Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Kako matrica manipulira emocijama?

 

Indukcije emocionalnih drama, žetva emocionalne/spiritualne/životne energije, prepoznavanje manipulacija, metode obrane/zaštite od manipulacija

Jeste li se ikada razljutili zbog događaja koji su se kasnije ispostavili kao trivijalni? Da li se oko vas dešavaju sitnice, koje sasvim “slučajno” pritišću vaše emocionalne rane / slabe točke? Učini li vam se ponekad da, kao da netko “iza zastora” pritišće na vaše gumbiće? U mnogim slučajevima, netko ili nešto ZBILJA PRITIŠĆE.

U ovom članku se radi o emocionalnoj zaštiti i obrani protiv nevidljivog neprijatelja koji se okorištava i profitira vašim pretjeranim doživljavanjem i proživljavanjem negativnih emocija. Ovaj tekst se usredotočuje na centralno pitanje u ovoj stvari, na pitanje ekonomije “loosh-a”.

“Loosh” je Robert Monroe-ov naziv za kvantitativno određenu spiritualno/emocionalnu energiju, koju proizvode fizička bića kao npr. ljudi, koja je vrlo visoko cijenjena roba u očima nefizičkih bića koja se ovom energijom hrane. Iako to nije jedina funkcija matrixa, matrix djeluje kao mehanizam/mašina, koja ekstrahira tu životnu energiju od ljudi, tako što ih podvrgava sinhronizirano aranžiranim emocionalnim dramama.

Ovdje ćemo diskutirati o:

- prirodi emocija,
- o tome tko manipulira emocijama preko matrixa,
- njihovi načini napada i
- koje su metode zaštite.

Priroda emocije

Znanost promatra emociju kao završni produkt kemikalija i hormona koji utječu na naš živčani sustav, produkt koji se može osjetiti, ništa više. Uistinu, takve kemikalije u našim tijelima su samo fizičke komponente jednog sveukupnog metafizičkog procesa. Tijelo je spojeno sa dušom, što ne znači da se duša spaja sa tijelom i sa stanicama tijela sa silom, kako bi se recimo spojila dva magneta ili magnet sa željeznom prašinom, nego duša generira morfogenično polje, koje ima tendenciju da djeluje na neurone i ćelije tijela, tako da se one “slučajno” ponašaju, tako da odražavaju ponašanje duše. Morfogenično polje mijenja vjerojatnost staničnih događaja, na takav način da izrazavaju volju duše.

Kada duša, na primjer, osjeća emociju ljubavi, neuroni u mozgu se “slučajno” ponašaju u određenom obrascu, koji bi bilo koji neuropsiholog koji “očitava” rad mozga te osobe preko EEG-a, interpretirao kao odgovarajući upravo toj emociji.

Tijekom života u fizičkom tijelu, duša i tijelo su jedno s drugim snažno spojeni. Nečija dnevna svijest, ego, živi na granici između fizičkog mozga i metafizičke duše, što znači da on može doživjeti iluziju emocije uz pomoć droga. Takve umjetne indukcije i “pritoci” emocija se stvaraju kroz fizičko tijelo, a ne kroz dušu. Bilo kakvo, takvo generiranje emocija preko fizičkih metoda, vodi samo generiranju krivih emocija.

Razlika između istinite i krive emocije leži u njihovom porijeklu. Postoji samo jedna prava emocija, ljubav, i postoji samo jedan izvor za to, Bog. “Ljubav” i “Bog” nemaju ovdje u ovom kontekstu njihova uobičajena značenja; ljubav ovdje ne znači fizičku intimu između parova i Bog ne znači personificirano božanstvo. Ljubav je ovdje definirana kao kreatorska energija, originalna volja Boga, koji je razdvojio izvornu prazninu u pozitivan i negativan prostor i vrijeme, ljubav je jedna emocija koja je ispunjena istinom, znanjem i svjesnosti. Bog je definiran kao izvorno sjeme svijesti od čega je proizašla sva stvarnost i svaka individualna svijest, Bog je beskrajna opskrba istinitom emocionalnom energijom sa kojom su ljudi energetski spojeni i kojoj imaju pristup.


Žderači emocija

U drugim člancima stranice (www.montalk.net), korišten je klasifikacijski sustav nultog, prvog i sekundarnog reda bića za razdvajanje osnovnih tipova svijesti. Bog je biće nultog reda, ljudi su bića prvog reda bića, a misaone forme ili bića bez izravne energetske veze sa Bogom su bića drugog reda. Također, postoje emocije nultog, prvog i drugog reda. Božja volja je emocija nultog reda i koja je iniciirala “Veliki Prasak”. Emocija prvog reda je istinita ljubav koju ljudi mogu doživjeti, ta emocija istine, znanja i svjesnosti. Emocije sekundarnog reda se sastoje od svega ostalog, od prividne ljubavi, požude, mržnje, straha, ljubomore i prezira. Ovo su krive emocije, jer ne potječu od Boga, nego od iluzije. Loosh je izraz za emocionalnu energiju, i “negativan loosh” podrazumijeva krivu emociju, dok “pozitivan loosh” znači istinitu emociju.

Bića drugog reda su glavni iskorištavači matrixa, jer oni se hrane emocijama drugog reda, onima koje njima najvise odgovaraju. Film Matrix je metaforičko predstavljanje ovog fenomena. Metaforičko predstavljanje je u činjenici da su mašine pretvorile ljude u baterije, iako bi mogli imati mnogo više električne energije da su pribjegli nuklearnoj/atomskoj energiji. U stvarnosti, metafora je aludirala na činjenicu, da “mašine” ili bića sekundarnog reda energetski žele loosh, a ne struju, a nema boljeg generatora loosha od čovjeka.

Da bi emocije mogle biti konzumirane od bića drugog reda, one moraju biti prerađene u jednu vrstu “ukusne” frekvencije i moraju biti “spremljene/sprovedene” u oblast postojanja u kojoj vladaju bića drugog reda.

Zbog toga matrix nastoji da vas ispuni sa negativnim emocijama i da vašu svijest odvuče čim dalje od istine, tako da su vaše emocije spremne za žetvu.

Dinamika emocija

Emocije su u jednu ruku analogne elektricitetu. Postoji statični i dinamični elektricitet, koji je poznat kao struja. Isto tako mogu emocije biti statične ili dinamične.

Dinamične emocije su loosh energija, koja uvijek može biti iskorištena za konstruktivnu fizičku ili spiritualnu djelatnost ili koja jednostavno protiče kroz nas u eter.

Sva vaša prava emocionalna energija dolazi od vaše veze sa Bogom, samim tim što ste čovjek, svjestan i živ. Vi primate tu energiju od Boga, da bi aktivirali mnoge vaše višlje mentalne ili spiritualne funkcije, ali morate jos uvijek uzimati fizičku hranu, da bi održavali tijelo. Što vi sa vašim rezervama loosha radite je vaša stvar, ali matrix bi najradje da vaš loosh transformirate u jednu negativnu formu i predate tu svoju energiju u jednu imaginarnu realnost, tako da je matrix može “ubrati/požnjeti”.

Statična emocija je psihološki rečeno, potisnuta emocionalna energija. Emocija, kao kvantificirana supstanca, ne može biti ni od koga stvorena niti uništena, osim od Boga. Ovaj zakon konzervacije nije ništa novo, mnogi autori i psiholozi znaju za ovu činjenicu.

Kada iskusite negativne emocije i kada ih ne izrazite, ne propustite ili ne transformirate u nešto pozitivno, one postaju neka vrsta parazitarne misaone forme, jedna rupa u auri i spiritualni teret. Osjećati bijes je svakako u redu, ali ostati bijesan na jedan ne-konstruktivan način nije u redu i to dolazi od jedne iluzorne komponente vaše percepcije i vašeg pogleda na svijet. Drugim riječima, zato jer vaš pogled na svijet, vaša percepcija, nije bazirana na kompletnoj istini, postali ste bijesni i niste uradili ništa po tom pitanju, osim da ste to ignorirali i potisnuli.

Ovakve parazitarne misaone forme ćemo u ovom članku nazivati “unutarnje misaone forme”. One imaju takvo ponašanje, koje vodi direktno do srži vaše duše i uzimaju vam energiju iz emocionalnog rezervoara. Ako vi te unutarnje misaone forme i dalje potiskujete, one se napuhuju sve više i više.

Svaka rupa u vašem loosh rezervoaru, prouzrokovana jednom unutarnjom misaonom formom, koja potiče iz potisnutih emocija, snižava kapacitet i volumen vašeg “primanja” loosh energije od Boga. Čim više potisnutih emocija imate, tim više rupa u auri imate i tim manje svoje vlastite loosh energije imate na raspolaganju.

Možemo si te misaone forme predstaviti kao napuhane vreće/balone prepune loosha, koje samo čekaju na to da puknu. Da bi dobio pristup ovim rezervoarima, matrix ih mora otvoriti sa specijalnim ključem i to tako da se vaša svijest na njih koncentrira, što ima za posljedicu da se otvore prolazi iz tog balona, a to rezultira eksplozijom dinamične energije, koja onda provali u eter i može biti ubrana od matrixa.

Na ovaj način matrixu uspijevaju dvije stvari: izazivanje dinamičnih emocija u vama i njihovo direktno ubiranje ili prasnuće vaših potisnutih energija i dopuštanje da od toga sazre nemjerljivo “blago” za matrix. Često matrix radi i jedno i drugo, istovremeno osiguravajući da dinamične emocije ostanu i dalje potisnute, te tako jos više narastu za jednu kasniju žetvu.


Načini i metode napada


Matrix i oni koji kroz njega djeluju napadaju ljude iz različitih razloga, uključujući sabotaže, eksperimente i žetvu loosha. Napad je neprijateljski čin, sa namjerom da više koristi napadaču nego napadnutom objektu.

Započnimo s tim, kako matrix žanje statične emocije. Kako smo rekli, matrix mora koristiti ispravan specijalni ključ, da bi otvorio zatomljeni i potisnuti rezervoar loosha. Ovaj ključ je jednostavno neki sinhronicitet u vašoj okolini, koji pritisne na jednu potisnutu emocionalnui reakciju u vama i tako pokrene lavinu.

Ovaj prekidač se sastoji iz prethodnih preciznih proučavanja i izračunavanja matrixa. Matrix točno zna koje dugmiće kod vas mora pritisnuti i kako. Izvor ovog prekidača može biti nešto što vi čitate, neka ključna riječ, pjesma, ime neke osobe, jedan san ili bilo što, što netko drugi kaže ili napravi.
U slučaju da vi nešto čitate, vi sami kreirate taj sinhronicitiet. U slučaju da se na dugme pritisne tako da netko drugi nešto kaže ili učini, dešava se ista stvar, ali pri tome je manipulirana još jedna osoba. Svatko je podložan napadima proporcionalno manjku svjesnosti.

Mislite uvijek na slijedeće:

KAD VI NE KONTROLIRATE SVOJE PONAŠANJE, KONTROLU IMA UVIJEK NEŠTO DRUGO.

To može biti matrix, unutarnje misaone forme, vanjske misaone forme, subliminalna programiranja, muzika, razni privjesci - eniteti u vašoj auri, telepatski prijenosi vanzemaljaca ili čak i pozitivno vođstvo vašeg VIŠEG JA ili inuticije. Kojeg od ovih ćete poslušati, ovisi o vašem generalnom raspoloženju, generalnoj emocionalnoj “klimi” vašeg bića.

Emocije nastaju na osnovu percepcije i da bi privukli pozitivno vođstvo, moramo imati pozitivnu percepciju, koja je u jednoj liniji s istinom ili čim više približena istini, tj. objektivnoj stvarnosti ili objektivnom stanju stvari. Čim je vaša percepcija realnosti točnija/istinitija, tim je bolje vaše raspoloženje i tim ste manje prijemčivi za negativne utjecaje iz negativnih izvora.

Naravno, kad bi čovjek živio sam na svijetu, ovaj savjet bi bio vrlo jednostavan. Nesretnim slučajem, svaka osoba s kojom ste u kontaktu, bilo da je to prijatelj, član obitelji ili neki stranac, znači svaka osoba je podložna manipulacijama kroz raznorazne sile. Čim su ovi ljudi nesvjesniji, tim je lakše i jednostavnije da ih se manipulira. Svjestan znači biti svjestan vaših radnji i preuzeti odgovornost, tako da svaki put kad nešto radite, znate 100% da to radite vi, sa svojom voljom, a ne da neka, bilo kakva suptilna sila, upravo sada pokušava da vas uvuče u nešto čime ćete u nekom drugom čovjeku izazvati negativne emocije.

Ljudi sa kojima ste povezani mogu također biti manipulirani da pritisnu na vaše dugmiće, da sabotiraju vaše planove, da vas povrijede, bez da su oni sami toga svjesni. Najveći izazov za sve koji su svjesni ovih manipulacija je kad netko koga vi volite ili kome vjerujete postane kanal za napad, postane nesvjesni igrač u ovoj igri negativnih sila, tako da vam nanese patnju ili bol, ne bi li sile matrixa požnjele vašu emocionalno/spiritualnu energiju. Djeca, supružnici, partneri u ličnim i poslovnim vezama su najčešći kanali napada.

Takvi ljudi mogu biti manipulirani do te mjere, da vam prouzrokuju toliki stres, čak i da sami sebe povrijede, da vas totalno krivo percipiraju, da totalno krivo percipiraju situaciju u kojoj se nalazite ili dogadjaj koji se dešava i da vas direktno napadnu. Jedna vanjska sila manipulira emocije i percepciju ovih osoba do te mjere, da ih to navede da istresu svoj bijes i svoje frustracije na vama. Ovi ljudi su uvjereni da imaju kontrolu nad svojim ponašanjem, ali u stvarnosti to uopće nije tako.

U takvim slučajevima se obično dešava i jedna direktna promjena/manipulacija njihove duše/emocija umjetnim sredstvima. To mogu biti fizička sredstva, kao na primjer elektromagnetski signali kontrole uma kao i uključivanje/pojačavanje djelovanja fizičkih implantata, hipnoza, štetne kemikalije, kao i metafizička sredstva, na primjer eterički implantati, promjene u čakrama, priljepljivanje negativnih entiteta ili cak jedan psihički utjecaj na daljinu. Bez obzira o čemu se radilo, ta osoba tada stvarno nije ona sama, i ono što je najbolnije u tome je da ta osoba toga nije ni najmanje svjesna.

Manjak svjesnosti dovodi takvu osobu u oblast iluzije i krive percepcije. Kad je jednom tamo, onda je za matrix i njegove izvršne sile i organe lako da u njenu svijest iniciraju krive preododžbe, špekulacije i slično. Čim netko ima nedovoljno, jako malo ili čim manje informacija o odredjenoj situaciji, tim više ce početi špekulirati o tome. Matrix jednostavno čeka na priliku kada ce moći tiho i potajno dovesti čovjeka do totalno krivih zaključaka.

Takva sabotaža se dešava obično s ciljem da se razdvoje dvije osobe ili da se podijeli jedna grupa, koja predstavlja opasnost za planove matrixa. Najlakše se desi tako nešto kad je jedna ili više osoba prilično nesvjesnija nego ostali i tako lakše postane kanal za napad. Bilo da je samo jedna ili su oboje nepažljivi, izmedju njih vlada manjak totalnog razumijevanja za ličnost i okolnosti onog suprotnog. To može biti ili iz nedostatka interesa, nedostatka vremena da se drugi bolje upozna ili iz straha, ignorancije ili nepovjerenja. Ovi zadnji faktori uzrokuju da je ta veza/povezanost u vrlo visokoj mjeri ranjiva i otvorena za potencijalnu sabotažu.

Strah stvara nepovjerenje i dovodi do ignorancije prema činjenicama koje govore protiv paranoičnih špekulacija. Strah i nepoverenje ograničavaju razmjenu podataka između onih kojih se napad tiče. Kod nedostaka informacija dolazi do špekulacija, a špekulacije vode do manipuliranih krivih zaključaka i dolazi do prekida veze zbog međusobnih nerazumijevanja. To je taktika: podijeli pa vladaj.

Zbog toga je ljubav i povjerenje između dvoje ili više budnih i svjesnih ljudi najveća moguća opasnost za matrix, buduci da ti ljudi čine jedno nepobjedivo i nerastavljivo jedinstvo, koje je puno moćnije nego zbroj pojedinačnih jedinki. Tako da matrix mora promatrati ovo jedinstvo kao jedan entitet i mora postići da netko napada ovaj entitet izvana.
Mreža ili grupa je u svakom slucaju jača nego jedna osoba.

Takva mreža je nemoguća između pojedinaca koji nisu kolinearni. Kolinearnost je kvaliteta dijeljenja istog smjera duhovne evolucije, čak i ako postoji razlike u svjesnosti. Dva pojedinaca koji su kolinearni, ali ne jednako svjesni, mogu se pobrinuti za ugodno podučavanje / iskustva u učenju. Ali dva koji nisu kolinearni će biti u sukobu, jer svaki će imati otpor u odnosnu na drugog i oba idu u različitim smjerovima. Među kolinearnim pojedincima, prepreka koja omogućuje matrixu da stvori razlike i iskrivljenosti u percepcijama i smetnje u radu je tek razlika u stupnju svjesnosti. Tako da, ono što je najvažnije za kolinearan par/grupu je da budu međusobno potpuno iskreni, da stoje na istom temelju i da idu u istom pravcu.


Metode zaštite i obrane


U vecoj slici matrix je samo jos jedan, iako monumentalan uređaj za učenje, nešto kao velika zagonetka ili kao puzle za čovječanstvo. Sve zagonetke imaju rješenja, odnosno to je njihov razlog za postojanje: biti riješen. Priznajući da matrix i eksploatacija čovječanstva imaju mjesto u prirodi stvari, ne podrazumijeva da bismo ga mi trebali prihvatiti i podrediti mu se. Prepreke postoje da bi se preko njih prešlo, zagonetke postoje da bi bile riješene, zlo postoji da bi bilo izbalansirano. Ako ćemo se odnositi prema matrixu primjereno s obzirom na njegovu istinitu univerzalnu funkciju, onda mi moramo pojedinačno, svatko za sebe, prevazići matrix.

Da bi prevazisli sposobnost matrixa da preko specijalno sihnhroniziranih kljuceva pritišće na naše emocionalne dugmiće, potrebno je prije svega da se riješimo negativnih unutarnjih misaonih formi, da ih isključimo, eliminiramo i da se pobrinemo da ne nastaju nove. Doduše, možda je nemoguće to ostvariti do savršenstva, medjutim, u ovom pravcu se mogu naparaviti veliki i odlučujući koraci.

Postoje mnogobrojne knjige koje se bave sa iscjeljivanjem emocionalnih rana i o tome kako se ljudi mogu riješiti negativnih, samouništavajućih nesvjesnih programiranja (unutarnje misaone forme). Doduše ove metode variraju u njihovoj kompleksnosti i efektivnosti, ali svima im je osnovna ideja da ljudi sami moraju pronaći svoje unutranje misaone forme i onda ih se riješiti, tako da ljudi sebi osvijeste one krive percepcije i emocije koje su sa tim unutarnjim misaonim formama povezane, da shvate da su percepije bile pogrešne i da te krive percepcije zamijene sa novima tj., zamijene sa jednim novim shvaćanjem o stanju stvari koje je puno bliže istini.

Znači: prepoznavanje i nalaženje misaonih formi, riješavanje, zamijenjivanje sa novim shvaćanjima.

Nanovo stvaranje unutarnjih misaonih formi se može spriječiti tako da čovjek na osnovu povećane svjesnosti promijeni svoju percepciju i svaki put se odmah riješi i kroz sebe propusti bilo koju vrstu negativne emocionalne energije koja bi se u njemu mogla nakupiti. To znači, da ako na primjer matrix pokuša u igru uvesti jedan novi sinhronicitet, koja ima za cilj da se po-igra sa tvojim emocijama i u tebi probudi besmisleni bijes, ako tada tvoja percepija na osnovu povećane svjesnosti odlično funkcionira, to na tebe neće uopće djelovati, nego će jednostavno proteći kroz tebe ne dodirnuvši te.

Sjeti se slijedeće scene iz Matrixa:

Neo: Što mi pokušavaš reći? Da mogu izbjegavati metke?
Morfej: Ne, Neo. Pokušavam ti reći da kad budeš spreman, ... nećeš to ni morati.

Ako ti više nemaš tvoje negativne unutarnje misaone forme, tvoje emotivne reakcije neće biti veće od samog prekidača. Ne postoji razlog da se zadržavaju ili pokušavaju kontrolirat metci, ako oni jednostavno mogu proći kroz tebe, bez da te dodirnu.

Bijes sam po sebi nije tako loša negativna emocija, kad se on konstruktivno propusti kroz sebe, on prouzrokuje probleme samo kad se potiskuje.

Prezir, ljubomora, mržnja i osjećaji krivnje su nasuprot tome vrlo negativni, jer je jako teško ove emocije primjeniti konstruktivno. Ove četiri sadrže u sebi nepokretnost, pasivnost ili bezobzirno uništenje.

Prezir u sebi sadrži jednu iluzornu nadmoć, koja se bazira na iluzornim kriterijima i ne pomaže čovjeku ni najmanje da se pomakne napred, on je obično pokretač za razdor, raskol, iskorištavanje i potiskivanje.

Ljubomora je emocija manjka, nesigurnosti, opsjednutosti ili jedne iluzorne predstave o tome da se nešto mora posjedovati po svaku cijenu - kroz osjećanje ljubomore, automatski se izbacuju ogromne količine loosha u eter.

Mržnja je jedna dinamična emocija, koja šalje jednu konstantnu negativnost u fizičku i etersku okolinu. Kad se proživljava, mržnja vodi destabilizirajućem uništavanju.

Osjećaji krivnje su jedan od glavnih producenata loosha. Oni su jedan besmisleni pokušaj duše da popravi prošlost. Medjutim, ne može se “popraviti” ono što se desilo i ova emocija ne ide nigdje drugdje nego ravno u usta matrixu.

Ovo je uobičajem način da matrix skuplja energiju; matrix u principu samo pritišće na dugmiće i otvara svoja usta da se nahrani.

Ispravan način, za izaći na kraj sa osjećajem krivnje je osloboditi se te emocije, tako da shvatimo i razumijemo to što se desilo i što je dovelo do stvaranja osjećaja krivnje, te da se riješimo tada nastalih misaonih formi, promjenimo percepciju i ubuduće izbjegavamo da u budućnosti i dalje ponavljamo uzroke za osjećaje krivnje.

Što je čovjek svjesniji, to sve manje i manje odgovara na manipulativne pokušaje matrixa, to jest, njegovo unutarnje emocionalno stanje postaje sve manje i manje ovisno o vanjskim faktorima.

Percepcija je tu glavni ključ: dok god se vaša percepcija, odnosno doživljavanje svijeta, ljudi i vas samih ne promjeni, bit ćete uvijek na isti način otvoreni za istu vrstu emocionalne manipulacije.

Ako ne izvlačimo pouke iz lekcija ili obuzdavamo emocije, ne radimo ništa pozitivno, jer obe stvari vode prema staganaciji rasta i razvoja našeg bića.
Svjesnost i razumijevanje su neophodni za rast i razvoj našeg bića i bez svjesnog procesuiranja emocija i lekcija kojih se od njih uče, rast se ne dogadja.

U slučaju da još nismo naučili lekciju, nema podražaja za rast, a sa zatomljenim emocijama, rast je ugušen. Obje ove stvari stvaraju potražnju za buduće napade matrixa i ranjivost prema daljnim matričnim manipulacijama, kako bi dobili priliku za učenje lekcija.
Većina nas smo nesavršeni i imamo lekcije za učiti i još uvijek imamo rane i zatomljene emocije. Stoga, mi možemo očekivati konstatno testiranje od ljudi i situacija sa kojima se svakodnevno suočujemo. Budući da je sve što postoji: lekcije, idealan cilj bi bio učiti lekcije čim potpunije, efikasnije i čim lakše moguće.

Dok promatrate pogreške ostalih i stječete njihove lekcije za sebe, morate u bilo koje vrijeme računati sa neočekivanim testovima, koji će nastojati pritiskati vaše gumbiće. Činjenica je da je razina vašeg bića nedovoljno visoka da ostane nezahvaćena od prekidača koji je neminovan da vam pruži potencijalne lekcije koje još niste apsolvirali i onda ćete i doživjeti negativne emocije.

Ako pokušate zaustaviti i hladno potisnuti takve emocije - to samo vodi suzbijanju i potiskivnju emocija, što je problem kojeg dožive mnogi ljudi kada se prisile biti fini i sretni svakog trenutka, svakog dana. Zatomljene emocije se pojave na površini kasnije, u povećanoj formi i mogu dovesti do svakakvih psiholoških problema i zdravstvenih problema, ako suzbijanje emocija potraje duže i ako je suzbijanje emocija vrlo intenzivno.

Medjutim, rješenje nije u suzbijanju emocija, nego u njihovoj transformaciji.
Sjetite se da u kojem god pravcu je koncentrirana vaša svijest, u tom pravcu je usmjerena vaša energija. Što znaci, da bi transformirali vašu energiju i konzervirali je, vi morate raditi dvije stvari, usmjeravati vašu svijest na OVDJE i SADA i pokušati da dobijete čim objektivniji pogled na situaciju, čim objektivnije razumijevanje situacije da bi je transformirali. Ova metoda je dobro poznata medju učenicima Gurdjieffa and Mouravieffa i objašnjenje koje možete pročitati ovdje je pojednostavljena metoda, da bi se postiglo brše i lakše razumijevanje iste.

Da bi ilustrirali ovu metodu, zamislite sebi situaciju u kojoj netko kaže nešto što vas jako uvrijedi ili jako razljuti, ali ne radi nikakvu štetu nikom i ničem drugom, osim vašem egu. Ovo je moglo prouzrokovati snažan dotok negativne emocionalne energije, koja bi mogla, ako niste dovoljno pažljivi, biti usmjerena direktno u pravcu te osobe ako vi izgubite vaš osjećaj za SEBE same i ako postanete hipnotički razbješnjeni time što je ta osoba rekla. Umjesto da se fokusirate na taj prekidač, od krucijalne je važnosti da se koncentrirate na svoje vlastito UNUTARNJE STANJE u tom trenutku, da osjećate vašu vlastitu emocionalnu energiju u vama.

Dok ostajete ovako centrirani sami u sebi, osjetite taj unutarnji dio vas koji je SMIREN, koji opaža i koji razumije i identificirajte se sa njim - sagledajte i pogledajte situaciju kao jako bezveznu i smiješnu i pokušajte da razumijete ISTINITI razlog zbog kojeg se ta situacija dešava: možda je to samo još jedna MANIPULACIJA MATRIXA i jedna lekcija za vas.
Ako ovo uradite kako spada, ovaj proces transfomira negativni loosh i konzervira pozitivan loosh i treba da manifestira skok iz vaseg emocionalnog stanja ljutnje u stanje radosti.

Ovo je u svakom slučaju lakše reći nego napraviti, pogotovo ako se uzme u obzir rijeka stresnih hormona i adrenalina koji upravo tada struje kroz vaše tijelo, ali ako vježbate, ovo postaje sve lakše i lakše.

Ono što je tu najvažnije su koncepti samosvjesnosti i znanja.

SAMO-SVJESNOST je ono sto usmjerava vašu energiju prema vama samima, umjesto da je troši “tamo negdje vani”.

ZNANJE je ono sto vam pomaže da imate dovoljno i objektivno razumijevanje te situacije.

Na primjer, neki ljudi sebi jednostavno ne mogu pomoći u njihovom neprimjernom ponašanju, kao što si ni pas ne može pomoći - on se jednostavno pomokri na sred ceste. Ali vama ne pada na pamet da se razbjesnite na to što se pas olakša na sred ceste, jer to je u njegovoj PRIRODI.

Kada sasvim jasno razumijete bit i smisao “prekidača”, biti će vam lakše da objektivno sagledate kompletnu situaciju i da u sebi “nadvladate” bujicu negativne reakcije. Budite sigurni, da ako se i dalje držite obrazaca reagiranja tako da u vama proključaju negative emocije, da još uvijek niste naučili lekciju.

Jedan od najčešćih kamena spoticanja i nerazumijevanja koji vodi tome da se vi osjećate uvredjeno i povredjeno je sadržan u rečenici: “PA, kako je MOGAO, ja nikad ne bi mogao uraditi TAKVU STVAR!?? Odgovor je prilično jednostavan i JASAN: “ON nije kao VI. I ON nije VI.
On funkcinira drugačije, iz kojeg god razloga.

Ova fraza izražava pretpostavku da ste vi identični njima. Jasno je iz slučaja o psu da izmedju vas i psa postoji velika razlika, i tako je za vas manje uvredjujuće kad vidite da pas mokri na sred ulice, nego da vidite čovjeka da radi to isto.
Ali samo to što neko izgleda kao čovjek, ne znači da on psihološki ili čak metafizički gledano funkcionira na isti način na koji VI FUNKCIONIRATE.

Vi morate shvatiti da svatko funkcionira na drugačiji način i da je ono što VI NIKADA NE BI MOGLI uraditi, da je to u nekim slučajevima za druge ljude sitnica i da oni to MOGU uraditi, bez da trepnu ili da razmisle makar i djelićem sekunde, da li će vama njihove riječi ili djela na neki način nanijeti bol, uvredu ili povredu.

U slučajevima gdje svaki pokušaj da se emocije transformiraju, negativne emocije ne mogu biti transformirane, one IPAK moraju biti izražene, sve samo ne POTISNUTE, jer će inače postajati daljnje unutarnje misaone forme i doprinositi će tome da u vama postoji jedan napuhujući balon negativne emocionalne energije, statični rezervoar loosha, kojeg matrix može vrlo lako, bilo kada probušiti iglom i inicirati novu provalu i bujicu dinamične negativne energije.

Privremeno “otpuštanje” negativnih emocija može biti vrlo jednostavno, kao na primjer vrištanje ili udaranje šakom po stolu ili lupanje jastukom po krevetu ili može biti na jedan “lakši” način, kao na primjer pisanje nečega ili plakanje. Ovo se odnosi isključivo na slučajeve kad stvarno ne postoji neki konstruktivan/vanjski način da izadjete na kraj sa dogadjajem ili situacijom u kojoj ste se našlli.

Kad razumijete da se neki emocionalni prekidači ubacuju u vašu okolinu sa zlim namjerama, samo da bi isprovocirali vašu negativnu burnu emocionalnu reakciju, to je sasvim dovoljno da shvatite da morate uvijek biti na oprezu. Najbitnije je da shvatite da morate izbjeći špekulacije i da se morate koncentrirati na činjenice.
Kada na primjer jedna žena, osjetivši parfem na reveru odijela njenog muža počne špekulirati, doživjet će uskoro emocionalnu krizu jer će pomisliti, njen muž je vara sa jednom drugom, dok taj parfem u stvarnosti potječe od jedne nametljive prodavačice koja je htjela prodati parfem, dok je on slučajno prolazio pored nje, dok je kupovao neke druge stvari u dućanu.

Da se koncentriramo na činjenice je od esencijalne važnosti, ukoliko želimo spriječiti matrix da uništi jednu potencijalno pozitivnu vezu. Ako se dvije osobe u smislu dijeljenja informacija izoliraju i ako imaju otpor prema tome da se otvore i da se odnose jedna prema drugoj s povjerenjem, svaka od njih može biti na taj način manipulirana da počne špekulirati i da se na taj način postigne da se raspadne ta veza.

Da su mogli rasčistiti mirno i staloženo sve informacije i sve teme koje su bile izmedju njih, mogli su zaključiti da su njihove špekulacije bile krive. Neravnoteža u nivoima percepcije u jednoj vezi dovodi do razdora, ukoliko nedovoljno budna, nepažljiva ili nepovjerljiva osoba postane kanal za napad.

Cilj emocionalnog menadžmenta nije da postanemo ne-emocionalni ili emocionalno hladni i da uopće ne reagiramo na svijet. Cilj emocionalnog menadžmenta i zapravo bilo kojeg ezoteričnog rada je da razdvojimo naše unutarnje stanje od vanjskog ponašanja, reagiranja i djelovanja.
I da ne baziramo naše spontane reakcije na našem unutarnjem emocionalnom stanju.

Oni kojima su poznata učenja Gurdjieffa, znaju o čemu je riječ kad se govori o unutarnjoj konsideraciji (razmatranja, uzimanja u obzir) i vanjskoj konsideraciji.

Unutarnja konsideracija uključuje reagiranje na osnovu vaših unutarnjih misli, percepcije i emocija.

Vanjska konsideracija uključuje reagiranje, akcije i ono što kažete ljudima oko vas, obracajući pri tome pažnju na te druge ljude, na njihove osjećaje, nivo svjesnosti, njihovo unutarnje stanje i stupanj razvoja njihovog bića.

Vaše unutarnje stanje i vaša reakcija moraju biti neovisne jedna od druge, jer to je jedini način na koji se možete osloboditi matrixa. Sve dok su ove dvije stvari povezane, vaš UM može biti kontroliran putem okoline, a okolina je kontrolirana od matrixa.

Ono sto vi radite, ne mora reflektirati ono što vi osjećate.

Razdvajanje osjećanja od djelovanja je jedan extremno važan koncept kada se suočavate sa jednom negativnom situacijom. Ovo ne značu da POTISKUJETE emocije ili da postanete emocionalno mrtvi, to znači da treba da postanete emocionalno odgovorni i u idealnom slučaju da proširite svoju svijest toliko da možete sagledati cijelu situaciju objektivno.

U onom momentu u kojem je prekidač neutraliziran i to procesom trenutne samo-svjesnosti i razumijevanja, unutranja bitka je vec dobijena. Vanjska bitka se može nastaviti ako je to potrebno. Nemojte napraviti pogrešku i ujediniti osjećaje i djelovanje.

Ako ste razumijeli i primjenili taj koncept unutarnje i vanjske konsideracije, postignut ćete da umjesto ljutnje ili bijesa, znači umjesto negativnih emocija, osjećate staloženost, sigurnost i radost, a vanjske akcije ce biti odraz tog razumijevanja i shvaćanja, u bilo kojoj formi koja je potrebna da se neutralizira ili ukloni vanjska prijetnja.

Unutranja pobjeda mora uvijek prethoditi vanjskoj pobjedi, u obrnutom slučaju bi samo dalje hranili matrix ili pomagali planovima negativnih sila. Lakše je da napravite greške u rješavanju problema dok ste još uvijek bijesni. Dok ste u negativnim emocijama, vaše razmisljanje je izvrnuto.

Medjutim, naše emocije su od vitalnog značaja za naše postojanje, jer one su naše pogonsko gorivo. One vam pomažu da shvatite i razumijete stvari koje vi sa nivoom vašeg bića morate naučiti da bi mogli rasti i dalje razvijati svoje biće. Kao sto smo rekli prije, emocionalni menadžment ne znači da POTISKUJETE emocije ili da postanete emocionalno mrtvi, to samo znači da treba da postanemo emocionalno odgovorni i u idealnom slučaju, da proširimo svoju svijest toliko da možemo sagledati cijelu situaciju objektivno, da unutarnja stanja razdijelimo od vanjskih djelovanja, te da naučimo transformirati negativne emocije u pozitivne.

Sa rastom vašeg vlastitog bića, vaše emocije će sve više i više postajati vaše vlastite, nego da budu samo puke mehaničke reakcije na vanjske stimulanse.

Emocije daju gorivo za unutrašnji i vanjski rast, a pozitivne emocije daju najbrži i najunčikovitiji način za postizanje toga.

Problem sa onima koji odaberu biti neemocionalni ili koji na bilo koji drugi način obuzdavaju njihove emocije su da oni često imaju nedostatak i bića i razumijevanja, koje će unijeti u njihova djelovanja i zato oni ostaju pasivni pojedinci ranjivi kao jagnjad.

Ako negativne emocije počnu rasti, one vam tako pokazuju da je tu neophodan rast još jednog vašeg dijela, rast svijesti, svjesnosti, shvaćanja i razumijevanja.

Kao što je Gurdjieff isticao, sanjarenje je vrlo veliko traćenje emocionalne energije. To ne znači da se morate odreći sanjarenja, ali barem pokušajate obuzdati negativna maštanja o osveti, mržnji, požudi i strahu.

Emocionalni menadžment nema apsolutno ništa sa New Age “pozitivnosti”, koja se propagira u New Age krugovima i koja znači ignoriranje i potiskivanje negativnih emocija, te jednu vrstu poniznosti, mekoće i pasiviteta.

Ignorirajući doživljavanje i proživljavanje negativnih emocija stvarate samo daljnje rezervoare negativne emocionalne energije, koja će eksplodirati kad tad i na koju se matrix opet može putem sinhroniziranih prekidača priključiti kad hoće.

Znači, ono što je bitno je:

- konstantan trud za rast i razvoj vlastite svijesti,

- širenje i mjenjanje percepije i opažanja, tako da opažanje sve više i više odgovara istini i objektivnoj stvarnosti,

- razlučivanje izmedju unutarnjeg stanja i vanjskog djelovanja, izmedju unutarnjih emocija i vanjskih reakcija,

- transformiranje negativnih emocija u pozitivne, objektivno sagledavanje situacije/istine, razumijevanje i shvaćanje,

- iskorištavanje pozitivnih emocija za optimalno rješavanje vanjske situacije.

Trebat će vam malo vremena da ovo naučite i da ovakve lekcije i integrirate u ponašanje, jer one moraju doseći podsvijest.

Zadržite jedan lagodan stav prema životu i trudite se da konstantno povećavate nivo svojeg bića i svijesti, tako što ćete učiti lekcije na lak način.
Sjetite se, negativne situacije ne moraju biti popraćene negativnim emocijama, ako je vaša percepcija točna i i bazirana na istini.

Veze izmedju dvoje ili više kolinearnih ljudi ili kolinearne grupe koje su ispunjene povjerenjem, otvorenosti i iskrenošću, čine vrlo moćnu mrežu, koja matrixu postaje neprobojna za korupciju.

---------------------------

Thanx to Fingolfin, http://galaksija.info/forum/viewtopic.php?t=1400

Prijevod i sažetak izvora: http://montalk.net/matrix/64/emotional-management