Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Ra materijal - Knjiga IV, seansa 87


Zakon Jednog, Knjiga IV, seansa 87

12.05.1982.

Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas u ljubavi i svetlu jednog beskrajnog Kreatora. Sada komuniciramo.

Ispitivač: Da li bi mi prvo molim te dao stanje instrumenta?

Ra: Ja sam Ra. Distorzije fizičkog kompleksa su nepromenjene. Vitalni energetski nivoi su uveliko prošireni.

Ispitivač: Hvala Vam. Uzevši u obzir šta je rečeno u predhodnoj seansi o kadionici ja sam razmišljao o činjenici da je pozicija porekla promene dima otprilike šest inča horizontalno. Da li bi bilo bolje da se kadionica nalazi u jednoj, horizontalnoj dimećoj poziciji?

Ra: Ja sam Ra. Ova alternacija bi bila od pomoći obzirom da je kadionica nevina.

Ispitivač: Koje bi bilo optimalno geometrijsko aranžiranje kadionice, putira, i sveće u odnosu na Bibliju, sto i na pozicije u kojima se sada nalaze?

Ra: Ja sam Ra. I putir u sveća zauzimaju optimalnu konfiguraciju u onosu na knjigu koja je blisko postavljena sa Zakonom Jednoga u iskrivljenim kompleksima ovog instrumenta. Najbolje bi bilo da se kadionica stavi iznad knjige po sredini gde je otvorena.

Ispitivač: Da li bi pozicija između putira i sveće bila optimalna onda za kadionicu?

Ra: Ja sam Ra. Ovo nije prava mera pošto su i putir i sveća neregularnog oblika. Međutim, grubo govoreći ovo je tačno.

Ispitivač: Hvala. Koje je trenutno stanje sa našim negativnim kompanjonom petog densiteta?

Ra: Ja sam Ra.Ovaj entitet se povukao na period restauracije svoje polarnosti.

Ispitivač: Koja je situacija okruženja ovog posebnog entiteta petog densiteta, i kako on radi sa negativnim entitetima četvrtog densiteta kako bi uspostavio moć i kontrolu; Koja je njegova filozofija u odnosu na njega samog kao Kreatora i u odnosu na upotrebu prve distorzije i proširenja prve distorzije ka negativu četvrtog densiteta? Nadam se da ovo nije suviše složeno pitanje.

Ra: Ja sam Ra. Okruženje vašeg kompanjona je mestzo ogoljenosti i sačinjeno od stene, pećina, jer ovo je densitet mudrosti i ono što je potrebno može biti zamišljeno primljeno. Ovom entitetu je malo toga neophodno iz fizičkog ili prostor/vreme kompleksa distorzije, iskrivljenja.

Takav entitet provodi svoju svesnost u okvirima prostora /vremena u pokušaju da nauči staze mudrosti kroz upotrebu moći i izvora sebe. Pošto je Ja Kreator , mudri densitet obezbeđuje mnoge informativne i fascinirajuće doživljaje za negativno polarizovane entitete. Odnos takvog entiteta prema negativnim entitetima četvrtog densiteta je u isto vreme jedan od moćnijih i slabijih. Entiteti četvrtog densiteta su voljni robovi takvom entitetu petog densiteta, bez ikakve sumnje o relativnoj snazi svakoga.

Ispitivač: Odraz ovoga može se videti u našem densitetu u mnogim od onih vođa koji zagovaraju rat i imaju sledbenike koji ih podržavaju, koji su potpuno ubeđeni da je smer osvajanja ispravan. Da li je ovo tačno pitanje?

Ra: Ja sam Ra. Bilo koja organizacija koja zahteva poslušnost bez pogovora na osnovu moći funkcioniše po gore navedenom planu.

Ispitivač: Jedna stvar mi nije jasna u shvatanju i upotrebi prve distorzije od strane negativnih entiteta petog i četvrtog densiteta u manipulisanju entitetima trećeg densiteta. Ja bih voleo da znam kako prva distorzija utiče na pokušaje da se sprovede pohod entiteta treće densiteta i pokušaj da im se doda, pod navodno prvom distorzijom njihovim socijalnim memorijskim kompleksima. Možeš li opširnije o tom konceptu molim te?

Ra: Ja sam Ra. Ovaj drugi plan nije jedan od onih za koje su sposobni negativni kompleksi socijalne memorije četvrtog densiteta. Navika četvrtog densiteta je nuđenje iskušenja i napajanje predhodno postojećih iskrivljenja. Entiteti četvrtog densiteta oskudevaju u magičnoj praksi koju nude i iskustva petog densiteta.

Ispitivač: Čini se međutim da je u slučaju mnogih NLO kontakata koji su se odigrali na ovoj planeti da mora da postoji saznanje i upotreba prve distorzije. Entiteti četvrtog densiteta su bojažljivo ostali uzdignuti i anonimni tako da nema dostupnog konkretnog dokaza njihovog postojanja. Kako su oni orijentisani prema ovom tipu kontakta?

Ra: Ja sam Ra. Pogrešno smo razumeli pitanje misleći da je usmereno prema ovom tipu kontakta. Priroda nadgledanja četvrtog densiteta iskrivljenja slobodne volje je materijal koji je već pređen. To što može da se ponudi o negtivno orijentisanim informacijama je ponuđeno. Izmenjeno je do te mere da entitet koji prima takve negativne informacije je u stvari pozitivna orijentacija. Iako su mnogi takvi kontakti mešovite prirode.

Ispitivač: Izvinjavam se što sam napravio zabunu postavljanjem nepravilnog pitanja. Ovde se nalazi filozofska tačka od centralne važnosti koju pokušavam da razjasnim. Ima veze sa činjenicom da negativ četvrtog entiteta izgleda ima svest o prvoj distorziji. Oni su u nezastrtom stanju, i izgleda da koriste ovo znanje o prvoj distorziji kako bi održavali situacijju koja održava kontakt sa ovom planetom. Pokušavam da izdvojim njihovu mogućnost razumevanja mehanizama prve distorzije i posledice procesa zastiranja i istovremenog ostanka u mentalnoj konfiguraciji razdvajanja na ovoj negativnoj stazi? Nadam se da sam bio jasan. Imao sam poteškoće u formulisanju ovog pitanja.

Ra: Ja sam Ra. Odogovr možda i dalje neće zadovoljiti onoga ko pita. Želimo da tragate dok ne budete zadovoljni. Negativni entitet četvrtog densiteta je učinio dostupnim izbor svakome u trećem densitetu. On je svestan potpunog spektra mogućih metoda posmatranja univerzuma jednog Kreatora i ubeđen je da će ignorisanje i neupotreba energetskog centra zelenog zraka biti najefikasniji metod u obezbeđivanju žetvenosti četvrtog densiteta. Njegove operacije među onima trećeg densiteta koji još nisu doneli ovu odluku su dizajnirani da ponude svakome priliku da razmisle o samoslužećoj polarnosti i njenim mogućim privlačnostima.

Ispitivač: Čini mi se da je ovo akcija službe drugima nudeći mogućnost samoslužeće staze. Koji je relativni efekat polarizacije u ovoj akciji? To ne razumem.

Ra: Ja sam Ra. U vašim naoružanim skupinama veliki broj njih krade i pustoši uspešno. Uspeh redova uzimaju desetari, uspeh desetara, vodnici,
zatim narednici, kapetani, majori i na kraju glavnokomandujući generali. Svako uspelo iskušenje . svaki uspešan entitet spreman za žetvu je ojačivač moći i polarnsti socijalno-memorijskog kompleksa četvrtog densiteta koji je imao ovaj uspeh.

Ispitivač: Ako jedan um/telo/duh kompleks požnjeven iz trećeg densiteta u socijalni memorijski kompleks četvrtog densiteta, da li je potpuna snaga socijalnog memorojskog kompleksa pre upijanja ovog entiteta udvostručena kad je ovaj entitet apsorbovan?

Ra: Ja sam Ra. Ne

Ispitivač: Zakon dupliranja onda ne funkcioniše na ovaj način. Koliko snaga socijalnog memorijskog komleksa se povećava zbog ovog entiteta koji je požnjeven i apsorbovan u njega?

Ra: Ja sam Ra. Ako je jedan entitet u kompleksu socijalne memorije odgovoran za ovo dodavanje njegovom biću, taj um/telo/duh kompleks će upiti, na linearan način snagu koja je sadržana, da tako kažemo, u regrutu. Ako je podgrupa odgovorna onda snaga ove podgrupe samo veoma retko je kompleks socijalne memorije negativne polarnosti sposoban da deluje u potpunosti kao jedno biće. Gubitak polarnosti zbog ove poteškoće, koju smo ranije nazivali vrstom duhovne entropije je prilično velik.

Ispitivač: Onda, uzevši u obzir da je jedan negativno orijentisan entitet odgovoran za regrutovanje požnjevenog entiteta trećeg densiteta i dodaje svoju polarnost njegovoj negativnoj polarnosti i snazi, od koje vrste sposobnosti ili koje vrste dobrobiti je ovo i kako je entitet koristi?

Ra: Ja sam Ra. Takozvani red izazivanja je trenutno izazvan i entitet sa povećanom snagom sprovodi tu snagu kako bi kontrolisao više drugih ja i kako bi napredovao unutar strukture socijalnog memorijskog kompleksa.

Ispitivač: Kako se ova snaga meri? Kako je očigledno da je ovaj entitet stekao ovu dodatnu snagu?

Ra: Ja sam Ra. U nekim slučajevima postoji vrsta bitke. Ovo je bitka volja a oružja su svetla koja mogu da budu formirana od strane svakog takmičara. U većini slučajeva gde je prenos snage bio očigledan jednostavno se priznaje, i
oni koji vide dobrobit iz druženja sa ovim novim snažnijim entitetom pomažu mu da se uzdigne unutar strukture.

Ispitivač: Hvala. Primetili smo mogućnost zabune između izraza „um/telo/duh“ i „um/telo/duh kompleks“ u predhodnoj seansi. Da li je bilo nekoliko pogrešnih upotreba u tim izrazima prebacujući se sa jednog na drugi?

Ra: Ja sam Ra. Došlo je do greške u prenosu. Upotreba izraza “um/telo/duh“ treba da se odnosi na one entitete koji su boravili u trećem densitetu pre procesa zastiranja. Izraz „um/telo/duh kompleks“ se odnosi na one entitete koji borave u trećem densitetu posle procesa zastiranja. Takođe smo otkrili nedostatak sa naše strane da obezbedimo termin „kompleks“ kada govorimo o telu nakon zastiranja. Molimo, ispravite ove greške.

Takođe želimo da održite pažljiv nadzor nad nad ovim transmisijama za bilo kakve greške i pitanja jer je naša namera da obezbedimo što neiskrivljeniju seriju zvučnih vibracijskih kompleksa, što je moguće.

Ovaj entitet iako mnogo očišćen od iskrivljenja prema bolu, kada se pripremi onim mentalnim vibrirajućim kompleksima koje vi zovete molitva je još uvek podložan fluktuaciji zbog njegovih distorzija telesnog komleksa koje potoje od preinkarnacije i njihovim napajanjem od strane onih koji su negativne polarnosti.

Ispitivač: Hvala. Učinićemo ispravke . U poslednjoj seansi izjavio si da je pre zastiranja, prenos seksualne energije uvek bio moguć. Voleo bih da znam šta si mislio pod time „uvek je bilo moguće“, i zašto nije uvek bilo moguće nakon zastiranja. Čisto da razjasnimo?

Ra: Ja sam Ra. Verujemo da razumemo vaše pitanje i iskoristit ćemo analogiju iz vaše kulture po bateriji koja pali lampicu u baterijskoj lampi. Dve baterije koje rade postavljene jedna za drugom uvek nude potencijal da lampica zasvetli. Nakon zastiranja, da bi nastavili i ovu veliku analogiju dve baterije postavljene bez redosleda neće dati svetlo lampici. Mnogi um/telo/duh kompleksi nakon zastiranja su, kroz blokade, izvršili ekvivalent reverzije baterije.

Ispitivač: Koji je bio primarni izvor blokada koji je izazvao reverziju baterije?

Ra: Ja sam Ra. Molim vas pitajte određenije u odnosu na um/telo/duh ili um/telo/duh kompleks o čemu tražite informacije.

Ispitivač: Pre zastora postojalo je znanje o tehnici osvetljavanja lampice, da tako kažemo. Nakon zastora neki eksperimenti su stvarali paljenje lampice; a neki su rezultirali ne paljenjem. Osim činjenice da informacija nije bila dostupna o metodama paljenja lampice, da li je bilo nekog korenskog uzroka eksperimenata koji su rezultirali ne paljenjem lampice?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Šta je bio taj korenski uzrok?

Ra: Ja sam Ra. Korenski uzrok blokade je nedostatak sposobnosti da se vidi drugo ja kao Kreator ili da ovo kažemo drugačije, nedostatak ljubavi.

Ispitivač: U našoj iluziji seksualni potencijal za muškarce izgleda da dostiže vrhunac negde pre dvadesete godine a ženski vrhunac je nekih deset godina kasnije. Koji je uzrok ove razlike u dostizanju vrha seksualne energije?

Ra: Ja sam Ra. Moramo napraviti jasnu razliku između žutog zraka, trećeg densiteta, hemijskog telesnog kompleksa i telesnog kompleksa koji je deo um/duh/telo kompleksa. Muškarac, kako vi nazivate ovaj polaritet, ima ekstremno aktivnu želju žutog zraka u prostoru/vremenu u svojoj inkarnaciji kada je njegova sperma najpokretnija i puna spermatozoida.

Hemijski telesni kompleks žutog zraka žene, kako vi nazivate polaritet, mora da ima kontinuiranu i rastuću želju za seksualnim odnosu jer može da začne jedanput u periodu od 15 do 18 meseci. To je iscrpljujuće za fizičko telo žutog zraka.

Što više, da tako kažemo, integralne seksualnosti i polarnosti telesnog kompleksa, koji je deo um/telo/duh kompleksa, ne zamara sebe ovim manifestacijama žutog zraka već radije prati puteve traganja za energetskim transferima i poboljšavanja pomoći i službe drugima ili sebi.

Ispitivač: Kao dodatak, zašto je odnos muških prema ženskim orgazmima toliko mnogobrojni sa muške strane?

Ra: Ja sam Ra. Muški orgazam koji motiviše spermu da se kreće naprijed je od esencijalnog značaja za kompletiranje želje crvenih zraka kako bi se nastavila vrsta. Ženski orgazam nije neophodan. Kako um/telo/duh kompleksi počinju da koriste seksualne energetske transfere da bi učili, služili i glorifikovali jednog bezkrajnog Kreatora funkcija ženskog orgazma postaje sve jasnija.

Ispitivač: Kakav je bio ovaj odnos pre zastora?

Ra: Ja sam Ra. Odnos muških i ženskih orgazama pre zastora je bio bliži odnosu jedan prema jedan jer je ženski orgazam bio jasan i bez senke.

Ispitivač: U našoj iluziji mi imamo fizičke definicije za moguće transfere energije. Kada govorimo o seksualnim energetskim transferima i drugim osnovnijim oblicima energije ja uvek pogrešno upotrebljavam izraze pošto ne razumem, i verovatno nemogu da razumem, osnovni oblik energije o kome govorimo.

Međutim, naslućujem da je ovo energija čiste vibracije; to jest, na osnovnom nivou naše iluzije ta vibracija između delova prostora/vremena i vremena/prostora kontinuiteta a ipak je nekako prenešen u našu iluziju u bazičnijoj formi od te. Možeš li da mi razjasniš ovu oblast, molim te?

Ra: Ja sam Ra. Da.

Ispitivač: Da li bi to učinio?

Ra: Ja sam Ra. U pravu si kada pretpostavljaš da je energija o kojoj govorimo oblik vibrirajućeg mosta između prostora/vremena i vremena/prostora. Iako ova distinkcija nije odvojena od ove koja sledi, to što sledi moglo bi da osvetli tu osnovnu izjavu.

Zbog procesa zastiranja energija prenešena sa muškarca na ženu je drugačija od one koja je prenešena sa žene na muškarca. Zbog razlike polarizacije um/telo/duh kompleksa muškaraca i žena, muškarci storniraju fizičku energiju a žene mentalnu i mentalnu/emocijalnu energiju. Kada se završi prenos seksualne energije trećeg densiteta muškarac će ponuditi oslobađanje fizičke energije. Žena je, stoga, osvežena, imajući mnogo manje fizičke vitalnosti. U isto vreme žena oslobađa mentalnu i emocijalnu energiju nudeći tako inspiraciju, zaceljenje i blagoslov muškarcu koji je po prirodi manje vitalan u toj oblasti.

Ispitivač: Zašto su muška i ženska priroda različite?

Ra: Ja sam Ra. Kada je postignut proces zastiranja muška polarnost je bila privučena Matriksu Uma a ženska Potencijatoru Uma, muškarac prema Potencijatoru Tela a žena Matriksu Tela. Ima li kratkih pitanja za kraj ove seanse?

Ispitivač: Možemo li nešto da uradimo kako bi se instrument osećao udobnije ili da poboljšamo kontakt?

Ra: Ja sam Ra. Nalazimo da je preporučeno pomeranje kadionice pomoglo. Poravnanja su dobra. Bili ste savesni, prijatelji moji. Napuštamo vas u ljubavi i svetlu Jednog bezkrajnog Kreatora. Napredujte radujući se u moći i miru Jednog bezkrajnog Kreatora. Adonai.