Bitka za Zemlju - nevidljive bitke u svemiru sa vidljivim posljedicama


Izvor: Igor Kostelac

Napisao sam prije nekoliko dana jedan post koji je bio naslovljen NE BRINITE NISMO SAMI,… NETKO NAS ?UVA, u njemu sam napisao kako u ovoj složenoj situaciji u kojoj se nalazimo, u tome nismo sami – i to zato jer je situacija presložena, da bi se ljudi obi?ni mogli oduprijeti takvoj sili koja upravlja ovom situacijom – kao što je npr.upravljanje HAARP-om. Naša najve?a nevolja je upravo u tome, što ve?ina stanovništva zaokupljena svakodnevnim životom i problemima pa i stvarima i doga?ajima koji joj odvra?aju pažnju od ?injenica sa kojima nisu upoznati. Ne vjeruje, a niti je mentalno sposobna prihvatiti ?injenicu da stvarnost koju žive i vide, nije potpuna ve? djelomi?na, te da se iza kulisa njihovih ali i naših života odvija jedna nevidljiva bitka iz koje svako toliko padaju poraženi u svemiru, ali i njihove stvari,.. igra?ke…

Nakon potresa u japanu po?ele su se na Youtube-u ali i po ?itavom internetu dešavati jako ?udne stvari. Naravno, vi koji se time ne bavite i koji niste toliko u tome niste to primjetili, ali preko no?i su nestale autenti?ne snimke NLO-a ili UFO letjelica koji su ljudi snimili iz svog doma ili u šumi, a koje su imale i po nekoliko stotina tisu?a pregleda. I sad zamislite slijede?u situaciju: kliknete na YouTube, prona?ete video koji želite pokazati vašem prijatelju, kliknete na njega i pogledate ga još jednom jer je fascinantan i sve je OK kopirate link za svog frenda i pastate ga na njegov profil na facebook-u i u slijede?oj minuti kad želite kliknuti na njega odjednom natpis da je video skinut sa interneta ii da ga je skinuo autor.

Ok, ajde pa desi se to. Krenem na novi video klip i usred gledanja ugasi se i pojavi natpis ako i prije da ga je vlasnik povukao sa interneta. To mi je ve? bilo malo ?udno pa sam primjetio da video klipovi nestaju na veliko i masovno te sam uspio skinuti na vrijeme neke jako dobe klipove i spremiti ih na internetu, kako ih nebi netko skinuo - zauvijek. Netko je po?eo uklanjati tragove postojanja vanzemaljskih bi?a.

Nakon toga sam slu?ajnom slu?ajnoš?u shvatio da su se UFO letjelice po?ele pojavljivati u?estalo nakon nukleralizacije zemlje i u?estalim ispaljivanjem u podzemnim eksplozijama. Zatim sam povezao 2 i 2 i došao do klju?nog zajklju?ka da je atomska bomba zapravo ukradena nacistima u drugom svjetskom ratu. Primjetio sam da se uglavnom pojavljuju (UFO) iznad tih skladišta nuklearnog arsenala, u vrijeme atomskih eksplozija i pokusa te slanja tih projektila u svemir.

Netko je nekome ukrao njegovu igra?ku i to ovome, ?ija je igra?ka, o?ito nije ni malo drago pa gleda kako da je vrati natrag, ali i gledaju kako se ovi sa njom igraju…

Pod izlikom istraživanja svemira, u svemir je dignuto mo?no oružje sa kojim se upravlja sa zemlje iz dubokih podzemnih bunkera i nekoliko kilometara pod zemljom. Na ovoj slici vidite od ?ega se HAARP sastoji.


 

Koliko vidite, vrlo su bitni sateliti koji se nalaze u svemiru i bez njih je haarp potpuno bezopasan i ograni?en. Dakle rušenjem satelita vanzemaljci ograni?avaju zlo?estim ljudima obim katastrofe koju žele izazvati.

Prije svega morate znati da je do ovakvih nevidljivih intervencija dolazilo i prije. Uglavnom su ih vješto sakrili ili prikazali kao nešto drugo, no u zadnje vrijeme po?elo je sa neba u?estalo padati “svašata i nešto” što niti jedna službena vlada ili agencija nije ?ak ni medijski pokrila, objasnila, pa makar i sa nekom laži koju bi mravlja zajednica probavila kao vijest. Tako su ljudi zahvaljuju?i snimkama obi?nih ljudi, koji su se zatekli na licu mjesta, mogli vidjeti rezultate tih borbi, koje su se obrušavalle iz svemira na zemlju, u obliku golemih plamenih kugli, koje su zapravo bile sateliti koje su uništili oni koji nas ?uvaju. Nedavno je jedan takav satelit oboren iznad Njema?ke, a vidljiv je bio iznad Berlina. Padao je dugo i sporo, a o njegovoj veli?ini govori i sam plamen koji se je vukao za njim. To je jedan od HAARP-ovih satelita smješten iznad Europe. Možemo samo zamisliti ?itav scenario koji je bio namjenjen doga?ajima uz japanski potres iako je scenario Japan-Amerika-Europa još otvoren – i tko zna kakva li se bitka vodi na nebu.

Potres u Japanu je trebao biti mnogo gori i globalniji, no uništenjem jednih od HAARP-ovih satelita u svemiru koji je pao ovoga puta u Njema?koj vjerovatno je sprije?ena mnogo ve?a katastrofa nego ju je itko mogao predpostaviti.Najme, HAARP da bi mogao djelovati, neophodni su mu sateliti koji mu energiju odašilju usmjereno natrag na to?ku koju odaberu na Zemlji. Da bi to postigli, imaju ?itav niz satelita koji su me?usobno povezani. Na taj na?in mogu na bilo kojoj to?ki na zemlji pogoditi bilo koje podru?je sa potresom ili bilo kakvom vremenskom nepogodom stravi?nih razmjera, orkanskim vjetrovima, obilnim kišama koje padaju danima, a nakon toga izazovu poplave i odrone, velike koli?ine snijega, kao i polarnu hladno?u do nevi?enih razmjera.

No umjesto da su napravili katastrofu nevi?enih razmjera, napravili su potres u Japanu koji nije samo protresao i potresao Japan i njegove vrijedne i tradicionalne ljude, ve? je prodrmao svijest ljudi koji su kona?no shvatili da je to malo previše sve slu?ajno i da potresa ima malo previše – previše! Da se broj erupcija vulkana pove?ao i da se nešto doga?a, pa se je tako termin HAARP upisao nekoliko miljardi puta u razne svijetske tražilice. Ljudi su se pomakli sa mjesta. ?ak i onaj ?ovjek koji na tržnici, koji ina?e pri?a o nogometu i prodaje salatu i krumpir sa svojim prijateljem, razglabao je o HAARP-u i mogu?nosti koja postoji oko toga, a upravo je to cilj, da se ljudi probude i osvijeste u svojim razmišljanjima.

Netko nas ?uva to je definitivno sigurno, ali moramo se ?uvati i sami.

Što možeš ti ili ja u?initi sa svoje strane? Ono što možeš je da pro?itaš i pogledaš što ti je dostupno i da odvagneš vi?eno i nakon toga biti ?e ti savršeno jasno po onoj staroj poslovici koju sam ja nadopunio, a koja kaže:

Gdje ima dima ima i vatre ili je bar netko zapalio cigaretu…

Pogledajte još ove video klipove pa zaklju?ite sami: