Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Ra materijal - Knjiga IV, seansa 98


Zakon Jednog, Knjiga IV, seansa 98

24.09.1982.

Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas u ljubavi i svetlu jednog beskrajnog Kreatora. Sada komuniciramo.

Ispitivač: Da li bi mi prvo molim te dao stanje instrumenta?

Ra: Ja sam Ra. Fizički energetski deficit je donekle povećan. Distorzije vitalne energije su donekle poboljšane.

Ispitivač: Instrument ima pitanje i ono glasi ovako: „Da li bi Ra mogao da nam kaže koji faktori dozvoljavaju našem negativnom kompanjonu petog densiteta da nastavi da pozdravlja instrument u oblasti grla i isto tako sa ostalim neobičnim senzacijama kao što su vrtoglavica, miris pomorandžinih pupoljaka, osećaj gaženja po zamišljenim stvorenjima, i šta može da se uradi kako bi se oslabili ovi pozdravi? Takođe, zašto se ovi pozdravi događaju za vreme šetnje?“

Ra: Ja sam Ra. Postoje različiti delovi pitanja. Pokušaćemo da odgovorimo na svaki od njih.

Rad vašeg kompanjona petog densiteta koji još uvek utiče na instrument je, kao što smo već izjavili, potentan rad. Potencijal ovog rada je bitan. Fizičko vežbanje, sveta muzika, različitost iskustava i zaista jednostavan društveni odnos su ugroženi radom koji pokušava da zatvori grlo i usta. Treba takođe primetiti da postoji potencijal za gubitak ovog kontakta.

Miris pupoljka pomorandže se može povezati sa društveno memorijskim kompleksom pozitivnog petog densiteta koji vam je poznat kao zvučna vibracija.

Ovaj entitet je bio sa instrumentom kako je to instrument tražio.

Osećaj stajanja na malu životinju i njeno ubijanje je pozdrav od vašeg negativnog kompanjona petog densiteta.

Što se tiče uklanjanja efekata magičnog rada možemo da damo dva predloga. Prvo, lečnici poznati među vašim ljudima kao lekari imaju hemijske substance koje vi nazivatte lekovi. Ove substance izazivaju mnogo više promena nego što je planirano u um/telo/duh kompleksu. Međutim, u ovom primeru, steroidi ili antibiotici mogli bi biti korisni u potpunom uklanjanju teškoća unutar kojih se ovaj rad muči.

Onaj kojeg nazivate Jerome bi takođe mogao biti od koristi u ovoj donekle neortodoksnoj medicinskoj situaciji. Pošto su alergije neshvaćene od strane vaših ortodoksnih lečnika bilo bi neprimereno podvrgnuti instrument uslugama vaših doktora koji smatraju da unošenje manjih doza istog toksina može da pomogne. Ovo, da tako kažemo, leči simptome. Međutim, alergija može biti viđena kao odbijanje, na dubljem nivou umnog kompleksa, okoline um/telo/duh kompleksa.

Tako alergija može, u svojoj čistoj formi, da se sagleda kao mentalno/emocionalna distorzija dubljeg ja.

Druga preporuka se odnosi na onoga koji želi da ostane neidentificiran. Mi predlažemo deset tretmana od strane ovog lečnika.

Na kraju, efekti rada postaju vidljivi tokom hodanja jer telesni kompleks postaje izmoren do tačke povećanog znojenja. Faktor koji takođe doprinosi je broj vaši substanci drugog densiteta na koje je ovaj instrument alergičan.

Ispitivač: Hvala. Drugo pitanje je: „Naša najstarija mačka, Gandalf, ima izraslinu blizu kičme. Ima li nečega što čini hirurško ukanjanje ove izrasline manje odgovarajućim nego što je hirurško uklanjanje izrasline koje smo obavili prošle godine u aprilu, i da li bi najodgovarajuća akcija koja bi pomogla njegovom oporavku bila vizualizacija svetla koje ga okružuje tokom operacije i ponavljanje ritualnih fraza periodično dok je kod veterinara?“

Ra: Ja sam Ra. Nema potrebe za veću brigu u odnosu na prvu operaciju i da, fraze koje spominjete bile bi od pomoći entitetu. Iako je ovaj entitet, u telesnom kompleksu, star i stoga u opasnosti od onoga što nazivate anestezija, njegove mentalne, emotivne i duhovne distorzije su takve da je snažno motivisan da se oporavi kako bi se pridružio voljenima.

Ispitivač: Ima li neke dodatne preporuke koju bi Ra mogao da napravi što se tiče predložene operacije?

Ra: Ja sam Ra. Ne.

Ispitivač: Pitao sam se da li sam u pravu što se tiče moje pretpostavke da je razlog izrasline stanje ljutnje u mački, Gandlfu, zbog dolaska novih mačaka u njegovu okolinu? Da li sam u pravu?

Ra: Ja sam Ra. Originalan uzrok onoga što nazivate rak je bila distorzija izazvana ovim događajem.

Ispitivač: Ima li drugih kancerogenih izraslina u ovom trenutku u Gandalfu?

Ra: Ja sam Ra. Da.

Ispitivač: Možemo li da ih ublažimo, i ako možemo, kako i gde se one nalaze?

Ra: Ja sam Ra. Nijedna ne može biti ublažena. Jedna se nalazi u spoja desnog kuka. Drugi, koji je veoma mali se nalazi blizu organa koji nazivate jetra. Postoje takođe male distorzije ćelija ispod, možemo ih nazvati, ruku, kako bi smo odredili prednje udove, sa obe strane.

Ispitivač: Možemo li išta drugo da uradimo da ublažimo probleme koji nisu hirurški kako bi smo pomogli Gandalfu?

Ra: Ja sam Ra. Nastavite sa slavljenjem i zahvalnošću, tražeći uklanjanje ovih distorzija. Postoje dva moguća ishoda. Prvi, entitet će boraviti sa vama dok njegovo fizičko telo može da izdrži distorzije izazvane rakom ćelija. Drugi, staza života može postati ta koja dozvoljava zalečenje.

Ispitivač: Da li mačka, Fairchild, ima sličnih problema?

Ra: Ja sam Ra. Ne.

Ispitivač: Da li je bilo neophodno da mačka Gandalf bude um/telo/duh kompleks i žetveni treći densitet kako bi ljutnja rezultirala rakom?

Ra: Ja sam Ra. Ne.

Ispitivač: Onda bilo koji um/telo/duh kompleks može da razvije rak. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

U ovom trenutku mi bi smo prekinuli našu rutinu napravivši obzervaciju. Čuli smo zvučnu vibraciju koju je napravio jedan od vaših uređaja za snimanje. Ako ova grupa želi može izabrati da se seanse završe ubrzo posle ove zvučne vibracije. Ova odluka bi obezbedila minimalne distorzije unutar
instrumenta prema neugodnosti/ugodnosti unutar grla dok efekti magijskog rada našeg kompanjona petog densiteta ne budu uklonjeni.

Ispitivač: Što se nas tiče to je sasvim uredu. Taj zvuk se oglasi posle 45 minuta pošto su kasete od 90 minuta.

Ja sam se pitao da li bi ovo bilo odgovarajuće vreme da prekinemo pošto je rekorder kliknuo pre nekog vremena?

Ra: Ja sam Ra. Ovo je stvar o kojoj vi morate da razmislite. Instrument ostaje otvoren za našu upotrebu iako se, kako smo primetili, fizičke distorzije gomilaju.

Ispitivač: Onda bolje da okončamo kako bi smo zaštitili instrumentovu fizičku energiju i ja bih pitao možemo li išta da uradimo kako bi smo poboljšali kontakt ili da se instrument oseća udobnije?

Ra: Ja sam Ra. Sve je dobro. Nalazimo da je vaša zabrinutost odgovarajuća.

Ostavljamo vas u ljubavi i svetlu jednog beskrajnog Kreatora. Napredujte, radujući se u moći i miru Jednoga. Adonai.