Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Terra spisi - Sakrivena povijest planete Zemlje

Preskoči sadržaj

Sadržaj:

  1. Terra spisi - Sakrivena povijest planete Zemlje (trenutno prikazana)
  2. Stranica 3
  3. Stranica 4
  4. Stranica 5
  5. Stranica 6
  6. Stranica 7


by Robert Morning Sky
Preveo: Vjetar


Dojmio me se sadraj ovih spisa pa sam se odlu?io okuati u meni novoj "disciplini", prevo?enju. Moram priznati da tek sad znam cijeniti prevoditeljski rad.

Skuio sam, tokom procesa, da postoji ogromna razlika izme?u ?itanja ne?ega na engleskom i prevo?enja istog na hrvatski, jer kad ?itam neki tekst nikad si ga ne prevodim u glavi nego ga jednostavno razumijem (ili ne razumijem), ali na engleskom.

Prona?i prave rije?i da bih neto preveo i zatim to zapisao, a da se ne izgubi kontekst sadraja koji prevodim, pokazalo se kao vrlo "teak" izazov i velika avantura, pa se ovim putem unaprijed ispri?avam potencijalnom ?itaocu na pravopisnim i gramati?kim grekama nastalim u tom procesu. (izme?u ostalog sam skuio da niti hrvatski ne znam onoliko dobro kako sam ja to mislio, a kamoli engleski, no kako bi Jack rek'o "u?iti,u?iti,u?iti... :wink:")

Kako god bilo, nakon nekoliko tjedana upornog rada, iznjedrilo se (tek) nekoliko stranica koje bih elio podijeliti sa vama.(ako netko prona?e interesa, volje i elja da mi se pridrui u nastojanjima biti ?e mi vrlo drago - sam mi se javi na PM da se dogovorimo oko poglavlja). Dolje na kraju je i link za originalne spise tako da moete provjeriti ispravnost prijevoda i ukoliko elite predloiti odre?ene promjene ili ispravke.

to se dokumenata (ili papira, kako ih autor naziva) ti?e, naao sam podosta poveznica sa nekim drugim djelima sa tog podru?ja (Cs, Icke, Montalk...) koja su (ako je za vjerovati autoru ) nastala nekoliko desetlje?a nakon Terra Spisa. To je ustvari i glavni motiv zato sam krenuo u avanturu prevo?enja.

Pa da ne duljim...

*****

THE TERRA PAPERS
(TERRA SPISI)
by Robert Morning Sky

*
Mi nismo sami.

Astronomi grijee. Znanstvenici grijee.

Oni su ovdje, ali ih ne moemo vidjeti jer se skrivaju.

Skrivaju se...nama pred nosom.

Mi smo njihove sluge, mi smo njihovi robovi, mi smo njihovo vlasnitvo...mi smo njihovi.

Robert Jutarnje Nebo

*
Kako je vrijeme prolazilo, Zvjezdano Bi?e (Zvjezdan), steklo je povjerenje u estoricu. Slue?i se malenim kristalom za stvaranje slika, Posjetioc je otpo?eo komunikaciju s mladim ljudima.

Nazvavi ga Zvjezdanim Starjeinom, mladi?i bi sjeli do nogu svog prijatelja i s velikom panjom prou?avali slike koje je prikazivao kristal, slau?i od njih nevjerojatnu povijest naeg Solarnog sustava i ?ovje?anstva.

Zvjezdanova poruka je bila jednostavna.
Zvjezdani dolaze ovamo jo od vremena kad je Zemlja bila gola stijena. Bili su ovdje u vrijeme stvaranja ?ovjeka, a i tokom njegove evolucije.
U nekim slu?ajevima je njihovo upletanje bilo dobronamjerno, u nekima ba i ne.
Ljudski rod je bio vo?en...bio je i obmanjivan. Zvjezdani su bili nai Bogovi...i nai Vragovi.
Oduvijek su bili ovdje, a i jo uvijek su tu.

Na nagovaranje da objasni to on radi na Zemlji, Zvjezdanov odgovor osupnuo je estoricu. Na nebesima se vodio rat i njegov brod su oborile neprijateljske snage!

*
Zovu me Jutarnje Nebo...Robert Jutarnje Nebo.
Moj djed je bio jedan od estorice mladih indijanskih spasilaca. Jo kao mladi?u, djed mi je ispri?ao pri?u o njegovom Zvjezdanom posjetitelju. On i njegovi prijatelji su ga iz potovanja nazvali Zvjezdani Starjeina, no kako je vrijeme prolazilo otkrilo se njegovo pravo ime.
Zvao se... Bek'Ti.
Ovo je njegova pri?a...i moja.

Kasnih 60-ih upisao sam sveu?ilini studij religija. Pred sam kraj studija, predao sam rad koji je sadravao rezime povijesti ljudi i planete Zemlje kako ga je ispri?ao Bek'Ti. Nazvao sam ga:TERRA, Sakrivena Povijest Planete Zemlje. Bio sam siguran da sam prezentirao dobro istraen i dokumentiran rad.
Automatski je bio obiljeen kao ne?uveno, ako ne i blasfemi?no izvrtanje povijesnih zapisa i djelo nedostojno kalibra jednog ozbiljnog studenta religija. Zbog Bek'Ti-eve pri?e,TERRA SPISI, skoro sam izletio s faksa.

Frustriran, obratio sam se NLO organizaciji i nekim NLO istraiteljima, razlono uvjeren da ?e oni pokazati veliko zanimanje za moju pri?u. Na moje iznena?enje, bahato sam odbijen uz objanjenje jednog od NLO-ga (koji je, to je zanimljivo, trenutno vrlo cijenjen autor s tog podru?ja, i nedavno je objavio knjigu o vezama vanzemaljaca i nativnih amerikanaca) da je poprili?no jasno kako su NLO-i fenomen tehnoloke naravi, a NE djelovanja mitolokih bi?a primitivnih naroda.

Trideset godina sam izbjegavao pripovijedati pri?u. Po?etne reakcije na moja nastojanja su bile obeshrabruju?e, no nedavno sam nagovoren da pokuam ponovo.
Povijest ljudi i Zemlje, kako je prezentira Bek'Ti, uzbudljiva je i zastrauju?a u isto vrijeme.
Stvaranje ?ovjeka i njegovo mjesto u galaksiji su jasni, no tokom procesa povrije?eni su njegova uzvienost i njegov ponos.
Fenomen otmica i prisustvo sivih su prikazani kao integralan dio ljudske povijesti, ali njihovo objanjenje izlazi van okvira namjere Zvjezdanih Bi?a za ?ovje?anstvo.

Izvori ljudskih religija kao i podrijetlo legendarnih figura, kao to su Zeus, Minotaur, Osiris i Isis, i mnogi drugi mitoloki likovi, tako?er su objanjeni i smjeteni u okvir Povijesti Planete Zemlje.

Isto tako je mogu?e predvidjeti nadolaze?e doga?aje, i to ne pomo?u nekakvih psi-sposobnosti ili kanaliziranja, nego kroz uzorke sadanjih nastojanja u usmjeravanju planete Zemlje.

Ljudi ?e u skoroj budu?nosti biti okrueni slikama asteroida i padaju?ih vatrenih kometa.
Posvuda ?e se mo?i vidjeti crne svinje (?-je li to neka fraza?), a isto tako i an?eoske figure.
Dinosauri ?e postati dje?ji junaci, a nasilje temelj njihovih igara.
Pojavit ?e se nove zrakom prenosive zaraze, imune na sve postoje?e tretmane lije?enja.
NASA ?e se pokazati kao slaba i nemo?na, te moda do?e i do njenog gaenja.

Galakti?ki osvaja?ki rat bjesni iznad naih glava...

Zemlja...i ?ovje?anstvo...su nagrada.

Ovo je moja pri?a...
Ovo je pri?a mog djeda...
...i...
...ovo je Bek'Ti-eva pri?a...

GENEZA (postanak)

Eksplozija je zatresla Nitavilo Void-a (Praznine).

Nasilno je izba?ena praiskonska esencija (bit, sutina). Poput oceana, val za valom udarao je u crni bezdan Void-a. Nitavilo je spoznalo Kaos, Kaos se prelio u Nitavilo.

U istjecanju iskonskih voda, uvijaju?e rijeke tamne esencije sakupljene u ogromne virove, kondenzirale su plinovite oblake, koje su zapalile, od sile saimanja zaarene iskre, nastale u jezgri virova. Eksplozija za eksplozijom formiraju enormne vatrene kugle. Brilijantno crvene supernove i plameno plave patuljaste zvijezde pojavljuju se poput oto?i?a u virovima rotiraju?ih galaksija. Neprekidno se proces ponavlja u Void-u...neprekidno galaksija se ra?a.

S vremenom, jedna od tih galaksija postala je poznata kao ERIDANUS. Ovo je povijest jednog malog dijela ERIDANUSA i si?unog svijeta nama znanog kao ZEMLJA.


ERIDANUS

U praiskonskim, uviru?im vodama ERIDANUSA, mnoge zvijezde izrodile su svoje vlastite svjetove. Od plinova i praine izba?ene sa sunaca, kondenzacijom i hla?enjem nastale su planete. Elementarni plinovi u svom mijeanju stvaraju vlagu; kie su pale i stvorile oceane. Oluje bjesne bacaju?i i razbijaju?i oceane o obale kopna. Usred munja i gromova, jedna iskra je zabljesnula, i u mikrosekundi stvorena je jedna jedina ?elija ivota. (organska stanica?)

Jednostani?ni organizmi srasli su u viestani?ne, viestani?ni u kompleksna bi?a s milijardama stanica...ribe, insekte, plice, reptile, biljke i sisavce. Koliko zvijezda u galaksiji, toliko i razli?itih stvorenja se pojavilo.

I s vremenom, evoluirali su i Humanoidi. Riblji humanoidi, pti?ji humanoidi, reptilski humanoidi, humanoidi nastali od sisavaca, i humanoidi svih mogu?ih vrsta postali su neminovan ishod evolucije.

Kako se praiskonski ERIDANUS ?OVJEK razvijao, tako je pe?inu zamjenio kolibom, okupljanjem koliba nastala su naselja, a iz njih se razvijaju gradovi. Lov i sakupljanje ivotinja otvorili su put trgovanju krznom, a trgovanje krznom otvara put organiziranju trnica. Iz sakupljanja ra?a se vrtlarenje, a vrtlarenje poputa pred poljoprivredom. Potrebe ERIDANUS ?OVJEKA postaju elje, a iz elja se ra?a pohlepa. Suosje?ajni ljudi pretvaraju se u vo?e, vo?e postaju osvaja?i, i primitivan svijet postaje civiliziran. Razlika u stajalitima postaje sva?a, sva?e se pretvaraju u ratove. Znatielja i nuda ra?aju tehnologiju. Rani ERIDANUS ?OVJEK je osvojio svoj svijet.

I tada je pogledao gore prema nebu. I vidio je svoj Mjesec. Sagradio je brodovlje da ga ponese put nebesa i osvajanje Mjeseca je otpo?elo. Stao je na Mjesec, postavio upravu nad lunarnim gradovima, pogledao gore i ugledao zvijezdani svod ponad sebe. Trae?i jo otisnuo se ponovo put nebesa. Ovaj put otkrio je susjedne svjetove, osvojio i njihov okoli i ciklus je jo jednom otpo?eo.

I tako se desi da ERIDANUS ?OVJEK sretne svoje ro?ake u galaksiji. PTI?JI ERIDANUS ?OVJEK upozna ERIDANUS SISAVAC-?OVJEKA, REPTILSKI ERIDANUS ?OVJEK upozna ERIDANUS INSEKT-?OVJEKA, i REPTILSKI ERIDANUS ?OVJEK sve ih pozdravi. Sakupe se mnoga razvijena bi?a ERIDANUS svjetova i razgovarahu. Po?ee trgovati, plesati, dijeliti i spajati se. Kroz mnoga vremena u?ili su jedni od drugih i ivjeli zajedno. A onda...zaratie.
Primitivni ERIDANUS LJUDI postadoe civilizirani ERIDANUS LJUDI, primitivni ratovi utrli su put Nauci o Ratovanju. Smrt, sa svim svojim uasima, postade oru?e Napretka. Galakti?ka kraljevstva ERIDANUSA su se uzdizala i propadala, civilizacije su se razvijale i umirale. Ni jedna Imperija nije dugo izdrala. Nitko nije pote?en...


SSS IMPERIJ

U ERIDANUS galaksiji, rat, nasilje i mete su postali stanje stvari. Izdiu?i se iznad svih ostalih rasa kao vrhovni gospodari rata, SSS Bi?a, (tako nazvana zbog piskutavog zvuka koji stvaraju kad govore) (weathered ?)-iskoristili su rat i kaos da ugrabe i zadre poprili?nu porciju Devetog Sektora galaksije. Iako su prvobitno vladali kraljevi s reputacijom, tek pod SSS kraljicama Imperij dostie svoj vrhunac. Poznate kao SSS-T, kraljice i njihove tehnike vladanja postale su prava utjelovljenja kraljevske mo?i. ?ak i samo ime za prijestolje, AST, odavalo je hladnu po?ast smrtonosnosti reptilskih kraljica.

U galaksiji kaosa i rata SSS bi?a bila su bez ravnopravne konkurencije. Nemilosrdne u zapovijedanju i u?inkovito okrutne, SSS-T kraljice, brilijantni su politi?ari i ratni stratezi sposobni okrenuti svaku situaciju i izmanipulirati ratove za ispunjenje vlastite koristi i ciljeva.

Davanje plemstvu ovlasti za osvajanjem i upravljanjem nad neprijateljima stvara snanu vojnu silu nemjerljivu i neusporedivu s bilo kojom drugom. Sastavljeni od visoke impozantne figure, SSS ratnici bili su hladnokrvni vojnici zastrauju?eg zmajolikog lica. Iako je evolucija odavno odstranila njihovu kou nalik krljuti, plo?e na tjelesnom oklopu ostavljale su utisak divljih dinosaurolikih bi?a. Samo je duga kotana brazda, koja se izdie sa ?ela i protee preko glave, ostala kao podsjetnik na njihovo reptilsko podrijetlo. Sama pojava SSS ratnika, poznatih kao M-K ili M-G, bila je dovoljna da utjera strah u kosti njihovim suparnicima.
Nebrojeni ratovi tokom milijardi godina nau?ili su SSS kraljice vitalnu lekciju; pogubljen neprijatelj ili subjekt pobune ne slui nikakvoj svrsi, dok reprogramiranje mozga eliminira otpor i sposobno tijelo moe biti dodano radnoj snazi. Za SSS-T Imperij, znanost Kontrole Uma je izborni predmet.
Druge rase pripisuju im ime ARI ili Gospodari, to se vremenom pretvara u ARI od AN(nebesa). Danas poznato kao ORION.

Iako ARI-AN postaje epitom (sinonim) snage i mo?i, simbol brutalne vladavine i nepopustljive agresije, sudbina se ?udesno poigrala sa njima. U svojoj potrazi za galati?kom mo?i, SSS ratnici oplja?kali su dvorske riznice svojih rtava. Izlaganje kulturalnih bogatstava (dostignu?a) osvojenih svjetova u muzeju ARI-AN-a, u?inilo je Imperij centrom kulture i mudrosti Devetog Sektora. ARI-AN je postao izlobena vitrina Pjesnitva i Glazbe, Umjetnosti i Plesa. Bio je to korak, premda nesvjestan (neprepoznat), ka evoluiranju umjerenosti u psihi (duhu) SSS-T-a.

Ono to slijedi su Staroegipatske rije?i M-K/M-G podrijetla (korijena):

M'K - ime za krokodila
Mek Zatitnik; zatita
M'Q Zaklati; raskomadati sjekirom (nasekirati :mrgreen: )
MAG ili M'G krokodil
Mikh Borba; boriti se

U Starom (Drevnom) Egiptu sufiks U zna?io je jedan od
(stoga, M-K-U = od M-K(M-K ev?), a M-G-U = od M-G(M-G ev?)


M'Ka Hrabar; odvaan
M'Khaiu Borci; dumani
M'Ki Zatititi; zatitnik
Meki Zatitnik
M'GA Krokodil
M'GA Komandirati; instruirati
Mekhi potu?i; napad; borba
M'Khai Napasti; borba
M'Khau ivotinja
M'Kiu - Zatitnici
Mega Krokodil
M'Ga Komandant; glavni
Mgi Junatvo

Ono to slijedi su rije?i M-K/M-G podrijetla (korijena) u raznim jezicima:

Magha Mo?an; Golem netko (Hindu)
Mak Velik; superioran (Sumer)
Mactus Proslavljen /glorificiran/ (Latinski)
Mactabalis Smrtonosan /koban/ (Latinski)
Macto Klati; unititi; kazniti; povrijediti (Latinski)
Magister Gospodar/majstor/; glavni/ef/ (Latinski)
Magnus Golem; obiman; mo?an; snaan (Latinski)
Magus Ma?ioni?ar /magi?ar/?arobnjak/ (Latinski)

Ono to slijedi su rije?i M-K/M-G podrijetla (korijena) u engleskom jeziku:

Make prisiliti
Major ogroman; ve?i od
Majesty; Majestic Viso?anstvo; kraljevski
Magic Iluzija (reprogramiranje mozga)
Image slika; iluzija (reprogramiranje mozga)
Imagine zamiljanje; stvaranje iluzije (reprogramiranje mozga)
MJ-12 (Majestic 12) NLO istraiva?ka skupina /grupa/ (reprogramiranje mozga)

ARI-AN i SSS
Ono to slijedi su razne rije?i ARI-AN i SSS podrijetla (korijena):

Aryan Hitlerova super-rasa (ARI-AN)
SS Elitne postrojbe Adolfa Hitlera (SSS)
Ari Gospodar; ?uvar (Egipatski)
Ariz Netko straan /grozan/ (Hebrejski)
Ares Bog rata (Latinski)

ASA-RRR IMPERIJ

Premda je prevlast SSS-T kraljica nad Devetim Sektorom rijetko dovo?ena u pitanje, zabrinjavaju?i ?imbenik za ARI-AN kraljice postali su kretanja i ekspanzija jedne druge rase zvane RRR koja je evoluirala iz opakih predatora sisavaca. RRR su jo uvijek u svojoj ranoj fazi razvoja i njihova glad za ekspanzijom neoptere?ena je ublaavanjima koja donose dugotrajni ratovi.

Za RRR rasu, ratovanje je sama bit egzistencije, sve ostalo je bezna?ajno. Od ivotnog zna?enja su poslunost i totalna predanost RRR kraljevima, ita manje od toga zna?i smrt.(klingonci???) Tolikom brzinom su stvorili svoje carstvo i toliko nemilosrdnim metodama da su ih nazvali ASA ili Vrhovni vladari. U Devetom Sektoru, RRR svjetovi, postat ?e poznati kao ASA-RRR.

Predvo?ena od zastrauju?ih IKU ratnika, barbarska vojska ASA-RRR kraljeva opremljena flotom smrtonosnih svemirskih brodova nadmo?ne vatrene snage, iskaljivala je svoj bijes i pustoila svjetove u okolici Devetog Prolaza. Elitne IKU postrojbe, u nemilosrdnim i nepopustljivim napadima obruavale su se na svoje ciljeve koji nita nisu slutili, ?iste?i nebeske staze od bilo kakvog potencijalnog otpora i totalno desetkuju?i uporita smjetena na ?vrstom tlu. U odre?enom trenutku, ratnici kopnene vojske (pjeadija) BEH, odlazili bi istrijebiti sve preostale vojne snage. Zbog poznate navike prodiranja mesa svojih neprijatelja, IKU i BEH dobivaju ime "D-K", ili "T-K", Zubi RRR-a.

Agresivni i prodrljivi te uporni u svojoj ekspanziji, osvaja?ki RRR kraljevi otpo?inju polagano i sustavno pruzimanje PESH-METEN-a (Devetog Prolaza), klju?ne Zvjezdane Staze. Preuzimanje Prolaza omogu?ilo bi im kontrolu nad ulaenjem i izlaenjem iz ARI-AN Imperija, a to je situacija koju SSS-T kraljice nisu mogle dopustiti.

DAK ili TAK

Ono to slijedi su Staroegipatske rije?i D/T-K podrijetla (korijena):

Taka Unititi
Ta Aq Unititi
Tekhes Klati; ubijati
Tekas Probadati; zarezati
Teges Klaonica
Teknu Ljudska rtva
Tekh Tu?i/istu?i; obaranje
Teqen Vladati; upravljati
Tekh Pravosudna /zakonska/ odredba
Tekmu Korice /futrola za/ ma?a
Tek Zauzeti /izvriti invaziju/
Tektek Zauzeti; napad
Teg, Tegteg, Tegtegi Hodati; marirati; zauzeti (upotrijebiti stopalo)
Teka, Tegait Vidjeti (upotrijebiti oko)
Teg, Tega, Tega-t, Tegg Gledati; vidjeti (upotrijebiti oko)
Tegaa Vidjelac (onaj koji se slui /korisnik/okom)
Ta Aka Unititi
Tegteg Napasti; unititi/razvaliti,razoriti/
Teq Rezati/presje?i/; klati/pogubiti/
Teqes Rezati; ubosti
Tekhi-t Pokolj
Tekennu Ljudska rtva
Tekhar Grozno/uasno/; zastrauju?e
Teqer Biti jak; mo?an
Tekhan Zatititi
Tekku Razbojnik/plja?ka; osvaja?/uljez/
Tekk Napasti; izvriti invaziju/osvojiti/
Tegga Tr?ati/pobje?i/ (upotrijebiti stopalo)

Ono to slijedi su Starosanskrtske rije?i D/T-K podrijetla (korijena):

Antaka Bog smrti
Kantaka Trn/bodlja/; zub

Ono to slijedi su panjolske rije?i D/T-K podrijetla (korijena):

Decaer Propadati/izgubiti valjanost/
Decano Starjeina/?akon/dekan/
Decapitar Odrubiti glavu
Degolladero Klaonica/kolja?/
Degollar Prerezati grlo/zaklati/
Dictator Diktator
Ducado Vojvoda/knez/

Ono to slijedi su latinske rije?i D/T-K podrijetla (korijena):

Decollo Odsje?i glavu
Decumo Desetkovati
Decurtatus Osaka?en/unakaen/
Deduco Oduzeti
Dicio Snaga; autoritet
Ducto Voditi; obmanjivati/varati/
Dux Vo?a; komandir/komandant Data/
Tagax Ukrasti
Decoquo Unititi vru?inom
Decursus Napad; naboj/punjenje/zaduiti
Decus ?ast; slava
Degero - Odnijeti/raznijeti
Dico Predanost bogovima/devocij/
Ductor Vo?a; zapovjednik
Tego Zatititi
Techna Trik/prijevara

Ono to slijedi su engleske rije?i D/T-K podrijetla (korijena):

Dagger Bode
Deacon - ?akon
Decapitate - Obezglaviti
Decay Izumrijeti/istrunuti/propadati/
Attack atak
Tactics Taktika/strategija/
Tax Taksa/porez
Dictator -Diktator
Dictum poslovica/izreka/sudski pravorijek/
Dock - Potkratiti
Doctrine Doktrina/nauk/princip/dogma/
Take (Za)Uzimati/nadzirati/nositi/poduzeti/
Technician - Tehni?ar
Dog Pas/ker/?uko/
Dogma Dogma/vjersko na?elo/
Dark Taman/mra?an/mrak/crn/
Duke Vojvoda/knez/
Tectonic Tektonski
Tick Otkucaj/obiljeiti/veresija/trenutak/

Ali ASA-RRR kraljevi bijahu impresivna sila. Ratovanja su bila pokreta?ka snaga njihove evolucije.
Svaki kralj mnogo je zahtijevao od svojih postrojbi. Piloti svemirskih brodova, IKU, posjedovali su svjetlosne zrake (lasere?) koje su mogle istopiti, razrezati ili dezintegrirati mete. Pripadnici elitne kopnene vojske, BEH, koristili su oruje koje je emitiralo zvukove kojima su mogli oamutiti neprijatelja, dezintegrirati ?vrste objekte ili prenositi predmete sa jednog mjesta na drugo.

Sve u svemu, DAK snage su u kratko vrijeme postale razorna sila.

Nova ratna znanost ASA-RRR-a, tehnologija smrti zvana AT, kao vrhunac svoje kreativnosti iznjedrila je "loptasti" svemirski brod veli?ine planete naoruan svim ostalim vrstama svemirskih letjelica...a i vie od toga.
Brod je nazvan RR ili AR. Minijaturni svijet sposoban za dosad nevi?enu destrukciju u Devetom Sektoru, AR, DAK snaga, napravio je od imperija silu na koju se treba ra?unati.
Zrake sunca, koje su se blistaju?i odbijale od povrine broda Smrti, ?inile su da AR blijeti na nebu poput sjajne zvijezde. Premda su brilijantni odsjaji zvijezda na nebu ?esto predznaci ?udesnih stvari, ova zvijezda donosila je samo smrt i razaranje.

Kako su ASA-RRR kraljevi nastavljali iriti svoj Holding, SSS-T kraljice u?inile su opreznu gestu mira prema osvaja?kim kraljevima, u nadi razrijeenja dileme prije nego to rat postane neizbjean.

Milijarde godina sukobljavanja nau?ile su ih neprocijenjivu lekciju; rat donosi smrt i pobjedniku i gubitniku.
Postoje i druga?iji na?ini da se pobijedi u konfliktu.
Pobjeda se, u nekim slu?ajevima, moe ostvariti i tako da nekog prigrli u vlastito okrilje. DAK mogu pobijediti i na puno pametniji i lukaviji na?in.

ARI-AN kraljice sazvale su sastanak plemstva (Sastanak na Vrhu). Ako ASA-RRR kraljevi prisegnu na lojalnost najviem prijestolju SSS-T carstva i ponude svoju slubu istom, odobrit ?e im se upravljanje nad vanjskim pojasom zvijezda Devetog Sektora.
Shvativi magnitude ovlasti u izneenoj ponudi, ASA-RRR kraljevi brzo su pristali na Savez. DAK snage i mo?ni Planet Smrti AR stavljeni su u slubu SSS-T kraljica, a vanjski pojas Devetog Sektora postao je dio ASA-RRR imperija.
Katapultirani, sklapanjem Saveza u centre super-mo?i, Zvijezde ASA-RRR-a, postaju poznate kao SSS-T.RRR.SSS-T Imperij; imperij ro?en od SSS-T, koji umire za SSS-T ili SS-RR-SS (Sirius).

S ARI-AN Savezom iza le?a, ASA-RRR kraljevi, uloili su jo ve?i trud u osvajanje i prisvajanje novih zvjezdanih sustava, novih svjetova koje ?e dodati svom Imperiju.
U?vr?ivanjem svoje vlasti i nametanjem visokih cestarina i embarga onima koji su putovali stazama Devetog Prolaza, SS-RR-SS Imperij uskoro je postao (???-ovdje kao da nedostaje kraj re?enice-op.p.).

ARI-AN kraljice zabrinuto su ih motrile ispod oka, trenutak izdaje mora biti paljivo isplaniran.

I tako, bar za neko vrijeme, izme?u dva Prijestolja uspostavljen je tanaan mir.
Sve je bilo u redu do razdoblja vladavine monarha poznatog pod imenom Veliki AN-AN, Starjeina ASA-RRR-a.

AR
Ono to slijedi su Staroegipatske rije?i AR podrijetla (korijena):
ER, R glas(zvuk) R predstavljen je kao disk.

Ar Zjenica oka; vidjeti (koristiti oko); Smrt; destrukcija; Odstraniti; transport
Ar, Er, Err, Ur, Urr Superiorno
Ar, Aar, Arar I?i gore; uzdizati se/ascendirati/
Aar Vrsta ptice
Arar Visoko; uzvieno
Ara I?i gore; ukrcati se na brod
Aaraar Junak/heroj/
Her, Huaur Drevni Bog neba
Her Prestraviti; uplaiti; Svrstati/aranirati/; dovesti u red; Metalna posuda;
Her Ara Boja Planina
Her, Har - Planina
Har Suzbiti
Herher - Demolirati
Rer Crna Svinja
Rehren, Ruru Paliti/gorjeti/
Rera Narukvica (asteroidni pojas koji se formirao nakon sudara AR-a i TIAMAT-a); Svinja; nilski/vodeni/konj
Uaa Herr, Herr Mitoloki ?amac/la?a/
Uahr Pas (DAK)
Hurh tititi; paziti na neto/bdjeti nad/
Ur Veliki Bog


Ono to slijedi su Sumerske rije?i AR podrijetla (korijena):

Ri Podi?i se/ustati se/; letjeti
Ru Kamen/stijena/koji leti


Ono to slijedi su latinske rije?i AR podrijetla (korijena):

Ara Oltar; protekcija/zatita/
Aro Brazdati kroz more
Aerius Nebeski; uzvien/ponosan/
Arx Utvrda; citadela; vrhunac/visina/; stoer
Ereado Unititi
Ereptio Zauzeti; nasilno oduzeti
Eruo Sravniti sa zemljom/razoriti; demolirati
Erus Gospodar; vlasnik; Lord/vladar/
Iris Glasnik Bogova
Orbus Onaj koji se odri?e/liava/ roditelja ili djece
Oro Uvjeriti/nagovoriti/; onaj koji nagovara
Argus ?uvar/zatitnik/an?eo ?uvar/
Arma Rat; vojnici
Auriga Voza? bojnih kola
Erepio I?upati/rascijepiti/
Eruptio Napad
Error Obmana/prijevara/
Ira Gnjev; ljutina; bijes/srdba/
Orbis Globus/okrugao predmet/; disk
Orcus Bog Smrti


Ono to slijedi su engleske rije?i AR podrijetla (korijena):

Aero Pripadati nebu/zra?ni/
Aurora Stealth program /Am. program stvaranja letjelica(zrakoplova)nevidljivih za radare-op.prev./
Horror Horor/strava/
Arrest Uhititi/zaustaviti/zatvor/
War Rat
Warrior Ratnik


Ono to slijedi su staroegipatske rije?i AT podrijetla (korijena):

AAT Rezazi/sije?i/; bi?evati/pokositi/mlatiti/; ubadati/bosti
At Smrt; destrukcija


Ono to slijedi su staroegipatske rije?i AI podrijetla (korijena):

Ai Oko; Krivog oka/zlo oko/(eng.Evil eye)


U eri vladavine Velikog Starjeine, kralja AN-AN-a, ivot u ASA-RRR-u bio je dobar.
Ban?ilo se i uivalo u luksuzu i povlasticama kako se to i dolikuje Osvaja?koj rasi.
Savez sa SSS-T kraljicama u?inio je ASA-RRR kraljeve mo?nijima nego ikad prije i omogu?io je ljudima ASA-RRR-a da uivaju u ivotu na visokoj nozi, ali ista ta mo? u?inila je ivot kralja puno neizvjesnijim.
Bio je okruen izdajama, laima i prevarama. Zavjere, vojni prevrati i invazije tu?inaca postale su dio kraljeve svakodnevnice.
Od princa se o?ekivalo da spletkari oko o?eve ostavtine, udaljeni ro?aci, bra?a i nezakonita djeca pretendirali su na prijestolje.
Motre?i nebo u o?ekivanju neprijateljskih napada, kralj AN-AN, u isto vrijeme zirkao je oprezno preko ramena u rodbinu i dvorjane.
Takav je bio ivot ASA-RRR vladara, a takav je bio i ivot Starjeine kralja AN-AN-a.

Na dvoru Velikog AN-AN-a, u slubi Peharnika, bio je kraljev brat, Veliki AL-SHAR.
Asistiraju?i u upravljanju Imperijem, vjerno mu je sluio.
Vladao je mir i Imperij je napredovao; sve do trenutka izbijanja rata u Centralnim Zvijezdama.
Serija najve?ih sukoba, nazvana Veliki Galakti?ki Ratovi, uvukla je pod svoje okrilje i ARI-AN Imperij i ASA-RRR Imperij.
Veliki Starjeina pozvan je u na SSS-T dvor da preuzme slubu zapovjednika kombiniranih M-K i D-K snaga.
Veliki AL-SHAR, djeluju?i u ime kralja AN-AN-a, ostao je u ASA-RRR pala?i.
Uvidjevi priliku za izdaju, princ AL-SHAR odlu?io je preuzeti kontrolu nad sredinjicom ASA-RRR snaga.
Uspjean prevrat(pu?) primorao je princa na daljnju akciju; hitno je poslao trupu elitnih pla?enih ubojica da ulove i oduzmu ivot Starjeini.

Povijesni zapisi pri?at ?e kasnije o smrti Velikog AN-AN u boju, o herojskom kralju koji je ivot dao za vrijeme zapovijedanja svojom vojskom, ali oni koji su se zatekli u to vrijeme na ASA-RRR dvoru, znali su zato je kralj morao umrijeti i tko je za to odgovoran.

Princ AL-SHAR, kraljev Peharnik, sada je postao kralj AL-AL.
Gospodar princ AN-SHAR, sin herojskog kralja AN-AN-a i zakoniti naslijednik, ulovljen je i poslan u izgnanstvo od strane novog kralja ASA-RRR-a i zauvijek mu je oduzeto pravo na tron.

Da bi osigurao svoju osobnu sigurnost, Veliki kralj AL-AL, u?inio je unuka Velikog AN-AN-a svojim li?nim Peharnikom.
Uklonjeni princ AN-U bio je i taoc i sluga svome stricu i kralju. Osveta ?e morati pri?ekati.
Za sada sluit ?e odano...no i u?iti ?e.
Jednog dana tron ASA-RRR-a bit ?e njegov, u to se zakleo.
 

Stranica 1 od 6 Sve stranice

«