Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Psihopatologija 3


Opasnost! Empatija i psihopatija kao nadme?u?i sistemi vrednovanja u politici i ekonomiji

( izvor, meni bi realniji naslov bio "Psihopatija – vode?i sustav vrijednosti u svim sferama današnjice"” - p.p. )
Marcella Mroczkowski, The Huffington Post , 03.08.2010.
Preneseno sa: 4D Log


?etiri do pet posto stanovništva je ro?eno bez kapaciteta za empatiju (suosje?anje). To je neurološki nedostatak. Psihopat može biti genij i postati multimilijunaš, ali on nikada ne?e biti u stanju razumjeti suosje?anje. U stvari, zbog grandioznosti tih li?nosti, i posljedi?nog intenzivnog poricanja svojih nedostataka, oni su vjerojatno manje sposobni za razumijevanje empatije nego što su uro?eno gluhe osobe sposobne razumijeti glazbu.

Njihovi su umovi zatvoreni. Psihopati tretiraju suosje?ajnu ve?inu kao defektne ljude i neumoljivo teže da preprave svijet prema svojim zamislima, da propagiraju svoja gledišta i vrijednosti, i da "nau?e" svoje "defektne" suosje?ajne bližnje da misle kao oni.

Nažalost, oni to i mogu.

Psihopat ne može nau?iti razmišljati poput suosje?ajne osobe. Mozak im jednostavno tako ne funkcionira. No, ljudi s normalnom sposobnoš?u za empatiju mogu isklju?iti tu sposobnost i razmišljati kao psihopati.

Do odre?ene mjere, suosje?ajni to ?ine kao stvari evolucije. Kao što studije rata, rasizma i genocida ukazuju, ljudi iscrtavaju ono što Martha Stout zove krugovi empatije. To zna?i da se ponašaju suosje?ajno prema onima koji su unutar tog kruga, a psihopatski prema onima izvan tog kruga. Me?utim, mi nismo “oži?eni” za ksenofobno nasilje poput ?impanza. Za nas je to funkcija u?enja i kulture.

Normalna suosje?ajna ljudska bi?a trebaju lingvisti?ke “smjernice” da bi se prebacila na psihopatski modus. Alarmni krik životinjskog svijeta oblikovan u jezike demoniziraju?e mržnje. Stari Grci i osniva?i naše zemlje razumjeli su razaraju?u destruktivnost jezika demoniziraju?e mržnje, osobito prema demokraciji. Porzvali su karizmati?ne psihopate koji su bili uspješni u svojoj praksi "demagozima". Nešto nedavnije, neuroznanost je pružila dokaze kako demoniziraju?a mržnja radikalno mijenja na?in na koji ljudski mozak obra?uje informacije, što subjekte ?ini imunim na logiku (razum), poja?ano netolerantnima, pa ?ak i nasilnima i lako ih se manipulira. Najtragi?nije, u tom procesu postoji neko zadovoljstvo poput droge. Ispitanici su pogrešno zamijenili to zadovoljstvo za dokaz da su u pravu baš onda kada je slu?aj bio sasvim suprotan.

Ovaj poziv na demoniziraju?u mržnju se dopunjuje ideologijama koje zamjenjuju psihopatske vrijednosti za vrijednosti milosr?a (suosje?ajnosti), uklju?uju?i preoblikovanja prihva?enih ideologija, “?iste?i” njihov sadržaj od milosrdnosti. Uglavnom, snage samilosti stvaraju institucije i oblikuju vrijednosti i vjerovanja da unaprijede civilizaciju, a potom psihopatske snage rade neumoljivo da preuzmu te institucije i vrijednosti te ih preurede prema svojim zamislima i u svoju korist. Ovaj ideološki rat, predstavlja jednu esencijalnu dinamiku koja je utkana u povijest, i koja je razlog usponima i padovima civilizacija.

Vizit-karta psihopatskog sustava vrijednosti je njegov Manihejski svjetonazor – idealizirani ja protiv demoniziranog njega, idealizirani mi protiv demoniziranih drugih, - odražavaju?i eho drugih pogleda na svijet patoloških narcisoida, od kojih su najpatološkija skupina upravo psihopati.

Ovaj neumoran trud da se zamijene vrijednosti suosje?anja s psihopatskim vrijednostima, napadno se o?ituje u desni?arskoj kampanji uvjeravanja ljudi da Adam Smith i Ayn Rand dijele ista uvjerenja. Ništa ne može biti dalje od istine.

Objektivizam Ayne Rand je u osnovi priru?nik sa uputama dizajniran da podu?ava normalne osobe da razmišljaju kao psihopati. Prvo, Objektivizam u?i u?enika osnovama mišljenja patoloških narcisa - promatrati vlastiti svjetonazor kao apsolutnu, objektivnu stvarnost – a stajalište bilo koje druge osobe, u mjeri u kojoj je ono u suprotnosti - kao izmišljotinu, fantaziju na koju se uop?e ne treba ni obazirati. Objektivizam potom nastavlja da “uzdiže” u?enike do istinski malignog narcizma putem veli?anja sadizma i demoniziranja "altruizma" – Randi?inog stru?nog izraza za sve suosje?ajne vrijednosti.

Adam Smith je bio duboko suosje?ajni moralni filozof ?iji je drugi veliki rad, osim Dobrostanja naroda , bila i Teorija moralnih osje?aja. Njegov koncept slobodnog tržišta nije uop?e poput onog od Ayne Rand ili drugih zagovornika laissez-fairea (doslovno: "pustite neka svatko ?ini što ho?e i neka sve ide svojim tokom"). Adam Smith nije cijenio neregulirano tržište kao istinski slobodno tržište: nemilosrdni i mo?ni brzo bi ga “pojeli”. Poput Osniva?a, i Smith je tako?er radio na proširivanju i osiguravanju prava manje snažnih. Iako su Smith i Osniva?i bili minimalisti glede državnih ovlasti – zalaganje za najmanji iznos i tip državne nadležnosti potrebne za postizanje poželjne i legitimne aukcije – oni nisu bili anarhisti. Oni nisu toliko ulazili u problematiku uobli?avanja i obrane prava obi?nih gra?ana. Nisu osmišljali vlade koje bi zaštitile prava tih obi?nih gra?ana, a kasnije ih pustile da ih pregazi zlouporaba privatnih mo?i.

Problem koji smo imali u ovoj studiji je da su Smith i Osniva?i pisali i radili stolje?e ili više prije osnivanja moderne psihologije i psihijatrije. Rije?i "empatija" i "altruizam" nisu još postojale, iako je koncept utjelovljen u tim terminima, u obliku Zlatnog Pravila, jednako star kao i ljudska narav i pojavljuje u gotovo svim kulturama i religijama. Jezik kojim su govorili o tim vrijednostima je nešto druga?iji nego naši suvremeni idiomi i to je postavilo neke prepreke za izu?avanje. To nije baš teško i mora se prevladati. Ova manja jezi?na prepreka je nažalost omogu?ila zagovornicima psihopatskog svjetonazora da dobiju još jednu prednost.

Ova razlika izme?u duboko empati?kih vrijednosti Adama Smitha i o?itih psihopatskih vrijednosti Ayne Rand se tako?er odražava u razornim promjenama u poslovnoj kulturi ove države, posebno u strukturama i vrijednostima menadžmenta naših najve?ih korporativnih poduze?a.

Rukovoditelji Najve?e Generacije {Greatest Generation , generacija amerikanaca ro?enih 1901. – 1924.g., p.p.}, iskovani prema njihovim iskustvima iz Velike depresije i Drugog svjetskog rata, bili su puno više suosje?ajani. Strukture korporativnog upravljanja su bile izgra?ene na sustavu provjera i ravnoteže koji je odražavao institucije demokratskog upravljanja. Zaista neovisni odbori direktora, ovlašteni dioni?ari i sindikati zaposlenika, djelovali su kao kontrola upravljanja. Liberal ili konzervativac, republikanac ili demokrat, rukovoditelji iz Najve?e Generacije vjerovali su da su gradili velik narod, a ne samo velike tvrtke, te da su imali odgovornost da koriste svoju mo? da naprave boljitak za cijeli svoj narod, a ne da samo pune svoje džepove.

Iako smo krenuli od mnogo siromašnijeg mjesta, moralnost njihova vodstva pomogla je eksponencijalni rast - i blagostanja, i rasta gra?anskih prava koje je uzdiglo srednju klasu, radni?ku klasu i siromašne.

Nasuprot tome, današnje velike korporacije upravljane su poput banana republika od strane plitkih diktatora. Provjere i ravnoteže nema. Zamjena suosje?anih vrijednosti Najve?e Generacije s psihopatskim vrijednostima evidentna je u direktorskim pla?ama koje se dižu do neba, mimoilaze?i sva mogu?a pravdanja, a obi?ne pla?e smanjene; poslovi se daju vanjskim izvorima. Pustošenje života i zajednica dodatno je pogoršano njihovom neumoljivom korupcijom vlasti na svim razinama, stvaraju?i kleptokratske izvore prihoda. Oni su postali nepodnošljivi paraziti.

I sve je to ovlašteno i a poja?ano ideološkom nezaustavljivoš?u psihopatskih vrijednosti i medijskom mašinerijom demoniziraju?e mržnje – iste one demagogije na koju smo upozoreni u Platonovoj Republici i Dokumentima Federalista , i za koju je re?eno da ?e uništiti našu republiku.

[kraj ?lanka]

--------------------

?lanak je prenesen i na SOTT.NET-u

I mene je kao i prvog komentatora ?lanka Marcelle Mroczkowski na stranici SOTT-a, iznenadilo pojavljivanje Ponerologije na stranici glavnostrujaškog medija, u ovom slu?aju Huffington Post-a, a još sam se više iznenadio koliko je puta taj ?lanak ve? prenešen po raznoraznim stranicama; to sam primijetio kada sam prije prevo?enja išao provjeriti nije li netko to ve? preveo.

Skoro sam uzviknuo: Ipak se kre?e! ( Kasiopejske transkripte 2010-07-22 )

Tako?er, na stranicama SOTT-a, drugi komentar je Laurin, u kojem ona kaže:

“Autorica upotrebljava koncepte iz knjige Politi?ka Ponerologija, iako nigdje ne stavlja reference na knjigu.”

To me je prisjetilo da, iako je knjiga odli?na, ona je i jako teška i opširna. Upravo zbog tih svojstava, dvije su osobe, Martha Rose Crow i Judith Vary Baker htjele jednostavno uzeti tu knjigu i “presložiti je” na razumljiviji jezik, lakši za ?itanje prosje?nom ?ovjeku; htjele su napraviti nešto kao “Ponerologija za po?etnike” (to je samo radni naslov). To je i u?injeno sa prva tri poglavlja. Na žalost, 20.12.2009.g., Marta je umrla. Laura je na forumu napisala da se nada da ?e Judith završiti taj važan projekt, i, da ako to ne bude mogla, da ?e joj ona to napraviti.

Na žalost, do danas ništa od toga.

Knjigu "Politi?ka ponerologija" možete skinti ovdje ( prevedeno na naš jezik ).