stanja u kojem se nalazite. Razmišljati kako ste samo pola – nije baš mudro, kao ni imati toliko želja. Istovremeno, obzirom da ve? primate vibracije iz pete dimenzije – interesantno je koliko ste «smrdani»! I koliko uop?e niste sposobni biti sami! Što zna?i da ste laka i izdvojena lovina. Jer biti individulac (sam) ne zna?i biti osamljen, jer tek takvi možete se zaista i kvalitetno povezati s drugim individualcem, a tada niste više niti izdvojeni niti tako laka lovina.

 

54. Periodi?ne depresije. Osje?aj da ludite i da vas nitko od ljudi koji vas okružuju ne razumije. Nemojte brinuti u ovom je trenu to sve normalno. Nemojte brinuti jer niste sami. Takvih kao vi postoje ve? milijuni. I svake minute ima nas sve više. kada osje?ate nešto od svega što smo nabrojali, obratite se svojem Unutrašnjem Ja, slušajte svoje tijelo i svoju dušu, i oni ?e vam pomo?i prona?i najbolje rješenje. Pri?ite procesu aktivacije s zahvalnoš?u, jer ovo je stvarno ?udo. Vi ?ete postati onaj koji vi zaista jeste i to je pravo ?udo. Ovo je povratak ku?i. Ovdje sam! Spreman sam! Ja sam otvoren. Povedi me.

Dakle, što re?i? Nadam se da lažu u ovoj re?enici da takvih, s ovakvim simptomima ima na milijune. I svake ih je minute sve više. Rekao bi netko – katastrofa!

Pa treba li nam ve?a? Kakva? Meteor, potres? To je katastrofa?

Znate što je katastrofa? To da je Duša spomenuta u ovom uradku u 54.- oj to?ci!!! Duša je u pri?i o aktivaciji nivoa svijesti i promijeni DNK spomenuta na kraju!

Nije li vam ?udno, da vas u ovom duhovnom materijalu, tek tada, na samome kraju navode da stupite s njom u kontakt! To je katastrofa.  

Znaju Oni da to možete, pri?ati s svojom Dušom, sa svakom svojom komponentom, me?utim, isto tako jako dobro znaju, da nije za Njih baš dobro da to ?inite. Spomenuvši je na kraju ove pri?e, samo su se ružno podsmijehnuli.

Znate li zašto?

Zato što je ona, nakon svih ovih simptoma ve? u stanju ozbiljnog PTSP-a i ne?e vas ?uti! Niti vi nju. Niti svoj Duh, Niti Um. Niti ego. Ništa! Vodit ?e vas tu?i duh, i emocija pod kontrolom lažnog ega. I trebat ?ete jako puno snage i strpljenja da nešto pokrenete i odlu?ite ovo mijenjati! Jer može se mijenjati. Znaju Oni to jako dobro. Zato se i boje – zato se i sakrivaju, jer znaju da u svakom trenu možete sve to izbaciti iz sebe.

Nadalje, gotovo sve te simptome, ne trebamo pripisati samo posjednu?u ili opsjednu?u, možemo ih pripisati i trovanjima kojima smo danas izloženi na razne na?ine!

Od farmaceutske industrije i preventivnog lije?enja cijepljenjem, preko chemtrailsa do GM hrane i sjemenja, a zapitajte se tko zna koliko toga ne znamo i što se doga?a s raznim elektromagnetnim utjecajima.

Na koncu pitanje je zaista – zašto Oni sve to ?ine? I zašto im mi trebamo? I odgovor koji se nudi kao mogu?nost, a koji se otkriva u radu s ljudima koji su osvijestili vanzemaljsko otimanje nudi tu jednu jedinu rije?: invazija!

Što o njoj znamo? Ima li invazija unutra sebe neko vremensko ograni?enje i u kojem je vremenu treba «mjeriti»? Ovom za koje «znamo» da ne postoji, na na?in na koji mislimo da postoji?

I jesam li ja «negativka» koja širi strah, ako sada kažem da je za uspješnu invaziju, Njima bolje da je ne vidimo?

Misim da nisam – mislim, da je nužno stati i zapitati se tko smo.

Jer Njima smo o?ito dragocjeni. Sve što se nalazi u radu s implantatima i naka?enjima, u bilo kojem obliku toliko je sofisticirano, da nije rije? samo o zabavi. Rije? je o opstanku. I prestižu i mo?i. I to je jezik kojim pri?aju, to je jezik kojim nas pokušavaju preobraziti.

I sve to možemo zaustaviti. Ako sve ove simptome kod sebe primjetimo, ako o svakom razmislimo, ako ni?emu i nikome ne povjerujemo, ako razvijamo individualnost i sjetimo se sami sebe – ako se ne plašimo i ako ne tražimo pomo?. Ako sami sa sobom, odmah, istražimo svoju cijenu, svaku svoju slabu to?ku. Sve ?e mogu?nosti biti otvorene. Ali ako sebe otvorimo i prepustimo, ova ?e Igra i?i dalje.

I dok budemo ?ekali katastrofu ili brodove nad glavom, ratovali i tražili pravdu, o?ekivali da nam banke postanu prijatelji, ujedinjavali se u Jedno prevareni, davali slobode i ljudska prava, meditirali i ?ekali pomo? od dobrih vanzemaljaca, dolazak Krista i pobjedu: Oni rade. Tiho i temeljito. Duboko sakriveni u nama.

 

Tamara Vran?i? Soka?

http://www.udruga-trag.hr/index.php/tekstovi/o-utjecaju-na-covjeka/56-simptomi-aktivacije-dnk