Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Referendumski ustanakREFERENDUMSKI USTANAK – Javno pismo Organizacijskog odbora Hrvatskoj javnosti

Ovim otvorenim pismom pozivamo na suradnju sve hrvatske gra?ane željne promjena.   

Obra?amo se tako?er i svim državnim i lokalnim službenicima te dužnosnicima, svim formalnim i neformalnim grupacijama civilnog društva, znanstvenoj struci kao i poslovnim subjektima RH, svim politi?kim strankama u RH kao i svim hrvatskim sredstvima javnog priop?avanja i novinarima koji prepoznaju ovu inicijativu kao potrebnu.
 
Organizacijski odbor (odbor svih državljana RH s pravom glasa koji mu pristupe) je na temelju ?lanka 8.a Zakona o referendumu, dana 22.12.2012. donio odluke o pokretanju neposredne gra?anske inicijative koja proizlazi iz temeljnih odredbi Ustava Republike Hrvatske – prava na referendumsko izjašnjavanje gra?ana o klju?nim pitanjima. Uz uvažavanje mišljenja svih svojih ?lanova te nakon provedenog glasovanja, donešena je odluka o potrebi izjašnjavanja bira?a o tomu da se od Hrvatskog sabora zatraži raspisivanje referenduma te jednoglasno donijelo odluku o ova ?etiri referendumska pitanja:
 
Smatrate li da postoji potreba za raspisivanjem referenduma od strane Hrvatskog sabora sa sljede?im pitanjem:   JESTE LI ZA PONIŠTENJA PRETVORBE I PRIVATIZACIJE ?  
 
Smatrate li da postoji potreba za raspisivanjem referenduma od strane Hrvatskog sabora sa sljede?im pitanjem:  JESTE LI ZA ZABRANU RASPRODAJE IMOVINE, PROSTORA I PRIRODNIH RESURSA RH?  
 
Smatrate li da postoji potreba za raspisivanjem referenduma od strane Hrvatskog sabora sa sljede?im pitanjem:  JESTE LI ZA ILI PROTIV ?LANSTVA REPUBLIKE HRVATSKE U EUROPSKOJ UNIJI ?  
 
Smatrate li da postoji potreba za raspisivanjem referenduma od strane Hrvatskog sabora sa sljede?im pitanjem: JESTE LI ZA ZABRANU PROMETOVANJA, PROIZVODNJE I PRODAJE GMO-a U REPUBLICI HRVATSKOJ ?  
 
Inicijativa se u medijima vodi pod radnim imenom REFERENDUMSKI USTANAK, a prikupljanje potpisa za referendume odvijat ?e se u svim hrvatskim gradovima u razdoblju od 13.02. – 27.02.2013.
 

Organizacijski odbor akcije “Referendumski ustanak” poziva sve zainteresirane iz gornjeg poziva da aktivno sudjeluju ili upute pismo podrške na adresu:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuÄŤili JavaScript
 
Sve državne i lokalne službenike i dužnosnike upu?ujemo da su obvezni osigurati sva zakonom zajam?ena prava koja imamo kao Odbor bira?a, a posebice jer se radi o neprofitabilnoj gra?anskoj inicijativi koja proizlazi iz temeljnih odredbi Ustava Republike Hrvatske – NEPOSREDNOG NARODNOG ODLU?IVANJA.
 
Unaprijed vam se zahvaljujemo na podršci i suradnji u gra?anskoj inicijativi Referendumski ustanak.
 
Javnost i medije transparentno i pravodobno ?emo izvijestiti o svim bitnim detaljima u vezi inicijative, a javno ?emo objaviti imena svih grupacija gra?ana koje su nam izrazile podršku. 

http://referendum.co/