Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Ra materijal - Knjiga IV, seansa 106


Zakon Jednog, Knjiga IV, seansa 106

15.03.1984.

Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas u ljubavi i svetlu jednog beskrajnog Kreatora. Sada komuniciramo.

Ispitivač: Da li bi mi prvo molim te dao stanje instrumenta?

Ra: Ja sam Ra. Parametri ovog instrumenta su marginalni, i fizički i mentalno/emocionalni. Vitalna energija ovog entiteta je opredeljena prema snazi/slabosti.

Ispitivač: Šta bi instrument trebao da uradi kako bi marginalno stanje učinio mnogo boljim?

Ra: Ja sam Ra. Instrument prolazi kroz deo inkarnacijskog iskustva tokom kojeg je potencijal za smrtnom distorzijom levog bubrežnog sistema ogroman. Manje važne ali se dodaju marginalnosti su teške alergijske reakcije i pojačavanje ovih i drugih distorzija ka slabosti/snazi. Mentalni/emocionalni kompleks je uključen u ono što najbolje može biti opisano kao neodgovarajuće saosećanje.

Ispitivač: Da li bi Ra preporučio korake koje bi smo mogli da poduzmemo da uklonimo ili preokrenemo stanja o kojima si upravo govorio?

Ra: Ja sam Ra. Mi možemo to. Zbog oslobađanja toksina preporučljivo je uzimati veće količine tečnosti, kako bi se oni rastvorili. Alergije su većim delom pod kontrolom uz pomoć onoga poznatog kao Bob. Dalje se može pomoći selidbom u krajeve gde vlažnost ne prelazi zdravu granicu u vazduhu.
Mentalno/emotivne distorzije su donekle slabije umanjene. Međutim, ispitivač i instrument zajedno će iznaći da je to moguće uraditi.

Ispitivač: Onda kako sam ja to razumeo, najbolja stvar koju možemo da uradimo jeste da savetujemo instrument da pije više tečnosti. Ja mislim da bi voda bila najbolja. Mi ćemo se, naravno, preseliti. Možemo da je premestimo odavde odmah-recimo sutra-ako je neophodno. Da li bi ovo bilo bolje nego da čekamo dve ili tri nedelje?

Ra: Ja sam Ra. Takve odluke su izbor slobodne volje. Budite svesni snage harmonije grupe.

Ispitivač: Ima li nešto što se tiče trenutnog duhovnog, metafizičkog ili fizičkog stanja ove kuće u Hobbs Park Road-u što bi Ra mogao da nam kaže a da je štetno po zdravlje instrumenta?

Ra: Ja sam Ra. Možemo samo da ukažemo na to da postoje električni uređaji za kontrolu vlažnosti. Podrum je lokacija koja ima najviše vlage. Manje vlažni uslovi bi uklonili priliku za rast onih spora na koje je instrument osetljiv. Gornji delovi kuće imaju, u svakom slučaju, prihvatljiv nivo vlažnosti.

Ispitivač: Kakav je metafizički kvalitet kuće?

Ra: Ja sam Ra. Ova lokacija je veoma iskrivljena. Kuća i njeno zadnje okruženje, pogotovu, je blagoslovljeno i anđeosko prisustvo je prizvano u jednom trenutku u vašoj prošlosti.

Ispitivač: Nisam siguran da razumem šta Ra podrazumeva pod tim. Nisam siguran da li je mesto metafizički ekstremno dobro ili ekstremno negativno. Da li bi Ra mogao to da razjasni, molim te?

Ra: Ja sam Ra. Mi smo nameravali da naglasimo metafizičku savršenost predložene lokacije.

Ispitivač: Da li bi čišćenje solju i vodom bilo neophodno za ovu lokaciju onda? Ili bi bilo preporučljivo?

Ra: Ja sam Ra. Postoji preporučljivo metafizičko čišćenje kao posle svake selidbi. Bez obzira koliko je dobar instrument, uštimavanje je preporučljivo između svakog koncerta ili seanse.

Ispitivač: Ako se instrument kloni podruma, da li onda mislite da će vlažnost i fizički uslovi biti dobri za instrument? Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. Ne.

Ispitivač: Mi moramo da učinimo nešto sa vlažnošću u celoj kući kako bi smo učinili nešto dobro za instrument. Da li je to tačno?
Ra: Ja sam Ra. Da.

Ispitivač: Želim da se vratim na nekoliko tačaka ovde ali prvo moram da ubacim jedno pitanje vezano za mene. Čini se da je bitno u ovom trenutku. Može li Ra da mi kaže šta nije fizički u redu sa mnom, šta je to izazvalo i šta mogu da uradim kako bih to uklonio?

Ra: Ja sam Ra. Ispitivač se takođe nalazi usred dalje inicijacije. Tokom ovog prostora/vremena mogućnost za mentalno/emotivne distorzije je povećana i izaziva disfunkcije. Dalje, žuti zrak, hemijsko telo ispitivača stari i ima poteškoća da upijanju potrebnih minerala kao što su gvožđe, kalcijum i drugih substanci.
U isto vreme telo žutog zraka počinje da ima probleme u eliminaciji tragova elemenata kao što je aluminijum. U debelom crevu ispitivača distorzije su dostigle pozamašan nivo. Na kraju, postoji mala oblast infekcije u ustima ispitivača kojoj se treba posvetiti.

Ispitivač: Može li Ra preporučiti šta da preduzmem kako bih poboljšao moje zdravstveno stanje?

Ra: Ja sam Ra. Mi se nalazimo veoma blizu Zakona Konfuzije u ovom trenutku ali nalazimo da je neophodno da odgovorimo zbog potencijalno fatalnih rezultata po instrument. Pauziramo kako bi smo dali nekoliko trenutaka vremena/prostora ispitivaču i onome ko dokumentuje da nam pomognu tako što će se udaljiti od distorzija koje izazivaju da prizovemo Zakon Konfuzije. Ovo će biti od pomoći.

(Nekoliko trenutaka pauze.)

Ja sam Ra. Mi cenimo vaše pokušaje. Ispitivač je, u skoroj prošlosti, dopustio kompletan transfer mentalno/emotivnog bola sa ispitivača na instrument. Ključ za ovaj poguban rad bio je kada je instrument rekao reči da će on biti ispitivač i to jak. Ispitivač bi mogao biti kao instrument, mali i blesav. Ispitivač, u potpunom neznanju o čvrstoj nameri instrumenta i neshvatajući posledice takvog energetskog transfera, je pristao.

Ova dva entiteta su bila kao jedan veoma dug vremenski period i manifestovali su ovo u vašem prostoru/vremenu. Tako je došlo do pogubnog rada. Dogovor može biti poništen. Mi usmeravamo pažnju na zahvalnost i harmoniju što se tiče ispitivača.

Naglašavamo da onome poznatom kao Peter nekoliko aspekata distorzija, koje su iskusili ispitivač, instrument i onaj koji dokumentuje, mogu biti veoma očigledne i veoma lake za preobraćanje u manje distorzije.

Ispitivač: Kako se Peter preziva? Ja ne znam ko je on.

Ra: Ja sam Ra. Prezime po kojem ovaj entitet želi da bude poznat je Inman.

Ispitivač: Da li Ra misli da bi operacija bila od ikakve pomoći u mom slučaju?

Ra: Ja sam Ra. Mi pretpostavljamo da govoriš o bolesti debelog creva i o potencijalnoj pomoći od strane vaših hirurga. Da li je to tačno?

Ispitivač: Da.

Ra: Opet, ja sam Ra. molim vas dunite iznad lica i srca instrumenta.

(Ovo je urađeno kako je naloženo.)

Ra: Ja sam Ra. Nastavićemo. Takva operacija bi bila od pomoći u slučaju kada bi entitet izabrao ovakvo fizičko čišćenje kao događaj koji bi doveo do promena u mentalnim, mentalno/emotivnim i fizičkim orijentacijama entiteta. Bez ovih poslednjih promena distorzije bi se ponovo pojavile.

Ispitivač: Sa mojim iskustvom vezanim za aparate koji smanjuju vlažnost ja mislim da će verovatno biti nemoguće smanjiti vlažnost mnogo u toj kući. Možemo da probamo i ako se uselimo tamo moraćemo da se ubrzo odselimo.

Ima li još nešto što treba da se uradi kako bi se kompletiralo lečenje Jim-ovog problema sa bubrezima?

Ra: Ja sam Ra. Ako se shvati da će stanje ostati potencijalno nekoliko meseci nakon prestanka uzimanja svih lekova, onda će se brinuti o njemu i sve će se dobro nastaviti.

Možemo primetiti, da za svrhe koje nameravate, lokacija, Hobbs Park Road, je nekarakteristično odgovarajuća.

Ispitivač: Da li kažete da efekat vlažnosti – koji ćemo probati da snizimo najniže što možemo – je relativno od malog značaja kada se uzmu u obzir svi ostali faktori Hobbs Park Road adrese? Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. Jeste.

Ispitivač: Možeš li mi reći koje poteškoće je imao instrument sa svojim poslednjim vrtlogom?

Ra: Ja sam Ra. Instrument je preuzeo mentalno/emotivnu prirodu i iskrivljeni kompleks ispitivača kao što smo to ranije rekli. Instrument je uzimao kovitlajuće vode na temperaturama koje su pretople i u količinama vibracija koje, kada se spoje sa toplotom kovitlajućih voda, doprinose stanju blagog šoka kako bi ste vi nazvali ovu distorziju. Umni kompleks ima neodgovarajući kiseonik u ovom iskrivljenom stanju i oslabljen je.

Možemo li u ovom trenutku zamoliti za još jedno pitanje pre kraja i podsetiti instrument da je odgovarajuće da ostavi u rezervi jedan mali deo energije pre seanse?

Ispitivač: Ja bih samo pitao možemo li nešto da uradimo da poboljšamo kontakt i da učinimo da se instrument oseća udobnije, i kada bi Ra najranije preporučio sledeći kontakt?

Ra: Ja sam Ra. Vi imate apsolutnu slobodu da zakažete seanse.

Ja sam Ra. Napuštamo vas, moji prijatelji, u ljubavi i veličanstvenom svetlu Jednog beskrajnog Kreatora. Napredujte, radujući se u moći i u miru Jednoga beskrajnoga Kreatora. Adonai.