Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish


5. dio

Prijevod: vjetar

Na neke molitve Bog odgovara oštro i iznenada,
I stvari za koje smo molili nabije nam direktno u facu

Browning


Ubrzo nakon ove epizode nazvala je Marie Jackson i pozvala Teda u svoj dom na Floridi. Željan razgovora o njegovim nedavnim iskustvima sa svojim starim mentorom, Ted prihvati poziv. Krenuo je u srpnju. Dok ga je zrakoplov nosio prema Floridi vrijeme je utrošio na gledanje kroz prozor, pitaju?i se da li ?e NLO proletjeti pored i ?itaju?i knjigu na tu temu.
"Pitam se da li ET-i znaju da idem kod Marie", razmišljao je tiho. "?ini se da znaju puno toga o meni, tako da mislim da je mogu?e."

Stigavši, shvatio je da još jedna stara prijateljica, Amelia Reynolds, tako?er boravi kod Marie, i njih troje uživali su u prekrasnim razgovorima, smiju?i se i pri?aju?i do dugo u no?. Ted im je rekao sve o NLO studijskoj grupi i mnogim ?udnim iskustvima kojima su on i ostali svjedo?ili. Marie je vrlo znatiželjno slušala, ali je Amelia cijeli fenomen samo tako odbacila.
Bez obzira što joj Ted govorio, jasno se deklarirala, „Ne postoje nikakvi NLO-i. Takve stvari objavljuje National Enquirer, pa kako ih onda zaboga možete uzeti za ozbiljno?"

Jedne ve?eri, nešto iza pono?i, troje prijatelja zaželjelo si je laku no? i otišlo spremiti za po?inak. Tedova soba nalazila se u najudaljenijem kraju ku?e u odnosu na spavaonicu u kojoj su se, na dva razdvojena kreveta, smjestile Marie i Amelia. Svjetla su bila pogašena i ku?a u tišini, sve dok se Amelia nije iznenada probudla ?uvši buku helikoptera koji lebdi iznad nje.

"Marie?" prošaptala je, "?uješ li to? Što radi taj helikopter lete?i okolo tako nisko u ovo doba no?i? "

"Kakav helikopter?" odgovori Marie. "Ne ?ujem ništa. Mora da si sanjala. "

"Ne, nisam! To?no je iznad nas! Mogu ga ?uti upravo sada ", inzistirala je Amelia. "Što ti je?" A onda se smrzla, u tišini zaprepašteno bulje?i u strop. "Mogu ga vidjeti", rekla je polako. "Marie, mogu ga vidjeti."

Marie s nevjericom pogleda u mra?ni strop. "Probudi se Amelia, sanjaš", re?e. "Tu ni?ega nema."

"Ne spavam," protestirala je Amelia podižu?i glavu s jastuka još uvijek bulje?i gore. "Kunem ti se, mogu vidjeti helikopter to?no tamo gore! Pored onog velikog stabla sa svim liš?em. Vidim prednjicu te stvari, zaobljena je, a noge su podvu?ene ispod ".

"Dobro, pa zašto ga onda ja ne mogu vidjeti?" ogor?eno upita Marie.

"Ne znam", odgovori Amelia. "Izgleda kao da strop nije tu. Nestao je i ja mogu vidjeti ravno kroz krov. " Slab plavi?asti sjaj iznenada se pojavio oko Amelie koja je pokušavala ustati iz kreveta. Marie sko?i kao oparena. "O, moj Bože," re?e, dok se sjaj poja?avao okružuju?i krevet cirkularnom izmaglicom plavog svjetla.

"Amelia! Bježi otamo! "

"Ne mogu se pomaknuti," bespomo?no re?e Amelia. "Paralizirana sam! Gdje si? Više te ne mogu vidjeti! Nešto je tamo dolje, u podnožju kreveta ".

"Kažem ti, ja ništa ne vidim," inzistirala je Marie gledaju?i po sobi. "Što je to što ti vidiš?"

"Dvoje ljudi, dva bi?a," odgovori Amelia zure?i u podnožje svog kreveta, "i oni ne izgledaju kao duhovi."

"Kako izgledaju?" upita Marie.

"Jedan od njih je zbilja visok," opisala je Amelia, "i on ima zelenkastu kožu, poput guštera ili krokodila. Nikad prije nisam vidjela takvo što! Glava mu je jajolika i mogu vidjeti kose o?i, ali ne i uši ili usta. A ovaj drugi je niži, neke vrste plavo-crne boje, poput grož?a ili cveba. Što su oni, Marie? Možeš li komunicirati s njima? Koja vrsta duhova su oni? "

"Hej," Marie ju prekine. "Ne znam ništa o tim bi?ima. Izgleda da su to neki Tedovi prijatelji, moji nisu. Tede!" povikala je postaju?i sve više uplašena. "Tede! Dolazi ovamo! S Ameliom nešto nije u redu! "
Teda je probudila buka, ali nije mogao razumjeti što to Marie vi?e. Odgurnuo je vrata i potr?ao niz hodnik trenutno se zaustavivši kad je ugledao plavi sjaj koji je izbijao sa dovratka. Unutra je Marie, ?ekaju?i ga da se pojavi, kružila po sobi le?ima se pritiskaju?i o zid najudaljeniji od kreveta na kojem je, obavijena briljantnom svjetloš?u, nepomi?no ležala Amelia. Ted nesigurno u?e i na mjestu se ukopa zure?i.

"Koji je...?" zausti, ali u tom trenu streli?aste iskre svjetlosti iznenada polete kroz plavu sumaglicu natjeravši i njega i Marie da posko?e od iznena?enja. "Amelia!" povi?e, "makni se odande!"

"Marie?" zazivala je Amelia, "Marie? Gdje si? "

"Ovdje sam," povi?e joj Marie nazad "i Ted je tako?er ovdje." Pomakli su se bliže krevetu i dalje održavaju?i siguran razmak od plavog sjaja koji je sada bio ispunjen sitnim, brzim munjolikim tragovima eksplozija.

"Jedva vas mogu ?uti," re?e Amelia glasno. "Govorite glasnije!"

"Što se to doga?a?" Ted je pitao. "Odakle sve ovo dolazi?"

"Ne znam", re?e Marie. "Po?ela je pri?ati o helikopteru i sad kaže da ga može vidjeti gore kroz krov, da joj je to?no iznad glave. Što da radimo? "

"Jesi li ti u redu, Amelia?" Ted je povikao. "Jesu li te povrijedile sve te stvari, svo to bljeskanje?"

"Koje bljeskanje?" Amelia je vikala iznena?eno. "Ja sam u redu, ali se ne mogu pomaknuti. Ta helikopterska stvar je još uvijek gore, a i one druge dvije stvari još uvijek tamo samo stoje bulje?i u mene. "

"O ?emu to ona govori?" upita Ted, i Marie mu ispri?a o ?udnim stvorenjima koje je Amelia opisala.

"Ja ih ne mogu vidjeti," Ted povika Amelii. "Pitaj ih za ime ako možeš." To o ?ovjeku-aligatoru zazvu?alo mu je sumljivo pznato dok je pomislio na ?udan slijed doga?aja koje je otrpio prije mnogo godina. "Može li to biti nešto kao Volmo?" šapnuo je Marie, ali ona slegne nesigurno.

"Ja ih ne ?ujem da govore," odvrati Amelia. "Ali to je kao da mi stavljaju poruku u um. Vidim velikim tiskanim slovima ispisano ime: RAYMOND. "

"Što sad rade?" upita Marie. "Jesi li još uvijek dobro?"

"Da," re?e Amelia, " a sada vidim drugu rije?. Mislim da je to ime te helikopterske stvari. Kaže: COMMAND II. "

"Moramo joj pomo?i," Marie je inzistirala. "Ovo ne izgleda dobro."

"Ne znam", Ted je oklijevao. "Barem je ništa ne boli. Ne znamo što bi se moglo dogoditi ako ju pokušamo izvu?i iz tog energetskog polja ili što ve? to je. Možda bismo trebali ?ekati. "

"Jesu li ona bi?a još uvijek tamo?" Marie upita, ali prije negoli je Amelia uspjela odgovoriti, plavo svjetlo bljesnuvši se ugasi i ona pade natrag na jastuk. Marie dotr?i do kreveta, a Ted upali svjetlo, bojažljivo pregledavaju?i sobu. No, sve je izgledalo savršeno normalno.

"Nikad nisam vidjela ništa sli?no tim bi?ima", izjavi Amelia, o?ito potresena. "Oni nisu izgledali kao duhovi, kažem vam to! I taj helikopter isto nije bio normalan. Kad si neki dan govorio o NLO-ima i vanzemaljcima Ted, nisam ti vjerovala. No, nakon ovoga, ne znam. To je nešto najuvrnutije što sam dosad doživjela. "

Kad su sjeli zajedno, pokušavaju?i jedan drugoga smiriti i prodiskutirati bizarni doga?aj, Marie i Ted su se iznenadili saznavši da Amelia nije vidjela plavi?asto sferno svjetlo oko svoje postelje. A onda se Marie prisjetila svog ?udnog susreta s nepoznatim bi?ima.

"Kad sam prošle godine ja bila kod Teda ", obratila se Amelii, "mislim da su i mene posjetili isti ti de?ki. Se sje?aš Tede? "

"Je," kimnuo je, "kako bih mogao zaboraviti? Probudila si me vrište?i i cijelu no? smo probdjeli drže?i se za ruke i puše?i cigarete. "

"Pa i ti bi se tako?er uzrujao,“ odgovori ona,"da si vidio ono što i ja." i opiše cijeli doga?aj; kako su zidovi nestali i dva ?udna bi?a ju pokušala odvu?i van. "To sve se dogodilo dok sam bila s Tedom," zaklju?i, "a pogledaj što se sada tebi dogodilo Amelia, uz Teda ovdje s nama. Ne, ovi nisu nijedni od duhova koje ja znam. Mislim da su se pojavili zbog Teda. "

On se nije htio raspravljati s njom. Poput njega i Amelia i Marie su vidjele zidove ili strop koji se otapaju i nestaju, a i susrele su ne-ljudska bi?a u nepoznatoj letjelici. Duhovi, svo troje su to znali, ne trebaju ni svemirske brodove niti "helikoptere" za svoja putovanja, no ova tajanstvena bi?a, o?ito trebaju.

Kada se vratio u Shreveport i ispri?ao svojim prijateljima o ovom najnovijem iskustvu, bili su više nego ikada uvjereni da je Ted u žarištu vanzemaljskih interesa. Alienske aktivnosti oko Teda bile su u o?itom porastu, svi su to shvatili. Ipak, bez obzira na ove doga?aje, i usprkos svim njihovim prou?avanjima i raspravama, nitko nije mogao uistinu objasniti što se doga?a, i zašto.

Što je Ted više razmišljao o situaciji, više je osje?ao da mu je potrebna pomo?. Plašilo ga je to da nije imao nikakvu kontrolu nad svojim odnosom s vanzemaljcima. Marieini posjetitelji došli su nepozvani 1990. u njegov dom, a on i susjedi, 1989., sigurno nisu bili upitani da li žele i?i na vožnju NLO-om. Sad je tu bilo i plavo sferno svjetlo i Amelia koja razgovara s nevidljivim alienima. Bilo je jednostavno previše toga da bi se ignoriralo. Htio je neke prave odgovore, a studijska ih grupa do sada nije iznalazila.

Tada se sjetio što su ga duhovi podu?ili o manifestiranju stvari koje mu trebaju i po?eo je vizualizirati nekoga tko bi mu mogao pomo?i. Odlu?io se objaviti oglas u lokalnom metafizi?kom biltenu, Illuminations.

Podebljano otisnuta, obavijest je jednostavno glasila:

„TED RICE ŽELI POKRENUTI GRUPU ZA POTPORU OTETIMA OD STRANE NLO-a.

MOLIMO VAS DA SVOJE PONUDE POŠALJETE NA P.P._____ I MI ?EMO IH PROSLIJEDITI TEDU.„

To je bio njegov na?in prebacivanja svog problema u ruke više sile, baš kao što je to ?inio mnogo puta u prošlosti. Nije imao nikakve ideje kakve rezultate bi oglas mogao polu?iti, ali je znao ?emu su se on i njegovi prijatelji nadali: dobro potkovanom NLO istraživa?u i kompetentnom hipnotizeru koji bi im mogao pomo?i u istraživanju njihovih iskustava. Bilo je vrijeme za neke odgovore.

Ali ?ak ni Ted nije o?ekivao da ?e odgovor do?i tako brzo. Mjesec dana nakon što je tiskana obavijest, Ted je primio pismo od dr. Karle Turner, istraživa?ice abdukcija iz Little Rock-a. ?itaju?i ga, njegovo uzbu?enje je raslo. Dr. Turner ne samo da mu je otpisala kako sura?uje s još jednom istraživa?icom, ?iji se izvještaji o abdukcijama broje u stotinama, nego da je i ona osobno bila otimana. I još mu je preporu?ila, u slu?aju da se odlu?i koristiti hipnoti?kim regresijama kao alatom u svom istraživa?kom radu, neka kontaktira tu drugu istraživa?icu, Barbaru Bartholic.

Pismo je doživio kao odgovor na svoju molitvu. Nije znao što je sve to?no istraživanje abdukcija uklju?ivalo, ali je bio odlu?an da sazna. Ted je odmah otpisao dr. Turner da mu se javi telefonski i kad je kontakt jednom ostvaren, razgovori su postali redoviti. Karla mu je objasnila kako je do suradnje s Barbarom došlo nekoliko godina ranije kada je njezina obitelj opetovano bila izložena susretima s vanzemaljcima o kojima je upravo napisala knjigu „INTO THE FRINGE“. Tako?er ga je upoznala s informacijom da postoje tisu?e drugih ljudi koji prolaze kroz iste takve stvari, a to je Teda uvjerilo da se u njegovom slu?aju ne radi isklju?ivo o duševnom poreme?aju.

No osim tih stvari, Karla Tedu nije davala nikakve nove informacije. Umjesto toga, koncentrirala se na u?enje o Tedovim prošlim iskustvima i na njegovo osobno i obiteljsko podrijetlo. Pri?ao joj je o svom djetinjstvu u kraju pamu?nih polja sjeverozapadne Alabame, gdje je ro?en 1942., i gdje je nau?io da voli prirodu i njezina divlja stvorenja; o svojoj karijeri u financijskom biznisu, te o njegovom vidovnja?kom radu.

Pažljivo je slušala dok je Ted objašnjavao svoju metafizi?ku filozofiju koja ga je nau?ila da svi oblici života duhovno evoluiraju uzdižu?i se ususret savršenstvu i krajnjem izvor svih geneza. Ljudi koji do?u na ovaj svijet predodre?eni da rade i doprinose ljudskoj transcendenciji poznati su kao "Radnici Svjetla"(Svjetlosni Radnici p.prev.), taj termin se obi?no koristi za duhovne u?itelje i vo?e u metafizi?koj zajednici.

I još je podijelio s njom svoj osje?aj za misiju; da svoj vidovnja?ki talent treba iskoristiti za pomaganje drugima u shva?anju njihove vlastite sudbine i pokazati im na koji na?in ljubav i svjetlo utje?u na njhove životu. Kroz ove duge razgovore, Karla je prepoznala Teda kao toplog, pristupa?nog, pronicljivog ?ovjeka, sa smislom za humor ro?enog komi?ara.

Kada je Ted prešao na opisivanje nekih od bizarnih doga?aja u njegovu životu, Karla je prepoznala detalje koji upu?uju da su u tijeku vanzemaljski susreti. Povezala ga je s Barbarom Bartholic i oni su uskoro iskovali plan kako da se sretnu u živo. Ted je bio nestrpljiv nau?iti o ?udnim bi?ima ?iju upletenost u svoj život više nije mogao poricati, te se nadao da ?e hipnoti?ke regresije pomo?i pri razotkrivanju bilo kakvih skrivenih znanja.

Ali prije nego je Barbara pristala raditi s Tedom, bilo joj je potrebno saznati o njemu što je više mogu?e. Kroz tjedne dugih telefonskih razgovora slušala je kako Ted iznosi na vidjelo naj?udesniji prikaz. Na osnovu svega onog što je nau?ila prou?avaju?i druge slu?ajeve abdukcija, Barbari je ubrzo postalo jasno da je Ted Rice doista bio izabran za doživotni angažman sa snagama za koje ve?ina ljudi nikad nije ?ula da postoje.

Vrlo brzo je shvatila da su njegovi nedavni susreti s NLO-ima i vanzemaljcima bili samo još jedan preokret na putu kojim je prolazio. Upoznao je spirite i svemirske brodove, an?ele i duhove, prekrasnu vanzemaljku i bizarne reptilske humanoide, a pokazani su mu bili i prizori nebesa i strašnog razaranja. Da bi se iz svih tih doga?aja mogao izvu?i neki smisao, bilo je potrebno istražiti cijeli njegov životni put.

A pri?a koja je isplivala na površinu, o misterioznim silama koje su oblikovale život pamu?arskog klinca iz zabiti Alabame, pa ga transformirale u "Svjetlosnog Radnika", imala je puno šire implikacije, onkraj isklju?ivo osobnih. Sa svime što otkriva o iluziji i stvarnosti, dobru i zlu, i prirodi ?ovje?anstva, pri?a Teda Rice provocira sve što smo mislili da znamo o svemiru.
 

Stranica 5 od 24 Sve stranice