Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Po?eli napadi iz svemira


Ne, nije šala... iako je ova slika nastala pomo?u kompjuterske animacije - ubrzo bi mogla postati stvarnost! Naime, dok se mnogi bave "uobi?ajenim" stvarima u životu, gledaju "sapunice", Big Brother i Sabor na tv-u, te neizmjerno uživaju u tome, na planeti se dešavaju mnogo ozbiljnije stvari. Naravno, mediji to uop?e ne?e prenositi jer su itekako kontrolirani od jednosvjetske bande koja trenutno živi na vrhu piramide mo?i na planeti. Sre?om, ima ve? dosta ljudi koji razmišljaju svojom glavom i nezavisno prenose razne informacije koje bi ljudi IPAK TREBALI ZNATI. Možda one nisu ugodne, ali zabadanje glave u pijesak - nije rješenje. Kako bilo - ipak ljudi imaju pravo na ISTINU. Što ?e u?initi s njom - to je odluka svakog pojedinca za sebe!

Još davno prije su Kasiopejci govorili kako se odvija "svemirska" bitka izme?u sila tame i svjetla ( vidi Kasiopejske transkripte ). Jasno, ne pucaju jedni na druge, kako to mi mislimo, ve? se to odvija kroz razne energetske nivoe, na svim nivoima svijesti, te je to više "igra" koja balansira ovaj naš univerzum. Naravno da se nekima ne svi?a da nije više "veliki gazda" negdje, pa se tako ponekad dešavaju razni prevrati i odre?ene "akcije" u tom podru?ju vremena/prostora. Te bitke se MANIFESTIRAJU u našem 3. denzitetu kao vremenske nepogode, raznorazni ( energetski ) vrtlozi, ?udne pojave ili sli?no.

Nadalje, u zadnjim Kasiopejskim transkriptama od 09.04.2011. spominje se "po?etak Vala u našem univerzumu", o kojem se pri?a kroz ?itavu Kasiopejsku komunikaciju koja traje ve? 17 godina. Taj makrokozmi?ki fenomen predstavlja granicu realiteta, te ozna?ava kraj velikog ciklusa, te istovremeno po?etak jednog novog ciklusa. To je ujedno i prelazak u viši denzitet ( nivo svijesti ) za neke duše koje su "diplomirale" dosadašnji 3. denzitet. No, na tom valu "jašu" i razni entiteti, koji koriste energiju tog super-kineti?kog vala, a neki od njih nisu baš miroljubivi. Kako izgleda, neki su samo promatra?i, a neki imaju neke svoje druga?ije ciljeve.

Sve su to "znakovi na putu", pa bi bilo dobro malo pogledati što se sve dešava oko nas, te sami zaklju?iti ti?e li se to svih nas ili ne...

Dakle, krenimo redom.

Prije desetak dana objavili smo ovaj ?lanak, kao ?udne plave anomalije na nebu. Snimljeni su iz više izvora, ?ak i iz Me?unarodne svemirske stanice ( IIS-a ) koja je u Zemljinoj orbiti. No, u vrijeme objavljivanja, nismo ni imali pojma da bi se to moglo povezati sa slijede?im ve? objavljenim videom u ovom ?lanku. Evo ga ovdje još jednom:


O?ito, ve? se duže vrijeme vode razne bitke kojih ve?ina ljudi uop?e nije svjesna.

Evo i prevedenog ?lanka kojeg smo preveli sa: http://iceroatan.com/ i http://www.whatdoesitmean.com/


Rusija naru?ila protuzra?ni sistem raketa poslije misterioznog vrtloga u Njema?koj

Šokantan "tajni" izvještaj podnesen je Ruskom Ministarstvu za izvanredne slu?aje ( EMERCOM ) na njihovom sastanku prošlog tjedna koji se održao u podru?ju Novgorod-a, na kojem je bio i glavni ministar Putin. U izvještaju stoji upozorenje da je planeta Zamlja "pod napadom" još za sada neidentificiranih "vanzemaljskih entiteta". Predsjednik Medvedev je odmah odgovorio narudžbom ve? drugog kontingenta S-400 Triumf protuzra?nog raketnog sistema, kojim bi se zaštitila Moskva od niskolete?ih "meta" koje su u Zemljinoj orbiti.

U tom izvještaju spominje se i fenomenalna eksplozija gama zraka koju je prvobitno zabilježio Swift satelit NASE, 28.03.2011. g., daleko u svemiru.

Eksplozija masivne zvijezde

Eksplozija je trajala neobi?nih 12 dana, što ina?e nije slu?aj, ali ?udno je to što je ona "komunicirala" sa masivnim Asteroidom 2010 SO16 koji je najve?i "kamen" ikad otkriven tako blizu Zemlje, te Asteroidom 2005 YU55, okruglim mini-svijetom promjera oko 400 m, i koji ?e po?etkom 11. mjeseca pro?i vrlo blizu Zemlje, otprilike na 0,85 udaljenosti do Mjeseca.

Iako ruski znanstvenici još nisu uspjeli identificirati što te "komunikacije" zna?e, kaže se dalje u izvještaju, efekti na našu planetu su naširoko vidljivi, te smo i sami mogli vidjeti i svjedo?iti kako ta dva asteroida ispucavaju "plave svjetlosne zrake" u gornji dio atmosfere Zemlje, što su mnogi i vidjeli uživo, kao i na snimkama iz Rusije, Novog Zelanda i Me?unarodne Svemirske Stanice.

Nadalje, EMERCOM izvještaj daje na znanje da su te "svjetlosne zrake" stvorile masivni "vrtlog" koji se stvorio u sjevernoj Njema?koj, prošlog petka, kad je u misterioznom pješ?anom vrtlogu poginulo desetak ljudi, a na desetke ih je povrije?eno u automobilskoj nesre?i u kojima je sudjelovalo oko 80 vozila. Evo i jednog od mnogih video izvještaja:


Još alarmantnije u izvještaju je to što su znanstvenici uo?ili da se tokom zadnjih 20-tak godina kako su se ti asteroidi približavali Zemlji, da su se i vjetrovi misteriozno pove?ali i oja?ali. Daljnje potvrde o tome iznosi vice-kancelar Ian Young, Swinburne University of Technology u Melbournu, Australija, koji je uo?io da su u zadnjih 20 godina vjetrovi u?estaliji i da su prosje?no ja?i za 5%, a ekstremno jaki vjetrovi imaju 10% ja?i intenzitet nego prije, te bilježe ?ak brži porast nego prosje?ni.

Isto tako se spominje i maksimalni gubitak ozonskog omota?a prošlog ljeta iznad Arktika, što su ve? prije uzrokovale "svjetlosne zrake" koje ometaju magnetsko polje Zemlje. Svjetska Meteorološka organizacija ( World Meteorological Organization ) izvještava da su na tom podru?ju, promatranjem sa površine, meteorološkim balonima te satelitima, ozonski sloj smanjio za 40% od po?etka zime pa do kraja 3. mjeseca 2011.g.  

U EMERCOM-ovom izvještaju dalje stoji da su ta dva masivna asteroida odgovorna za mnoge ?udne pojave širom svijeta, kao što su npr. pojavljivanje dva Sunca na nebu, kao i slu?aj u Kini, o kojem je izvjestila i njihova javna televizija.


Tako?er je i vrijedno naglasiti to da u izvještaju stoji i da su ti masivni asteroidi opasni za Zemlju jer svojom gravitacijskom silom nekako usmjeravaju vatrene lopte prema Zemlji koje nas poga?aju svako ljeto, kao na primjer ova koja je eksplodirala na nebu prošli tjedan u SAD-u, Tennessee, za koju je Bill Cooke, iz NASA Meteoroid Environment Centra, rekao: "Iz nama nepoznatih razloga dešava se porast pada meteora koji jako sjaje u vrijeme ljetnog ekvinocija".

Tko li što je iza tih napada na Zemlju možemo se pitati, ali FBI je prošli tjedan dao "trag" u obliku objavljivanja svojeg dokumenta, jednog od naj?uvanijih do sada, u kojem priznaju i navode da su vanzemaljci sletjeli u Roswellu 1947.g. Zašto su baš sada SAD objavile taj dokument, koji su njezini razlozi, itd. ostaje i dalje pitanje. Od tada su zataškavane mnoge stvari o toj temi, ?ak i kod svojih vlastitih ljudi.

Dokument iz Roswell-a

U ovom ?lanku od 01.03.2011.g., spominje se da nije samo strah Amerikance ( koji masovno grade skloništa i gomilaju zalihe hrane i vode radi eventualnog udara meteora ), ve? i Rusi grade dodatnih 5000 skloništa i to planiraju do 2012.g., ali za razliku od Amerikanaca, oni ?e zaštititi i obi?ne ljude, a ne samo elitu ?ije se bogatstvo temelji na kra?i pomo?u svjetske trgovine.