Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Ra materijal - Knjiga IV, seansa 88


Zakon Jednog, Knjiga IV, seansa 88

29.05.1982.

Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas u ljubavi i svetlu jednog beskrajnog Kreatora. Sada komuniciramo.

Ispitivač: Da li bi mi prvo molim te dao stanje instrumenta?

Ra: Ja sam Ra. Deficit energije fizičkog kompleksa je uvećan u ovom prostoru/vremenu. Takođe je došlo do povećanog gubitka vitalnih energija. Međutim, ove energije su još uvek dobre unutar distorzije koju nazivate snaga.

Ispitivač: predpostavljam da je naš negativni kompanjon petog densiteta još uvek na R i R. Da li je ovo tačno?

Ra: Ja sam Ra. Vaš kompanjon petog densiteta vam nepravi društvo u ovom trenutku. Ipak on se ne odmara.

Ispitivač: Da li je kadionica koju smo obezbedili dobra?

Ra: Ja sam Ra. Nova konfiguracija kadionice je od pomoći suptilnijim obrazcima energije koja okružuje ovaj rad. Bilo bi od pomoći imati konstantno upaljenu kadionicu. Izabrati između gašenja kadionice i njenog preteranog oslobađanja dima mi predlažemo prvo kao bolje.

Ispitivač: Instrument je spomenuo ono što ona naziva prokrvarenje ili biti svestan, tokom ovih seansi, komunikacije. Da li bi komentarisao ovo?

Ra: Ja sam Ra. Mi imamo um/telo/duh kompleks instrumenta sa nama. Dok se entitet budi iz metaforske prostorije doživljavanja svetla i aktivnosti u našem densitetu počinje da biva svestan pokreta misli. On ne shvata ove misli ništa više nego što dete trećeg densiteta može da razume prve reči koje čuje.

Ispitivač: Instrument je spomenuo stalnu potrebu da ide u toalet pre seanse. Da li je ovo zbog niske vitalne energije?

Ra: Ja sam Ra. Ovaj entitet održava nivo distorzije koji vi nazivate bol koji nekoličina ljudi doživljava bez značajnog gubitka energije.
Želja da se bude od koristi Kreatoru putem nuđenja sebe kao instrumenta u ovoj seansi je data kao mogućnost za testiranje rešenosti. Ovaj entitet je iskoristio nešto od vitalne energije kako bi dopunio volju. Fizička energija nije korištena od strane instrumenta ali vitalne energije su obaveštene kako bi ovaj entitet imao priliku da ponovo svesno izabere da služi jednom beskrajnom Kreatoru.

Ispitivač: Naš izdavač zahteva slike za knjigu, Zakon Jednog koja počinje da se štampa trenutno. Da li bi komentarisao dobrobiti ili nedostatke korištenja slika u knjizi

Ra: Ja sam Ra. Nije preporučljivo fotografisati instrument ili bilo koji deo sobe za rad dok je instrument u transu. Ovaj kontakt je uskotalasni i mi želimo da održimo električnu i elektromagnetsku energiju konstantnim kada je njihovo prisustvo neophodno.

Ispitivač: Iz onoga što... izvinite. Nastavite. Ako ste mislili da nastavite, nastavite. Ako ne ja ću postaviti pitanja.

Ra: Ja sam Ra. Želimo da izjavimo da jedanput kada instrument postane svestan da će se desiti fotografisanje, bez obzira da li je pre ili posle seanse, instrument će morati konstantno da odgovara na govor, tako uveravajući da trans nije usledio.

Ispitivač: Hvala. Ja bih želeo da pitam o nastajanju tarota, gde je ovaj koncept prvi put formiran i gde je prvi put zabeleženj?

Ra: Ja sam Ra. Koncept tarota je potekao sa planetarnog uticaja koji vi nazivate Venera.

Ispitivač: Da li je koncept dat kao oruđe za treniranje onih koji naseljavaju Veneru ili su ti sa Venere dali to kao oruđe za vežbanje onima na zemlji?

Ra: Ja sam Ra.Tarot je širen od strane populacije trećeg densiteta na Veneri dug period vašeg prostora/vremena u vašoj prošlosti. Kako smo mi zabelježili iskustvo onih trećeg densiteta na Veneri su se mnogo dublje i harmoničnije bavili onime što bi ste vi nazvali odnos sa drugim ja, rad transfera seksualne energije i filozofska ili metafizička istraživanja. Proizvod mnogih generacija na onome što smo mi prihvatili da je arhetipni um Tarota korišten od strane naših ljudi kao pomoćni trening u razvijanju magijskog karaktera

Ispitivač: Ja bih predpostavio, ali možda neću biti u pravu, da je trenutno lista koju ja imam od 22 imena „Velikih arkana“ tarot karata nije podpuno ista kao Ra-ova originalna izvorna lista. Možeš li da opišeš orginalni tarot tako što ćeš mi prvo reći 22 arhtipa? To mora da je bilo isto. Da li su bili isti kao na listi koju sam ti pročitao u prethodnoj seansi ili je bilo razlika?

Ra: Ja sam Ra. Kao što smo kazali ranije svaki arhetip je kompleksan koncept i može biti sagledan ne samo od strane pojedinaca već i od strane onih istog rasnog i planetarnog uticaja na jedinstvene načine. Stoga nije bitna informacija o rekonstruisanju prilično malih razlika što se tiče razlika između tarota koji smo koristili mi i onoga koji su koristili oni iz Egipta i duhovni potomci onih prvih učenika ovoga sistema nauki.

Ispitivač: Da li je Ra koristio karte slične tarot kartama za treniranju trećeg densiteta?

Ra: Ja sam Ra. Ne.

Ispitivač: Šta je Ra koristio u trećem densitetu?

Ra: Ja sam Ra. Da li ste svesni, u vašim pokušajima, kakva je magijska vizualizacija mentalne konfiguracije nekadašnjih doista složenih vizualizacija? Ove su mentalne i nacrtane umom. Još jedan takođe poznat primer u vašoj kulturi je vizualizacija. Čovek vama poznat kao Jehoshuah ili kako ovaj entitet nazivate sada, Isus; to jest, ovim metodom održavane vizualizacije u dugim periodima treninga smo mi radili sa ovim konceptima.
Ovi koncepti su bili povremeno crtani. Međutim, koncept vizualizacije karte nije bio smišljen od strane nas.

Ispitivač: Kako je učitelj prenosio informaciju studentu što se tiče vizualizacije?

Ra: Ja sam Ra. Proces je bi kabalistički; to jest, iz oralne tradicije, usta na uvo

Ispitivač: Značili to onda da kada je Ra pokušao da nauči Egipćane konceptu tarota korišćen isti proces ili neki drugačiji.

Ra: Ja sam Ra. Isti proces je korišten. Međutim, oni koji su bili učeni/učenici, nakon što smo mi osmislili likove kako bi ih oni nacrtali i kasnije započeli upotrebu ovih karata koji nose reprezentovane vizualizacije.

Ispitivač: Da li su „Court Arcana“ i „Minor Arcana“ deo Ra-ovih učenja ili je ovo nešto što je naišlo kasnije?

Ra: Ja sam Ra. Te karte o kojim ti govoriš su posledica uticaja onih iz Chaudea i Sumera.

Ispitivač: Ranije si spomenuo da je tarot bio metod obožavanja. Da li bi to objasnio?

Ra: Ja sam Ra. Prvo moramo da odbacimo tarot kao metod obožavanja od ove Majr Arcana kao pretstavnika 22 arhetipa arhetipnog uma.
Vrednost toga što vi nazivate astrologija je bitna kada je koriste inicirani entiteti koji je razume. Kako svaki planetarni uticaj ulazi u energetsku mrežu vaše sfere oni koji se nalaze u sferi su pokrenuti skoro isto koliko mesec koji se kreće oko vaše sfere pokreće vode na vašoj planeti. Vaša priroda je voda jer ste kao um/telo/duh kompleksi lako impresionirani i pokrenuti.

Stoga, kako svaki entitet ulazi u planetarnu energetsku mrežu on doživljava dva glavna planetarna nadiranja, jednoko-ceptualno, koje se tiče fizičkog, manifestacije inkarnacije žutog zraka i onaj trenutak koji nazivate rođenje kada je prvi dah udahnu u telesni kompleks hemikalije žutog zraka. Tako oni koji poznaju Zvezdu, njihove konfiguracije i uticaji su sposobni da vide prilično daleku budućnost o zemljama kroz koje entitet putovao, putuje ili će možda putovati, bez obzira da li je to na fizičkom, mentalnom ili duhovnom. Takav entitet će razviti sposobnosti iniciranog koji su uobičajno poznati među vašim ljudima kao vidovnjaštvo ili paranormalno.

Ispitivač: Ra mora da je imao, da tako kažemo, plan lekcija ili kurs treniranja za 22 arhetipa kako bi bili dati ili onima trećeg densiteta Ra ili kasnije onima iz Egipta. Da li bi mogao da opišeš scenario za kurs treniranja?

Ra: Ja sam Ra. Ovo će bidi poslednje pitanje što se tiče ove seanse.

Mi nalazimo da je mnogo prikladnije da diskutujemo o našim planovima o upoznavanju početnika na vašoj planeti sa ovom verzijom arhetipova arhetipnog uma. Naše prvo stanje je bila prezentacija prizora, jedno za drugim, sledećim redom: 1,8,15; 2.9.16; 3,10,17; 4,11,18; 5,12,19; 6,13,20; 7,14,14; 22. Na ovaj način osnovne veze između uma/tela/duha bi mogla početi da se odkrivaju, jer ako bi neko mogao da vidi, na primer, Matriks Uma u poređenju sa Matriksima Tela i Duha taj bi mogao da dođe do opipljivih zaključaka.

Kada je student savladao ove vizualizacije i kada je uzeo u obzir svaku od sedam klasifikacija arhetipa gledajući odnose između tela/uma/duha, mi zati preporučujemo uzimanjem u obzir arhetipova u parovima: 1 i 2; 3 i 4; 5 i 5; 6 i 7. ovako možete da nastaviti i što se tiče arhitepova uma i duha. Primetit će te da je uzimanje signifikatora ostalo nespareno, jer će signifikator kasnije biti uparen sa Arhetipom 22.

Na kraju ovog ispitivanja student je počeo da sve dublje i dublje shvata kvalitete i rezonance svakog arhetipa. U ovoj tački, koristeći razne druge pomoći ka duhovnoj evoluciji, mi ohrabrujemo iniciranoga da uči da postane svaki arhetip i što je još važnije da što bolje zna unutar svoje iluzije kada da prihvati personu arhetipa koja bi bila duhovno ili metafizički dobrotvorna.

Kao što možete vidjeti mnogo posle je ograđeno kreativnošću svakog iniciranog. Mi neamo dogmu da je posudimo. Svako gleda ono što je potrebno i od pomoći njemu samom.

Možemo li da vas pitamo ima li kratkih pitanja za kraj

Ispitivač: Možemo li nešto da uradimo kako bi se instrument osećao udobnije ili da poboljšamo kontakt?

Ra: Ja sam Ra.Pobrinite se za distorzije instrumentovih ruku. Uticaj četvrtog densiteta bi mogao da bude nezgodan za njih ako se nastavi sa preterivanjem ono što vi nazivate hirurgija će skoro trenutno biti neophodno.

Poravnanja su dobra napuštamo vas moji prijatelji u ljubavi i svetlu Jednog velikog Kreatora. Napredujte, radujući se u moći i veličanstvenom miru Jednog bezkrajnog Kreatora. Adonai