Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish


23. dio

Prijevod: kolos


Za sve što zavarava može se re?i da op?arava.

PlatonNapokon je bilo pravo vrijeme da Ted još jednom otputuje do Barbare i nastavi s istraživanjima svojih iskustava. Vožnja od Shravenporta koja je trajala šest sati umorila ga je previše da bi se tu ve?er upuštao u hipnozu. Umjesto toga Barbara i njen suprug poslužili su ve?eru, svi su nahranili guske u ribnjaku i tada je svo troje razgovaralo i smijalo do vremena kad su pošli na spavanje.

Ujutro odmoran, Ted je bio spreman za rad. Barbara mu je pomogla da se opusti i polako ga uvodila u lagano stanje transa. Kada se njegova koncentracija produbila, sugerirala mu je da krene prema bilo kojem iskustvu koje je važno njegovoj podsvijesti da se prisjeti.

Ubrzo,Ted je zapo?eo mentalno putovanje natrag u djetinjstvo. Po?etna se scena prikazala u detaljima i polako je po?eo govoriti Barbari što vidi.

-„Svijetla,“ re?e blago „Vidim puno svjetala i ?ini mi se da su sva u bakinoj ku?i.“

-„U kojoj sobi?“

-„Ona su njezinoj spavaonici koja se nalazi otraga. I ?ini mi se da se oko svjetala mi?u ljudi.“

-„Jeli tvoja baka svjesna tih svjetala? Zna li da su u sobi?“

-„U jednom trenutku mi se ?ini da spava a tad je budna i razgovara s nekim tko je tamo.“

-„Gdje si ti dok se to doga?a?“

-„Ja sam u drugom krevetu i gledam. Ona stoji kod prozora i gleda kroz prozor a i mra?no je.“

-„Govori li što ili izražava bilo kakve emocije?“ upita ga Barbara.

-„Mislim da se vra?a do mene i stavlja me pod krevet,“ re?e Ted zamišljeno

-„Zašto te stavila tamo?“

-„Tad su tamo bila neka svjetla,“ odgovori on, „i buka, nekakva vrtložna vrsta buke. Mi je možemo ?uti, ali ne možemo re?i odakle dolazi. To je to zbog ?ega me stavila pod krevet a tad je i ona došla ispod i legla do mene.“

-„Ted,“ upita Barbara, “koliko ti je godina tada?“

-„Jako malo,“ re?e on, “oko ?etiri godine.“

-„Što se sad doga?a?“

-„Iznad nas se nalaze neka svjetla i vrte se, stvaraju?i nešto nalik vakuumu, izgleda kao da gledam gore kroz tornado. Svuda oko nas je nekakvo kretanje. ?ini mi se da se sve zamra?ilo.“

U tom trenutku, Ted nije bio sposoban nastaviti dalje sa sje?anjem, pa mu je Barbara sugerirala da se opusti i da ode do bilo kojeg drugog važnog doga?aja.

-„Pomakni se naprijed kroz vrijeme,“ re?e mu ona, “do slijede?e stvari koju možeš vidjeti.“

Uskoro je po?eo primati nove slike iz njegovog djetinjstva ali vezane uz njegovu drugu baku i njega u malo starijoj dobi. Ted se trudio da dobije jasnije sje?anje ali nešto - možda neka inducirana blokada ili njegov vlastiti otpor, nije mu dalo da nastavi. Ali tada, kao da su odnekud duboko iz njega po?ele izvirati informacije u njegov um. Njegovo sje?anje je po?elo usred jedne bizarne scene koja nije bila nalik i?emu što je Ted ikada svjesno pamtio.

-„Baka stoji na ne?emu,“ opet je zapo?eo nakon poduže pauze. “Izgleda hipnotizirano, ništa ne govori. Skinuli su njezinu spava?icu i imaju nešto nalik maloj bušilici kojom diraju stražnji dio njezine glave. Nešto su joj u?inili i sad je malko druga?ija.“

Opet je zastao, kao da nešto sluša. “Govore joj da je jako posebna,“ nastavio je, “Obukli su joj bijelu haljinu i u?inili da izgleda lijepo ili joj govore kako je prelijepa. Obukli su je i rekli su joj da je prelijepa i da dolazi živjeti i raditi s njima.“

-„Koliko godina ovdje imaš?“ prekinula ga je Barbara

-„Imam deset godina,“ re?e on. „Sje?am se ovog, ove sobe i ovih bi?a oko nje a ja ih promatram. Ona nema kontrolu nad sobom i oni su svuda oko nje. Raspustili su joj kosu i pokazuju joj kako prelijepo izgleda kad živi s njima. Pripremaju je za to. To je sve što sam sada u mogu?nosti vidjeti. I ona izgleda prelijepo i mlado tako?er.“

Ted opet zastane duboko zamišljen. “Ipak, osje?am da to nije baš tako,“ prizna on. Oglasio se mentalni alarm, jer dok je izgovarao rije?i osje?ao se nekako „krivo“ (op. prev. - osje?ao se kao da su te rije?i nisu njegove)

-„Želimo samo istinu,“ re?e Barbara, “prema tome stremimo.“

-„Odjednom sam osjetio kao da je to ono što su mi rekli da vidim ali to zapravo nije to,“ re?e Ted.

-„Pro?isti svoju viziju,“ re?e mu Barbara, produbljuju?i njegov trans, „i reci mi što se zaista doga?a.“

-„Ona gun?a zbog boli,“ nastavi on „i uveli su unutra još nekog. Osje?am kao da je mu?e. Neko ulazi unutra i govori da je moj djed, ali moj djed je umro. Ona se sva?a s njim i kaže da on nije njezin suprug i ne mari za to što on govori. Netko je ljut. I to je sve što za sada mogu vidjeti.“

-„Ted,“ upita Barbara „da li je to ona baka s kojom si bio u krevetu onu no? kad si ?uo zvukove u sobi?“

-„Da.“

-„Koliko si godina imao kad se to dogodilo?“

-„Deset.“

-„Pomaknimo pažnju na tu no?,“ re?e Barbara. “Osjeti krevet, u krevetu si sa svojom bakom. Osjeti to i tvoje sje?anje je perfektno. Osje?aš li da si tamo?“

-„Da,“ odgovori nerazgovijetno, tone?i sve dublje u trans.

-„Dok nabrojim do tri,“ nastavi Barbara, “po?eti ?eš mi govoriti, istinito i jasno, što se dogodilo te no?i. Jedan, dva, tri.“

-„Sad mogu ?uti njezin glas,“ Ted odgovori. “Ona zahtijeva da nas vrate ku?i. Žali se na bol u pozadini glave. Govori im da maknu tu stvar od nje.“

-„Kako je to zapo?elo?“

-„Sje?am se da smo spavali,“ objasni on „i netko me uzima iz kreveta. Sljede?a stvar koju znam je da sam sa strane u sobi i netko tko ima kapulja?u na glavi je pored mene. Moja baka je u središtu sobe, uzeli su njezinu haljinu i stavili joj drugu i u?inili su nešto s njezinom kosom. Izgleda prelijepo ali prije toga su nešto radili na njezinoj glavi s tom ?udnom bušilicom. Postala je jako ljutita i mislim da je udarila jednoga od njih jer su joj nanosili bol.“

„Po?injem vidjeti,“ re?e on nakon kra?e pauze „ono što je udarila nije bio ?ovjek. Bio je to jedan od onih tamno sme?ih ili sivih ljudi, nešto kao ?ovjek gušter, jedno od onih gmazovskih bi?a. Nude joj nešto što bi je podmladilo a ona ljuta odbija sudjelovati. Ona zahtjeva da nas vrate doma. Taj gmazoliki ?ovjek odlazi van i vra?a se natrag s … oh, ovo moju baku veoma jako uzrujava. Oni dovode mog djeda koji je ve? neko vrijeme mrtav. On izgleda mlado i privla?no i oni govore baki da ?e mu se pridružiti.“

-„Kako je ona reagirala?“ upita Barbara.

-„Ona im govori da to nije istina, da joj lažu, da je je moj djed preminuo. Oni se sva?aju i ona odbija sudjelovati. ?ujem je da zaziva Isusa.“

On zastane ponovo osluškuju?i.

-„?ovjek gmaz ružno govori,“ nastavi on „i govori joj da…“, naglo je zastao.

-„Što joj govori,Ted?“ upita Barbara.

-„Govori joj da su joj stavili nešto u glavu,“ re?e nerado „i ako ne?e sudjelovati, to ?e je ubiti a samo oni mogu to zaustaviti. Ona i dalje odbija.“

-„Na što su mislili kad su joj rekli da sura?uje?“

-„Ne znam!“ izjavi on, ali Barbara mu naloži da programira svoj unutarnji kompjuter na istinu i neka nastavi.

-„Ne mogu to razumjeti,“ zapo?ne opet on. „Ali ima neke veze sa bolesnim ljudima.“

-„Jeli tvoja baka imala kakve veze s bolesnim ljudima?“

-„Mogla je u?initi da stvari poput bradavica nestanu. Znala je gdje na?i korijenje i biljke u šumi i iskoristiti ih za lije?enje ljudi. Govorili su joj nešto o bolesnim ljudima koji ?e do?i do nje ali ona je odbila sudjelovati. Nije bilo pravih razloga za to, rekla je. Zazvala je Isusa dva ili tri puta. ?ujem je kako govori, “Ne, ne, ne želim!“ Oni joj govore da ?e taj netko do?i do nje i nau?iti je još više ali ona ne želi nau?iti ništa od njih.“

-„Zašto bi bilo zlo ako su željeli da ona lije?i ljude njihovim znanjem?“

-„Ne znam ali svaki puta kad su joj to govorili ona je rekla ne. A onda joj je taj ?ovjek gmaz rekao da ?e umrijeti zato što ne?e sara?ivati s njima.“

Ted je postao jako žalostan a onda se trgao zaustavivši dah.

-„Što je Ted?“ upita Barbara „?ega si upravo postao svjestan?“

„On joj re?e da ?e mi uzeti dušu,“ odgovori Ted,“ i doveli su me u središte sobe gdje je bila i ona. Nešto mi rade. Ne, ona staje izme?u njih. Nekoliko je bi?a oko mene: baka, ovaj gmazoliki ?ovjek i moj djed. On stoji ondje nepokretan, kao da je ošamu?en. Ona staje izme?u mene i gmazolikog ?ovjeka, stavlja svoju ruku i zaustavlja ga. Ona mu govori da se ga ne boji i da ga je ve? srela ranije. Ja se nisam povla?io iz sobe."

-“Sje?aš li se da si mi govorio kako si te no?i ?uo glas?“ podsjeti ga Barbara.

-„Osje?am kao da je taj glas pripadao ?ovjeku sa kapulja?om ali nisam siguran.“

-„Umrla je ubrzo nakon toga, zar ne?“

-„Da, umrla je dva dana kasnije od teškog moždanog udara. Tog dana sam došao do nje jer sam se sjetio razgovora u sobi te no?i. Pitao sam je o tome a ona me zagrlila i po?ela plakati. Rekla mi je da zaboravim na to, da je to bio vrag. Tad je pošla do mog oca i rekla mu da je odveze doma, i svi smo pošli. Manje od dva sata nakon što smo došli, baka je doživjela moždani udar i pred nama je umrla.“

Barbara je slušala Teda kako opisuje scenu i kako je proživljavao doga?aje, njegovo sje?anje je oja?alo. On je prije rekao da je oduvijek osje?ao krivnju zbog bakine smrti.

-„Uvijek sam mislio da je umrla zbog ne?eg što sam ja uradio“ završi on.

-„Zbog ?ega si to osje?ao?“

-„Pa valjda zbog toga što se te no?i desilo. Ona me pokušala zaštiti.“

-„Izvadimo sve van,“ re?e Barbara. “Vrati se natrag i pregledaj situaciju.“

-„Ovaj gmazoliki ?ovjek je govorio o meni, kad smo prvi puta došli tamo. Ima nekakve veze sa mojim bi?em i drugom grupom koja me kontaktirala. Nisam siguran koja je to druga grupa. Željeli su moju dušu a baka me je zaštitila. Rekla je, “Isus vam ne?e dopustiti da ga dirnete ili da ga uzmete.“ Tad su joj rekli da ?e umrijeti.“

-„Pomakni se do vremena kad su joj stavili haljinu,“ sugerirala mu je Barbara, nadaju?i se da ?e Tedovo sje?anje biti jasnije i cjelovitije, sad kad je po?eo slamati blokade. “Što je istina? Reci mi istinu o onome što se doga?a. Makni sve maske, sve velove prijevare.“

Tedova prsa su se po?ela dizati.

-„Oh, ne!“ šaptao je u strahu, drhte?i i bore?i se za dah. “Ne želim to više gledati!“

-„Ne moraš to više gledati,“ ohrabrivala ga je Barbara

-„Ne moram gledati,“ šaptao je još preplašenije, “jer znam, ve? sam vidio.“
Barbara ga je povela u smirenije stanje svijesti, podsje?aju?i ga na zaštitnu energiju koju je sagradio oko sebe. Napokon je po?eo disati smirenije, slušaju?i njezine nježne rije?i.

-„Gmazoliki ?ovjek je o?ekivao da imaju seksualni odnos sa njom, “Ted re?e nakon što je ponovo mogao govoriti. Njegov je glas bio malo sigurniji ali je imao prizvuk tuge i otpora.

-„Ali ona to nije dozvoljavala. Rekla je da je to ?inila samo sa suprugom a on je mrtav. Pa su doveli djeda i tad su imali odnos. Ali kad se maknuo sa nje, to nije bio on, to je bio gmazoliki ?ovjek. I tad je ona intervenirala. Željeli su mene, ne znam ali mislim da je bilo nešto u vezi seksa. Tad je ona sko?ila ispred i blokirala gmazolikog ?ovjeka. Sva?ali su se i tad joj je rekao da ?e umrijeti zbog toga. I umrla je.“

-„?inilo se kao da nema veze to što je malo starija?“ upita Barbara, potenciraju?i na seksualnu aktivnost.

-„Oni su joj rekli da je mogu opet u?initi mladom.“

-„Možeš li opisati tu situaciju malo detaljnije? Kako su joj to u?inili? Da li je bio samo jedan?“

-„Bilo ih je nekoliko u sobi, kao i onaj sa kapulja?om koji me je držao. Nikad nisam vidio baš ?isto njegovo lice ali kad se okrenuo izgledao je bljedoliko.“

-„Da li je ležala na stolu ili je stajala?“

-„Stajala je, ali je bila naslonjena na nešto poput pomi?nog stola.“

-„Želiš li vidjeti ostatak?“ upita Barbara oprezno.“Sjeti se, rekao si da je po?eo dolaziti prema tebi?“

-„Da, želio me je iz nekog razloga.“

-„Želiš li i?i natrag i saznati?“

-„Da,“ uzdahne Ted „idemo natrag.“

Barbara ga vrati natrag u duboku koncentraciju i tad ga zamoli nek pogleda scenu iznova.

-„Što tvoj djed radi u vrijeme odnosa?“ upita ona. “Da li je svjestan?“

-„On je siluje,“ Ted pokušava objasniti, “Ali to zapravo nije on. Kad su ga doveli, primio ju je u naru?je i po?eo je voditi ljubav s njom. Skinuli su joj haljinu, ona je bila nepokretna i nije govorila. Ali kad su završili i kad se je on okrenuo, mogu ga vidjeti, to nije moj djed, to je ?ovjekoliki gmaz.“

-“Vrati se na minutu,“ sugerirala je Barbara, “natrag na mjesto kad su joj govorili o bilju.“

-„Govorili su joj to jer je znala puno o bilju. Oni joj govore da i oni imaju neko bilje. Oh,“ zastane Tom „oh, oni žele da uzme malo njihovog. Oni joj govore da mogu razmijeniti informacije i da ona iskuša njihove stvari. Ona uzima nešto što su joj stavili na jezik. I mislim da su to i meni dali. Stavili su nam to u usta. Bilo je nekako prozirno, možda pomalo žu?kasto. Sve se sad nekako ?inilo da je centrirano oko bake.“ Ted je opisivao kako je ponovo proživljavao doga?aj.

“Odbila je imati seksualni odnos s gmazolikim ?ovjekom, pa su otišli i požurili natrag s navodnim mojim djedom. Ovaj put se ?inilo da se moja baka prepustila seksualnom ?inu. ?ini se da se ne odupire. Nakon što je on gotov, sad je drugi na njoj. Tad mene uzimaju i dižu me nad nju kao da bi ja trebao imati seksualni odnos s njom. Ali ne mogu se sjetiti nikakve stimulacije.“

-„Da li ona reagira na tebe?“

-„Izgledala je nekako van kontrole.“

-„Ona stvar koju su ti stavili u usta, da li je djelovala na tebe na neki na?in?“

-„Mislim da nisam bio seksualno uzbu?en,“ re?e Ted, “ali djelovalo je na Grandy kao da su joj dali afrodizijak.“

-„Što se sad doga?a?“

-„Bilo ih je više koji su imali odnos sa njom,“ nastavi on, “najmanje tri. “Tad onaj koji je izgledao poput mog djeda dolazi do mene i prisiljava me da imam oralni seks s njime.“

-„Dakle on ima penis?“

-„Da, ali ne izgleda kao što ga imaju normalni ljudi. Izgleda više kao pse?i, više kao mali pištolj. Umjesto da dobije erekciju, ?ini se da dolazi van iz futrole kao pištolj. Maknuli su moju baku sa stola,“ re?e on „i stavili su mene na njega. Sad je vodoravno. Tada je jedan od njih imao analni odnos samnom. Oni su govorili nešto o drugoj grupi koja ima nešto samnom i ?ini se da su to ismijavali. Kao da se izrugavaju toj situaciji.“

Tedovo gnušanje je bilo evidentno, ali je bio i zbunjen.“Ne znam o ?emu govore, “priznao je, “ali je o meni. To rade zbog toga da bi se osvetili, možda, to je jedini na?in na koji to mogu objasniti.“

-„Kako se osje?aš dok se ti to doga?a?“ upita Barbara. “Možeš li razmišljati?“

-„Dozivam baku,“ re?e Ted, “ne doživljavam veliku bol, ali sam užasno prestrašen. Moje su ruke stegnute s ne?im a i moji gležnjevi. Kad je taj gmaz došao po mene i kad je rekao da ?e me zadržati tamo, baka je stala me?u nas. Ona je rekla, “U ime Isusa Krista zahtijevam da staneš.“ Rekla je da ?e zbog ovoga što su nam u?inili gorjeti u paklu zauvijek. On joj re?e da pakao ne postoji. Ona je rekla, “Ne?ete dobiti naše duše,“ zaprijetila mu je i to ga je jako razljutilo. Uzela me bliže k sebi i oni su ostali stajati gdje jesu a ona opet re?e, “Prevarili ste me, prevarili ste nas.“ Ljutita je zbog bilja i onog što su nam u?inili.“

Nakon kratke pauze Ted je završio sa svojim prisje?anjem.

-„To je sve ?ega se mogu sjetiti.Dali su nam natrag odje?u i rekli su joj, “Umrije?eš zbog ovoga jer taj dje?ak pripada nama.“ I tada smo se ponovo našli u spava?oj sobi.“

-„Kako se sada osje?aš?“

-„Nekako povu?eno,“ priznao je, “ljuto. Povrije?eno. Drago mi je što sam to vidio, ali bilo mi je teško gledati. Prva regresija mi je bila lakša. Nisu željeli da vidim ovo. Stari Volmo, moj prijatelj, gmaz koji me je nau?io sve one predivne stvari, kladim se da je on taj kurvin sin koji mi je to radio.“

Ted je protresao glavu, preplavljen dubokom mržnjom.

-„Nije ?udno što me je toliko volio. Kladim se da mi je ?inio i druge stvari kad me je dolazio posje?ivati u Atlantu. Sljede?i dan bi se sjetio da je bio tamo i da me odvodio. ?inilo se da me voli na neki ekstremni na?in, na neki ljubazan na?in. Nisam znao da je bio loš.“

Bilo je vrijeme da završe regresiju i Barbara je naložila Tedu da se vrati u sadašnje vrijeme i mjesto. Tada ga ge vodila lagano izvan iz transa i provjerila da se vratio u normalno stanje svijesti.

Ted je morao razgovarati o tužnim sje?anjima, koja su mu bila još detaljnija nego kad je bio u hipnotiziranom stanju. I želio je govoriti o Volmu, razmišljaju?i o susretima s njim druga?ijim razumijevanjem.

-„Nisi se sje?ao njega iz djetinjstva, nakon što se pojavio u Atlanti?“ upita Barbara.

-„Nimalo,“ re?e Ted. “Mislio sam da je još samo jedan od duhovnih vodi?a, kao Sharon i Raphael. Izgledao je grozno. I ono mjesto gdje smo baka i ja stajali mirisalo je na trulež, po mrtvim životinjama. Mislim da je to miris gmazova.“

-„A što je s operativnim zahvatom koji su obavljali na tvojoj baki?“

-„Što god da su joj stavili u glavu, mislim da je to uzrokovalo moždani udar. Maknuo ju je s puta, kao što joj je prijetio i kasnije je imao slobodan pristup do mene kad god je poželio. Umrla je štite?i me i ja sam nosio to skriveno znanje, tu krivnju ?etrdeset godina.“

Njegov ?itav život, shvatio je Ted, bio je na neki na?in dirigiran na nekom nivou koji nikako nije mogao shvatiti, od strane sila koje nije mogao ni zamisliti. Nije više znao što da misli ali je znao što osje?a. Stari osje?aj krivnje je napokon polako po?eo blijedjeti ali ostatak ljutnje povezan sa strahom je zauzeo to mjesto. Što je još, razmišljao je, bilo izmanipulirano? I zašto?
 

Stranica 23 od 24 Sve stranice