Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Ra materijal - Knjiga IV, seansa 86


Zakon Jednog, Knjiga IV, seansa 86

26.04.1982.

Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas u ljubavi i svetlu jednog beskrajnog Kreatora. Sada komuniciramo.

Ispitivač: Da li bi mi prvo molim te dao stanje instrumenta?

Ra: Ja sam Ra. Instrumentove distorzije prema deficitu fizičkog energetskog kompleksa su se blago povećale od zadnjeg puta. Vitalne energije su takođe malo opale od zadnje seanse.

Ispitivač: Kakvo je trenutna situacija sa našim petog-densiteta službe ka sebi polarizovanog kompanjona?

Ra: Ja sam Ra. Period koji vi nazivate kriza i dalje traje.

Ispitivač: Možeš li mi reći nešto o prirodi ove krize?

Ra: Ja sam Ra. Polarnost vašeg kompanjona se približava kritičnoj tački na kojoj će entitet izabrati ili da se povuče i ostavi bilo koje pozdrave podređenima četvrtog densiteta ili da izgubi polarnost.

Ispitivač: Izjavio si da će snevanje, ako se učini dostupnim svesnom umu, mnogo pomoći polarizaciji. Možeš li da definišeš sanjanje ili da nam kažeš šta je i kako pomaže polarizaciju?

Ra: Ja sam Ra. Sanjanje je aktivnost komunikacije kroz veo nesvesnog uma i svesnog uma. Priroda ove aktivnosti upotpunosti zavisi od situacije koja se tiče blokada energetskog centra, aktivacija i kristalizacija datog um/telo/duh kompleksa. U jednome koji je blokiran na dva od tri niža energetska centra sanjanja će biti od važnosti u polarizacijskom procesu tako što će biti ponavljanja onih delova skorog katalizatora kao i dublje zadržanih blokada, tim putem dajući umu koji se budi nagoveštaje o prirodi ovih blokada i nagoveštaja pa sve do mogućih promena u percepciji koja mogu da dovedu do deblokiranja.
Ovaj tip sanjanja ili komunikacije kroz prikrivene delove uma se pojavljuje takođe sa onim um/telo/duh kompleksima koji funkcionišu sa mnogo manje blokada i uživaju u aktiviranju zelenog zraka ili viših aktivacija u onim vremenima kada um/telo/duh kompleks doživljava katalizator, momentalno ponovo blokirajući i zbunjujući ili drugačije iskrivljujući tok energetskog skupa, stoga u svim slučajevim je korisno za um/telo/duh kompleks da razmišlja sadržaj i emotivni odjek snova.

Za one kojima su energetski centari zelenog zraka aktivirani kao i onima čiji su isti dobili ponudu na neobčne deblokade zahvaljujući ekstremnom katalizatoru kao na primer onome što vi nazivate fizička smrt sebe ili voljene osobe i što možete nazvati svojom bliskom budućnošću sanjanje preuzima drugačiju aktivnost.
Ovo se čak može nazvati predskazanje ili saznanje koje je predhodilo onome što će se desiti i fizički manifestovati u vašem trećem densitetu žutog zraka prostora/vremena. Ovo vlasništvo uma zavisi u velikoj meri od svoje pozicije u vreme /prostoru, tako da izrazi sadašnjosti, budućnoti i prošlosti nemaju značaj. Ovo će, ako ga dobro upotrebi um/telo/duh kompleks, omogućiti ovom entitetu da kroči u potpunosti u svesaosećajnu ljubav svake okolnosti, uključujući one prema kojima entitet ima jaka iskrivljenja koja možete nazvati nesrećom. Postoje i druge mogućnosti sanjanja, ne tako
blisko povezanih sa povećanjem u polarnosti koje mi ne pokrivamo u ovom određenom prostoru/vremenu.

Ispitivač: Kako se san dizajnira ili programira? Da li to čini više ja ili ko je odgovoran za ovo?

Ra: Ja sam Ra.U svim slučajevima um/telo/duh kompleks izvlači svaku korist koju može izvući od saznanja kroz sanjanja. Ono samo je odgovorno za ovu aktivnost.

Ispitivač: Ti onda govoriš da je podsvesno odgovorno za ono što ću nazvati dizajner ili scenarista za snove. Da li je ovo tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Da li je sećanje koju pojedinac ima kada se budi iz sna obično razumno tačno? Da li se san lako pamti?

Ra: Ja sam Ra? Morate da shvatite da mi suviše generalizujemo kako bismo odgovorili na vaša pitanja pošto postoji nekoliko vrsta snova. Međutim, generalno govoreći treba znati da je samo izvežbanom i disciplinovanom posmatraču moguće da ima dobro sećanje sanjanja. Ova nauka može da se nauči vrlinom discipline beleženja odmah nakom buđenja svakog detalja kojeg se možeš setiti. Ovo treniranje izoštrava pojedinčeve sposobnosti da se seti sna. Najčešće percepcija snova um/telo/duh kompleksa je zamućena i ubrzo zaboravljena.

Ispitivač: U pamćenju snova, onda, vi govorite da pojedinac može da nađe specifične nagoveštaje o trenutnim blokadama energetskog centra i tako može da umanji ili eliminiše te blokade. Da li je ovo tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je tako.

Ispitivač: Da li postoji još neka funkcija sanjanja koja je od vrednosti u procesu evolucije?

Ra : Ja sam Ra. Iako postoje mnoga koja su od vrednosti mi bismo izabrali da skrenemo pažnju samo na dve. Pošto ove dve, iako nisu od vrednosti u polarizaciji mogu biti od koristi u opštem shvatanju.

Aktivnost sanjanja je aktivnost u kojoj se stvara bogato ukrašen most od svesnom ka nesvsnom. U ovakvom stanju razne distorzije koje su se desile u energetskoj mreži telesnog kompleksa, zahvaljujući oslobađanju sa kojima su energetski skupovi primljeni, bivaju zaceljene. Sa adekvatnom količinom sanjanja dolazi do izlečenja ovih distorzija. Kontinuirani nedostatak ove mogućnosti može izazvati ozbiljno poremećene um/telo/duh komplekse.

Druga funkcija sanjanja koja je od pomoći je onaj tip sanjanja koje je vizionarsko i koje proroci i mistici imaju u svom iskustvu od davnih dana. Njihove misije dolaze kroz korene uma i govore gladnom svetu. Tako je san od koristi a da nije lično polarizirajuće prirode. Međutim, u tom mistiku ili proroku koji želi da služi, ovakva služba će povećati polarizovanost etiteta.

Ispitivač: Postoji deo spavanja koje se zove „Ram“ faza. Da li je ovo stanje sanjanja?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Primećeno je da se ovo dešava u malim jedinicama tokom noći sa prazninama između. Ima li nekog određenog razloga za ovo?

Ra: Ja sam Ra. Ima

Ispitivač: Ako je to od neke važnosti znati da li bi mi rekao zašto proces sanjanja tako radi?

Ra: Ja sam Ra. Delovi procesa sanjanja koji su od dobrobiti za polarizaciju i takođe za viziju mistika se odvijaju u vreme/prostoru. Posledično. Koriste most od metafizičkog do fizičkog, u toku naizgled kratkog perioda vašeg prostora/vremena. Vreme prostor ekvivalent je mnogo veći. Most ostaje ali nažalost prenosi i svako iskrivljenje uma tela i duha kao što je i primio distorzije energetskih skupova kako bi lečenje moglo da počne. Ovaj proces isceljenja se ne pojavljuje uporedo sa pojavom Rem-a. Već mnogo češće u prostor/vreme delu um/telo/duh kompleksa koristeći most do prostora/vremena da bi proces isceljenja bio omogućen.

Ispitivač: Spomenuo si gubitak znanja i kontrole nad telom kao faktor koji je bio od pomoći u procesu evolucije zahvaljujući ili zbog pokrivanja velom. Možeš li da nabrojiš bitne gubitke znanja i kontrole tela?

Ra: Ja sam Ra. Ovo pitanje sadrži neke delove na koje bi bolje bilo ako se postave podpitanja.

Ispitivač: Ne znam šta da pitam? Možeš li da mi daš ideju iz koje oblasti bi trebalo da postavim pitanje.

Ra: Ja sam Ra. Ne, međutim biće nam drago da odgovorimo na predhodno pitanje, ako je to još uvek vaša želja.

Ispitivač: Možda bih mogao da pitam blago preformulisano. Zašto je gubitak znanja i kontrole nad telom bilo od pomoći?

Ra: Ja sam Ra. Znanje o potencijalima fizičkog tela pre zastiranja ponudilo je umu/telu/duši širok dijapazon izbora. Kada je znanje ovih potencijala i funkcija fizičkog tela izbačeno iz svesnog kompleksa uma, um/telo/duh kompleks je često skoro bez znanja kako da najbolje manifestuje svoje bivstvovanje. Međutim ovo stanje nedostatka znanja nudi mogućnost za željom da se raste unutar umnog kompleksa.

Ispitivač: Možda bi mogao da mi daš primere upotrebe tela pre zastiranja i nakon kako bi nam pomogao da razumemo promene u poznavanju i kontroli nad telom jasnije. Da li bi mogao ovo da uradiš molim te?

Ra: Ja sam Ra. Možemo

Ispitivač: Da li ćete to da učinite?

Ra: Ja sam Ra. Hoću. Hajde da se pozabavimo sa prenosom seksualne energije. Pre zastiranja takav prenos je uvek bio moguć zahvaljujući nepostojanju senke ne shvatanjem prirode tela i njegovog odnosa sa drugim um/telo/duhovima u ovoj naočitoj manifestaciji. Pre procesa zastiranja nastao je skoro potpuni nedostatak upotrebe ovog prenosa seksualne energije izvan zelenog zraka. Ovo se takođe dešavalo zbog tog istog neskrivenog znanja koje je svako imao o svakome. Nakon procesa zastiranja postalo je neverovatno teško postići prenos energije zelenog zraka zbog velikih oblasti misterije i neznanja koja se tiču telesnog kompleksa i njegovih manifestacija.

Međutim, kada se takav prenos energije iskusi lakše se omogućava katalizator koji je doveo do spajanja sebe sa drugim ja u odogovarajuće
polarizovanoj konfiguraciji. Od ove tačke verovatnije je bilo da bi viši energetski transferi bili traženi od strane ovog para um/telo/duh kompleksa omogućavajući tako Kreatoru da spozna samog sebe sa velelepnošću, ozbiljnošću i čudesnošću. Inteligentni beskraj koji je dostignut ovom svetom upotrebom ovih funkcija tela svaki um/telo/duh kompleks iz spojenog para dobio je višestruko na polarizaciji i u sposobnosti da služi.

Ipitivač: Ja bih onda pretpostavio da je zastiranje seksualnog aspekta bilo od velike učinkovitosti jer je to apekt koji se u potpunsti odnosi na odnos sa drugim ja. Čini mi se da bi telesno zastiranje, pošto ima mnogo toga sa interakcijom sa drugim ja, bilo mnogo efikasnije kada se uporedi sa onima koja se odnose samo na Ja, a koja bi bila manje efikasnosti u proizvodnji pozitivne ili negativne polarizacije. Da li grešim u ovoj pretpostavci?

Ra: Ja sam Ra. Ne grešiš. Verovatno najzapaženiji izuzetak je stav onoga koji je već snažno polarizovan negativno prema pojavi telesnog kompleksa. Postoje oni entiteti na negativnoj stazi koji se brinu o očuvanju distorzija koju vaši ljudi percipiraju kao pravičnost - nepravda. Ovo poštenje forme je naravno onda upotrebljeno da bi se manipulisalo drugim Ja. Ima li još kratkih pitanja.

Ispitivač: Možemo li nešto da uradimo kako bi instrumentu bilo udobnije ili da poboljšamo konatakt?

Ra: Ja sam Ra. Mi smo zadovoljni što je ovaj instrument bio dosledniji u pripremanju sebe za ovaj kontakt uz pomoć pažljivih mentalnih vibracija koje vi zovete molitva. Ovo je omogućilo da kanal bude oslobođen distorzija ili iskrivljenja pod čiji je uticaj kotakt došao tokom predhodne seanse. Mi bismo upozorili grupu podrške na fizičko poravnanje kadionice. Bilo je manjih poteškoća zbog varijacija u obrascu isparavanja goruće supstance. Dobro je ohrabrivati one aktivnosti koje hrane vitalne energije pošto ovaj instrument živi u ovom prostoru/vremenu skoro potpuno zbog pažljivog pridržavanja da očuva one mentalne i duhovne energije koje sačinjavaju vitalni energetski kompleks ovog entiteta. Svaki je dosledan. Poravnanja su dobra.

Ja sam Ra. Ostavljam vas radujući se u moći i miru jednog beskrajnog Kreatora. Napredujte radujući se u ljubavi i u svetlu Jednog Kreatora. Adonai.