Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

William Baldwin - CE-VI - Bliski susreti opsjedačke vrste - Poglavlje 6 - BLISKI SUSRETI OPSJEDAČKE VRSTE


P o g l a v lj e 6

BLISKI SUSRETI OPSJEDAČKE VRSTE

Različiti tipovi bliskih susreta s alienima obilježeni su rimskim brojevima.

CE-I, blisko viđenje NLOa.
CE-II, fizički i mentalni utjecaji na ljude, čudni i neobični tragovi na tlu, i navodni fizički artefakti alienskih letjelica.
CE-III, vizualni kontakt sa alienskim bićima.
CE-IV, nepozvane, nasilne otmice od strane aliena.
CE-V, namjerni poziv alienima na kontakt (na način kako je to razvijeno od CSETI grupe100)101

Ja predlažem CE-VI kao oznaku za stanje koje smo našli tako učestalim u sesijama izmijenjenog stanja sa klijentima: intruzivno i parazitsko kačenje od strane ne-ljudskih bića iz nekog drugog mjesta, alienskih bića, ili ETa. Povijesno, ovo stanje je nazvano opsjedanje. U ovim slučajevima, entitet koji opsjeda nije demon, nego biće iz drugog svijeta ili druge dimenzije.

Postoji popularno romantično mišljenje, možda više frenetično nego romantično, kako prijateljski ETi, naša „svemirska braća,“ staloženo čekaju kako bi nam pomogli, ili, staloženo čekaju već neko vrijeme, mi ih samo moramo pozvati. Na auto-naljepnicama čitamo: „Podigni me Skoti“ ("Beam me up Scotty"). U popularnom filmu, Dan Neovisnosti, rulja moleći i pozivajući stoji na krovovima visokih zgrada s natpisima: „ODNESI ME KUĆI“, „DOBRO DOŠLI NA ZEMLJU“, „UZMITE ME SA SOBOM“, „POZDRAV BRATE“, „ZAPAMTI ME“, i takvim sličnim dobrodošlicama i zahtjevima.

Mnogi ljudi zazivaju posjetu vanzemaljaca, naših „rođaka“ iz ostalih planetarnih komšiluka. Motivacija može biti znatiželja, ili stvarni poziv za pomoć ovoj raspadajućoj civilizaciji. ETi mogu doći na poziv, i za osobu koja je zvala je bolje da ima nešto važno za reći. Vanzemaljci su ozbiljni i imaju svoje vlastite misije za ispuniti. Poziv za pomoć može biti shvaćen kao odobrenje za interakciju s ljudskim bićima u obliku otmice ili priljepka. Ovakav priljepak može biti enormno destruktivan za bespomoćnog domaćina/žrtvu.

Neki ljudi su pozvali „svemirsku braću“ na kanaliziranje kroz njih, na korištenje njihovog glasovnog mehanizma kako bi širili riječi mudrosti. Neki oportunistički bestjelesni duh, astralni entitet, ili obližnji alien može iskoristiti svakoga tko se tako otvoreno pozivajući nudi. Kanaliziranje ili posredništvo definirano je kao privremeno opsjedanje, s dozvolom domaćina, od drugog bića, sa specifičnom svrhom i ograničenim trajanjem. U mnogim slučajevima kanaliziranja, biće koje ulazi i govori kroz glasovni aparat ljudskog dragovoljca, po završetku sesije kanaliziranja odbija otići. Ovo postaje permanentno duhovno opsjednuće, ili kačenje od strane nekog vanzemaljca, nekog alienskog bića.

Izgleda kako su se ovi ne-fizički alieni nekako infiltrirali u podsvjesni um velikog broja ljudi, sa ili bez poziva. Prema izvještajima, bića mogu telepatski projicirati riječi, vršiti mentalnu kontrolu, pa čak i, za vrijeme otmice, pobuditi fizičku i emocionalnu ugodu. Moguće je da alieni projiciraju sve emocije koje osoba osjeća, čak i slike i doživljaje neke otmice.

Većina naših klijenata su voljni, u kliničkoj sesiji, izgovarati riječi, ili misli, koje im upravo iskoče kao odgovor na naša pitanja, štogod one bile. Oni opisuju sve fizičke senzacije koje izranjaju za vrijeme našeg dijaloga. Mi ih ohrabrujemo da vjeruju tome što dolazi u um i da to jasno i glasno kažu.

Za vrijeme terapijske sesije razgovarali smo s alter-osobnostima kod ljudi s dijagnozom DID-a, ili disocijativnog poremećaja ličnosti (nekada zvanog MPD, ili poremećaj višestrukih ličnosti).102 Obično postoji jedan alter koji zna koji su (alteri) među njima kreirani unutar sistema ličnosti, koji su osobnost iz prošlog života „probuđena“ uslijed traumatičnog događaja, te koji su izvana pozvani, to jest, zakačeni entiteti raznih tipova.

Klijenti bez ikakvog znaka DIDa (MPDa) također otkrivaju druge osobnosti koje determinirano nisu njihove vlastite. Ovi drugi govore kroz glas klijenta. Razgovarali smo s osobnostima koje su tvrdile da su drugi ljudi, neki mrtvi, neki živi. Ovi entiteti su zakačene duše, ili fragmenti duša, ljudskih bića.

Klijentu koji traži pomoć za osobne, emotivne, fizičke, i ponekad duhovne probleme, neprijatno je iznenađenje otkriti kako probleme uzrokuje neki zemaljski ljudski entitet. To može ostaviti osobu u osjećanju bespomoćnosti i nesposobnosti zaštititi samu sebe od takve vrste povrede osobnih granica. Ipak, većini ljudi je pojam duhovnog svijeta gdje se događaju takve stvari, u najmanju ruku, poznat. To je popularna tema fantastike, kako književne, tako i filmske.

U filmu, Maxie, Glenn Close glumi mladu ženu pod invazijom duha neke glumice koja je u njenom stanu u San Franciscu živjela desetljećima ranije. Kad je shvatila situaciju, iznjela je izvrstan filmski citat: „Ja sam žena, a ne jeftino svratište!

U terapijskim sesijama smo znali biti izazivani od bića koja su tvrdila su miljenici Lucifera. (Oni sebe ne nazivaju demonima, to je ime uvedeno od ljudi.) Ovo često, kod ljudi koji odbijaju prihvatiti postojanje demona i đavla, uzrokuje nevjericu i neprihvaćanje. Kod ljudi koji vjeruju u religijsko mišljenje o postojanju takvih bića, uzrokuje strah.

Najčešća reakcija klijenata koji otkriju ET-prebivaoca je nevjerovanje. To je tako strana ideja. Međutim, nakon nekoliko minuta istraživanja i ispitivanja klijent nema sumnje o tome što je to. Obzirom da većina ljudi nosi dva, ponekad sva tri tipa entiteta, klijent lako može prepoznati razliku između različitih tipova koji su nazočni.

Većina ljudi je prije sesije potpuno nesvjesna neke takve prisutnosti. U nekim slučajevima osoba zna kako nešto nije u redu, bilo emocionalno ili fizički, i to je nekako neopisivo. Kako drugo biće odgovara na otkrivajuća pitanja, klijent čuje pripovjedača u svom vlastitom glasu. Ovo nije jedan prikaz njegovog vlastitog iskustva; to očito netko, ili nešto, drugi opisuje nešto sasvim drugo. Što, međutim, uključuje njegovo vlastito tijelo i um.

Njima je nakon slušanja (i govorenja) ovog dijaloga jasno kako su preuzeti od strane neke alienske svijesti, nekog vanzemaljca. To je potresno, nevjerojatno, to se ne uklapa u nikakvo unaprijed stvoreno poimanje stvarnosti. A ipak, ovdje je, u njihovim vlastitim mislima, u njihovim vlastitim riječima, i u njihovom vlastitom iskustvu.

Kroz glasove naših klijenata, susretali smo se s alienima koji su tvrdili da su iz daleka, iz drugih svjetova. Oni opisuju nekoliko različitih misija, funkcija, ili ciljeva zbog kojih su ovdje: oni su kolonisti, ekspanzionisti, znanstvenici, hibridi, osvajači, i gore stvari.

Glavnina naših klijenata u izmijenjenom stanju svijesti, istražujući dublje dosege podsvjesnih razina svojih vlastitih umova, otkriva ove druge osobnosti, druga bića ili entitete, druge glasove. Neki od ovih drugih su prijateljski, čak korisni, neki neutralni, neki su oportunisti i koriste energiju i resurse domaćina, dok su neki neprijateljski i stvarno štetni. Svi ovi parazitski uljezi iznuđuju korist od domaćina. (exact a cost from the host)

U današnje vrijeme, više od pola naših klijenata za vrijeme sesije otkriva zakačenog ETa, a i drugi terapeuti koji koriste SRT tehnike također otkrivaju uljeze. Vanzemaljci opisuju različite razloge zašto su ovdje, ali većina nema grižnju savjesti zbog invazije, nema neodlučnosti što se tiče kršenja slobodne volje pogođenog čovjeka. U osnovi, nema skrbi za naš individualni suverenitet kao osjećajne vrste.

Ovi uljezi mogu biti izgubljeni, napušteni ili umirovljeni (penzionisani) ovdje na Zemlji. Neki tvrde kako koriste oči i uši ljudi jer oni sami nemaju propisnu aparaturu za percepciju ove realnosti, dimenzije, ili ravni. Tvrde kako ne mogu protumačiti dijapazon elektro-magnetskog spektra koji mi vidimo kao boje, niti mogu interpretirati zvučne valove. Neki od ETa deklariraju kako su ovdje na znanstvenim ekspedicijama, dosta slično kao kad ljudski znanstvenici istražuju džungle, oceane, i udaljena mjesta na ovom globusu.

Normalno, zakačeni ETi nisu neprijateljski ni agresivni kad budu otkriveni, niti su prijeteći. Oni su intruzivni, pritajeni, i ne vole biti ometani u svom radu. Kad su upitani, govoriti će i neće oklijevati da otkriju svoju svrhu bivanja s klijentom. Oni misle da nema ničega što bi mi mogli učiniti kako bi ih omeli, ili se umiješali u njihove aktivnosti.

Mnogi od zakačenih ETa tvrde kako su oni bili s klijentom ne samo od ranog djetinjstva, nego također i u prošlim životnim vjekovima ovdje na Zemlji. U nekoliko slučajeva, tvrdili su kako dolaze iz istog matičnog svijeta kao i klijent, i da su tamo bili prijatelji, obitelj, ili kolege. Ove veze idu vremenski daleko unazad! Nekoliko klijenata je oklijevalo osloboditi se bića s kojima dijele toliko isprepletenu historiju.

Neki alieni, kroz glas klijenta u izmijenjenom stanju, glatko izjavljuju da na ovaj način zauzimaju svijet. Oni planiraju jednostavno potisnuti ljudsku volju, kontrolirati ljudska tijela i preuzeti boravište ovdje u ovim fizičkim biološkim vozilima. Daljnje sondiranje otkriva entitete tamnih sila, ili DFEe, koji kontroliraju ili utječu na ETe. Ovo agresivno, invazivno, premoćno ponašanje je jedan gotovo univerzalan znak infestacije DFEa.

U nekim slučajevima, intruzivni ETi tvrdi kako djeluje pod duhovnim principima Univerzalne Jednosti, i obzirom su oni dio Jednog, a i ljudi su također dio Jednog, oni se ne upliću u poslove nekog drugoga, samo istražuju šire dimenzije Jednog Sebstva. Ovo je distorziranje duhovnih principa u provedbi sebičnih i intruzivnih ciljeva.

Može postojati mnogo inteligentnih vrsta u univerzumu. Ako prihvatimo mogućnost da je informacija koja dolazi kroz svijest i glas naših klijenata validna, onda možemo pretpostaviti kako je veliki broj vanzemaljaca već sad ovdje među našom populacijom. I mnogi od njih se pačaju s živućim ljudima na prilično isti način kao i bestjelesni EBi i DFEi remeteći normalan smjer ljudskog života.

Poprilično ekipe ima čudan „spasi me“ stav prema pretpostavljeno višim bićima s drugih mjesta. Nekoj ET grupi pozivnica može dovesti posjetitelje, a opet, ako nisu spasili čovječanstvo prije toga, zašto bi to učinili sada? Pozivnica „svemirskoj braći“ može dovesti tamne ETe, i to bi bio početak sužanjstva koje bi moglo potrajati jedno duže vrijeme.

SRT tehnike su nježne premda čvrste. Svaki tip zakačenog bića vođen je do pravljenja izbora odlaska i prekida pačanja s ljudskim domaćinom. Klijent uči prepoznati i iscijeliti ranjivost, osigurati otvorenosti, i poništiti poziv kojim je bilo dozvoljeno kačenje u sadašnjem životu, ili u vremenu nekog drugog postojanja. Nije neobično iznaći kako je klijent, vrlo znatiželjan u nekom vremenu svog života, zapravo pozvao nekoga s nebesa da dođe k njemu. Odaziv se može pokazati kao veliko iznenađenje!

Čak i kada ljudsko biće ne poziva aliene, oni ionako, od negdje „tamo vani“, dolaze. To su oni izgubljeni, kolonisti i osvajači, znanstvenici, ili ETi koji su kontrolirani od strane DFEa. Sa svjetlije strane, neki od tih koji dođu mogu biti učitelji, čak i neki aspekti nas samih iz nekog budućeg vremena, ili alternativne dimenzije, ili možda ulaze u tkanje našeg vrijeme-prostor kontinuuma kako bi nam donijeli nadu u našu budućnost.

Svejedno da li su pripovijedači validni ili ne, kod većine naših klijenata, kao rezultat regresijske terapije, oporavka fragmentacije duše, terapije duhovnog otpuštanja, te terapije otpuštanja ETa, događa se određeni stupanj emocionalnog, a ponekad i fizičkog iscijeljenja. Kao terapeutu, ovo je moj prvenstveni cilj. Kao istražitelj, nastavljam biti enormno znatiželjan. Još uvijek nema načina za dokazati, ili opovrgnuti, ove situacije. Međutim, konzistentnost takvih pripovijedača kod mnogih stotina klijenata, izgleda da ukazuje na stvarno i široko rasprostranjeno stanje, koje pak opravdava daljnje, ozbiljno i nepristrano istraživanje.


Samozaštita

S osviješčenošću i razumijevanjem, klijent može naučiti obraćati pažnju na znakove prilaska uljeza. Osoba može naučiti reći „NE!“ nekom oportunističkom entitetu. Ovo zasigurno pomaže obnavljanju osjećaja osobne moći i sposobnosti zaštite samoga sebe. Sugerirano je i u nekoliko novijih knjiga.103 Neki koji su ovo već iskusili tvrde da su bili sposobni prekinuti i zaustaviti otmicu koristeći se različitim strategijama: recitiranjem Molitve Gospodnje; osjećanjem i izražavanjem pravedničkog gnjeva; vizualizacijom fontane svjetla koje se izljeva iz njihovog tijela; širenjem energije ljubavi rađe nego straha. Prilazeći ETi izgleda kao da oklijevaju, a onda jednostavno iščeznu.

 

Stranica 6 od 12 Sve stranice