Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Indigo djeca - hibridna rasa


Da li su INDIGO djeca Reptilska HIBRIDNA rasa!?

U seriji “Taken“, režiranoj od Spielberga, a po istoimenoj knjizi “Taken” - Dr. Karle Turner prikazuje se kako nas Greysi ve? dekadama otimlju i sugerira nam se da su oni naši svemirski prijatelji koji nam samo žele dobro i ho?e nam pomo?i da postignemo ve?i stupanj svijesti i mentalno-psihi?ke / ESP sposobnosti i ttp:/to poboljšavanjem naše DNA, umjesto da se STVARI prikažu kakve ZBILJA JESU, a to je da Reptili stvaraju hibridnu rasu tijela koja se mogu spojiti sa dušama jakih OPS frekvencija, ili tijela / portale koji su podložni njihovom telepatskom kontaktu, ne bi li tako osigurali portale / tijela za neposrednu telepatsku, a tko zna kakvu još i drugu - direktnu ili indirektnu kontrolu stanovništva, u ovom periodu prijelaza na 4D.

Sve je to u seriji upakirano u djevoj?icu Allie koja je masterpiece genetskog inženjeringa Greysa / Reptila / Orionaca - OPS hijerarhije.

Kako se Allie uklapa u sveprisutnu pri?u o “Indigo djeci”?

Reptili / OPS hijerarhija znaju da se na Zemlji sada poja?ano inkarniraju bi?a koja su “visoko spiritualno razvijena” i OPD po svojoj prirodi, jer dolaze da pomognu kandidatima za 4D OPD - da se probude i spreme za Žetvu / Talas / Val, te da pomognu da se generalno pove?a nivo svijesti/ svjesnosti / znanja na Zemlji, koliko je to mogu?e.
Na osnovu toga su Reptili smislili jedan Masterplan, kako da medju ta bi?a ubace i svoje OPS igra?e. Geneti?kim inženjeringom su stvorili hibridnu rasu tzv. “Indigo djece” koji imaju pove?ane mentalno/psihi?ke sposobnosti i to tako što su generacijama otimali za to genetski pogodne ljude i “igrali se” sa njihovom DNA, da bi ti kandidati onda opskrbili adekvatan podmladak.

Za Reptile nije problem biti bi?e sa razvijenim psihi?ko-mentalnim / ESP sposobnostima, visoko inteligentni, telepate, vidoviti, … ipak su oni na jednom višem nivou svjesnosti od nas.

Ali kako su oni po svojoj prirodi OPS - za njih je VELIKI problem biti OPD - tj. imati suosje?anje za druga bi?a koja osje?aju, imati savjest, samilost i dobrotu prema drugima - tj. teško im je glumiti da imaju sve te osobine - kad ih nemaju.

Vjerovatno su se pitali: kako efektivno upakirati OPS reptilske hibride da prodju pod “spiritualno razvijena bi?a”, u ovo doba, u kojem se pove?ano inkarniraju “visoko spiritualno razvijena bi?a sa srcem i dobrotom”?

Pa lijepo: izmisliš novu ideologiju: nazoveš ju “Indigo djeca” - super pametna i visoko mentalno/ intelektualno razvijena (i zato im prevladava INDIGO boja aure), ubaciš tu ideologiju kroz duhovno bi?e “Kryon-a” kanalizirano od Lee Caroll-a u masovnu svijest, a onda kroz razne instance kontrolnog sistema to širiš dalje, postaviš sve temeljne osobine koje ti imaš kao poželjne i koje kao takve u toj novoj ideologiji nove “Indigo djece” treba da budu bitne i CIJENJENE: ekstremno visoka inteligencija, telepatija, vidovitost, telekineza itd., i onda propagandom strpaš sve u isti koš: tvoje OPS “mentalce, bez suosje?anja, hladne, ohole, prora?unate, nasilne i arogantne” i one druge “spiritualce, sa srcem i dobrotom” i nazoveš sve “Indigo djeca”.

Normalni ljudi na Zemlji ne?e skužiti razliku, barem dok ne bude kasno. A ako po?nu shva?ati: ti ?eš psihološki uzvra?ati udarac: “Što ti imaš protiv “Indigo djece”, ljubomoran si i zavidan jer tvoje dijete nije “Indigo”. A moje je pametno, može pogledom micat ?aše i zna svašta.”

A ti dokaži da nisi ljubomoran na divljeg (ADHD) oholog i nasilnog psiho-hibrida, sa totalnim nedostatkom empatije - što neki opisuju i sa “ima kraljevsko držanje.”

Što sprije?ava OPS visoko inteligentna bi?a sa pove?anim psihi?ko mentalnim/ intelektualnim ESP sposobnostima, koja nemaju ni savjesti, ni samilosti, ni suosje?anja, niti sažaljenja - da kontroliraju i manipuliraju ostatak populacije? Da prave i nasilje gdje i kako stignu!?

Ništa.

A kako ?e normalan ?ovjek, koji je ionako izmanipuliran do daske i ne vidi ?ak ni prst pred nosom kad se o ovim temama radi - UO?ITI razliku izmedju bi?a sa kvalitetama srca ( OPD ) i bi?a sa pove?anim psihi?ko / mentalnim sposobnostima, ali bez osje?aja ( OPS ) - kad se danas SVI zajedno trpaju u jedan veliki koš NEW AGE “Indigo djece”?

I na koga ?e se normalan ?ovjek sa dušom, željan duhovnog i duševnog razvoja ugledati da mu služi kao primjer - ako ne zna razlikovati u “novim idolima” koji se nude i ne zna prepoznati koje su tu kvalitete bitne? A koje UOP?E nisu poželjne?
Pa da onda u sebi razvija OPD kvalitete duše koje su bitne kao npr.: suosje?anje, poštovanje, samilost, savjest itd., i koje ?e ga sprije?iti da koriste?i eventualne razvijene kvalitete uma (telepatija, vidovitost, ESP itd.) manipulira, kontrolira i iskorištava druge za svoju korist i profit - kao što to radi OPS hijerarhija?????

I pogotovo, kako ?e normalan ?ovjek razvijati SVJESNOST o svim ovim mogu?nostima, kad se upravo Greysi i njihov genetski dizajniran podmladak na TV-u propagira kao “slatka, pametna i nevina dje?ica koja SAMO bezrezervno i bezgrani?no pomažu - kao Allie”?

Dakle, name?e nam se zaklju?ak da su SVA ta NOVA INDIGO / KRISTALNA / ZVJEZDANA djeca ista. Draga, pametna i slatka. I da ho?e pomo?i.

E, pa nisu.

Nisu sva “Indigo djeca” ista.
Nisu sva “Indigo djeca” vrhunski duhovno razvijena bi?a. Barem ne u OPD smislu u kojem ja shva?am duhovno razvijena bi?a.
Neka potje?u direktno iz OPS geneti?ko-inženjerskih laboratorija Reptila i Greysa.

Mary Rodwell je klini?ki hipnoterapeut, koja je suosniva? “Australian Close Encounter Resource Network-a” (ACERN), vice-predsjednik “Star Kids Project Ltd.”, osnovanog od Dr. Richard Boylan i autorica knjige: “Awakening: How Extraterrestrial Contact can Transform Your Life”.

Mary je imala hipnoterapeutskih iskustava i došla u kontakt sa oko 1000 osoba koje su bile otimane.

O svim tim dokumentiranim iskustvima sa otimanima od strane vanzemaljaca je Mary održala i => govor na “United Nations Affiliated Conference” u Montrealu.
=> U?esnici te konferencije

Njen zaklju?ak nakon 10 godina rada sa otimanima, od kojih je mnogo djece, iz svih tih stotina otmica je EKSTREMNO naivan, jer ona vjeruje da OTMICE ALIENA služe SPIRITUALNOM BUDJENJU i boljem “galakti?kom kontaktu sa našom svemirskom bra?om”. ( Aha, malo morgen. )

Doduše, ona ne isklju?uje mogu?nost da otmi?ari VANZEMALJCI dolaze iz dimenzije koja je paralena našoj ili ?ak sa drugih planeta.

=> ?lanci i iskustva otimanih sa webstranice Mary Rodwell

Jedna od otimanih, Tracy Taylor, 30 godišnja žena, pri?a o tome kako je razni alieni posje?uju OTKAD ZNA ZA SEBE, komuniciraju sa njom telepatski i vode je na svoje svemirske brodove, prepuna je rije?i hvale za ta bi?a, budu?i da ona sebe smatra “poslanikom” aliena u našem svijetu.

“Alieni su mi dali specijalan talent. Visoka sivkasta bi?a koja sam vidjala od rodjenja do svoje devete godine su oduvijek za mene bila kao bliska obitelj. Vodili su me na svoj svemirski brod i mogla sam hodati unaokolo bez ograni?enja i komunicirati slobodno sa svim bi?ima. Budu?i da sam osje?ala jedinstvenu povezanost sa njima, ubrzo sam zaboravila sve fizi?ke razlike, kao da uop?e ne postoje barijere, kao da smo ISTI.”


=> Crteži vanzemaljca
i Pri?a Tracy Taylor

***

Jedna druga žena, Ann Andrews pita: “Why did you take my son?” ( Zašto ste mi uzeli sina?)
Njena cijela obitelj ima iskustva sa otmicama. Njoj su VANZEMALJCI ukrali 3 mjeseca star fetus iz utrobe, uvjeravaju?i je da je to za njeno dobro, jer ne bi preživjela trudno?u. Fetus je kod VANZEMALJACA, kod kojih je nastavio “živjeti”, narastao u sina imenom Nathan, koji se ?esto telepatski javlja mami. Ann je o svojim iskustvima napisala knjigu: “Abducted”.

***

Dr. Richard Boylan - http://www.drboylan.com - psiholog, klini?ki hipnoterapeut i tajnik Academy of Clinical Close Encounter Therapists (ACCET) u Americi, na osnovu svog dugogodišnjeg iskustva sa otimanima i pra?enjem njihove djece vjeruje da su roditelji te djece otimani te da se manipuliralo na njihovoj DNA, da bi se dobio podmladak koji je sposoban za telepatiju, telekinezu i ESP.

=> ?lanak Mary Rodwell, “Star Children” gdje navodi izvod iz knjige Dr. Richarda Boylana o “Novoj djeci” koju on naziva “Star kids”:

Dr. Richard Boylan kaže:

“Oni ?esto izgledaju kao odrasle osobe u dje?jim tijelima. Imaju znanje koje je daleko iznad njihovih godina.

Telepatsko down-loadiranje informacija i podataka, ?esto tijekom sna - pove?ava raspon i perspektivu u kojoj ova djeca “operiraju”.

Izvanzemaljski doprinos ovom fenomenu može do?i ili od genetskog inženjeringa, telepatskog povezivanja svijesti kao i direktnom inkarnacijom jednog ET-ja u ?ovje?je tijelo.

Dijete je za?eto od roditelja koji su sami “iskusili otimanja” i njegov genetski materijal je ili djelomi?no vanzemaljski ili je ljudski, ali promjenjen da bi ova djeca imala sposobnosti koje su iznad prosjeka.”

Rije?i jedne mame o njenom 4 godišnjem djetetu:

“On zna što ja mislim, završava moje re?enice za mene i osje?a bol kada i ja osje?am. Nedavno je govorio o “zlo?estima” koji ga kradu po no?i. Uzasno se brinem. I kaže da ?e me upoznati sa VANZEMALJCIMA jednog dana. On kaže da neki zgledaju kao mi, a neki koji ga posje?uju u njegovoj sobi izgledaju kao teletubbies.

On kaže da oni lebde, a ne hodaju i kaže da pri?aju sa njim cijelo vrijeme. Kaže za Greyse da nisu zli, samo da izgledaju zastrašuju?e. Oni dodju kroz zidove i mogu postati nevidljivi kad god to ho?e, ali su i dalje prisutni.
Oni ga posje?uju da bi ga nau?ili stvari koje ne u?i u školi. Takodjer pri?a o tome kako su alieni “radili” na njemu, u njegovom trbuhu, zabadali su svoje prste u njegovo uho, a glava u podru?ju ?ela ga boli.”

Jedna 5-ogodišnja curica je rekla svojoj majci:

“Vi niste moji stvarni roditelji. Oni su u zemlji bajke. Vi ste ovde samo da bi pazili na mene. Ja ina?e zapravo ne izgledam ovako kako izgledam. Ne mogu ti re?i kako izgledam, jer bi te strašno uplašila.”

Jedna druga majka:

“Moj sin kaže da su ET oni koji izaberu roditelje, a ne djeca. On kaže: djeca su genetski promjenjena prije nego što su rodjena. Oni su dobili VANZEMALJSKU DNA.”

Ostali interesantni izvori o ovom fenomenu:

O abdukcijama i manipulacijama Reptila i Greysa i ostalih OPS kreatura, prema stvarnim dogadjajima: => Dr. Karla Turner:Taken”, “Masquerade of Angels”, i “Into the Fringe”.
Dr. Karla Turner i otkrivanje NLO & vojnih otmica i eksperimenata na ljudima

Budd Hopkins - http://www.intrudersfoundation.org/inside.html - u svojoj knjizi “Intruders” smatra da je plan aliena da se geneti?ki “mješaju”/ hibridiziraju s nama, nakon što je proveo godine istraživa?kog rada sa otimanima i uvijek otkrivaju?i da su VANZEMALJCI najviše zainteresirani za ljudsku spermu i jajne stanice.

Ostale knjige gdje se takodjer pri?a o hibridizaciji:

Budd Hopkins: “Missing Time” (1982), “Intruders” (1987),
Whitley Strieber: “Communion” (1987),”Transformation” (1988), “Confirmation” (1998),
David M. Jacobs: “Secret Life” (1992), “The Threat” (1998),
Kenneth Ring: “The Omega Project” (1992),
John E. Mack: “Abduction” (1994)

Svijetom kolaju informacije da je SADA 90% sve djece na ovom svijetu u dobi do 10 godina - “Indigo”.

A sada se zapitajte: što mislite koliko od njih su reptilski hibridi?

Koliko od njih su direktno telepatski povezani sa 4D OPS i redovito kontaktirani od njih?

Koliko smo mi “normalni” u stanju da te hibride prepoznamo i da se kontroli i manipulaciji odupremo?

Da li se još stignemo osvijestiti i sagledati stvari oko nas onakve kakve one zbilja jesu?

Pojam “Indigo djeca” potje?e od Nancy Ann Tappe, koja je prvi put dokumentirano na planeti, prije Lee Carolla, upotrijebila rije? “Indigo” u ovom kontekstu 1982. godine u svojoj knjizi ‘Understanding Your Life Through Color’, jer je po?ela vidjati tu boju u aurama djece: http://skepdic.com/indigo.html
Nancy je prva procjenila da ih danas na svijetu ima oko 90%, a onda su tu “procentažu” sa vidjenjem aure ili bez nje, preuzeli i mnogi drugi autori tekstova o “Indigo djeci”.

E, sada: jesu li neka “Indigo djeca” hibridi Reptila, usadjeni u tijela žena da bi se rodila tijela pogodna za inkarnaciju duša jakog OPS polariteta na ovaj 3D svijet? Ili su oni samo jaki OPS kontejneri - nešto kao jaki OPS organski portali / psihopate - u koje se u bilo koje vrijeme može “downloadirat” neki reptil, ( kao što su na sli?an na?in i Greysi telepatske sonde Reptila ) ili neki program, projekcija, što god?
Jesu li injžerirani da budu telepatski povezani sa 4D OPS i da u 3D telepatski ili direktno fizi?ki kontroliraju ostatak stanovništva?

Da li su možda “Indigo psihopate” rodjeni da izazivaju nered i nasilje onda kad im se aktiviraju programi, chipovi, što god?

Nancy Ann Tappe je, kad je bila intervjuirana od Jan Tober, autorice knjige “The Indigo Children” (1999), rekla: => Ova mlada djeca - sve i jedan od njih koji su do sada ubili svoje roditelje ili prijatelje iz škole - su bili Indigovci.

Prosto re?eno: Indigovci su kako izgleda ve?inom psihopate i nisu tu da nam pomognu, nego su tu da rade nered, nasilje i da služe kao portali za svoje hiperdenzitetne gospodare iz OPS hijerarhije.

Naravno, MATRIX kontrolni sistem ?e u?initi sve da nas normalne ljude ( ov?ice ) hipnotizira kako su Indigovci - super, mili, dragi i posebni i kako je to njihovo NASILJE, oholost i arogantnost, ( TIPICNE I TO JAKE OPS karakteristike) NEOPHODNO POTREBNO da bi se nama svima skupa pove?ala svijest. (Aha,…malo sutra.)

Elizabeth Kirby kaže u => ovom ?lanku: “Indigovici Eric Harris i Dylan Klebold su pobili pola škole u Columbine High School, ( ovo vam je svima poznato - iz filma “BOWLING for COLUMBINE” ) bez krivnje, bez suosje?anja, oni su prosto osjetili potrebu da trebaju ubiti te ljude, odlu?ili su da ?e ih ubiti, a onda su ih i upucali.”
Timothy McVeigh, bombaš iz Oklahoma City-ja je isto bio Indigovac, kaže Elizabeth.

Na koncu: meni se ?ini da bi usporedo sa prou?avanjem Indigovaca trebalo pod hitno po?et prou?avat => PSIHOPATIJU i PONEROLOGIJU.

Osim toga obavezno prou?iti:
HIBRIDNA RASA izmedju vanzemaljaca i ljudi JE VE? MEDJU NAMA.

 

-----------------------------

Preneseno sa: http://svjesnost.com/?p=42