Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Ra materijal - Knjiga IV, seansa 89


Zakon Jednog, Knjiga IV, seansa 89

09.06.1982.

Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas u ljubavi i svetlu jednog beskrajnog Kreatora. Sada komuniciramo.

Ispitivač: Da li bi mi prvo molim te dao stanje instrumenta?

Ra: Ja sam Ra. Ono je kao što je navedeno ranije.

Ispitivač: Imam dva pitanja od kojih je prvo: tokom prethodne meditacije ovde instrument je iskusio veoma snažno uslovljavanje od strane entiteta koji se nije predstavio i koji nije otišao kada ga je ona zamolila. Da li bi nam rekao šta se dešavalo tada?

Ra: Ja sam Ra. Instrumentu je ponuđena prilika da postane kanal za prethodno poznatog prijatelja. Ovaj entitet nije bio u mogućnosti da odgovori na ispitivanje duhova u ime Hristosa da li je instrumentova distorzija sredstvo za razlikovanje između onih pozitivne i onih negativne orijentacije. Stoga, nakon određenog otpora, entitet je osetio potrebu da se udalji.

Ispitivač: Da li je ovaj entitet posetilac petog densiteta kojeg smo često imali u poslednje vreme?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Da li je opet sa nama u ovom vremenu?

Ra: Ja sam Ra. Ne. Pokušaj da govori je bio zahvaljujući pomnom oku poslušnika ovog entiteta koji su primetili ono što se može nazvati navalom prirodne telepatske sposobnosti na deo instrumenta. Ova sposobnost je
ciklična, kao što smo to spomenuli ranije. Tako je ovaj entitet odlučio da pokuša druga sredstva pristupanja instrumentu slobodnom voljom.

Ispitivač: Da li je ovo bilo ono što bih ja nazvao povećanom sposobnošću primanja telepatijom nad širokim opsegom osnovnih frekvencija kako bi se uključila ne samo Konfederacija već i ovaj entitet?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno. Visoka tačka kruga izoštrava sposobnost da se uhvati signal ali ne menja osnovnu prirodu talasa nosioca. Da tako kažemo, postoji veća snaga u anteni za primanje.

Ispitivač: Ovo pitanje je možda besmisleno ali da li bi entitet petog densiteta Konfederacije koji je pozitivno polarizovan transmitovao na istoj frekvenciji kao naš negativno polarizovan kompanjon petog densiteta?

Ra: Ja sam Ra. Ovo je tačno i to je razlog što je ispitivanje svih kontakata dobrodošlo od strane Konfederacije Planeta u Službi Beskrajnog Kreatora.

Ispitivač: Drugo pitanje: (ime) je takođe osetio neko uslovljavanje koje je bilo iznenadno dok je kanalisao Latwii skoro i u svojim ličnim meditacijama. Možeš li da nam kažeš šta se desilo u ovim slučajevima?

Ra: Ja sam Ra. Entitet koji je bio kompanjon ima vibrirajuću frekvenciju ali malo manju od one socijalnog memorijskog kompleksa poznatog kao Latwii. Takođe, Latwii je primarni Comforter (onaj koji nam pruža udobnost) Konfederacije za entitete koji tragaju na nivou vibrirajućeg kompleksa onoga poznatog kao (ime). Stoga, ovaj isti kompanjon je pokušavao kontakt sa ovim instrumentom takođe, iako bi ovaj instrument imao velikih poteškoća u razabiranju pravog kontakta zbog nedostatka iskustva vašeg kompanjona u ovoj vrsti službe.

Ispitivač: Pre koliko naših godina se završio Ra-ov treći densitet?

Ra: Ja sam Ra. Proračuni potrebni za ustanovljavanje ovoga su veoma teški. Možemo reći uopšteno da je vreme našeg uživanja u donošenju odluka bilo otprilike oko 2,6 miliona vaših svetlosnih godina. Ispravljamo ovaj instrument. Vaš izraz je bilion, 2,6 biliona godina u vašoj prošlosti. Međutim, ovo vreme, kako ga vi nazivate, nije važno jer je naš prostor/vreme bio doživljen na način potpuno drugačiji od vašeg trećeg densiteta iskustva prostora/vremena.

Ispitivač: Izgleda da se kraj Ra-ovog trećeg densiteta poklopio sa početkom drugog densiteta ove planete. Da li je ovo tačno?

Ra: Ja sam Ra. Grubo rečeno to je tačno.

Ispitivač: Da li je planeta Venera postala planeta četvrtog densiteta u to vreme?

Ra: Ja sam Ra. Tako je.

Ispitivač: Da li je kasnije, onda, postala planeta petog densiteta?

Ra: Ja sam Ra. Kasnije je postala planeta četvrtog/petog densiteta; onda, kasnije planeta petog densiteta u dugom periodu vašeg vremena. Iskustva četvrtog i petog densiteta su bila moguća na planetarnom uticaju onoga što nazivate Venera.

Ispitivač: Koji je njen densitet trenutno?

Ra: Ja sam Ra. Vibrirajuća frekvencija njenog središta je šestog densiteta. Međutim mi, kao socijalni memorijski kompleks smo odlučili da napustimo taj uticaj. Stoga, bića koja naseljavaju ovaj planetarni uticaj u ovom prostoru/vremenu su entiteti petog densiteta. Planeta se može smatrati planetom petog/šestog densiteta.

Ispitivač: Koji je bio vaš razlog odlaska?

Ra: Ja sam Ra. Želeli smo da služimo.

Ispitivač: Ovde imam 22 tarot karte koje su kopirane, prema informacijama koje imamo, sa zidova velike piramide u Gizi. Ako je neophodno mogli bi smo da kopiramo ove karte u knjigu koju pripremamo. Pitao bih Ra da li ove karte predstavljaju tačnu repliku onih koje se nalaze u Velikoj Piramidi?

Ra: Ja sam Ra. Sličnost je velika.

Ispitivač: Drugim rečima, može se reći da su više od 95% tačne što se tiče onih na zidovima Velike Piramide?

Ra: Ja sam Ra. Da.

Ispitivač: Izjavio si da je Ra koristio tarot kako bi razvio magijski karakter. Da li je ovo urađeno da bi mentalno postao esencija svakog ponaosob arhetipa i tako razvio magijski karakter?

Ra: Ja sam Ra. To je netačno. Zaogrtati sebe arhetipom je napredna praksa adepta koji je dugo proučavao ovaj arhetipni sistem. Konceptni kompleksi koji zajedno trebaju da predstavljaju arhitekturu bitnog i bogatog dela uma će biti proučeni kao individualni koncept kompleksi poput Matriksa, Potencijatora, itd., u sagledavanju um/telo/duh konekcija i u parovima uz usredsređivanje na polarnost muškaraca i žene.

Ispitivač: Izjavio si da je svaki arhetip konceptni kompleks. Da li bi molim te definisao šta si podrazumevao pod tom tvrdnjom?

Ra: Ja sam Ra. Konceptni kompleks je kompleks koncepata kao što je molekul kompleksna struktura sačinjena od više atoma. Svaki atom unutar molekula je njegov jedinstveni identitet i nekim načinima može biti izvađen iz molekule. Molekul vode može hemijskim putem biti razdvojen na kiseonik i vodonik.
Na isti ovaj način arhetip ima u sebi nekoliko korenskih atoma organizacionog bića. Razdvojeno, celokupna struktura kompleksa nemože biti viđena.

Ispitivač: Kada je Ra na početku trenirao ili učio egipćane o tarotu da li je Ra delovao kao podučavati/učenici do stepena kada je postao učiti/učitelji?

Ra: Ja sam Ra. Bili smo pošteđeni ove distorzije.

Ispitivač: Kako ja to razumem, to što ti predlažeš a što se tiče tarota jeste da proučavamo zapise koji su nam dostupni i da iz njih formulišemo pitanja.

Ra: Ja sam Ra. Ne

Ispitivač: Ra je izjavio da je najveći napredak ostvaren kada je odgovarajući naglasak stavljen na arcanum 22. Ovo se nije desilo sve dok Ra nije kompletirao treći densitet. Iz ovoga zaključujem da je Ra, pošto je pozitivno bio polarizovan, verovatno imao neke podjednake poteškoće koje su se dešavale pre zastora dok negativna polarizacija nije bila cenjena. Ovo je nagađanje. Da li je ovo tačno?

Ra: Ja sam Ra. Na jedan način ovo je potpuno tačno. Naša žetva je bila neverovatno pozitivna i naše uvažavanje onih koji su bili negativni bilo je relativno nepoznato. Međutim, mi smo nameravali da predložimo da u upotrebi sistema vama poznatog kao tarot radi unapređivanja duhovne evolucije sebe, podrobno razumevanje Arhetipa 22. je od velike pomoći u izoštravanju osnovnog sagledavanja Signifikatora Uma, Tela i Duha.

Ispitivač: Da li su neki iz Ra-ove populacije negativno požnjeveni na kraju Ra-ovog trećeg densiteta?

Ra: Ja sam Ra. Nismo imali negativne žetve kao takve iako su bila dva entiteta koja su požnjela same sebe tokom trećeg densiteta u negativnoj ili stazi službe sebi. Bilo je, međutim, onih na planetarnoj površini tokom trećeg densiteta čiji su vibrirajući obrasci bili u negativnoj oblasti ali nisu bili spremni za žetvu.

Ispitivač: Koja je bila prosečna ukupna Ra-ova populacija inkarnisana na Veneri u trećem densitetu?

Ra: Ja sam Ra. Mi smo bili mala populacija koja je živela u teškim uslovima po vašim merilima. Naša žetva je bila otprilike 6 miliona 500 hiljada um/telo/duh kompleksa. Bilo je otprilike 32 miliona um/telo/duh kompleksa koji su ponavljali treći densitet negde drugde.

Ispitivač: Koji je bio stav pre žetve onih požnjevenih entiteta Ra u odnosu na one koji su očigledno bili nemogući za žetvu?

Ra: Ja sam Ra. Oni od nas koji su imali dar polarnosti osetili su duboko saosećanje za one koji su boravili u mraku. Ovaj opis najviše odgovara jer je naša planeta bila slabo osvetljena u fizičkom smislu. Međutim, oni na pozitivnoj stazi imali su udobnost saputnika a mi od Ra potrošili smo veliki deo naše pažnje na mogućnosti postizanja duhovne ili metafizičke adaptacije ili rada u indigo zraku kroz sredstva odnosa sa drugim ja.

Naposletku, saosećanje za one u tami je izbalansirano putem uvažavanja svetla.

Ispitivač: Da li bi Ra imao isti stav prema nepožnjevenim entitetima ili da li bi on bio drugačiji sada u odnosu na vreme žetve iz trećeg densiteta?

Ra: Ja sam Ra. Ne previše. Onima koji žele da spavaju mi smo mogli da ponudima samo one udobnosti koje su dizajnirane za spavanje. Služenje je jedino moguće dokle je traženo. Mi smo bili spremni da služimo na bilo koji način.

Ispitivač: Koje tehnike su dva negativno požnjevena entiteta koristila za negativnu polarizaciju na tako pozitivno polarizovanoj planeti?

Ra: Ja sam Ra. Tehnika kontrole nad drugima i dominacija nad fizičkom smrću je korištena u oba slučaja.

Ispitivač: Da li su ova dva entiteta evoluirala iz drugog densiteta planete Venere zajedno sa ostatkom populacije Venere koja je postala Ra iz drugog densiteta u treći?

Ra: Ja sam Ra. Ne.

Ispitivač: Koje je bilo poreklo dva entiteta o kojima govoriš?

Ra: Ja sam Ra. Ovi entiteti su bili Lutalice iz ranijeg pozitivnog petog densiteta.

Ispitivač: I iako su već evoluirali kroz pozitivni četvrti densitet oni su, da tako kažemo, promenili polarnost u reinkarniranju u treći densitet. Da li je ovo tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Koji je bio razlog lutanja ove dvojice Lutalica i da li su bili muško i žensko?

Ra: Ja sam Ra. Sve Lutalice su bile od koristi u služenju Kreatoru, svaki na svoj način. Lutalice o kojima smo govorili su zaista bile inkarnisane kao muško i žensko jer je ovo najbolji sistem partnerstva.

Ispitivač: Da nije jedan od ovih entiteta kojim slučajem jedan od naših kompanjona koji je bio ovde sa nama?

Ra: Ja sam Ra. Ne.

Ispitivač: Onda iz onoga što ti govoriš ja pretpostavljam da su se ove Lutalice vratile ili zalutale u Ra-ov treći densitet kako bi posadile veću mudrost u onome što su videli kao preopterećenje saosećanjem u Ra kulturi. Da li je ovo tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je netačno u smislu da je pre inkarnacije želja ovih Lutalica bila samo da pomognu u službi prema drugima. Pitanje je ispravno kada se gleda iz ugla Lutalica unutar te inkarnacije.

Ispitivač: Ja samo ne mogu da razumem zašto su smatrali da, planeti koja je tako dobro napredovala, treba pomoć Lutalica u toku žetve. Da li je ovo bilo na početku Ra-ovog trećeg densiteta?

Ra: Ja sam Ra. Bilo je to u drugom ciklusu od 25,000 godina. Imali smo žetvu od 6 od 30 miliona um/telo/duh kompleksa, manje od 20%. Lutalice su uvek privučene procentu koji nije još polarizovan i kada postoji poziv. Postojao je poziv od strane onih koji nisu bili pozitivno polarizovani ali su tražili pozitivnu polarizaciju i mudrost.

Ispitivač: Koji je bio stav ova dva entiteta nakon što su napredovala u četvrti densitet negativnog, i pošto je zastor uklonjen, shvatila da su promenili polarnosti?

Ra: Ja sam Ra. Bili su zbunjeni.

Ispitivač: Da li su oni onda nastavili da teže ka negativnom polarizovanju za žetvu petog densiteta u negativnom smislu ili su uradili nešto drugo?

Ra: Ja sam Ra. Oni su radili sa negativnim četvrtim densitetom neko vreme dok prethodno naučeni obrasci sebe nisu ponovo bili uhvaćeni i polarnost je, uz velike napore, preokrenuta. Zatim je trebalo nadoknaditi mnogo četvrtog densiteta pozitivnog rada.

Ispitivač: Kako je Ra svestan ove informacije? Kojim sredstvima Ra zna tačnu orjentaciju ova dva entiteta u negativnom četvrtom densitetu, itd.?

Ra: Ja sam Ra. Ovi entiteti su se pridružili Ra u pozitivnom četvrtom densitetu delom ciklusa koji smo mi iskusili.

Ispitivač: Pretpostavljam onda, da su oni zakasnili. Da li je ovo tačno?

Ra: Ja sam Ra. Da.

Ispitivač: Nisam nameravao da ovoliko skrenem sa originalnog puta ali smatram da su neke od ovih skretnica bile prosvetljujuće i da će pomoći u razumevanju osnovnih mehanizama za koje smo zainteresovani u evoluciji.

Ra je izjavio da su arhetipovi od pomoći kada se koriste kontrolisano. Da li bi mi dao primer šta podrazumevaš kontrolisanim korišćenjem arhetipa?

Ra: Ja sam Ra. Sa žaljenjem moramo da vas obavestimo da je ovo zadnje opširno pitanje u ovoj seansi. Iako je ostalo dovoljno energije ovaj instrument ima distorzije koje se ubrzano približavaju granici naše mogućnosti da održimo sigurni kontakt.

Kontrolisana upotreba arhetipa je ona koja se obavlja unutar sebe radi polarizacije sebe i dobrobiti za sebe.

Imajte na umu sve vreme da je arhetipni um deo dubokog uma i obaveštava misaone procese. Možemo li da upitamo ima li nekih kratkih pitanja za kraj ove seanse?

Ispitivač: Ja ću samo izjaviti ono što primećujem, da je negativno polarizovana žetva moguća sa manje negativnosti u okruženju kao što je Ra-ovo nego u okruženju koje mi imamo sada i pitaću da li je to tačno, zatim možemo li nešto da uradimo kako bi smo poboljšali kontakt i udobnost instrumenta?

Ra: Ja sam Ra. Prvo, potrebe žetve su postavljene. Međutim, lakše je služiti sebi u potpunosti ako postoji malo otpora.

Što se tiče negovanja instrumenta mi predlažemo dalju manipulaciju dorzalne strane i ekstremiteta. Poravnanja su dosledna. Molimo vas za vaše nadgledanje poravnanja i priprema. Sve je dobro moji prijatelji.

Ja sam Ra. Napuštamo vas u ljubavi i svetlu Jednog beskrajnog Kreatora. Napredujte radujući se u moći i miru Jednog beskrajnog Kreatora. Adonai.