Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Nesporazumi i sukobi kroz svijest grupe - stranica


4. Neprekidna akcija i dominacija gazdinih sinova

Koristiš naziv gazdini sinovi. Zašto baš ,,sinovi,,?

Prije par godina objavljena je knjiga ,,Udbini sinovi,, u kojoj se daju podaci djelovanja službe za zaštitu državnog sistema u bivšoj SFRJ pod nazivom UDB-a (Unutrašnja državna bezbjednost ). Osim sagledavanja načina vrbovanja potkazivača (,,šmekera,,), ili kako ih autor knjige naziva ,,udbinih sinova,, objavljeni su i spiskovi tih potkazivača sa ličnim podacima iz većih gradova BiH. Normalno je da u toj knjizi čitaoci traže u tim spiskovima nekog poznatog. Ako se savlada ta vrsta znatiželje, pojave se informacije koje sigurno nisu bile pripremljene i namjeravane objaviti.
Prva informacija proizilazi iz pitanja: Zašto su od svih bivših republika SFRJ objavljeni spiskovi samo iz BiH? Postoji mnogo odgovora, ali oni predstavljaju pretpostavke na osnovu utiska. Jedino je moguće osjetiti uticaj gazdinih sinova koji su osim stvaranja opšteg nepovjerenja i frustracija u BiH, pokušali prikazati državne sisteme u drugim republikama kao naprednije humanije i demokratičnije. Taj osjećaj je iritiran spoznajom da se informacije o potkazivačima odnose samo na BiH. Narodnim jezikom se taj osjećaj prevodi u pitanje: Zašto mesti ispred tuđih vrata kada sigurno ima dosta smeća i pred vlastitim? To pitanje povlači takođe mnogo odgovora, koji se mogu postaviti pod jedan zajednički imenitelj, a to je prisustvo i uticaj tajnih službi ili bolje rečeno gazdinih sinova pojedinih republika na teritoriji BiH.

Treća informacija koja se može izvući iz teksta knjige je cilj, način i oganizacija djelovanja tih državnih službi. Navodni cilj zaštite državnog sistema je bio do nevjerovatnih detalja organizovan, tako da se sa pravom može govoriti o potpunoj kontroli svih građana. Praktično to znači da nije postojala ni jedna grupica ljudi koja se preko ,,udbinih sinova,, i drugim metodama nije pratila. Dovoljno je bilo da se troje istih ljudi sastanu zajedno dva puta, već je treći put bilo organizovano praćenje. Nije postojalo ni jedno udruženje, organizacija, školski razredi sa punoljetnim učenicima, vojna jedinica, državna služba, bolesnička bolnička soba, starački dom itd koji nisu bili praćeni. ,,Udbini sinovi,, nisu bili samo potkazivači, već i provokatori i što je najznačajnije, organizatori djelovanja unutar određenih grupa prema programu i cilju kojeg je postavio Gazda posredstvom UDB-e. Članovi tih grupa nisu uopšte bili svjesni programa i manipulacije kojim su bili vođeni do nekog cilja kojeg je zacrtala ta služba. Ova nesvjesnost izvršavanja određenih ciljeva je trenutno glavno sredstvo preko kojeg Gazda ostvaruje svoj cilj porobljavanja ljudske populacije u svijetu. Uzmi za primjer terorizam i terorističke organizacije. Terorističkim organizacijama rukovode svjesni i odgovorni ljudi prema Gazdi. Slijepo praćenje i izvršavanje njihovih terorističkih ideja provode naivni fanatici pod uticajem psihološkog sljepila na isti način na koji se naši papci bore za svoja nacionalna prava.
Osim toga, prisluškivanje telefona je u bivšoj SFRJ već onda bilo vješto organizvano. Danas u cijelom svijetu to rade kompjuteri koji prate svaki razgovor, i ako se u tom razgovoru pojave neke riječi koje su za praćenje značajne, automacki se snima taj razgovor sa svim potrebnim podacima o tom razgovoru.

Na osnovu čega si to zaključila?

Između ostalog i na osnovu knjige Državna tajna koju je napisao Semir Halilović u kojoj je kompletan sadržaj baziran na prisluškivanju i praćenju, za tu situaciju važnih ličnosti. Ako je u ratnoj BiH bez osnovnih životnih uslova bilo organizovano praćenje i prisluškivanje svih odgovornih u državnim službama, onda je besmisleno razmišljati o organizaciji prisluškivanja u normalnim uslovima.

Zašto se onda raspala SFRJ, ako je imala takvu kontrolu građana?

Pitanje je jednostavno, ali je odgovor komplikovan. Može se jednostavno, ali nepotpuno reći, da su sva ta dešavanja bila realizacija gazdinog programa. Sa stvaranjem i organizacijom FNRJ, a kasnije preinačenjem u SFRJ, organizovano i planski je vođeno stvaranje ovog haosa kojeg mi preživljavamo. Raspad SFRJ je učinio Gazda preko svojih sinova, a UDB-a nije provodila zaštitu tadašnjeg državnog sistema, već provodila gazdin plan. Pričati o funkcionisanju SFRJ kao države kroz gole istorijske istine je veoma upitno. Montirani sudski procesi ,,nacionalistima,, su samo neki elementi tog zacrtanog cilja.

Imam utisak da namjerno izbjegavaš dati konkretne primjere djelovanja gazdinih sinova na našim prostorima.

Ne da izbjegavam, već nisam u mogućnosti sveobuhvatno objasniti način njihovog djelovanja. Za našu normalnu ljudsku i civilizacijsku svijest je njihov način djelovanja potpuno nerazumljiv, a samim tim i nevidljiv. Svaki konkretan ukaz na njihovo ponašanje je našim načinom razmišljanja diskutabilan, a tu diskutabilnost je stvorio upravo Gazda kao zaštitni sistem koji ga čini nevidljivim. Da bi se došlo do nekog razumjevanja, potrebno je eliminisati tu diskutabilnost.

Da li to znači da ti meni želiš pričati priču koju ja trebam da prihvatim kao istinu bez da provjeravam tu istinitost?

Ne. Problem je u načinu posmatranja neke pojave, koji ne dozvoljava istovremeno sagledavanje i drugih elemenata koji se ispoljavaju u toj pojavi. Mislim da je to osnovni uzrok zombificiranog ponašanja u prijašnjim i sadašnjim uslovima društvenih kriza na našim i tuđim prostorima.

Želiš da kažeš da Gazda razmišlja drugačije od nas.

Ne samo da razmišlja drugačije, već drugačije i djeluje. Ljudska svijest i način razmišljanja u odnosu na Gazdine sposobnosti su hendikepirani, ili bolje rečeno, nepotpuni. Jednostavnije rečeno, ljudska svijest nije dorasla tom djelovanju.

Nesavršenost se ispoljava kroz jednolinijsku percepciju koja je zasnovana na logičkom povezivanju uzroka i posljedice. Ako to ne funkcioniše, onda čovjek kaže: Ne razumijem. Zato Gazda to svoje manipulativno djelovanje preko svojih sinova vodi tako da svaka njegova informacija sadrži potpunu logičku popunjenost koju žrtave te prevare kroz jasnu razumljivost doživljavaju kao potpunu istinu. Kada se čovjek uspije izvući iz te grupne nepotpune svijesti može da uoči vulgarnost i intelektualni primitivizam u tim ,,istinama,, na osnovu kojih te grupe razmišljaju i djeluju.

To gazdino ispoljavanje kroz logičku linijsku percepciju je samo sredstvo njegove manipulacije, a stvarno ostvarivanje njegovih planova se odvija u ,,mreži,,.
To u prevodu znači, da bi ljudska svijest mogla da prati tu mrežu, morala bi biti sposobna da istovremeno prati više logičkih nizova, ili drugačije rečeno, da istovremeno razmišlja o više stvari.

To nije komplikovano. Ja to mogu.

Sine moj, vidim da si glup pa ti na to neću dati komentar.

Ali mama, šta ti to znači ,,glup,,?

Znači izražavanje kroz mrežu, ili kako ja to drugačije nazivam višeznačno ispoljavanje. Kao prvo, tu moju primjedbu nisi prihvatio sveobuhvatno kao što si se pohvalio da ti to umiješ. Drugo, dok si postavljao to pitanje bio si vezan kroz samo jednu liniju traženja uzroka mojoj reakciji kroz osjećaj vrijeđanja. Treće, nisi bio svjestan da je moj komentar bila provokacija koja te vezala za unaprijed pripremljenu reakciju koja je predstavljala tvoje pitanje. Tri stvari sam ti objasnila samo jednim komentarom. Da posjeduješ sposobnost sveobuhvatne percepcije istog trena dok si slušao moj komentar sve bi ti to bilo jasno i pregledno.

I da nastavim. U toj gazdinoj mreži djelovanja, ljudska svijest vidi samo pojedinačne elemente u formi logičkih nizova, i pri tome nije sposobna te elemente povezati sa drugima koje ne vidi. Na taj način se vide samo neki efekti takvog djelovanja ili se najčešće, uopšte ne vide. Alegorički se taj odnos percepcije može uporediti sa posmatranjem šahovske partije jednog velemajstora i jednog početnika. Dok velemajstor na šahovskoj tabli vidi istovremeno cjelkupno stanje odnosa figura, dotle početnik za svaku figuru traži logički niz po kojem bi tu figuru upotrebio, i dok razmišlja o toj figuri nije sposoban pratiti odnose drugih figura.

Ta osobina jednolinijske percepcije omogućava Gazdi da preko sinova izvodi manipulaciju kroz podmetnute lažne pojmove, uzroke i posljedice. Konkretno je to ponašanje papaka koje je velikim dijelom posljedica one istorije koja im je uprogramirana u svijest. Smisao manipulacije je da se kroz programski režirane sadržaje iznudi kod papaka odgovarajuće nesvjesno negativno reagovanje slično onom tvom iznuđenom pitanju.

U vezi toga ima jedan životni detalj. Onaj naš mesar Capo uvijek se hvali kako on kolje kokoši. Kaže: Ne treba kokoš ganjati po dvorištu i bašti da bi je uhvatili. Dovoljno je deset zrna kukuruza poredati u liniju tako da se deveto nalazi ispred panja, a deseto na panju. I onda cap, i posao je završen.

Cijelokupna BiH drama se odvija po tom Capinom receptu. Razlika između Cape i Gazde je u tome što Gazda ne drži sjekiru u ruci, već plastičnu bananu okačenu na kanap. Skretanjem pažnje na tu bananu i neprekidnim izdizanjem pomoću svojih sinova ta banana je nedostupna njenim skakačima. To skakanje za bananom ljudska svijest doživljava kao koristan rad koji u pozadini sadrži patnju, jer je skakanje za bananom naporno.

Šta ti znači banana u toj priči?

Ja nisam spomenula samo bananu, več plastičnu bananu. Banana je za određene vrste u prirodi veoma značajna poslastica koja često podstiče na nekontrolisano ponašanje u pokušaju da se do nje dođe. Od mnogih simbola koje ona predstavlja, za nas je interesantna sloboda za koju se pojedinci ili grupe neprekidno bore kroz istoriju. I poslije upornih pokušaja, kada misle da su postigli slobodu, nastaju negativne posljedice kao povratni udar manipulacije kroz koju su osjećali ili bolje rečeno mislili da žive u slobodi, a u stvari samo su lizali tu plastičnu bananu. I tako se skakanje za babanom kroz istoriju neprekidno ponavlja.

Zašto baš plastična?

Zato što predstavlja pojmove koji su praktično neostvarivi, kao što je grupna sloboda koja ne postoji. Prava istinska sloboda je duboka intimna svjesnost svakog ljudskog bića koja ga čini nedodirljivim na vanjske uticaje. Iskustvo kroz istoriju je pokazalo da grupna sloboda predstavlja najprimitivnije služenje gazdinim psihopatskim namjerama.

S jedne srane govoriš o svjesnom prihvatanju zajedničkih pravila u demokratiji, a sa druge govoriš o nedodirljivosti sa vanjskim uticajima. Je li to u kontradikciji.

Ne. Svjesnost o kojoj pričam ne dozvoljava ljudskom biću da nesvjesno prihvata pravila grupe, a naročito negativna pravila koja su u suprotnosti sa humanim odnosima u prirodi. To drugim riječima znači, da ta svjesnost ne dozvoljava manipulacije koje izazivaju patnju. U tom smislu je takav čovjek slobodan jer ne samo da ne prihvata negativna opredjeljenja, već daje i doprinos razvoju civilizacije kroz pravila prihvatljiva za sve, a koja se u idealnim uslovima mogu nazvati istinska demokratija.

Ovo što ti opisuješ kao djelovanje gazdinih sinova piše i u našoj literaturi, samo se na drugi način opisuje to stanje.

Da, tačno je da postoje knjige i članci na našem jeziku o svjetskoj zavjeri. Međutim, ta literatura je napisana po gazdinom programu.

Da li to znači da su pisci te literature pod kontrolom Gazde?

Da.

Možeš li to objasniti.

Ti pisci pišu o svjetskoj zavjeri na osnovu tajnih dokumenata sa kojih je skinuta obaveza tajnosti. Besmisleno je raspravljati o takvim dokumentima, jer intelektualna naobrazba tajnih službi i inteligencija kojom se višeznačno ispoljavaju je neuporedivo ispred i najobrazovanijih i najinteligentnijih korisnika tih objavljenih dokumenata. Jednostavnije se može kazati da ti dokumenti predstavljaju način obmanjivanja stvarnosti u kojoj živimo. Svaki takav dokumenat ili podatak je vješto pripremljen materijal za ostvarivanje ne samo jednog, već više ciljeva. Njihovim korištenjem i tumačenjem se kroz mentalnu manipulaciju ostvaruju ti ciljevi. Tim ,,tajnim dokumentima,, se iznuđuju razmišljanja i reakcije slične onoj tvojoj reakciji. Osnovni smisao tih iznuđenih nekontrolisanih reakcija je skretanje pažnje sa konkretnog djelovanja njegovih sinova na našim prostorima, na sadržaje, na koje mi ne možemo uticati.

Na koji način se ispoljavaju te nekontrolisane reakcije?

Konkretno se može kazati da se u tim informacijama o svjetskoj zavjeri sakrivaju podaci o postojanju gazdinih sinova, njihovoj ulozi, načinu djelovanja i posljedice tih aktivnosti. Još konkretnije, optužuju se Iluminati, Masoni, Vlada u sjeni, Komitet300, Amerika i pojedinci iz tih institucija da vrše nasilno pokoravanje čovječanstva. U tom izlaganju se Amerika tumači kao glavni izvršilac tih ciljeva kroz nasilje koje provodi u svijetu. Sva ta priča bi imala smisao kada bi postojao način fizičkog suprotstavljanja tim negativnim silama. Ja ih nazivam 12+ nedodirljivih, i ta priča o njima ima isti efekat kao kada pas laje na nekog koga ne poznaje. Druga obmanjujuća stvar je propagandno djelovanje kroz stav da se ,,širenjem istine,, o svjetskoj zavjeri može stvoriti kritična masa svjesnih ljudi koji bi se svojom masovnošću suprotstavili tim moćnicima. Komunistički pokret je bio gazdin eksperimenat u tom smislu, jer je ideja o humanijim odnosima začeta među dobrim ljudima. I dok je već postojala samo ta ideja, on je preuzeo sve komande i tu ideju u praksi pretvorio u vlastitu suprotnost. Iz ovoga se može izvesti zaključak da ideja o stvaranju kritične mase svjesnih ljudi je vješto podmetnuta kako bi se pod konrolom držali nezadovoljnici i s njima manipulisalo. Treća stvar je mentalna manipulacija čovječanstva kroz lažne pojmove, lažne civilazacijske vrijednosti i njihove odnose. Sva ova dosadašnja priča s tobom je posvećena ovom mentalnom programiranju. Pisci tih knjiga uopšte nisu svjesni te činjenice i kao žrtve te programiranosti ispoljili su ponašanje koje nema svoje opravdanje ako se posmatra iz perspektive humanosti. Drugačije rečeno, u njihovim tekstovima se ispoljavaju lokalne grupne svijesti koje određuju ponašanje papaka. Ovo ističem zato što je tema svjetske zavjere i Amerike kao njenog izvršioca opšti i sveobuhvatan predmet posmatranja, a to zahtjeva univerzalnan pristup tumačenja prihvatljiv za svakog čovjeka, a ne samo za određenu grupu. Na primjer, nedavno je objavljena kolumna o svjetskoj zavjeri u jednom dnevnom listu našeg jezičkog područja razumljivosti. U njoj se po već utvrđenom nacionalističkom programu optužuje jedan od gazdinih poslanika (međunarodni predstavnik) za urotu protiv ,,mog,, naroda u smislu:

,,Napravio je sve da pomogne Miloševiću i JNA da pokore Hrvatsku i Hrvate u cijelosti,,.

Ovo dijagnosticiranje direktno odvraća pažnju sa univerzalnog sistema porobljavanja cijelog čovječanstva u kojem porobljavanje provode lokalni gazdini sinovi na domaćem terenu i upravo u tom svom narodu. Takve izjave su konkretno djelovanje po gazdinom programu, jer su svi pojedinci i svi narodi jednako ugroženi kroz isti cilj, ali sa različitim tretmanom manipulacije prilagođenog njihovom mentalitetu. Konkretno, to znači da neka grupa koja sebe naziva narod, nije ugrožena od druge grupe koju naziva narodom, već su sve grupe jednako ugrožene od Gazde zbog međusobnog nepovjerenja i sukoba. Tim pričama koje sakrivaju pravi smisao međusobnih sukoba odvlači se pažnja od stvarnih aktivnosti kojima se bave njihove vođe. U tom kontekstu, pričati o pokoravanju ,,svog,, naroda predstavlja psihopatsku parolu kojom se iritira opšta ugroženost od nekog nedokućivog međunarodnog autoriteta.

Imaš li neki konkretan primjer djelovanja gazdinih sinova sa naših prostora kojima se sakriva smisao tog porobljavanja?

Gledaš li ti ponekad u nebo?

Ne, a zašto bih gledao?

Da vidiš kako nas zaprašuju iz aviona kao što se zaprašuju komarci.

To prvi put čujem.

A od koga bi trebao čuti?

Iz novina ili sa telervizije.

I zato se čudiš? Buni te to što televizija ili novine nisu objavile takvu vijest.

Mislim da je avionsko zaprašivanje toliko uočljivo, da je skoro nemoguće tako nešto sakriti.

Vidiš sine moj, majstori manupalicije ti mogu i slona šetati ispred nosa, i da se ti kuneš da nikada slona nisi vidio u svom životu.

Kako to mogu?

Jednostavno. Ne objave to u novinama i na televiziji, a ti si već programiran da znaš, da sve ono što nije objavljeno preko novina ili televizije ne postoji.

Mislim da je zaprašivanje konkretna stvar i moralo bi biti primjećeno.

I šetanje slona ispred nosa je konkretna stvar, a ti ga ipak ne vidiš... Mlazni motori pri radu ispuštaju sagorjele plinove i oni na velikim visinama zbog niske temperature i niskog vazdušnog pritiska dobijaju izgled vodene pare koju mi vidimo da izlazi iz mlaznica aviona. U tom saznanju je ispuštena informacija da takavi tragovi nestaju za izvjesno vrijeme ali sigurno ne ostaju trajno na nebu i ne stvaraju izmaglicu i oblake. U ovim uslovima zaprašivanja, najčešće se nebo išara sa više unakrsnih pruga koje uz širenje umnožavaju gasnu i vodenu paru pretvarajući ju u dimnu sivkastu zavjesu koja pokrije cijelo nebo iznad tog opodručja.
Postoje foto i video snimci tih operacija, ali gazdini sinovi drže pod kontrolom sredstva informisanja i ti si ubjeđen da to ne postoji, jer nije zvanično objavljeno.

Mislim da je to zato što je naučno teško tako nešto dokazati.

Nije u pitanju dokazivanje te pojave, već u njenoj neobičnosti. Osnovni cilj iformativne djelatnosti je da takve i slične neobičnosti objavi. Nažalost, objavljuju se svakakve informacije, ali o toj pojavi neme ni jednog objavljenog detalja. Objavljivanje takve informacije bi lančano dovelo do angažovanja odgovarajućih državnih službi koje brinu o zdravlju ljudi. Time bi se pojavila odgovornost odgovarajućih državnih službi da tu pojavu provjere i ispitaju. U takvim uslovima, pojavljuju se individualna pitanja u parlamentima i na osnovu njih stižu i zvanični odgovori od vlade. Jedan isječak takvog odgovora ću da ti citiram:

...

U ovom trenutku ne može se ni potvrditi niti negirati moguće tragove chemtrailsa u zračnom prostoru Republike ......, s obzirom na to da ne postoje pouzdane informacije o njihovoj pojavi. Naime, kada bi postojao konkretni dokaz da je u zračnom prostoru Republike .......... uočena pojava chemtrailsa, vrlo lako bi se utvrdilo koji avion je što ispuštao i u koju svrhu, a mogle bi se i poduzeti mjere da se u budućnopsti zabrani prelet takvih zrakoplova. U tom smislu svaka dojava o pojavi chemtrailsa treba biti dokumentirana datumom, tačnim vremenom i lokacijom uočenog traga kako bi se prema planovima letenja ustanovilo koji i čiji avion je ostavljao tragove na nebu. Bez ovakvih konkretnih podataka i dokaza o pojavi chemtrailsa ne može se ni proučavati njihov utjecaj na zdravlje i život građana Republike.

...

Kompletno obrazloženje zajedno sa ovim isječkom je logički potpuno i jasno. Oni koji znaju za zaprašivanje iz aviona osjete u toj logičnosti prevaru, ali nisu u mogućnosti definisati tu prevaru, jer nemaju odgovarajuće pojmove koji opisuju i utvrđuju to gazdino ispoljavanje. Još jednom ću da ti ponovim maloprijašnju konstataciju da Gazda to svoje manipulativno djelovanje preko svojih sinova vodi tako da svaka njegova prevara kroz informaciju sadrži potpunu logičku popunjenost koju žrtave te prevare kroz jasnu razumljivost doživljavaju kao istinu. Konkretan primjer ove konstatacije možeš uočiti na tom istom tekstu u kojem sam zamjenila operativne pojmove, a koji pojednostavljuju interpretaciju orginalnog citata.

...

U ovom trenutku ne može se ni potvrditi niti negirati moguće pojave noćnih trka motornih vozila na ulicama našeg grada, s obzirom na to da ne postoje pouzdane informacije o njihovoj pojavi. Naime, kada bi postojao konkretni dokaz da je u našem gradu uočena pojava trka, vrlo lako bi se utvrdilo koji se automobil trkao i u koju svrhu, a mogle bi se i poduzeti mjere da se u budućnosti zabrane te trke. U tom smislu svaka dojava o pojavi trka treba biti dokumentirana datumom, tačnim vremenom i lokacijom uočene trke kako bi se prema snimcima prometnih kamera ustanovilo koji je i čiji automobil učestvovao u trkama. Bez ovakvih konkretnih podataka i dokaza o pojavi trka ne može se ni proučavati njihov utjecaj na ugroženost i zdravlje građana našeg grada.

...

Umjesto konkretne provjere prijava građana ili zvaničnih upozorenja poslanika skupštine na pojavu trajnih tragova na nebu, vlade izbjegavaju suočavanje sa tim problemom, ali zato vrše nevjerovatnu propagandu i kroz zakonske norme pokušavaju ljude prisiliti na masovno cijepljenje od svinjske gripe bez statistički opravdanog razloga. Zaprašivanjem vazduha, cijepljenjem, prodajom flaširane ,,izvorske,, vode, prerađenim otpadnim vodama u gradskim vodovodima, otrovnim konzervansima u prehrambenoj industiji, genetičkom hranom i drugim masovnim sredstvima vrše masovno nasilno inplantiranje hemijskih sastojaka koji ne samo da nisu nužni već direktno truju ljude. Informacije o trovanju zemlje, vode i vazduha se smišljeno prikrivaju uvozom i upotrebom genetičkog sjemena čije su biljke otporno na te otrove, što drugim riječima znači da ih te biljke sadrže apsorbovane u sebi. I konačno se može postaviti pitanje: Ko to radi? Amerika, međunarodni autoriteti ili naši političari koje smo mi izabrali i koje ćemo opet birati na sljegećim izborima?
Taj se proces neprekidno odvija, i svaka pojava u tom procesu je uvjek jedan korak ispred mogućnosti njenog razumjevanja.

Tvoje opredjeljenje je da se baviš problemima kod nas. Primjere koje si uzela nisu iz naše republike. Koji je razlog tog postupka?

Primjedba ti je na mjestu. Ako stalno opisujem uticaj Gazde na našim prostorima, a kroz takva iskustva uopštavam to djellovanje, onda to djeluje kao propaganda. To otvara mogućnost da se prikriju gazdini uticaji koji dolaze izvana. Neke o tih uticaja sam navela kroz spomenute knjige i članke. Međutim, ovaj primjer bježanja od odgovornosti skupštinskih organa predstavlja opis ponašanja i razmišljanja iz svijesti grupe kroz uobičajene društvene šeme na koje smo navikli. Navikli smo na opredjeljivanje, i ako osjetimo nepravdu, onda takvu pojavu posmatrama isključivo u negativnom kontekstu. Ono na šta nismo navikli je da posmatramo uočenu negativnu pojavu i kroz njenu pozitivnost. Ravnoteža u sagledavanju negativnih i pozitivnih posljedica određene pojave ne dozvoljava manipulaciju koju provode gazdini sinovi upravo kroz tu polarizaciju. Životno iskustvo je pokazalo, da bi neki parlamentarac postavio u parlamentu pitanje u vezi zaprašivanja zračnog prostora, mora on, glasači koji su ga izabrali i organi tog parlamenta biti na višem nivou svijesti od uobičajenog. U normalnim uslovima parlamentarac ne postavlja takvo pitanje zbog ličnog karijerizma, neuočavanja te pojave kod birača koji su ga birali i protokola parlamenta koji takva pitanja tumači kao intelektualno nedorasle interpretacije u odnosu na zvaničnu nauku. Ovo ti napominjem kao uporedni uzorak u odnosu na rad skupština od kantonalnog do republičkog nivoa na našim bosanskohercegovačkim prostorima. Može se zaključiti da kvalitet delegata u našim organima nije dorastao ni minimalnim kriterijima potrebne inteligencije za tu vrstu posla kojim se bave. Jedina inteligencija koja se ispoljava je kod vođa grupa koji sav taj primitivizam i posljedice kroz manipulaciju drže u savršenom skladu. Taj savršeni sklad mi doživljavamo kao patnju. Moj razgovor s tobom ima cilj da te upoznam sa uzrocima dovođenja svijesti grupa na ovaj nefunkcionalan nivo. Istovremeno te navikavam da pri posmatranju neke pojave pronalaziš i pozitivna i negativna ispoljavanja i njihovim vaganjem odrediš ukupan značaj te pojave. Ako ne izgradiš tu osobinu percepcije, neprekidno ćeš se vezati za nefunkcionalne sadržaje kojima gazdini sinovi drže dominaciju ove naše sveukupne patnje.

 

Stranica 4 od 10 Sve stranice