Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Ra materijal - Knjiga IV, seansa 90


Zakon Jednog, Knjiga IV, seansa 90

19.06.1982.

Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas u ljubavi i svetlu jednog beskrajnog Kreatora. Sada komuniciramo.

Ispitivač: Da li bi mi prvo molim te dao stanje instrumenta?

Ra: Ja sam Ra. Deficit energije fizičkog kompleksa je donekle povećan od strane kontinuiranih distorzija prema bolu. Nivoi vitalne enrgije su kao što su prethodno navedeni uz mala pomeranja između pitanja.

Ispitivač: Možeš li da mi kažeš koja je situacija što se tiče naši saputnika četvrtog i petog densiteta u ovom trenutku?

Ra: Ja sam Ra. Liga četvrtog densiteta kompanjona prati vašu grupu. Prijatelj petog densiteta, u ovom prostoru/vremenu, radi sam unutar svog sopstvenog densiteta.

Ispitivač: Kojim sredstvima ovi entiteti četvrtog densiteta prelaze iz svog originalnog stanja u našu poziciju?

Ra: Ja sam Ra. Mehanizam pozivanja je ranije ispitan. Kada je na distorziju, koja bi mogla biti negativne konotacije, uticano ovo pozivanje se dešava. Dodatno, svetlo o kojem smo govorili, koje izbija iz pokušaja da bude od koristi drugima u veoma jasnom i lucidnom smislu, je još jedna vrsta pozivanja tako što predstavlja ono što treba da bude balans od strane iskušavanja.

Ispitivač: Zapravo, pitanje koje sam hteo da postavim jeste kako oni dolaze ovamo? Kojim sredstvom kretanja oni dolaze ovamo?

Ra: Ja sam Ra. U mehanizmu pozivanja kretanje je kao što bi ste očekivali; to jest, entiteti su unutar vašeg planetarnog uticaja i slobodni su da, kada prođu kroz karantinsku mrežu i odgovore na takav poziv.

Mehanizam entiteta petog densiteta je od densiteta ka densitetu i po prirodi je magijski. Četvrti densitet, sam po sebi, nije sposoban za građenje autoputa u energetsku mrežu. Međutim, sposoban je da koristi ono što je ostavljeno netaknutim. Ovi entiteti su, ponavljam, Orion entiteti četvrtog densiteta.

Ispitivač: Ako populacija ove planete trenutno izgleda slično entitetima petog densiteta ja sam se pitao zašto je to tako? Ako te dobro razumem proces evolucije bi bio takav da oni trećeg densiteta sliče onima iz kojih su evoluirali u drugom densitetu, pročišćavajući se u četvrtom i zatim ponovo u petom densitetu, postajući onakvima kakvima izgleda populacija ove planete u trećem densitetu. Meni se čini da je ova planeta ispred same sebe po
načinu na koji njeni um/telo/duh kompleksi ili telesni kompleksi izgledaju. Koji je razlog za ovo?

Ra: Ja sam Ra. Tvoje pitanje je zasnovano na nerazumevanju. Želiš li da komentarišemo ili želiš da preformulišeš pitanje?

Ispitivač: Molim te daj komentar mojeg nerazumevanja ako je to moguće?

Ra: Ja sam Ra. U petom densitetu manifestacija fizičkog kompleksa je sve više pod kontrolom svesnog umnog kompleksa. Stoga, entitet petog densiteta može da raspusti svoju manifestaciju i stvori drugu. Na kraju, izbor entiteta petog densiteta ili kompleksa entiteta koji žele da komuniciraju sa vašim ljudima bio bi da sliče fizičkim kompleksima, hemijskim i telima žutog-zraka vaših ljudi.

Ispitivač: Tako dakle. Ako bi preselio entitet trećeg densiteta sa neke druge planete na ovu, koji procenat od svih ovih unutar Ra-ovog znanja bi izgledao dovoljno kao entiteti Zemlje tako da prođu neprimećeni u gužvi?

Ra: Ja sam Ra. Možda 5%.

Ispitivač: To znači da postoji ogromna razlika u formi fizičkog tela u trećem densitetu u univerzumu. Pretpostavljam da je ovo isto i za četvrti densitet. Da li je ovo tačno?

Ra: Ja sam Ra. Tako je.

Ispitivač: U ovom pitanju ja pokušavam da povežem stvaranje različitih Logosa i njihovu originalnu upotrebu sistema arhetipa u njihovoj kreaciji i izvinjavam se zbog nedostatka efikasnosti u mom pokušaju ali nalazim da je ovo donekle teško. Što se tiče ovog Logosa na početku, pre njegovog stvaranja prvog densiteta, da li je arhetipni sistem koji je on izabrao ubrajao oblike koji će evoluirati u trećem densitetu ili da li je ovo imalo ikakve veze sa arhetipnim konceptom?

Ra: Ja sam Ra. Izbor oblika je prethodio formiranju arhetipnog uma. Prvo Logos kreira svoj plan za evoluciju a zatim se uvodi izabrani oblik.

Ispitivač: Da li je postojao razlog za biranje oblika koji su evoluirali na ovoj planeti, i ako je tako, koji je to razlog?

Ra: Ja sam Ra. Mi nismo u potpunosti sigurni zašto je naš Logos i nekoliko okolnih Logosa skoro istog prostora/vremena izabralo dvonožne, uspravne oblike majmuna drugoga densiteta. Naše mišljenje je bilo, koje delimo sa vama sve dok ste svesni da je ovo samo mišljenje, da je naš Logos bio zainteresovan u, da tako kažemo, dalje pojačavanje procesa zastiranja nudeći obliku trećeg densiteta skoro potpunu mogućnost za razvijanje govora koji bi prevladao nad konceptom komunikacije ili telepatije.

Ispitivač: Sada, kako ja to razumem, arhetipovi su stavovi veoma fundamentalne prirode koji, pod slobodnom voljom, generišu iskustva svakog ponaosob entiteta. Da li je ovo tačno?

Ra: Ja sam Ra. Arhetipni um je deo onog uma koji informiše sva iskustva. Tako može biti viđen kao jedan od korenova uma, ne najdublji ali zasigurno najinformativniji na neki način. Drugi koren uma kojeg se treba setiti je je onaj rasni ili planetarni um koji takođe informiše konceptualizacije svakog entiteta do nekog stepena.

Ispitivač: Kada u evolucionom procesu arhetipni um prvi put ima uticaja na entitet?

Ra: Ja sam Ra. Kada entitet, slučajno ili namerno, reflektuje arhetip, arhetipni um ostavlja emotivni utisak. Slučajna aktivacija arhetipnog ostavljanja emotivnog utiska počinje skoro odmah u iskustvima trećeg densiteta. Disciplinovana upotreba ovog oruđa evolucije dolazi mnogo kasnije u ovom procesu.

Ispitivač: Koji je bio krajnji cilj ovog Logosa u dizajniranju arhetipnog uma kakav je napravio?

Ra: Ja sam Ra. Svaki Logos želi da stvori elokventniju ekspresiju iskustva Kreatora od strane Kreatora. Arhetipni um je stvoren sa namerom da povisi ovu mogućnost da se izrazi Kreator u obrascima koji više sliče raširenom repu pauna, svaki aspekt Kreatora je živahan, uspravan i blistajući artikulisanom lepotom.

Ispitivač: Da li je Ra upoznat sa arhetipnim umom nekog drugog Logosa koji nije isti kao ovaj koji mi doživljavamo?

Ra: Ja sam Ra. Postoje entiteti Ra koji su služili kao daleke Lutalice onima drugog Logosa. Iskustvo je bilo jedno od onih koje zbunjuje intelektualne i intuitivne kapacitete.

Ispitivač: Izgleda da je od strane Logosa stvoren, barem po meni, veliki procenat entiteta čija je distorzija bila prema ratovanju. Bila su Maldek i Mars iskustva a sada i Zemlja. Izgleda da je Venera bila izuzetak u onome što bi smo skoro mogli nazvati pravilo ratovanja. Da li je ovo tačno i da li je ovo bilo zamišljeno i uplanirano u konstrukciju arhetipnog uma, verovatno ne u odnosu na ratovanje kao što smo to mi iskusili već kao ekstremne akcija polarizacije u svesnosti?

Ra: Ja sam Ra. Tačno je da je Logos dizajnirao svoj eksperiment kako bi pokušao da dostigne najveće moguće prilike za polarizaciju u trećem densitetu. Netačno je da su ratovanja tipova specifičnih za vaša iskustva bila isplanirana od strane Logosa. Ovaj oblik izražavanja neprijateljstva je interesantan rezultat koji je očigledno istodoban sa sposobnošću pravljenja alata.

Ispitivač: Da li se onda naš Logos nadao da vidi razvijenu pozitivnu i negativnu žetvu iz svakog densiteta sve do šestog, počevši od trećeg, pošto je to najefikasniji oblik razvijanja iskustva Njemu poznat u vreme Njegove konstrukcije ovog sistema evolucije?

Ra: Ja sam Ra. Da.

Ispitivač: Onda je u osnovu za arhetipe verovatno ugrađen mehanizam za stvaranje polarizacije u svesnosti za službu drugima i službu sebi. Da li je ovo
zapravo tačno?

Ra: Ja sam Ra. Jeste. Primetićeš da su mnogi urođeni stavovi koji nagoveštavaju mogućnost da je jedna staza efikasnija od druge. Ovo je bio dizajn Logosa.

Ispitivač: Onda ti govoriš da kada je jednom staza prepoznata, bilo pozitivno ili negativno polarizovan entitet može da nađe nagoveštaje kraj te staze zbog njene efikasnosti. Da li je ovo tačno?

Ra: Ja sam Ra. To što ti govoriš je dobro samo po sebi ali nije ponavljanje naše izjave. Naš predlog je bio da je unutar eksperimentalne srži svakog entiteta unutar njegove okoline drugog densiteta i unutar korena uma, su postavljeni stavovi, koji su ukazivali pomnom oku efikasniju stazu od dve. Dozvolite da kažemo, preciznijim pridevom, da ovaj Logos stremi ka dobroti.

Ispitivač: Onda ti govoriš da je efikasnija od dve staze bila predložena subliminalnim putem drugom densititetu da bude staza službe drugima. Da li sam upravu?

Ra: Ja sam Ra. Mi nismo izjavili koja je staza efikasnija. Međutim, ti si upravu što se tiče tvoje pretpostavke.

Ispitivač: Da li bi ovo mogao da bude razlog za veću pozitivnu žetvu? Ja pretpostavljam da ne bi, ali da li bi bilo Logosa koji bi imali veće procente negativne žetve zbog ovog tipa uticanja na mišljenje?

Ra: Ja sam Ra. Ne. Postojali su Logosi sa većim procentima negativne žetve. Međutim, mehanizmi uticanja na mišljenje ne mogu da promene potrebe za postizanje žetvenosti ni u pozitivnom ni u negativnom smislu. Postoje Logosi koji su ponudili neutralnu pozadinu za polarizaciju.

Ispitivač: Da li je bilo nekih drugih uslova, stavova, posledica ili planova postavljenih od strane Logosa, osim onih o kojima smo diskutovali, za evoluciju Njegovih delova kroz densitete?

Ra: Ja sam Ra. Da.

Ispitivač: Možeš li da ih navedeš?

Ra: Ja sam Ra. Još jedan; to jest, propustljivost densiteta kako bi moglo da dođe do komunikacije između densiteta, ravni i pod-densiteta.

Ispitivač: Kako ja to vidim plan za evoluciju od strane ovog Logosa bio je isplaniran da stvori što je moguće živopisnije iskustvo ali takođe i jedno koje je donekle informisano u odnosu na beskrajnog Kreatora i sposobno da ubrza progres kao funkciju volje zbog propustljivosti densiteta. Da li sam ispravno objasnio opšti plan ovog Logosa u odnosu na Njegovu evoluciju?

Ra: Ja sam Ra. Izostavljajući akcije nemanifestovanog ja i akcije ja sa drugim ja, bio si razumno detaljan.

Ispitivač: Onda, da li je glavni mehanizam koji formira načine i samu esenciju iskustva koje mi sada doživljavamo ovde arhetipni um i arhetipi?

Ra: Ja sam Ra. Ovi izvori su deo toga o čemu ti sada govoriš.

Ispitivač: Upravo posmatram Arhetip Broj Jedan napravljen od strane (ime) i zahtevam komentar o njemu od strane Ra. Pročitaću ga, „Matriks Uma je svesni um i održavan je snagom duha kao što je to prikazano zvezdom koja utiče u njega kroz podsvesni um. Sadrži volju koja je prikazana skiptarom moći u rukama Magičara. Sva kreacija je stvorena kroz snagu volje upućene od strane svesnog uma Magičara, a ptica u kavezu predstavlja iluziju u kojoj se ja čini zarobljenim. Magičar predstavlja muškost ili zračenje bića manifestovanog kao kreacija kroz koju se kreće svaki entitet.“

Ra: Ja sam Ra. Pošto ovaj instrument postaje donekle izmoren mi nećemo početi ovu pozamašnu diskusiju. Mi bi smo zamolili da ovo pitanje bude ponovljeno na početku sledeće seanse. Mi bi smo predložili da svaki koncept bude diskutovan odvojeno ili, ako je odgovarajuće, da par koncepta bude upoređen jedan sa drugim unutar koncept kompleksa. Ovo je sporo ali će eventualnu izgradnju koncept kompleksa završiti glatkije.

Možemo li da pitamo ima li nekih kratkih pitanja za kraj?

Ispitivač: Možemo li išta da učinimo kako bi se instrument osećao udobnije ili da poboljšamo kontakt?

Ra: Ja sam Ra. Bilo bi dobro da aparati za ruke budu stavljeni na instrument. Takođe bi bilo dobro da i dalje pomno pratite distorzije ovog instrumenta koje se sve više iskrivljuju ka bolesti nego u našim prethodnim izjavama.

Sve je dobro moji prijatelji. Vi ste dosledni i verni u svojim poravnanjima.

Ja sam Ra. Napuštamo vas u ljubavi i svetlu Jednog beskrajnog Kreatora. Napredujte radujući se u moći i miru Jednog beskrajnog Kreatora. Adonai.