Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Ra materijal - Knjiga IV, seansa 94


Zakon Jednog, Knjiga IV, seansa 94

26.08.1982.

Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas u ljubavi i svetlu jednog beskrajnog Kreatora. Sada komuniciram.

Ispitivač: Da li bi mi prvo molim te dao stanje instrumenta?

Ra: Ja sam Ra. Postoji malo povećanje u deficitu fizičke energije. Nije od velikog značaja. Sve drugo je kao što je rečeno u prethodnom pitanju.

Ispitivač: U prethodnoj seansi izjavljeno je da je mnogo toga skriveno u navodno jasnoj obzervaciji. Da li bi Ra opširnije objasnio šta je mislio tom izjavom? Ja pretpostavljam da ovo znači da zastiranje svega onoga što je izvan limita onoga što nazivamo našom fizičkom percepcijom a odnosi se na spektar svetlosti, itd., ali ja takođe osećam da postoji više od onoga što je zastrto. Da li bi Ra opširnije objasnio taj koncept?

Ra: Ja sam Ra. Veoma si perceptivan u svojoj pretpostavci. Zaista, mi nismo hteli da predložimo da je fizički aparat vaše trenutne iluzije ograničen procesom zastiranja. Vaši fizički limiti su onakvi kakvi jesu.

Međutim, zbog jedinstvenih aspekata svakog um/telo/duh kompleksa ponekada postoje veoma jednostavni primeri distorzija kada nema očiglednih uzroka za takve distorzije. Uzmimo za primer mladog nezrelog momka koji sreće i razgovara sa mladom ženom čija fizička forma ima odgovarajuću konfiguraciju da izazove, kod ovog muškog entiteta, aktivaciju seksualnog uzbuđenja crvenog zraka.

Izgovorene reči mogu se odnositi na jednostavnu temu poput predstavljanja, informaciju o zanimanju i razne druge uobičajene zvučno vibrirajuće komplekse. Muški entitet, međutim, koristi skoro svu dostupnu svesnost koju poseduje za registrovanje želja žene. To isto može biti tačno za žene.

Tako celokupna razmena informacija može biti beznačajna jer je aktuelni katalist zapravo telesni. Ovo je kontrolisano nesvesno i nije svesna odluka. Ovaj primer je uprošten.

Ispitivač: Ja sam nacrtao mali dijagram u kojem jednostavno prikazujem strelicu koja pretstavlja katalizator koji probija liniju pod pravim uglom, koja je veo, deponujući u jednom od dva magacina koja bih nazvao staza desne ruke i staza leve ruke, a ova dva magacina sam nazvao Iskustvo. Da li bi ovo bila veoma gruba analogija načina na koji je katalizator filtriran kroz zastor kako bi postao iskustvo?

Ra: Ja sam Ra. Opet si delimično u pravu. Dublji aspekti um/telo/duh kompleksa vode katalizator između mnogih ostrva pozitivnosti i negativnosti koja su prikazana kao arhipelag u dubokom umu. Međutim, analogija je netačna u tome da ne uzima u obzir dalju polarizaciju koja je zasigurno dostupna svesnom umu pošto je primio delimično polarizovan katalizator iz dubljeg uma.

Ispitivač: Meni se čini da bi Iskustvo Uma delovalo na takav način kako bi promenilo prirodu zastora da bi katalizator bio filtriran kako bi bio prihvatljiv u aspektu koji je izabran od strane entiteta. Na primer, ako bi on izabrao stazu desne ruke Iskustvo Uma bi promenilo propustljivost zastora kako bi primilo više pozitivnog katalizatora. Sa druge strane bi bilo tačno za prihvatanje više negativnog katalizatora ako bi bila izabrana staza desne ruke. Da li je ovo tačno?

Ra: Ja sam Ra. Ovo ne samo da je tačno već ima i dalje posledice. Kako se entitet povećava u iskustvu on će sve više birati pozitivne interpretacije katalizatora ako je na stazi službe drugima i negativne interpretacije katalizaatora ako je njegovo iskustvo bilo sa staze službe sebi.

Ispitivač: Onda je mehanizam, dizajniran od strane Logosa, akcije katalizatora koji rezultira iskustvom, isplaniran da bude samo-ubrzavajući
tako što bi stvorio ovaj proces raznolike propustljivosti. Da li je ovo adekvatna izjava?

Ra: Ja sam Ra. Nema raznolike propustljivosti umešane u koncepte o kojima smo upravo diskutovali. Osim toga, drugo je tačno.

Ispitivač: Sada razumem, da upotrebim ovaj loš izraz opet, neophodnost za arhetipom Katalizatora Uma ali koji je razlog imanja nacrta ili modela za Iskustvo Uma osim ovog jednostavnog modela duplih magacina za negativni i pozitivni katalizator? Meni se čini da bi prva distorzija slobodne volje bila bolje uslužena da nije napravljen model za iskustvo. Da li bi mogao to da mi razjasniš?

Ra: Ja sam Ra. Tvoje pitanje je interesantno a tvoja zbunjenost produktivna. Mi nemožemo da podučavamo/učimo za studenta. Mi ćemo jednostavno da primetimo, kao što smo i ranije, privlačnost raznih arhetipova muškarcima i ženama. Mi predlažemo da ovaj način razmišljanja može biti produktivan.

Ispitivač: U četvrtom arhetipu karta pokazuje muškarca čije je telo okrenuto ka napred. Pretpostavljam da ovo ukazuje da će Iskustvo Uma posegnuti za katalizatorom. Međutim, lice je okrenuto nalevo što ukazuje da dok poseže za katalizatorom negativni katalizator će biti uočljiviji u svojoj snazi i uticaju. Da li bi Ra komentarisao ovo?

Ra: Ja sam Ra. Arhetip Iskustva Uma ne poseže, o studentu, već snažnim autoritetom hvata ono što mu je dato. Ostatak tvojih primedbi je perceptivan.

Ispitivač: Na Karti Broj Tri stopala ženskog entiteta su na nestabilnoj patformi, naglašavajući dualnu polarnost svojom bojom. Na Karti Broj Četiri jedno stopalo je usmereno tako da ako bi muški entitet stajao na prstima on bi bio izbalansiran. Drugo stopalo je usmereno nalevo. Da li bi Ra komentarisao moje zapažanje da ako bi entitet stajao na ovom stopalu on bi se nalazio u veoma, veoma pažljivom balansu?

Ra: Ja sam Ra. Ovo je bitna percepcija jer ona je ključ ne samo za ovaj koncept kompleksa već i za druge. Možete da vidite T-kvadrat, koji je povremeno rastrojen jer se jedno stopalo nalazi izvan sigurnog temelja po prirodi iskustva a ipak je i dalje sa istom tom prirodom iskustva pažljivo, precizno i arhitektonski postavljena na temelj ovog koncept kompleksa i u arhetipni umni kompleks. Iskustvo 7 ima prirodu da efektivnije i tužnije izražava arhitekturu iskustva, i lomljivost strukture i njenu sigurnost.

Ispitivač: Meni bi se učinilo, iz konfiguracije ovog muškog entiteta sa Karte Broj Četiri, koji gleda ulevo dok mu je desno stopalo usmereno ulevo, kako ova karta ukazuje da trebaš biti u odbrambenoj poziciji prema stazi leve ruke ali nema potrebe da se zabrinjavaš odbranom u odnosu na stazu desne ruke. Da li bi Ra komentarisao ovo?

Ra: Ja sam Ra. Opet, ovo nije predlog koji smo hteli da ponudimo konstuisanjem ove slike. Međutim, ne može se reći da je percepcija pogrešna.

Ispitivač: Treći i četvrti arhetip sarađuju samo kako bi stvorili polarnost na najefikasniji mogući način. Da li je ovo tačno?

Ra: Ja sam Ra. Ne može se reći da je ovo netačno. Predlažemo razmišljanje o ovom misaonom kompleksu. Diskutovani koncepti se čine bez bitnijih distorzija.

Ispitivač: Hvala. Onda mi očekujemo da, na Karti Broj Četiri, vidimo rezultat katalitičke akcije, i time, veću definisanost između tamnih i svetlih oblasti. Samo bacivši pogled na ovu kartu možemo primetiti da je jedna strana tamnije osenčene u odnosu na drugu koja je svetlija, a obe su izraženije nego na Karti Broj Tri, ukazujući mi da je došlo do razdvajanja dva aspekta i trebalo je da se desi kako bi pratilo nacrt iskustva. Da li bi Ra komentarisao ovo?

Ra: Ja sam Ra. Ti si perceptivan, o studentu.

Ispitivač: Ptica sa Karte Broj Tri sada se čini ovekovečenom u centru entiteta sa Karte Broj Četiri tako što se promenila i prestala sa letom. Let je dostigao svoj cilj i postao je centralni deo iskustva. Da li bi Ra moga da komentriše ovo?

Ra: Ja sam Ra. Ova percepcija je tačna, o studentu, ali šta će student reći da ptica predstavlja?

Ispitivač: Ja bih rekao da ptica predstavlja komunikaciju koja dolazi kao katalizator koji je prikazan na Karti Broj Tri koji je prihvaćen od strane žene i iskorišten, postaje deo iskustva. Nisam uopšte siguran u ovo. Da li sam na bilo koji način u pravu?

Ra: Ja sam Ra. To ima malo smisla.

Ispitivač: Moraću da poradim na tome.

Onda, ja pretpostavljam da prekrštene noge ženskog entiteta na Karti Broj Četiri imaju značenje slično sa „crux ansata“. Da li je ovo tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno. Krst formiran živim udovima ovog lika ukazuje na ono što je priroda um/telo/duh kompleksa u manifestaciji unutar vaše iluzije.

Ispitivač: Ptica se nalazi unutar kruga na prednjoj strani entiteta na Četvrtoj Karti. Da li to ukazuje na kružni deo crux ansata?

Ra: Ja sam Ra. To je spicijalizovana forma ovog značajnog oblika.

Ispitivač: Entitet sa Četvrte Karte nosi neobično oblikovanu suknju. Ima li značaja u obliku ove suknje?

Ra: Ja sam Ra. Da.

Ispitivač: Suknja je produžena sa leve strane a malo skraćena sa desne. Crna torbica visi sa pojasa suknje na levoj strani. Meni se čini da ova crna torbica predstavlja sakupljanje materijalnog bogatstva kao deo staze leve ruke. Da li bi Ra komentarisao ovo?

Ra: Ja sam Ra. Iako ovo značenje nije bilo planirano od strane Ra kao deo ovog koncepta kompleksa nalazimo da je interpretacija veoma prihvatljiva.

(Trideset sekundi pauze.)

Ja sam Ra. Pošto primećujemo isprekidanost pitanja iskoristićemo ovu priliku da kažemo da nivo prenešene energije naglo opada i za pružili bi smo priliku za još jedno pitanje ako želite da ga postavite.

Ispitivač: Zanima me šta bi smo mogli da uradimo da poboljšamo kontakt i udobnost instrumenta?

Ra: Ja sam Ra. Grupa podrške se dobro brine o instrumentu. Zamolili bi vas da preduzmete nešto jer je instrument primio dar distorzije kao ekstremnoj hladnoći od prijatelja petog densiteta koji vas pozdravlja.

Iako možete biti zadovoljni svojim dostignućima, možemo li samo da kažemo da je sve bilo pažljivo pripremljeno koliko je ko bolje mogao. Više od toga niko ne može da uradi. Stoga vam ponaosob zahvaljujemo na pažljivim poravnanjima. Sve je dobro.

Ostavljamo vas, moji prijatelji, u ljubavi i svetlu Jednog Veličanstvenog Beskrajnog Kreatora. Napredujte, radujući se u moći i miru Jednoga. Adonai.