Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Ra materijal - Knjiga IV, seansa 83


Zakon Jednog, Knjiga IV, seansa 83

05.04.1982.

Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas u ljubavi i svetlu jednog beskonačnog Kreatora. Ja sada komuniciram.

 

Ispitivač: Možete li mi prvo reći kakvo je stanje instrumenta?

 

Ra: Ja sam Ra. Ono odgovara našoj prethodnoj izjavi.

 

Ispitivač. Možete li mi reći zašto instrument sada dobija na težini posle seansi umesto da je izgubi?

 

Ra: Ja sam Ra. Pretpostaviti da instrument dobija na težini fizičkog kompleksa zbog rada ili seansi sa Ra je pogrešno.

 

Instrument više nema fizičkog materijala koji do bilo kog stepena mora da se upotrebi da bi se održao kontakt. Posvećenost grupe je razlog zašto instrument ne mora da koristi vitalnu energiju, koja bi bila neophodna, budući da je nivo fizičkog energetskog kompleksa u deficitu. Budući da je energija za ovaj kontakt proizvod energetskog transfera, instrument više ne mora da plaća fizičku cenu.

 

Zbog toga instrument više ne gubi na težini.

 

Međutim, povećanje težine, kada se dogodi, je rezultat dva faktora. Jedan je povećana senzitivnost ovog fizičkog vozila na sve što je u njemu ranije postojalo, uključujući i distorzije u pravcu alergija. Drugi faktor je energizovanje (pojačavanje) ovih teškoća. Srećna je okolnost za kontakt i inkarnaciju ovog entiteta da on ne pokazuje distorziju prema preteranom jelu, jer bi preopterećivanje ovog veoma osetljivog fizičkog kompleksa sa mnogo distorzija prevazišlo čak i najusrdniju afirmaciju zdravlja/bolesti i usmerilo instrument ka distorziji bolesti/zdravlja i, u ekstremnom slučaju, fizičkoj smrti.

 

Ispitivač: Hvala vam. Postaviću duže, kompleksno pitanje i zamolio bih da se na svaki deo tog pitanja da odgovor, ukoliko postoji značajna razlika između događaja pre vela (zaborava) i posle, tako da mogu da steknem predstavu kako se sada iskustva koriste u cilju bolje polarizacije.

 

U čemu se tokom fizičke inkarnacije na trećem denzitetu sastojala razlika pre vela (zaborava) u sledećem: spavanje, sanjanje, fizički bol, mentalni bol, seks, bolesti, programiranje katalizatora, slučajni katalizator, odnosi i komunikacija sa višim ja ili sa totalnošću uma/tela/duha ili bilo kojim drugim funkcijama uma, tela ili duha pre vela, ukoliko su one značajne u poređenju sa inkarnacijama posle vela?

 

Ra: Ja sam Ra. Prvo, dopustite da konstatujemo da su pre i posle vela (zaborava) na prostoru/vremenu vladali isti uslovi; odnosno da je fenomen vela vremensko/prostorni fenomen.

 

Drugo, karakter iskustava je procesom zaklanjanja drastično izmenjen. U nekom slučajevima, kao što je sanjanje i kontakt sa višim ja, iskustva su kvantitativno drugačija usled činjenice da je zaklanjanje primarni razlog za vrednost snova, koji postaju vrata, na kojima više ja mora stajati, čekajući ulazak. Pre vela snovi nisu imali funkciju korišćenja takozvane podsvesti za dalju upotrebu katalizatora ali su ga učitelji/učenici koristili za učenje/podučavanje unutar unutrašnjih planova, kao i oni poreklom sa viših denziteta. Kada se pozabavite svakim predmetom koji ste naveli, uočićete ne kvantitativnu promenu u iskustvima, već kvalitativnu.

 

Dopustite da kao primer uzmemo iskustva vaših seksualnih aktivnosti energetskog transfera. Ukoliko imate želju da se detaljno pozabavite nekim drugim predmetom, molimo da postavite dodatna pitanja. U situacijama seksualne aktivnosti entiteta pre vela, svaka aktivnost je predstavljala energetski transfer. Postojali su neki transferi snage. Većina je bila oslabljena u snazi transfera usled nedostatka vela.

 

Na trećem denzitetu entiteti pokušavaju da nauče puteve ljubavi. Ako se može videti, da su svi jedno biće, za nedisciplinovan entitet postaje mnogo teže da izabere druga i pomoću toga inicira sebe u program službe. Mnogo je verovatnije da će se seksualna energija mnogo proizvoljnije rasuti, kako bez velikog užitka, tako i bez velike tuge, koji bi proizišli iz tih iskustava.

 

Time je transfer zelenog spektra, koji je pre vela gotovo bez izuzetka bio uzrok transfera seksualne energije, bio oslabljen i bez značajne kristalizacije. O transferu seksualne energije i blokada posle vela smo ranije razgovarali. To se može posmatrati kao kompleksna studija, ali kao veoma efikasna u kristalizaciji onih koji traže centar zelenog spektra.

 

Ispitivač: Budući da smo kod teme seksa, uzmimo onda odnos pre i posle vela u pogledu bolesti, u ovom konkretnom slučaju, veneričnih bolesti. Da li je ta vrsta bolesti postojala pre vela?

 

Ra: Ja sam Ra. Postojalo je ono što nazivate bolestima, kako te vrste tako i drugih, pre i posle velikog eksperimenta. Međutim, budući da su venerične bolesti velikim delom deo funkcije misaonih-formi iskrivljene prirode, koje su povezane sa blokadama seksualne energije, venerične bolesti su gotovo potpuno proizvod interakcija celina uma/tela/duha posle vela.

 

Ispitivač: Pomenuli ste da su one u maloj meri postojale pre vela. Šta je bio izvor njihovog razvoja pre procesa vela?

 

Ra: Ja sam Ra. Izvor je bio slučajan, kao što priroda tih bolesti u principu jeste. Svaki deo telesnog kompleksa je sve vreme u stanju rasta. Inverzija ovog stanja se posmatra kao bolest i ima korisnu funkciju završetka inkarnacije u odgovarajućej tački prostora/vremena. To je bila priroda bolesti, uključujući i venerične.

 

Ispitivač: Dao bih jednu izjavu, a vi me možete ispraviti.

 

Kako ja vidim prirodu aktivnosti bolesti pre vela, čini mi se da je Logos odlučio gde će pojedinačni um/tela/duh nastaviti da raste u umu i da će telo biti analogno tom telu. Rast bi bio kontinuiran duž putanje rasta. Ukoliko je rast usporen ili zaustavljen, ono što nazivamo bolest će tada delovati na takav način da možda može da prekine fizička iskustva, da bi nova iskustva otpočela, posle sagledavanja čitavog procesa, koje se odvija između inkarnacija. Da li biste molim razjasnili ovo razmišljanje?

 

Ra: Ja sam Ra. Vaše razmišljanje o ovom predmetu je zadovoljavajući jasno.

 

Ispitivač: Stvar koju ne razumem je zašto bi sagledavanje iskustava posle inkarnacije pomoglo proces, ako nije bilo vela, budući da mi se čini da bi entitet već trebalo da bude svestan onoga što se događa. Možda to ima veze sa prirodom prostora/vremena i vremena/prostora. Možete li to razjasniti, molim?

 

Ra: Ja sam Ra. Istina je da je priroda vremena/prostora takva da se životni vek može videti kao celina, kao knjiga ili snimak, stranice proučene i ponovo pročitane. Međutim, vrednost sagledavanja iskustava je u testiranju nasuprot učenju. Na testiranju, ako je test tačan, destilacije sveg učenja se pročišćavaju.

 

Tokom procesa studiranja, koji možete nazvati inkarnacijom, nezavisno od svesti entiteta o procesu koji se odvija, materijal je difuzan i preterana pažnja je neizbežno posvećena detaljima.

 

Testiranje odmah posle prestanka inkarnacije nije testiranje koje podrazumeva memorisanje velikog broja detalja. Ovo testiranje je pre posmatranje samog sebe, često uz pomoć koju smo naveli. U tom posmatranju čovek sagledava sumu svih detaljnih studija; što je stav ili kompleks stavova koji formiraju stavove uma/tela/duha.

 

Ispitivač: Pre vela entitet je bio svestan svoje bolesti. Da li biste mi kao analogiju naveli, ako to znate, bolesti koje je entitet doživljavao pre vela i kako je reagovao na njih, kako je razmišljao o njima i kakve efekte bi to imalo na njega?

 

Ra: Ja sam Ra. Budući da je Univerzum komponovan kao beskonačna raznolikost entiteta, postoje beskonačni odgovori na stimulans. Ako pogledate svoje ljude, otkrićete veoma različite odgovore na istu distorziju u pravcu bolesti. Shodno tome, ne možemo odgovoriti na vaše pitanje sa nadom da možemo dati istinitu izjavu, budući da je potencijalna generalizacija suviše velika.

 

Ispitivač: Da li tu postoji neka uniformnost ili slično funkcionisanje zajednice ili društvene organizacije pre vela?

 

Ra. Ja sam Ra. Treći denzitet je po samom svom karakteru društven. Postoje zajednice gde god ima entiteta koji su svesni sebe i svesni drugih-sebe i poseduju odgovarajuću inteligenciju za prenos informacija. Strukture zajednice pre i posle vela su bile različite. Međutim, zajednice pre vela nisu ni na koji način nisu počivale na svesnom pokoravanju, jer se to nije posmatralo kao moguće, budući da se sve sagledavalo kao jedno. Ipak, postojale su potrebne količine disharmonije da proizvedu različite eksperimente upravne ili društvene strukture.

 

Ispitivač: U našoj sadašnjoj iluziji smo svakako izgubili uvid u tehnike porobljavanja koje su se koristile, budući da smo tako mnogo udaljeni od iskustava pre vela. Siguran sam da mnogi orijentisani prema drugima koriste tehnike porobljavanja čak iako nisu svesni da su to tehnike porobljavanja, jednostavno zato što su one evoluirale tokom tako dugog vremena, a mi smo duboko u iluziji. Da li je to tačno?

 

Ra: Ja sam Ra. To nije tačno.

 

Ispitivač: Vi onda kažete da ne postoji slučaj, kada bi oni koji su orijentisani ka službi drugima koristili tehnike porobljavanja drugih koje su nastale kao rezultat evolucije društvene strukture? Da li ste to mislili?

 

Ra: Ja sam Ra. Razumeli smo da se vaše pitanje odnosi na uslove pre vela. U tom periodu nije bilo nesvesnog ropstva, kako nazivate ove okolnosti. U sadašnjem prostoru/vremenu okolnosti ropstva uz dobre namere i bez intencije su toliko brojne, da prevazilaze naše mogućnosti da ih imenujemo.

 

Ispitivač: Onda bi za entitet orijentisan u pravcu služenja drugima bi meditacija (kontemplacija) o prirodi tih malo očekivanih oblika ropstva mogla biti produktivna u polarizaciji. Da li sam u pravu?

 

Ra: Ja sam Ra. U potpunosti ste u pravu.

 

Ispitivač: Rekao bih da veliki procenat zakona i restrikcija koje nazivamo zakonskim sistemom po svojoj prirodi predstavlja to porobljavanje o kome sam govorio. Da li je to tačno?

 

Ra: Ja sam Ra. Neophodni balans uz nameru zakona da zaštiti je rezultat koji sadrži podjednaku distorziju u pravcu utamničenja. Prema tome možemo reći da je vaša pretpostavka tačna. To nije upereno protiv onih, koji su uz energiju zelenog i plavog zraka, tragali za time da oslobode miroljubive ljude od okova haosa, već predstavlja neizbežnu posledicu kodifikacije odgovora koji ne raspoznaju jedinstvenost svega i svake situacije unutar vašeg iskustva.

 

Ispitivač: Da li je veo zamišljen kao ono što bih nazvao polu-propustljivim?

 

Ra: Ja sam Ra. Veo je zaista takav.

 

Ispitivač: Koje tehnike i metode pronicanja iza vela su planirane i da li pored planiranih postoje neke druge, koje se primenjuju?

 

Ra: Ja sam Ra. Nije bilo takvog planiranja prilikom prvog velikog eksperimenta. Kao i svi eksperimenti i on se zasnivao na nagoti hipoteza. Ishod je bio nepoznat. Bilo je otkriveno, eksperimentalno i empirijski, da postoji tako mnogo načina da se pronikne iza vela, koliko mašta celina uma/tela/duha može da zamisli. Želja celina uma/tela/duha da saznaju nepoznato je privlačila snove i postepeno otvaranje balansirajućih mehanizama pred tragaocem, koji vode do majstorstva i komunikacije sa učiteljima/učenicima, koja može prodreti kroz veo.

 

Mnoge nemanifestovane aktivnosti sopstva su se u izvesnom stepenu ispostavile kao produktivne za podizanje vela. Generalno možemo reći da su najživlje i čak najekstravagantnije mogućnosti za podizanje vela rezultat interakcije polarizovanih entiteta.

 

Ispitivač: Možete li objasniti na šta ste mislili podizanjem vela kroz interakcija između polarizovanih entiteta?

 

Ra: Ja sam Ra. Navešćemo dva. Prvi je ekstremni potencijal za polarizaciju u odnosu između dva polarizovana entiteta, koji se kreću stazom služenja drugima, ili u nekim slučajevima, stazom služenja sebi. Drugo, naveli bismo efekat koji smo naučili da zovemo udvojenim efektom. Oni sličnog uma kada zajedno tragaju će mnogo sigurnije naći.

 

Ispitivač: Konkretno, kojim procesom bi u prvom slučaju dva polarizovana entiteta pokušala da proniknu iza veo, bilo da su pozitivno bilo negativno polarizovani?

 

Ra: Ja sam Ra. Može se uzeti da pronicanje iza vela ima svoje korene u aktivnostima zelenog zraka, sveobuhvatnoj ljubavi koja ne traži ništa zauzvrat. Ukoliko se ta staza sledi, aktiviraju se i kristalizuju viši energetski centri, dok adept ne bude rođen. U adeptu u većem ili manjem stepenu postoji potencijal da se ukloni veo i sve ponovno sagledava kao jedno. Drugi-sebe je primarni katalizator na ovoj određenoj stazi pronicanja iza vela, ako to hoćete tako da nazovete.

 

Ispitivač: Šta je bio mehanizma tog prvog procesa zaklanjanja velom? Ne znam da li možete da odgovorite na ovo. Da li biste pokušali da odgovorite?

 

Ra: Ja sam Ra. Mehanizam zaklanjanja velom između svesnog i podsvesnog dela uma je bilo proglašenje uma kompleksom. To je povratno uslovilo da telo i duh postanu kompleksi.

 

Ispitivač: Možete li mi navesti primer aktivnosti kompleksa tela kakvo je sada i kada nije bilo kompleks pre zaklanjanja velom?

 

Ra: Ja sam Ra. Pre velikog eksperimenta um/telo/duh je bilo sposobno da kontroliše pritisak krvi u venama, kucanje organa koje nazivate srce, intenzitet senzacije poznate kao bol i sve funkcije za koje se sada smatra da su nesvesne.

 

Ispitivač: Kada je prvobitni proces zaklanjanja velom započeo, čini se da je Logos imao listu funkcija koje će postati nesvesne i onih kojima će se i dalje svesno upravljati. Pretpostavljam da ako se tako nešto dogodilo, postojao je dobar razlog za tu podelu. Da li sam na bilo koji način u pravu?

 

Ra: Ja sam Ra. Ne.

 

Ispitivač: Možete li me ispraviti, molim?

 

Ra: Ja sam Ra. Bilo je mnogo eksperimenata tokom kojih su neke funkcije ili distorzije tela bile zaklonjene a druge ne. Veliki broj tih eksperimenata je rezultirao neodrživim ili teško održivim telesnim kompleksima. Na primer, mehanizam, kojim nervni receptori isključuju svaku distorziju u pravcu bola, nije orijentisan prema preživljavanju.

 

Ispitivač: Pre vela um je mogao da isključi bol. Pretpostavljam onda da je funkcija bola u to vreme bila da upozori telo na postojanje drugačije konfiguracije, tako da se izvor bola ukloni i bol onda eliminiše mentalno. Da li je to tačno i da li je pre vela postojala još neka funkcija?

 

Ra: Ja sam Ra. Vaša pretpostavka je tačna. Funkcija bola u to vreme je bila kao požarni alarm za one koji ne osećaju dim.

 

Ispitivač: Pretpostavimo neki entitet koji je usled nepažnje opekao ruku. On bi odmah pomerio ruku, da ne bi više osećao bol, njegov um bi uklonio bol dok se lečenje ne okonča. Da li je to tačno?

 

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

 

Ispitivač: U našoj sadašnjoj iluziji mi bismo to posmatrali kao eliminaciju određene količine katalizatora, koji može da proizvede ubrzanje u našoj evoluciji. Da li je to tačno?

 

Ra: Ja sam Ra. Odnos prema bolu varira od jedne do druge celine uma/tela/duha. Vaša verbalizacija odnosa prema distorziji poznatoj kao bol je produktivna i korisna distorzija u pogledu procesa evolucije.

 

Ispitivač: Ono na šta sam hteo da ukažem je plan Logosa za proces odvajanja svesnog od nesvesnog uma na takav način, da se bol ne može tako lako kontrolisati i kreiranje sistema katalizatora, koji ranije bio nije bio dostupan. Da li je to u principu tačno?

 

Ra: Ja sam Ra. Da.

 

Ispitivač: U nekim slučajevima se čini da je ovo korišćenje katalizatora ima efekat uzmicanja, jer bi neki entiteti doživljavaju mnogo veći bol nego što bi mogli dobro upotrebiti, razmatrajući njegovu katalitičku prirodu. Možete li dati komentar uz to?

 

Ra: Ja sam Ra. Neka ovo bude poslednje dugo pitanje za ovu seansu. U nekim slučajevima možete uočiti da je entitet, bilo preinkarnacijskim izborom, bilo konstantnim reprogramiranjem u inkarnaciji, razvio halapljiv program katalizatora. Takav entitet je željan upotrebe katalizatora i opredelio se na svoje sopstveno zadovoljstvo da se ono, što možete nazvati hvalisavost, istakne, kako bi se privukla pažnja na sebe. U tim slučajevima to zaista može izgledati kao veliko rasipanje katalizatora bola i distorzije u pravcu osećanja tragedije da drugi-sebe može doživeti tako mnogo bola. Međutim, dobro je nadati se da će drugi-sebe shvatiti nevolje, koje proizvode katalizator, koji entitet želi da upotrebi u svrhu evolucije. Možemo li upitati da li postoji još neko kratko pitanje u ovom trenutku?

 

Ispitivač: Uočio sam da ste započeli seansu sa „Ja sada komuniciram“, a da obično koristite „Mi sada komuniciramo“. Da li to ima nekog značaja ili postoji neka razlika i zatim, da li postoji nešto što možemo uraditi da bismo učinili instrument pogodnijim za kontakt i da bismo unapredili kontakt?

 

Ra: Ja sam Ra. Mi sam Ra. Možete uočiti gramatičke poteškoće ove lingvističke strukture u kontaktu sa socijalno-memorijskim kompleksom. Ne postoji razlika između prvog lica singulara i plurala kada kontaktirate sa Ra.

 

Nudimo sledeće, ne da bismo prekršili vašu slobodnu volju, već zato što je ovaj instrument posebno tražio informacije za svoje održavanje i jer grupa za podršku postavlja ta pitanja. Možemo sugerisati da instrument ima dve potencijalne oblasti distorzije, za koje bi bilo korisno uzimanje onih stvari koje instrument želi. Ne savetujemo nikakva čvrsta pravila, niti dijetu, iako savetujemo dobra svojstva tečnosti.

 

Instrument ima rastuću sposobnost da oseti, šta bi pomoglo njegovom telesnom kompleksu. Njemu pomažu afirmacije, kao i svetlo koje je hrana na denzitetu, na kome se odmara (tokom transa, prim.prev.).

 

Ja sam Ra. Zahvaljujuemo vam, prijatelji, na na vašoj kontinuiranoj savesnosti u ispunjenju vaše manifestacije želje da služite. Vi ste savesni. Aranžman je veoma dobro postavljen.

 

Ja sam Ra. Ostavljam vas, moji prijatelji, u ljubavi i svetlu jednog beskonačnog Kreatora. Nastavite, ujedinjeni u snazi i miru jednog beskonačnog Kreatora. Adonai.