Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Tjelokradice - Susan Reed - stranica

PreskoÄŤi sadrĹľaj

SadrĹľaj:

  1. Tjelokradice - Susan Reed
  2. stranica
  3. stranica
  4. stranica (trenutno prikazana)
  5. stranica12. Razotkrivanje ostalih reptilskih gostoprimaca

Nabrajanje imena

Ettissh mi je rekao imena nekih dobro poznatih ljudi reptiliana. Imenovao je ne samo politi?are nego tako?er i glumce - Tom Cruise! Oni se trebaju infiltrirati u sve pore društva. Imenovao je dva ?lana kraljevske obitelji, princezu Anne i princa Philipa, te objasnio da nisu svi ?lanovi kraljevske obitelji reptiliani, to je opisano pod plemstvo.

Naveo je još jednu poznatu glumicu, Emmu Thompson, te da oni promoviraju odre?ene vrste filmova, a Tom Cruise je gotovo ubio suradnika koriste?i oružje #1, i da napadaju filmske redatelje. Reptiliani žele proizvodnju samo odre?enih filmova. On je ?ak imenovao i jednu tenisa?icu, Virginiu Wade. Naravno, tu su i politi?ari, a 70 posto ameri?ke vlade je reptiliansko. Kako bi druk?ije mogli kontrolirati globus, ako nisu prisutni u svim aspektima društva? Tu su i kopnene snage poput Briana, koje pokrivaju zemljopisna podru?ja paze?i na aktivnosti usmjerene kontra njihovog plana, prikupljaju genetske uzorke napadaju?i ljude poput mene koji rade na podizanju svijesti. Oni traže visoko svjesne ljude i dovoljan im je susret ili telefonski razgovor da bi mogli prepoznati njihove vibracije. U alienskom bi?u se oglasi implantat koji je tamo postavljen posebno za tu namjenu. Oni zatim dodaju mrežu (vidi anti-viša svjesnost). Dokaz njihove prisutnosti u svim podru?jima društva koji imam je da se Brian koristio istima. Kolega iz Yahoo-a pomogao mu je da hakira moj e-mail sandu?i?, oružja su ispaljena na mene u udaljeno podru?je druge države ubrzo nakon mog dolaska, Brian mi je rekao da on ima mrežu suradnika kojima se koristio za pra?enje moje lokacije tijekom mojih putovanja drugim zemljama, a proputovala sam puno otkad je sve po?elo pokušavaju?i pobje?i od njega i njihovih oružja.

P - Imenuj mi neke reptiliane? - Kako izgledate?

E - Oni žele izgledati potpuno obi?no – normalno - kako nitko ne bi posumnjao da su išta drugo doli kakvima se prikazuju. Oni nikada ne izgledaju k'o hipici, to je zadnje što bi mi htjeli.

Predsjednici

E - Franklin Roosevelt,

P - Zašto niste uvijek predsjednici?

E - Pa jesmo ponekad, ali draže nam je ne biti pod svjetlima reflektora - okrivite Busha, a on nije razlog.

P – A ?etverogodišnji mandat?

E - Pa to nije dovoljno dugo, zar ne, puno posla za samo ?etiri godine, mi bi radije bili na vlasti duže bez prekida, ali to je ve? poznato. Više smo iza kulisa, tako?er i zbog toga što ne želimo da se upire prstom na nas.


Ameri?ki politi?ari

E - 70 posto ameri?ke vlade smo mi. - 70 posto ameri?ke vlade su ljudsko/reptilski - Donald Rumsfield, Condoleezza Rice, Colin Powell – ne pri?am ti. Henry Kissinger, John Ashcroft, John Snow, Richard Shelby.

Britanski politi?ari

E - Britton je jedan (politi?ar Ujedinjenog Kraljevstva), Macmillan (politi?ar UK), ministar obrazovanja UK, ministar vanjskih poslova UK. Bilo tko povezan s vanjskim poslovima vjerojatno je da ?e biti jedan u bilo kojoj zemlji. Vlada UK - iza kulisa.
Njema?ki politi?ari

E - Helmet Schmidt - on je.

Bankari

E – Bankari jesu - ve?ina jest. Nelson Rockefeller, Rockefellerovi - neki jesu neki nisu. Vanderbiltovi - ve?ina njih jesu, James D. Wolfensohn (predsjednik Svjetske banke). Glavne face Natwest banke su, HSBC, Halifax, ve?ina banaka.
UK kraljevska obitelj

E - Princeza Anne i princ William.

Glumci

E - Tom Cruise je jedan - trebamo ih posvuda - neke filmove ne bi trebalo snimati -- tako da on može do?i do drugih glumaca koji rade stvari koje on ne želi. Tom Cruise radi na promoviranju ratova - Top Gun - on promi?e odre?ene vrste filmova – on više napada redatelje nego glumce (oni pokušavaju zaustaviti new age filmove) – ozlje?uje isto kao i Brian (vidi oružja), ozljedio je glumca s kojim je nekad sura?ivao - skoro je ubio nekog prili?no starog – netko ga je otkrio i on ga je pokušao sredit - on koristi okruživa? (vidi oružje #1). - Gotovo je umro – prestao je raditi – nedavno - dobro poznat – snimili su film zajedno.

E - Mi ne želimo da se snimaju filmovi o alienima, osim ako su ?ista fantazija, Bliski susreti - taj film nismo željeli.

E - Britanska glumica koja se udala za Kennetha Brannagha je jedna, Emma Thompson - tako da ona zna što se doga?a - tako da drugi filmovi ne mogu biti snimljeni - ona se samo muva okolo i saznaje što se doga?a - dobiva puno uloga – mi se pobrinemo za to - dobiva puno pomo?i. Mi financiramo filmove, mi smo iza mnogih filmova - njezina je uloga da sprije?i realizaciju filmova.

E - Virginia Wade je jedna.


13. Njihova tajna oružja

13.(a) Uvod

Postoji više vrsta oružja koje ?u opisati ovdje, od kojih sam ve?inu iskusila na vlastitoj koži. Ne znam kako se ona nazivaju tako da ?u ih navoditi kao oružje #1-#7. Opisat ?u ih najbolje što mogu, me?utim ona su neuobi?ajena, koriste tehnologiju koja prelazi granice onoga što ljudi znaju o tome. Ta se oružja ispaljuju sa neba, možda iz satelita, barem tri od njih. Prolaze kroz zgrade, i u ku?e. Pitam se da li oni koriste tehnologiju Nikole Tesle? Nakon godina iskustva uz njega (Briana – op. prev.), saznala sam sljede?e: -

ORUŽJE #1: SLUŽI ZA UBIJANJE I IZGLEDA KAO DA JE ŽRTVA IMALA SR?ANI UDAR. UVIJEK NO?U, VRIJEME SMRTI 2:40 ILI NEŠTO IZA.

ORUŽJE #2: SMRTONOSNO, IZAZIVA MOŽDANI UDAR, VALNA DULJINA SE KORISTI ZA PRIJENOS KEMIJSKI STVORENIH KRVNIH UGRUŠAKA.

UBIJANJE U SKUPINAMA: NJIHOVI LONDONSKI SASTANCI ODRŽAVAJU SE U ROYAL ALBERT HALL-U KAO SLOBODNOZIDARSKI (eng. – Freemasons op. prev.). OPONENTE UBIJAJU ORUŽJIMA #1 I #2:

#3: NE-SMRTONOSNO, PRIVREMENI U?INAK - ODJEDNOM SE IZ VEDRA NEBA OSJE?ATE JAKO DEZORIJENTIRANO U NEMOGU?NOSTI NORMALNO FUNKCIONIRATI. RU?NI URE?AJ, NE VE?I OD KREDITNE KARTICE, KORISTI SE ZA ISPALJIVANJE TOKSI?NE ENERGIJE/TVARI. OBI?NO SE ISPALJUJE NA DALJINU. MOŽE SE KORISTITI PROTIV JAVNIH GOVORNIKA.

#4: NE-SMRTONOSNO, TRAJNI U?INAK. UZROKUJE OP?U SLABOST UKLJU?UJU?I DEPRESIJU, MENTALNU SUPRESIJU, NAPETOST, TUPILO. ŠALJE SE IZME?U CCA 12:00 I 22:00 SATA. VRHUNAC JE OKO 15:00, POSLIJEPODNEVA SU NAJGORA. RADNI U?INAK JE SMANJEN.

#4a: MASA OTROVNE ENERGIJE/TVARI SE UME?E U ATMOSFERU S CILJEM SUPRESIJE SVIH NAS. ŠALJE SE IZME?U PODNEVA I 22:00 SATA (CCA).

#5: NE-SMRTONOSNO, TRAJNI U?INAK. OVO UZROKUJE TJESKOBU KOJA JE POSLJEDICA ODAŠILJANJA ŠTETNIH VIBRACIJA U TIJELO, A UKLJU?UJE I TAJMER. POSTOJI STANKA TIJEKOM NO?I.

#6: NE-SMRTONOSNO, PRIVREMENI U?INAK. KORISTI SE U 2:40 PO NO?I. STVARA NAPETOST.

#7: NE-SMRTONOSNO, TRAJNI U?INAK. IZAZIVA DEPRESIJU. KORISTI SE NA AKTIVISTIMA.

IZVOR NEKIH OD ORUŽJA JE STROJ POVEZAN S NJIHOVIM SVEMIRSKIM BRODOVIMA.

ZLOSTAVLJANJA SLUŽE?I SE VLASTITIM UMOVIMA.
VIZUALIZACIJE.

NAPREDNO VJEŠTI?ARENJE:
CRNA MAGIJA U KOMBINACIJI S RADIO-VALNIM POJA?ANJIMA EKSTREMNO NISKIH FREKVENCIJA (eng. – ELF).

Oružja broj 1 i 2 obi?no su smrtonosna. Oružjem #1 je pucano na mene, no sre?om sam preživjela, vidi kasnije oružja broj 3 do 7 koja su ne-smrtonosna i precizniji naziv bi im bio metode oslabljivanja, sva ona uklju?uju energetski štetne valove, ili energije/tvari, ili kako ih je Brian zvao, otrovne ?estice koje vrše supresiju tjelesnih sustava, poput imunološkog sustava, živ?anog sustava, mentalnih procesa, te emocija. U?inke tih oružja na tijelo, može o?istiti voda. Najmanje 20 minuta pod jakim mlazom poslužit ?e svrsi. Postoje i druga oružja, koja nisu navedena ovdje, kao ona iz osobnog iskustva Andrew-a Hennessy-a, koji kaže: "Tri puta su pucali na mene iz orbite, - sve oko mene, u radijusu od 200 metara, osvijetlilo se plavo-bijelom svjetloš?u - a jednom iz ru?nog oružja, iz blizine ".

Ako dobijete s oružjima 3-7, ne?ete imati pojma kako je to u?injeno, ali ?ete dobro znati da više niste svoji. Zašto se odjednom osje?ate loše? Vi ste fizi?ki i psihi?ki u redu, ali ne osje?ate se dobro, što bi moglo biti uzrok tome? Zašto su popodneva tako loša, to je od oružja broj 4. Što je uzrok ovoj napetosti? Što je uzrok depresiji - to su njihova ne-smrtonosna oružja. Može vam se dogoditi da niste spavali dobro, rano se probudili, - oružje #5. Pod stresom ste bez ikakvog razloga; opuštenost je stvar prošlosti, osjetljiviji na infekcije; djelo ve?ine ovih oružja. Nestat ?e i najmanji tra?ak mira koji ste možda imali. Iscrpljivani ste, a da nemate pojma od koga i kako. Moram objasniti da sam prije Briana bila u izvrsnoj formi, ve?inu vremena poslove sam obavljala s lako?om, nikada nisam bila bolesna, ni ime svog doktora op?e prakse nisam znala koliko sam ga rijetko vi?ala. Bila sam lucidna i vrlo smirena osoba. Nisam imala povijest bolesti. Tijekom prve godine poznanstva s njim konstantno sam bila iscrpljivana/oslabljivana na na?ine opisane pod oružje. Drago mi je re?i da sam u vrijeme pisanja ovoga, slobodna od svih tih oružja, i vrlo fit i dobro, to sam postigla uz poprili?no neugodnosti.

Sve se ovo sigurno ?ini vrlo ?udnim, no oni su stvarni i djeluju da bi iscrpljivali, a da ih se ne otkrije. Istina, op?a otupjelost, osje?aj isklju?enosti, ili stres se ?ine kao dobra objašnjenja za to što se doga?a, a opet, što je stres? Ja nisam imala razloga biti pod stresom, zapravo sam u svom životu zaobilazila sve što bi ga moglo izazvati, otišla sam ?ak i na odmor i leže?i tamo na plaži ipak osje?ala efekte. Mentalno je bilo sve u redu sa mnom i vjerujem da su me pokušavali u?initi naizgled manje pouzdanom, i razvaliti mi život zbog onoga što sam znala, a to i je svrha djelovanja tog oružja. Kako je itko drugi mogao znati da mi je to što sam proživljavala bilo nametnuto kad sam se zaklela na šutnju, rekla sam Brianu da ne?u pri?ati.

Kako zasigurno znati da li živite s ljudsko/reptilskim: ako živite s ljudsko/reptilskim, kao što sam ja živjela, postoji siguran na?in kako prepoznati da su reptiliani. Zbog razloga koji su sastavni dio njihovog posla moraju raditi na svojim ra?unalima izme?u dva i tri sata po no?i, nekoliko dana tjedno. Nema praznika. Oni ne?e dopustiti da ih gledate dok to rade. Brian je tako radio, i morao je i?i u krevet rano, oko 22:00 sata, kako bi se mogao probuditi u naj?udnije vrijeme, u, otprilike 2:00 u no?i.

13.(b) oružje #1: Izaziva sr?ani udar

Ettissh pojašnjava ovo oružje. Razgovor u nastavku iznosi detalje o tome kako Brian mora koristiti ra?unalni program za ispaljivanje tog oružja, i imati adresu žrtve. Stroj na nebu ispaljuje oružje u vidu projektila vibriraju?ih ?estica. Brian ga onda mora, uz pomo? fizi?kog ure?aja, opasati oko tijela, obi?no oko prsa.

Evo što je Ettissh rekao:

E – To je poput projektila usmjerenog na odre?ene to?ke vašeg tijela – on kaže stroju gdje se nalazite i koji dio tijela.

P - Kako?

E - Putem ra?unala (? Internet) - on ne može telepatski komunicirat s tim strojem, to mora biti u?injeno putem ra?unala – mi se ne trebamo baš uvijek svi okupiti - on ukuca vašu lokaciju u koordinate - kada je jednom upisana, stroj vam šalje taj projektil – to je štetna energija - ?estice energije koje vibriraju na vama neželjenoj brzini - one vas posisaju, prošuplje vas - vašu energiju, i ošte?uju vam organe.

E - Vrtlog (- senzacija koju sam osjetila primivši pogodak ispaljen iz tog oružja) je on, i stroj, i on ima napravu za to, i ona nije nevidljiva. A možeš je i prona?i, ako želiš - tu je uložen zajedni?ki trud - projektil biva ispaljen, a on ga omota oko vaše energije - On ga usmjerava -, On mu, sa svojim oružjem koje je fizi?ko, mora pomo?i prona?i put.

Ettissh mi je rekao kako je svrha ovog oružja ubijanje, a ubijaju tako da po nekoliko ljudsko/reptilskih (tri ili više) koriste oružje istovremeno. Oni su u stvari svaki u svojoj ku?i, u svojim sobama s ra?unalom. U mom slu?aju samo jedna osoba ga je koristila. Da nisam provela tako puno vremena u automobilu odmah nakon, ne bi bila toliko jako ozlije?ena. Ettissh je tako?er rekao da, ako žrtva ima zdravstvenih problema sa, recimo, srcem, onda i jedan sam da se koristi oružjem može ubiti, i to uvijek izgleda kao da je osoba umrla prirodnom smr?u. Oni uvijek koriste oružje oko 02:40 zato: 1) da bi bili sigurni da pucaju istovremeno, i 2) on mi je rekao da su u?inkovitiji u to vrijeme kada je svijet uspavan jer ima manje smetnji.

Vidjela sam da Brian ustaje u to vrijeme i radi na svom ra?unalu. Uobi?avao je rano i?i u krevet, pa pretpostavljam kako je razlog da bi mogao obavljati te no?ne zadatke.

Ettissh mi je rekao kako je NAJBOLJA ZAŠTITA ZA NEKOG DA SVIM JAVNIM SAVEZNICIMA OBZNANI KAKO NEMA PROBLEMA SA SRCEM I OBAVI PREGLED KOD LIJE?NIKA KAKO BI TO I DOKAZAO.

Evo mojih vlastitih iskustava: Ovo oružje je obi?no smrtonosno, no ako ga koristi samo jedan reptilian mogu?e je da ne ubije, i ja sam imala sre?u. Evo kako sam prvi put bila napadnuta. To je bilo izme?u 02 i 03:00 sata i bila sam budna, nisam mogla zaspati. Odjednom, iz vedra neba, na mene je ispaljen nekakav projektil i zaklju?ao mi se oko abdomena, to je trajalo oko 10 minuta. Osje?ala sam se sli?no kao da sam okružena CT skenerom, nekim nevidljivim. Htjela sam pobje?i; ve? zadnja dva dana sam željela napustiti Španjolsku jer me Brian obra?ivao s oružjem #3. I tako sam pobjegla prema aerodromu, bila je to vožnja od sat i pol, i za to vrijeme mi je toliko pozlilo da sam se okrenula nazad. Sad sam ve? osje?ala vanserijsku napetost, kao da mi se tijelo zgušnjava, i gubila svijest.

Nije tu bilo boli, ali osje?ala sam se kao da sam na samrti, organi mi nisu mogli raditi. Vra?ala sam se po pomo? od mojih susjeda, ali prije nego što sam dospjela do njih morala sam stati sa strane, uspjela se vratiti u auto i voziti, ali sam morala nastaviti sa zaustavljanjima i izlaženjima iz automobila, to mi je pomagalo, smanjivalo je napetost. Sada znam da je metal sprije?avao razgradnju tog oružja, tako da je vožnja zapravo pogoršavala stvar. Stigla sam do susjeda i pokušala ukloniti oružje pomo?u njihovog tuša, ribanjem tijela, obzirom je to uklonilo oružje #3. Ovaj put nije upalilo, oružje je prodrlo u moje tijelo i nije moglo biti uklonjeno vodom, našlo je svoj put unutra tijekom par sati koje sam provela u autu. Srušila sam se i, obzirom da sam se ugledala dole kako premotavam vlastiti život, bila uvjerena da sam umrla. Odveli su me u bolnicu, došla sam k svijesti i shvatila kako mi se abdomen još ja?e zgusnuo, poput stijene, kao da je život iscije?en iz mene. Imala sam problema s ostajanjem pri svjesti. Po?ela sam ispijati doslovno litre mlijeka, bila sam dehidrirala, ali bilo je nešto u vezi tog mlijeka što mi je pomoglo jer sam po?ela dolaziti sebi. Mlijeko mora da je apsorbiralo nešto te energije. Uzela sam još mlijeka, pa još više i osje?ala se bolje, no svejedno, to je samo donekle pomagalo.

U bolnici, pani?are?i, tražila sam Briana, susjedi su znali da njega krivim za to što se doga?a i svejedno su ga nazvali; mora da im je bilo teško za shvatiti kako bi mi Brian to mogao ?initi. Brian je tada komunicirao sa mnom. Uživao je u mojoj patnji i ?inilo se da se osje?a slobodnim biti ono što zapravo jest. Južno-londonski naglasak i psovanje su nestali. Obratio mi se vrlo rje?ito i rekao kako je pripadnik supresivne sile, ili globalne zavjere, i da je, gledano iz više perspektive, zlo u redu i sve je to dio igre. Tu igru ja nisam razumjela, to je sigurno. Potom me zadirkivao da im se pridružim i udam za njega. Ja sam mu tada rekla da su susjedi upoznati s tim da je on odgovoran. Ono što mi je u tom trenutku bilo zadivljuju?e je kako je tada bio u mogu?nosti maknuti sve tragove tog oružja iz mene. Jedno sam mu se vrijeme divila zbog toga, ali vjerujem da 1): - mu je re?eno, od strane njegovog vrhovnog vodi?a, da to u?ini, i 2) On je to u?inio kako bi izbjegao optužbu za ubojstvo. Tijekom tjedna mog oporavka u bolnici napravljeno je puno testova, no dijagnoza nije postavljena.

Brian je ispalio to oružje, a u to vrijeme je bio 20 milja udaljen, bilo je to iz satelita.

Drugi put kad je tim oružjem pucano na mene, pucao je netko drugi, netko koga je Brian zamolio da to u?initi. Bila sam u Finskoj, i ovaj put to mi je ispaljeno prema grudima. Nekoliko prethodnih dana obavljane su predradnje na mojim prsima, a sve s ciljem da me se ubije. ?ini se da rade na osobi prije negoli pucaju iz tog oružja. Opet je bilo izme?u 02:00 i 03:00 po no?i, i isto se doga?alo. Probijalo je svoj put kroz moj prsni koš koji je postajao sve tješnji i imala sam problema s disanjem, osje?ala sam se kao da ?u umrijeti dok se zatezao. Bila sam jako uplašena. Sre?om sam bila u blizini toplica, znala sam da ?e voda pomo?i i odvezena sam tamo, a mlaznice iz jakuzija uklonile su oružje nakon dva sata! Gotovo u potpunosti sam se oporavila i nije mi trebala bolnica. Ovo pruža dokaz da Brian nije sam i da ima mrežu suradnika diljem svijeta. To bi bila globalna zavjera.

13.(c) oružje #2: Izaziva moždani udar.

Ettissh mi je pri?ao o oružju koje je Brian htio upotrijebiti na mome ocu; bio je to jedan od njegovih mnogih dogovora koji su uklju?ivali odavanje reptilianskih tajni u zamjenu za usluge oko njegove neposlušnosti Brianu.
Ovo služi za izazivanje moždanog udara. To je oružje koje se koristi na potpuno isti na?in kao oružje #1. Me?utim, razlikuje se po tome što uklju?uje valnu duljinu kao prenositelja kemikalije. To je kemikalija koja napada krvne stanice i stvara ugruške. Nepoznata je službenoj znanosti, no sastavljena je kao spektar i zadržava se u tijelu napadnute osobe, i treba je tražiti kao spektar. Vrijeme smrti, tj. moždanog udara, ponovo ?e biti 2:40. I opet je potrebna adresa žrtve.

P - Pri?aj mi o tom oružju.

E - Oni ga ?esto koriste na svojim sastancima i izazivanjem moždanog udara ubijaju sve na svom putu koji im se ne svi?aju.
(Re?eno mi je da dva puta godišnje održavaju sastanke na kojima grupno rade na ubijanju svojih protivnika, vidi ubijanje u grupama)

P – Da li bi ti ljudi ionako imali moždani?

E - Naravno da ne, oni obi?no nisu otprije bolesni.

P - Ne moraš biti bolestan prije moždanog udara.

E – Mislim, nisu imali dovoljno visok faktor rizika, nije bilo za o?ekivat, no ukoliko im otkriju malo povišen krvni tlak, e onda smo im odmah za vratom - krv im u?inimo ljepljivom, - agregacija trombocita, u osnovi, moramo prvo raditi na njima, a onda prelazimo na ubijanje, kao što je Steve radio na tvom ocu, na njegovom srcu i na krvi, da lakše nastane ugrušak.
Me?utim, mi nismo primorani na predradnje, ne na našim okupljanjima, to je zato što kad puno njih radi zajedno izostane gnjavaža. Ti ljudi ?e biti ubijeni bez ikakvog prethodnog rada na njima. Ali oprezni smo pri odabiru jer ne želimo izgledati sumnjivo. Kad bi svi koji su nam nepoželjni imali moždani udar bilo bi to preo?ito, zato ih izmjenjujemo, moždani ili sr?ani udar su naši glavni na?ini ubijanja.

P – Na koji na?in funkcionira to oružje za moždani udar?

E - - dolazi na vas, poga?a vaše tijelo, vibrira, napada krv, stvara silne ugruške, mislim, masivne i mnoge, i tu vam je kraj. - To je nevidljiva sila koju mi proizvodimo, u njoj postoje ?estice koje stvaraju pustoš u vašem tijelu - slijepljuju stvari zajedno. Napadaju krvne stanice, izvana, i stani?nu membranu, i ?ine ih me?usobno ljepljivima. Tako?er stvara i druk?iju štetu.

P – Koji su drugi pokazatelji onoga što se dogodilo?

E – Smrt ?e biti trenutna, pra?ena masivnom trombozom (? nema izljeva krvi)

P - Nešto drugo što može pobuditi sumnju?

E – Smrt ?e nastupiti oko 02:40 iz ?ista mira, njihov krvni tlak može biti potpuno normalan prije udara, i to je pravi pokazatelj.

P - Ali na mom ocu je Brian radio?

E - Svatko koga ubiju mimo sastanaka, ubijen je na druga?iji na?in. Oni prvo moraju raditi na tim ljudi, a ovi moraju otprije imati poreme?aj zdravstvenog stanja, no mogu?e toliko slab da nikog ne zabrinjava, radimo na tome kako bi njihova smrt izgledala što normalnije, i u osnovi im krv u?inimo ljepljivijom ili možda radimo na njihovom srcu. Oni obi?no imaju povišen krvni tlak, a na nama je da to otkrijemo.

P - Kako?

E – Može im se prika?iti reptilianski entitet da bi saznali. - A onda njih ?etvero-petero služe?i se oružjem ubiju metu, i to sve iz ku?nih fotelja – i tako imamo metodu „iz vedra neba“ koja je ustvari ona koju bi netko trebao istražiti i izvu?i zaklju?ke. Samo da spomenem, drugu metodu je teže obraditi – bacite pogled na vijesti i tko je sve nedavno umro od moždanog udara, a da nam je nepoželjan, i možete biti sigurni da su ubijeni, svakodnevna pojava, i naravno mi volimo mnoštvo moždanih udara i bolesti srca jer one prikrivaju stvari, nitko ništa ne poduzima u vezi s tim, iako govore da poduzimaju samo dižu veliku buku oko "koliki nam je stupanj rizika oboljenja od bolesti srca" – ovo nije pod supresijom, zar ne -- Oni su ubili veliki broj ljudi na svom prošlomjese?nom sastanku. (Provjerite kako je umro mladi politi?ar koji se natjecao za ?elnika stranke)

P - Što to?no pošalju, je li to energija?

E - To nije s ove planete, iako oni to i ovdje proizvode, to nije nešto što bi vi mogli poznati.

P – Ima li u tome ?estica?

E - Ima valnih duljina.

P - Valnih duljina ?ega - zvuka?

E - Ne, valnih duljina kemijske supstance koja prodire u krvne stanice.

P – Kako prolazi kroz ozonski omota?? (?ula sam da se to ispaljuje ponad ozonskog sloja)

E - To je vrlo mo?no. Nije energija. To je kemijska tvar njihove proizvodnje koja je vrlo teška sve dok vas ne pogodi, DNK-zirana je prema vama, treba meso za koje ?e se prika?it, i nikamo ne ide dok ne pogodi ?ovjeka. Ova se cijedi na njih, a onda kemikalija prouzro?i pustoš.

P - Svakodnevna kemikalija?

E - Apsolutno ne, ne?ete mo?i ?uti za nju, to je kemikalija koju oni ispaljuju na vas, no ona vas mora dose?i, pa ju kombiniramo s nositeljem koji uklju?uje valne duljine.

P - Možete li vi prona?i tu kemikaliju?

E – To je samo mala koli?ina, oni ne znaju što tražiti, ali tamo je, i nije prirodno. Ako bi napravili obdukciju mogu?e bi mogli prona?i nešto, ali ograni?eni su da im promakne.

P - Zašto?

E - Jer to nije ljudsko, laboratoriji ne raspolažu ni?im sli?nim.

P- Sadrži li spektar?

E - Da, oni bi je tako mogli prona?i, biti ?e prisutna u vidu spektra. To je valna duljina prijenosnik kemikalije koju ne?e na?i jer ne poznaju tu kemikaliju, ali ?e biti prisutna kao spektar.


13.(d) Ubijanje na grupnim sastancima. Londonski sastanak je održan u Royal Albert Hallu kao no?ni masonski sastanak.

Oružja #1 i #2 na?in su na koji oni, na svojim grupnim sastancima, ubijaju ljude koji im se suprotstavljaju. Ti ljudi, obzirom na njihove skrivene agende, možda niti ne shva?aju da im se suprotstavljaju. Kao što je opisano u nastavku, oni se, pod krinkom masonskih sastanaka, mogu dva puta godišnje okupljati kako bi pobili protivnike iz svog okruženja. Londonski je održan u Royal Albert Hallu, i Ettissh opisuje kako Brianov sastanak iz listopada 2003. uklju?uje ubojstvo znanstvenika u Engleskoj koje se pojavilo i u novinama, uzrok smrti nepoznat. Ostali su novinari, politi?ari. Te smrti ?e se dogoditi istodobno i pod normalno im je razlog sr?ani ili moždani udar. To bi zasigurno moralo biti dublje istraženo.

Evo što je Ettissh rekao:

P - Kako ubijate ljude?

E - Jedan od na?ina kako to ?ine je da se okupe u jednu od njihovih velikih grupa i onda kokaju ljude, a i ti bi mogla biti na tom popisu, ljude iz našeg okruženja. Sastaju se u hali -- Ne bi im bilo mrsko ni pod kupolom (Milenijskom kupolom) -- u Londonu, prili?no poznatoj, u središtu Londona, povijesnom - Royal Albert Hali. Oni je zauzmu na jednu no?, cijelu no?. Nitko drugi, uklju?uju?i i ljude koji su tamo zaposleni, osim ako su jedan od nas, a neki od njih jesu pa nam i pomažu oko svega. -- Ne moraju ništa otkazivati, ostatak osoblja dobije slobodnu no?, stižu oko 1:00 i odlaze u 4:00 -- nekoliko puta godišnje -- društveno okupljanje -- tu i tamo, kada ide na te sastanke, Brian je mason, mi smo masoni, ali nismo. -- Masonima mi samo sebe nazivamo da bi iznašli nekakav izgovor zašto se želimo tako pojaviti. Mi smo slobodni zidari, oni nisu svi naši, ali mnogi jesu. -- Sastaje se odre?eni dio masona, ostali pojma nemaju. -- Brian je baš imao jedan u listopadu, u Velikoj Britaniji - budu dva puta godišnje – na kojem smo pobili nekolicinu ljudi od kojih ste za neke možda ?uli, poznati su, politi?ari. Tu i tamo ubijemo i pokojega znanstvenika. Tu je bio i jedan znanstvenik kojeg smo ubili u listopadu, prili?no poznati znanstvenik, da ti pravo kažem. Poznati smo i po ubojstvima nekih novinara koji su njuškali okolo.

E - Mi smo ubili tog znanstvenika u listopadu, bilo je u novinama, a bio mlad ?ovjek. -- To nije bio sr?ani udar, ponekad za ubijanje ljudi koristimo CVI, i (mislim da je to bila tajanstvena smrt) bavio se istraživanjem, bio je pomalo u fizici, i radio je na ne?emu na ?emu nismo željeli da radi -- Da, Brian je pomogao da ga se ubije.

P - Kada se to dogodilo?

E – Prije tjedan dana (Datum odgovora je 6. studenog), nitko nije znao zašto je umro.


13.(e) oružje #3.

Ovo se može koristiti na javnim govornicima.


To oružje je na?in kako je sve po?elo za mene, jer me njime Brian upucao i ja sam znala da je on. Bio mi je rekao da u tu svrhu koristi ru?ni ure?aj ne ve?i od kreditne kartice, a drži ga u nov?aniku. Mora se mentalno fokusirati i znati lokaciju svoje žrtve. Možda ?ak prvo nazove kako bi saznao je li osoba doma. Ono ispaljuje otrovne energije/tvari. Efekt je dezorijentacija, nemogu?nost da se normalno funkcionira, tupost, možda napetost i zbunjenost. Puca se u više navrata. Domet mu je par kilometara!

Evo što Ettissh re?e:

E - Meci su od Briana (pojam koji on koristi za oružje). On ima mali komadi? opreme, takore?i u džepu, koji nosi okolo sa sobom i koristiti kad god ho?e, zna?i ne isklju?ivo u 03:00 po no?i. Može i tijekom dana, kao što si i sama saznala
-- Onda vizualizira osobu, a zatim ga šalje na njihovu lokaciju i samo opali. -- Mi to izra?ujemo, u Velikoj Britaniji se izra?uju neki od njih, a tako?er i na drugim mjestima.

P - Koje veli?ine?

E – Mali je, ru?ni -- mrvu deblji od namaza maslaca - ne puno – okrugao je, ?vrst je, ali tanak. On ga ponekad drži u nov?aniku – koristi ga kad vozi, samo stisne gumb i ode to, kad zapne u prometnoj gužvi, kad god poželi – Da, stvarno je plosnat -- Tanji od kreditne kartice. Da ga netko i prona?e ne bi imao pojma što je to – tvrd je poput ?avla, nema šanse da ga prelomite na dva dijela.

To je jedno ne-smrtonosno oružje kojim se oni svakodnevno koriste. Na dodir gumba oslabljuju bilo kojeg protivnika, no ti protivnici možda ni ne znaju da su protivnici, a zasigurno pojma nemaju tko to radi, to bi mogao biti i netko u publici. David Icke mi je rekao kako je imao neugodno iskustvo na pozornici, a James Bartley, u „The Universal Seduction“ (Univerzalna zavedenost - op. prev.) govori o incidentu s predavanja na državnom koledžu Buffala. „Nisam mogao, a da se ne upitam, da li je Vermin (reptilski gostoprimac) sjedio tamo, ciljaju?i moje kolege prijenosnim ne-smrtonosnim oružjem -- moja prijateljica Sherry opisala mi je osje?aj intenzivne topline na prsima, te osje?aj kao da ?e se onesvjestiti, koji se, da se tako izrazim, nastavljao. -- Marianne Friedman se, isto tako, osjetila kao gromom pogo?ena kada se umirovljeni pukovnik zrakoplovstva i ljubitelj aliena na njenom predavanju sjeo u prvi red i intenzivno zabuljio u nju. -- Marianne je naprasno morala prekinuti predavanje i zbog osje?aja mu?nine i slabosti oti?i le?i u svoju hotelsku sobu. To zvu?i kao da su bili upucani ovim oružjem."

Ako pijete alkohol možete zamisliti osje?aj, to je kao kad vam „treba nešto žestoko“. U?inci tog oružja polako ?e se istrošiti, no oko toga mogu ja pomo?i, jaki tuš zaista ?ini ogromnu razliku odstranjuju?i toksi?nu energiju upravo poslanu na vas. Što se duže tuširate više ?e se o?istiti. Našla sam da je meni potrebno barem pola sata, i ja bih predložila, iako sama to nisam iskušala, da bi vru?a kupka/jacuzzi bila naju?inkovitija. Oba, ovo i sljede?e oružje, koriste istu štetnu energiju, a Ettissh je rekao: „meci (pojam koji on koristi za ovo oružje) i kaciga (pojam koji on koristi za sljede?e oružje) su potpuno ista energija samo na druga?iji na?in dopremljena do vas.“


13.(f) oružje #4.

Kako se osje?ate u poslijepodnevnim satima? Napeto, tupo, depresivno, i vi bi mogli biti žrtvom ovog oružja. Niti jedno od ovih ne-smrtonosnih oružja nije o?ito, ali njihovi u?inci vas oslabljuju, pa ste sputani i smanjenog radnog u?inka. Kod ovog postoji i tajmer, tako da ?ete ga primiti u satima izme?u podneva i, cca., 22:00, s vrhuncem u otprilike 15 sati. A da bi vi mogli ovo primiti, morate imati implantat koji vam prekriva glavu poput kacige, nevidljivi alienski dodatak kojeg bi se možda moglo ukloniti. Voda ?isti efekte; najmanje 20 minuta pod jakim mlazom, no povratni su.

Kako sam mogla znati što se doga?a kad mi je prvi put to bilo u?injeno. Bila sam daleko od doma, u Finskoj, bježala od Briana, kad mi je naka?ena ta "kaciga", taj nevidljivi alienski komad opreme. Brianovo aliensko bi?e je to u?inilo, moju lokaciju mu je dao reptilianski entitet. Sve što sam znala je, da sam, za vrijeme mog boravka tamo, primjetila promjenu u vlastitoj bistrini, osje?ala sam se puno gluplje. Tako je bilo svakog dana od tada sve dok se nisam vratila ku?i gdje je oslabilo, ali sam se još uvijek osje?ala manje bistro nego obi?no. To je još uvijek bilo tamo, tanki ozonski sloj mora da je dopuštao prolazak ve?e koli?ine tog oružja. Bila sam i sada svjesna efekata, no slabijih: -, došlo je do napetosti, bez ikakvog razloga. Nastojala sam, i uspijevala, smanjiti je vježbanjem, hranom, alkoholom - sve je to pomagalo. To nije bila jedina promjena. Osje?ala sam se i tužno, život nije bio vedar i živahan kao što je bilo normalno, i tuširala sam se i kupala toliko dugo dok nije popustilo. Gdje je nestao vedar dan pun mogu?nosti i optimizma? Ja sam optimisti?na osoba, a optimizam me napustio, ipak ?u morati priznat da sam dobijala i oružje #7 koje uzrokuje depresiju. Kako se to moglo dogoditi, nije mi se doga?alo ništa što bi tome moglo kumovati. Primijetila sam kako se razli?ito osje?am u poslijepodnevnim satima u odnosu na jutro. Jutra su bila normalna i ja bih pomislila kako sam se vratila natrag u normalu, ali tada bih to zamijetila poslijepodne. Oko 15 sati je bilo najgore, shvatila sam kako vježbanje to sprije?ava. Sad sam mogla osjetiti malo toga što se doga?a i postajala sam sve osjetljivija i osjetljivija na to kako utje?e na mene. Napetost bi po?ela u isto vrijeme svaki dan i u isto vrijeme bi prestala. Sada su ta vremena od 10:30 prije podne do 9 na ve?er zimi, i od 11:30 prije podne do 10 nave?er u ljetnim mjesecima. Ja sam taj raspored imala 8 mjeseci. To je dokaz da je i ovo oružje iz istog izvora i moj jedini zaklju?ak je bio kako izvor mora biti nešto na nebu, jer kako sam postajala sve više svjesna toga, osje?ala sam kao da je kišilo na mene. Zbilja je ulazilo u ?akre.

Vremenom sam se nau?ila svake no?i odlaziti u jacuzzi i na taj na?in biti pozitivna i bez napetosti najmanje 16 sati, sve dok ne bi sljede?eg jutra opet po?elo. Otkrila sam da mi je trebalo 20 minuta do jednog sata, koliko je poželjnije, u vru?oj jacuzzi-kupci, idealno u leže?em položaju s glavom u vodi. Efekti su bili ?udesni, nakon toga bi bila sama ?isto?a i jasno?a. To moram preporu?iti svakome tko misli da prima ovo oružje. Ettissh mi je rekao kako je to oružje rezultat implantata (kojeg on opisuje kao kacigu) koji djeluje kao putokaz njihovom stroju, koji tada ispucava otrovnu energiju u osobu, i još je rekao da je dizajnirano tako da me „zakuca".

E - To je fizi?ka struktura koja balonira nad vašom glavom poput kacige, fizi?ka je, ali nije na vašoj vibraciji, tako da je nevidljiva. Naš stroj osjeti ove kacige i ispuca dodatnu toksi?nu energiju na osobu -- zavezana je na nekoliko mjesta, nije energija ta koja ju drži na mjestu, to su fizi?ke uzice-vezane poput vrpce.

P - Gdje su zaka?ene?

E - Meridijani – vaša ramena na oba kraja samo dvije - lopatice.

P - Kakvi meridijani?

E - Probavni sustav, tako?er ih možemo zaka?iti i na druge meridijane – varira. Vi bi mogli, kad bi znali gdje se to?no nalaze, uz pomo? mentalnih procesa, izdubiti svoj put kroz vrpce.

P - Tko prima to oružje?

E - Vrlo je uobi?ajeno – mi ga puno koristimo, tako da se možete u život kladiti da ga svi nepoželjni imaju.

E - - ve?ina politi?ara ga prima, jedino ako nisu naši.

P - Zašto?

E – Zato jer želimo da umru-ovo oružje vam donosi loše zdravlje, umrete prije. Ako želimo da netko umre malo ranije nego što bi trebao, onda bi mu ga trebali staviti, ne bismo li.

E – Svaki mo?nik ga dobiva, svi ga politi?ari imaju (njima nepoželjni)

E - Naši strojevi su ti koji vam šalju ovo oružje -- tajmer, sve je to produkt našeg stroja, naš stroj je stvarno nevjerojatan, naši strojevi su iznad ozonskog omota?a.

13.(g) oružje #4A. Masa toksi?ne energije/tvari stavljena u atmosferu s ciljem sveop?e supresije.

Odašilje se izme?u podneva i cca. 10 nave?er s maksimumom u poslijepodnevnim satima, te uzrokuje poslijepodnevni „blues“. Svi su pod supresijom, a oni ne žele da saznamo da se to radi.


Evo što je Ettissh rekao:

P - Što je ta toksi?na energija koja se nalazi u zraku?

E – To je energija štetna za ljude, naš stroj je proizvodi. Nadamo se da je ne?ete primijetiti, pa ju zato održavamo najnižom što možemo-,to radi naš stroj.

P - Zašto?

E – Da vas suprimira - da vas sve u?ini malo depresivnima –od toga se ljudi osje?aju pomalo teško, mrvu depresivno, i nisu u mogu?nosti jasno razmišljati, i ne mogu baš najbolje funkcionirati - popodnevni blues, to vam radi. Tako vas možemo lakše kontrolirati, tako ste pokisli da niste za ništa, a mi smo od vas izvukli najbolje. Tako se umanjuje vjerojatnost da ?ete se prosvijetliti i spoznati koja igra se igra.

P – U koje vrijeme to?no?

E – Od cca 10:30 do 21:00 sada (zimi), i od cca 11:30 do 22:00 preko ljeta.

P - Zašto ne dulje?

E – Zato jer moramo o?uvati resurse – i mi isto moramo disati curo. Imamo za odraditi svoj posao s energijama, a ne možemo ništa dok je to uklju?eno, plus naše druge poslove, znamo mi kad se stvari trebaju obavljati, u ranojutarnjim satima, to je razlog zašto Brian rano ustaje, oko sedam, tako je malo bistriji -- To služi tome da se zaustavi ljude u podizanje njihove svijesti -- Mi to ne šaljemo svugdje, neka mjesta ne dobe, poput nekih oto?i?a usred ni?ega, ili Grenlanda, ili Sjevernog i Južnog pola, ili nekih mjesta na otvorenom moru.

Osje?ate li se bistro k'o potok u popodnevnim satima? Ili se, u odnosu na ujutro i kasno nave?er, osje?ate napetije i pomalo depresivno ili tupavo, treba vam ?ašica žeste. Zašto? Moglo bi se re?i da je to zbog umora, ukoliko bi to bio slu?aj onda bi se osje?ali napeto i depresivno u 10 - 11 sati, zar ne? Rekla bih da se ljudi bolje osje?aju kasno nave?er negoli tokom popodneva. Pokušajte zaspati u podne i vidite kako se osje?ate nakon toga, ako je do umora, trebali bi se osje?ati dobro kao u rano do sredine jutra. Pokušajte spavati do podneva - trebali biste se osje?ati kao što se osje?ate ujutro, no je li tako? Mislim da ?e poslijepodnevni efekt i dalje biti prisutan jer se nalazi u atmosferi. Što mislite o odra?ivanju mentalnih zadataka koji zahtijevaju fokus, kao što je to u?enje, u poslijepodnevnim satima? Lakše je u jutarnjima? Zašto? Iskušajte jacuzzi/vru?u kupku na 20 minuta u ve?ernjim satima i vidite koliko se opuštenije osje?ate. Puno otplivajte - isti u?inak. Zašto? To ne može biti do topline, jer plivanje u hladnoj vodi ima isti u?inak. Lagana tjelovježba ne opušta na isti na?in, u stvari, može biti stimuliraju?a. Zašto nas onda boravak u vodi opusti? Zato što uklanja otrovne energije ili ?estice dizajnirane da nas suprimiraju. Moglo bi se tvrditi da voda uklanja stres, provedite opuštaju?i, bez-stresni dan i još uvijek možete primijetiti vidnu razliku nakon vremena provedenog u vodi.

Slijedi opis kako sam otkrila postojanje ovog oružja: Kada je uklonjeno oružje #4, primijetila sam da se blaži u?inak nastavio, vremena su se poklapala. Pa shvatih kako sam masu toksi?ne energije bila primala, zahvaljuju?i „kacigi“, uja?anu za pet puta. To je bilo tamo cijelo vrijeme, uzimala sam to pod normalno, kao i svi drugi. Nisam se pitala zašto se osje?am bolje u odre?eno doba dana, konkretnije ujutro i kasno no?u, i zašto sam si najgora u poslijepodnevnim satima. I zašto se, kad lijeva k'o iz kabla, cijeli dan osje?am tako dobro. Ettissh mi je rekao da kiša ispire to oružje. Svi smo 10 sati dnevno pod supresijom otrovne energije odaslane nam u atmosferu od strane strojeva lociranih iznad ozonskog omota?a.


13.(h) oružje #5

Ettissh je spomenuo još jedno oružje koje prili?no ?esto koriste, a uzrokuje napetost i tjeskobu proizašle iz energetskih vibracija odaslanih u tijelo. Osmišljeno je tako da skrati životni vijek osobe i umanji njene svakodnevne aktivnosti. Napetost i tjeskoba se mogu samo blago osje?ati. Rekao je da se koristi neka vrsta kablova koje prikap?a reptilianski spirit gostoprimca. Ovo ?e uporno trajati iz dana u dan.


13.(i) oružje #6: Davano po no?i - stvara napetost koja ?e biti primje?ena nakon bu?enja.

Ovo uklju?uje napade no?u i bezrazložnu napetost kod bu?enja. Otrovna energija se ispuca na žrtvu tijekom uobi?ajenog vremenskog razdoblja, izme?u 2:00 i 3:00 sata po no?i, u trajanju od 30 minuta. Ovo sam nebrojeno puta imala. Normalno bih to prespavala i probudila se s osje?ajem napetosti, a ta napetost bi potrajala cijelo jutro. Osje?ala sam se lagano uzrujana. Voda ga uklanja, a odlaskom u auto postala bih puno napetija, baš kao što se dogodilo s oružjem #1. Ovo je njihova najblaža metoda oslabljivanja. To je sve što znam. Ovo je Brian iz druge države ispalio na mene u Engleskoj.


13.(j) oružje #7: Izaziva depresiju, koristi se na aktivistima.

Oni imaju tehniku rada na emocijama: svežu emocionalno tijelo. To je trajna tehnika primjenjena i na meni, ali može se povu?i nakon godinu dana.

Kontaktirala sam poznatu autoricu s podru?ja zavjera, i ona je prepoznala da je ova tehnika bila primijenjena na njoj. Posebice se koristiti za supresiju aktivista, efekti su bezrazložne depresije s pretjerano negativnim emocijama. Što se mene ti?e, ovo se isklju?ivo doga?alo kad bi bila me?u ljudima, nasamo nisam osje?ala depresije ili negativne emocije. Svjetski renomiran iscjelitelj utvrdio je kako je moje emocionalno tijelo nestalo, on to nije nikada prije vidio. Ettissh je kasnije priznao kako je Brian to u?inio koriste?i njihovu tehniku zavezivanja emocionalnog tijela, poslužio se terminom selotejpirati, vidi njegove razgovore.

Iznašla sam na?in otklanjanja ovog postupka, to je dugotrajan let. Da, povratak preko Atlantika uklanja ono što su u?inili da bi to uzrokovali. Ettissh mi je rekao da se emocionalno tijelo otvori poput opruge. Ja sam sada potpuno oslobo?ena svakog traga onoga što su u?inili. Imam izvrsne emocije i nisam depresivna. Ja nikada prije nisam bila u depresiji; potpuno me zateklo, ali na moju sre?u, nije previše utjecalo na mene.

Evo što Ettissh re?e:

E – Oni to rade nekim ljudima, traje samo do godinu dana, a zatim se rastvori poput opruge i oni to opet u?ine, a entiteti, ukoliko ih ima, ih obavještavaju - a ovi se pitaju zašto odjednom osje?aju toliku depresiju, jer to je u osnovi to, jednostavno završite s osje?ajem teške depresije, slabosti i još koje?ega, emocije vas preuzmu, u tom je problem, mi to sredimo, - osje?ate samo one negativne, utje?emo na dio vašeg emocionalnog tijela - dijela koji vam daje dobre emocije je nestalo, ode, selotejpirano, omotali smo ga nekim trakama tako da ga drže na mjestu -- Mi to radimo na onima koje doista želimo skršiti; radimo to na predsjednicima kako bismo ih mogli kontrolirati -- Ako se osje?aju depresivno, ne mogu uzvratiti.

P – Na koliko ljudi primjenjujete ovo?

E – Ovo je jedno od naših najrje?ih (oružja op.prev.) - bilo koji aktivisti koje ne želimo, oni ga dobe to je sigurno - osje?ate da je sve beznadno to je sigurno-svežemo vaše emocionalno tijelo i umotamo ga.

P - Kako ga se može ispraviti?

E – Letenje na velike udaljenosti ga može odmotati natrag na mjesto, jer ostavljate dio svog emocionalnog tijela iza sebe i kada vas dostigne može se ispraviti samo od sebe - nekoliko interkontinentalnih letova.


13.(k) Njihov stroj: izvor nekih od njihovih oružja.

Oni imaju stroj koji se koristi za ve?inu gore navedenih oružja. Postoje razli?iti strojevi za razli?ite zemlje i imam dokaz da postoji jedan jedini izvor za Europu proizašao iz mog putovanja u Gr?ku i iskustva po?etka djelovanja oružja #4 u 1.30 po no?i, što je, obzirom na vremensku razliku od minus dva sata, zapravo bilo to?no u isto vrijeme kao i u mojoj zemlji. Ovaj stroj je ne samo iznad Engleske, nego je tako?er i ameri?ki, jer kada sam pobjegla u Ameriku oružje se nastavilo, ali s novim tajmerom, izvor ovoga je zapravo iznad ozonskog sloja, pa ozonski sloj utje?e na njegovu snagu. Otkrila sam to kad sam bila u Finskoj, tamo je bilo puno snažnije. Kao što Steve opisuje, izvor je stroj spojen s alienskim svemirskim brodovima.

Evo što je Ettissh rekao:

P - Gdje je vaš stroj?

E – Prikop?an na naše svemirske postaje -- Mi vam svima šaljemo sranja 10 sati dnevno i štetimo preko naših strojeva. Naši strojevi su ti koji vam daju ta oružja; kacigu, užeta - tajmer je kompletno podešen od strane stroja. Naš stroj je zaista nevjerojatan. Brian može podesiti stroj.


13. (l) Ozlje?ivanje putem mentalnih tehnika-osobna iskustva, moj otac

Moj je otac, ne znaju?i za to, tako?er bio Brianova meta.

Svom ocu sam odmah na po?etku rekla tko je bio Brian, ali sam morala to povu?i jer mi je Brian prijetio i bojala sam se za vlastiti život. No, Brian ga je i dalje htio mrtvog, te je po?eo koristiti mene da našteti njemu. Kada je to krenulo pobjegla sam iz zemlje kako bih ga sprije?ila da to radi. Njegova neobi?na mentalna sposobnost je nevjerojatna i ja sam po?ela primati prenošenje ne?eg što se osje?a kao energija, uz slike mog oca blokiranih arterija koji zatim umire. To mi je prizvalo oca u um, i ja vjerujem da je tada njemu preba?eno. Pojavljivalo se na valove. Dogodilo se da je u to vrijeme imao samo nejasnu sliku mog oca i nije bio u mogu?nosti izravno mu naškoditi. On sada, pogledavši fotografije, više ne treba mene i štetio je mom ocu kako to opisuje u nastavku. Jednom sam znala da sam uspjela zaustaviti Briana. Poduzela sam korake i pisanje ovoga je jedan od njih. Bila sam zgrožena kada je priznao, kao što sam i sumnjala, ovo što slijedi:

B – Ozlije?ivao sam ti oca sve do prije par dana.

P - Koliko dugo?

B - Oko sat vremena dnevno. Kroz nekoliko mjeseci na prekide, ovisno da li je daleko ili ne.

P - Kako znaš?

B – Pokušam u svakom slu?aju, i onda mogu re?i.

B – Šaljem mu otrovnu energiju po no?i, (ružje #7)

P - Koliko ?esto?

B - Nekoliko puta tjedno.

B - Želim da je onjuši (umre) prije nego što krene, zar ne.

B - Upravo ga ovog trena (?etvrtak) skeniram, kako diše, kako mu je ?ukica (srce), kakva mu je opskrba krvlju, tako da znam što da radim, postanem tvoj otac, zar ne.

P - Kada?

B - Kad god jebeno zaželim, a onda radim na njegovoj staroj ?ukici sa svojom starom snagicom uma, a to je nešto s ?im se sr?ani miši? baš i ne želi upoznati. Zvrcnuo sam u bolnicu i nisu mi htjeli re?i - ja nalazim da ti otac nije u dobroj formi, srce mu preska?e, a ja to mogu pogoršati, ne mogu li. Mogu ga natjerati da preska?e još više - Otac bi ti trebao biti svjestan toga što se doga?a – primijetit ?e senzacije oko sr?anog miši?a.

P - Koliko ?esto?

B – Par puta dnevno.

P - Kako može prepoznati?

B – Pa, to nije normalno, nije šum na srcu, to je nešto druga?ije. Nešto se radi, što baš i nije lijepo, a nije ni od vas. On ?e to osjetiti na nekoliko minuta i onda ?e prestati, pritisak sigurno. Iznena?en sam da ve? nije primijetio. Obi?no to radim ranije tijekom dana negoli nave?er. Bilo kad iza oko 9 u jutro, ja krenem, ne.

P - Koliko ?esto?

B - Svakih pola sata, svaki sat, svakih nekoliko minuta. To ovisi o tome što sam dobio na tanjuru, ne. Preferiram jutra tako da je trebao više stvari primjetiti u jutarnjim satima.

P - Kako to radiš?

Poslao mi je (mentalnu op. prev.) sliku štipaljke na srcu.

B - Vizualiziram njegovo srce, a onda mu nešto pošaljem, to može biti štogod jebeno zaželim, samo da mu šteti.

P - Štipaljka koju sam vidjela, što ona radi?

B - Ona usporava srce.

Druga slika koju mi je poslao bila je slika ruke sa škarama unutar srca.

B – Izvodim neku vrst kirurškog zahvata.


13.(m) Napredno vješti?arenje.

Brian se koristi vješti?arenjem za nanošenje štete. On sam ne izvodi ?aranje, njegov prijatelj to radi, on ga poja?ava. Bila sam žrtvom toga tijekom solsticija (u lipnju), ta dva dana on je poja?avao vješti?arsku tehniku pokušaja presjecanja moje grudne arterije. Osje?ala sam senzacije u grudima, morao sam ga blokirati skrivaju?i se u klancu, i stijenje ga je zaustavilo. Pokušavao mi je izazvati krvarenje u plu?ima da me ubije. Nakon toga je organizirao ispaljivanje oružja #1 oko mojih grudi da dovrši posao. Bila sam u redu. William Dean Ross u Universal Seduction Vol. 1 opisuje "grupu za manipulaciju energijom zemlje i duha -- Kombiniranje okultizma-crne magije s poja?anjima od ELF radio valova". To mora da je ono što je Brian radio. Vjerujem da on ovo koristi i na drugima.


Zaklju?ak

Moramo javno izložiti/razotkriti ta oružja kako bi zaustavili njihovo korištenje. Oni rade u apsolutnoj tajnosti, a ako bi stanovništvo saznalo za oružja, oni ih ne bi mogli koristiti.
Ponudila sam neke od metoda kako dovesti sebe u bolje emocionalno stanje. Oni ih ne?e koristiti (oružja op.prev.), ako mi znamo za njih, razotkrivanje njihovih tajni ih zaustavlja.

Publicitet je od krucijalnog zna?aja.

 

Stranica 4 od 5 Sve stranice