Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Objelodanjenje insider-a

 

Otkrivenja osobe "iznutra"

slovo Q ozna?ava Question = pitanje,

a slovo A oznacava Answer = odgovor (op.pr.)

Prijevod: xentrix [02.2007]

-----------

Nešto fascinantno se dogodilo na forumu u razmaku od nekoliko dana i to je prouzro?ilo dosta veliko komešanje u nekim djelovima interneta.

Osoba sa nadimkom "Insider" je tvrdio da je iz vladaju?e krvne linije i dao je ljudima priliku da odgovori ljudima sve što su željeli i Insider bi odgovorio.

Isprva je izgledalo kao još jedna internetska prijevara, neka bezvezna pitanja su dobivala bezvezne odgovore ali tada su se stvari po?ele drasti?no mjenjati. Svatko tko razumije dijalektiku, shva?a da su

odgovori koje je insider davao dizajnirani tako da tjeraju/provociraju druge da postavljaju pitanja koja idu u srž stvari.

Prvo je Insider pitao pitanja tipa "da li stvarno živite na planetu na kojem mislite da živite?" i to je ljude tjeralo da reagiraju druga?ije nego prije.

Odgovori koje je ta osoba po?ela davati su pokazali duboko i široko shva?anje filozofije, povijesti, metafizike, religije, magije, politike i to na na?in koji je veoma inovativan, detaljan i neke odgovore koji su zamišljeni da provociraju u najmanju ruku.

Što za?u?uje je to da je insider odgovorio na ta pitanja u jako kratkom vremenu, i ako imamo na umu da su teme raznolike, neke neoštroumne i neki epski odgovori su se pojavili za samo nekoliko minuta, moramo se zapitati kako je to izvedeno.

Kopiraj/zalijepi s interneta? Provjerio sam intenzivno, re?enice koje je insider koristio se nemogu prona?i na internetu.

Kako je jedna osoba zamjetila, ovo je daleko iznad onoga oko ?ega se obi?no sumnja. Neki ljudi su se po?eli uznemiravati, druge je to privuklo i to je sve dovelo do razgovora gdje se jako puno toga otkrilo, uklju?uju?i i od strane drugih ljudi da se može prou?avati godinama. Teško za povjerovat?

?itajte dalje.

******

9/24/2005

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Izjava Insider:

Ja sam ?lan Elitne Familije koju vi prezirete... pitajte me pitanje i ja ?u odgovoriti ukratko.

Zašto? Zato jer mogu.

Q:

Što je to"elitna familija"?

A:

Tako to ve?ina zove. Familije koje ve? dugo vremena vladaju ljudima koji nisu iz tih krvnih linija.

Q:

Koja su tvoja razmišljanja o nafti?

A:

Poznato je u odrenenim krugovima da se proizvodi. Zemlja proizvodi više nafte/plina nego se može potrošiti, vjerovali ili ne. To je prirodni proces "više trošiš, više se proizvodi da se izbalansira".

Prou?avajte p?ele i na?in na koji proizvode med i shvatit ?ete,a još k tome ima puno mjesta sa puno prirodnih resursa koja jos nisu uop?e taknuta. Program rada? Mislim da ga znate.

Q:

Koje zajednice krvne linije dijele?

A:

Shvati da su "krvne linije" odabrane da vladaju, to se nije pojavilo iz ni?ega. Duše koje inkarniraju u te krvne linije su odabrane Uzvišenim Zakonom. Ostale stvari se ne trebaju spomenuti.

Q:

Oprosti, nitko menom ne vlada... nikad nije!

A:

Stara uzre?ica: Savršeni rob je onaj koji kaže "ja nisam rob". To je kao alkoholi?ar koji kaže da on nije alkoholi?ar pa ?e zato uvijek biti alkoholi?ar.

Shva?aš me?

Q:

Gdje vi elitni ljudi mentalno stavljate vaše bolesne ro?ake prouzro?ene me?usobnim razmnožavanjem?

A:

To je izmišljotina da medjusobno razmnožavanje stvara probleme. Ako 2 osobe koje stvaraju, nose iste gene koji su bolje kvalitete od ostalih...

Q:

Zašto ste nam dopustili da se množimo kao štakori ako je populacija ono što vam prijeti?

A:

1. Mi to nismo dopustili, vi imate vise mo?i nego mislite da imate.

2. Populacija ne šteti "nama" ni na koji na?in, izgled ili formu... jos jedna izmišljotina.

Q od vlasnika foruma:

Zanima me sta ?lan "elitne familije" misli o GLP-u. Dakle sta misliš?

A:

?im su ljudi vise podjeljeni, lakše je nijima vladati. Tjeraju?i ih da vjeruju da imaju ma? u ruci pomo?u kojega misle da su mo?ni i sposobni da se bore "onoga sa tamne strane" dok ustvari imaju ?a?kalicu.

Moraš biti jako pažljiv kome daješ taj ma?. Znaš li da ne samo izgovorene rije?i nego i napisane, emitiraju odre?enu energiju koja ima direktan u?inak?

Rekao bi da velika ve?ina napisanih rije?i ovdje ne pomažu ti razlogu zbog kojeg misliš da se boriš.

Q:

Koje je tvoje religijsko opredjeljenje?

A:

Religija je stvorena od "nas". Religije koje vladaju sada su one koje su pod totalnom kontrolom. Ne mogu re?i previše o tome ali krš?anstvo/judizam/islam/budizam su malo skrenuli, recimo to tako.

Postoji op?a istina ali se utapa u moru perverzija... za vas da izaberete. Sretno vam bilo.

Ono u što vjerujemo nije važno, nego se radi o služenju Uzvišenom Zakonu koji je predan nama.

Q:

A što je sa svjetskom ekonomijom?

A:

Jedna stvar koju teoreti?ari zavjera imaju za pravo je da je bazirano na novcu koji ne postoji, nikad nije i nikad ne?e postojati. Oni koji posjeduju banke, ujedno posjeduju i politiku, tako da može biti prikazano onako kako oni to žele.

Q:

Kad ?e žito biti odvojeno od korova? Ili se želite riješiti žita i ostaviti korov za svoje robove? Kako god, kad ?e se to dogoditi?

(dosta mi je lažnih datuma, molim te budi iskren)

A:

Znam sa 100% sigurnosti da ne postoji kraj vremena, barem ne kako se svagdje prikazuje, bilo to religija, mediji itd. Ovo mjesto nikad nije bilo namjenjeno da završi kako se opisuje. Do?i ?e vrijeme kad ?e svi biti oslobo?eni ali to nije masovni doga?aj, prije jedan po jedan... radi na sebi.

Q:

Zanima me zašto "elita" ne vodi? ?ini se da su oni više kao parazit u društvu.

A:

Riba u oceanu ne može vidjeti ptice koje lete u zraku.

Q:

Jesi li ikada ti ili ?lanovi tvoje familije sudjelovali u okultnim ritualima, ako da, koja je bila njihova namjena?

A:

Rituali imaju namjenu koju ve?ina ne može shvatiti. Rituali su tu da spoje sa višim bi?ima koja upravljaju ovim podru?jem. Mi radimo svoj posao.

Q:

Moram re?i da je vaš uzvišeni zakon sjebao ovaj planet i njegove stanovnike ?isto lijepo!

A:

Seljaci poput tebe ne shva?aju da vi to radite, nitko drugi. Usput, po tome što si sad rekao, produžio si si ostanak ovdje na zemlji još jedan životni vijek... moja su?ut.

Q:

Poha?aš li Bohemian Grove i potpuno sudjeluješ... u kremaciji njege... žrtve Molechu...

A:

Ta i ostala sli?na mjesta su za politi?are i ljude iz medija, oni su obavezni. Ponekad je netko iz krvne linije prisutan ali ne?e sudjelovati u tim ?inovima jer to nisu rituali koje mi radimo.

komentar insidera:

To je puno pitanja ve?inu bi odgovorio sa da, neke ne. Nemoj vjerovati sve sta ti "gurui" kažu o nama i bit ?eš u redu.

Q:

Uzimaš li u obzir prevladavanje/uspjeh familija organiziranog kriminala i sindikata kao masivan promašaj vašoj kolektivnoj volji?

A:

Oni su tu s razlogom. Nisu oni toiko uspješni koliko se ?ine.

Q:

Zašto nastavljate sa masovnom svjesti pomo?u širenja straha preko svega šta vam je dostupno? Zašto ne date znanje da se slobodno koristi kao što je bilo namjenjeno puno ranije, pisana rije? širi krila istine. Ma? je dan ovcama i dan otkrivenja je uskoro ovdje. Ja ne vjerujem u nijedan zakon božanskog ili hijerarhiju, mi svi smo jednaki u o?ima stvoritelja i zbog toga moraš odgovarati. Popustljivi sada naslje?uju zemlju. Molim se za vas.

A:

Ako je to bio cilj, bilo bi u?injeno u trenutku. Ne shva?aš što je zapravo ovaj svijet u kojem mi živimo.

Q:

Ja nemam pitanja ali imam izjavu. Vrijeme otkrivljenja se bliži.

A:

Ne bliži se.

Q:

Kaže se... najboli rob je onaj koji za sebe kaže da je slobodan. Na kraju je sve stvar gena zar ne?

Shva?aš li samo-kloniranje? Slažeš li se da je planet prepun lažnih saveznika i lažnih protivnika?

A:

To nije tako kako to originalno ide... u vezi vezi roba. Ako pro?itaš pažljivo, vidjet ?eš. Zadnje pitanje ima odgovor da. Nema saveznika i protivnika.

Q:

Ako si doista onaj koji tvrdiš da jesi, onda ?eš znati da ti i tvoji ste u velikim problemeima... Tvoje vrijeme se bliži kraju i oni kojima pripadaš, koji su u svemirskim kvadrantima kao što govorimo, ve? to znaju!

Vjerujem da su mrvicu zaposleni ovaj trenutak. Ali naravno ti moraš nastaviti pojavljivanja ?ak i kad znaš da se boriš u izgubljenoj borbi.

Osobno, bit ?u jako sretan kad do?e taj dan... dolazi, prije nego misliš.

A:

Ne postoji kraj vremena. Davno prije, ljudi su SKORO uspjeli preuzeti vlast, i onda su se loše stvari dogodile tim ljudima ovdje na zemlji... Šta sad vidiš? Da li stvarno živiš na planetu na kojem misliš da živiš?

Q:

Ta "viša bi?a koja vladaju ovim podru?jem", da li im služiš? Kojim imenima ih zovete? Jesi li ih ikada vidio? Gdje oni prebivaju?

A:

Oni ispune sve jer su dobronamjerni.

Q:

Vražji Insider, presko?io si moje pitanje oko toga što je zaista pogodilo pentagon... Da li to zna?i da ne?eš na to odgovoriti?

A:

Da li je važno šta je pogodilo?

Q:

Previše izbjegavaš pitanja.

A:

Nisam potpisao ugovor koji kaže da moram odgovoriti na sva pitanja. Neka pitanja ne trebaju odgovor, a druga ne zna?e ništa iako vi mislite da zna?e.

Vratit ?u se sutra.

******

9/25/2005

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Insiderova izjava:

Kako ?udno da neki od vas koji govori o ljubavi, svjetlosti i miru su oni koji 2 re?enice kasnije govore o ubijanju drugih, da ?e to biti uskoro...

Jeste li sigurni da ste na "dobroj" strani?

I tko je Natascha?

Za one koji su malo pametniji od toga, pitajte, odgovorit ?u na na?in kako želim. Prije nego postavite pitanje, prisilite se da razmišljate izvan kutije koja je stvorena za vas od strane drugih... Pitajte pravo pitanje o kojem ste razmišljali, formulirajte ga u detalje.

Za druge, ako možete izostaviti psovanje, mržnju, fanatizam i predrasude (koji se bazira na ogromnoj mudrosti vaših gurua), pokazalo bi da ste malo više evoluirali od stadija seljaka.

Ne?u odgovoriti na sva pitanja, ponekad jer je o?ito da razmislite o tome ili dijelovima toga, da je odgovoreno, a ponekad jer nisam obavezan to u?initi.

Q:

Je li Bill Gates više elitniji od tebe? A što je s kraljicom Elizabetom? Jesi li arap? Ne možeš li ti kontrolirati naftu umjesto arapa?

A:

Oni kojima znaš ime nisu prave krvne linije kako su te nau?ili teroristi. Oni nisu oni koji pišu simfoniju, niti je dirigiraju. Oni koje si ti spomenuo sa drugim poznatim imenima samo sviraju violinu ili violon?elo kad im se to kaže i kako im se to kaže. Nije važno koje sam rase, nema efekta na ništa. Nafta je ve? pod potpunom kontrolom kao i svi ostali prirodni resursi.

Q:

Zašto vizualizacija radi?

A:

Ne djeluje za svakoga, moraš dosegnuti odre?en stadij u svojem razvoju. To zna?i živjeti po strogim pravilima, primjenjivati ih na sve što radiš, u detalje. Ve?ina ljudi nema disciplinu, ni živce da postigne taj stadij.

Neki ovdje govore kao da mogu, ali ja znam, ?ak i bez poznavanja i?ega o njihovom životima, da su dalje od toga nego što misle.

"Vizualizacija" djeluje jer je bitni na?in kreacionog procesa u materijalnom svemiru (univerzumu). Svemir (univerzum) je živu?i entitet koji koristi svoj um (intelekt) da stvara i bi?a koja stvori od tog mogu imati istu mo? u njihovim granicama.

Q:

Sad je pitanje, tko je Icke? I bolje pitanje... zašto?

A:

Icke ima koru istine koju poku?ava pro?i. Ono što ne shva?a je da to ustvari radi protiv njega. Reptilski dio mu je predstavljen od onih koji rade za krvne linije. U periodu od 7-8 mjeseci bio je bombardiran sa "žrtvama" koje su svjedo?ile shapeshiftingu (promjeni oblika), satanisti?kim ritualima... Na takav na?in da nije to mogao odbiti vjerovati. Ponekad su "svjedoci" dovo?eni do njega nekoliko puta na dan, ovisno o njegovoj lokaciji.

Drugi poput Ickea (ima ih više nego mislite) su doživjeli sli?ne pri?e. Stvarno, ja nisam reptil. Pitanje zašto se ne treba odgovoriti.

Q:

Pozdrav Insider! Jesi li ti dio Divine Brotherhood-a (Uzvišenog Bratstva)? Jesi li ti JA? Jesi li ti onaj koji manipulira matrix? Zanima me jer sam potpuno zbunjen. Kažeš da te preziremo, ali ne mogu zamisliti da prezirem neko bi?e iz Uzvišenih Podru?ja!

Onda se ponašaš kao dio "elitnih krvnih linija" ovdje na zemlji, ali što imaju krvne linije sa spiritualnim svijetom?

Opet...zbunjen sam. Možeš li pojasniti? Što je to?no elita o kojoj kažeš da je preziremo, ali koja ipak o?ito ima svu "veliku koli?inu novca"?

A:

Zbunjen si jer si prihvatio druge verzije "istine" i misliš da imaš uvid u veliku sliku, ali ono što kažem raspušta veliki dio te slike. Postoji zabluda oko krvnih linija... o?ito, pitanja koja su postavljena ovdje, to dokazuju. Ali postoji razlog za sve to, i služi važnoj svrhi. Mi manipuliramo ovaj svijet samo koliko nam dopušta Uzvišeni Zakon. Mi vam dajemo alat i onda je na vama da odredite kako ?ete ga upotrijebiti. Alat se može koristiti na razne na?ine ali nitko vas ne prisiljava da ga koristite na na?in... na koji ga koristite.

Tako da preziranje onih koji vam daju alat kojim namjerno "griješite" je o tome da kamuflirate svoje tragove. Dobivate ono što ste zaslužili, to je kako svemir radi.

Mi radimo svoj posao, vi svoj.

Q:

Postoji jako stara izreka... ne zabilježena u širokoj povijesti - "vrag nezna da je on vrag... misli da je bog."

A:

Krivo. Ustvari govori da ljudi koji poštuju "zlo", misle da poštuju "dobro".

Q:

"Ne shva?aš što je zapravo ovaj svijet u kojem živimo." Možeš li to objasniti?

Pozdrav!

A:

Samo ako formuliraš pitanje i ako shvatiš da pojedina pitanja možeš odgovoriti sam sebi samo ne pomo?u drugih, ina?e nemaju svrhu.

Q:

Ja se ne vra?am više na vaš planet idu?i puta. Popuši mi!

A:

Što ti je dalo dojam da kad do?e vrijeme, da ti odlu?uješ u tome?

Q:

Što je razlog da su tvoji ljudi došli na ovaj planet?

A:

Skoro isti razlog zašto ste vi došli.

Q:

Sad, koju "elitnu familiju bilo tko poznaje dosta dobro da je "prezire"?

A:

Da raš?istimo to jednom zauvijek... Bush-evi nisu krvna linija... dapa?e, oni su vaša vrsta koja želi biti štovana od vaše vrste.

Sumirat ?u to još jednom ukratko, oni koji su poznati, nisu krvne linije. Oni nisu skladatelji/dirigenti, oni samo sviraju flautu na na?in koji ima se kaže.

Bush, Clinton, Sharon, Arafat, Hitler, Dalai lama, Mandela, Blair, Gore, Chavez, Ghandi, Kennedy, Lennon, Dylan, Einstein, Michelangelo, Papa, Cezar, Aristotel, Herodot, Akenatos.

Svi oni su sviraju/su svirali svoj dio na na?in koji im je (bio) re?en. Ovi ljudi koji vole prepoznatljivost i hvale vašu vrstu nebi smjeli biti u istoj sobi s ljudima s kojima sam ja u rodu.

Q:

Pitanje od vlasnika foruma:

Insider, ra?e im onda daj ma? (ili ?a?kalicu za zube), ja im dajem pero i platno. Rije?i kako ti kažeš

imaju vibraciju i efekt. I iako da, neki koji puno njih koji su napisani ovdje su suprotni JEDNOME, neki sadrže istinu.

Tih par su oni koji su najviše bitni. Nedavno me pitao jedan prijatelj, "Što radiš kad si usavršio igru?"

To se ?ini kao pitanje koje bi se primjenilo i na nekoga u tvojoj situaciji isto tako. Moj odgovor je bio "spremaj ?im više možeš". Zanima me, što je tvoj odgovor?

A:

Ako ima trenuta?ni efekt onda nije pero i platno nego ma?... zamišljeni ma? ali svejedno - ma?. On ne djeluje na na?in na koji ti misliš da djeluje. Kažeš da je ve?ina suprotna JEDNOME i to je to?no, u biti skoro sve je suprotno. Ali kažeš da je zbog onih koji "zvu?e pravo" isplativo.

Ne možeš imati 2 suprotna pojma na istom mjestu/vremenu i ako imaju isto porijeklo...

Trebam li ti re?i koji je to odgovor?

O usavršavanju igre. Kako netko zna da je to usavršio? Vidiš, ako "majstor" ustvari nije majstor nego se samo tako ponaša, zna?i da radi greške. Imat ?e iskvarene misli i djelovat ce prema tome. Ljudi ce ga po?eti slušati i usvojit ?e iskvarene misli kao na?in života... postepeno ?e napraviti više štete nego jedna krvna linija ima mogu?nosti napraviti osobno. Dakle zato su napravljeni "vo?e" za vas koji ste "usavršili igru".

Isus iz Nazareta je lijep primjer. On je bio stvoren, taj ?ovjek je imao puno štovatelja koji su ubijali u njegovo ime i još uvijek ubijaju (Bush). Isus iz Nazareta nije bio majstor igre, on je bio lutka korištena u igri i jos uvijek služi programu rada me?u vama.

Tako da misliš da spašavaš ?im više možeš, ali da li to stvarno ?iniš? Pa kako bi ja trebao odgovoriti na pitanje "što ?iniš kad si usavršio igru?"

Šah-mat.

Q:

Je li zemlja zatvor?

A:

Da, ?ak i gadnije. Oni koji vjeruju da nije, ne?e nikad pobije?i van.

Q:

Zašto, o zašto bi navodni ?lan "elitne familije" trošio jednu minutu svog vremena, ili dao povjerenje tra?eraju kao što je GLP?

A:

Krvne linije nisu roboti koji se svi ponašaju isto. Mješaš s drugima one koje misliš da te kontroliraju.

Q:

Sad o smanjenju populacije... imamo nekoliko variva kao AIDS... ipak, moj je osje?aj da "puštanje" bilo, bi bilo vremenski skriveno u kaosu drugog doga?aja. Što kažeš o tome?

A:

Ne postoji plan o smanjenju populacije, to je potpuno u rukama ljudi. Ipak, neki doga?aji su vi?eni kao baš to dok su služili drugoj svrsi... Zabluda samo zato jer se pokazuje kao smanjenje populacije ne zna?i da je uistinu to.

Rijetko, ako je cilj smanjenje populacije, bilo bi to u?injeno davno prije u razmaku od par tjedana. Ustvari, suprotno je više istinito na više podru?ja na ovom planetu. Ono što si rekao bi se moglo dogoditi od onih koji kontroliraju niža podru?ja. Oni koji su više, rade to pomo?u svakodnevnih stvari koje konzumirate.

Q:

Je li Yahweh vanzemaljski negativni entitet ili je on fikcija napravljena od židovske tvornice fantazija za vrijeme kad su Grci vladali Palestinom?

A:

Ako je ime entiteta javno, zna?i da je proizvedeno. Yahweh se koristio da prezentira doba kad je masovna kontrola po?injala.

Q:

Ah, dakle mormoni su jednini koji imaju pravo. Autoritet i sve to.

A:

Ne.

Q:

1. Ne dosadi ti manjka prave kvalitete u glazbi i filmu? Sa tvojom mo?i/novcem/utjecajem zašto ne napravite nešto stvarno dobro?

2. Koje su tri stvari koje su te zabrinule u vezi uzrujavaju?eg stabla porodi?nog stabla (stvari koje su iznad direktne kotrole PTB-a protiv kojeg se spremate)?

3. Tko je vlasnik i tko upravlja paradom na zemlji? Molim te navedi glavne igra?e koji zapravo odgovaraju svakoj sljede?oj razini od vrha prema dolje. Opisi su u redu ako ne želiš objaviti imena. To je kao piramida, ili je to skupina stranaka koje se natje?u za mo?i/kontrolom?

4. Što je prava pri?a s greysima i da li su oni još uvijek ve?inski igra?i?

5. ?ega se najviše bojiš?

6. Koja je prava pri?a koju nam nisi rekao jer jos nismo pitali?

A:

1. Oni koji jako traže na?i ?e dragulje u glazbi i filmu, ustvari, oni su na otvorenome. Nije naša dužnost da vas prosvjetlimo, to je vaša dužnost. Mi damo alat koji se može koristit kako vi odaberete, "dobro ili loše.

2. Nema nikakve veze s nama nego s lutkama.

3. Oblik piramide da, ali ljudi zaboravljaju podzemne prostorije. Vrh piramide nije sam vrh.

5. Strah je baziram na fizi?kim impulsima, fizi?ko nije bitno.

Q:

Moja puno-krvna materinjska loza ide do kralja Charlesa I (charlemange) ali po imenu, grof dotto dotti koji je bio kapetan strijelaca princa phillipa (kralj charles IV) i koji je bio dio napada na se osigura "tajna" odmerovignijana i templara. Ja se ne gadim tajne u koju sam siguran, ali nisam siguran zašto radite na na?in na koji radite i zbog toga je radim na taj na?in na koji radim kao rezultat toga.

To ne zna?i da sam ni od jedne krvne linije koja je dio ultimata o kojem govoriš, ali moj život je puno progresivniji od bilo koga koga poznam znanstveno ili poslovno, bez obzira na ekonomiju (promjene dakle dolaze uskoro).

I ja vidim "iluziju" sve oko sebe. Objasni to molim te.

A:

Objasnio sam to malo. Tvoja loza nije ono sta misliš da je. Charlemagne (kao drugi "kraljevi") su samo svirali flautu, kao i njegovi potomci sad u politici pogotovo. Ipak, ako ima tragova loze u tebi (a to ide dublje od krvi i gena kao sto znaš) onda ?eš o?ito shvatiti svoju okolinu bolje od ostalih. Postoje ljudi koji su direktno vezani i koji ?e se ponašati druga?ije.

Q:

Misliš li, Insider, da je ova trenutna bitka na dvije pozornice sad, na eteri?nom i, za tisu?u godina od sad, na astralu, jednom kad svi sr?ani ljudi bace svoja fizi?ka tijela i KAD PRIJE?U U VIŠI ŽIVOTNI OBLIK, SLIJEDE?E BITI ?E, ASTRALNO. Onda, sva predstava po?inje nanovo, sa razli?itim igra?ima.

A:

Zabunio si se oko nekoliko stvari.

Postoji samo jedna borba i ona je sad, ovdje na ovoj planeti i na osobnoj razini... zna?i samo ti. Nema neprijatelja kojeg možeš napasti osim samog sebe. Ako si zauzet napadaju?i nešto drugo, tratiš dragocjenu energiju i ne?eš uspjeti. Ako uspiješ, ne?e biti više nikakve borbe.

Q:

Dragi Insider, kažeš da imamo alat s kojim možemo raditi. Možeš li nam re?i neka od njih, nešto za radit s njima da bi se mogli osloboditi?

Slažeš se da smo na planeti zatvora. Ja sam mislio više kao ZOO, gdje smo promatrani i prou?avani. Ali ako smo na planeti zatvora, onda moram shvatiti da nemamo slobodne volje. To?no?

Hvala.

A:

Alat vam je u rukama, oko vas, svagdje... ?ak je to izvu?eno iz vas. Vaša je dužnost prema sami sebima da otkrijete njih sebi samima i onda radite što želite s njima... uvijek postoji posljedica.

Zatvorenici još uvijek mogu odrediti što rade u svojem zatvoru sa alatom koji im je dan, mogu odlu?iti kako hodati u dvorištu, kako govoriti, misliti...

Dakle, imate slobodnu volju pa eto patite i svjesni ste svoje patnje.

Q:

Dragi Insider, hvala što si odgovorio na moja prva dva pitanja i na tvom vremenu. Trebao sam pitati ovo pitanje sa prvim dvjema, ali ipak pitam sada. Zašto mi dati alat da pobjegnem iz zatvora? Zvu?i kontra produktivno onome za što zatvor služi.

Saznao sam da su PTB lutke pomicane rukama koje mi ne možemo vidjeti (marionete), niti smijemo vidjeti, ali zašto da izgledaju i ponašaju se (prividno) glupo ili u najmanju ruku nelogi?no? Želite li revoluciju?

Što ti veliš je da je rat unutar nas - ne izvana - iako TPTB želi da mislimo da je izvana - zašto nas ometeti? Što oni ne žele da postignemo? Slobodu?

I da, svaki dan sam podsje?ana na svoju patnju.

Hvala.

A:

Mi smo neutralni i radimo našu dužnost koja mnogo puta zna izgledati negativno. Ako promatraš pobliže, da naprosto širimo alat koji se može koristiti da se oslobodite ili okujete, vaš izbor.

Uzvišeni zakon ima svrhu za vas i on nije s ovog planeta. Dokazi da si dostojan da budeš pušten.

Ometanje je dio toga. Radi se o tome tko je i tko nije. Oni koji podupiru bilo koju od ovih poznatih li?nosti ne uspjevaju.

Q:

Izgleda da upozoravaš trinity protiv vladavine slobode govora? Je li to to?no?

A:

On može raditi što želi i prihvatiti posljedice u ve?oj slici.

Q:

Koja je tvoja interpretacija Uzvišenog Zakona i kako se mogu pomiriti sa sobom?

A:

Poznavaju?i sebe i znaju?i gdje ste zapravo su dvije najvažnije stvari oko kojih bi se morali pobrinuti.

Vaš je zadatak da to otkrijete. ?ak ako bi vam netko dao prave odgovore, nebi vas se ti odgovori dojmili toliko koliko bi vas se dojmili kad bi ih sami nasli. Ako na?ete te odgovore, postigli ste veliki dio dužnosti prema sebi.

Nakon toga vaš zadatak bi bio da živite po Uzvišenom Zakonom koji vam je otkriven nakon tog stadija pa do rastanka.

Možda cu se vratiti sutra,možda u utorak.

Q:

Da li si upoznat sa black nobility (crno plemstvo)? Tražio sam i povezao sve stare plemi?ke familije Europe i srednjeg istoka koje još uvijek postoje do danas. Znam njihova imena i njihove veze sa mo?i, bogatstvu i utjecaju po svijetu. Mogu ?ak identificirati osobu koja je potencijalni anti-krist (ima sve to?ne oznake - divni, dobar mlad ?ovjek koji treba tek spoznati svoj puni potencijal kao svjetski vo?a.)

Black nobility vole tog mladog ?ovjeka. I na kraju, jesi li ti mali dio black nobility-a?

A:

Dark nobility (tamno plemstvo) je frakcija koja radi po svojemu, imaju druga?ije korijene prema "vanjskim židovima". Oni su oni koje svi mješate sa mojom vrstom i zato upravljate mržnju prema krivima. (kao i prikazano u mitu od manje inteligentnih).

U vezi anti-krista... u ovom trenutku je doslovno milijarde anti-kristova.

Ja nisam jedan. Na?i ?ete ih menu krš?anima, muslimanima, židovima, ateistima, sotonistima, agnosticima, budistima, hindusima itd. Oni ne trebaju vo?u da bi bili jos više anti-krist.

Moram raš?istiti da krist nema nikakve veze sa Isusom iz Nazareta, taj dio je kasnije napravljen.

Q:

Da li se slažeš sa tezom da naša dualisti?na realnost daje izvršne prilike za duše da razviju bezuvjetnu ljubav, tako da mogu nadzi?i naš govorni svemir, rane nego da pobjegnu iz njega? Da li vjeruješ u zakon balansa i karme, dozvoljavaju?i duši da bude kralj u jednom životnom vijeku, prosjak u drugom?

Ako je tako, nije ustvari važno da li si ?lan elite, to može biti jedinstveno iskustvo na duševnoj razini, jedinstveno kao i svaka uloga u društvu, tako dugo, do kad duša raste.

Je li povjesni?ar Laurence Gardner ?lan elite kako Icke tvrdi ili je on samo prosje?an ?ovjek sad dostupnoš?u skrivenim informacijama?

Hvala ti za razgovor Insider. (nadam se da ovaj niz nije nekakva šala nekog maloljetnika. vjerujem da si stvaran)

A:

Zadatak je svake duše da to postigne dok je u ljudskom obliku. Postoji dio koji se može zvati bijeg kojemu slijedi prelaženje... ako se pogriješi, reinkarnacija.

Ipak, rije? "ljubav" je krivo shva?ena... nije namjenjena da bude ljubav u ljudskim terminima kojima su ljudi okovani. To je korumpirana verzija prave verzije.

Uzvišeni Zakon kontrolira ono što zovemo karma, ali je puno širi i "grublji" nego ljudi žele prihvatiti. Primjer: netko tko dobije rak i umre polaganom, bolnom smr?u zaslužuje to, ta osoba se popravlja, to je za njegovo dobro.

Zvu?i "grubo"?

To na taj na?in radi. Samo zato jer izgleda negativno u ovom podru?ju, ne zna?i da je negativno u globalu. O ?emu ti govoriš (reinkarnacija u suprotno od tvojeg bivšeg života), nema zakona koji kaže da ?e se to definitivno dogoditi.

Reinkarnacija je ipak ?injenica, ali ako obavite svoj zadatak nema reinkarnacije, nema potrebe da iskusite sve razine života na zemlji jer su oni uglavnom beskorisni za iskusiti.

Gardner je jedna od onih osoba koja želi biti hvaljena i priznata od ljudi, pa je dobiva zauzvrat za neke usluge. (šireci krive informacije koje tu i tamo sadrže ?injenicu koja zakva?i ljude.). On je iniciran u nekim razinama ali nije toliko duboko koliko bi ?ovjek mislio (?ak i on sam), ipak, pametan je. ?lan je najmanje 6 "udruga" (iako 3 od njih su usko povezane kao 1, dakle, najmanje 4). Ali one imaju onoliko mo?i/kontrole koliko im vi ljudi dajete.

Ljudi kao Icke im daju puno snage ne znaju?i.

Ja sam stvaran.

Q:

Je li zato jer krš?ani nau?avaju da individualci bi trebali biti pod kontrolom boga koji je svet? Ili da kažem, onaj koji sudi krivo i pravo?

A:

Krš?anstvo je o idoliziranju ?ovjeka imena Isus iz Nazareta na prvom mjestu, što je odvratno. Krš?ani nau?avaju da su im rekli da nau?avaju oni kojima se protive. Mogu ti re?i tko su 4 osobe koje su napisale hebrejski stari zavjet, da želim. Isto je s vašim novim zavjetom koji je skuljen od 6 ljudi s 2 razli?ita podru?ja.

Q:

Zašto krivo pišeš jednostavne rijeci kao sto je "malicious" (zao, zloban)? To me jako zanima.

A:

Engleski mi nije rodni jezik, ?ak niti drugi ili tre?i, možda ?etvrti i tipkam brzo bez provjeravanja da mogu ?im više odgovoriti ?im više pitanja u odre?enom vremenskom roku.

Još tome sam sad shvatio da moram tipkati brže jer proxiji koje koristim nestaju.

Q:

Zašto si izabrao da govoriš baš sada?

A:

Neki od nas imaju zadatak unutar nekih granica. Što misliš kako je odre?eno znanje u prošlim vremenima odjednom došlo?

Sre?a, mogu?nost, slu?ajnost?

Q: pitanja

0-Što je Uzvišeni Zakon o kojemu pri?aš?

1-Zašto vi MANIPULIRATE ovim svijetom?

2-Zašto TI manipuliraš ovim svijetom?

3-Kako znate tko vam to dopušta?

4-Da li je vaš posao vama dan ili ste ga nekome uzeli?

5-Jesi li ti ljudsko bi?e?

------ti opet------

"Uzvišeni Zakon ima svrhu za vas i nije na ovoj planeti. Dokažite opet da ste dostojni i bit ?ete osloboneni."

------ja opet------

Ja to znam i ja to osje?am. To je svrha za moj život... ali ne znam ?ak tko sam, a kamoli da znam koja je moja svrha.

6-Kako se znanje skupi? Napornim radim ili se to samo dogodi?

7-Znaš li svrhu svojeg života? Ako da, jesi li u?io o tome?

U vezi planete na kojoj živimo:

8-Na kojoj planeti živimo? Što je planeta Zemlja u stvari?

9-Što nam možeš re?i o mohammedu (pbuh)?

A:

0. Uzvišeni Zakon je manifestacija Volje Superiornijeg koja ne samo sve stvara što postoji unutar svemira, nego i održava, njeguje, balansira, energizira i obnavlja.

1+2. Odgovorio sam na ovo puno puta, to je naša dužnost.

3+4. Rituali imaju svrhu. Ako radiš nešto što ti nije dano da radiš, zadatak koji ti nije dan, patit ?eš za vrijeme tih rituala. Primjetit ?ete to i u svakodnevnom životu. Izviranje ima mnogo formi i onaj koji zna o tim stvarima ne?e imati problema prepoznavaju?i sa kim on ima posla i koja je njegova poruka.

5. Ja sam kao i ti nazo?an u ljudskom obli?ju.

6. To sam odgovorio u prethodnom postu, ukratko, tvoja dužnost je da "stekneš to". Umjerenost ?e te odvesti na mjesto gdje sve po?inje. Prije toga moraš poznati sebe i što je ovo mjesto (gdje ve?ina ljudi pogriješi), u suprotnom ?e tvoje misli biti napunjene s pogreškama koje ?e voditi pogrešnim putevima.

7. Da. Te stvari se ne daju tebi u detalje od nekoga, to ?e ustvari voditi suprotnome od onoga što mora biti postignuto (otuda moj na?in odgovaranja, shvatite to). Možete biti upu?eni do neke razine ali onda je sve na vama.

9. Gledaju?i na?in na koji prizivaš njegovo ime, pretpostavljam da si musliman. To je "grijeh", da se štuje/idolizira/moli ljudima koji su bili dio ove planete na bilo koji na?in, oblika ili forme, uklju?uju?i kad se o njima govori/spominje. Pošto si dodao ta slova u zagradama si baš to napravio, uzdigao si njegovo ime ne razinu viših bi?a.

?ovjek je korumpiran dok god je na ovoj planeti... svaki i zadnji od njih. "Smrt" sama po sebi ne mjenja osobnost nekoga tko je bio ovdje i otišao, ne vjerujte u to. Štovanje i molitve mogu biti upu?ene samo savršenim bi?ima. Mohamed je bio kao i isus, mojsije, abraham, buda, ?ovjek koji je bio uvjeren da je znalac ili kao prije spomenuto, "gospodar igre".

Jako je lako natjerati ljude da vjeruju da su prosvjetljeni i znaju istinu... i onda misle da je njihov zadatak da prosvjetliju ostale. On je bio korišten i njegovo naslje?e je još uvijek korišteno da podijeli ljude, baš kao i druge religije/ideologije/"filozofije".

Dva od njegovih najbližih pomo?nika su bili službenici krvnih linija, jedna od njegovih žena je isto bila (službenici krvnih linija su isto bili službenici isusu, budi, mojsiju, nabroji ih sve). Poslije njegove smrti, ova tri su osigurali da njegovi sljedbenici budu podjeljeni, što je glavna stvar koja je muhamedu re?ena da bude protiv toga.

Dakle, muslimani koji vjeruju u razli?ite slijedove islama se ustvari pobunjuju protiv svojeg "proroka"... to bi bili skoro svi muslimani. Kuran ima koru istine koja pliva u moru perverzija, skupa sa ostalim "svetim" knjigama. Bio je napisan od ?etri osobe iz tri "države", jedna zapadna, dvije srednje isto?ne.

Q:

Insider, jesi li ti antikrist?

A:

Isus iz Nazareta nije krist, niti ništa što sam ja rekao je anti-krist. Oni koji tvrde suprotno, jesu.

Q:

Je li familija gdje su djeca prirdno ro?ena sa tom sposobnoš?u "vizalizacije"dio krvnih linija?

A:

Ne. Ustvari netko tko nema nikakve veze sa tim familijama može isto tako imati tu sposbnost. Ta sposobnost je tu da je svi prime...moraš se u to uklopiti. Daje ju Uzvišeni Zakon svemu što je traži.

Pokušao sam to raš?istiti ranije... krv/geni/itd nisu važni koliko se ?ini. Fizi?ko podru?je je slabo i ne može utjecati na božansko. Netko s vezama s familijama može biti utjecan od božanskog na na?in da nadmaši sve što krvne linije mogu napraviti ujedinjeno.

Odre?eni pojedinci se rode u krvnim linijama da bi mogli vladati nad ljudima pod odre?enim okolnostima, to je uglavnom bit krvnih linija.

Q:

Meni Elita ozna?uje one koji stavljaju novac ispred ljudi ili ikakvih pravih vrijednosti... i oni koji drže visoke položaje jer ih mogu kupiti ili nasljediti bez obzira da li su kvalificirani za to.

A:

Vješto si opisao svoju vrstu, ne moju.

Q:

Jesi li Rothschild? To je moje pitanje, iako bezna?ajno u svjetlu mnogih pitanja koja su ti postavljena, zašto Rothschild nisu uvršteni me?u Forbesovih 500 najbogatijih ljudi na svijetu?

A:

Da si ?itao pažljivo, nebi pitao to pitanje. Oni koji su poznati ne vladaju, rothschildi su na istoj razini kao što su bili i vaši nasljednici viteza templara... Ne bi trebao biti ponosan što si iz te linije usput.

Te poznate familije/klanovi/društva su samo plesa?i pjesmi. Ali da odgovorim na tvoje pitanje, ne, ja nisam Rothschild.

Iz koje sam familije? Ve?ina ovdje govori o krvnim linijama koje vladaju, ipak ne znaju tko su oni. Pogrešno pretpostavljaju da su Bush/Clinton/Rothschild/itd. jer su neki teroristi "istražili" to i neki "ljudi koji znaju" su im to rekli uz potkrepljuju?i dokaz.

Ja sam iz vladaju?e familije ?ije se ime rijetko spominjalo kroz povijest, nitko ?ak ni nezna tko smo.

Drugo, ti prihva?aju?i Forbesa kao pouzdan izvor za te liste pokazuje da se lako manipuliraš i da nemaš pojma što se doga?a.

Q:

Dostojan...zanimljiva rije?. Da li prihva?aš one od nas koji znaju svjetsku opre?nost i pokušavaju da ne igraju suprotnu igru, da vjerujemo da trebamo biti dostojni? U ?ijim o?ima? To može biti samo u našim.

Što se dogodilo s idejom da je "svemir unutar nas"? Gaia i sve ostale dimenzionalne "stvarnosti" su iluzije, ne? Dakle zatvor je iluzija, je li?

p.s. mali, usput mi NEMAMO SLOBODNU VOLJU NA OVOM PLANETU...možda malo ideš van takta?

A:

Znaš li tko je proizveo te „new age“ gluposti koje si upravo promovirao? Taj zatvor je "prava iluzija", iza?i onda van sada odmah, izazivam te. Nije to kao u filmovima. Ti igraš ulogu žrtve.

?ak ni ne prihva?aš da imaš slobodnu volju, zbog toga ?e uvijek vladati nad tobom, nikad ne?eš prevladati i zaslužiti sve što dobiješ prema univerzalnom zakonu.

Možda se vratim sutra.

******

27/9/2005

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Test.

Prije nego po?nem, moram re?i da ne vidim sve postove, neki su prazni tako da ?u propustiti neka pitanja. Ako je tako, pokušajte opet. Nemojte pitati ista pitanja opet, provjerite slijed, provjerite moje odgovore, možda govorim o ne?emu što vam je na pameti ali nije pitano, ?itajte pažljivo.

Q:

...I ako su ta bi?a LUCIFERI...??? Odgovori u 5 rije?i ili manje molim!

A:

Upotrijebio si 12 rije?i i 1 broj, bez znanja si zapo?eo ritual... jesi li ti "bi?e lucifera"? Razli?ita bi?a imaju razli?ite karakteristike po ?emu ih je lako prepoznati tijekom rituala. Da me je vodilo "zlo" bi?e, nebi govorio na na?in na koji govorim. Netko tko je vo?en "zlim" bi?ima ne može izraziti/pisati neke rije?i, fraze, bez da ne djeluje na njega.

Oni koje vode ta bi?a ne mogu prihvatiti da ?uju/pro?itaju neke stvari bez da se jako ne razljute/postanu agresivni (pogledajte slijed za primjer). To je kad je "zlo?udno" bi?e prisutno:

Svaki put kad psujete, govorite negativno, smislite zamku, postanete nasilni, lažete, potpomažete ubojstvu, seksualno se uzbudite, prestrašite se, postanete ljubomorni ili ?ak i kad se nasmijete naglas, kad ste pretjerano sretni (dakle sve povezano sa emocijama/strastima/željama), oni se pojave pokraj tebe...

Jedan, dva ili više njih. "Zla" bi?a su s ovog podru?ja, ovo je njihov dom. Ne možete ih mrziti jer oni rade svoj zadatak, njihov posao, to je povezano s vašim ponašanjem... shvatite, vi ste po?initelj, oni reagiraju.

Oni nikad ne navode, vi da. Ako ih mrzite, promašujete važni dio stvarnosti... poštujte ih do odre?ene razine. Oni ?e isto pokazati da ste svjesni njih i to ?e biti prepoznato.

Pišem "zao" jer nisu zli, samo se vama u vašoj percepciji tako prikazuju. Ljudi sudjeluju da igraju ulogu žrtve.

Q:

1. Kako se prava svijest povezuje sa tim zatvorom?

2. Koje su tehnike da se makne to su?elje i "oslobodi" se svijest?

A:

1+2. Ovisi što zna?i pravo su?elje i svijest, kako ja gledam, mogu biti ?ista suprotnost od toga na što ti možda misliš. Prava svijest je ono što dobiš kad si uskla?en sa Umom Svemira koji radi uskladu sa uzvišenim Zakonom (to nije isto kako mnogi vjeruju).

Ovaj Um penetrira sve, vlada nad svime, pa ako se spojiš s njime mozda doživiš njgovu neograni?enu mo?. Nikakav zatvor ne može zatomiti tu mo?, dakle postoji izlaz, bit ?ete vo?eni do odre?ene razine ali ipak ve?inu posla morate sami napraviti.

Ali to je samo po?etak, mnogo posla vas ?eka u vezi vas samih. Objasnio sam par puta, koliko smijem, kako se spojiti, ili bar kako po?eti s time. Doista je na vama.

Dodao bi da ?e prou?avanje starih tekstova pomo?i (iako je dosta toga puno perverzija i krivih prijevoda, internacionalno) ali to samo nakon odre?ene razine shva?anja, prepoznat ?ete/sjetiti se malih djelova koji su istiniti.

Ako niste na toj razini sudjelovat ?ete u djelovima perverzija/krivih prijevoda kao istini (kako nekolicina pokazuje ovdje, pogotovo jedna religiozna struja) i neuspjeti.

Q:

Možeš nam re?i koje je? Ti si neka vrsta dobre osobe koja je ostavila alate ili vladaš nad nama? Jesi li se predomislio ili što?

A:

Neutralan u terminu da sam koristio, niti negativne niti pozitivne, samo sam dao alat koji vi možete upotrijebiti kako želite... vi ste sudionik. Ili želite re?i da kontroliram svaki aspekt vašeg života, svaki sat, svaku minutu, svaku sekundu i tjeram vas da mislite/kažete/u?inite?

Nemojte biti srditi na krivog individualca.

Q:

Je li nužno znati zašto moramo pobje?i, ili samo moramo iz?i van? Da li su odgovori koji se nalaze "unutra" ili su oni u "spajanju" društva, ili apeliranjem na vrhovnu božansku intervanciju, ili sve tri? Ili nijedno? Nisi odgovorio na nijedno od mojih pitanja, nadam se da nisam uvrijedio.

A:

Potrebno je imati sliku cijelig spektra, kad je ta slika djelomi?na, to je kao da gledate kroz prozor koji je djelomi?no prekriven zastorom. Neznaš šta je iza tog prekrivenog dijela, dakle ne možeš djelovati kako treba.

Što prekriva sijeli spektar? Shvatite ovo mjesto, što i gdje je, znajte šta ste, znajte kako ste došli ovamo, zašto ste došli ovamo, kako se vratiti.

Pripremite se na odgovore. Pro?istite se, posegnite za Umom, govorite (unutar-"izvana") da ste spremni, živite striktno po odgovorima. Ne ulazite u "tajna društva", nikad, bez obzira kakve su okolnosti uklju?uju?i i religiju, uklju?uju?i new age, ne prihva?ajte ljudske gurue/proroke/sve?enike/rabine/imame/pape/gatare/"medije"/dalai lame/politi?areautore/znanstvenike7"slavne ljude"/roditelje/itd. kao legitimne autoritete za Božanske stvari...

U vezi drugih stvari vaš je izbor da prihvatite ili odbijete, kako god, prihvatite posljedice.

Trebate samo sebe i Božansko, bez intervencije drugih u tijelima... opet, bez intervencija od nikoga. Ako vas otac zamoli za ?ašu vode da vidi da li vam je stalo do njega i da li ste disciplinirani, da li ju doneste direktno njemu ili date ?ašu vode susjedu i upitate ga da vam kaže što je vaš otac zaista rekao dok on ispija vodu? Jesam li ja isto tako susjed? Nisam dotaknuo ?ašu vode, ja sam vam otvorio vrata i rekao da idete natrag svom ocu.

Nitko me nije uvrijedio, ljudi se uvrijede sami. Bio bih uvrije?en ako bi ono šta kažem bilo protiv Jednog, i ako je, platit ?u.

Odgovaram na pitanja gdje sam stao i tipkam koliko mi vrijeme dozvoli. Ponekad presko?im pitanje jer je odgovoreno, drugi puta je pitanje nebitno i sad i zato jer ne vidim sve postove.

Q:

Koji su tvoji komentari o NESARA / PLANET X / ZAMJENA POLOVA / PRVI KONTAKT / DRUGI DOLAZAK? Tko i što je iza te pri?e i zašto?

A:

NESARA: kontraproduktivno vašoj li?nosti na duge pruge.

PLANET X: više ne postiji kao ni mnogo drugih planeta, mjeseca, zvijezda i galaksija. Njihova smrt dakako uvijek donosi nešto, šta zna?i da nikad ne prestanu biti dio cjeline, igraju svoju ulogu.

ZAMJENA POLOVA: dogodilo se 2 puta koliko ja znam, u drugoj i tre?oj eri, ako je potrebno, dogodit ?e se opet.

DRUGI DOLAZAK: kad se vra?aš natrag od tamo gdje si uspio, što zna?i da drugi dolazak ne može se dogoditi na Zemlji jer ne pripadaš ovdje. Ljudi koji ?ekaju "spasitelja" na Zemlji da naprave sav posao za njih, gube.

Primjetio sam neke krš?ane koji su se rasrdili i napali me na osobnoj razini tako da su me prokleli, to je njihov izbor. Govorio sam više o krš?anstvu nego drugim religijama jer su pitanja to dozvolila. Rekao bih i rekao sam sli?ne stvari o ostalim religijama/ideologijama kad sam o njima bio pitan.

Q:

Što me interesira je ovo: ako netko uzme vrijeme i trud da slijedi tragove ostaljene u raznim knigama i legendama, i odvojiti žito od korova, šta onda? Ako ta osoba stavi u praksu što je nau?ila, da li se približi istini kojoj krvne linije o?ito imaju pristupa?

A:

Da. Opet, krvne linije su potrebne da vladaju ljudima nije stvar u imanju posebnih mo?i koji ?ine nekoga bolje svjesnijima, iako se znanje proslije?uje dalje dakle ?ini se tako. Ali to znanje nije skriveno, Istina se ne može sakriti, Ona želi biti vama poznata pozivaju?i vas svakog momenta vašeg života.

To je razlog zašto je Ona kroz vladaju?e snage dana vama sa perverzijama, korumpiranim dodacima. Da vas zbuni i natjera da kasnije prihvatite. Ne postoji jedna pisana kniga koja sadrži istinu i ništa osim Istine. Izaberite Je i živite prema Njoj, stavite Je u svaki aspekt svojeg života... to je najteži dio ljudima jer morate biti iznad fizi?kog/materijalnog svijeta dok ste u tijelu koje diktira druga?ije.

Q:

Koliko blizu istini su pisanja Neal Donald Walscha u serijalu Razgovori s Bogom? Jesi li na bilo koji na?in povezan s Plemenom Ptica spomenutom u Ken Careyovoj knjizi Zvjezdano Sjeme Tisu?lje?a? Ima li istine u pisanjima Sheldan Nidle na http://www.paoweb.com/

A:

Ameri?ki domoroci su uspješno sa?uvali znanje ali danas (i posljednje tisu?lje?e isto tako) se to prezentira na krivi na?in. Integracija "radi".

U vezi spomenutih autora; kako sam napisao prije, nije u vašem interesu prihvatiti ljudske intervencije/savjete/prodava?e izmenu vas i Božanskog. Oni mogu re?i odre?ene stvari koje su istinite, ipak nikad nebudu potpune.

Q:

Nitko na ovoj zemlji nema mo? da nas "oslobodi". Nitko van ove zemlje ne vidi razlog da nas oslobodi. Božanski izvor sam po sebi (ako postoji takav) ?eka da se sami oslobodimo, individualno. Ne?e biti "masovnog oslobo?enja" nema "masovnog prosvjetljenja" i mi ljudi smo zatupljeni tim "mi ljudi" da stavljamo svoje re?enice ovdje. Možemo ostati ovdje cijelu vje?nost ako je to naš izbor, i ostvarili smo sustav vjerovanja koji nam to dozvljava.

A:

Izostavio bih re?enicu "nitko van ove zemlje ne vidi razlog da nas oslobodi". i "(ako postoji takav)".

U vezi prve re?enice, bilo je vrijeme kad su postojala bi?a koja su imala tu mo? ali im to nije bio zadatak.

Božanski izvor JE... nema "?ekanja", "željenja", itd. Ti si na putu, i drugi postovi su to pokazali, ali življenje je važan dio zadatka.

Q:

Po Uzvišenom Zakonu, Krist je poslan ovdje da ispravi situaciju.

A:

Da, ali Krist se nije spustio u tijelo ?ovjeka imena Isus iz Nazareta, prije 2014 godina 20-og ožujka, skoro 2 sata prije izlaska sunca (koje je tajno vrijeme vašeg "sina božjeg"). Krist (koji ima druga?ije pravo ime ali ?u koristiti ovo ime ovdje) pojavio se jednom, samo jednom i to je bila druga era, niti blizu eri gdje je Isus iz Nazareta živio.

Znate li tko drži istinu o pravom Kristu na životu? I znate li tko drži znanje o krivom kristu(kristovima) na životu?

Suprotno od onog što mislite.

Q:

Zašto svi elitisti štuju lucifera lašca i prevaranta? Milijarde ljudi na ovoj planeti služe svoju vlastitu materijalnu/fizi?ku/mentalnu/emocionalnu potrebu, jesu li svi oni elitisti?

Je li trenuta?no familijska sva?a izmenu "viših bi?a"?

A:

Viša bi?a nisu u fizi?kim tijelima, nemaju sva?a, nisu pod kontrolom ovog podru?ja, dakle nemogu patiti od toga.

Misliš na ljudske krvne linije i ja mislim da je prili?no o?ito od onoga što sam ovdje pisao što je odgovor na tvoje pitanje... uvijek je bilo onih koji nisu radili svoju dužnost, ja sam iz manjine.

Ljudi ne vide izmenu frakcija.

Q:

Crveni kinezi dobiju HAARP osvetu za Ritu: super tajfun ***oko za oko***

?????????? Što je s tim???

A:

Ne obra?ajte pažnju na "svjetske doga?aje", oni svi su dirigirani da vi obra?ate pažnju na njih. Borba na koju trebate usmjeriti pažnju je na osobnoj razini.

Komentar Insidera:

Charlane, ?itaju?i šta si napisala:

1. Ne ponašaš se /govoriš kao jedan iz linije, što je dobro jer su ignorirali svoj zadatak. Zna?i da si se podsvjesno odvojila od linije (iako svjesno možda nisi, to je važno za shvatiti). Prošla si odre?enu razinu koju sam i ja prešao prije skoro 11 godina.

2. To što se isti?eš u nekim podru?jima nisu samo geni, oni imaju malo druga?iju svrhu. To je zbog onoga što sam napisao malo prije. Il vecchio sentiero e vicno *stari put je blizu*

Komentar od Insidera:

oazaki/hiko seijuro/aiki-mei, prije prihva?anja nekog znanja, moraš istražiti od kuda je došlo. Znaš li od kuda "znanje" koje si sad napisao dolazi, kad je izdano, kako je nastalo i od koga?

Važnije, tko je kontrolirao ruke koje su to dokumentirale? Kažem to s najboljim namjerama. Da si to znao, ne bi to postao na taj na?in. Istraži korijene toga što si rekao i uvjeri se sam za sebe, to je za tvoje dobro.

Znanje se ne pojavi iz ni?ega, proslje?uje se uvijek... nema iznimaka.

Q:

I, ti si dio "elitne familije", koju mi mrzimo, ipak, nitko nikad nije ?uo za tebe? Zašto bi prezirali nekoga koga ne poznamo? Zašto te preziremo? Znamo li uop?e da preziremo tvoju familiju? Ili je to jer znaš što mi dnevno konzumiramo pa te mi mrzimo, da znamo što je to? I ako oni ?ija imena znamo nisu prave "krvne linije" i ti kažeš da si ?lan elitne familije koju preziremo, onda ukazuješ na to da te poznajemo, da te možemo pezirati...

Kako to može biti, ako su "krvne linije" imena i lica ljudi koje ne poznajemo? Više je priroda tvojeg pojavljivanja koju mi preziremo ili pozicija koju imaš u životu koju mi preziremo? I, ako je to tako, da li te svi ljudi preziru ili oni koji ne znaju ili shva?aju tvoju pravu namjeru i/ili prirodu?

A:

Posljednji put ?u ovo odgovoriti.

Radi se o krivom poimanju tko vlada. Termini se koriste koji se ne primjenjuju na familije ali su one ipak dio vladanja. Kriva percepcija prirode prisustva i kriva percepcija u vezi pozicije koja vodi do utjecanja na ljudske živote... opet, vi imate kontrolu.

Ne možeš prezirati druge jer nemožeš shvatiti problematiku, ipak to je to?no to što se doga?a.

Pogrešna meta, potrošena energija.

Q:

Kome/ili ?emu "elita" odgovara?

A:

Svatko odgovara Jednome eventualno.

Q:

Imaš li kakve veze s Annunaki o kojima su Sumerani pisali? Koliko blizu istini su knjige The Illuminatus! trilogija: oko u piramidi, zlatna jabuka, grdosija od robert shea i robert anton wilson-a? Je li Moroni, koji se spominje u Knjigi Mormona uistinu vanzemaljac sa plejeda i da li su ta bi?a u kontaktu s ljudima u sadašnjosti.

A:

Nisu više ovdje, to je bila druga era. Njihovo znanje nije bilo njihovo, znanje se uvijek prenosi dakle prisutno je sada.

Nisam je/ih pro?itao (?)

Ako ide kriti?nome odobravanju i ako se promovira naveliko, znaš koje je vrijeme. Moglo bi sadržavati nešto istine ali ipak pluta u moru perverzija. Nitko ne kaže da autori to rade namjerno, usput re?eno. Neki da (štuju i priznaju voljene, oni koji su "prodali svoju dušu"), neki ne, i kasnije su promovirani jer im to odgovara.

Ništa lakše nego napisati best-seller knjigu/hit album/scenarij za film ako znaš što je program najve?eg promotora.

Mormoni su kao druge religije kontrolirane od ljudi koji kontroliraju svoje "proroke/sinove božje/annele/svece/itd". U ovom podru?ju Duša koja je bila u fizi?kom tijelu ne može postati An?eo, Duša se nemože pretvoriti u to, opet u ovom podru?ju, ponavljam to ?vrsto.

Ipak tvrdi se da je moroni uskrsnuo kao An?eo u ovom podru?ju. Mormonizam ima koru istine (kao i druge religije), dakle, ?itaju?i tekst, ne?ete si nauditi, do kad ste pažljivi.

Q:

Kojom hranom nas se kontrolira? Ima li nešto što bismo i što ne bismo trebali posti?i da bismo bolje vidjeli ovu realnost? Što ?ini "umjerenost"? Da li je to umjerenost u svim stvarima ili je to nešto više?

A:

Pogledaj gore za ono u hrani. To je jedan dio manipulacije, upotrebljen je u kombinaciji sa 6 drugih metoda kontrole u vašem svakodnevnom životu.

Ako možete "izbrisati" nekoliko njih iz svojeg života, ili imati manje izlaganja njima, efekt ?e se smanjiti dramati?no, ali to nije ono što vas ?ini ja?e-svjesnima. Ove metode se koriste da vas se izmori, da vam se smanji kvaliteta života menusobno su povezane:

1. hrana i pi?e

2. ljekovi "briga za zdravlje" (uklju?uju?i vitamine)

3. elektri?ni valovi (uklju?uju?i PC i mobitele, stambenu strujnu mrežu, sve ?ipirano)

4. mediji, bilo to TV-radio-novine-magazini-internet (najo?itija metoda, ali ipak naj porobljivija.

5. glazba, zvuk (razli?ite metode od medija, korištene na druga?iji na?in iako ve?inu vremena putem medija).

6. zaga?enje zraka

7 .obrazovni sistem (uklju?uju?i poznatu literaturu koja je ve?inom korumpirana, bilo to povijest, psihologija, metafizika, "filozofija", umjetnost, znanost, poezija, religija, ?ak i bajke pri?ane klincima. Politika uzima te metode i bombardira vas time svaki dan i brine se da se to održava.

Pravilo je:

ako se promovira/hvali/aplaudira/kriti?no priznaje/osobadja, budite jako oprezni. Bio to u hrani, ljekovima, najnovijim tehnološkim dostignu?ima, "umjetnicima", politi?arima, glazbenicima, knjigama, emisijama, napitcima, itd.

Neki od tih navodno "prolaze test vremena", to je dirigirano s razlogom. Problem je ako si prepažljiv, možeš promašiti neke dragulje koji su namjerno proslje?ivani kroz manipulacijske alate.

Ima i nekoliko drugih metoda (društva/kultovi/sekte, ljudi koji kažnjavaju jedni druge, itd) ali onih 6 gore navedenih su osnova koja je promovirana od francuske "revolucije".

Umjerenost: svijesna forma suzdržavanja bazirana na poznavanju samog sebe da se postigne unutarnji red Duše (koji je ne vi?en ti kao cjelina, duša nije dio vas, vi ste jedno).

Zabranjuju?i emocije/želje/ strasti/energije ne zna?i da ih se makne (to ?e ti naštetiti, pazite), nego kanaliziranje toga da se radi za više ciljeve. To sve vodi trezvenja?kom životu, ipak jednostavnijem, ispunjenom darovima jer potpuno postaneš svoj vladar, umjesto svojih emocija/želja/strasti koje vam diktiraju kakvi da budete.

Simultano tim procesom ?ete se ?istiti i bit ?ete spremni da budete prosvjetljeni Univerzalnim Umom. Budite takvima kakvima želite biti, da se spojite koliko god je mogu?e.

Q:

1. Imaš li prijatelja s kojima se sre?eš, koji nisu iz krvnih linija?

2. Osje?aš li empatiju, mržnju ili grizodušje?

A:

1. Da ali nije mudro poznavati puno ljudi.

2. Tijelo tjera da iskusite empatiju, mržnju, grizodušje i sve istale emocije, skupa sa željama i strastima, da vas zbuni, natjera vas da zaboravite, napravi vas oglupljelom verzijom sebe. One imaju temelj u onom materijalnom/fizi?kom svijetu. ?im više im dozvolite da budu vaši gospodari, ja?e ?ete se vezati za ovaj svijet, što je suprotno vašoj dužnosti, ipak ne prezirite ih, poštujte.

Ja ih kanaliram na mjesto gdje se mogu koristiti za nešto bitno.

Q:

Pitam KAKO se netko opet spoji sa uzvišenim izvorom? KAKO se netko uzdigne iznad zatvora?

A:

Mislim da su moji odgovori danas pokrili to pitanje, ako ne tebi osobno, pitaj opet, odgovorit ?u sutra.

Q:

Ne kažem da svatko JESTE bog, ultimativni izvor, ali mi smo svaki SVOJ bog zbog ?injenice da mi STVARAMO našu stvarnost! Što kažeš Insider?

A:

Djelomi?no si opisao slobodnu volju i dojam koji ti može dati, ništa više ni manje. Isto tako rije? "ljubav" ima mnogo zamki, pogotovo na na?in na koji vi to koristite.

Q:

Re: zemlja je zatvor... da li misliš na Svjetlost zarobljenu u materiji? Ako da, onda po?injem uvi?ati sve to?ke na koje si aludirao do sad.

A:

Zarobljena bi bila kriva rije?, ona bi implicirala da je Uzvišeni zakon imao krive namjere. Bolje, napravljena na na?in da... ili umotano kroz...

komentar od insidera:

3rd3,

Neke stvari koje si opisao su direktno vezane sa mo?ima Univerzalnog Uma. Kako sam ve? rekao, svatko to može pokupiti. Ako možeš, zna?i da si na višem stadiju od ostalih, ipak budi pažljiv kako to koristiš, to nije tvoje, ne u ovom podru?ju. Isto tako, može biti zavaravaju?i po?etak ne?ega drugog što mnogo ljudi iskusi. Mislim da bi te 2 rituala inicirala i dozvolila ti da uistinu vidiš što je to doista, kad do?e vrijeme bit ?eš vo?en tome.

Q:

To uklju?uje šeika u pustinji kojeg je Isus sreo tijekom putovanja od kojeg je primio blagoslov? Da li možda znaš nešto o tome?

A:

Znam da su neki ljudi koje je Isus iz Nazareta susreo, bili upu?eni ljudi. Tri kralja koja su prvi koje je sreo, odmah nakom ro?enja, ustvari ih je bilo 5 ali 2 su bila u pozadini (broj tri služi simbolici kao i mnogo drugih stvari, ?itajte polako). Darovi su bili simbolisti?ki artifakti (neki antikni) koji bi ga kroz rituale inicirali u njegov zadatak, jer je za to trebao putovati na razna mjesta.

Rekao sam nekoliko puta i sada kažem zadnji puta, on nije pravi Krist, on je napravljen da se pojavi taj da bude vo?en kroz život, do svoje smrti, i poslije toga, zapisivanje rije?i (koja je po?ela davno prije njegove smrti, iako napisana ponovo kasnije da se izda).

Pet kralja su bili prisutni tijekom njegova raspe?a i Isus iz Nazareta je znao da bi reagirao druga?ije da nisu bili tamo. Isus iz Nazareta je uvijek bio svjestan da ga oni vode, ustvari, ponekad je skriveno tražio njih i druge koji znaju. Predao se 2 puta ali je vo?en i dalje.

Q:

"Elita" radi da izgleda kao da se nafta konstantno obnovlja, ali je ustvari doista akumuliraju. Cijenio bi tvoje mišljenje o tome.

A:

Zemlja akumulira dokad se ne potroši, oni koji upravljaju, samo uzmu kad im treba. Iako postoje frakcije (iznad marioneta) i oni su odgovorni za zabludu koju ste skupa opisali izjavom da resursi nestaju. Tako je kako sam napisao u prijašnjem postu.

Pisanje ima par grešaka.

1. annunaki su vladari iz razli?ite ere, otišli su da bi ih zamjenili drugi. 10 000 - 15 000 godina od sad (da, zemlja ?e još biti živa) ljudi ?e na?i tekstove o vladarima ove ere i misliti da se to odnosi na njihove vladare. Ti tekstovi su napisani u ve?em djelu.

2. ako je ono što je napisano u tekstu istinito, zna?ilo bi da u trenutku kad zemljini "zvjezdani prijatelji" i An?eli bi sad se bunili protiv Uzvišenog Zakona Jednog... što je glupost i za predložiti (morao sam biti vrlo pažljiv kako artikulirati to da isto ne upadnem u zamku) ako osoba koja je to napisala ne ispravi to, postignut ?e suprotno od onog što želi postignuti i povu?i sa sobom Duše koje to prihva?aju.

3. borba je na osobnoj razini, to zna?i da samo ti to možeš, ne ?ekaj "spasitelje"!

Q:

Moje jedino pitanje za sad: je li to sve TOLIKO jednostavno? Ne?u odbaciti ono što si svjesno ili nesvjesno otkrio... sad znam da ono što si rekao je istina: to se ne može re?i, mora se otkriti, jer nema mo?i ako se otkrije nekome. Je li to razlog zasto ima toliko tajnovitosti? Za?as ce ljudi otkriti jer je to "samo za elitu" rane, da oni to KAŽU, umjesto da otkriju to, ne?e moci iza?i?

A:

Istina ima potrebu da se zna, to je Njezin primarni cilj, pozivaju?i vas svaki momenat vašeg života, pa da bude shva?ena. Ona je iz Potrebe primje?ena i to ima veze sa Dalekovidnoš?u. Ona je "pred vama".

Zadnje pitanje ima da kao odgovor. Ako si je našao, zahvali Uzvišenom Zakonu, nikome/ni?emu drugome.

Možda se vratim sutra.

******

9/28/2005

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Q:

Je li to samo "nabrijavanje" da se testira da li imam volje da nastavim, ili je tu doista sila koja pokušava ljude držati u stanju budnog spavanja? Sila koja NE želi da ljudi budu "sve šta mogu biti"?

Ako je tako, koji je najbolji na?in da se s time nosimo po tebi?

A:

Povezano je s stanjem fizi?kog tijela koje se buni svaki puta kada stignete na drugu ravan. Fizi?ko tijelo ima zada?u da vam dopusti da doživite ovu stvarnost i svaki puta kada tražiš neku drugu, ono se opire. To je njegova zada?a pa poštivanje toga i lagano zatomljivanje toga je najbolji pristup.

Isto tako, bi?a ?e popratiti tvoje misli i pokušati ih skrenuti, opet, to je njihova zada?a, pokažite poštovanje i ona ?e to prepoznati. Nikad ih ne gledajte kao pakosna ili zla ona samo reagiraju na vaše ponašanje.

Nema sile koje ne želi da vi budete ono što jeste, suprotno je to?no ali oni isto samo rade svoju zada?u. To je u vezi materijalnog dijela tebe.

Q:

Ho?emo li zaboraviti sve što znamo? Ho?emo li pustiti naš Ego i prihvatiti druga?iju paradigmu sveukupno? TO bi bilo JAKO teško za napraviti, kako nas je suzdržalo kao individualce u ovom životu. Hmmm

A:

Skupi sve što si znao, obezvrijedi stvari koje si mislio odkad si zaboravio prošlo i vrati se.

Q:

Koji savjet imas za odgajanje djeteta na zemlji?

A:

Nemam djecu niti ih ne?u imati. Prva stvar koju dijete napravi je pla?e. Napravi to jer je duša svjesna u šta je ro?ena i nalazi se u stanju nevjerovanja (bolje ste svjesni tko ste i gdje ste nego što ste sad).

Duša tjera tijelo da pla?e jer je to prvi puta da je u fizi?koj ravni (iako je to jako limitiran broj) ili jer shvati da se je vratila kroz reinkarnaciju, nakon pogreški u prošlom životu (što je velika ve?ina).

Duša sama po sebi ne pla?e (njoj su nepoznate te funkcije u originalnom izdanju) ipak impulsi koje duša daja tjeraju tijelo da pla?e. Pla?e "bez razloga" danima, dokad svijest ne izgubi snagu, kroz prirodni proces ili od utjecaja roditelja i danas ?ak i meditacijom...

To je kad se ?ovjek doista rodi, nakon šta zaborave tko su, gdje su, neki zaborave brže od ostalih. Pla? je razli?iti od pla?a koje slijedi nakon prvih nekolio mjeseci, to se ?ak može ?uti.

Suo?ite se s njima tokom tog važnog perioda i obznanite ima da im je On dao još jednu šansu da se vrate na mjesto gdje pripadaju. To ?e imati utjecaj na njih tokom cijelog njihovog života, podsvjesno.

Vrijeme ro?enja je odre?eno (kao i vrijeme umiranja), skupa sa okruženjem, roditeljima, okolnostima ro?enja, zdravlja, itd... ništa nije slu?ajnost.

Ali tijekom puberteta se odvoje od nekih veza i bit ?e potpuno odgovorni za svoja djela, imaju?i slobodnu volju da imaju život kakav žele, oni odre?uju njegovu kvalitetu...

Mogu ?ak utvrditi i na?in na koji prosljede ("smrt") po postupcima koje naprave, ali ne mogu pomaknuti vrijeme umiranja. Samo nekoliko podru?ja njihovih života ?e biti utjecano alatima koje su im dali roditelji. Ve?ina djetetevog života ?e biti bazirana na slobodnoj volji, što ?e imati male ili nikakve veze s roditeljima, oni su samo potrebni u prvih 5-6 godina djetetovog života, dakle to je period kad možete napraviti najviše dobrog.

Upotrijebite svoju intuiciju (ne instinkt, 2 razli?ite stvari). Kad se postaje roditelj nagra?en si kvalitetama (koje se ti?u odgoja djece) koji nisu bili slobodni prije, slušajte ih. Svako djete je razli?ito, reagirajte druga?ije ali ih osvjestite da ima više nego oni doživljavaju, da ima Dobar Izvor iz kojeg sve/svatko iste?e s razlogom i jednog dana ?e shvatiti koji je njihov razlog da su na Zemlji.

Nemojte govoriti to sve odjednom i ne govorite više od ovog. Ako je u?injeno na pravi na?in, po?et ?e tražiti sami od sebe, ostatak svog života, što je njihova dužnost. Ako im to prezentirate na o?iti na?in (kako to rade religiozni ljudi), posti?i ?ete suprotno.

Glazbeni instrumenti su proslje?eni u razli?itim erama s razlogom i to nije samo da bi ljudi slušali kako ih netko svira.

Edukacija: jedan na?in manipulacije (naveo sam ostale). Bit ?e manipulirani, ali nakon pubeteta imat ?e važnu priliku da to ponište. Dobivat ?e i druge prilike tijekom života. Nemožete zaustaviti manipulaciju, niti potaknuti bunjenje, to je na djetetu i kako reagira na alat koji mu je dan.... Um Univerzuma sljede?i Uzvišeni Zakon uvijek penetrira vaše djete tako da se može probuditi svakog trenutka.

To je na njemu/njoj.

Q:

Što znaš o naprednoj rasi koja je bila ovdje (neki još uvijek jesu) koji su štovani kao bogovi? Štuješ li koje bogove ili božanstva?

A:

Samo je jedna rasa sada prisutna, ne još jedna posebna rasa koja je iznad druge, ljudi mješaju razli?ite stvari i ere.

Jedan je štovan kao onaj kojeg vi zovete "bog". Rije? "bog" je korumpiran termin, to bi impliciralo da ti kao ?ovjek bi imao kontrolu nad zvanim višim bi?em. (kao i prije, morao sam biti pažljiv kako sam frazirao to a da ne padnem u zamku).

Rekao bi da to ne koristite, to je vaš izbor koji ima posljedice.

Jedan ima mnogo manifestacija/emanencija/karakteristika koji su prisutni u hijerarhiji bi?a koja rade razli?ito ali skupa. Sva su nematerijalna iako neki mogu raditi u tijelima na na?in druga?iji od našeg, neki tako da spuste svoju frekvenciju, što je ustvari emaniranje forme od sebe samih, pa se pojave u materijalnom svijetu.

Sva su štovana kao Oni koji stvaraju Dobro i oni usmjeravaju to prema Jednome. Vi štujete neke ljude kao "bogove" bili oni "proroci", "slavni", sportaši, politi?ari, autori, itd.

To je glupost.

Q:

Što jedeš? Od kud to dolazi?

A:

Što priroda daje direktno. Imam staklenik koji mi daje odreneno povr?e/vo?e koje je niknulo od nekontaminiranog sjemena. Imam nekolio zdravih životinja koje mi daju meso, jaja, mlijeko. Vodu uzimam iz podzemnog izvora.

Da znate, kruh se može kupiti u malim, neovisnim pekarama, pogotovo onaj "strani" koji ne koristi iste sastojke kao i onaj"doma?i", nije da ih nema ali ipak. Neka hrana/pi?a koja se prodaju u tim "stranim" du?anima su bolja za vas nego ona koja se prodajeju u supermarketima.

To nije kako živi ostatak moje familije, oni imaju "sluge" koje im zadovoljavaju njihove potrebe proizvodima s njihovih imanja/tvornica/farma/itd.

Q:

Insider, što mi možeš re?i o Nikoli Tesli? Što misliš jeli završio/pogriješio svoju misiju na Zemlji?

A:

Svo znanje se prenosi, Teslino je bilo preneseno njemu, to nisu originalne ideje. 2 upu?enika su mu prenesli znanje, znaju?i da ?e Tesla unaprijediti plan (koji je onda živio) da se dobije kontrola nad energetskim resursima od odre?enih krvnih linija smanjivaju?i vrijednost "novih" tehnoligija.

Tesla je to objavio krivim ljudima i skon?ao cijelu stvar. Pametan individualac, ne tako pametan ?ovjek.

Upu?enici iz manjine moraju biti oprezni, zbog takvih doga?aja.

Q:

Da li ima onih koji putuju po doga?ajima koji ?e prevesti u kvantni skok u masovnu svijest i/ili redefinirati život i na?in života?

A:

Ne, nije tako. Kako je spomenuto nekoliko puta, to je na osobnoj razini, zna?i da dobivaš samosvjesnost pomo?u alata koji su ti dati, opisao sam neke koliko mi je dozvoljeno. Možda se dogodi doga?aj koji bi promjenio civilizaciju na na?in kako je sada vidimo (prije se to dogodilo mnogo puta) ali to ne?e imati veze sa tim što si spomenuo.

Tvoja dužnost prema Jednome i prema sebi ostaje ista, bez obzira sta se dogodilo. Ne tratite energiju ?ekaju?i na doga?aje, koji su op?i i beživotni, tvoj boravak ?e samo biti produžen.

Mogao bi dodati ovo što ?e zvu?ati kontriraju?e onome što sam rekao ali ?itajte pažljivo: kad su napravljene mase koje vjeruju nešto negativno, mogu stvoriti ono što nisu željeli, to je, kako, "NWO" kako ga vi zovete, funkcionira. Vjerujete da se formira, dakle formirat ?e se i teroristi su veliki igra?i u pomaganju da se to formira tako da vas bombardiraju sa "?injenicama".

Vjeruju?i da imate sve manje kontrole, oni vas sve više kontroliraju... ali u stvarnosti, vi ste u kontroli. Tako ljudi koji "se bude" prema tome, su oni koji to stvaraju.

Vizualizacija isto tako radi. Ali ponavljam, ?ak i ako bi se te stvari dogodile, tvoja zada?a prema Jednome ostaje ista.

Q:

Da li su odnosi muž/žena viših bi?a bili nago?eni? Da li su napravili to da budu skupa od Jednog razdvojeni putevi jer odbijaju svoje dužnosti? Ako je tako, na kojoj strani tog ponora ti prebivaš? Je li tvoj Bog Samo Održavaju?i?

A:

Opet je zabuna oko Viših Bi?a i Duša u tijelima bile one krvne linije ili ne. Viša Bi?a i Duše su razli?iti entiteti. Viša Bi?a ne ulaze u tijela u ovoj eri (koja je trajala dulje nego mislite), oni su beztjelesni, ne doživljavaju ovaj svijet kako mi to doživljavamo.

Duše su tjelesne, mi smo u tom materijalnom/fizi?kom svijetu i iskušavaju njegove niske frekvencije kao realnost, iako mi možemo lebdjeti iznad toga i iskusiti ga isto.

Govorio bi o tome kratko; vi niste u tijelu nego obuhva?ate/ovijate to dok ste prisutni u drugom nevidljivom tijelu koje se sastoji od sli?nih elementa Duše (koje si ti) ali to nevidljivo tijelo je zato?eno fizi?kim svijetom.

Duše su dualne, zna?i da ste negdje drugdje, ?ekaju?i da se ujedinite sa drugim svijetom.

Neka tijela odbijaju svoje dužnosti baš kao i ljudi koji nisu iz krvnih linija, tada pate od posljedica povezane s time. ?ak i dosta krvnih linija ne zna "ponor" nije tamo gdje misliš da je, on je na osobnoj razini, zna?i ti i ja isto.

Ja sam iz manjine u dijelu koji se smanjuje. Objasnio sam zašto rije? "bog" se ne koristi zbog zamke u njegovom zna?enju.

Jedan je Samo-Održavaju?i, ?isti, Dobar i doista onaj koji stvara Dobro.

Q:

Insider. Da li ti veliš da su "stari" na?ini bazirani na istini i povezani su? Da li ih trebamo tražiti i slijediti? Da li je biti u skladu sa "Majkom" nešto što bi trebali tražiti? Je li Uzvišeni zainteresiran za naša srca i um? Što je snažnije? Jesu li u?enja Isusa u vezi ljubavi ono na što bi trebali obra?ati pažnju? Jesmo li ja?i od vas kao kolektiv? Jesmo li zato?eni ovdje zbog naše "grešne" naravi ili zbog manjka razumjevanja?

A:

Prvo pojavljivanje znanja je bliže Istini nego kasnija. Zamisli val napravljen u jezeru kad bacaš nešto u njega, ?im dalje valovi idu od centra, oni su slabiji, na kraju prestanu.

4000 godina prije je relativno mlado u ovoj eri. Krivi prijevodi, kriva tuma?enja/dodaci, brisanja budu vas navela na krivi put.

Zato tražite Um Svemira koji ?e vam omogu?iti da izaberete istinu i kasnije je prosljedite.

Biti u skladu sa svime što Uzvišeni Zakon daje sa ?im je dizajniran naš povratak, bez interpretacije u ljudskim terminima.

Uzvišeni JE, nema da ga "zanima", "željeti", itd. iako Njegove emanacije/manifestacije/karakteristike mogu biti u skladu s Jednim.

Mi nemamo Um, mi možemo komunicirati s Umom koji nam može dopustiti da postanemo jedni s Njim. Da imamo nešto zna?i da posjedujemo nešto, posjedovati zna?i gospodariti ili imati pod kontrolom u najmanju ruku... mi ne gospodarimo Umom, niti ga kontroliramo.

Ve?ina pomješa korištenje inteligencije sa imanjem Uma dok upotrebljavanje inteligencije je samo operacija koja nam je data od Uma. Duša nema druga?ije esencije, ona se sastoji od odre?enih "djelova-omota?a" iako je 1 bi?e. Jedno od njih bi se moglo zvati Srce, ono koje se povezuje sa izvorom Života koji nas drži žive, koje nam daje Jedan pomo?u Njegovih emanacija.

Sve esencije su važne.

-?itaj ovo polako: ljubav se netreba shva?ati u ljudskim terminima, to je korumpirana verzija. U?enja pravog Krista nisu u?enja Isusa iz Nazareta iako je kasnija verzija posvoijila mnogo od prijašnje (sje?am se da nebi to ponovio opet ali ovaj kontekst to treba).

Krist ima druga?ije ime ali ?u koristiti ovaj termin jer su ljudi upoznati s njime. Poruka je bila tamo pošto se pravi Krist pojavio u durgoj eri od naše. Isus iz Nazareta je iz naše ere. Postoji razlika kako se to širi u krš?anstvu, ona je kriva. Bez pojavljivanja pravog Krista na Zemlji mi se nebi znali vratiti jer Uzvišeni Zakon koji preko Univerzalnog Uma nam dozvoljava da se uzdignemo, je otkriven od pravog Krista.

Gdje smo, što, tko, kako, zašto, kada, sve povezano s Njime u skladu s Voljom od Dobrog i pravog Krista bi trebalo dobiti svu hvalu, to je klju?no. Ne da treba vaše hvaljenje, Viša Bi?a ne trebaju ništa od nas u našoj sadašnjoj formi, ali Ti trebaš priznanje koje ti On daje.

Božanstvo može u?initi 1 ?ovjeka ja?im u svakom pogledu nego svi ljudi skupa.

Ono što smijem re?i je da ste još tu zbog vašeg pomankanja razumjevanja.Ne misli da smo "mi" nego "Ja". "Mi" ?e do?i kasnije u drugom svijetu.

Q:

Ako je "Krist" došao u drugoj eri, zašto nije izvršio svoju misiju?

A:

Budi pažljiv šta govoriš, štetiš si. Pravi Krist je napravo svoju dužnost potpuno i uspješno, sad je na vama red. Ako ne uspiješ, ne krivi Božanstvo. Božanstvu se ne može zamjeriti na Zemaljskim stvarima.

Kad se ope?ete, da li okrivljavate Sunce koje održava život na Zemlji i dalje od toga ili krivite sebe jer ste ležali satima rade?i ništa na plaži bez zaštite?

Izjava od Insidera:

Ovo je bio moj zadnji post, gotovo je. Ovo je prema Uzvišenom Zakonu koji je viši od moje familije ili bilo koga ovdje na Zemlji i još više. Manjina ga daje dalje kad joj narede Viša Bi?a, shvatite to. Postoje 2 neželjena pokreta koja su se trebala dogoditi za koje ja znam.

Ostao bih duže, iako su skoro sva podru?ja pokrivena. Odgovorio sam najviše koliko sam mogao na najjednostavniji na?in na koji sam mogao. Morao sam pisati brzo s razlogom.

Ako odaberete: zahvaliti Dobrome gdje sve ima po?etak Bi?a, jer to je Uzvišeni zakon koji vam daje priliku da se vratimo u originalno stanje, sijet kojemu doista pripadate, jer Njgova mo? Nježnosti se primjenjuje na opravdane ispravke koje iskusite svaki dan.

Štujte Viša bi?a koja rade prema Jednom Uzvišenom Zakonu, koja su maifestacije/emanencije Jednoga, za dokazivanje života u svim poljima, zadržavaju?i ih i daju?i te stvari za svoju dobit, vode?i vas do oslobo?enja i više. Kad se obra?ate Božanstvu (pro?itajte opet) budite pažljivi da dobro artikulirate, ne zahtjevajte, govorite, molite, nare?ujte, predlažite, pitajte... to su ga?enja, samo izjavite i napravite svoj posao. Shvatite pitanja koja sam postavio odgovaraju?i vam, rekao sam više nego što ?itate, šaljite dalje.

Kraj