Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Ra materijal - Knjiga IV, seansa 95


Zakon Jednog, Knjiga IV, seansa 95

02.09.1982.

Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas u ljubavi i svetlu jednog beskrajnog Kreatora. Sada komuniciram.

Ispitivač: Da li bi mi prvo molim te dao stanje instrumenta?

Ra: Ja sam Ra. Kao što je rečeno u prethodnom pitanju.

Ispitivač: Hvala. Kakva je situacija što se tiče našeg negativnog saradnika petog densiteta?

Ra. Ja sam Ra. Gore navedeni entitet je izabrao razna sredstva da unapredi svoju službu i iako je svako efektivno na svoj način, nijedno nevodi slabljenju posvećenosti prema službi za druge ili procenjivanje harmonične interakcije. Stoga, entitet je, iako ne kao što je bio, donekle depolarizovan u balansu.

Ispitivač: Izgleda da postoji velika verovatnoća da ćemo da se preselimo iz ovog prostora u drugi. Ako se iselimo iz ove prostorije i prestanemo da je koristimo za seanse sa Ra, da li postoji odgovarajući magijski ritual za okončavanje rada ili možda treba da uradimo nešto drugo povodom toga?

Ra. Ja sam Ra. Bilo bi dobro ukloniti iz ove sobe a donekle i iz ostalih prostorija, naboj onoga što bi ste mogli nazvati distorzijom prema svetosti. Da bi ste uklonili ovaj naboj preporučuje se da zapisujete sami svoje radove ili da koristite rituale za osvećenje kao što su crkveni.

Ispitivač: Hvala. Nova soba koju smo odabrali za seanse će biti naravno pažljivo očišćena. Upotrebićemo i Proterujući Ritual Manjeg Pentagrama pre
rada. Postoji li nešto što bi Ra dodao? Ja bih voleo da znam još i kako bi smo to učinili?

Ra. Ja sam Ra. Skeniramo skorašnje memorijske konfiguracije ispitivača. Mi predlažemo soljenje i ritualno pročišćavanje osvećenom vodom svih prozora i vrata. Dalje, predlažemo kačenje sečenog luka u prostoriji koju vi nazivate mokri čvor i u sobi namenjenoj za spavanje koja se nalazi pored kuhinje. Odgovarajuće reči kojima se želi zbogom onima nižeg astrala biće upotrebljene u konekciji sa kačenjem luka na period od otprilike 36 vaših sati. Vodu možete da osvetite vi ili da je kupite na mestima gde se prodaje. Vrhovima prstiju isprskaćete prozore i vrata, so treba posuti u neisprekidanim linijama duž spoljnih simsova prozora i ostaviti je da stoji takođe između 36 i 48 sati. Metla koju će te upotrebiti mora biti potpuno nova i njom će te pomesti so sa prozora i vrata.

Ispitivač: Moram da proverim da li sam dobro zapamtio. Ponoviću. Okačićemo svež luk u oblasti mokrog čvora i u oblasti spavaće sobe koja je u blizini kuhinje. Posolićemo sve prozorske ragastoe i ragastoe vrata i zatim ćemo ih isprskati vodom sa vrhova prstiju po posoljenim delovima. Zatim ćemo poželeti odgovarajućim rečima zbogom nižim astralima. Nisam siguran u vezi tih reči. Da li bi Ra komentarisao ono što sam izjavio?

Ra. Ja sam Ra. Vaše shvatanje naših predloga je dobro. Postoje mnoge ritualne reči kojima se može poželeti zbogom bićima kao što su ona kojima vi govorite. Mi vam možemo predložiti sledeće. Kada se prosipa so mogli bi ste reći: „Hvalimo jednog Kreatora koji je dao soli sposobnost da omogući one prijatelje, kojima želimo da poželimo zbogom, da pronađu novi dom.“

Dok prskate vodom možete reći: „Zahvaljujemo se jednom Kreatoru za dar vode. Kroz nju Kreator svoju ruku pruža i sprovodi svoju volju koja će biti urađena.“

Vešanje sečenog luka možete propratiti rečima: „Hvalimo jednog Kreatora za dar luka i blagoslovimo njegovu sposobnost da ponudi prijateljima kojima želimo zbogom putokaz u kojem pravcu je izlaz.“

Kada pometete možete reći: „Hvalimo jednoga Kreatora i zahvaljujemo na duhovnoj čistoći ovog prostora za boravak.“

Ispitivač: Postoji li neko prikladnije mesto da se okači luk u sobi; na primer, iznad prozora ili tako nešto?

Ra. Ja sam Ra. Prozori i vrata su najprikladnija mesta.

Ispitivač: Kako sam ja zapamtio luk će biti okačen kod mokrog čvora i u spavaćoj sobi koja je blizu kuhinje i izlaza na parking kuće. Ako sam u pravu to su jedina dva mesta koja će biti upotrebljena. Ovo je tačno, zar ne?

Ra. Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Želeli bi smo da izaberemo odgovarajuću sobu za kontakt sa Ra. Postoji li soba koju bi Ra mogao da imenuje?

Ra. Ja sam Ra. Kada završite sa svojim radom mesto će biti kao da je devičansko u magičnom smislu. Ono mesto koje vam se bude učinilo odgovarajućim osvetite ponovo postupkom sa kojim ste upoznati ranije.

Ispitivač: Pretpostavljam da novoizabrano mesto susreće parametre za najbolji kontakt sa Ra i želeo bih da pitam Ra ima li nekih predloga u vezi sa eksterijerom ?

Ra. Ja sam Ra. Kuća izgleda da je opkoljena drvećem i poljima. To je prihvatljivo. Mi predlažemo uobičajeni princip da svako uredi jedan deo po svojoj želji oko kuće jer u baštovanstvu ima mnogo blagostanja i brige o okolini, jer kada se postigne u ljubavi prema kreaciji cvetovi, biljke i male životinje drugog densiteta su toga svesne i uzvraćaju.

Ispitivač: Sa jedne strane kuće se nalaze četiri štale sa konjima. Treba li na neki način da modifikujemo to mesto iako se nalazi u oblast van životne okoline?

Ra. Ja sam Ra. Tamo nema nepoželjne negativne energije. Stoga, prihvatljivo je ako se očisti fizički.
Ispitivač: Imaš li još neki komentar na naše novo mesto?

Ra. Ja sam Ra. Drago mi je da ste to pitali jer severno od kuće se nalazi negativni misaoni obrazac na otprilike 45 onoga što nazivate jardi i pruža se u četvrtastom obliku u svim pravcima. Trebate okačiti luk ali tako da kroz njega mora da duva vetar. Sada ćemo videti vaše sposobnosti da osmislite konstrukciju.

Ispitivač: Konstrukcija će biti laka, napravljena od četvrtaste žice malog prečnika uvijene kao spirala i okrenute vrhom nadole u njima će se nalaziti luk koji će moći da bude produvan vetrom.

Mene više brine koliko se to daleko nalazi; to jest, tačna udaljenost od kvake ulaznih vrata?

Ra. Ja sam Ra. Tačna udaljenost nije bitna jer je to široko područje samo treba staviti luk tako da vetar prolazeći kroz njega odlazi ka obrascu.

Ispitivač: Postoji li još nešto što bi smo trebali da učinimo kako bi smo pripremili ovo novo mesto a što bi Ra pomenuo u ovom trenutku?

Ra. Ja sam Ra. Nema više predloga. U glavnom, čistoća je od najveće pomoći. Uklanjanje iz umnog kompleksa onih neharmoničnih misli je od velike pomoći kao što su i prakse koje povećavaju veru i volju kako bi duh radio svoj posao.

Ispitivač: Kada obavimo sve predloge koji se tiču čistoće imanja, da li RA očekuje da će naš kontakt sa Ra biti isto dobar kao što je i sada na ovom mestu?

Ra. Ja sam Ra. Sva mesta na kojima boravi ova grupa u ljubavi i zahvalnosti su nama prihvatljiva.

Ispitivač: U prethodnoj seansi smo pričali o obliku suknje na Karti Četiri i nama se učinilo da suknja entiteta pretstavlja arhetip Iskustva Uma koji je produžen s leve strane tako da nijedan ja ne bi bio omogućen da se približi ovom entitetu ako je izabrao levu stazu. Bilo bi velike separacije između njih dok sa desne strane ne bi postojala tolika udaljenost. Da li bi Ra komentarisao ovu obzervaciju?

Ra. Ja sam Ra. Student je perceptivan.

Ispitivač: I izgleda da kvadrat na kojem entitet sedi, koji je skoro potpuno crn, pretstavlja materijalnu izluziju a bela mačka čuva stazu desne ruke koja je sada odvojena u iskustvu od leve. Da li bi Ra komentarisao obzervaciju?

Ra. Ja sam Ra. O studentu, tvoj vid skoro vidi ono što je nameravano. Međutim, polariteti ne trebaju čuvare. Šta onda, o studentu, treba čuvara?
Ispitivač: Hteo sam da kažem da je entitet čuvan duž staze desne ruke, kada je odabrao tu stazu, od efekata materijalne iluzije koje su negativne polarnosti. Da li bi Ra komentarisao ovo?

Ra. Ja sam Ra. Ovo je tačna percepcija naše namere, o studentu.

Ispitivač: Često sam se pitao o akciji slučajnog i programiranog katalizatora u odnosu na entitet sa veoma jakom pozitivnom ili negativnom polarizacijom. Da li ova velika mačka, onda, ima uticaja na slučajni katalizator na stazi desne ruke?

Ra. Ja sam Ra. U dva slučaja to je tako. Prvo, ako je postojao preinkarnativni izbor. Drugo, ako je bilo koji entitet sposoban da potpuno boravi u zajednici jedina povreda koja mu se može desiti je promena spoljnog fizičkog, žutog zraka tela u više osvetljeni um/telo/duh kompleks procesom smrti. Sva druga patnja i bol su kao ništa jednom kao što je ovaj.

Mi možemo samo naglasiti da je ova savršena konfiguracija umnog, telesnog i duhovnog kompleksa, dok je u telu trećeg densiteta, ekstremno retka.

Ispitivač: Da li to znači, onda, da treba da zaključim da uopšte nema protekcije ako je Iskustvo Uma izabralo stazu leve ruke i tom stazom se putuje? Svi slučajni katalizatori mogu da utiču na negativno polarizovanu individuu kao funkcija statističke prirode slučajnog katalizatora. Da li je ovo tačno?

Ra. Ja sam Ra. To je tačno. Možete primetiti neke od vaših ljudi kako traže mesta za preživeti. Ovo se dešava zbog nedostatka zaštite kada je služba sebi pozvana.

Ispitivač Možemo li nešto da uradimo kako bi smo poboljšali kontakt ili unapredili udobnost instrumenta?:

Ra. Ja sam Ra. Primećujemo mala pogoršanja distorzije dorzalne strane. Ovo je izazvano upotrebom kovitlajuće vode. Poteškoće su fizički akcentovane pošto kovitlanje vode počinje da pomaže muskulaturu oko centra distorzija. Mi podržavamo kovitlanje vode i naglašavamo da potpuno potapanje u njega može biti efikasnije nego tehnika kojom se sada služite.

Zahtevamo da grupa podrške pomogne instrumentu napomenama da čuva fizičke energije i da ih ne troši na kretanje tokom pakovanja, kako vi nazivate ovu aktivnost, i kretanje između geografskih lokacija na vašoj sferi.

Poravnanja su odlična. Sve je dobro.

Ostavljamo vas da slavite u ljubavi i svetlu Jednog beskrajnog Kreatora. Napredujte, radujući se u moćnom miru Jednog beskrajnog Kreatora. Adonai.