Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Ra materijal - Knjiga IV, seansa 93


Zakon Jednog, Knjiga IV, seansa 93

18.07.1982.

Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas u ljubavi i svetlu jednog beskrajnog Kreatora. Sada komuniciramo.

Ispitivač: Da li bi mi prvo molim te dao stanje instrumenta?

Ra: Ja sam Ra. Distorzije fizičkog kompleksa ovog instrumenta se veoma bliže onome što bi ste mogli nazvati nulta tačka. Vitalne energetske distorzije su donekle ojačale od prošle seansa.

Ispitivač: Koja je pozicija i stanje našeg negativno orjentisanog posetioca petog densiteta?

Ra: Ja sam Ra. Ovaj entitet je sa ovom grupom ali u stanju mirovanja zbog zbunjenosti odgovarajućim metodom za uvećavanje na njegovom odabranom zadatku.

Ispitivač: Ranije si izjavio da je osnov naše trenutne iluzije koncept polarnosti. Želeo bih da pitam, pošto smo definisali dve polarnosti kao službu-drugima i službu-sebi, postoji li kompletnija ili elokventnija ili prosvetljujuća definicija ovih polarnosti ili neka nova informacija koju nemamo u ovom trenutku a koju bi ti mogao da nam daš o dva kraja polova koja bi nam omogućila bolji uvid u prirodu same polarnosti?

Ra: Ja sam Ra. Drugi metod sagledavanja polarnosti bi umešao koncept radijacije/absorbcije. Ono što je pozitivno je radijantno; ono što je negativno je absorbtno.

Ispitivač: Sada, ako dobro razumem, pre procesa zastiranja električne polarnosti, polarnosti radijacije i absorbcije, su postojale u nekom delu kreacije, ali služba-drugima/služba-sebi polarnost sa kojom smo upoznati još nije evoluirala i pokazala se tek posle procesa zastiranja kao dodatak listi mogućih polarnosti u kreaciji. Da li je ovo tačno?

Ra: Ja sam Ra. Nije.

Ispitivač: Da li bi me ispravi u vezi sa tim?

Ra: Ja sam Ra. Opis polarnosti kao službe-drugima i službe-sebi, od početka naše kreacije, boravio je unutar arhitekture osnovnog Logosa. Pre procesa zastiranja impakt akcija preduzetih od strane um/telo/duhova na njihovu svest nije bio dovoljno bitan kako bi dozvolio da ekspresija polarnosti bude bitno upotrebljiva. Tokom perioda koji bi ste vi nazvali vreme, ovo izražavanje polarnosti je zaista radilo na menjanju stavova um/telo/duhova kako bi na kraju mogli biti požnjeveni. Proces zastiranja je učinio polarnost daleko efektivnijom.

Ispitivač: Sa trećom kartom tarota mi dolazimo do prvog dodavanja arhetipova nakon procesa zastiranja, kako sam ja to shvatio. Ja pretpostavljam da je ovaj treći arhetip, da tako kažem, ubačen na način kako bi stvorio moguću polarizaciju pošto se čini da je to jedan od primarnih ciljeva ovog Logosa u procesu evolucije. Da li sam na bilo koji način u pravu što se toga tiče?

Ra: Ja sam Ra. Pre nego što odgovorimo na vaše pitanje moramo vas zamoliti za strpljenje pošto moramo da pregledamo umni kompleks ovog instrumenta kako bi smo pokušali da pomerimo levi ekstremitet instrumenta. Ako ne budemo u stanju da donesemo malo olakšanja od bola moraćemo da se povučemo. Molimo vas za strpljenje dok ne obavimo to što je prikladno.

(Trideset sekundi pauze.)

Ja sam Ra. Bolna probadanja će se nastaviti . Međutim, kritični deo intenzivnog bola je umanjen pomeranjem.

Vaša pretpostavka je tačna.

Ispitivač: Stopala entiteta se izgleda nalaze na nestabilnoj platformi koja je tamnija straga i svetlija spreda. Ja nagađam da ovo verovatno pretstavlja da entitet koji stoji na ovome može da se nakloni u svakom pravcu, ka levoj ili desnoj stazi. Da li je ovo tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je veoma perceptivno.

Ispitivač: Ptica, pogađam, bi mogla da bude vesnik dve staze prikazane pozicijom krila koja donose katalist koji bi mogao biti iskorišten da polarizuje bilo koji od dve staze. Da li je ovo na bilo koji način tačno?

Ra: Ja sam Ra. Tačna je percepcija da je pozicija krilatog stvorenja važna. Tačnija percepcija ovog entiteta i njegove važnosti je realizacija da je um/telo/duh kompleks, pošto je uspostavio kontakt sa svojim potenciranim ja, sada započeo svoj let prema tom velikom Logosu koji je ono što adept traži.

Ispitivač: Voleo bih, ako je moguće, primer aktivnosti koju nazivamo Katalizator Uma u određenom pojedincu koji prolazi kroz ovaj proces. Da li bi Ra mogao da da primer toga?

Ra: Ja sam Ra. Sve što napada vaša čula je katalizator. Mi, u obraćanju ovoj grupi kroz instrument, nudimo katalizator.

Ispitivač: Onda mi trenutno primamo katalizator uma pošto smo svesni Ra-ove komunikacije i primamo katalizator tela pošto naša tela osećaju sve inpute u njima, ali da li bi onda Ra mogao da opiše katalizator duha i da li mi u ovom trenutku primamo taj katalizator, a ako ne, da li bi Ra mogao da da primer toga?

Ra: Ja sam Ra. Katalizator kojeg obrađuje telo je katalizator za telo. Katalizator kojeg obrađuje um je katalizator za um. Katalizator kojeg obrađuje duh je katalizator za duh.

Ispitivač: Da li bih bio u pravu kada bih rekao da je arhetip za Katalizator Uma Logosov model za njegov najefikasniji plan za aktivnost ili upotrebu katalizatora uma?

Ra: Ja sam Ra. Da.

Ispitivač: Onda bi adept, postajući upoznat sa Logosovim arhetipom u svakom slučaju, bio sposoban da najefikasnije koristi Logosov plan za evoluciju. Da li je ovo tačno?

Ra: Ja sam Ra. U arhetipnom umu osoba ima izvor ne baš plana za evoluciju već više nacrt ili arhitekturu prirode evolucije. Ovo se možda čini malom razlikom ali ima važnosti u jasnijem primećivanju upotrebe ovog izvora dubokog uma.

Ispitivač: Onda je Ra predstavio slike koje mi sada znamo kao tarot kako bi egipatski adepti tog vremena mogli da ubrzaju svoju ličnu evoluciju. Da li je
ovo tačno, i da li je postojao još neki razlog za predstavljanje ovih slika od strane Ra?

Ra: Ja sam Ra. Upravu si.

Ispitivač: Postoji li uopšte još neka upotreba tarot karata osim ove koju sam malopre imenovao?

Ra: Ja sam Ra. Studentu tarot slike nude izvor za učenje/predavanje procesa evolucije. Bilo kojem drugom entitetu ovi likovi su samo slike i ništa više.

Ispitivač: Ja sam specifično mislio na to kada je Ra govorio o tarotu kao o sistemu obožavanja. Da li bi mi rekao šta si podrazumevao pod tim?

Ra: Ja sam Ra. Zbog uticaja Haldejaca, sistem arhetipnih likova je ugrađen od strane sveštenika tog perioda u sistem astroliški zasnovanih studija, učenja i obožavanja. Ovo nije bila svrha za koju je Ra razvio tarot.

Ispitivač: Treća karta takođe prikazuje štap, ja pretpostavljam da je u desnoj ruci. Kugla na vrhu štapa je okrugli magični oblik. Da li sam na bilo koji način u pravu nagađajući da Katalizator Uma sugestira moguću eventualnu upotrebu magije prikazane ovim štapom?

Ra: Ja sam Ra. Štap je svojim poreklom astrološki i stoga može biti odbačen. Sfera duhovne moći je zaista indikacija da je svaka prilika ispunjena najekstravagantnijim magičnim mogućnostima za adepta koji predviđa.

Ispitivač: Činjenica da je odeća entiteta prozirna ukazuje na polupropustljivost zastora za katalitički proces. Da li je ovo tačno?

Ra: Ja sam Ra. Opet moramo da pauziramo.

(Petnaest sekundi pauze.)

Ja sam Ra. Nastavljamo pod donekle manje optimalnim uslovima. Međutim, zbog prirode otvaranja ovog instrumenta prema nama naša staza je prilično čista i mi ćemo nastaviti. Zbog bolnih probadanja moramo vas zamoliti da ponovite pitanje.

Ispitivač: Činjenica da je odeća entiteta prozirna ukazuje na polupropustljivost zastora za katalitički proces. Da li je ovo tačno?

Ra: Ja sam Ra. Ovo je dobra percepcija i ne može se reći da je netačna. Međutim, nameravana sugestija, uopšteno, je eho naše ranije sugestija da je priroda katalizatora priroda nesvesnog; to jest, spoljni katalizator dolazi kroz veo. Sve što primate se čini kao da je svesno primljeno.

Ovo nije tačna pretpostavka. Sve što primate je primljeno kao katalizator nesvesno. Do trenutka kada um počinje da ceni katalizator, katalizator je filtriran kroz veo i u nekim slučajevima veći deo toga je prekriven u većini navodno jasnih percepcija.

Ispitivač: Ja ne mogu da uvidim važnost zmija koje krase glavu entiteta na ovom crtežu. Da li su one od Ra i, ako jesu, šta predstavljaju?

Ra: Ja sam Ra. One su kulturološke po prirodi. U kulturi kojoj su ovi likovi dati zmija je bila simbol mudrosti.

Ispitivač: Ima li neke važnosti u zmiji? Ima li neke polarnosti u zmiji kako je mi doživljavamo u ovoj iluziji?

Ra: Ja sam Ra. Mi pretpostavljamo da pitaš za zmiju upotrebljenu na ovim slikama a ne oblik drugog densiteta koji je deo vašeg iskustva. Postoji važnost u obliku zmije u kulturi koja koegzistira sa vašom ali koja nije vaša; to jest, zmija je simbol onoga što neki nazivaju kundalini i o čemu smo diskutovali u prethodnim materijalima.

Ispitivač: Postoji li neki drugi aspekt ove treće karte koji bi Ra komentarisao u ovom trenutku?

Ra: Ja sam Ra. Može se reći da ima više aspekata koje bi drugi student mogao da primeti na ovoj slici. Međutim, priroda je predavanja/učenja da izbegava zalaženje u domene učenja/predavanja za studente. Mi ćemo rado da komentarišemo sve obzervacije koje student napravi. Ne možemo da kažemo više od ovoga za bilo kojeg studenta.

Dodali bi smo da se očekuje da svaki student ima prirodno jedinstveno iskustvo percepcije za svaki lik.

Zamolićemo vas za još jedno potpuno pitanje u ovom trenutku. Drago nam je da prijavimo da je ovaj instrument zapamtio da zatraži skladištenje jednog dela prenešene energije kako bi učinio udobnijim prelazak natrag u stanje budnosti. Stoga, nalazimo da ima viška energije za još jedno pitanje.

Ispitivač: Ovako ću formulisati pitanje. Voleo bih da znam važnost oblika „crux ansata“ i ako to zahteva dugačak odgovor samo ću pitati možemo li nešto da uradimo kako bi smo poboljšali udobnost instrumenta ili unapredili kontakt?

Ra: Ja sam Ra. Mi možemo da ukažemo da je crux anasata deo koncept kompleksa arhetipnog uma, krug ukazuje na magiju duha, krst ukazuje na tu prirodu manifestacije koja jedino može biti procenjena gubitkom.

Grupa podrške funkcioniše dobro. Vrtložne vode doživljene od strane instrumenta od naše prethodne seanse su veoma pomogle instrumentu u smanjenju distorzije bola. Sve je dobro. Poravnanja su dobro čuvana.

Napuštamo vas, moji prijatelji, u ljubavi i svetlu beskrajnog Jednog. Napredujte, radujući se u moći i miru Jednog Beskrajnog i Veličanstvenog Kratora. Adonai.