Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Ra materijal - Knjiga IV, seansa 96


Zakon Jednog, Knjiga IV, seansa 96

09.09.1982.

Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas u ljubavi i svetlu jednog beskrajnog Kreatora. Sada komuniciramo.

Ispitivač: Da li bi mi prvo molim te dao stanje instrumenta?

Ra: Ja sam Ra. Fizički energetski deficit je bitno povećan u odnosu na poslednje pitanje. Takođe je došlo do velikog slabljenja vitalnih energija.

Ispitivač: Instrument pita da li je moguće transformisati novu kuću, koja će biti naša nova lokacija, krečenjem i čišćenjem? Ne planiramo da stavimo sve nove parkete. Da li bi čišćenje sadašnjih parketa bilo prihvatljivo?

Mene samo brinu uslovi našeg rada tamo. Fizička lokacija nije toliko važna. U stvari to uopšte ne smatram bitnim. Da li bi Ra komentarisao ovo?

Ra: Ja sam Ra. Samo boravište je dobilo blagoslov boravkom ove grupe tamo, i kao što smo ranije izjavili, svaki dan proveden tamo u ljubavi, harmoniji i zahvalnosti će nastaviti da transformiše kuću.

Tačno je, kao što smo ranije izjavili, da je fizička čistoća najvažnija.

Ispitivač: Redosled događaja koji sam ja isplanirao je sledeći: prvo krečenje, zatim čišćenje, unošenje nameštaja, a onda soljenje i kačenje luka. Da li je ovo dobar redosled kao i bilo koji drugi ili bi drugi bio bolji?

Ra: Ja sam Ra. Svaki redosled koji se okonča čistoćom je prihvatljiv. Samo želimo da primetimo da ne treba prelaziti pragove dok se ne završi čišćenje.
Ispitivač: Da li bi Ra komentarisao tehniku blagosiljanja vode koju ćemo upotrebiti za prskanje soli?

Ra: Ja sam Ra. Voda se može blagosloviti kao što je zapisano u liturgiji instrumentove distorzije obožavanja jednog Kreatora ili se jednostavno može nabaviti iz onoga što nazivate Katolička Crkva.

Vodom treba poprskati so taman toliko da se nakvasi ali ne da se natopi vodom. Substance moraju da se vide u svom idealnom stanju.

Ispitivač: Planirao sam da nacrtam nanovo sve karte iz špila za tarot ali da izbacim sve ono što je došlo posle Ra. Voleo bih da brzo prođem kroz stvari koje bih eliminisao i pitam Ra da li bi još nešto trebalo eliminisati kako bi karte bile onakve kakve su bile pre nego što su dodati astrološki i ostali dodatci.
Ja bih eliminisao sva slova sa margine karata sa izuzetkom broja karte. Na Karti Broj Jedan eliminisao bih zvezdu, štap u ruci Mađioničara, i znam da sfera treba da ostane ali ne znam gde treba tačno da se nalazi. Da li bi Ra komentarisao ovo?

Ra: Ja sam Ra. Prvo, eliminacija slova je prihvatljiva. Drugo, eliminacija zvezda je prihvatljiva u svim slučajevima. Treće, eliminacija štapa je odgovarajuća.

Četvrto, sferu treba da drže palac, indeks i srednji prst.

Peto, želimo da napomenemo da je nemoguće napraviti čist dek tarot karata sobzirom da kada su ove slike crtane već je došlo do distorzija, uglavnom kulturološkim.

Šesto, uklanjanje svih distorzija je nemoguće i u velikom slučaju nebitno.

Ispitivač: Nisam ni mislio da ćemo uspeti da uklonimo sve distorzije ali je veoma teško raditi i tumačiti ove karte zbog kvaliteta crteža i kada ih budemo pravili lakše ćemo steći ideju o nekim stvarima i kako trebaju biti nacrtane. Mislim da možemo unaprediti kvalitet karata i takođe ukloniti neke tragove koji nas pogrešno navode.

Na drugoj karti treba da uklonimo slova i zvezde. Na ovoj karti u centru ženske forme nalazi se nešto nalik crux ansata i to bi smo trebali da promenimo. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. Primamo nepotpuno pitanje. Molimo vas ponovite pitanje.

Ispitivač: Mislim da bih trebao da stavim crux ansata umesto ovoga što nalikuje njemu na prednju stranu žene. Da li je ovo tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Ta stvar, koju nosi na glavi, je pomalo zbunjujuća. Kako bi trebala da bude oblikovana?

Ra: Ja sam Ra. Dozvolićemo studentu da razmišlja o tome. Naglašavamo da, iako je astrološki zasnovan dodatak, nije u potpunosti neprihvatljiv kada se posmatra sa određenom količinom osećanja. Stoga, mi predlažemo, o studentu, da ti izabereš da li da ukloniš krunu ili da imenuješ njeno značenje na način koji bi proširio koncept kompleksa.

Ispitivač: Da li bi mi Ra dao dimenzije i oblik crux ansata koji treba nacrtati?

Ra: Ja sam Ra. Ne.

Ispitivač: Sa Karte Broj Tri ćemo ukloniti sva slova i zvezde i pretpostavljam da treba ukloniti male kupe između zrakova koje predstavljaju sunce. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. Da.

Ispitivač: Sa Karte Broj Četiri uklonićemo sva slova i zvezde i izgleda da opet imamo situaciju uklanjanja štapa i stavljanja sfere u ruku. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je stvar izbora. Stoga, pošto je ovaj instrument zatražio obimnu količinu prenešene energije koja može uticati na udobnost ponovnog ulaženja mi ćemo zatražiti da postavite još jedno pitanje.

Ispitivač: Možemo li nešto da uradimo kako bi smo poboljšali kontakt ili unapredili udobnost instrumenta?

Ra: Ja sam Ra. Nastavite u harmoniji, komunikaciji, hvali i zahvalnosti.

Mi bi smo naglasili da bi distorzije ovoga instrumenta bile umanjene ako bi se uzdržao od pričanja na neki period. Takođe smo protiv trčanja koje bi moglo izazvati ubrzano disanje. Međutim, pošto ovaj instrument ima otečene krvne sudove na prednjoj strani glave i distorziju poznatu kao streptokoka
infekciju, bilo bi najbolje da jedan period vremena budete brižni prema njemu.

Sve je dobro. Nalazimo da su poravnanja zadovoljavajuća.

Ja sam Ra. Napuštam vas u ljubavi i svetlu Beskrajnog Jednog. Napredujte, radujući se u moći i miru Jednog beskrajnog Kreatora. Adonai.