Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Neka iskustva o Europskoj Uniji

 
 

Voza? kamiona iz Slovenije je negdje na TV-u rekao kako radi dnevno po 16-18 sati za golu pla?u, bez pla?enih prekovremenih sati, bez pla?enog toplog obroka. Kad bi se pobunio, kaže, to njegov gazda jedva ?eka, jer bi ga poslao na burzu i uzeo Rumunja koji bi mu vozio u pola cijene, ali gazda istovremeno pri?a kako je u EU super, jer svaki mjesec kupi novi kamion. Bugarin (poslovni partner) pri?a kako je Bugarska živjela od izvoza vo?a i povr?a, a sada sve uvoze iz EU, dok se država sve više zadužuje. Ma?ari pri?aju kako su postali najamni radnici u (do ju?er svojim) vinogradima, jer su ih Francuzi najprije uništili s niskim (dampinškim) cijenama, da bi, kada Ma?ari nisu više mogli vra?ati banci kredite, od banaka kupili za sitan novac gotovo sve vinograde. Tako se sada najpoznatiji Ma?arski vinogradi (Tokajac) nal aze u vlasništvu Engleza. U ?eškoj je EU prisilila vlasnike še?erana da zatvore tvornice, dok su radnici završili na burzi, a sve zato jer EU ima previše še?era, a previše še?era ima zato jer ga EU uvozi iz Kube i na njemu je puno ve?a zarada. Njema?ka je zbog prekora?enja kvote dozvoljenog zaga?ivanja, prema sporazumu iz Kijota, veliki dio prljave industrije prebacila u ?ešku.

Jedini ?ovjek koji je zbrojio dva i dva je predsjednik Klaus koji tvrdi da je ulazak Republike ?eške u EU ?isti promašaj i u znak protesta ne dozvoli da se zastava EU izvjesi na njegovu rezidenciju. Prošle godine u velja?i sam jedne nedjelje u vijestima na radiju u osam sati ?uo u špici krajnje uznemiruju?u vijest - U Ma?arskoj gra?ani nezadovoljni EU izišli na ulice, krenuli prema parlamentu, policija napravila barikade, o?ekuje se ono najgore. Uklju?io sam radio da ?ujem vijesti, me?utim Ma?arska se nije više spominjala. Nave?er sam s nestrpljenjem ?ekao dnevnik na TV, o spomenutom doga?aju ni rije?i. Zna?i da je saborska komisija za informiranje ve? reagirala. Nakon par dana stjecajem okolnosti sreo sam se s nekim Ma?arima pa sam upitao što je to bilo. Najprije nisu shva?ali na što mislim, a kada sam im objasnio što je bilo na vijestima, odmahnuli su rukom i rekli 'Ma kod nas su stalno neke demonstracije protiv EU'.

E pa sada se pitam gdje je demokracija, gdje je sloboda štampe, kojom se toliko busamo u prsa. Tvrdim da je to zato jer bi protiv EU bilo ne 50% gra?ana RH, ve? 90% da ovakve vijesti prikažu na našoj televiziji. Bojim se da na kraju gra?ani ne?e niti glasovati o ulasku u EU, ve? ?e do tog vremena Sabor promijeniti Ustav, pa ?e Sabor mjesto nas donijeti najbolje rješenje, a to je ulazak u EU, jer znaju da su im izgledi da narod glasa za EU veoma mali. Tako je bilo u Nizozemskoj i Sloveniji, kada su kroz ispitivanje javnog mijenja shvatili da ?e narod biti protiv ulaska u EU. Kada se puk pobunio što se nije izišlo na referendum, odgovor je bio Vi ste glasali za našu stranku, koja je u svom programu imala ulazak u EU i mi sada samo izvršavamo ono što smo vam u predizbornoj kampanji obe?avali.

Nadalje, zašto Ustav EU nije prošao u Francuskoj i Nizozemskoj, zašto su pribjegli Lisabonskom sporazumu, zašto Lisabonski sporazum prihva?aju parlamenti, zašto ga ne dadu na referendum? Zato jer bi prošli kao u Irskoj, a u Irskoj znamo nisu prošli. Da li su naši politi?ari svjesni toga što ?ine ovom narodu? Da li su svjesni toga da ?e ulaskom u EU u vrlo kratkom roku sva dobra prije?i u vlasništvo bjelosvjetske mafije i da ?e naš narod biti najamna radna snaga, bolje re?eno robovi. Oni nisu svjesni da kada vlasnik plati porez na dobit, ostatak dobiti završava van granica RH, dok ako je vlasnik Hrvat ta dobit se opet investira u RH. Znam dobro o ?emu pri?am, jer sam donedavno radio u stranoj tvrtci i znam koliko novca je svake godine vlasnik odnosio iz RH. Što je to potaklo sve naše stranke da u svojim programima gotovo svi (osim nekih malih stranaka) imaju ulazak u EU. Kao jedini logi?ni odgovor name?e mi se misao da su kupljeni, jer bogatoj EU (s velikim osje?ajem za pronalaženje zlatnog rudnika) nije problem podijeliti našim politi?arima stotinjak milijuna eura da bi ovi napravili sve što se od njih traži. Njima investirati taj novac je kao meni dati prosjaku 5 kuna. Zar nitko ne vidi da su vode?e ?lanice EU (Engleska, Francuska, Nizozemska, Portugal, Španjolska i Njema?ka), sve od reda bile kolonijalne sile, da su kolonije osvojili ratom, da su u tim ratovima poubijali milijune ljudi i oplja?kali sve što se oplja?kati moglo. Ali sve što su oružjem dobili, oružjem su i izgubili. Sada imaju muzeje pune umjetnina, zlata, bjelokosti i dragulja ali imaju i izdajnike (one koji su za njih ratovali u vlastitoj domovini protiv vlastitog naroda), koji su im sada problem (U Francuskoj: Marokanci, Tunižani, Alžirci, Mauri i.t.d., London ima preko 50% obojenog stanovništva, a da ne pri?amo o tome na što li?i Nizozemska) i izvor su kriminala. Sada imaju i jedno veliko iskustvo, pa su pou?eni Aljaskom, koju su SAD kupile od Ruskoga cara došle do zaklju?ka: što se otme oružjem, oružjem se može vratiti, ali što se kupi, može se samo kupnjom vratiti, pa su sada krenuli osvojiti svijet na novi na?in: globalizacijom. Pro?itajte malu plavu knjižicu EU-am koja se zove Ustav EU-a u kojoj sve piše... I sada su te zemlje lansirale pri?u o globalizaciji. Što se to krije iza globalizacije?

Globalizacija je kolonizacija bez ispaljenog metka. I mi nasjedamo tim hohštaperima, koji nas u?e što je to demokracija, što je dobro, a što je zlo, a do ju?er su sijali smrt širom svijeta. Istrijebili su cijele civilizacije. Najve?i demokrati na ovome svijetu SAD donedavno su imali robove, a do ju?er se nisu vozili u istim autobusima sa crncima, dok je Dubrova?ka republika 1642. godine donijela zakon o ukidanju ropstva, dakle u vrijeme kada je Sjeverna Amerika još bila engleska kolonija i nije postojala kao država (SAD su oformljene kao država 1776 godine). I sada im je taktika da žrtvu najprije bace na koljena (naj?eš?e kroz financijska zaduženja), a onda dolaze s kov?ezima novca, odvjetnicima i ugovorima, pa sve vrijedno kroz kratko vrijeme promijeni vlasnika, naravno za sitan novac, jer i kralj u pustinji, kada umire od že?i, daje kraljevstvo za kap vode. Ja jesam za EU, ali ne EU s ovakvom politikom, politikom koju vode kapitalisti, a ne politi?ari. Kakva je to politika kada su kapitalisti zbog svoje gramzljivosti, pohlepe i nepresušne želje za što ve?im bogatstvom svoj kapital radi ve?e zarade prebacili u Kinu (gdje radnik radi za 1 $ dnevno), a radnike uz ?iju pomo? su stekli taj isti kapital šalju na burzu, da bi robu proizvedenu u njihovim tvornicama u Kini, dopremili u EU i da je prodaju svojim doju?erašnjim radnicima, koji sada žive od socijalne pomo?i.

Tako su do sada uništili tekstilnu industriju u EU, obu?arsku industriju, na?eli drvno prera?iva?ku industriju, automobilsku industriju i.t.d. Tvrdim da ovakva politika EU nije dobra, da se bazira samo na kapitalu, a za ?ovjeka više nitko ne brine. Sada više nije dovoljno raditi radnim danom što bi rekli Zagorci od ve do ve, ve? je potrebno raditi i subotom i nedjeljom, ali to samo kod nas, dok ti isti centri u svojim mati?nim državama nedjeljom ne rade (Austrija i Njema?ka). No, ta politika je politika rezanje grane na kojoj sjede i kada 50% radnika u EU završi na burzi, a druga polovica više ne bude mogla pla?ati socijalu radnicima na burzi, ponovo ?e pote?i krv potocima. Da li ?e se to krvoproli?e zvati Oktobarska ili Francuska revolucija nije bitno, ali to je s ovakvom politikom EU neminovno.

Bogataše u EU kod nas najviše zanima Slavonska ravnica, izvori pitke vode i naša obala zajedno sa otocima. Industrija ih ne zanima, to imaju kod sebe u Koreji, Kini, Vijetnamu, Turskoj i Indiji. Njih naša industrija koja im konkurira smeta. Nju treba uništiti. Pogledajte samo kakav pritisak rade na našu vladu u vezi brodogradilišta. Naša brodogradilišta im smetaju jer konkuriraju Korejskim, koja su u njihovom vlasništvu. To opravdavaju slobodnim tržištem i zaštitom tržišnog natjecanja. Kad smo ve? kod slobodnog tržišta da kažem i to da je njihova teorija da sve što nije profitabilno, dakle što ne može na tržištu opstati, treba propasti. Ali to pravilo važi samo za neke, iako tvrde da smo svi jednaki (sve svinje su jednake samo su neke jednakije, Orwell), pa pitam se zašto onda sada u ovoj krizi nisu pustili da propadnu sve banke u EU i SAD-u, jer su po toj logici trebale propasti, zašto su automobilskoj industriji dali financijsku injekciju, zašto je samo Amerika, da spasi svoje gospodarstvo žrtvovala preko tisu?upetsto milijardi USD. Zar mi dotacijama ne spašavamo svoje gospodarstvo? Zar nije bolje da im pomognemo sa dva tri milijuna USD, nego da ti radnici završe na burzi, gdje ?e koštati prora?un desetak puta više.

Dakle mi sve slijepo vjerujemo tim bjelosvjetskim lažovima. Možda ?ete re?i da sam pregrub u iznošenju svojih ocjena. Ne nisam pregrub, ja sam o?ajan, mogu ovo pismo poslati i u novine ali one ga ne?e objaviti. Goebbels, Hitlerov šef propagande je za ove današnje managere propagande bio dje?ji vrti?. Ovi danas su u?enici Ameri?kog agresivnog marketinga ro?enog u potroša?kom društvu (Marketing, što je to ustvari? Jedna definicija kaže da je potroša?ko društvo izgradilo marketing, koji je sposoban ?ovjeka uvjeriti da kupi nešto što mu ne treba, za novac koji nema-karticu). To pak zna?i da ?ovjeka treba nagovoriti da se što više zaduži, jer je onda s njime lakše vladati. Ako ?ovjek nikome ništa ne duguje, tada si može puno toga dopustiti, ali ako duguje, za auto, za ku?u ili stan, dovoljno mu j e priprijetiti otkazom i ?ovjek šuti jer ako ostane bez posla ostat ?e bez svega, a nitko ne želi ostati bez egzistencije i dobara koje je stjecao mukotrpnim radom, pogotovo kada iza sebe ima obitelj, koja je svakom radniku svetinja.

Koliko su lažljivi, sjetit ?ete se i sami, kada Vas podsjetim na obe?anja stranih banaka. Dok nisu imali pristup u RH, onda su nas uvjeravali, da ako im otvorimo vrata, da ?emo imati kamatu, istu kao i u njihovim mati?nim državama (kod njih je sada kamata 3%, a kod nas 13%), kada su ušli obe?avali su tvrtkama, koje pre?u k njima iz tadašnjeg SDK, da ?e im platni promet raditi besplatno. No naše tvrtke na to nisu nasjedale, pa su oda dr. Šoši? i dr. ?odan javno popljuvali SDK, nazvavši SDK komunisti?kim mastodontom, koji treba ukinuti (jer takvo što ne postoji nigdje u svijetu), a poslovne subjekte prebaciti u poslovne banke. Napokon su donijeli zakon koji je tvrtke prisilio da ra?une i novac prebace u poslovne banke, ali tog ?asa više nijednoj banci nije palo na pamet održati obe?anje o besplatnom platnom prometu, štoviše cijena platnog prometa je poskupjela otprilike pet puta. U tim istim bankama danas možete dobiti kredit za auto, kamion ili bilo što drugo proizvedeno na zapadu u roku par sati do par dana, dok za recimo farmu krava kredit ?e naš seljak ganjati par godina.

Naša vlast je po meni u?inila najve?i propust 1992. godine, kada je u pretpristupnim ugovorima s EU potpisala da ?e otvoriti naše tržište europskim proizvodima i da ?e prodati banke. Tim potezom smo uništili doma?u industriju, poljoprivredu i tržište novca ili re?eno šahovskom terminologijom, poklonili smo protivniku kraljicu i topove. Da nastavim sa šahovskom terminologijom: naša vlada igra šah s EU, a ima znanje po?etnika, koji zna samo kako se vuku figure, dok protivnik zna desetak poteza unaprijed i unaprijed zna gdje ?e nas navu?i na tanki led i matirati, odnosno posti?i sve ono što su naumili.

Za ulazak u EU najprije su nam uvjetovali suradnju sa Haškim sudom. Zatim smo morali izru?iti generala Gotovinu, pa smo morali prihvatiti ZERP, sada ?emo morati dati Slovencima 90% onoga što traže i tako malo po malo, najednom ?emo se na?i na koljenima bez hla?a. Ako se samo malo suprotstavimo izvu?i ?e asa iz rukava, a to je da ?e preko no?i zatražiti povrat svih dugova, a to je ovoga ?asa oko 50 milijardi USD. I što mislite što nas onda ?eka? ?eka nas jedino mogu?e, a to je uvo?enje maksimalnih poreza na sve mogu?e i nemogu?e, od poreza na rogatu stoku za seljake, porez na višak stambenog prostora, porez na vikendice, aute (neke od njih ve? imamo ali ?e sada biti nekoliko puta ve?i), porez na porez i do ?ega ?e to dovesti? Dovest ?e do drasti?nog pada cijena nekretnina i do op?eg kolapsa u zdravstvu, školstvu i trgovini. I sada je jasno zašto EU inzistira na brzom sre?ivanju gruntovnice i zemljišnih knjiga.

Prošle godine, naš premijer je rekao da je Hrvatska jedna velika obitelj, s ?ime se ja u potpunosti slažem, samo se pitam da li je u njegovu malu obitelj dolazila policija i centar za socijalni rad raditi reda ili je taj red radio sam, pa se pitam zašto mu u velikoj obitelji EU treba raditi reda? Nadalje, mnogi besplatni programi EU su izmišljeni za to da pripreme teren za dan D. Npr. program po kojem emisari EU u?e naše lumene, kako gospodariti društvenom imovinom, a za to im trebamo dati popis društvene imovine s procjenom vrijednosti.

Da li Vam to što govori ?

Preneseno sa: http://dubrava.hr/forum/8-povijest-i-politika/165-eu-nezadovoljstvo