Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Ra materijal - Knjiga IV, seansa 103


Zakon Jednog, Knjiga IV, seansa 103

10.06.1983.

Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas u ljubavi i svetlu Jednog beskrajnog Kreatora. Sada komuniciramo.

Ispitivač: Možeš li mi prvo dati stanje instrumenta?

Ra: Ja sam Ra. Fizičke distorzije instrumenta su i dalje ozbiljne. Dalje, vitalne energije ovog um/telo/duh kompleksa su izrazito smanjene ali ipak prihvatljive za potrebe ove seanse. Ovo treba zapamtiti kao najniže ili najiskrivljenije vitalno očitavanje ove svemu potrebne energije. Mentalne i mentalno/emotivne distorzije su iste kao u prethodnoj seansi. Nalazimo da je volja instrumenta, nepromišljeno iskorištena, ohrabrila distorzije vitalne energije. Preporučujemo da instrument promisli o ovome.

Ispitivač: Kakva je situacija sa fizičkim problemima digestivnog dela tela koje je instrument ima ranije?

Ra: Ja sam Ra. Žuti zrak – Moramo da ispravimo sebe. Ja sam Ra. molimo izdahnite dah iznad grudi ovog instrumenta.

(Ovo je urađeno kako je rečeno.)

Ra: Ja sam Ra. Kanal je sada zadovoljavajući. Nalazimo da je žuti zrak, hemijsko telo instrumenta iscrpljeno, ali da pokušava da se unapredi akcijama kao što su vežbe i dijeta. Možemo izjaviti da infekcija nije u potpunosti napustila telesni kompleks ali je manje virulentna.

Ispitivač: Kakva je trenutna situacija sa našim kompanjonom petog densiteta koji je orijentisan ka službi sebi?

Ra: Ja sam Ra. Entitet je jedan period vašeg prostora/vremena bio povučen. Međutim, alarmiran je radom koji se odigrava i uskoro će ponovo biti vaš saputnik.

Ispitivač: Može li Ra da preporuči nešto instrumentu ili nama kako bi smo unapredili energije instrumenta?

Ra: Ja sam Ra. Ovo je ranije obrađen materijal.

Ispitivač: Možemo li da uradimo još nešto kako bi smo mi ili instrument povećali njegovu vitalnu energiju?

Ra: Ja sam Ra. Naišli smo na potpuno zaustavljanje slobodne volje.

Ispitivač: U tom slučaju imam nekoliko pitanja o Karti Broj Sedam. Vidimo T sa dva prava ugla uznad njega na grudima entiteta na Karti Sedam. Mi smo pretpostavili da T ima veze sa mogućnošću biranja između dve staze transformisanja, a gornja dva ugla pretstavljaju veliki put leve i desne staze u mentalnoj transformaciji koja čini promenu iz prostor/vreme u vreme/prostor, da tako kažemo. Ovo je teško izraziti. Da li je nešto tačno u ovome?

Ra: Ja sam Ra. Jeste.

Ispitivač: Da li bi Ra komentarisao to?

Ra: Ja sam Ra. Upotreba tau 11 i arhitektinog kvadrata je zaista namerena da nagovesti blizinu prostora/vremena okoline Velikog Puta ka vremenu/prostoru.

Nalazimo da je ova obzervacija jako dobra.

Celokupno raspoloženje, da tako kažemo, Velikog Puta je u potpunosti zavisno od njegove razlike od Signifikatora.

Veliki Put Uma, Tela ili Duha crta okolinu koja je bila nova ahitektura izazvana procesom zastiranja i stoga, uronjena u veliku, neograničenu struju vremena/prostora.

Ispitivač: Ja pretpostavljam da točkovi ove kočije ukazuju na sposobnost uma da se kreće u vremenu/prostoru. Da li je ovo tačno?

Ra: Ja sam Ra. Ne možemo reći da je obzervacija skroz netačna. Međutim, bilo bi bolje usmeriti pažnju na to da, iako kočija ima točkove, nije povezana sa onim što je pokreće. Šta onda, o studentu, povezuje moć kretanja kočije sa kočijom?

Ispitivač: Moraću da razmislim o tome. Vratiću se na to.

Mi razmišljamo da zamenimo mač u desnoj ruci magijskom sferom i da stavimo nadole usmeren skiptar u levu ruku, slično sa Kartom Pet, Signifikator, kao simbole koji su više odgovarajući za ovu kartu. Da li bi Ra komentarisao to, molim te?

Ra: Ja sam Ra. To je veoma prihvatljivo.

Ispitivač: Savijena leva noga sfinge ukazuje na transformaciju koja se dešava na levoj ali ne i na desnoj strani, verovatno nemogućnost da se pomeri u tom položaju. Da li ovo ima nekog značaja?

Ra: Ja sam Ra. obzervacija ima značaja u smislu da može poslužiti kao suprotnost nameravane konotacije.

Odmaranje je moguće u vremenu, kao što je i progres. Ako se proba mešanje toga, prava, pokretna noga će biti dosta usporena nogom koja je savijena.
Drugo značenje je u vezi sa istim pravim uglom, i njegovom arhitektualnom kvadratnošću, kao sprava na grudima delatelja.

Vreme/prostor je blisko u ovom koncept kompleksu, približeno zbog procesa zastiranja i njegove efikasnosti u stvaranju delatelja koji žele da koriste izvore uma kako bi se razvijali.

Ispitivač: Pretpostavljam da je suknja iskrivljena ulevo iz istog razloga kao i na Karti Broj Četiri, ukazujući na udaljenost koju entiteti polarizovani službom ka sebi održavaju prema drugima, i takođe pretpostavljam da je lice okrenuto nalevo iz istog razloga kao na Karti Broj Pet, zbog prirode ktalizatora. Da li je ovo grubo tačno?

Ra: Ja sam Ra. Molimo vas izdahnite dah iznad grudi instrumenta sa desna nalevo.

(Ovo je obavljeno kao što je naloženo.)

Ja sam Ra. To je dobro.

Vaša prethodna pretpostavka je zaista grubo tačna. Mi bi smo takođe mogli naglasiti da smo mi, u formiranju originalnih likova za vaše ljude, koristili kulturološki uobičajena mesta umetničkog izražavanja onih u Egiptu.

Ispitivač: Naš odgovarajući vremenski period za ovu seansu, ja verujem, se ubrzano bliži, pa bih ja voleo da pitam kakav je bio problem kada smo dva puta morali da izdahnemo dah iznad instrumentovih grudi?

Ra: Ja sam Ra. Ovaj instrument nije svestan metoda koji se koristi za kontaktiranje Ra. Međutim, njegova želja je bila neverovatno snažna i zbog toga je preuranjeno napustio svoje fizičko telo žutog zraka. U ovom stanju objekat je bačen na instrument koji vi nazivate mikrofon-štipalica. Neočekivani kontakt izazvao je povredu grudnih mišića i mi bi smo savetovali brigu kako bi se izbegao stres kako bi ova povreda mogla da zaraste. Postoji i metafizička komponenta ove povrede i stoga, mi bi smo želeli da budemo potpuno sigurni da su svi delovi okoline očišćeni. Pošto ovo mesto nema svoj uobičajen nivo protekcije mi smo iskoristili vaš dah da tako pročistimo okolinu koja je bila ugrožena.

Ispitivač: Da li je razlog za nedostatak protekcije činjenica da je prošlo dosta vremena od naše poslednje seanse ovde?

Ra: Ja sam Ra. Ne.

Ispitivač: Koji je razlog?

Ra: Ja sam Ra. Nedostatak redovnog ponavljanja takozvanog Proterujućeg Rituala je uzrok o kojem govorimo.

Ispitivač: Iz ovoga zaključujem da bi bilo najodgovarajuće izvoditi Proterujući Ritual svakodnevno u ovoj sobi. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. to je prihvatljivo.

Ispitivač: Ne želim da premorim instrument. Ističe nam vreme. Ja ću samo pitati možemo li nešto da uradimo kako bi smo poboljšali kontakt i učinili da se instrument oseća udobnije, ili bilo šta što bi Ra mogao da izjavi u ovom trenutku što bi nam pomoglo?

Ra: Ja sam Ra. Nalazimo da su poravnanja veoma pomno posmatrana. Vi ste dosledni. Nastavite da podržavate jedan drugoga i pronađite hvalu i zahvalnost koju harmonija proizvodi. Ostavite brige i budite sretni.

Ja sam Ra. Ostavljam vas, slaveći u ljubavi i svetlu Jednog beskrajnog Kreatora. Napredujte, radujući se u moći i miru jednog beskrajnog Kreatora. Adonai.