Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Ra materijal - Knjiga IV, seansa 101


Zakon Jednog, Knjiga IV, seansa 101

21.12.1982.

Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas u ljubavi i svetlu jednog beskrajnog Kreatora. Sada komuniciramo.

Ispitivač: Da li bi mi prvo molim te dao stanje instrumenta?

Ra: Ja sam Ra. Svi nivoi energije instrumenta su donekle smanjeni zbog distorzija fizičkog bola i skorog mentalno/emotivnog katalizatora. Međutim, izgleda da će se nivoi energije verovatno poboljšati u onome što vi nazivate skora budućnost.

Ispitivač: Hvala. Šta je izazvalo oticanje u Jim-ovom telu i šta može da se uradi kako bi se to izlečilo?

Ra: Ja sam Ra. Da bi odgovorili na ovo pitanje moramo početi sa razmatranjem zmije koja označava mudrost. Ovaj simbol ima vrednost olakšavanja sagledavanja dva lica jednoga koji je mudar. Pozitivna mudrost koja krasi obrvu ukazuje na rad indigo zraka. Negativna mudrost, kojom
nameravamo da naglasimo izražavanja koja efektivno odvajaju ja od drugog-ja, može biti simbolizovana otrovom zuba. Da upotrebimo to što je um/telo/duh kompleks stekao od mudrosti za upotrebe separacije treba da pozovemo taj fatalni ujed mračne strane te mudrosti.

Ovaj entitet ima mentalno/emotivne tendencije ka negativnoj mudrosti. Pošto je entitet već upoznat sa ovim mi se nećemo zadržavati na tome već ćemo samo reći da je ujed od jedne vrste drugog entiteta; to jest, ujed jednog od „arahnoida“, kojeg ponekad nazivamo drveni pauk.

Ubrizgavanje se odigralo unutar limfnog sistema entitetovog žutog zraka, fizičkog tela. Stoga se rad nastavlja. Postoji povećani pritisak na slezinu, bubrežne žlezde, bubrežni kompleks i nekih problema sa jetrom. Dalje, limfne poteškoće su počele da pritišću entitetov bronhijalni sistem. Ovo su neke opšte informacije.

Uklanjanje ovih distorzija ima nekoliko etapa. Prvo, dobro bi bilo potražiti kancelariju onoga poznatog kao Stuart kako bi hemijska sredstva bila uzeta i pomogla uklanjanu edema.

Drugo, predlažemo ono što je već započeto; to jest, zahtev jednoga poznatog ovoj grupi kao Bob kako bi ovaj entitet mogao da fokusira svoju pomoć na metafizičke konekcije sa telom žutog zraka.

Treće, entitet mora da uzme u obzir potrebu fizičkog tela za kalijumom. Unošenje voća bananine palme je preporučljivo.

Četvrto, kao i uvek podrška harmonične grupe je od pomoći, kao i meditacija. Treba napomenuti da ovom entitetu nedostaje discipline u meditaciji koju ostali članovi ove grupe ne nalaze za neophodnu u istom smislu. Stoga, entitet može nastaviti sa svojim oblikom meditacije znajući da ga svako u grupi podržava. Svaki entitet ima svoje načine gledanja i učenja iz iluzije i svaki procesuje katalizator koristeći jedinstveni sklop. Svi moraju da budu isti kako bi bili jednaki u volji i veri.

Ispitivač: Hvala. Ja ću komentarisati o tome kako vidim akciju u ovom primeru i zahtevao bih Ra-ov komentar. Ja vidim trenutnu situaciju kao Kreatora koji upoznaje Samoga sebe koristeći koncept polarizacije. Izgled da mi naglašavamo ili proizvodimo katalizator kako bi smo povećali željenu polarizaciju, kroz ono što nazivamo više ja, ili kroz skladištenje usluga suprotno polarizovanog entiteta koji deluje na nas. Sve ovo izgleda da proizvodi isti efekat koji je intenzivnija polarizacija u željenom smeru jednom kada je taj smer definitivno odabran. Ja vidim katalizator ujeda insekta drugog densiteta koji je funkcija bilo kojeg izvora o kojem sam govorio, od slučajnog do višeg ja ili polarizovanih usluga negativnih entiteta koji nadgledaju naše aktivnosti, od kojih skoro svi imaju isti efekat. Da li bi Ra komentarisao moju obzervaciju?

Ra: Ja sam Ra. Nalazimo da je vaša obzervacija u većem delu tačna.

Ispitivač: Nešto mi je palo na pamet. Pretpostaviću da je moja bolest tokom prošle nedelje bila funkcija akcije moga višeg ja da eliminiše mogućnost rezidencije u blizini velikog broja pčela. Da li bi Ra komentarisao moju izjavu?

Ra: Ja sam Ra. Možemo da komentarišemo da na mentalitet košnice kao celine može da se utiče jednim jakim metafizičkim impulsom.

Ispitivač: Da li su parametri misaonog oblika i opšti parametri adrese 893 Oakdale Road u Atlanti takvi da nije neophodno čišćenje, ako Ra ima ovu informaciju?

Ra: Ja sam Ra. Ne.

Ispitivač: Da li bi predloženo čišćenje okoline za drugu kuću koja se nalazi južno od aerodroma u Atlanti bilo potrebno i za adresu Oakdale Road 893?

Ra: Ja sam Ra. Ovde naglašavamo da bez obzira da li je rezidencija benigna, kao ova o kojoj sad pričamo, ili malignog karaktera treba osnovno čišćenje solju, vodom i metlom. Stavljanje soli može da se uradi na mestu koje nije bilo zapečaćeno tokom prvog čišćenja i može se zahtevati da so deluje kao pečat a ipak da dozvoli prolaz nežnih duhova kao što su vaši. Mi predlažemo da razgovarate sa ovom substancom i da imenujete svaki entitet za koji je potrebna dozvola kako bi prošao. Ne dozvolite da ijedna osoba prođe a da nije pitala so za dozvolu. To je slučaj sa rezidencijom o kojoj pričate.

Ispitivač: Hvala. Da li bi Ra mogao da da informaciju o nekom načinu kojim bi pomogli (ime) da se osloboodi trenutnog stanja oticanja?

Ra: Ja sam Ra. Entitet kojem je dato konstantano odobravanje od strane onih koji ga okružuju pati od gubitka efekta ogledala onih koji se odražavaju iskreno pre nego neispitivački. Ovo nije sugestija kako bi se opet uspostavilo prosuđivanje već sugestija za sve one instrumente koji pružaju podršku; to jest, podršku, harmoničnost, dele u ljubavi, radosti i zahvalnosti, ali nalaze ljubav unutar istine jer svaki instrument ima dobrobit od ove potpore više nego od totalnog divljenja koje prevazilazi diskriminaciju.

Ispitivač: Hvala. To je bio signal da je prošlo 45 minuta, tako da ću pitati možemo li nekako da poboljšamo kontakt ili da učinimo da se instrument oseća udobnije?

Ra: Ja sam Ra. Nalazimo da je ovaj instrument iskoristio svu prenešenu energiju i da govori koristeći rezervu vitalne energije.

Poravnanja su takva kakva moraju da budu da bi se sve nastavilo dobro. Mi smo zahvalni na doslednosti grupe za podršku.

Ja sam Ra. Ostavljam ovu grupu da se raduje u ljubavi i svetlu Jednog beskrajnog Kreatora. Napredujte radujući se u moći i u miru Kreatora. Adonai.