Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

William Baldwin - CE-VI - Bliski susreti opsjeda?ke vrste - Poglavlje 9 - PREGOVORI SA SILAMA TAMEP o g l a v lj e 9

PREGOVARANJE SA SILAMA TAME

Pakt s djavolom, dogovor sa sotonom, udruživanje s Luciferom, gra?a su horor filmova i gotskih romana torture s radnjom u srednjovjekovnim dvorcima. Odjeci dr. Fausta! Samo spominjanje Inkvizicije, no?ne more kakva je bila, evocira scene divljih progona vještica i optužbi za saradnju s djavolom, te strašnih mu?enja koja su im u vidu kazni odmjerena. Spaljivanje na loma?i, smrt na spravama za mu?enje i druge nehumane torture, podstakle su mnoge potrebite nesretnike na ?in prizivanja sila tame koje bi im pomogle u osveti. U ovim groteskno klju?nim trenucima u postojanju bi?a, li?na duhovna evolucija, obzirom na izbor u?injen u korist sila tame, napravila je korak unazad.

Kroz ?itavu istoriju oružanih sukoba, ratnici su jurišaju?i u bitku prizivali mra?ne sile. Molitve Bogu u tom momentu, kažu oni, ne donose ništa dobra. Bog ne pomaže jednom vojniku u ubijanju drugoga. Duhovi umrlih u bitkama mogu, zarobljeni od strane DFEa koji su došli u trenutku strahom potaknute zamolbe, vjekovima ostati vezani za Zemlju. DFEi ne mogu da pružaju zaštitu od smrtnih rana. Vojnici koji tako u zadnji ?as sklope pogodbu s mra?nim silama uživaju u osje?aju nepovrijedivosti. Neprijatno su iznena?eni svojom smr?u kao ishodom i potonjom vezanoš?u za tamu.

Nebrojeni su ljudi iz miliona razli?itih sebi?nih pobuda, ili za zdravlje ili sigurnost najmilijih, u ovom ili u prethodnom životu sklopili pogodbe sa ?avolom. U nekim slu?ajevima pogodbe su namjerno sklopljene, u drugima pak, veza je nastala nesmotrenim prihvatanjem poziva, prikrivenog ili otvorenog, od strane onih tamnih. Tamna strana ne pregovara u dobroj vjeri; nema vremenskog roka isteka ugovora. Ljudi misle samo u okvirima ovog života. Mra?ne sile razmišljaju u okvirima vje?nosti, ali tu ?injenicu ne istaknu. Jednom kada se dogovor uspostavi, DFE je dodijeljen. Osoba je pod kontrolom mra?nih sila na dugo, dugo vrijeme. To se pretvori u strašno mra?no ropstvo.

U mnogim primjerima dogovor je svjesni ?in namjernog traženja. Najozbiljniji oblik prizivanja Sotone je onaj s izri?itim ciljem stvaranja formalnog pakta. Pakt obi?no garantuje neke zemaljske koristi poput li?ne ili politi?ke mo?i, tajnih znanja i psi-sposobnosti, materijalnog bogatstva, ili obezbije?ivanja usluga od strane željenih žena ili muškaraca. Oni Tamni, uživaju nuditi takve kratkotrajne nagrade u zamjenu za vje?nu dušu osobe s kojom se poga?aju.

Nakon smrti žrtve takvog ugovora, nesre?ni duh može da pro?e kroz ciklus Svjetlosti i inkarnira se ponovo, a ugovor ?e se reaktivirati odmah po ro?enju; DFEi se ponovo dodijele. Ovo zarobljeno ljudsko bi?e, kroz svoje fizi?ko tijelo, iz života u život nastavlja s perverznim rabotama tame u sužanjstvu i potpuno pod kontrolom mra?nih sila.

Isto tako ?esto, upravo preminuli duh, ostane vezan za Zemlju (zajedno s ugniježdenim DFEom koji ga kontrolira) i nastavlja služiti mra?nim silama na na?in da se prika?i za drugo ljudsko bi?e. Kada ovakav EB bude otkriven u sesiji, on ispoljava ponašanje DFEa, kako svojom reakcijom na razotkrivaju?a pitanja, tako i pri otkrivanju njegove svrhe. No s druge strane, tvrdi da je živio u svom tijelu. Ovi EBi obi?no su raspore?eni u zapovjednike nižeg ili srednjeg ranga. Nisu oni najniži koji mrmljaju, sik?u ili reže.

U sesiji, klijentu koji je u ovom ili prethodnom životu, ili s prika?enim entitetom koji je podlegao iskušenju, formirao takav pakt, predlažem:
Dr. B.: „Prisjeti se trenutka u kojem si izabrao tamu.“

Ova ?e se jadna duša odmah prisjetiti sudbonosnog trenutka: kao ratnik ide u bitku, kao vještica biva spaljena na loma?i, kao politi?ar žudi za ve?om mo?i, ili neke druge podjednako bitne ta?ke izbora. ?im se po?nu sje?ati svog iskustva od tog trenutka nadalje, ne da su voljni, oni ne mogu do?ekati da okon?aju ropstvo, da o?iste svoj um od distorzija i odreknu se opakog pakta. Vodili smo ga da izgovori Odricanje od tame, frazu tog trenutka. Entitet daje izjavu kroz glasovni mehanizam klijenta.

Dr. B.: „Ponovi ove rije?i. Napravi ih svojima. Ne ?inim ništa dobro ako ih ja kažem umjesto tebe. Moraš ih ponoviti kao da su tvoje sopstvene.“

Terapeut mora biti osjetljiv na vjerske stavove klijenta. Za one koji se ne protive imenu Isusa Hrista, to sveto ime se koristi. Za one koji su osjetljivi iz bilo kog razloga, termin „Svjetlost“ je zamjena.

„U ime Svjetlosti, neka te Bog odvrati, Tamo.“
Entitet/klijent ponavlja ovu re?enicu, kao i svaku od slede?ih.

„Odri?em se svih aktivnosti tame.“

„Opozivam sve ugovore i sporazume, pozivnice i prizivanja, rituale i inicijacije u tamu.“

„Kroz vje?nost, sve dok moja duša postoji.“

„Jer uime Svjetlosti, tako tomu jest.“

Entitet/klijent ponavlja. Nakon 20 ili 30 sekundi tišine, ja tiho pitam:

Dr. B.: „Koji osje?aj to izaziva?“

Normalno bude prisutan duboki osje?aj olakšanja, kako kod prika?enog entiteta tako i kod klijenta. Kada je osoba preplavljena DFEima postoji mogu?nost da je bilo nekih poziva ili prihvatanja u ovom ili prethodnom životu. Davanje izjave na ovaj na?in ima dvostruku funkciju, prika?eni EB s ugnježdenim DFEom, a i klijent, oslobo?eni su njihovih pojedina?nih ugovora s tamom. Oni Tamni tada bez muke mogu biti otpušteni od klijenta, kao i od zbunjenog i zavedenog duha vezanog za Zemlju (EBa).

Ista izjava se koristi kod bilo kojeg klijenta koji se prisjetio prošlog života u kojem je, na bilo koji na?in, bio u interakciji s mra?nim silama, bilo da su se petljali u ?arobnjaštvo, crnu magiju, vra?anje, tamna bratstva ili sveštenstva, ili bilo kakve vrste aktivnosti satanskog kulta.

Energija sila tame distorzira razmišljanje taman toliko koliko treba da osoba vjeruje kako je ono što ona ?ini, upravo ono što ona i želi ?initi. Bez neke intervencije kao što je SRT, ovakvo ponašanje ?e se nastaviti nesmanjenim tempom, ?ak i kroz mnoge živote, ?ine?i bezglavo razmišljanje dobro ukorijenjenim.

Formalni i obavezuju?i odnos s Bogom iziskuje vjeru u Boga, posve?enost dužnosti i služenje ?ovje?anstvu. To su monaški i religijski zavjeti. Bog ne želi ništa drugo za sebe, samo ono što je u najboljem interesu ljudi. Pakt s ?avolom je sasvim druga?iji u suštini i formi. ?avo zahtijeva nešto za sebe dok daje malo dragocjenosti ?ovjeku koji je tražio pakt. Bog se poga?a s ljudima ili s ?ovje?anstvom. ?avo se isklju?ivo dogovara individualno s osobom. Tradicionalno, pakt s ?avolom potpisan je ljudskom krvlju, a ?uvan od ?avola.

Sli?ni paktovi i dogovori su o?igledno sklapani i izme?u lidera alienskih civilizacija i Sila tame. Ovi zlonamjerni dogovori donose strašne represije alienskim gra?anima i ?esto imaju štetne i dalekosežne posljedice po planetu Zemlju i njene ljudske stanovnike.


Tamni reptili

Charles je bio aktivni hipnoterapeut. Tako?e je imao izražene vidovnja?ke sposobnosti. Volontirao je pri demonstraciji u okviru nastave osposobljavanja za SRT. Osim ako nešto nije ve? isplivalo na površinu ili bilo otkriveno kod te osobe, u ovim demonstracionim sesijama ne odre?ujemo predmet niti pravac ispitivanja. Volonteru je dana instrukcija da skenira svoje tijelo u potrazi za emocionalnim osje?anjima ili fizi?kim senzacijama. Tu uvijek postoji nešto. Nastavili smo sa razotkrivaju?im pitanjima:

„Ako bi imalo veli?inu ili oblik, kakva bi bila?“

„Da ima boju, koja bi bila?“

„Da ima zvuk, kakav bi on bio?“

„Da ima rije?i, koje bi one bile?“

„Da može pri?ati, šta bi upravo sada govorilo?“

Poslije svakog pitanja napravi se pauza za mogu?i odgovor. Ako tu postoji entitet, obi?no je izazvan ovim pitanjima i vrlo vjerojatno je da ?e, do vremena postavljanja poslednjeg, imati nešto da nam kaže. Duh vezan za Zemlju ?e biti uplašen i zbunjen, ili ratoboran i defenzivan. DFE ?e biti neprijateljski raspoložen, prkosan i arogantan. ET ?e biti iznena?en što ga gnjavimo dok on, ili prikuplja podatke „nau?ne“ prirode, skuplja energiju za svoje kontrolore, ili se bavi preuzimanjem. On obi?no izaziva naše pravo da ometamo njegove aktivnosti ili propituje svoje pravo da bude prisutan. Kroz razotkrivaju?a pitanja, onaj kod Charleasa identifikovan je kao ET pod DFE uticajem.

Još jednom, povezali smo se sa Vladaju?im savjetom, liderima ove alienske civilizacije. Priznali su bivšu vezu s mra?nim silama. Pozdravili su našu pomo?. Imao sam intuitivni bljesak da tamni visoki komandant nije sa drugima u odajama savjeta. Moja pitanja bila su usmjerena lideru Savjeta.

Dr. B.: „ Pogledaj oko sebe po vašoj odaji. Da li je on tu? Možda je u predsoblju, negdje iza scene, u susjednoj sobi. Je li iza zidova, sakriven od tvoga pogleda.“

Charlesova percepcija prebacila se do sobe blizu odaja Savjeta i on je opisao mra?nog kontrolora. U prvi mah se Charlesu u?inilo da vidi uspravljenu veliku reptilsku figuru koja je bila iznena?ena što je otkrivena. Ovaj tip je ?esto opisivan u NLO literaturi. Reptoidi imaju lošu reputaciju.

Pozvao sam Svjetlosne duhove spasioce da opkole ovo reptiliansko bi?e kapsulom svjetlosti. Zahtijevao sam, u ima Svjetlosti, da pokaže svoju pravu formu. Odmah je promijenio oblik u tamnu grudicu. Bilo je to prijetvorno prerušavanje. Visoki komandant tame preuzeo je lik loše reputiranih reptiliana.

Brzo je prošao kroz svoju transformaciju i za sebe izabrao Svjetlost. Po?eo je da pomaže pozivaju?i svoje podre?ene, cijelu grupu DFEa koji su preplavili ovu skupinu aliena. Odvedeni su u odgovaraju?e mjesto u Svjetlosti, i još je jedna alienska civilizacija oslobo?ena ropstva u tami.

Postoje planete, možda i univerzumi, gdje Svjetlost Univerzalnog Uma, ili Hristova Svijest kako se ?esto naziva, nije još prodrla. Luciferova energija je tamo stigla prva i na nekim od ovih lokacija štovana je poput Boga. Kada ih otkrijemo, oni mra?ni budu tretirani standardnim SRT procedurama i transportirani u Svjetlost.

„Kraljevstvo nebesko je u vama; i svak onaj koji poznaje sebe na?i ?e ga.“ U jezgri svakog od Boga stvorenog bi?a nalazi se iskra Svjetlosti, iskra Božije svijesnosti. Poricanje i prkošenje ovom duhovnom naslije?u, poricanje i prkošenje Bogu. U najdubljem jezgru, svako bi?e zna istinu o svom identitetu. To se ne može pore?i. To je put Ku?i, put ponovnog spajanja s Bogom, Stvarala?kim Izvorom.

 

Stranica 9 od 12 Sve stranice