Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Ra materijal - Knjiga IV, seansa 99


Zakon Jednog, Knjiga IV, seansa 99

18.11.1982.

Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas u ljubavi i svetlu jednog beskrajnog Kreatora. Sada komuniciramo.

Ispitivač: Da li bi mi prvo molim te dao stanje instrumenta?

Ra: Ja sam Ra. Instrumentov fizički deficit se nastavlja ali ima potencijala za slabljenje zbog vašeg budućeg uklanjanja hrane na koju je alergičan. Nivoi vitalne energije su donekle oslabljeni u odnosu na prošlu seansu ali ostaju jaki.

Ispitivač: Mi sada imamo dodatni set tarot likova. Koji od ova dva seta je bliži Ra-ovoj originalnoj nameri?

Ra: Ja sam Ra. To uopšte nema značaja. Mogli bi smo da koristimo bilo koji od mnogih setova. Mi predlažemo da se zadrži trenutni set tarot karata i želimo da naglasimo da je on dobar.

Ispitivač: Krila na Karti Pet su simbol zaštite nad Signifikatorom Uma. Da li je ovo na bilo koji način tačno?

Ra: Ja sam Ra. Dozvolite da kažemo da niste pogrešili ali da niste ni potpuno u pravu. Signifikator poseduje esnaf sa duhom koji će se u nekim slučajevima manifestovati kroz misao i delovanje adepta.

Ispitivač: Hvala. Na Karti Broj Šest vidim Transformaciju Uma, muškarca sa prekrštenim rukama, koji predstavlja transformaciju. Transformacija je moguća ka stazi leve ili desne ruke. Stazu vodi žena, Potencijator. Ona sa desne strane ima zmiju mudrosti i potpuno je obučena, ona sa leva ima manje odeće i ukazuje da je Potencijator više zaokupljen ili privučen fizičkom pošto je izabrana staza leve ruke i mentalnim pošto je izabrana staza desne ruke.
Stvorenje iznad je uperilo strelu ka stazi leve ruke ukazujući da ako je ova staza odabrana čipovi, da tako kažemo, će pasti gde mogu. Intelektualne sposobnosti onoga koji bira stazu leve ruke bile bi glavni zaštitnik. Entitet koji ispaljuje strelu se čini da je drugog densiteta što ukazuje da bi ovaj katalizator mogao biti proizveden od strane manje evoluiranog izvora. Da li bi Ra komentarisao ovo?

Ra: Ja sam Ra. Prvo, ispitajmo prekrštene ruke muškarca koji će se transformisati. Šta, o studentu, misliš o prekrštenim rukama? Šta vidiš u njima? Postoji kreativna tačka u ovom elementu koja nije diskutovana mnogo od strane ispitivača.

Pogledajmo sada procenu dve žene. Primedba da staza leve ruke ide ka fizičkom, a staza desne ruke ka mentalnom, ima malo tačnosti. Mogu se ostvariti dublje obzervacije što se tiče odnosa velikog mora nesvesnog uma i svesnnog uma. Zapamti, o studentu, da ovi likovi nisu doslovni.

Sada govorimo o originalnoj ili elementalnoj, ili mitskoj figuri, kulturološki određenoj, koja šalje strelu ka transformaciji leve ruke. Ova strela nije ona koja ubija već ona koja štiti.

Ispitivač: U prethodnoj seansi si spomenuo upotrebu intervala od 45 minuta koliko traje strana kasete kao signal za kraj seanse. Da li je ovo još uvek odgovarajuće vreme?

Ra: Ja sam Ra. Ovo je, naravno, odluka ispitivača jer ovaj instrument ima nešto prenešene energije i ostaje otvoren. Međutim, mi primećujemo sve
veću osetljivost instrumenta. Mi smo, u početnoj obzervaciji, videli snagu volje i dosta precenili sposobnosti za oporavak fizičkog kompleksa ovog entiteta.
Stoga, možemo da kažemo da bi okončavanje seanse u ovom intervalu bilo odgovarajuće.

Ispitivač: U tom slučaju ću postaviti još jedno kratko pitanje pre nego završimo. Ja želim da znam da li je Logos ovog sistema planirao proces parenja kako je prikazan na Karti Šest – ne znam da li je ovo povezano sa nekim tipom utisnutog DNK. U mnogim stvorenjima drugog densiteta čini se da postoji neka vrsta inprinta koji stvara partnere za ceo život i ja sam se pitao da li se ovo takođe prenosi u treći densitet?

Ra: Ja sam Ra. Postoje neka stvorenja drugog densiteta koja imaju instinktivno inprintovan monogamni proces parenja. Slobodna volja entiteta trećeg densiteta je mnogo jača od osrednjeg prenosa iz drugo-densitetnog DNK i nije deo svesne prirode mnogih vaših um/telo/duh kompleksa.

Ispitivač: Hvala. Za kraj ću pitati možemo li nešto da uradimo kako bi se instrument osećao udobnije ili da poboljšamo kontakt?

Ra: Ja sam Ra. Primećujemo relativnu neudobnost ove grupe u ovom prostoru/vremenu i nudimo ranije date izjave od strane Ra za poboljšanje harmonije koju ova grupa može da iskusi.

Nalazimo da dodatak kovitlajućih voda može biti od pomoći.

Sve je dobro, moji prijatelji. Ostavljamo vas u nadi da će svaki od vas naći prave boje da odleti u taj veliki metafizički pohod i navodimo svakoga od vas da navodi ostale u ljubavi, hvali i zahvalnosti.

Ja sam Ra. Ostavljamo vas u ljubavi i svetlu jednog beskrajnog Kreatora. Napredujte radujući se u moći i u miru Jednog Veličanstvenog beskrajnog Kreatora. Adonai.