Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Ra materijal - Knjiga IV, seansa 78


Zakon Jednog, Knjiga IV, seansa 78

19.02.1982.

Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas u ljubavi i svetlu jednog beskonačnog Kreatora. Mi sada komuniciramo.

Ispitivač: Da li se u ritualu koji smo izveli javio neki problem, pa smo morali da ga ponovimo.

Ra: Ja sam Ra. To je bio pogrešan korak kao posledica pada koncentracije. To nije bilo dobro.

Ispitivač: U čemu se sastojao pogrešan korak?

Ra: Ja sam Ra. Jedan korak je ispušten.

Ispitivač: Da li je to imalo nekog štetnog dejstva na instrument?

Ra: Ja sam Ra. Veoma malo. Instrument je osetio prisustvo koje je povezao sa hladnoćom i ukočenošću. Instrument je učinio pravu stvar.

Ispitivač: Možete li mi reći kakvo je stanje instrumenta?

Ra: Ja sam Ra. Stanje fizičkog kompleksa odgovara našoj prethodnoj izjavi. Postoji izvestan mali gubitak vitalne energije. Osnovne distorzije kompleksa su slične kao prošli put.

Ispitivač: Instrument bi želeo da zna, da li postoji neki problem sa njenim bubrezima?

Ra: Ja sam Ra. Ovo pitanje je mnogo kompleksije nego što bi njegova sažetost dala da se nasluti. Bubrežni sistem telesnog kompleksa je kod ovog instrumenta dosta oštećen. Na vremensko/prostornom ekvivalentu, koji upravlja telesnim kompleksom, nema oštećenja. Postavljalo se ozbiljno pitanje, usled psihičkog napada, da li će duhovno lečenje ovog sistema izdržati. To se dogodilo, ali je potrebno da bude osnaženo afirmacijom nadmoći duhovnog nad pojavnim ili vidljivim.

Kada je instrument počeo da uzima supstance, koje su namenjene lečenju u fizičkom smislu, pored ostalih stvari, i bubrežnog sistema, instrument je prekinuo ovu afirmaciju lečenja. Usled toga lečenje je ponovo bilo oslabljeno. To su neke od temeljnih distorzija (principa) i za instrument bi bilo dobro da usvoji ovaj koncept.

Mi molimo za oproštaj što nudimo ovu informaciju koja može predstavljati kršenje slobodne volje, ali posvećenost instrumenta je takva, da će ona istrajavati nezavisno od okolnosti, ako je moguće. Zbog toga nudimo ovu informaciju da bi ona mogla da istraje uz punu distorziju ka udobnosti.

Ispitivač: Kakvo je iskustvo prouzrokovalo lečenje vremensko/prostornih bubrega?

Ra: Ja sam Ra. To iskustvo je bilo lečenje sopstva od strane sopstva sa katalizatorom spiritualnog iscelitelja pod imenom Pachita.

Ispitivač: Hvala vam. U pogledu upotrebe energetskog pomeranja misaonih-formi, koje energizuju ovaj instrument tokom kontakta, šta posebno možemo da učinimo?

Ra: Ja sam Ra. Svako iz grupe podrške ima dovoljno ljubavi i svetla da ga ponudi instrumentu tokom rada. Već sada svako šalje instrumentu ljubav, svetlo, misli snage fizičke, mentalne i spiritualne konfiguracije. Ove pošiljke su oblici. Možete ih rafinirati dok puna manifestacija ljubavi i svetla ne bude poslata u energetsku mrežu ovog entiteta koji funkcioniše kao instrument.

Ispitivač:  Hvala vam. Vratio bih se na ranije vreme, da ga tako nazovemo, u evoluciji i pokušao da uspostavim osnove za neke koncepte, za koje smatram da su temelji za naša iskustva, tako da možemo u potpunosti ispitati principe naše evolucije. Pretpostavljam da se u našoj galaksiji Mlečnog puta (glavna galaksija sa milijardama zvezda) progres evolucije odvijao od centra ka rubu i da u toj ranoj evoluciji ove galaksije prvo odstupanje (od Zakona Jednog – slobodna volja) nije prošireno (primenjeno) na Sub-Logose jednostavno jer se o tome nije razmišljalo i jer to nije bilo koncipirano i da se primena prvog odstupanja, koje je kreiralo polarizaciju, dogodila u kasnijem vremenu, kako bismo mi to nazvali, kako je evolucija napredovala ka spolja od centra galaksije. Da li je ova izjava tačna?

Ra: Ja sam Ra. U pravu ste.

Ispitivač: Imamo prvo, drugo i treće odstupanje od Zakona Jednog, slobodnu volju, ljubav i svetlo. Da li je tačna moja pretpostavka da je centralno jezgro galaksije počelo da se formira sa trećim odstupanjem? Da li je to bilo poreklo Mlečnog puta?

Ra: Ja sam Ra. U najosnovnijem ili teleološkom smislu niste u pravu, utoliko što je beskonačni Kreator sve što postoji. U određenom neiskrivljenom vidu ste u pravu, utoliko što posmatrate prvu manifestaciju, koja je vidljiva za oči telesnog kompleksa koji nastanjujete, svetlo, ili da upotrebimo tehnički izraz, beskonačno svetlo.

Ispitivač: Shvatam da smo na veoma teškom tlu, da tako kažem, u pogledu precizne terminologije. Ovo je potpuno odvojeno od naših koordinata za evoluciju u našem sadašnjem sistemu jezika.

Ti rani Logosi su onda obrazovali centar galaksije, želeći, pretpostavljam da stvore sistem iskustava za jednog Kreatora. Da li su počeli bez prethodnih iskustava ili informacija kako se to radi? Teško je postaviti ovo pitanje.

Ra: Ja sam Ra. Na početku ove kreacije ili, kako biste je mogli nazvati, oktave, postojale su poznate stvari, koje su predstavljale žetvu sa prethodne oktave. O prethodnoj oktavi znamo podjednako malo kao i o onoj koja dolazi. Međutim, svesni smo onih delova nasleđenog (požnjevenog) koncepta, alatki, koje je Kreator imao u spoznavanju sebe.

Te alatke su bile od tri vrste. Prvo, postojala je svest o delotvornosti iskustava uma, tela i duha. Drugo, postojala je svest o veoma efikasnoj prirodi ili, ako tako hoćete, signifikatoru uma, tela i duha. Treće, postojala je svest o dva aspekta uma, tela i duha, koje taj signifikator može da koristi da izbalansira sve katalizatore. Možete ih nazvati matriks i potenciator.

Ispitivač: Možete li molim razraditi prirodu i kvalitet matriksa i potenciatora?

Ra: Ja sam Ra. U kompleksu uma matriks može biti opisan kao svest. Nazvan je Mag (prva karta Tarota). Treba napomenuti da je sama od sebe svest nepokretna. Potenciator svesti je nesvesno. Ono sadrži ogromne oblasti potencijala uma.

( Napomena: Ako neko ima dobar predlog za prevod reči „potentiator“, neka obavezno dojavi.

„Potenciator“ uma, nesvesno, naspram svesti, „matriksa“ uma, posmatram kao beskonačni potencijal, nesagledive resurse naše podsvesti naspram uzane trake svetlosti budne svesti. Pod svesnim umom se podrazumeva kontinuitet svesnosti, ne naša egoična struktura.

Nešto kao „Void“, praznina ili Sve što jeste, koja postoji u vidu potencijala, dok ta energija ne bude organizovana od strane individualizovane svesnosti. Kao što voda uči od aktivnih elemenata, vetra (vazduha) i vatre da postane reka, jezero i more, a zemlja uči da dobije oblik  -kako to Ra opisuje kasnije u seansi - tako i potencijal „praznine“ u interakciji sa samo-svešću dobija oblik organizovane energije. Svest kao energija koja stvara talas (oblik, organizovanu energiju) na nepreglednoj mirnoj površini okeana nesvesnog.

Možda bismo mogli napraviti i poređenje sa našom DNK. Možda i četiri hemijska jedinjenja, četiri slova, A, G, C, T, kojima je „napisan“ sav naš živi svet, možemo povezati sa četiri elementa sa kojima radi Mag iz Tarota. Postoji još 95% „junk DNK“, „neispisanih“ ili neorganizovanih sekvenci, koje se beskonačno ponavljaju (npr. ACACACA...) i  koje se ponekad povezuju sa funkcijama desne polovine mozga. Možda možemo zamisliti nekodirane delove DNK kao potencijal koji treba da bude organizovan u oblik kroz delovanje svesnog uma.

Malo špekulacija )

U telu se matriks može videti kao Balansiran Rad ili Glatko Funkcionisanje. Obratite pažnju na to da je ovde matriks uvek aktivan bez načina da bude neaktivan. Potenciator telesnog kompleksa se može nazvati Mudrost, jer se tek putem rasuđivanja neprestana aktivnost i nagoni telesnog kompleksa mogu doživeti na koristan način. (osma i deveta karta Tarota).

Matriks Duha je ono što nazivate Noć Duše ili Iskonska Tmina. Ponovo imamo nešto što nije sposobno za kretanje i rad. Potencijalna snaga za ovaj izuzetno receptivan matriks je takva da potenciator može biti viđen kao Bljesak (Svitanje). U vašem arhetipskom sistemu pod imenom Tarot to je bilo definisano kao Udar Munje u Kulu. Međutim, originalni potenciator je bilo svetlo u iznenadnom i silnom obliku; to znači, sam bljesak. (petnaesta i šesnaesta karta Tarota).

Ispitivač: Da li biste to rasvetlili s obzirom na signifikator o kome ste govorili?

Ra: Ja sam Ra. Originalni signifikatori se bez diferencijacije mogu označiti kao um, telo i duh.

Ispitivač: Onda na početku evolucije ove galaksije imamo arhetipski um, koji je proizvod prethodne oktave, i koji je ova galaksija onda upotrebila i koji deluje uz prvo odstupanje (od Zakona Jednog), koje omogućava ono što nazivamo polaritetima. Da li je u prethodnoj oktavi postojala neka polarizacija u smislu služenja drugima i služenja sebi?

Ra: Ja sam Ra. Postojala je polarizacija u smislu pokretača i pokretanog, Nije bilo polariteta u smislu služenja drugima i služenja sebi.

Ispitivač: Onda su prva iskustva bila crno-bela. Da li je koncept sedam denziteta vibracije sa procesom evolucije koji se odvija u odvojenim denzitetima, preuzet iz prethodne oktave?

Ra: Ja sam Ra. Do granica našeg znanja, koje su uzane, putevi oktave su bez vremena; postoji sedam denziteta u svakoj kreaciji beskonačno.

Ispitivač: Onda pretpostavljam da je centralno sunce naše galaskije, započinjući proces evolucije ove galaksije, u svojim planovima obezbedilo rafiniranje svesti kroz denzitete,  međutim, oni nisu podrazumevali polarizaciju svesti s obzirom na služenje sebi i služenje drugima. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Zašto denziteti imaju takve kvalitete kakve imaju? Imenovali ste denzitete s obzirom na njihove kvalitete, tako da je sledeći denzitet ljubavi i tako dalje. Možete li mi reći zašto denziteti egzistiraju u tom obliku? Da li možete odgovoriti na ovo pitanje?

Ra: Ja sam Ra. Možemo.

Ispitivač: Da li biste odgovorili?

Ra: Ja sam Ra. Priroda vibracionog opsega za svaki kvantum oktave je takva, da se njihova svojstva mogu opisati sa istom sigurnošću sa kojom vi percipirate boju svojim optičkim aparatom, ako on dobro funkcioniše.

Ispitivač: Onda je originalna evolucija planirana od strane Logosa, ali prvo odstupanje (od Zakona Jednog – slobodna volja) nije bilo prošireno na proizvod (Sub-Logose, celine uma/tela/duha, prim.prev.). Na nekoj tački prvo odstupanje je prošireno i pojavila se prva polarizacija služenja sebi. Da li je to tačno i ako jeste, da li biste mogli opisati istoriju ovog procesa?

Ra: Ja sam Ra. Dopustite da kao uvod izjavimo da su Logosi uvek izražavali sebe pružajući slobodnu volju Logosima o kojima brinu. Sub-Logosi su imali slobodu da stiču iskustva i eksperimentišu sa svešću, iskustvima tela i prosvetljenjem duha. Pošto je ovo rečeno, govorićemo o predmetu vašeg pitanja.

Ti prvi Logosi su došli do ove kreacije, u kojoj su u svoje Sub-Logose u punom smislu ubrizgali ono što vi sada posmatrate kao slobodnu volju, putem duboke kontemplacije o konceptima ili mogućnostima konceptualizacije onoga što nazivamo signifikatorom. Ti Logosi su postulirali mogućnost uma, tela i duha da postanu kompleksi. Da bi signifikator bio ono što nije, morao je da stekne slobodnu volju Kreatora. To je pokrenulo prilično dugu, u vašim terminima, seriju oplemenjivanja i distilisanja tog semena misli. Ključ je bio signifikator koji je postao kompleks.

Ispitivač: Onda je naš određeni Logos, kada je stvorio svoju sopstvenu kreaciju, bio na nekoj tački daleko na evolucionoj spirali eksperimenta sa signifikatorom koji je postao što nije bio i tako, pretpostavljam, bio primarno zainteresovan za dizajn arhetipova na takav način da oni stvore ubrzanje polarizacije. Da li je to na bilo koji način tačno?

Ra: Ja sam Ra. Daćemo samo kratak komentar. To je generalno tačno. Plodan je pogled na svaki Logos kao na Kreatora koji stiče iskustva o samom sebi. Posejani koncept o signifikatoru kao kompleksu uvodi dve stvari: prvo, Kreatora protiv Kreatora u jednom Sub-Logosu u onome što biste mogli nazvati dinamičkom tenzijom; drugo, koncept slobodne volje, obogaćen proširenjem na Sub-Logose, poznate kao celine uma/tela/duha, kreira i nastavlja da kreira kao funkcija same svoje prirode.

Ispitivač: Prethodno ste izjavili da se Izbor pravi na trećem denzitetu i predstavlja osovinu oko koje se okreće kreacija. Možete li proširiti ovu izjavu?

Ra: Ja sam Ra. To je izjava o prirodi kreacije, kao što smo vam preneli.

Ispitivač: Nisam to razumeo. Možete li to reći na drugačiji način?

Ra: Ja sam Ra. Kao što ste uočili, kreacija, čiji je vaš Logos deo, je mnogostruki entitet koji raste i uči na makrokosmičkoj skali. Logos nije deo vremena. Sve što je naučeno iz iskustava jedne oktave je žetva tog Logosa i kasnija priroda tog Logosa.

Sagledana u prostoru/vremenu originalna iskustva Logosa su mala; njegova iskustva su sada veća. Zbog toga vam kažemo u ovoj tački prostora/vremena, priroda kreacije je onakva kako smo je opisali. Ova izjava ne opisuje proces, putem koga ta priroda može biti dostignuta, već jednostavno ratifikuje rezultat.

Ispitivač: Posle trećeg denziteta socijalno-memorijski kompleksi su polarizovani pozitivno i negativno. Da li je interakcija između socijalno-memorijskih kompleksa suprotnih polariteta ekvivalnetna, samo u većem stepenu, interakciji između celina uma/tela/duha suprotnog polariteta? Da li se na četvrtom i petom denzitetu iskustva stiču kao funkcija različitih polariteta?

Ra: Ja sam Ra. Ne.

Ispitivač: Teško je postaviti ovo pitanje, ali u čemu se u iskustvenom smilu sastoji vrednost formiranja pozitivnih i negativnih kompleksa, odvajanja polariteta na toj tački, radije nego da se dopusti mešanje celina uma/tela/duha različitih polariteta na višim denzitetima?

Ra: Ja sam Ra. Svrha polariteta je da razviju potencijal za rad. To je važna karakteristika onih eksperimenata, koji su se razvili od kada je prihvaćen koncept Izbora. Kada celine uma/tela/duha dobrovoljno tragaju za lekcijama trećeg i četvrtog denziteta, rad se obavlja mnogo efikasnije, uz veću čistotu, intenzitet i raznolikost.  Aktivnost petog denziteta je u prostoru/vremenu ista sa i bez polariteta. Međutim, sagledano u vremenu/prostoru iskustvo mudrosti je veoma uvećano i produbljeno usled, ponovo, dobrovoljne prirode aktivnosti polarizovanih celina uma/tela/duha.

Ispitivač: Vi onda kažete da su rezultat polarizacije u svesti, koja se javila kasnije u evoluciji galaksije, intenzivnija iskustva na obe staze. Da li su ta iskustva nezavisna jedna od drugih? Da li mora postojati interakcija između pozitivnog i negativnog polariteta, ili je moguće imati ta iskustva kao posledicu svakog pojedinačnog polariteta? Nije lako formulisati ovo pitanje?

Ra: Ja sam Ra. Složili bismo se. Pokušaćemo da očistimo vaše pitanje od nepotrebnih elemenata.

Četvrti i peti denzitet su potpuno nezavisni, pozitivni polaritet funkcioniše bez potrebe za negativnim i obrnuto. Treba napomenuti, da pokušaji da se pokolebaju treće-denzitetske celine uma/tela/duha prilikom Izbora uslovljava veliki deo interakcije između dva polariteta.

U šestom denzitetu, denzitetu jedinstva, pozitivna i negativna staza moraju prožeti jedna drugu, jer se sve sada mora posmatrati kao ljubav/svetlo i svetlo/ljubav. To nije teško za pozitivni polaritet koji šalje ljubav i svetlo svim drugima-sebi. Za entitete polarizovane prema služenju sebi je prilično teško da na nekoj tački raskinu sa negativnim polaritetom.

Ispitivač: Izbor polariteta, kao jedinstvena okolnost, da tako kažem, za arhetipsku osnovu evolucije svesti u našem pojedinačnom iskustvu mi ukazuje na to da smo kroz dug proces Kreatorovog spoznavanja sebe došli do sadašnje pozicije maksimalne efikasnosti procesa sticanja iskustava. Taj dizajn za maksimalnu efikasnost je u korenu uma i predstavlja arhetipski um i proizvod svega što se prethodno odigralo. Postoje nesumnjivo relativno čisti arhetipski obrasci za sedam koncepata za um, telo i duh. Osećam da je jezik, kojim se služimo, donekle neadekvatan za to.

Međutim, mi ćemo nastaviti sa pokušajima da to istražimo i ja se nadam da sam do nekog stepena tačnosti položio temelje u pokušaju da utvrdimo podlogu za razvoj arhetipova našeg Logosa. Da li sam izostavio nešto ili napravio neku grešku i da li biste mogli da date neki komentar uz moj pokušaj da postavim temelje za konstrukciju koju je naš Logos koristio za arhetipove?

Ra: Ja sam Ra. Vaša pitanja su promišljena.

Ispitivač: Da li su ona tačna, ili sam napravio neku grešku?

Ra: Ja sam Ra. Nema greške.

Ispitivač: Dopustite da to postavim na sledeći način. Da li sam napravio pogrešne korake u mojoj analizi onoga što je vodilo do konstrukcije arhetipova o kojima sada stičemo iskustva?

Ra: Ja sam Ra. Možemo sa vama podeliti opažanje da sud (procenjivanje) nije deo interakcije između celina uma/tela/duha. Pokušali smo da odgovorimo na svako pitanje onoliko potpuno koliko to dopušta vaš jezik i opseg vaših prethodnih informacija. Možemo sugerisati da ako u proučavanju postojećeg materijala imate dalja pitanja, koja bi produbila bilo koji od tih koncepata, ta pitanja mogu da budu postavljena i mi ćemo pokušati da adekvatno odgovorimo.

Ispitivač: Razumem vaše limite prilikom davanja odgovora. Hvala vam. Možete li mi reći kako su u prvom denzitetu vetar i vatra učili zemlju i vodu?

Ra: Ja sam Ra. Možete videti vazduh i vatru haosa kako bukvalno obasjavaju (prosvetljuju) i oblikuju bezoblično, jer zemlja i voda su u bezvremenom stanju bezoblični. Kada aktivni principi vatre i vazduha duvaju i plamte nad onim što hrani ono što treba da dođe, voda uči da postane jezero i reka, nudeći mogućnosti za plodan razvoj života. Zemlja uči da dobije obličje, nudeći time mogućnosti za plodan razvoj života.

Ispitivač: Da li su sedam arhetipova za um funkcija ili su povezani sa sedam denziteta koje doživljavamo na našoj oktavi?

Ra: Ja sam Ra. Ovaj odnos je tangencijalan (tangencijalno kretanje: kod centralnog kretanja kretanje jednog tela u pravcu tangente, time što centripetalna sila u ma kojoj tački kružne putanje ne deluje, tako da se telo usled inercije dalje kreće po pravoj liniji. prim.prev.) i u njemu se ne može videti poklapanje. Međutim, napredovanje kroz arhetipove poseduje neka svojstva evolucije kroz denzitete. Ti odnosi se mogu videti, a da se (koncepti) ne nadovežu neposredno jedni na druge.

Ispitivač: Šta je sa sedam energetskih centara? Da li su oni na neki način povezani sa arhetipovima?

Ra: Ja sam Ra. Za njih se može reći isto. Informativno je sagledati veze, ali insistiranje na limitima podudaranja ograničava. Uvek se setite da su arhetipovi, ako ćete koristiti taj termin, delovi resursa kompleksa uma.

Ispitivač: Da li postoji neka veza između arhetipova i planeta našeg solarnog sistema?

Ra: Ja sam Ra. Ovo nije lako pitanje. Korektno, arhetipovi imaju veze sa planetama. Međutim, ta veza nije takva da bi se mogla izraziti vašim jezikom. To međutim nije odvratilo one među vašim ljudima, koji su postali adepti, od pokušaja da imenuju i opišu te veze. Najpotpunije shvaćeno, ako ćete upotrebiti ovaj pogrešan naziv, dobro je sagledati koncepte koji pokrivaju svaki arhetip i ostaviti izučavanje planeta i drugih veza za meditaciju.

Ispitivač: Budući da su planete izdanci ovog Logosa i budući da je arhetipski um temelj za iskustva,  čini mi se da su planete ovog Logosa na neki način u povezane. U svakom slučaju ćemo slediti vašu sugestiju.

Pokušao sam da nađem sigurno tlo za neiskrivljenu percepciju arhetipskog uma. Čini mi se da je sve što sam čitao u vezi sa arhetipovima u ovom ili onom smislu iskrivljeno od strane autora i činjenicom da naš jezik nije istinski sposoban da ih opiše.

Govorili ste o Magu kao osnovnom arhetipu i da je on izgleda prenet iz prethodne oktave. Da li bi to u poretku – ako ima nekog poretka - bio prvi arhetipski koncept za ovaj Logos, koncept koji nazivamo Mag?

Ra: Ja sam Ra. Prvo ćemo odgovoriti na vašu zabunu u vezi sa različitim radovima o arhetipskom umu. Možete razmotriti veoma informativnu razliku između stvari po sebi i njenih funkcija i odnosa. Postoji mnogo istraživanja arhetipova koji u stvari predstavljaju istraživanje funkcija, odnosa i povezanosti. Proučavanje planeta, na primer, predstavlja primer za arhetip viđen kao funkcija. Međutim, arhetipovi su, prvo i u najdubljem smislu, stvari po sebi i pronicanje u njih i njihovu najčistiju povezanost jednih sa drugima bi trebalo da bude najkorisniji temelj za proučavanje arhetipskog uma.

Vraćamo se na vaše pitanje o arhetipu koji je Matriks uma. Uz njegov naziv, ime Mag je razumljivo kada se razmotri da je svest veliki temelj, misterija, otkrovenje, koje ovaj denzitet čini mogućim. Samo-svestan entitet je pun magije. O njemu prvo treba razmisliti, jer um je prvi od koncepata koji treba da razvije učenik spiritualne evolucije.

Ispitivač: Da li bi onda arhetip, koji se naziva Velika sveštenica, i koji predstavlja intuiciju, bio odgovarajući drugi arhetip?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno. Ovde vidite ponavljanje početnog znanja Logosa, koji su matriks i potenciator. Nesvesno je zaista ono što poetski možemo opisati kao Visoku sveštenicu, jer ono daje potencijal umu a potenciator uma je ono što daje potencijal svim iskustvima.

Ispitivač: Onda bi kraljica bila odgovarajući treći arhetip i povezana sa disciplinovanom meditacijom?

Ra: Ja sam Ra. Opažam intenciju umnog kompleksa u pravcu pitanja, ali sam svestan samo glasovno-vibracionog kompleksa izjave. Molimo, ponovite pitanje.

Ispitivač: Pitao sam, da li bi Carica bila odgovarajući treći arhetip i da li je tačno da je taj arhetip povezan sa disciplinovanom meditacijom?

Ra: Ja sam Ra. Treći arhetip se široko može shvatiti kao Katalizator uma. Tako on podrazumeva mnogo više od disciplinovane meditacije. Međutim, tačno je da se preko te veštine katalizator najefikasnije koristi. Arhetip Tri je možda zabunom nazvan Carica, mada je intencija tog broja shvatanje da on predstavlja nesvesni ili ženski deo umnog kompleksa koji se koristi ili oplemenjuje od strane svesnog dela uma. Otuda plemenito ime.

Ispitivač: Četvrti arhetip se naziva Car i čini se da je povezan sa iskustvima drugih-sebe ili centrom zelenog spektra u odnosu na druge sebe. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je promišljeno. Širi naziv za arhetip četiri može biti Iskustvo uma. U tarotu nalazite naziv Car. To ponovo nagoveštava plemenitost i u tom slučaju možete videti sugestiju da samo preko katalizatora obrađenog od strane potenciranog uma mogu nastati iskustva. Tako je svesni um oplemenjen korišćenjem mnogobrojnih ogromnih resursa nesvesnog uma.

Leđna strana instrumenta se koči i instrument se zamara. Pozdravili bismo još jedno pitanje.

Ispitivač: Želeo bih da pitam zašto je ova seansa bila duža nego većina prethodnih i da li možemo učiniti nešto da bi instrument bio pogodniji za kontakt i da bismo unapredili kontakt?

Ra: Ja sam Ra. Instrumentu je dato mnogo više, da tako kažemo, od uobičajene količine prenesene energije. Postoji limit količine energije te vrste koja se, kada je to bezbedno, može koristiti, pošto instrument ostane bez fizičkih rezervi. To je neizbežno usled različitih distorzija kao što je pomenuto kočenje u leđima.

Aranžman je prefinjen. Cenimo vašu savesnost. Da bi se povećala udobnost instrumenta, možemo sugerisati da pre rada oblast leđa bude brižljivo masirana.

Takođe predlažemo da se zbog psihičkog napada instrument utopli na desnoj strani fizičkog kompleksa.

Bilo je nekih povreda, ali one ne bi trebalo da budu dugotrajne. Međutim, bilo bi dobro umotati instrument da bi se izbegla svaka manifestacija hladnoće u fizičkom obliku.

Ja sam Ra. Ostavljam vas, moji prijatelji, u svetlosti i ljubavi jednog beskonačnog Kreatora. Nastavite, radosno ujedinjeni u snazi i miru jednog beskonačnog Kreatora. Adonai.