Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Vanzemaljci kao transdimenzionalni paraziti

Izvor: http://evelorgen.com/wp/articles/alien-abduction/before-and-after-simbad/

Prijevod: Galaksija


Nastavak Intervjua sa Maarit, Prije i Poslije SIMBAD seansi

Eve Lorgen, 26.06.2012.


Za nove čitaoce ove serije članaka, Maarit je žena koja je MILAB (žrtva vanzemaljskih i vojnih otmica) i koja je bila dva puta intevjuisana, u aprilu 2011. godine (http://evelorgen.com/wp/articles/milita ... ian-milab/) i decembru 2011. godine (http://evelorgen.com/wp/articles/milita ... /horus-ra/) u vezi s njenim kompleksnim vanzemaljsko-vojnim otmicama, genetičkom manipulacijom i okultno-ritualim mentalnim programiranjem. U poslednjem intervjuu bili su diskutovani njeni doživljaji sa arhonskim entitetom “Horus-Ra”, gdje je opisano to kako taj transdimenzionalni entitet pokušava da se useli u jedno ljudsko biće, uz pomoć jednog niza kompleksnih vanzemaljskih manipulacija, prevara, rituala i crne meta-tehnologije.

U jednom značajnijem dijelu ovog intervjua, predstavljeni su rad i teorije Dr Corrada Malange iz Italije. Dr Malanga je profesor organske hemije na Univerzitetu u Pizi. Njegovo poznavanje fizike, hemije, ljudskog mozga, neurolingvističnih i hipnotičkih metoda kao što su SIMBAD i FMS pomoglo mu je da dođe do jednog efikasnog rješenja za problem vanzemaljskih otmica.

Kako bi pomogli čitaocu da razumije pitanja i odgovore u ovom intervjuu, od pomoći će biti jedan kratak pregled rada Dr Malange.

Osnovne teorije Dr Malange o vanzemaljskim otmicama i uplitanju

Od 1992. Godine, Dr Malanga sprovodi istraživanja na stotinama ljudi koji su uključeni u fenomen vanzemaljskih otmica. Metode koje on koristi su grafologija, (nauka o rukopisu), regresivna hipnoza, neuro-lingvistično programiranje (NLP) i specifične vježbe mentalnih simulacija (SIMBAD, FMS) i TSB (Test svijesti uz pomoć boja koje je proistekao iz Lusher-ovog testa boja s tim sto je on dalje modifikovana i bolje predstavljen). (Pogledaj: http://galaksija.com/tsb/test_svijesti.htm) S ciljem razumijevanja fizike koja stoji iza abdukcija, on je zajedno sa Alfredom Magentom (ECE) predložio tzv. “Super Spin” hipotezu gdje je predstavljena kvantizovana priroda vremena.

(http://flashmentalsimulation.wordpress. ... domalanga/)

U svojoj prvoj knjizi, NLO-i unutar uma, (Bompiante, 2000) on je otkrio kako vanzemaljci/”tuđinci” implantiraju njihove vlastite memorije unutar uma žrtava otmica. To je stvorilo jednu veliku kontroverzu i kako Malanga kaže: “tada se otvorio cijeli pakao”. Njegova druga knjiga se zove Vanzemaljci ili Demoni: Bitka za vječni život (2007) takođe je napravila pometnju, jer se njegove teorije nisu uklapale sa savremenom literaturom na temu vanzemaljskih otmica, koja je uglavnom uredno ograničena na medicinske preglede i istraživanja žrtava otmica, vanzemaljce tipa “greys” i njihov program hibridizacije. Iako njegovo istraživanje uključuje i te aspekte scenarija vanzemaljskih otmica, njegovo naglašavanje zarobljavanja ili zaposijedanja ljudske duše od strane vanzemaljaca i njeno korištenje kao “baterije”, je ujedno i ono što on smatra najvažnijim razlogom za vanzemaljsku interferenciju sa čovječanstvom. SVE se vrti oko naših duša.

Prije nego što je Dr Malanga mogao da potpuno razumije to kako vanzemaljci izvode njihove aktivnosti vampiriziranja duše, prvo je shvatio važnost razumijevanja toga kakvi smo mi kao ljudska bića. Istinska čovjekova priroda može se predstaviti kao četiri glavna aspekta bića, fizičko tijelo/kontejner, um, duh i duša.

Uz pomoć hipnotičkih i neuro-lingvističnih metoda, Dr Malanga je otkrio da kod žrtava vanzemaljskih otmica komponente uma, duha i duše ne komuniciraju jedna s drugom. (Nasuprot onih koji nisu žrtve otmica i koji nisu traumatizirani ili disocirani). Drugim riječima, žrtve otmica se nalaze u jednom stanju prekida veze duša-duh-um koje omogućava vanzemaljcima da crpe energiju njihove duše dok istovremeno drže žrtvu nesvjesnom u vezi s tom operacijom krađe energije njene duše. Dr Malanga je takođe otkrio dosta toga u vezi sa metodama kojima se koriste vanzemaljci, njihovim motivima za uplitanje s nama i kako oni parazitiraju unutar ljudskog uma-duha. To je slično onome što mnogi šamani i terapeuti koji se bave “oslobađanjem od duhovnih priljepaka” kao što je pokojni Dr William Baldwin, nazivaju “zakačenim entitetima”.

Ukratko rečeno, naučni radovi Dr Malange opisuju problem vanzemaljskog uplitanja, vanzemaljske rase koje su odgovorne za to a takođe i analiziraju mnoge nivoe tog vanzemaljskog uplitanja. Neki nivoi su očigledno fizičke prirode, dok su drugi više unutarnji i oni se odnose na uticanje na energetsko tijelo čovjeka. Njegovi radovi rasvjetljavaju međusobne odnose između različitih vanzemaljskih rasa i grupa, koje rade na agendi uspostavljanja Novog svjetskog poretka (NWO – New World Order). I što je najvažnije, on opisuje metodologiju koja se koristi za potčinjavanje žrtve otmica od strane obe strane, vanzemaljaca i ljudske vojske [Dr Malanga tvrdi da profesionalni vojnici uglavnom nemaju dušu; prim. prev.] koja sarađuje s vanzemaljcima s ciljem ostvarivanja svojih vlastitih ciljeva. On predlaže nekoliko nivoa interferencije:

1. Nivo: Fizički medicinski zahvati/operacije na žrtvama otmica

2. Nivo: Impantiranje vanzemaljske memorije u mozak žrtve otmica

3. Nivo: Kloniranje (kopiranje) žrtve otmica

4. Nivo: Pokušavanje izmiještanja matriksa svjetlosnih-tačaka (svijesti duše) iz žrtve otmica i njegovog prebacivanja u tijelo vanzemaljca/tuđinca (u smislu da se svijest duše prisili da se trajno zadrži u tijelu vanzemaljca; prim. prev.)

5. Nivo: Različite vrste bestjelesnih vanzemaljaca stvorenih od svjestlosti, kao što je svjetlosno biće LUX i drugi koji dolaze iz druge dimenzije,- transdimenzionalni paraziti kao što je Horus-Ra, Šestoprsti ili “Grinch” (Growl; - “Režalo”; prim. prev.) To su oni koji kontrolišu sve ostale vanzemaljce.

6. Nivo: Još uvijek se istražuje i trenutno nije potpuno shvaćen – u vezi je sa PM-om (Primordijalnim čovjekom) i hijerarhijom bića iznad njega, kao i njihovoj međusobnoj interakciji.

Dobra slika ove teorije Dr Malange, može se steći uz pomoć čitanja članka “Opća slika vanzemaljskog uplitanja”.

Nakon što je Maarit provela na sebi seansu SIMBAD, postavila sam joj nekoliko pitanja u vezi s njenim iskustvima tokom oporavka od vanzenaljske interferencije.

1. Možeš li opisati šta si otkrila u vezi sa Drakonskom Aktivnom Vanzemaljskom Memorijom (AAM – Active Alien Memory) i Pasivnom vanzemaljskom memorijom (PAM)?

Kako sam već pomenula u prošlom intervjuu, ja sam se smatrala hibridom, zato što sam imala u sebi vanzemaljsku svijest, - što znači da sam imala drakonsku AAM – što je jedna operativna jedinka uma i duha kao neki kompjuterski program (koji sadrži informacije o tom entitetu/društvu itd.) sa jakom snagom volje. (EL—Ta snaga volje AAM-a podrazumijeva komponente uma i duha jednog vanzemaljca ali joj nedostaje duša. Vanzemaljac koristi ljudsku dušu kao bateriju za aktivaciju svog vlastitog bića.)

Kad je moja AAM – Drakonska komponenta svijesti bila uništena uz pomoć volje moje vlastite duše za vrijeme SIMBAD seanse, snaga volje tog stvorenja je bila eliminisana ali je u svijesti mog mozga ili umu, još uvijek ostala pasivna vanzemaljska memorija (PAM), zato što je AAM bila tu uskladištena. Ta pasivna vanzemaljska memorija nema više nikakvu snagu volje uz pomoć koje može uticati na moj um. Prema Dr Malangi, svaka žrtva otmica ima AAM, kao i neke druge parazite kao što je LUX. Ja vjerujem da je to istina zato što je glavni razlog ovog vanzemaljskog uplitanja sticanje njihove kontrole nad našom dušom kao i njeno integrisanje sa vanzemaljskim sistemom/fizičkim tijelom.

(Ovdje se može naći skica Maaritinog inicialnog stola za konferencije u okviru SIMBADA i raznih vanzemaljaca i bestjelesnih entiteta koje je tu vidjela: http://evelorgen.com/wp/wp-content/gall ... mgmsmb.jpg)

To znači i da bestjelesni vanzemaljci takođe pokušavaju da trajno uđu u ljudski biološki sistem. Taj njihov proces “fuzije” sprovode kroz jedno aktivno manipulisanje DNA i moduliranje ljudskog imunog sistema uz pomoć procedura i frekvencija koje sam pomenula u mom prošlom intervjuu. Drugim riječima rečeno, mi ovdje govorimo o jednom procesu metamorfoze između vanzemaljskih i ljudskih bića. A rezultat tog procesa bi trebala biti besmrtnost vazemaljaca. Primordijalni čovjek (PM), takođe poznat i kao Adam Kadmon u hebrejskoj literaturi, (Pogledaj članak Geneza) i drugi stvoritelji, žele takođe to isto, međutim, to je već druga tema. Kao PM i prevara ortodoksnog Kršćanstva.

Ovo je skica Maarit-inog SIMBAD studija i razni vanzemaljci koje je ona promatrala u njemu:
 
Entiteti
  
Primordial Man-Drawing by Tiziano Tumolo
 


2. Kakvi su simptomi posjedovanja jednog AAM-a/PAM-a?

Iz moje perspektive, vjerujem da žrtve otmica u nekim momentima svog života imaju neka sjećanja kao da su nekada bili vanzemaljci ili jedan osjećaj kao da ne pripadaju ovdje. Doduše, u mom slučaju, ja sam bila potpuno svjesna mog AAM-a kao jednog ženskog Drakonskog stvorenja. Na osnovu onoga što sam do sada čula i vidjela, mnogo ljudi ima ove vanzemaljske memorije.

Čini se da “new-age” način razmišljanja pothranjuje takve impresije koje treba da nevedu žrtve otmica da se brčkaju u iluziji da oni istinski JESU dobroćudne/duhovno napredne vanzemaljske individue i da su došli na ovu planetu kako bi pomogli da se ona preseli na neke više frekvencije, što u stvari uopšte nije slučaj.

AAM može da prouzrokuje ozbiljnu disocijaciju, promjene raspoloženja i halucinacije; on može da blokira pamćenje, izazove promjene kod ličnosti itd., slično onim simptomima koji se mogu opisati uz pomoć psihijatrijske terminologije kao šizofrenični; manijakalna depresija, sindrom udvajanja ličnosti (MPD/DID – Multiple Personality Disorder - multiosobnost, prim. prev.) itd., iako im je etiologija potpuno drugačija. U mom slučaju, imala sam poteškoće s pamćenjem.

Procedure kontrole uma i kloniranja takođe su uticale na moju memoriju. S moje tačke gledišta, AAM je igrao glavnu ulogu u periodima moje amnezije. Ja se još uvijek ne sjećam mog djetinjstva kao što ga se normalno sjeća većina ljudi. Taj intezivni period mog života bio je pun programiranja mog uma od strane Drakonijanaca/reptilijanaca, Ra i vojske. Vojska je bila takođe zainteresovana za sadržaj mog AAM-a. Tako, u tim vremenima je bilo dosta razaranja. Međutim, s obzirom da sam već bila upražnjavala jogu i meditaciju, uspijevala sam da kontrolišem mog AAM-a jer je moja volja bila jača od volje tog stvorenja, tako da sam bila u stanju da kontrolišem svoje emocije i reakcije u svakodnevnom životu.

Prije SIMBAD-a nisam znala kako da se oslobodim od svega toga jer moje komponente uma, duha i duše nisu radile zajednički. Za vrijeme i nakon SIMBAD-a, otkrila sam da je moja duša bila ljuta zbog načina na kojeg sam koristila moj um i moj duh, tako da oni rade protiv moje duše. Moja duša je takođe bila i rascijepljena. Njena druga polovina (pod dušom se podrazumijeva ženski arhetipski aspekt našeg bića) bila je držana u disociranom stanju u "kvantnom prostoru" kao i unutar moje psihe. Nakon što se prvi dio moje duše složio s tim da se ujedini s mojim drugim komponentama, umom i duhom, za vrijeme SIMBAD seanse kao jedna kombinovana frekvencija bijele svjetlosti, postigla sam dovoljno snažnu rezonanciju na tom nivou da sam bila u stanju da pronađem kasnije i drugi dio moje duše, nakon SIMBADA, u mojim meditacijama, - i da je dovedem natrag i ujedinim sa bijelom svjetlošću. To se desilo oko tri mjeseca nakon SIMBADA, tokom moje meditacije i obavila sam to za vrijeme jednog stanja "sna", ukoliko se to može tako opisati. Taj događaj je bio arhetipske prirode: Drugi dio moje duše pojavio se iz sjene kvantne svijesti prostora kao jedno uplašeno dijete zato što ono/ona nije imala priliku da postane svjesna sebe. (EL- Zaglavljena u vremenu u dobu je došlo do rascijepa). To dijete - odvojeni dio moje duše, bilo je čuvano od strane jednog potpuno mračnog entiteta. To mjesto je bilo prikazano drugom dijelu moje duše kao neki podrum ispunjen velikim ribama u stanju raspada i crnim barama od prljave vode. Za to vrijeme ja sam bila u stanju da se održim u svjesnosti moje Duše, povezana s njenom snagom. Uništila sam to mračno biće uz pomoć moje volje, izvela sam drugi dio moje duše napolje iz tog podruma i povela ga sa sobom. Taj spašeni dio moje Duše se onda transformirao u jednog psa čuvara i ujedinio samnom. Drugim riječima, uvela sam odcijepljeni dio svijesti moje duše u moju punu svijest, moje Sebstvo, koristeći se Jangovom terminologijom. Tako je Duša postala ponovo cjelovita isijavajući iz sebe frekvenciju bijele svjetlosti nakon što su komponente trijade ujedinile. (Više detalja na tu temu možete naći ovdje: http://galaksija.com/tsb/test_svijesti.htm)

Rascjepljenje moje Duše je bilo obavljeno uz pomoć crne meta-tehnologije. Na pitanje kada se to tačno desilo u ovoj našoj vremenskoj liniji, ne mogu dati odgovor. Ta otcijepljena komponenta Duše bila je korištena protiv mene. [EL—To je slično korištenju "altera" (kod slučajeva udvojenih ili rascijepljenih ličnosti, prim. prev.) da sabotiraju vanjsku ili prednju ličnost kad ova pokušava da se oslobodi kontrole.] Kroz ovu komponentu, vanzemaljci i iluminati su bili u stanju da vraćaju moju svijest natrag u ovu oblast, nakon smrti. Tako su mogli da me neprestano koriste.

Taj otcijepljeni dio moje duše bio je povezan sa jednom kloniranom kopijom mene koje nisam bila svjesna za vrijeme SIMBADA-a. Uništila sam tu kloniranu kopiju uz pomoć moje namijere i snage duše. Taj klon, kojeg sam otkrila, bio je korišten za ritualne aktivnosti od strane bestjelesnih entiteta kao što su Horus-Ra, Growl ("Režalo") i LUX, koji rade pod okriljem 2.-og Kreatora i takvih. Crteži LUX-a, ustupljeni od Dorice Manu:
 
LUX Light Being- drawing by Tiziano Tumolo

LUX Light Being, Another Version by Tiziano Tumolo

Većina religija opusuju ova bestjelesna bića kao demone a oni u stvari nisu ništa drugo do stvorenja iz "mračnog univerzuma" koja se upliću u ovaj naš univerzum preko drugih vanzemaljskih entiteta i kvantnog prostora naše psihe. To su prazna stvorenja koja imaju dovoljno energije da egzistiraju sve dok im mi dajemo tu energiju uz pomoć religioznog razmišljanja, svjesnih i nesvjesnih strahova.
 
Horus-RA- from catbastet.it


 
SIMBAD pomaže oslobađanju Svijesti na nekoliko nivoa

SIMBAD je poslužio kao upaljač za taj proces kojeg mogu opisati kao krajnje oslobađanje svijesti. To se desilo kod mene na tri različita nivoa: na nivou oslobađanja od tjelesnih i bestjelesnih parazitskih entiteta, na nivou oslobađanja od svijesti PM-a i na kraju, na nivou svjesnosti tzv. aktivnih principa, Prvog kreatora i Drugog kreatora. Neki aspekti tog iskustva mogli bi se opisati terminologijom C. G. Janga, kao individualizacija. Razlika je u tome što ovaj proces kojeg sam ja doživjela predstavlja jedan proces individualizacije originalne svijesti ili Božanskog. To se odigrava na svim nivoima individualne i “kosmičke” svjesnosti. To čini nekoga spremnim pridruženju onoj bijeloj originalnoj svjetlosti, nakon smrti. To takođe i integriše originalnu svijest zato što su naš univerzum i naša svijest holografske prirode. Bez neke religijske mistifikacije, čini se da to, nakon svega, podrazumijeva jedno normalno stanje. To se odnosi na svakoga ko ima Dušu – ukoliko nema umiješanosti vanzemaljaca.

Taj proces oslobađanja je pratio jedan arhetipni uzor zato što Duša komunicira uz pomoć korištenja jezika arhetipa. Neko vrijeme nakon ujedinjenja mojih odvojenih komponenti duše ja sam se kao jedna svijest bijele svjetlosti otkačila i od Primordijalnog čovjeka (PM-a). To je bilo kao da su moji doživljaji pratili uzorak kreacije opisan od strane Dr Malange u prvom dijelu članka Geneza. Jednom prilikom, za vrijeme lucidnog sna, PM mi se prikazao kao jedno ljupko biće plavog lica koje mi je govorilo koliko mnogo me voli. U stvari, on me je podsjetio na Krišnu/Isusa/Budu. Međutim, na sličan način kao i u SIMBAD-u, moja duša je obrisala tu manifestaciju sa scene. M. L. Von Frantz pominje taj PM/Isus/Buda aspekt velikog čovjeka kao jednu arhetipsku manifestaciju Prvog čovjeka, u njegovoj knjizi, Čovjek i Njegovi Simboli, gdje je C.G. Jung bio editor (st. 210-116) ukoliko je neko zainteresovan za jedno dublje istraživanje psihologije i jezika arhetipa. Tako, kao što Dr Malanga tvrdi u Prvom dijelu članka Geneza, mi nosimo te imidže, taj jezik unutar nas i ti događaji ne trebaju biti uzimani bukvalno, nego kao jedan izraz sadržaja originalne svijesti koja je zastupljena u ovom holografskom univezumu i cijelom našem biću.
 

Hathor

Treći nivo oslobađanja se dogodio nekih četiri mjeseca nakon SIMBAD-a. (EL- prvi nivo je predstavljalo oslobađanje od vanzemaljskih parazita a drugi nivo, oslobađanje od PM-a). Moja svijest frekvencije bijele svjetlosti, susrela se sa Prvim i Drugim kreatorom, njihovim nivoom svjesnosti kao jedne dualnosti a opet jednote. U mom snu, vidjela sam (“boginju”) Hathor, majku od RA kako dolazi kao jedno biseksualno, androgeno biće. Jin i Jang, Bafomet, Astarot—kakvo god ime hoćete da koristite. To biće se preobratilo u oblik moje majke i govorilo mi je koliko mnogo me voli, koliko sam joj potrebna i ispunilo me je jednim osjećajem hladne ljubavi. U toj tački mog sna, vidjela sam sebe kako sjedim u kupatilu zabrinuta u vezi s tim da li mogu živjeti bez ljubavi moje majke i da li mogu opstati bez nje kao jedna nezavisna jedinka. Moja svijest od bijele svjetlosti donjela je jasnu odluku da će ona biti sasvim u redu bez tog entiteta ili nivoa kosmičke svijesti. Iznenada, vidjela sam jedno uže koje dolazi iz svijesti moje Duše i ona ga je onda otkačila od te prikaze uz jedan osjećaj velikog olakšanja. Nakon toga, postala sam slobodna od tih entiteta/inteligencija.

Tako, najvažnija stvar u našem životu je da oslobodimo što je moguće više žrtava otmica. Kroz morfogenetsko polje možemo uticati na cjelokupnu svjesnost duše kao jedne cjeline. Kada se dosegne jedna kritična masa svjesnosti i dovoljno duša postanu samosvjesne i osposobljene, to će postati temeljni status svake duše i neće više biti moguće to da se bilo koga više otima. To je najvažnija stvar koju vanzemaljci i drugi zloćudni entiteti pokušavaju da sakriju. Jednostavno tako. Informacije o polju morfične rezonancije mogu se dobiti od Rupert-a Sheldrake. (http://www.sheldrake.org/homepage.html)

Kod nekih žrtava otmica taj proces će ići lakše. U svakom slučaju, prva SIMBAD seansa je zaustavila otmice. Proces unutrašnjeg iscjeljenja se nastavio i on još uvijek traje.

AAM se preobratila u PAM, koja je sada zatvorena u mom mozgu-umu kao neka baza podataka. Ja mogu da joj pristupim na jednom određenom nivou moje svijesti. Što znači, mogu da se sjetim nekih stvari koje je taj posebni drakonski entitet imao na njegovom umu. Ta sjećanja će biti tu zauvijek bez obzira na to željela ja to ili ne. Prije SIMBAD-a, vjerovala sam da sam u prethodnom životu bila drakonska ženska individua.

3. Šta misliš zašto vanzemaljci obavljaju to instaliranje njihove memorije–da li je to način na kojeg se oni održavaju u životu kad nemaju dostupno neko vanzemaljsko tijelo u koje bi se mogli inkarnirati?

Vanzemaljcima je potrebno to da instaliraju njihov duh i memoriju u ljudske mozgove. Iz razloga što njima nedostaje komponenta Duše, oni ne mogu egzistirati nakon smrti. Njihov duh i um jednostavno nestanu. Vanzemaljci prestanu da egzistiraju. Sve bude svršeno. Zauvijek.

Svijest je vibracija, frekvencije (kao RIJEČ u Bibliji gdje je rečeno kako je na početku bila - riječ). Vanzemaljci mogu izvući i uskladištiti njihovu cjelokupnu vibraciju pamćenja i ‘daunlodirati’ je u ljudski mozak preko nervnog sistema, koji služi kao kabel za prenos. Na primjer, Reptilijanci koriste optički nerv za te svrhe. Ljudski nervni sistem se ponaša kao jedno kompjutersko strujno kolo kroz kojeg se mogu kretati energija i informacije. Ljudsko biće je jedan bio-tehnološki produkat kao što sam još prije pomenula. Vanzemaljci se ne mogu reprodukovati kao ljudska bića zato što ih je nedostatak duše usmjerio na jedan degenerativni put. Oni proizvode svoja tijela uz pomoć jednog procesa kloniranja i kopiranja, koji je za njih u neku ruku spor zbog nedostatka esencije duše. Esencija duše “oživljava” tkiva i podstiće ćelijske procese. To je ono kako oni sebe održavaju u životu.

Ja sam saznala da su dva drakonska tijela bila pripremana da preuzmu mog AAM-a. Tako, ukoliko već nemaju pripremljeno neko pogodno vanzemaljsko tijelo, oni onda uskladište njihove ‘glavešine’ u mozgove žrtava otmica. Neka parazitska bića mogu živjeti i u ljudskom tijelu, takođe. Neki reptilijanci takođe skladište njihovu semi-bestjelesnu svijest i u kičmenu moždinu. Međutim, i ona takođe predstavlja dio nervnog sistema.

Takozvano, “demonsko polaganje” nije ništa drugo do jedna procedura gdje se te frekvencije bestjelesnih vanzemaljskih parazita namijerno priključuju na ljudsku energiju/tijelo/mozak prije ili nakon rođenja zavisno od slučaja, misije, porodične loze ili vrste programiranja određene žrtve. Ti paraziti mogu biti prizvani uz pomoc određenih tonova i frekvencija. To je razlog zašto su neki muzički tonovi i mantranje važni kod rituala. Na primjer, te frekvencije prizivaju svijest bestjelesnih vanzemaljaca. Neki MILAB-i su posebno programirani da skladište u sebe i otpuštaju iz svoje unutrašnjosti ta bestjelesna bića i prebacuju ih na druge. Neki aspekti programiranja te vrste mogu se predstaviti pod onim što se naziva Programom Majke Boginje. Svrha programa te vrste nije samo ritualne prirode, kao što se to diskutuje na mnogim forumima. Žene koje se odabiru za te procedure često su iz Rh-negativnih porodičnih loza i njihove porodice su povezane sa Iluminatima/Reptiliancima/Drahomonidima kroz mnoge generacije. Krajnji cilj je da te osobe postanu potpuno zaposjednute od strane reptilijanskih stvorenja. Ti programi se odigravaju pod pokroviteljstvom iluminatske upravne strukture.

Esencija Duše-Boga ima svoju vlastitu frekvenciju. To znanje se može koristiti na mnogo načina - za pozitivne svrhe, ukoliko bi istinske informacije postale dostupne. Sada, NWO/ Iluminati i vanzemaljci to veoma dobro znaju. To je i razlog zašto danas postoji mnogo tehnologija koje emituju frekvencije koje ometaju i sprječavaju taj proces samo-spoznaje duše.

4. Da li možeš opisati svoje iskustvo kloniranja? Šta misliš zašto si ti bila klonirana?

Vertical Cloning Chambers- Drawing by Valentina Zorzi

Iz moje perspektive, taj proces kloniranja se dešava prilično slično onome kako je to Dr Malanga opisao. Postavili su me na neku mašinu sličnu onoj ‘MRI’ (mašini za snimanje uz pomoć magnetne rezonancije; prim. prev.). Ležala sam na leđima i vidjela jedno pulsirajuće crveno svjetlo. Onda sam počela da ulazim u rezonanciju s njim. Druge žrtve otmica su rekle Dr Malangi da ta mašina navodi njihova tijela na to da vibriraju na jednoj tako visokoj frekvenciji da svijest napusti tijelo. To se takođe i meni dešava kad god idem na snimanje uz pomoć ljudske procedure magnetne rezonancije zbog mog neurološkog stanja. Čini se da je moja duša bila isisana iz tijela toliko mnogo puta da da moja svijest reaguje čak i na mala magnetna polja. Logično. To su uglavnom moja svjesna sjećanja koja imam u vezi s tom procedurom. Nešto od toga sam već pomenula u jednom prošlom intevjuu.

Vanzemaljci koriste klonove kako bi zamijenili žrtvu kad im je on/ona potrebna na duže vremenske periode, nakon čega vraćaju natrag original. Klonovi mogu biti korišteni kao sigurne kopije memorije ličnosti i AAM-a. Međutim, dosta toga zavisi od rase [koja to radi].

Reptilijanci/Drako/Ra-klan prave klonove zajedno sa vojskom, bilo da su ovi u vezi s Masonima ili Nacistima. Ti klonovi se koriste za razne vrste operacija: vojne, obavještajne ili medicinske. Medicinska istraživanja se takođe sprovode na klonovima prilikom pokušavanja stvaranja DNA koja bi bila kompatibilna s dušom; tj. DNA koja bi bila pogodna da zakači ljudsku dušu za neko tijelo sa vanzemaljskom DNA frekvencijom (tj. vanzemaljcima) koja normalno nije u stanju da ulazi u rezonanciju sa frekvencijom duše. (EL- Drugim riječima, pokušavaju da genetički stvore vanzemaljsko-ljudska hibridna tijela sa DNA koja bi bila kompatibilna sa frekvencijom ljudske duše.) To je jedna prljava i ružna slika. Neki od programa unutar tih medicinskih istraživanja odvijaju se kao maskirani projekti unutar naših društvenih medicinskih programa na polju vakcinacije i imunoloških istraživanja, zatim, istraživanja sna kod novorođenčadi itd. Naučnici i doktori koji rade na tim projektima pod okriljem zvanične vlade, istovremeno rade i za tzv. “tajnu vladu” (“vladu u sijenci”, prim. prev.). Mnogi od tih istraživača i univerziteta/bolnica su povezani i sa Naci i Masonskim mrežama. To znači da oni mogu reciklirati novac od poreskih obveznika, velikih farmaceutskih kuća i privatnih asocijacija unutar tih programa, kako god žele.

NWO/vojska, iluminati (većina njih) ne posjeduju duše i to je razlog zašto njihove porodične loze degenerišu uprkos činjenici što su oni u stanju da se lociraju u različitim vremenskim linijama. Kad pričamo o ‘tajnoj vladi’ onda ne govorimo samo o jednoj jedinici, nego o jedinicama unutar jedinica koje takođe mogu imati različite perspektive i lične ambicije i ciljeve. Tu ni u kom slučaju ne govorimo samo o onom površinskom nivou obavještajnih službi i armije.

Tako, i ljudi koji nemaju dušu takođe pokušavaju da dođu do tog skupocjenog dragulja. Mnogi od tih zajedničkih operacija i programa tajne vlade i vanzemaljaca sada se međusobno sudaraju zato što tu ima mnogo učesnika i igrača koji imaju zajedničke ciljeve a koji jedni s drugima ne stoje u najboljim odnosima.

Može se činiti da neke frakcije tajne vlade žestoko guraju preuzimanje kontrole nad čovječanstvom u okviru Novog svjetskog poretka, zato što i one takođe raspolažu s klonovima. Da li te kopije predstavljaju njihovu buduću armiju, to ćemo još vidjeti.

Ja sam bila klonirana kako bih služila kao zamijena za medicinska istraživanja a takođe i za obavljanje nekih zadataka za tajnu vladu.

5. Neke žrtve otmica—posebno MILAB-i, opisuju opisuju različite vrste vojnih operacija i aktivnosti koje rade za vanzemaljce. Međutim, oni kao da ih se samo sjećaju kao nekih snova a u tim snovima, njihova tjela im se čine mlađim. Da li oni, u stvari, izvode te aktivnosti i operacije u kloniranim tijelima?

Po mom mišljenju: da, a kvantna realnost duše često sačuva ta sjećanja. Ta sjećanja bivaju sačuvana u mozgu i tako svjesni um često može da se sjeti onih događaja koje je kopija proživjela.

Kloniranim tijelima je potrebna energija duše za jedan kraći vremenski period da ih probudi ili ili ponovo “oživi”. Moji vojni klonovi su likvidirani ili stavljeni u jedno stanje usporenog kretanja uz pomoć korištenja vodenih bazena i elektriciteta. Otkucaji srca prestanu. Na primjer, jedan moj klon je bio korišten kao prikriveni član porodice jedne osobe koja je bila pripadnik iluminata. Takođe sam bila korištena kao kurir između Vatikana, Belgije i USA. Ponekad su moji klonovi bili korišteni za vrijeme reptilijanskih rituala. Ponekad su koristili i mene lično ukoliko je to bilo moguće unutar stvarnih vremenskih okvira. Manipulisanje parametara vremena-prostora je lako za tajnu vladu. Ti eksperimenti su počeli još za vrijeme nacističke ere u Cirihu kad je jedan od poznatih nacista otišao tamo da to proučava. Za vrijeme tih eksperimentata oni su došli u dodir sa tim bestjelesnim bićima. Nacisti i ti entiteti su tada sklopili jedan ugovor o međusobnoj saradnji tako da su nacisti uskoro postali u stanju da prate porodične loze žrtava otmica kroz vrijeme, da ih označavaju i koriste. Moja porodična loza je samo jedna od mnogih. Taj projekat je nastavljen u USA 1945.-te godine, nakon što su nacisti pobjegli tamo. (Operacija Paperclip, itd.) Ti eksperimenti koji su započeti u Cirihu, bili su uglavnom u vezi s vremenom i putovanjem kroz vrijeme. Sin od tog posebnog naciste ima sina koji se sada zove “B. Brownie” i on zauzima jednu uticajnu poziciju unutar američkog društva i u vazduhoplovnim programima. On je takođe jedan od koordinatora programa koji su vezani sa vojnim operacijama, eugenikom i milab-om. Ti događaji i priroda bestjelesnih entiteta su takođe i razlog za raznovrsne programe kontrole uma koje sprovodi tajna vlada. To je često poduzimano u vidu psihijatrijskih istraživanja od strane vojske ili drugih organizacija. Povremeni radnici i istraživači rijetko kada saznaju za ovu vezu ili razloge za ova naučna istraživanja.

Vjerujem da muški ‘milab-i’ imaju više iskustva iz borbenih zona, fizičkih borbenih vježbi, itd. Međutim, klonovi ne mogu raditi psi-op. [psi-operacije (‘vidovnjačke’ i sl.)]. Potrebno je imati dušu da bi se povezalo sa kvantnim prostorom.

Klonovi su takođe uskladišteni i u nekim postrojenjima na Mjesecu i Marsu. Moj klon je u bazi na Mjesecu bio upotrebljavan za čišćenje prostorija koje su korištene za smještaj. Besplatna radna snaga. Utišani kao roboti i sigurni za korištenje.

Baza podataka sa informacijama o grupnim mutacijama antigena:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gv/mhc/xslc ... &system=rh

6. Kakva je ta vanzemaljska hijerhija u smislu onih koji otimaju ljude, razlika između njihovih različitih vrsta, Aktivnih Vanzemaljskih Memorija i transdimenzionalnih parazita; i ko je Primordijalni čovjek?

Mislim da oni ne mogu i ne trebaju da se posmatraju kroz neku hijerarhijsku strukturu zato što sva ta stvorenja koja nemaju dušu “otimaju” ljudska bića, fizički ili mentalno. Ta situacija je individualna za svaku žrtvu otmica, tako da ja mogu pričati samo o samoj sebi. Milab-pozadina je često poveazana sa Rh negativnim faktorom krvi i Drako/Reptilianskom/Ra koalicijom. Po mom mišljenju, rad Dr Malange, Geneza, Prvi dio, opisuje prilično dobro ono što se upravo sada dešava. Preporučujem da se to pročita. (EL- u sljedećem članku/intervjuu će biti diskutovana Malangina hijerarhija vanzemaljaca i kako oni ulaze u interakciju s nama.)

AAM i transdimenzionalni paraziti su energija. AAM je uskladišten u mozgu. Neki transdimenzionalni paraziti mogu dolaziti i odlaziti kako im se sviđa, kao npr. RA i LUX. Primordijalni čovjek je nivo semi-materijalne svijesti ukoliko neko to uopšte može riječima opisati.

U religijama i mitovima postoji mnogo informacija o toj figuri Adama Kadmona, tako da neću sada ulaziti dublje u to.

Mislim da su moja iskustva sa Ra i mrtvačkim kovčegom, (koja sam navela u članku/intervjuu Horus-Ra) predstavljala u stvari jedan događaj gdje su oni zatvorili mene ili moju kloniranu kopiju u jedan vertikalni kontejner kako bi crpili energiju moje duše. Dr Malanga opisuje Ra-ove vertikalne kontejnere u članku FMS, u modulu na temu odstranjivanja implanata i klonova.

Tako, kad se stvari stave u pravilan kontekst, onda je slika zaista logična. (EL - Bilo mi je potrebno nekoliko mjeseci da bih proučila rad Dr Malange i razumjela ono što on tu govori, kao i kako sve to stvarno radi na metalnom, duhovnom, duševnom i arhetipskom nivou.)

Tokom jednog doživljaja kojeg sam pomenula u jednom od prethodnih intervjua, osjetila sam kako ogromne zmije ližu moje energetsko tijelo. To je bio način kako je moj vlastiti um simbolički izražavao to kako sam doživljavala te aktivnosti parazitskih entiteta unutar sebe. Moj sin je takođe opisao kako ga je pojela jedna ogromna zmija a u stomaku te zmije nalazilo se još više manjih, sličnih zmija koje su ga lizale na sličan način. Čak iako to zvuči strašno i uznemiravajuće, mi se ne smijemo bojati suočavanja s realnošću. Posebno kad postoje efikasna sredstva za oslobađanje. (EL - druge žrtve otmica su takođe opisivale slične parazite nalik zmijama unutar svojih energetskih tijela, u simboličnim oblicima zmije-serpenta-gliste.)

Primordijalni čovjek (PM) egzistira u jednom stanju skoro semi-materijalne svijesti. On je takođe poznat i kao prvi čovjek (Adam Kadmon), kao što je to navedeno u raznim mitovima i religijama. On se nalazi na jednoj stepenici niže od Prvog kreatora. To sve egzistira kao trojstvo, npr. ta ne-dualistička svijest je izražena kao Otac - (originalna svijest), Sveti Duh – 1.-vi Kreator; i sin, kojeg predstavlja PM. Ta trijada je dobro poznata u većini mitova i religija. Taj proces odvajanja može biti takođe posmatran i kao jedan arhetipski izraz nivoa kreacije jer se to može vidjeti i na subatomskom nivou kao i unutar strukture ljudske trijadične svijesti (tj, duša, um, duh). PM je glava vanzemaljaca jer ih je on stvorio. On ne želi da se pripoji originalnoj ne-dualnoj svijesti i tako izgubi svoj vlastiti identitet ili funkciju na ovom nivou egzistencije. (EL- pad/grijeh?) Tako, mnogi od ovih aspekata ne mogu se posmatrati odvojeno ili se uzimati bukvalno.

7. Da li se sjećaš da li si bila otimana u drugim životima i da li smatraš da je to uobičajeno i za ostale žrtve otmica – da nas ta situacija prati u vremenu/prostoru?

Po mom mišljenju, jedna žrtva otmica je uvijek žrtva otmica zato š to dusa ne razumije vrijeme kao takvo, pogotovo ako ona nije svjesna prirode vanzemaljskog uplitanja. Čovjek može da se oslobodi tek nakon što se duša probudi.

Ja lično se ne sjećam prošlih života kao takvih. Međutim, vjerujem da ta interferencija prati žrtve u različitim vremenskim linijama. Vanzemaljci zarobljavaju nesvjesnu svijest žrtve a onda je prebacuju u novo tijelo. To je ono što se vjerovatno i meni desilo zato što moje komponente nisu međusobno komunicirale.

Jedan od primjera za ovu vrstu kondicioniranja predstavljaju staroegipatski rituali za mrtve ili one ljude koji umiru. Jednostavno rečeno, ti rituali programiraju podsvijest ili dušu da se izmjesti i zakači za RA. Prevara najveće vrste. Kad čitamo ili interpretiramo te drevne mitove i rituale/obrede na temu putovanja duše, moramo ih posmatrati s jednim otvorenim i kritičkim umom i u ispravnom kontekstu. To je ljudima teško. Religije nas pretvaraju u ovce. Ne postoji niko drugi ko nas može spasiti do Bog-unutar-nas. Mi se moramo sami spašavati. I mi svi možemo to učiniti ukoliko to želimo. Ništa se ne može porediti sa našim unutrašnjim božanstvom. Ništa.

8. Zašto smatraš da mnoge žrtve otmica imaju vidovnjačke sposobnosti? Da li je to zbog njihove posebne DNA ili se te osobine mogu pojačati na neki način kroz tretman kojem nas vanzemaljci podvrgavaju za vrijeme otmica?

Mnoge žrtve otmica imaju vidovnjačke osobine zato što su njihove duše izvučene iz njihovih tijela toliko mnogo puta i impresije kvantne egzistencije koju duša živi počinju onda da izviru u svjesnom umu. Neke Rh-negativne reptilijanske loze kao što je moja imaju vidovnjačke sposobnosti zbog genetičkih faktora koje su reptilijanci stvorili kako bi još više pojačali svijest ili snagu duše u našem sistemu, tako da oni to onda mogu koristiti.

Procedure kontrole uma koje izvode vanzemaljci mogu navesti neke žrtve otmica da postanu “svjesne”, tako što one probude komponentu duše ali još više fragmentiraju um i duh. Tako da te komponente ne mogu više da dejstvuju kao posrednici dok se istovremeno kroz aspekt duše povlače jake slike iz matriksa.

9. Šta misliš zašto su vanzemaljci toliko zainteresovani za praćenje majčinske linije porodičnih loza? Šta je to toliko važno u vezi sa mitohondrijalnom DNA (MtDNA)?

Dr Malanga je naveo (Geneza, prvi dio) da se duša može povezati sa DNA preko određenih purinsko-pirimidinskih baza koje vjerovatno dolaze preko majčinske MtDNA. Sigurno je to da je ljudska evolucija mnogo kompleksnija nego što mislimo. Sasvim je moguće da je MtDNA namijerno ubačena u naš sistem? (EL— prema nekim teorijama MtDNA ima endosimbiotsko prijeklo. Pogledaj: http://users.rcn.com/jkimball.ma.ultran ... iosis.html) i http://thebrain.mcgill.ca/flash/a/a_05/ ... l_her.html)

Uz pomoć korištenja MtDNA, vanzemaljci su vjerovatno uspjeli da naprave nešto kao duplikat PM-ove DNA, prema onome što kaže Dr Malanga u članku Geneza, Prvi dio. Bilo bi interesantno kad bi čuli nešto više na tu temu od strane profesora Malange i drugih istraživača na tom polju. Moja svesna sjećanja medicinskih istraživanja sprovođenih od strane tajne vlade, u vezi su sa istraživanjima ATP-sintetaze, koja je snimljena i pohranjena u kompjuter. Tako, ti encimi koji kontrolišu produkciju energije i mutaciju DNA, prilično su važni u ovom scenariju. (EL—Dr Malanga takođe tvrdi da se generacijska linija otmica/žrtava otmica uglavnom prati preko materinskih linija.)

Više o ATP-sintetazi i TdT:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2937062
http://en.wikipedia.org/wiki/ATP_synthase

9a. Da li možeš reći nešto o bestjelesnim parazitima?

Pa dosta toga sam već prije rekla. Oni su energija bez tijela. Mislim da ti bestjelesni pokušavaju da naprave jednu fuziju između sebe i ljudskih tijela tako da ih na kraju mogu preuzeti. To podrazumijeva za njih doživljavanje vremena–trodimenzionalnu egzistenciju. Ti bestjelesni entiteti kao što je Ra, veoma su zloćudni i podmukli i žele da posjeduju, zaposjednu i zagospodare svim aspektima žrtve, tako da žrtve otmica mogu tada da funkcionišu za njih kao jedan virtuelni svijet. (EL- i izvor energije ljudske duše)

10. Možeš li nam opisati kako prebacuju dušu iz žrtve otmica i “sputavaju” je u jednom vanzemaljskom tijelu? Zašto oni to rade? Pomenula si da ti se to prije dešavalo i da je taj doživljaj bio praćen i s nekim elementima rituala. Čega se možeš sjetiti u vezi s tim?

Po mom mišljenju, to je slično onome što je Malanga opisao u članku na temu kloniranja.

U mom slučaju, Drako/Reptilianska/Ra koalicija je odvojila moju dušu nakon što su ubili moje originalno tijelo. Postoji određena diskusija u vezi s tim da li se duša može pripojiti za klonirano tijelo na jedan duži vremenski period. To je vjerovatno bio slučaj kod Teda Rice-a (Dr. Karla Turner – Anđeoska Maskarada) a čini mi se, takođe i kod mene. Druga mogućnost bi bila da imam pomiješana sjećanja u vezi s tim koje tijelo je bilo moja kopija a koje je bilo original. Lično za mene, u ovom trenutku, to ionako nije bitno.

Mnogi crni magovi poznaju načine za zarobljavanje ljudskih duša. Pa dobro, te užasne procedure i potiču od onih stvorenja. To se može činiti uz pomoć rituala i bez njih. Međutim, kad to rade Reptilianci/Ra, onda su tu često uključeni ritualni elementi. S obzirom da su ta iskustva previše bolna, ja jednostavno ne mogu da dublje zalazim u to. Ukoliko nekoga interesuje ta tema, postoji dosta dostupnih informacija o tome.

Dušu drze unutar jednog magnetnog polja (u crnoj kutiji) a onda je prebacuju u klona kao u slučaju Teda Ricea u knjizi Dr Karle Turner, Anđeoska Maskarada. Međutim, zbog učešća i vojske, ta slika postaje dosta složenija i ona dosta zavisi od učesnika koji se pojavljuju na sceni.

11. Šta podrazumijevas pod 6-tim nivoom vanzemaljskog uplitanja koji još uvijek nije jasno shvaćen? Da li postoje neke radne teorije u vezi s tim nivoom interferencije?

Po mom mišljenju, tu se radi o vanzemaljskim procedurama uz pomoć kojih se obavlja sveukupna metamorfoza ljudsko-vanzemaljskih rasa koja ide u korist PM-ove agende. (EL—kako bi se ovo razumjelo, preporučujem da se pogleda članak Geneza, Prvi dio)

12. Sada, nakon što si obavila SIMBAD simulaciju, kako je to promijenilo nivo tvog doživljavanja posjeta vanzemaljaca?

Prva SIMBAD seansa koju su sprovele na meni Dorica Manu i Eve zaustavila je otmice. Vanzemaljci su pokušavali da dolaze po mene mnogo puta. Prvi pokušaj je bio samo par dana nakon te seanse simulacije. Pokušaj je počeo iz fizičke realnosti. Ta stvorenja su se manifestovala u našoj spavaćoj sobi i ja sam se probudila. Ti entiteti su onda nestali. Moja duša me je probudila. Nakon toga su nam pregorile grijalica i lampe. Drugi i treći put, pokušali su da se upletu i upadnu iz mog mentalnog prostora. Kao kod one FMS simulacije vidjela sam jedan prozor koji podsjeća na ogledalo kroz kojeg su ulazili grejsi obavijeni nekom izmaglicom. Opet, moja duša je bila budna i uništila ih je nečim što je ličilo na jedan svjetlosni snop koji je dolazio iz dubine mog bića. Treći pokušaj je bio sličan. Počelo je u snu. Bila sam u prizemlju. Moj muž je spavao na sofi. Vidjela sam kako se opet pojavljuje izmaglica i probudila sam muža govoreći mu da je naš sin u opasnosti. Svi smo se istovremeno probudili. Prije tog incidenta, za vrijeme večeri, čuli smo u našoj kući jedan čudan ptičji glas. Tako, Horus-RA je bio prilično nervozan u to vrijeme. (EL- Horus-Ra se često javlja u obliku neke ptice, jastreb, on liči na kokoš) Čak sam unutrašnjim očima mog uma vidjela jedno prazno mjesto gdje je bila AAM (aktivna vanzemaljska memorija). To je ličilo na jednu prozirnu bijelu vrpcu uništenih infomacija koje se nisu više mogle očitati. (EL-u ovom slučaju, AAM je postao Pasivna vanzemaljska memorija, PAM)

Odmah nakon moje SIMBAD seanse, uradila sam istu proceduru na mom mužu. On je imao takođe vezu sa Reptilijancima/Ra. Onda sam izvela i jednu SIMBAD seansu sa svojim sinom koju sam prilagodila za njega. To je bilo prilično lako zbog njegovog fleksibilnog uma i njegovih svjesnih doživljaja sa tim stvorenjima kojih se on bojao. Njegova duša je bila odlučna u vezi s tim da ih se otarasi i on je od tada oslobođen. Sada, mi sasvim otvoreno pričamo o svjetlosti duše i on se ponaša u vezi s tim kao da je to najprirodnija stvar u životu. Što ona u stvari i jeste.

Nakon tih SIMBAD-a, povezivala sam se sa dušama mog sina i muža svake pojedine večeri tokom nekih mjesec dana. Uz pomoš untrasnjeg vida mog uma, provjeravala sam njihov mozak, tijelo i da li imaju implante. Činila sam to iz predostrožnosti; da se uvjerim da vanzemaljci nisu to opet vratili natrag u nas. SIMBAD je bio jedan važan događaj za mog muža. Prirodno, on je bio svjestan te interferencije ali je ta simulacija pomogla njegov vlastiti emocionalni i psihološki rast. Počeli smo da dolazimo u dodir sa svojim vlastitim emotivnim aspektima na jednom dubljem nivou. Čak i taj proces čišćenja sebe može biti emocionalno težak ali sam sretna što sam dobila jednu takvu priliku za svoj lični razvoj.

Moj sin je jedna poslastica. On jednostavno uživa u ovom životu. Osjećam jedno olakšanje kad vidim da on sada može kreirati svoju vlastitu budućnost bez one manipulacije kojoj smo bili izloženi. On je u stanju da donosi svoje vlastite odluke. To je bio najljepši poklon za njega i ja sam veoma zahvalna za to.

13. Da li tu ima još nekih novih dešavanja i kako oni sada “prilagođavaju njihovu strategiju” nakon oporavka tvoje vlastite duše?

S obzirom da mi ti vanzemaljci ne mogu više prići, oni pokušavaju da utiču na ljude oko mene. Čak i na one koji sami nisu žrtve otmica. Oni to nekako čine utičući na ponašanje tih ljudi, pokušavaju da ih navedu da mi unište život, da slome moju dušu. Ta situacija je prilično tužna jer čak ni oni ljudi koji nisu žrtve otmica, nisu slobodni od ove manipulacije. Tako se oni u svojim životima uvlače u raznorazne drame,—prekovremeni rad, prijatelji kojima je stalno potrebna pomoć ili pažnja, “obojene istine” koje treba da im naruše sposobnost rasuđivanja itd. Međutim, neću dozvoliti da to djeluje na mene. Ja se odnosim prema svakome s istim poštovanjem.

Vojska pokušava da mi jasno da na znanje da sam pod njihovim nadzorom što za mene ionako nije ništa novo. Moj e-mail korisnički račun je zatvoren. Moji mejlovi se uništavaju ili mi se vraćaju natrag; pokušali su da ‘hakiraju’ moj bankovni račun itd. Prekidaju moje telefonske razgovore sa jednom drugom žrtvom otmica (koja je takođe prošla kroz SIMBAD). Isti kombi kojeg sam viđala i prije sa lažnim registarskim tablicama trači nečiji novac kružeći “bogu iza nogu”, gdje ga samo jeleni mogu vidjeti. (Ja živim u jednoj šumi gdje nema mnogo ljudi u blizini.)

Mi trebamo razumjeti to da se ova kriminalna aktivnost zloupotrebljavanja duše odvija upravo sada. To se odvija u našim životima, u našem društvu a naučna osnova te interferencije se uveliko drži u tajnosti.

Rupert Sheldrake o Morfogenetskom polju: http://en.wikipedia.org/wiki/Rupert_Sheldrake

Malangin video na temu Sheldrake-ove teorije:
(http://flashmentalsimulation.wordpress. ... -universe/)

SIMBAD je očistio moju percepciju u vezi s tim kako vanzemaljci koriste taj arhetipski jezik protiv nas. (EL- podsvijest isto kao i Duša razumije i komunicira preko arhetipa.) Veoma je važna stvar da svaka individua shvati da su te arhetipne slike stvarne i da nauči kako da ih interpretira dok se povezuje sa bazom podataka njenog ličnog jezika simbola.

Mogu vam dati jedan primjer kako nas vanzemaljci varaju: kad su primjetili da sam blizu toga da se oslobodim od njih, oni (vanzemaljci/NWO) su pokušali da me regrutuju. Uradili su to uz pomoć VRE (virtual reality environment; - sredina virtualne realnosti; prim. prev.). U toj VRE, bio je jedan muškarac i on mi je pokazao broj 44, a onda mi je rekao da moram da potražim šta on znači i da onda mogu da im se pridružim. Samo za primjer, taj broj 44 je bio Obamin izborni broj. Broj 4 predstavlja takođe i četvorostruku strukturu jezgra psihe. (Čovjek i njegovi simboli; M. L. Von Frantz, st.195). Tako da je to nešto drugo. Nakon tog incidenta, desila se jedna čudna novčana transkacija gdje je 44000 eura bilo uplaćeno na moj bankovni račun.

Srećom, bila sam u stanju da vratim te pare osobi koja mi ih je poslala. Na osnovu ovoga sasvim je jasno to da su prostor, materija i psi-realiteti: hologram, koji se može manipulisati od strane onih sila koji znaju kako. A mi možemo odgovoriti na to ukoliko smo svjesni. A uz pomoć jednog svjesnog dejsvovanja bićemo u stanju da zaštitimo čistoću našeg vlastitog bića.

Ljudska priroda zahtijeva odgovore. I ja. Tako, odlučila sam da uradim jedan eksperiment sa SIMBAD-om. Stvorila sam jednu scenu, kao što je to opisao Dr Malanga i pozvala tu neke od glavnih individualnih učesnika kako bih diskutovala s njima bol koju su mi nanjeli.

Pogledajte SIMBAD video primjer:
 

I, kako sam pretpostavljala, pojavili su se vanzemaljski posjetioci. Ta seansa kao i jedna kasnija, bile su veoma informativne i pokazale su koliko je jak taj savez između Horusa-RA, Drahomonida, Reptiliajanaca i Vojske. Uništila sam sva ta stvorenja u mojoj simulaciji. A pošto se to odvijalo na jednoj drugoj tački vremenske ose, uništila sam i sve klonove i implante koji su se pojavili u tom vremenu kada su se dešavali ti događaji. Tako, svako može vidjeti koliko fleksibilno se mogu koristiti simulacije ove vrste.

Mi kao porodica sada proživljavamo naše prvo ljeto bez otmica. Mi sada imamo ispred nas nove živote. One obične stvari iz našeg svakodnevnog života nisu se drastično promijenile ali sada smo u stanju da se suočavamo sa životnim izazovima kao slobodne indiviudue. Ono što želim da kažem svim žrtvama otmica na njihovom putu ka slobodi je to da je oslobođenje moguće i ono se događa. Nemojte se plašiti da zakoračite.

Želim da se zahvalim Evi za njeno toplo prijateljstvo kao i za ogroman posao kojeg je uradila na polju vanzemaljskih manipulacija i međuljudskih odnosa. Mi kao osjećajna bića treba da budemo povezani jedni s drugima. Kad smo svjesni vanzemaljske manipulacije, to nam daje snagu da održimo i jedno zdravo ponašanje u našim međusobnim vezama.

Nakon prvog SIMBAD-a, moja duša je počela da se pokazuje kao jedan kran koji je imao jasan pregled cijele scene. Moj um je došao kao jedan teretni kamion koji je razvozio unaokolo sav mentalni materijal. Moj duh se manifestovao kao jedan bager-kopač koji je obavljao sav fizički rad. Kakav veličanstven tim imam u sebi. Imate ga i vi, takođe. Božanski građevinari. Koristite ih. Koristite!******

Eve: Želim da se zahvalim Maarit što se odlučila da podijeli s nama ovo svoje svjedočanstvo. Ona je jedna hrabra duša koja me inspiriše da izdržim u mom radu koji je u vezi sa pružanjem pomoći drugima, prilikom njihovog oslobađanja od vanzemaljske manipulacije i uplitanja. Moj naredni članak ili intervju odnosiće se na hijerarhijske nivoe vanzemaljaca i bestjelesnih bića, uključujući i Primordijalnog čovjeka.

Na kraju bih željela da obavijestim čitaoce da bi moja nova knjiga, “The Dark Side of Cupid: Love Affairs, The Supernatural and Energy Vampirism, trebala da izađe iz štampe prije septembra 2012. godine. E-knjiga bi trebala postati dostupna već u julu. (Kindle, Nook, etc). Za ostale novosti, molim da posjetite moj vebsajt: http://www.evelorgen.com

Naslovnu stranicu knjige i kratak pregled, možete naći ovdje: http://evelorgen.com/wp/books/