Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Prepoznavanje vanzemaljskih dezinformacija - Šesti dio

Šesti dio

Prijevod: B.P.

U prošlim dijelovima ovog članka posvetio sam pažnju negativnim vanzemaljcima gdje sam naglasio zastupljenost, sofisticiranost i suptilnost njihovih metoda kontrole. Glavna tačka je u tome da oni mogu razvijati neprijateljske aktivnosti i bez potrebe direktne upotrebe sile ili bez nekog njihovog prijetećeg izgleda. Umjesto toga, oni maksimaliziraju svoje uticaje u smijeru izgrađivanja pogrešne percepcije i vjerovanja kod njihovih meta, tako, nesposobne da donesu odluke na bazi istinskih informacija, njihove mete se naivno i svojevoljno same odriču svog suvereniteta.

Mi možemo razlikovati pozitivne vanzemaljce od prevaranata uz pomoć jednog boljeg znanja o tome kako svaki od njih stvarno izgleda. Koje posebne osobine moraju vanzemaljci demonstrirati riječju, djelom i plodovima, da bi se kvalifikovali kao istinski dobroćudni? Potražićemo one ključne osobine pozitivnih vanzemaljaca koje se ne mogu imitirati od strane negativnih varalica, bar ne u stepenu u kojem bi mogli ugroziti njihovu agendu. Naše standarde ne smijemo postaviti ni prenisko, kako bi se tu mogli kvalifikovati i prevaranti, niti nerealno visoko, da se tu ne bi mogle uvrstiti pojedine dobroćudne grupe koje imaju neke bezazlene nedostatke.

U ovom poslednjem dijelu navešću neke moje dosadašnje nalaze u vezi s prirodom i motivacijama pozitivnih vanzemaljaca.

Šta znači - pozitivno?

Nasuprot stereotipova koji su prihvaćeni od strane nju-ejdž pokreta, pozitivni duhovni put nema veze s tim da čovjek treba da bude pokoran, prost i blažen, sve dotle da postane pasivan i ignorantan kad se o životnim problemima radi. Ljudi koji prihvate takav jedan stav završavaju iskopčani iz realnosti i na kraju se suočavaju s jednim grubim buđenjem. Istinska duhovnost mora da bude praktična, a opet i transcedentna, istinski se odnoseći i prema fizičkoj i prema matafizičkoj realnosti; zasnovana na iskustvu a opet podsticana božanskom inspiracijom. Ona mora uzimati u obzir ograničenja u čovjekovom trenutnom stanju egzistencije, a opet dozvoljavati i napredak izvan granica te egzistencije, otvarajući vrata uticajima iz jednog čak višeg nivoa egzistencije.

Ne može biti drugačije. Jedna vanzemaljska civilizacija koja se ogleda u blaženoj ignorantnosti, razmišljanju u skladu s vlastitim željama i nepronicljivoj otvorenosti prema svakome, brzo bi propala usljed takvih nesmotrenosti ili bi postala žrtvom prevaranata, isto kao što dobroćudni ljudi koji svakome slijepo vjeruju lako bivaju nasamareni od strane šarlatana.

Istinski pozitivan put karakteriše njegova jačina, praktičnost, pronicljivost, razumijevanje, uravnoteženost i gnoza. Gnoza podrazumijeva jednu višu spiritualnu inteligenciju koja se u svojoj najnižoj formi manifestuje kao objektivna intuicija(1). Ona se manifestuje unutrašnjim otkrovenjima dubokih uvida i direktnim prepoznavanjem istina zakopanih u vanjskim izvorima informacija. Ona ostaje izvan domašaja dezinformacija, zato što potiskuje oboje, intelekt i niže emocije (emocije koje potiču iz nižeg emocionalnog centra, prim. prev.), te je tako neranjiva za emocionalnu manipulaciju i paralogizme. Ta sposobnost za intuitivno ili vidovnjačko dosezanje višeg razumijevanja predstavlja glavni katalizator za duhovnu evoluciju, zato što vodi čovjeka ka istini i upozorava ga na prevare ili kad on sam počinjava neke greške.

Pozitivni put rezultira ispunjenjem individualnih potencijala, čineći čovjeka efikasnijim na obe ravni, fizičkoj i metafizičkoj. On optimizira čovjekovu sposobnost da služi duhovnom dobrostanju i evoluciji drugih, čime on onda potpomaže i božansku svrhovitost Kreacije.

“Pozitivno” i “negativno” nisu samo neki obični subjektivni pojmovi, prije će biti da oni direktno i logički proističu iz nekih fundamenetalnih činjenica naše egzistencije:

1) ljudska bića i vanzemaljci su svjesna bića sa slobodnom voljom,
2) slobodna volja vodi ka nezavisnosti i individualnosti,
3) individue ulaze u interakciju sa sobom, svijetom, i jedne s drugima,
4) interakcija između individua modifikuje njihovu svijest,
5) slobodna volja određuje da li će ta modifikacija podrazumijevati rast ili zastoj.

S obzirom da slobodna volja dozvoljava mogućnost izbora između pospješivanja razvoja svijesti i sputavanja razvoja svijesti i slobodne volje drugih, odatle proističe da postoje:

a) bića koja služe cjelokupnom sistemu šireći svoju svijest i slobodnu volju u jednoj ravnoteži sa širenjem svijesti i slobodne volje drugih, i

b) bića koja služe samo samima sebi po cijenu sputavanja slobodne volje i svijesti drugih, i na štetu cjelokupnog sistema.

To, u suštini, definiše pozitivni i negativni put. Pozitivni put održava ravnotežu maksimalno povećavajući slobodnu volju u sistemu, dok onaj drugi stvara neravnotežu smanjivanjem slobodne volje drugih, korištenjem sile, prevare i asimilacije; pozitivni put podrazumijeva razvoj sebe ali uz pomoć razvoja drugih takođe, dok negativni potencira napredak sebe na štetu drugih.

Jedini razlog zašto negativni put uopšte nastavlja sa svojom egzistencijom bez trenutne entropičke dezintegracije je samo taj što on funkcioniše kao jedna parazitska Ponzi-jeva šema, gdje hijerarhija predatora zavisi od stalnog dotoka novih regruta i zaliha, čime se sprječava njeno izgladnjivanje i implozija. Planeta Zemlja je postala regrutni centar i hranilište za jednu takvu hijerarhiju.

Koliko je pozitivni put univerzalan? Da li njime mogu ići različiti tipovi vanzemaljaca, bez obzira na vrstu njihove fiziologije? Šta u vezi s osjećanjima kao što su ljubav i strast? Može li jedan reptilijanac ići pozitivnim putom? Naravno.

Svjesna bića su više od njihovih tijela; oni su besmrtne iskre svijesti koje naseljavaju privremena tijela. Istina, razumijevanje, razboritost, mudrost i viša duhovna inteligencija su odlike svijesti koje prevazilaze biologiju. Isto tako, čista ljubav, koja je impuls za očuvanje i napredak svijesti, takođe je univerzalna. Fiziologija sisara možda izražava čistu ljubav više u smislu strasti, empatije i pružanja njege, dok isto to reptilska fiziologija može izražavati kroz smisao za službu, čast i podmiravanje potreba zajednice. Oboje je praćeno smislom za razumijevanje i oboje pomaže razvoju svijesti kod onih koje se voli.

Pozitivnost je ovdje definisana striktno na metafizičkoj bazi. Sve stvari koje su za nju potrebne su osobine koje potiču iz svijesti, ili da budemo tačniji, iz duha, koji je transcedentna iskra svijesti koja obitava u srži bića. Sve dok je jedno biće svjesno, individualno, ima slobodnu volju i stupa u međusobne odnose s drugima, pozitivni put mu stoji na raspolaganju za istraživanje.

Napomena

Kod definisanja onoga što se podrazumijeva pod jednim pozitivnim vanzemaljcem, postoje neke stvari koje moramo imati na umu. Prvo, nisu sve pozitivne grupe identične. Pored njihove osnovne orjentacije, one mogu imati različite misije, izgled, porijeklo njihove kulture, razvojne nivoe, funkcionalne odnose s čovječanstvom i načine za ostvarivanje svojih ciljeva.

Oni mogu varirati u svom razvoju od onoga što bi čovječanstvo moglo da postigne za hiljade godina u svom budućem duhovnom i tehnološkom razvoju, pa do bića koja su potpuno prevazišla prostorvrijeme i više ne koriste vozila, tijela ili lične individualitete u nekim slučajevima. Drugačije rečeno, spektar pozitivnih vanzemaljaca se proteže od ekstra-terestrijalnih do ultra-terestrijalnih.

Između ova dva ektrema nalaze se oni koji su prevazišli linearno vrijeme ali još uvijek koriste tijela, tehnologiju i vozila za putovanje. Oni su pozitivna analogija negativnih hiperdimenzionalnih entiteta koje smo ranije razmatrali u ovom članku. Iako nisu uvijek vezani za linearno vrijeme i trodimenzionalni prostor, oni ne moraju isključivo operisati iz viših nematerijalnih oblasti egzistencije. Oni funkcionalno nisu striktno ni ultra-terestrijalci, niti ekstra-terestrijalci, nego mijenjaju oba stanja prema svojim potrebama. Možda bi trebali koristiti pojam “ambi-terestrijalci,” kako bi ih lakše mogli razlikovati.

Spektar pozitivnih vanzemaljaca mogao bi izgledati otprilike ovako:

• Čisti ultra-terestrijalci: Ova isključivo nematerijalna bića nisu uključena u otmice ljudi, niti u NLO fenomene, nego više funkcionišu kao bezlične, arhetipne inteligencije, kao vodiči ili božanski emisari najvišeg kalibra. Pojmovi kao što su “anđeli” ili “arhanđeli” najbliže opisuju ta bića. Oni su uveliko otsutni iz literature na temu NLO-a, ali se pominju u određenim kanaliziranim, religijskim i duhovnim spisima(2).

• Viši ambi-terestrijalci: Postoje primarno u jednom nematerijalnom, hiper-domenzionalnom stanju čiste svijesti, izvan prostoravremena, međutim, materijaliziraju tijela i vozila kad im je to potrebno. Oni obavljaju uloge savjetnika, učitelja, staratelja, nadzornika, kao i druge predvodničke funkcije. Njihov fokus je usmjeren prvenstveno na metafizičke stvari, davanje uputstava i savjeta nižim ambi-terestrijalcima koji su zasnovani na jednom višem razumijevanju i širim perspektivama(3).

• Srednji ambi-terestrijalci: Oni zahvataju granični pojas između nematerijalnih i materijalnih stanja egzistencije. Mogu privremeno u naš svijet materijalizirati fizička tijela i trodimenzionalne fizičke brodove, koji se mogu opipati, proučavati i reverzno inženjerirati od strane ljudi, mada se njihova tijela i brodovi dematerijaliziraju kada se vraćaju natrag u hiper-dimenzionalnu formu. Oni se mogu lako i direktno projicirati u našu realnost. Tvrdnje da pozitivni vanzemaljci šetaju među nama pretvarajući se da su ljudska bića dok istovremeno obavljaju ulogu posmatrača ili sluga božanske svrhe, vjerovatno se odnose na ovu kategoriju. Njihov fokus je podjednako podijeljen između duhovnih i tehničkih stvari(4).

• Niži ambi-terestrijalci: Održavaju se primarno u materijalnom obliku ali lagano izmaknuti izvan polja naše percepcije. Oni mogu biti putnici iz budućnosti ili stanovnici jedne paralelne fizičke ravni ili paralelnih vremenskih linija. Potpuno su opipljivi jedni drugima u njihovoj prirodnoj životnoj sredini. Ukoliko bi mi bili prebačeni u njihovu sredinu, onda bi tamo bili u interakciji s njima na fizički način. Isto se dešava ukoliko se oni potpuno prebace u našu sredinu, što oni mogu da čine, mada možda ne toliko lako kao one naprednije pozitivne vanzemaljske vrste. Njihova prirodna životna oblast podrazumijeva jedno stanje pomaknutog prostoravremena koje je drugačije od potpuno dematerijalizovanog stanja ili potpunog izlaska iz prostoravremena.

Umjesto privremenog projiciranja svojih brodova u našu realnost uz pomoć njihove svijesti (ili njihovih misli, prim. prev.), oni će vjerovatnije prebacivati neki već postojeći (‘materijalni’, prim.prev.) brod u našu realnost. U odnosu na više ambiterestrijalce, oni su više preokupirani naučnim, strateškim i diplomatskim stvarima, ali ne bez uvažavanja duhovnosti i etike(5).

• Čisti ekstra-terestrijalci: Ovi tipovi imaju potpuno fizičku prirodu i čini se da povremeno posjećuju zemlju u vema malom broju. S obzirom na njihova fizička i energetska ograničenja, oni su spriječeni da putuju do naše planete u većem broju a da ne budu otkriveni i napadnuti od strane razvijenijih negativnih vanzemaljskih grupa. Njihova pozitivna orjentacija uz još uvijek neprevaziđenu fizikalnost, ukazuje na određenu naivnost i ranjivost, što smanjuje šanse za opstanak, jer u fizičkim sredinama jedno neprestano natjecanje za kontrolu nad ograničenim prirodnim bogatstvima podrazumijeva uobičajen način egzistencije. Odatle, pozitivni ekstarterestrijalci će ovdje biti prisutni u jednom manjem broju i biće mnogo diskretniji usljed svoje ranjivosti.

Logika nam sugeriše da jedan sličan spektar postoji i kod negativnih vanzemaljskih grupa: demonski ultra-terestrijalci na vrhu, fizička bića koja mogu putovati kroz prostor, na dnu; i negativni hiper-dimenzionalni vanzemaljci (negativni ambi-terestrijalci) između ova dva ekstrema.
Odnos između ova dva spektra može se predstaviti kao jedno bočno grananje “Y” na desno, gdje jedan put ide prema gore, a drugi prema dole. Ti putevi su bliže jedan drugom kod one tačke grananja a što idu dalje, razmiču se sve više jedan od drugog. Oni koji se nalaze najbliže tački grananja, što znači na najnižem dijelu spektra, su oni koji će najvjerovatnije dijeliti najviše zajedničkih osobina i ulaziti u direktne međusobne odnose, bilo kroz sukobe ili kroz saradnju. To je zbog toga što su oni manje polarizovani na njihovim dotičnim putevima, te kao takvi i više uronjeni u fizikalnost. Fizikalnost je koncenzusna realnost koja nameće i jednu uzajamnu kauzalnu interakciju. Tako možemo naći neke niže pozitivne i niže negativne ambi-terestrijalce u direktnim međusobnim fizičkim sukobima ili u nekim rjeđim slučajevima, gdje silom prilika moraju da sarađuju jedni s drugima, ukoliko ta saradnja doprinosi ostvarivanju njihovih nezavisnih ciljeva.

Za razliku od negativnih vanzemaljskih društava koja su zasnovana na konkurenciji, moći i manipulaciji, te su tako i veoma kompartmentalizovana; pozitivna vanzemaljska društva su više harmonična, integrisana i međusobno ujedinjena. To ne podrazumijeva neku kolektivnu ili grupnu svijest gdje dolazi do sputavanja individualnosti, što bi bio negativni tip unije koji je karakterističan za negativna vanzemaljska društva, nego prije jedna harmonizacija duhovno razvijenih individua u smislu formiranja jedne uzajamno rezonantne mreže6 . U toj mreži, postoji ravnoteža između individualnog razvoja i društvene kohezije, gdje se ovo drugo razvija iz duhovne baze onog prvog.

Oni koji se povežu sa višom duhovnom inteligencijom, povezuju se sa istim božanskim izvorom, te odatle dijele duhovne odnose i razumijevanje s drugima koji su takođe povezani. To prirodno vodi do neke vrste bratstva, koje nije rođeno na bazi programiranja ili prisilnog nametanja vanjskih autoriteta, nego koje proističe iz jednog osnovnog, uzajamnog razumijevanja i zajedničke ljubavi za istinom, slobodom i ravnotežom. To se takođe ne treba miješati ni sa sektaškim i religijskim stremljenjima, koje miješanjem dogmi sa ličnim predrasudama vode do međusobnih trvenja i religijskih ratova. Istinska duhovnost izvire iz jednog zajedničkog izvora i vodi do harmonije i jedinstva, dok subjektivni vjerski sistemi vode u suprotnom pravcu.

Druga stvar koju moramo uzeti u obizir je ta, da evolucija društva i individualna duhovna evolucija podrazumijevaju dva odvojena procesa. Čovječanstvo je moglo napredovati politički, tehnološki i ekonomski tokom poslednjih nekoliko hiljada godina ali to ne znači da je prosječna ljudska individua takođe u istom stepenu evoluirala. Negativne osobine kao što su pohlepa, ignorantnost, sebičnost, oholost, ljubomora i gnijev, ostaju kod čovjeka isto onoliko zastupljeni kao što su bili u davnim vremenima. Odatle, jedno naoko napredno društvo može biti sastavljeno od neetičkih i duhovno nesofisticiranih individua, koje su držane na liniji od strane jednog sofisticiranog kontrolnog sistema, što će biti daleko od nečeg pozitivnog. Tako, vanjski izgled nekog mira, reda i tehnološkog napretka neke vanzemaljske grupe, ne mora istovremeno da bude i dokaz njihove pozitivne podloge jer to može samo maskirati njihovu individualnu duhovnu atrofiju.

Duhovna evolucija nema veze sa samim proučavanjem religijskog morala ili filozofske etike, što često predstavlja programiranje od strane vanjskih izvora, nego se tu prije radi o rastu, odnosno, sazrijevanju duše, tako da suštinska mudrost, razboritost i savjest koji se razviju u jednom životnom vijeku mogu da se nastave u sljedećem. Samo onda, kada je destilat više duhovne inteligencije prisutan kod rođenja, kad on aktivno dejstvuje tokom života upravljajući ličnim odlukama i perspektivama, i kad je on ugrađen u naizmjenične inkarnacije, to se može nazvati duhovnom evolucijom. A samo u slučajevima kad se jedno društvo sastoji od duhovno razvijenih individua, ono se može nazvati istinski pozitivnim.

Individualna evolucija ne poznaje granice i može se odvijati brže od društvene evolucije. Jedna odlučno posvećena individua uz istinski ezoterički trening može za par svojih životnih vijekova ostvariti ono za šta bi čovječanstvu kao cjelini trebale hiljade godina da dostigne. Razlika između ljudske civilizacije i pozitivnih vanzemaljaca je sljedeća: određenu duhovnu visinu koju ljudska bića moraju individualno da dostignu bez obzira na ostatak društva, pozitivni vanzemaljci su već dostigli na nivou cijelog svog društva. Prosječan čovjek je tako manje napredan od prosječnog ambi-terestrijalca, pa se tako može generalno reći da se ambi-terestrijalci nalaze iznad čovječanstva na ljestvici evolucije.

S druge strane i neki ljudi mogu biti napredniji od nekih vanzemaljaca. Uzmimo u obzir neke od ezoteričkih majstora koji su imali jak uticaj na ljudsku duhovnu svjesnost. Možda su neki do njih bili ljudska bića koja su potekla odavdje i uzdigla se daleko iznad norme, dok su neki od njih možda bili viši ambi-terestrijalci koji su se inkarnirali u ljudskom društvu kao volonteri, kako bi mu pomogli u njegovom napretku. Moglo bi čak da postoji i jedno ljudsko duhovno bratstvo koje je posvećeno duhovnom razvoju čovječanstva i koje je dostiglo jedan viši nivo duhovnog razvoja, recimo, od jedne niže ambi-terestrijalne grupe koja se prvenstveno posvetila suprostavljanju negativnoj vanzemaljskoj agendi, iako bi obe one na kraju bile dio iste božanske mreže, poznavale one jedna drugu ili ne.

Sve to nam ukazuje na to da je linija koja dijeli ljudska bića od vanzemaljaca nejasna na individualnom nivou, dok je ona jasnija na nivou razgraničavanja društava, tako da ono što oni mogu normalno raditi, mi smo radili individualno, kao pojedinačni izuzetci naše vrste, a nakon naše dalje duhovne evolucije, radićemo iste stvari kao društvo u cjelini. Tako, čovječanstvo ne treba da se potcjenjuje, niti se vanzemaljci trebaju obožavati, na osnovu lažnih pretpostavki da su ovi drugi univerzalno superiorniji u odnosu na one prve, jer postoje i izuzetci.

Izuzetci isto tako postoje i kod vanzemaljaca. S ozbirom da individualni razvoj dozvoljava nekima da se razviju više od drugih, onda uprkos njihovoj ujedinjenosti, unutar jedne posebne vanzemaljske civilizacije mogu egzistirati manje i više napredni vanzemaljci, tako da na primjer, viši i niži ambi-terestrijalci mogu raditi zajedno7. Bilo bi pogrešno pretpostavljati da je jedna pozitivna vanzemaljska civilizacija sastavljena isključivo od nižih ambi-terestrijalaca dok je neka druga isključivo ultra-terestrijalna jer unutar obe će biti izuzetaka. Prosječni nivo njihovog razvoja je ono po čemu se civilizacije međusobno razlikuju, te u tom smislu nekoliko pozitivnih civilizacija mogu sarađivati. Neke od njih će po svom prosjeku biti bliže ultra-terestrijalnim dok će druge biti bliže ekstra-terestrijalnim u kom slučaju će ovi drugi uglavnom poštovati mudrost i uputstva onih prvih.

Karakteristike pozitivnih čovjekolikih vanzemaljaca

Kako izgledaju pozitivni čovjekoliki vanzemaljci? Do odgovora možemo doći na osnovu: 1) izvještaja od strane onih koji su otimani i kontaktirani, imajući na umu mogućnosti fabrikacije, ukrašavanja i prevare; 2) ezoterički, mitološki i religijski spisi u kojima se pominju neljudski dobročinitelji; 3) lična iskustva preko snova, astralnih projekcija, otmica i stvarni fizički kontakti. Iz tih područja izvukao sam sljedeće aproksimacije:

Njihova verbalna i telepatska komunikacija odjekuje istinom i pokazuje visoku trezvenost i dubinu razumijevanja. Međutim, oni su takođe ponizni, dalekovidi i promišljeno pojednostavljuju svoju komunikaciju praveći se manje inteligentnim nego što jesu; ne nameću se ljudima i paze da ih ne prestraše. Odatle, oni se mogu činiti rezervisanim i pažljivim kod odmjeravanja svojih riječi. Generano rečeno, oni su svjesni svog uticaja i uzdržavaju se od toga da nam preranim pružanjem odgovora uskraćuju prilike za naše učenje. Oni su dobri u šifrovanju dubljih istina u sklopu onoga što kažu. Te istine se kasnije čovjeku same otkrivaju iz pozadine njegovog uma, kad on konačno dovoljno sazrije da ih razumije. Međutim, oni su isto tako vješti u pakovanju mnogih značenja u samo nekoliko riječi i saopštavanju pravih stvari u pravo vrijeme što proizvodi jednu katalitičku i nužnu razliku.

Mi kod njih možemo prepoznati jedan visoki stepen osjećajnosti, revnosti, inteligencije i mudrosti, bar u odnosu na nas. Postoje neke zablude da viša pozitivna bića nisu potpuno svjesna i pozorna, da biti prosvijetljen podrazumijeva egzistenciju u jednom stanju trankvilizovanog blaženstva, kao kod sedacije morfijem, uz deklamovanje baršunastih trivija i aforizama na temu sreće i spokojstva. Stvarno pozitivna bića imaju jednu višu svjesnost a ne neku potkresanu svjesnost. Oni nisu slijepi za realnost, niti su omamljeni kad se radi o uzimanju u obzir onoga što bi se moglo smatrati neprijatnim istinama; oni to mogu vidjeti čak mnogo jasnije u jednom višem kontekstu i lišeni su svake mašte u vezi toga.

Oni posjeduju ljubav, empatiju i saosjećanje ali ne na račun razboritosti, mudrosti i razumijevanja. Bolje rečeno, kod njih su te dvije strane (viša emocionalna i viša intelektualna) sjedinjene u harmoniji i ravnoteži.

Ljubav bez razumijevanja vodi do sentimentalizma i lakovijernosti, dok razumijevanje bez ljubavi može da vodi do jednog hladnog intelektualizma i svireposti. Viši pozitivni vanzemaljci, nakon dosezanja jednog određenog nivoa duhovnog razvitka, ne pate ni od jednog od ovih poremećaja. Uravnoteženi sistemi ezoteričkog razvoja dovode ljudske individue na isti nivo topline i razumijevanja.

Prevaranti mogu inducirati jedan lažni osjećaj topline kod njihovih meta koji onda kod njih sužava svjesnost navodeći ih na pomisao da prevarant mora biti jedno pozitivno biće koje zrači dobrim vibracijama8. Međutim, te na prvi pogled pozitivne emocije predstavljaju samo najobičnije inducirane hemijske i hormonalne odgovore koji zamagljuju čovjekovo rasuđivanje umjesto da ga oštre. Istinski pozitivna bića imaju toplinu koja se može osjetiti bez potrebe da neko sam bude zapljusnut ugodnim osjećajima, isto kao što možemo osjetiti toplinu neke vatre bez potrebe da se sami zapalimo; prevaranti, međutim, figurativno “pale čovjeka” uz pomoć induciranih emocija, tako da uprkos tome što oni imaju hladna srca, čovjek može greškom tu toplinu projicirati na njih. Prevaranti proizvode jedan efekt koji će prije da sputava svjesnost, nego da je podržava. Krajnji rezultat istinski pozitivnih bića je da vas više učine onakvim kakvi istinski jeste, podižući vam vaše vidike i bistrinu, dok prevaranti potkresuju vašu svjesnost na onu veličinu koja je lagana za kontrolisanje. Kad čovjek ima posla s onim prevarantima koji se pretvaraju da su pozitivni, kod njega se javljaju osjećaji kao kod padanja u trans ili hiptnotički san, kao i otupljenost i potonulost.

Pozitivna bića, posebno srednji ambi-terestrijalci i oni iznad, nikada neće podraživati vaše bazične instikte, niti će kačiti vaš ego da bi vas naveli na saradnju. Umjesto toga, oni će se više obraćati vašem višem razumu i intuiciji. Oni neće mahati ispred vašeg nosa kojekavim poklonima i privilegijama kako bi vas naveli da se ponašate protivno vašem rezonovanju, ali vam mogu poslati jednu neočekivanu kompenzaciju za to što ste pratili svoj razum u izazovnim situacijama. Oni neće pokušavati da vas impersioniraju kojekakvim zvučnim titulama, beskorisnim tehničkim žargonima s ciljem da vas smute, ili vas zapljuskivati masom trivijalnih detalja. Umjesto toga, oni zauzimaju jedan praktičan i minimalistički pristup, usko se držeći onoga što je bitno. Oni se ponekad ustručavaju da govore mnogo o svom identitetu ili porijeklu, jer to može da vodi do mnogih problema, uključujući obožavanje ličnosti a takođe i ugrožavanje njihove bezbjednosti, što bi bio više jedan problem za donje ambi-terestrijalce zbog njihove fizikalnosti.

Iako su viša pozitivna bića duhovno razvijenija i prefinjenija nego što smo mi sada, to ni na koji način ne znači da su oni perfektni. Što se oni nalaze bliže našem razvojnom nivou, utoliko je njihov položaj niži u odnosu na ona još viša pozitivna bića, a utoliko su oni i skloniji da dejstvuju na osnovu nepotpunih informacija, da prave naivne pretpostavke i da stavljaju svoje povjerenje u krive ruke. Slobodna volja ostavlja budućnost otvorenom u okviru određenih granica tako da postoji prostor za počinjavanje greški. Što su ambi-terestrijalci niži, utoliko je njihov pogled u budućnost ograničeniji. Međutim, ove vrste grešaka su metafizičkog reda. Njih ne treba stavljati na isti nivo sa onim, recimo, “proceduralnim greškama”, kako to plasiraju neki dezinformativni izvori, koje počinjavaju tobože nedužni vanzemaljci prilikom njihovog grubog postupanja sa žrtvama otmica. Postoje metafizičke greške sa metafizičkim posljedicama, dok su ove druge fizičke greške sa fizičkim posljedicama.

Jedan od primjera kako se pozitivna i negativna bića razlikuju je taj što negativni vanzemaljci imaju veću pristrasnost prema fizikalnosti dok oni pozitivni posvećuju veću pažnju duhovnosti. Tako ćete vidjeti pozitivna bića kako se više brinu o oslobođenju i usavršavanju duše, očuvanju slobodne volje, širenju znanja i mudrosti i drugim transcedentalnim idealima, dok se nagativni vanzemaljci prvenstveno bave pitanjima skupljanja prirodnih bogatstava, genetičkom manipulacijom i očuvanjem njihove stoke i farmi. To ne znači da se pozitivni vanzemaljci groze fizikalnosti, da su indiferentni kad je očuvanje životne sredine u pitanju ili imuni kad su tehnološke potrebe u pitanju; oni jednostavno znaju bolje od izvrtanja istinskih vrijednosti i žtvovanja višeg u korist nižeg.

Ambi-terestrijalna tehnologija

Tehnologija je potrebna da bi se obavilo ono što svijest sama ne može. Pozitivni vanzemaljci koriste tehnologiju u onom stepenu u kojem su tjelesni (fizički i/ili eterički). Viši ambi-terestrijalci koriste manje tehnologiju da bi obavili iste stvari zato što su manje vezani za fizikalnost i imaju veću svjesnu kontrolu nad njom.

Čista materijalistička tehnologija koja je nama poznata može se razvijati sve dotle dok ne dosegne kvantni prag i granice determinizma. Iza te tačke ona mora postati sub-kvantna i ultra-relativistična, i inkorporirati u sebe interdimenzionalne i metafizičke faktore da bi se dalje razvijala. To opisuje tehnologiju nižih ambi-terestrijalaca, koja omogućava inženjering prostoravremena, dimenzionalnu rotaciju, putovanje kroz vrijeme, modifikovanje eteričkih energija i formiranje međuveza sa sviješću direktno uz pomoć njihovih vozila i uređaja.

Sve to isto može da se radi uz pomoć srednje i više ambi-terestrijalne tehnologije, takođe, osim što su oni međuvezu tehnologije sa sviješću podigli na jedan čak viši nivo, odnosno, doveli to do umjetnosti. Čini se da se njihova tehnologija skoro potpuno stapa sa sviješću i tako je u osnovi alhemičke prirode. Ona izgleda i funkcioniše kao tehnologija ali je u stvari fizičko otjelotvorenje ili eteriča precipitacija misli, namjera i spiritualnih arhetipa. Odnos između njenih opipljivih dijelova reflektira odnos između njenih viših metafizičkih komponenti(9).

Glavna razlika između negativne i pozitivne ambi-terestrijalne tehnologije je u spektru multidimenzionalne realnosti koju ona može da dosegne; on je širi kod onih pozitivnih zbog njihovog uravnoteženijeg i holističkog kvaliteta svijesti koji stoji u jednoj dubljoj rezonanciji sa božanskim korjenjem Kreacije. Negativni ambi-terestrijalci koji su spriječeni u dosezanju tog korjenja, moraju tako pribjegavati lukavstvu, maskiranju, primamljivanju, otimanju, krađi i eksploataciji rupa u sistemu kod ostvarivanja svojih ciljeva.

nastavak:

Prevod: Arja


Razlikovanje pozitivnih i negativnih sila

Pozitivni i negativni ambi-terestrijalci imaju jedinstvene/specifične i zajedničke karakteristike. Sastavljanje liste jedinstvenih karakteristika će nam pomoći da utvrdimo orijentaciju određene vanzemaljske frakcije, dok će nam lista zajedničkih karakteristika pokazati na šta ne možemo isključivo da se oslonimo da bismo to odredili. To je korisno, jer varalice koriste zajedničke osobine, da bi „dokazali“ svoju pozitivnu orijentaciju i maskirali specifične negativne karakteristike.

Ono što sledi je lista zajedničkih, specifično negativnih i specifično pozitivnih karakteristika. Neće svi pozitivni tipovi imati sve pozitivne karakteristike, ali ne bi trebalo da imaju specifične negativne karakteristike. Na sličan način, nemaju svi negativni tipovi sve navedene negativne karakteristike, ali bi trebalo da im nedostaju specifična pozitivna svojstva. Drugo, listu bi trebalo koristiti samo kao smernice za dalju kontemplaciju i doradu, ne kao strogu check-listu, koja se primenjuje bez razmišljanja; distinkcija između pozitivnih i negativnih sila se mora napraviti na osnovu istinskog razumevanja, intuicije i iskustva i vršiti uvek za pojedinačne slučajeve.

Zajedničke karakteristike

• I jedni i drugi mogu poštovati slobodnu volju i istupiti samo kada se zatraži. Razlika je u tome, da pozitivni vanzemaljci u potpunosti poštuju slobodnu volju i teže da njen izraz bude informisan i iskren izbor, dok negativni vanzemaljci slobodnu volju poštuju samo kao nešto što kradom manipulišu, da bi dobili dopuštenje i legalizovali svoje preuzimanje. I jedni i drugi nas mogu pitati za dopuštenje, pre nego što ostvare potpuni kontakt, oboje nas mogu ohrabrivati da sami napredujemo umesto da postanemo zavisni od njih, ali negativni vanzemaljci unapred programiraju populaciju kako bi se donele željene odluke i postavljaju lidere u mišljenju, da bi tajno usmerili taj napredak u svoju korist.

• Oboje mogu izraziti zanimanje za ekologiju Zemlje. Negativni vanzemaljci imaju veliki interes da Zemlju spasu za sebe: oni je mogu želeti kao tlo za razmnožavanje, odskočnu stepenicu za dalja osvajanja i za eksploatoaciju njenih prirodnih resursa. Za modernu kulturu je politički korektno zastupati ekološki način ponašanja, a ideja o životu u skladu sa Zemljom ima u sebi prizvuk spiritualnosti. Zastupanje ovih ideja nije u konfliktu sa negativnom vanzemaljskom agendom, jer će to ulepšati njihovu sliku, a održivost i efektivnost njihove „farme“ će se uvećati, ako se „ljudskom fondu“ usadi dovoljno poštovanja prema farmi, da bi je održavali sami. Tako zainteresovanost vanzemaljaca za ekologiju i usmeravanje ljudi ka tome da brinu o Zemlji nije obavezno dokaz pozitivnosti, mada nije ni isključivi dokaz za negativnu agendu, jer je briga za okruženje nezavisno od toga dobra i neophodna. Čini se da je od manjeg značaja za pozitivne vanzemaljce, možda zbog toga što razumeju veću realnost i besmrtnost duše ili su možda jednostavno svesni da su prirodni i kosmički ciklusi na Zemlji prouzrokovali veće štete nego što bi čovečanstvo to ikada moglo da postigne.

• Oboje mogu staviti na raspolaganje naprednu tehnologiju da pomognu oko obezbeđivanja energije i proizvodlje hrane, transporta, medicinskih potreba i drugih potrebnih stvari. Negativni vanzemaljci će to koristiti kao lažan znak dobre volje i neće pružiti ništa što ne bi mogli brzo da unište, povuku ili nadvladaju, ako stvari postanu nepovoljne za njih. Njihov poklon u tehnologiji pre može služiti kao jeftine đinđuve ili Trojanski konj. Mnogo radije će tehnologiju predati u malom opsegu svojim treniranim ljudskim kontaktima, da bi obezbedili njihov opstanak tokom teških vremena. Pozitivni vanzemaljci će sa većom rezervom ponuditi svoju tehnologiju, posebno s obzirom na već postojeće, sakrivene ljudske izume za koje je samo potrebna sloboda da bi se proširili.

• Oboje mogu zastupati mir, nenasilje, društvenu harmoniju i jedinstvo. Pored ulepšavanja slike, koja je protivna očekivanjima od nasilnog vanzemaljskog neprijateljstva, za negativne vanzemaljce ovi ideali obezbeđuju red, efikasnost i poslušnost unutar kontrolisane populacije i tako pomažu da se onemogući pronicljivo i nezavisno mišljenje. Potrebno je da se neprijatelji (oni koji se protive asimilaciji) žigošu kao neprijatelji mira, harmonije i jedinstva da bi se opravdalo njihovo proganjanje, uključujući i nasilno proganjanje ironično u odbranu ovih ideala. Njihovo jedinstvo i harmonija su nametnuti spolja i navaljuju na dušu iznutra, dok su za pozitivne vanzemaljce jedinstvo i harmonija spoljne konsekvence buđenja ljudi u zajedničko razumevanje putem nezavisnog spiritualnog razvoja.

• Oboje daju prednost ishodima u odnosu na načine, posebno niži ambi-terestrijalci posvećeni misiji, koji su više ušančeni u fizikalnosti, linearnom vremenu i time kauzalnosti. Ono što im je važno je velika slika i dugoročni ishodi. Dobronamernost pozitivnih vanzemaljaca proističe iz razumevanja pre nego iz pasivnosti i sentimentalizma i zbog toga oni nisu neophodno blagi, popustljivi i pristupačni. Ukoliko pojedincu ili zajednici nedostaje neophodna zrelost da bi rukovali istinom, pozitivni vanzemaljci mogu pribeći njenom prikrivenom i zaobilaznom predstavljanju ili ćutanju, umesto da daju istinu i naruše dugoročni ishod, tako da mogu izgledati nepredusretljivi ili čak i neiskreni ako su pritisnuti. Na sličan način, oni mogu dopustiti da osoba bude izložena patnji, ukoliko je to apsolutno neophodno za njeno spiritualno sazrevanje. To nije u kontradikciji sa empatijom, već je delovanje na osnovu empatije povezano sa višim razumevanjem. Tako napuštanje, prividna strogost, ćutljivosti i tajanstvenosti nisu obavezno znak negativnosti, jer su to nekada jedini načini za postizanje pozitivnih ciljeva. To ne treba pomešati sa racionalizacijama koje prave negativni vanzemaljci da bi opravdali svoju taktiku tortura, koje predstavljaju sadističke mere koje služe negativnim ciljevima.

• Oboje mogu uključiti nordijske vanzemaljce koji rade sa Grejsima. Iako su Grejsi organski automati, proizvedeni od strane negativnihe vanzemaljskih frakcija za obavljanje abdukcija, nekima od njih se može promeniti svrha od strane nižih ambi-terestrijalaca da bi asistirali u kontaktima sa ljudima. Postojanje Grejsa po sebi ne dokazuje dobronamernost ili zloćudnost vanzemaljske frakcije, iako se čini da ih negativne frakcije češće koriste.

• Oboje mogu imati zasenjujuće oblike i biti fizički atraktivni. Nebitno koliko blještav, zlatan, kristalni i prividno božanski izgled ima vanzemaljski brod, nebitno koliko je otmena, moćna i anđeoska pojava njegovih stanovnika, ovi kvaliteti nisu dokaz za pozitivnu orijentaciju. Negativne snage u potpunosti poznaju naše religijske anticipacije, naučna očekivanja i psihološke slabosti i pokušaće da se zamaskiraju u njih. Bolje je da razmislimo o kontekstu i vremenu njihovog pojavljivanja, ishodima njihovih reči i dela i našeg intuitivnog čitanja njihove namere.

Karakteristike svojstvene negativnim vanzemaljcima/varalicama

• Nezavisno od toga šta kažu, njihovu pravu nameru odaje konačni rezultat njihovih akcija. Teže ka tome da sebe pozicioniraju kao autoritet i uspostave kontrolu, koristeći pri tome što indirektnije i što efiksanije moguće načine. Na primer, oni mogu imitirati pozitivne vanzemaljce i reći da moramo napredovati u skladu sa svojom slobodnom voljom, da oni nisu tu da bi nas spasli. I dok to podseća na poštovanje slobodne volje, odvijaće se lukavo guranje u legalizovanu tiraniju kroz iluziju demokratije. To se može ostvariti prikrivenom manipulacijom javnog mišljenja putem dezinformacija i dobro postavljenih lidera u mišljenju, tako da dobrovoljni izbori koje napravimo budu u skladu sa njihovom agendom. Tako ne igra veliku ulogu kakvu tehnologiju, učenje i vođstvo oni nude; ako je konačni rezultat da imamo manje pronicljivosti, slobode i spiritualne moći, dok oni imaju više kontrole i uticaja, tada to ukazuje na negativnu orijentaciju. Nema potrebe da čekamo kako bismo videli konačne rezultate da bismo došli do ove konstatacije; na osnovu pravca kojim se kreću stvari u vezi sa njihovim dolaskom, to će rano biti evidentno.

• Tražiće teške žrtve, odricanje slobode, gubitak suvereniteta u zamenu za sigurnost i preživljavanje. Oni to čine svesnim ignorisanjem i potiskivanjem zdravijih alternativa koje nam omogućavaju da postignemo opstanak i preživimo, ne odricanjem od našeg suvereniteta, već njegovim korišćenjem putem povećane svesnosti, pažnjom, samopouzdanjem, networking-om, odgovornošću i spiritualnim balansom.

• Ljudi koji su prvi i najglasniji u njihovom promovisanju pokazuju time i najsnažniji indikator da su dezinformativni vektori.

• Mogu ohrabrivati fanatizam, sledbeništvo, obožavanje i raskošne ceremonije, kako bi manipulisali masom da ih podržava. Oni to čine ciljajući na emocije, političku korektnost, pogrešne pretpostavke, željno mišljenje, očajanje, radikalni idealizam i druge iracionalne slabosti.

• Oni ili poriču postojanje negativnih vanzemaljaca ili priznaju njihovo postojanje, ukazujući na neku raspoloživu vanzemaljsku frakciju, koja je suviše mala da bi pokrila sve vrste vanzemaljskih aktivnosti, poznatih iskusnim istraživačima. Njihov opis negativnih vanzemaljaca može odudarati od realnosti i biti suviše pojednostavljena i u skladu sa popularnim pogrešnim interpretacijama uz ignorisanje mogućnosti za postojanje negativnih prevaranata.

• Ukoliko spadaju u kategoriju Reptila i Mantida, gotovo je sigurno da je reć o negativnoj frakciji ili savezu. To je zbog toga što svaka od ovih grupa ima mračnu reputaciju u vezi sa abdukcijama, a pojava obe grupe koje rade zajedno redukuje čak i buduću mogućnost za pozitivnu orijentaciju.

• Pokušaće da se pojave prvi, jer su intervencionisti i brižljivo su postavili binu za svoje pojavljivanje. Budući da se njihova predstava može sudariti sa istinom, koju bi prenele neke istinski pozitvne vanzemaljske grupe, koje stignu pre njih, morali bi da se pojave pre nego što te grupe uspeju da uspostave atmosferu pronicljive svesnosti. Kada jednom prigrabe kontrolu, biće potrebno da dodatno kultivišu i programiraju čovečanstvo, kako bi pozitivne grupe, koje stignu kasnije, da bi ukazale na prevaru, bile viđene kao napadači na kolektivni ego, možda kao sebični tradicionalisti koji pokušavaju da spreče čovečanstvo da ostvari tehnološki napredak zahvaljujući savezu sa drugim vanzemaljskim frakcijama.

• Mogu prikazati svoju moć i tehnologiju da bi zasenili, ubedili i zaplašili. Mogu se poslužiti tom demonstracijom, da bi prikazali sebe moćnijima nego što jesu, osporavati i dekonstruisati ljudske postojeće paradigme, da bi ih zamenili sopstvenima, uzeti više kredita, nego što zaslužuju (na primer izjavljujući da su jedini kreatori ljudske vrste) i nudeći mamac tenoloških poklona kao podsticaj za našu saradnju. Ovo se u našoj istoriji dogodilo više puta između istraživača željnih moći i domorodaca pod kulturnim šokom.

• Njihova interakcija sa čovečanstvom nalikuju ponašanju kulta. Istu taktiku, koju preduzimaju kultovi da bi depersonalizovali i programirali nove regrute, mogu i verovatno i hoće primeniti i negativni vanzemaljci na globalnoj skali. To uključuje predstavljanje vođe kao božanskog (vanzemaljaca kao naših kreatora); slamanje starog identiteta (zatamnjivanje ljudskog pogleda na realnost i dekonstrukcija starih paradigmi); predstavljanje starih delova nas samih kao zlih i zastarelih (žrtvovanje korumpiranih ljudskih struktura moći); 10. bombardovanje ljubavlju (izjavljujući da su ovde da bi nam pomogli i da bi nas vodili, da su naša voljena braća); ispovesti (unižavanje ljudskosti); fanatizam (kao dodatak uz proces napretka i obnove); izolacija od prijatelja i porodice (karantin i separacija „progresivnih ljudi“ i „elitne hibridne grupe“ od nižih slojeva društva).

• Ukoliko zastupaju spiritualnost, koju bi trebalo da prihvatimo, ona će biti takva da rezultira pacifikacijom, sugestibilnošću, depersonalizacijom, pokornošću i manjim stupnjem pronicljivosti. To može nositi prizvuk egzistencijalizma, budizma, deizma, panteizma i drugih ne-ličnih filozofija koje mogu poslužiti vanzemaljskoj agendi, održavajući privid razumnosti i pobožnosti. Konačno, spiritualnost koju nude može biti u vidu spiritualnog materijalizma, koji nas odvaja od više spiritualne inteligencije, nešto što logički opravdava njihovu vlast u vidu modernizovane verzije Divine Right by Kings, koja nas održava lojalnim njihovom kursu i priprema da postanemo sličniji njima.


Karakteristike svojstvene pozitivnim vanzemaljcima

• Kada intuitivno oseti njihovu vibraciju ili vidovito skenira kvalitet njihove svesti, čovek registruje blagotvornost, iskrenost, inteligenciju, razboritost/trezvenost/uravnoteženost, staloženost, misaonost, sposobnost predviđanja, smotrenost i predostrožnost.

• Oni pripisuju/pridaju veliku važnost vrednostima učenja, znanja, pronicljivosti, mudrosti, razumevanja i sličnim svojstvima svesnosti, ne samo imenujući te vrednosti, već demonstrirajući ih kroz aktivnost i ishode putem prenošenja proverljivih, praktičnih i dalekovidih informacija, koje osnažuju pojedinca koji ih prima i shvata.

• Oni se obraćaju razumu, iskustvu, intuiciji i unutrašnjem znanju, koje dolazi od više spiritualne inteligencije. Uzdržavaju se od apelovanja na ego, slepi emocionalizam, željno razmišljanje, pogrešne pretpostavke i druge udice. Oni se, dakle, obraćaju zrelijim aspektima bića umesto nižim i ignorantnijim. Na primer, nikada neće izigravati autoritet dodajući svojim rečima fantastične titule ili nerazumljiv tehnički žargon u nameri da impresioniraju.

• Oni ljudima prilaze savesno i demonstriraju duboko poštovanje za njihovu slobodnu volju, nezavistan razvoj i samostalno otkrivanje. Time minimiziraju svoj profil i umanjuju svoj identitet da bi izbegli odgovor u vidu divljenja koji bi ih pretvorio u objekte opsesije i preokupacije i skrenuo pažnju sa više svrhe interakcije.

• Njihova namera je da pomognu samostalno donošenje odluka, zasnovanih na informacijama, radije umesto da nas nagovaraju na donošenje određenih odluka. Što smo bolje informisani to bolje. Zbog toga oni neće uskratiti određene informacije, da bi nam pomogli da donesemo mudrije odluke. To se odnosi i na informacije o negativnim silama i njihovim metodama obmane.

• Brižljivo nastoje da izbegnu kreiranje zavisnosti. Umesto da nas nose na svojim leđima ili vode kao ovce, usmereni su ka tome da sami postanemo samo-dovoljni i pronicljivi, da izvučemo svoju punu meru iz sopstvenih izazova. Najbolje deluju kao katalizatori, moderatori i pomoćnici u tom procesu, ali nikada kao njegov surogat.

• Pridaju veću vrednost našoj spiritualnoj slobodi i evoluciji, nego tehnološkom razvoju. Jedino u slučaju kada ovo drugo indirektno može da podrži prvo, biće date tehnološke informacije. U drugom slučaju oni će uskratiti tehnologiju, dok etički i intelektualno ne budemo napredovali dovoljno, da bismo je razumeli i koristili odgovorno. Verovatnije je da će delovati kao tehnološki katalizator u umu ljudskih izumitelja, ne odajući sebe, tako da ona pusti koren i razvije se na prirodan način unutar ljudske zajednice, umesto da bude traumatično nametnuta spolja.

• U svojoj interakciji sa ljudima nalikuju altruističkoj, ezoteričnoj školi misterija. Diskretni su, mudro biraju svoje učenike, pomažu njihovom napredovanju kroz stepene inicijacije, pomažu da se oni razviju u sposobnija i potpunija ljudska bića uz nameru da očuvaju slobodnu volju ljudi i posluže kao katalizator za njihovu evoluciju.

• Oni su nesebični (selfless) ne u vidu nedostatka individualnosti, već u vidu brige za spiritualno blagostanje drugih, putem posvećenosti balansu i harmoniji čitavog sistema, a ne samo sebi. Oni nikada ne manipulišu niti kradu od drugih da bi zadovoljili sopstvene potrebe. Ukoliko njihovo razumevanje situacije zahteva požrtvovanje ili ako su posvećeni duhovnoj misiji koja zahteva požrtvovanje, oni će to učiniti hrabro i časno.

• Podržavaju prevazilaženje ignorantnih, anti-spiritualnih, animalističkih, egoističkih i sebičnih impulsa, ne kritikujući ih, već ukazujući na viši put. Oni su posvećeni spiritualnoj perfekciji pojedinca.

• U prikazivanju sebe svetu nije verovatno da će oni biti prvi. Naša civilizacija je nepripremljena za kontakt i oni bi bili odgovorni za traumatičan rezultat. Pozitivni vanzemaljci bi bili opterećeni reakcijama iracionalnog straha, ireacionalnog obožavanja i morali bi da poduče čovečanstvo o prirodi vanzemaljskog života, sve to dok održavaju mir i izvode tranziciju čovečanstva u svet posle obelodanjenja. Logistički ovo bi bilo suviše teško. Bolje da puste da se varalice pojave prvi i upotrebe svoje resurse za tranziciju čovečanstva. Onda, pošto usledi opozicija čovečanstva, ali pre nego što negativne sile preuzmu kontrolu, oni mogu istupiti i dati ključne informacije da bi preokrenuli situaciju. Posle kušanja kiselog voća procene i učenja nekih važnih lekcija, čovečanstvo će prihvatiti i razumeti ono što oni nude. Samo tada će dubok i prolongiran kontakt sa pozitivnim silama biti moguć.

Neizvesna moguća budućnost

Šta možemo učiniti? Kako se pripremiti? To zavisi od toga šta će se dogoditi. Tako mnogo faktora konvergira da kreira nelinearnu haotičnu situaciju, da čak i najfantastičniji ishodi, koji su se smatrali nemogućim, mogu postati mogući i čak verovatni. Da pogledamo još neke buduće scenarije, navodeći pojedinačne komponente koje se mogu pomešati i povezati da kreiraju različite scenarije.

• Političke debate, ideološki rat i pokreti – To pretpostavlja da će svet ostati potpuno stabilan i civilan, sva infrastruktura netaknuta, život relativno normalan. U vezi sa obelodanjenjem/kontaktom će započeti komplikovan proces filozofske, naučne, političke i religiozne debate o odluci u vezi sa budućnosti ljudsko-vanzemaljskih odnosa. To će se preobratiti u ideološku bitku između duboko polarizovanih linija. Konflikt će se većinom voditi verbalnim/ pisanim/ političkim načinima i znanje/informacije/svesnost će se suprotstaviti dezinformacijama i ignorantnosti. Internet će igrati važnu ulogu u toj debati, pored televizije i radia.

• Policijska blokada, globalna vlada, totalitarizam – Svet se već kreće u pravcu autoritarizma. Ukoliko se to nastavi i dostigne vrhunac, tada će uz dezinformacije i ignorantnost operisati i drugi izazov unutar politički opresivne klime, gde će disidenti moći da budu žigosani kao potencijalni teroristi ili neprijatelji, privremeno zatvarani ili bi im bili uskraćeni životni resursi.

• Prolazni period haosa koji iziskuje opstanak – prirodne katastrofe, pravi ili režirani teroristički napadi i nuklearno/elektronsko oružje može oštetiti infrastrukturu i teško narušiti moderni način života. Hrana, voda i distribucija energije, transport i komunikacije će biti narušeni. Na primer, ekstremna solarna aktivnost može dovesti do kolapsa moderne civilizacije, uništavajući elektroniku uz efekte slične EMP-napadu (elektro-magnetni puls, prim. prev.) i rezultatima sličnim onome što se dogodilo u New Orleansu nakon uragana Katrina, s tim što će ovo biti daleko šire. Odgovor bi bio kombinacija ljudi koji se okupljaju da bi pomogli jedni drugima; drugi će u anarhiji nasrtati jedni na druge a oštre mera će biti poduzimane od strane vlasti da bi se održao red, distribuirale namirnice a izazivače nemira izolovalo u koncentracione logore.

• Podela preživelih u grupu unutar sistema i grupu van sistema – socijalni haos nikada ne traje dugo, čak i posle mračnih vremena sledi uspostavljanje poretka. Pitanje je kakva vrsta reda, pod čijom vlašću i po koju cenu. Ukoliko moderan način života bude razoren tokom nekoliko meseci ili godina a vlada i vojska opstanu, onda će obnovljeni poredak verovatno biti autoritativan, mada ograničen usled geografskog dometa zbog logističkih ograničenja. To znači da će postojati izolovana ostrva pod autoritativnom vlašću, gde će poredak biti obnovljen pod autoritativnim režimom, pri čemu će preživeli praviti velike ustupke da bi živeli unutar tih teritorija. Ostatak preživelog stanovništva bio bi odsečen od sistema i prinuđen da se stara sam o sebi, formirajući pri tome možda paralelnu kulturu uz tu tehnokratsku. Naučna fantastika je mnogo puta opisala tu mogućnost.

• Post-apokaliptički tribalizam pod vanzemaljskim bogovima – Ovo pretpostavlja da moderna civilizacija potpuno propadne i da ne preostanu ljudske vlasti. Čovečanstvo bi se podelilo u plemena i ukoliko bi se vanzemaljci umešali, to bi stvorilo uslove slične onima u davna vremena, kada su određene vanzemaljske frakcije upravljale pojedinačnim plemenima.

• Dimenzionalno pomeranje i rascep realnosti u odvojene vremenske linije oblasti i egzistencije – Prethodne mogućnosti pretpostavljaju pojedinačnu koncenzualnu realnost. Ukoliko usledi odvajanje vremenskih linija, različiti ljudi će biti dospeti u odvojene verovatne budućnosti u zavisnosti od njihovog individualnog spiritualnog profila. To se može razviti u dimenzionalno pomeranje, pri čemu će neki pojedinci diplomirati na nivo koji će deliti sa nižim ambi-terestrijalcima. To bi bilo odvajanje od naše sadašnje vremenske linije, koja će se nastaviti bez njih i biti izložena nekim od apokaliptičnih scenarija koji su gore predstavljeni.

• Dezorijentacija posle dimenzionalnog pomeranja i izbor strane – direktni kontakt sa nižim ambi-terestrijalcima je neizbežan za delove čovečanstva koji su pomereni u njihovo prirodno okruženje. Usledila bi konfuzija tokom borbe različitih ambi-terestrijalnih frakcija za pokornost pridošlica.

• Dolazak vanzemaljskog pojačanja za fizičko osvajanje – Uvek postoji mogućnost da negativni vanzemaljci pribegnu sili, ukoliko njihovi planovi za mirno preuzimanje propadnu ili dođe do zastoja. Činjenica da je mirna metoda osvajanja efektivnija i manje mučna ne znači da je plan o fizičkom nametanju i uništenju isključen. Budući da bi fizičko osvajanje zahtevalo velike bataljone, za koje nije bilo potrebe da borave u blizini Zemlje, takvi bataljoni bi bili dovedeni iz daleka.

• Potpuni rat, bitke NLO-a, aktivirani „spavači“ – Ukoliko neko pređe liniju i naruši balans sila putem korišćenja sile, bilo usled straha ili očaja, onda će svi krenuti. Postoji obrazac unutar fenomena abdukcija i MILAB-a o ljudima koji su trenirani da koriste egzotično oružje, pilotiraju letelicama i razviju nadprirodne moći u ratnim situacijama između ljudi i vanzemaljaca ili između suprotstavljenih vanzemaljskih frakcija; dovoljno ih je aktivirati i pozvati da obave te funkcije. Postoji potencijal za ljudsko-vanzemaljski i vanzemaljsko-vanzemaljski rat.

Rešenja

Stvari se mogu razvijati na mnogo različitih načina u zavisnosti od toga koje će se od gore navedenih komponenti ispoljiti u kom redosledu. To otežava pronalaženje adekvatnog rešenja, jer treba uzeti u razmatranje mnogo mogućnosti.

Odlučio sam da potpuno izostavim idealistična rešenja, bazirana na institucionalnim inicijativama, socijalnim pokretima i političkom aktivizmu, jer se one javljaju i razvijaju same od sebe. Umesto toga fokusiraću se na individualna rešenja, koja su važna nezavisno od scenarija i koja se mogu poduzeti odmah. To znači spiritualnu pripremu i informativnu pripremu.


Informativna priprema

• Budite svesni i birajte u skladu sa time – Podrška data pogrešnom lideru, potpisivanje pogrešne peticije, preporučivanje pogrešnog izvora ili priključivanje pogrešnom pokretu može biti izbegnuto, ukoliko imate dovoljno svesnosti da znate šta je to što u stvari podržavate. Teze, navedene u ovom članku, vam mogu pomoći da izbegnete neke žaljenja vredne izbore, kao što je naivno preporučivanje flagrantnih dezinformacija ili promocija vanzemaljskih grupa, koje pokazuju sve znake negativnih varalica. Možda drugi ljudi ne znaju više, ali vi znate. Što svesniji postanete, to će mudrije biti vaše odluke i to će pre vaše reči, misli i akcije obeležiti i osnažiti pozitivne budućnosti.

• Balansiranje jednostranih diskusija i ispravljanje naivnih pogleda na svet – Možete se naći u ličnoj konverzaciji, mejl-korespondenciji ili forumskoj diskusiji tokom kojih će se javiti tema o vanzemaljcima ili neka slična. Ukoliko su teze jasno iskrivljene, zasnovane na pogrešnim pretpostavkama ili promovišu dezinformacije, onda vam dopada dužnost (pod pretpostavkom da posedujete znanje), da dodate malo balansa, nudeći drugačije ideje za razmišljanje ili upućujući na izvore, kakav je ovaj članak, i dodajući svoj komentar uz taj izvor. Cilj nije nasilno ubediti druge, jer to bi bilo propovedanje, već im pružiti mogućnost da načine izbore, zasnovane na boljoj informisanosti, razmatrajući neke nove ideje. Ukoliko to tvrdoglavo ignorišu i odbace racionalizujući i vi nađete da se ništa više ne može učiniti, bićete mirni, znajući da ste učinili svoj deo. U suprotnom slučaju krivica će pritiskati vašu savest što niste govorili kada ste mogli.

• Sakupljajte, arhivirajte i delite važne informacije – Imajući veliki broj knjiga, videa, linkova i drugog materijala pod rukom će vam omogućiti da brzo podstaknete druge na napredak, pružajući im prave informacije. Takođe, internet može prestati da funkcioniše, tako da bi bilo dobro arhivirati materijal pre nego što postane nedostupan.

• Proširite i usavršite svoje komunikacijske sposobnosti – Ukoliko je neophodno, posvetite pažnju brušenju svojih veština govora i pisanja. Možda ćete biti u situaciji da saopštite svoje znanje i informacije i bila bi šteta ako proces bude ometen usled komunikacijskih deficita.

Spiritualna priprema

• Očuvajte empatiju i razumevanje – Ako ništa drugo, kultivisanje empatije i razumevanja će vas sačuvati od zapadanja u arogantnost, cinizam i depresiju koja može pratiti spoznaju negativnih aspekata naše egzistencije. Neprijatna istina ne treba da bude ignorisana, već shvaćena u okviru veće spiritualne slike. To se može uvežbavati tokom svakodnevnih situacija koje bi u suprotnom izazvale gorke, osvetničke, neprijateljske i prezrive misli.

• Ostanite pribrani u teškim vremenima – panika, frustracija, bes i strah su primeri gubitka samo-kontrole a to znači privremeni gubitak racionalnosti, slobodne volje i balansa. To znači reagovati mehanički umesto da se reaguje svesno i odgovorno. Umesto da bude slepo guran tim impulsima, čovek mora postati samo-svestan i voljno koncentrisan na zadatak u svojim rukama. Najveći izazov će biti ostati u dodiru sa svojom intuicijom i razumom, kada razorne situacije pokušaju da vas uzdrmaju. Mi se periodično suočavamo sa ovakvim testovima i oni predstavljaju dobru praksu da biste videli koliko mirni možete ostati pod pritiskom. Što više uspete da održite staloženost tokom takvih situacija, to ćete bolje biti pripremljeni u predstojećim vremenima.

• Koristite nameru da biste uobličili verovatnoću kada je neophodno – vaše misli, emocije i namera daju oblik verovatnoći vaših iskustava. To se može proveriti putem eksperimenta. Možete povećati verovatnoću za uspeh, pomoć i zaštitu putem iskrene molbe ili namere i na sličan način možete redukovati verovatnoće za neuspeh, napad i nesreću, tako što ste u miru svesni njihove mogućnosti i pripremate se da se sa njima suočite kada se pojave. Usavršavajući svesni uticaj na svoj sopstveni deo realnosti pruža veći manevarski prostor, proširujući vaše sposobnosti izvan jednostavne fizičke kauzalnosti.

• Ostanite u sinhronicističkoj struji –Život se kreće određenom maticom koja je upravljena ka optimalnoj verovatnoj budućnosti. Kada ste sinhronizovani sa ovom strujom, sve dolazi na svoje mesto, odvija se glatko i vi se osećate energizovano i entuzijastično. Rezultat ostajanja u struji su napredak, balans i porast svesti. Kada ste van struje, ne uspevaju ili dolazi do zastoja, a vi imate osećaj praznine ili osećaj da ste na pogrešnom putu. Ostajanje u struji je kombinacija ispravnog stava, ispravnih izbora i ispravnih akcija. Putem posmatranja čovek može da odredi unutrašnje i spoljne uslove neophodne da bi ostao u struji.

• Razvoj psihičkih sposobnosti – Ako se razvijaju sigurno i koriste mudro, psihičke sposobnosti kao što je prekognicija, viđenje aure, rad sa eteričnom energijom radi lečenja dalje proširuju manevarski prostor. To će biti opširnije obrađeno u narednom članku. Najosnovnija psihička veština koja se može razviti je svakako intuicija. Intuicija se može razvijati uočavanjem unutrašnjih impresija koje najavljuju određene spoljne događaje. Test za istinsku intuiciju je da li se dosledno pokazuje tačnom. Ukoliko je bila pogrešna, to nije bila prava intuicija. Posle dovoljnog broja pokušaja i promašaja, moći će da se razabere prava intuicija od pogrešnih signala kao što je željno razmišljanje.

Fizička priprema je takođe neophodna, ali nema potrebe da ovu temu posebno obrađujem, jer je materijal o preživljavanju lako naći. Moja jedina sugestija bi bila napraviti zalihe trajnih namirnica, ne držati gotovinu u banci, vežbati da biste povećali svoju snagu i izdržljivost i osnažiti svoj imunološki sistem putem dijete bez žitarica, mlečnih proizvoda i slatkiša. Iz svog iskustva ipak mogu reći da je spiritualna priprema mnogo važnija i moćnija budući da menja verovatnoće i deluje na širok spektar scenarija, dok se fizička priprema odnosi samo na neke od scenarija, koji su navedeni.

Zaključak

Igra je usmerena protiv intuicije, zdravog razuma i uverljivih dokaza putem arsenala dezinformacija, programiranja uma, lidera sa odgajanim mišljenjima i drugih metoda masovne manipulacije o kojima je bilo reči u prethodnim delovima. Uz moć rasuđivanja intuicija je naša najprirodnija i trenutna linija odbrane od vanzemaljske prevare. Početak više spiritualne inteligencije predstavlja direktno prepoznavanje istine i zbog toga ono izmiče promišljenim mudrolijama, emocionalnoj manipulaciji i selektivnim dokazima, koji se obraćaju samo intelektu i emocionalizmu.

Postojeći standardi pozitivnosti su već ugravirani u naše duše i ispoljavaju se u svakom trenutku spiritualne svesnosti i znanja. Moramo se setiti da ih istinski pratimo kada se okrenemo unutra i tu prepoznamo rezonantne ciljeve i vrednosti. Oni su zakopani ispod svih onih lažnih ciljeva i vrednosti ugraviranih u nas putem socijalnog i biološkog programiranja. To je dubina do koje moramo prodreti, ako treba da budemo spremni za otvoreni kontakt sa vanzemaljskim životom.

-------------------------

Bilješke:

1. O višoj spiritualnoj inteligenciji, posebno u kontekstu vanzemaljske agende prevare se opširno/intenzivno/ znatno govori u delu works Marshall Vian Summers.

2. Ovo se odnosi na „šesto-denzitetski socijalno-memorijski kompleks“ pomenut u Ra materijalu, Kasopejskim transkriptima, kao I “Unseen Ones” koji se pominju u „Allies of Humanity“, INSPEC- bića koje pominje Robert Monroe u „Far Journeys“ i “Seth Two”, koga je kanalisala Jane Roberts.

3. Viši pozitivni ambi-terestrijalci bi se preveli kao “Peto/šesto-denzitetski OPD“ entiteti. Oni su često opisani kao članovi određenih saveta koji nadziru važne razvoje u nižim oblastima postojanja. To uključuje i posedovanje moći da se uspostvai karantin oko Zemlje. Vidi diskusiju o Ra materijalu na Council of Saturn i Kasiopejske transkripte, u kojima se pominje Svaet Zindar/Zendar u sesijama 941022 and 940723.

4. Dobar primer za srednje ambi-terestrijalce su napredni humanoidi, sa kojima je kontaktirao Orfeo Angelucci, opisani u knjizi „The Secret of the Saucers“. Oni su izjavili da su preživeli posle davne planetarne kataklizme koja je rezultirala pojasom asteroida.

5. Mogući primeri za niže ambi-terestrijalce uključuju originalne Plejadance u kontaktu sa Bili Majerom tokom njegovih ranih godina, nordijsku ženu na koju, kao na “savetnika” ukazuje član i kontaktirani fore na forumu Open Minds i navodne Nordijce u kontaktu sa kontaktiranom Miriam Delicado.

6. Koncept harmoničnog network-a spiritualno nezavisnih pozitivnih bića je najbolje objašnjen u Kasiopejskim transkriptima. Kasiopejci nagalašavaju važnost rada u network-u, koji prirodno nastupa na četvrtom denzitetu usled toga da se pojedinci dele na nivoe uz uzajamnu kompatibilnost na osnovu vibracije duše i svesne orijentacije i da je zbog toga networking koncept četvrto-denzitetskog pozitivnog plana. Ovaj koncept es ena našem planu ispoljava u različitim stepenima, pri čemu je Templar Knights ekstremni primer spiritualnog bratstva, posvećenog zajedničkom zadatku; ako pročitate Ešenbahovog “Persifala” i uporedite sa drugim istraživanjima o Svetom Gralu i Ark of the Covenant, veza postaje još očiglednija.

7. Allies of Humanity su verovatno treće-denzitetska ili četvrto-denzitetska OPD bića, ali oni takođe govore o misterioznim višim vodičima/ učiteljima koje nazivaju “Unseen Ones” („Nevidljivi“, prim. prev.) i kojima se obraćaju za specijalne savete i instrukcije. Oni su verovatno peto-denzitetska ili šesto-denzitetska OPD bića kao viši ambi-terestrijalci i ultraterestrijalci. Pozitivna tajna društva (škole misterija) preuzimaju obrazac „kako gore, tako dole“, deleći svoj network (mrežu) na niže neofite/inicijante i više učitelje/inicirane. To je prirodno i logično. Kasiopejci su izjavili da su u kontaktu sa 4D OPD bićima koji komuniciraju sa njima, uključujući i nordijske stanovnike planete između Marsa i Jupitera koja više ne postoji. Uporedi ovo sa „The Secret of the Saucers“ Orfeao Angeluccci. Za dalja poređenja vidi post post #932 na forumu Open Minds, tema: My Experiences (Grey, Pleiadeans and Oddities).

8. Alternativno objašnjenje je da će se, budući da je 4. denzitet prema Ra materijalu plan „ljubavi i razumevanja“ (uključujući i ekstremnu ljubav prema sebi kod 4D OPS), i u blizini 4D OPS bića osetiti suštinska „ljubav“ ovog plana postojanja i pogrešno projektovati na negativni entitet, misleći da je on pozitivan. To je teza Michael Topper-a. Više sam sklon mišljenju da je umesto izloženosti uticaju polja 4D, koje prema mom iskustvu nema uvek pozitivnu vibraciju i samim tim je protivno ovoj teoriji, indukcija pozitivnosti psihički ili psihotronički efekat, generisan od strane vanzemaljaca da prikrije njihove istinske vibracije. Ponovo, nalazim korelaciju u postovima člana foruma Open Minds, „fore“, gde on iz svog iskustva govori da vanzemaljci mogu da indukuju takva osećanja u osobi na komandu.

9. Vidi Orfeo Angelucci-jevu knjigu „The Secret of the Saucers“ radi spiritualno-alhemijske prirode više ambi-terestrijalne tehnologije. Alhemija i tajna arhitektura odslikavaju više realitete, prva kroz uključeni proces i elemente, druga kroz raspored uključenih elemenata. Ne postoji razlog zašto više pozitivni ambiterrestrials ne bi nastavili princip „kako gore, tako dole“ i harmonizovali vidljive sa nevidljivim elementima svoje tehnologije. Najzad, oni su verovatno začetnici alhemije, svete arhitekture i hermetizma.

10. Pogledaj Youtube video Mind Control Made Easy: Or How to Become a Cult Leader.

----------------------

( Daljnji prijevod u toku... )
 

 

Stranica 6 od 6 Sve stranice

»