Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Ra materijal - Knjiga III, seansa 70


Zakon Jednog, Knjiga III, seansa 70
09.09.1981.

Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas u ljubavi i svetlu beskonačnog Kreatora. Mi sada komuniciramo.

Ispitivač: Možete li mi prvo dati indikacije o stanju instrumenta?

Ra: Ja sam Ra. Zadovoljni smo da možemo reći da je ono isto kao i ranije.

Ispitivač: Zašto kažete da ste zadovoljni što to možete reći?

Ra: Ja sam Ra. Kažemo to usled osećaja zahvalnosti elementima koji omogućavaju instrumentu da nasuprot očekivanjima održi vitalnu energiju na normalnoj vibracionoj snazi. Dok god je taj kompleks energije zadovoljavajući, mi ćemo moći da koristimo instrument, a da ga pri tome ne iscrpimo, bez obzira na ranije pomenute distorzije.

Ispitivač: Instrument se žalio na intenzivan psihički napad tokom prethodnog dnevnog perioda. Da li postoji razlog za pojačavanje psihičkog napada?

Ra: Ja sam Ra. Da.

Ispitivač: Možete li mi reći razlog za to, molim?

Ra: Ja sam Ra. Uzrok je onaj sa kojim ste intimno povezani, intenzivno traganje za onim što biste vi mogli nazvati prosvetljenjem. Traganje nije obustavljeno, već pojačano.

Bol, kako vi nazivate tu distorziju, i različita uvećanja distorzije psihičkim napadom bi posle iscrpljivanja energije psihičkog kompleksa, počela da iscrpljuju vitalnu energiju. Ovaj instrument čuva svoju vitalnu energiju ugroženu ranijim nepravilnostima. Njegova podsvesna volja, koja je neprirodno snažna za ovaj denzitet, je postavila zaštitu nad energetskim kompleksom. Tako se orionski posetilac sve intenzivnije upinje da naruši vitalnu energiju, kako grupa pojačava svoju posvećenost službi putem poučavanja.

Ispitivač: Imam jedno kratko pitanje koje bih sada želeo da ubacim. Da li je regresivna hipnoza u cilju vraćanja sećanja na prethodne inkarnacije korisna ili ne?

Ra: Ja sam Ra. Skeniramo vaše pitanje i nalazimo da ćete usmeriti pitanja na vašu budućnost. To nas opominje na prvu distorziju.

Međutim, pitanje je takođe opšte i sadrži mogućnost za nas da izrazimo važnu tačku. Zbog toga ćemo govoriti.

Postoji beskonačan niz mogućnosti za korist/štetu u situaciji regresivne hipnoze, kako nazivate ove načine vraćanja memorije. To nema nikakve veze sa hipnotizerom. To ima veze samo sa načinom na koji hipnotisan entitet koristi informacije stečene na taj način.

Ispitivač: U poslednjoj seansi Ra je izjavio da „bi staza povratka sa šesto-denzitetskog vremena/prostora prvo podrazumevala opiranje višeg ja da stupi u negativno vreme/prostor. Da li možete da objasnite poziciju višeg ja s obzirom na pozitivno i negativno vreme/prostor i zašto se ono toliko odupire da stupi u negativni prostor/vreme ako je za celinu uma/tela/duha neophodno da se inkarnira u negativnom prostor/vremenu da bi pronašlo svoju stazu nazad.

Ra: Ja sam Ra. Vi ste ukratko odgovorili na svoje pitanje. Molimo, postavite naredno pitanje radi više detalja.

Ispitivač: Zašto se više ja opire da stupi u negativno vreme/prostor?

Ra: Ja sam Ra. Više ja se opire da pusti celinu uma/tela/duha da stupi na negativno vreme/prostor iz istog razloga zbog koga bi se neki entitet iz vašeg društva opirao da uđe u zatvor.

Ispitivač: Ono što pokušavam da razumem je odnos između višeg ja i celine uma/tela/duha. Da li više ja ima/poseduje celinu uma/tela/duha kao posebnu celinu, odvojenu od celine uma/tela/duha koja bi u ovom slučaju bila premeštena na negativno vreme/prostor?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno. Više ja je entitet srednjeg šestog denziteta koji, vraćajući se, nudi pomoć svom sopstvu.

Ispitivač: Mislim da imam pogrešan koncept o celini uma/tela/duha. Smatrao sam da ja na primer predstavljam i sebe na ovom denzitetu i svoje više ja. Pokušaću da to razrešim. Način na koji to sada vidim je da egzistiram na dve različite lokacije, ovde i na šestom denzitetu. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. Postojite na svim nivoima simultano. Posebno je tačno da je vaše više ja na srednjem šestom denzitetu, na način kako vi merite ono što poznajete kao vreme, vaše više ja ste vi u budućnosti.

Ispitivač: Da li je tačna moja pretpostavka da sve celine uma/tela/duha koje postoje na nivoima nižim od šestog imaju više ja na nivou srednjeg šestog denziteta? Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Da li bi analogija za ovu situaciju bila da više ja manipuliše sopstvo, do izvesnog stepena, da tako kažem, da ga pokreće kroz niže denzitete radi sticanja iskustava i konačne transformacije tih iskustava ili njegovog stapanja sa višim ja na sredini šestog denziteta?

Ra: Ja sam Ra. To nije tačno. Više ja ne manipuliše prošlo sopstvo. Ono štiti kada je moguće i vodi kada se zatraži, ali snaga slobodne volje je nenarušiva. Prividna kontradiktornost između determinizma i slobodne volje nestaje, kada se prihvati da postoji prava simultanost. Više ja je rezultat sveg razvoja od strane celine uma/tela/duha do te tačke.

Ispitivač: Onda je reč o dugoj stazi iskustava kroz denzitete do srednjeg šestog denziteta, čija je funkcija potpuna slobodna volja i koja razultira u svesti višeg ja srednjeg šestog denziteta. No, budući da je vreme iluzorno i da postoji, da tako kažem, jedinstvo vremena i prostora, odnosno nepostojanje onoga što mi podrazumevamo pod vremenom, sva iskustva, koja se sumiraju u višem sopstvu, uzroku evolucije kroz denzitete, postoje dok se evolucija odvija. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. Uzdržaćemo se da govorimo o tačnosti usled našeg shvatanja o ogromnoj teškoći da se apsorbuju koncepti metafizičke egzistencije. U vremenu/prostoru, sva vremena su simultana, baš kao što u vašoj geografiji svi gradovi i sela istovremeno funkcionišu, žure, naseljena entitetima, koji idu za svojim poslom. Tako je u vremenu/prostoru sa sopstvom.

Ispitivač: Čini se da više ja na sredini šestog denziteta postoji na tački gde se negativna i pozitivna staza stapaju u jednu. Postoji li razlog za to?

Ra: Ja sam Ra. Već smo pokrili taj materijal.

Ispitivač: Oh, da. Oprostite zbog toga. Promaklo mi je. Sada, shvatio sam da se, ako je pozitivni entitet premešten na negativno vreme/prostor, više ja opire stupanju u negativni prostor/vreme. Iz nekog razloga je za celinu uma/tela/duha neophodno da se inkarnira negatinom prostoru/vremenu. Zašto je inkarnacija na negativnom prostoru/vremenu neophodna?

Ra: Ja sam Ra. Prvo, hajde da uklonimo koncept opiranja iz jednačine i drugo, usmerite svoje pitanje više na srž. Svako vreme/prostor je analogno određenoj vrsti ili vibraciji prostora/vremena. Kada entitet stupi u negativno vreme/prostor, sledeće iskustvo će biti na odgovarajućem prostoru/vremenu. To normalno čini telo koje stvara oblik celine uma/tela/duha (etersko telo prim.prev.) koje smešta entitet na odgovarajuće vreme/prostor za inkarnaciju.

Ispitivač: Da bih razjasnio ovu tačku, mislim da ću postaviti još nekoliko pitanja koja će mi možda pomoći da to razumem, jer sam zaista zbunjen time, a smatram da je to veoma važna tačka u razumevanju Kreacije i uopšte Kreatora, da tako kažem. Kada neki Putnik sa četvrtog, petog ili šestog denziteta umre na treće-denzitetskom planu, na kome se trenutno nalazimo, da li će se posle smrti naći na treće-denzitetskom vremenu/prostoru?

Ra: Ja sam Ra. To će zavisiti od plana koji je odobrio Savet Devetoro. Neki Putnici nude sebe za samo jednu inkarnaciju, drugi za različitu dužinu vašeg vremena tokom poslednja dva ciklusa od 25.000 godina. Ukoliko je odobrena misija dovršena, Putnikova celina uma/tela/duha se vraća vibracijama svoga doma.

Ispitivač: Da li je ovde bilo Putnika pre 50.000 naših godina?

Ra: Ja sam Ra. Bilo ih je nekoliko. Mnogo više se pridružilo vašem poslednjem ciklusu od 25.000 godina i mnogo, mnogo više je došlo za žetvu.

Ispitivač: Sada, evo tačke koja me zbunjuje. Ako bi se Putnik posle smrti vratio na svoju matičnu planetu, zašto isti entitet ne bi mogao da bude izdvojen sa negativnog vremena/prostora i vraćen na matičnu planetu, umesto da se inkarnira na negativnom prostoru/vremenu?

Ra. Ja sam Ra. Kao što smo ranije izjavili, stanje na negativnom vremenu/prostoru, o kojem smo ranije govorili, je stanje koje je preinkarnacijsko. Posle smrti fizičkog kompleksa u aktivaciji žutog spektra celina uma/tela/duha se pomera u daleko drugačije delove vremena/prostora u kojima indigo telo dopušta da se obavi više lečenja i kritička procena (iskustava), pre nego što se pređe na druga inkarnacijska iskustva.

Vidim da osnovni problem razumevanja leži u tome da vreme/prostor nije homogenije nego prostor/vreme. Ono je kompleksno i potpuno sistem iluzije, plesa i obrazaca kao i prostor/vreme i ima struktuiran sistem onoga što nazivate prirodnim zakonima.

Ispitivač: Naredno pitanje ću postaviti da bih se informisao o onome što ste upravo izjavili. Letelice u kojima ste došli na ovu planetu pre 18.000 i pre 11.000 godina, su se nazivale zvonom. Da li sam u pravu da su one izgledale kao zvono; imale su otvore okolo u uspravnom položaju; i imale su tri hemisfere na 120° na donjoj strani. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Da li su one konstruisane u vremenu/prostoru ili u prostoru/vremenu?

Ra: Ja sam Ra. Molimo za strpljenje, jer bi odgovor mogao biti kompleksan.

Konstrukcija od misli se stvara u vremenu/prostoru. Taj deo vremena/prostora je onaj koji dostiže brzinu svetlosti. U vremenu/prostoru, prilikom tog dostizanja, prilike su takve da vreme postaje beskonačno i masa nestaje, tako da je onaj, ko je sposoban da ukloni među prostora/vremena, u stanju da se prebaci gde želi.

Kada smo se prebacivali tamo gde smo hteli, tada smo zaodevali konstrukt od svetlosti u ono što je izgledalo kao kristalno zvono. Ono je oblikovano kroz među u prostor/vreme. Tako su postojale dve konstrukcije, vremensko/prostorna ili nematerijalna konstrukcija i prostorno/vremenska ili materijalizovana konstrukcija.

Ispitivač: Da li je postojao neki razlog da izaberete taj određeni oblik i neki razlog za tri hemisfere na dnu?

Ra: Ja sam Ra. To je izgledalo kao estetski dopadljiv oblik i dobro je odgovaralo ograničenoj potrebi kretanja u vašem prostoru/vremenu.

Ispitivač: Da li su te tri sfere u dnu bile povezane sa kretanjem, ili su bile jednostavno estetske prirode, ili su bile oprema za sletanje?

Ra: Ja sam Ra. Bile su estetske i deo sistema pogona. Te hemisfere nisu bile oprema za sletanje.

Ispitivač: Žao mi je što postavljam glupa pitanja, ali samo pokušavam da odredim stvari o prostoru/vremenu, vremenu/prostoru i toj veoma teškoj oblasti mehanizma evolucije. Mislim da je centralno za razumevanje naše evolucije. Međutim, možda grešim i možda samo gubim vreme. Da li bi Ra mogao da da komentar o tome da li ovim istraživanjem gubim vreme i da li bi ono moglo da bude plodonosno?

Ra: Ja sam Ra. Budući da je koncept prostora/vremena i vremena/prostora ili metafizike mehaničan, on nije centralan za spiritualnu evoluciju celine uma/tela/duha. Učenje o ljubavi i svetlosti je mnogo produktivnije za kretanje ka jedinstvu kod onih entiteta koji su u stanju da razmišljaju o tom koceptu. Međutim, materijal je, da tako kažemo, od malog značaja i neškodljiv.

Ispitivač: Postavljao sam ta pitanja prevashodno da bih razumeo ili da bih izgradio osnovu za pokušaj da bacim malo svetla na način kako se vreme/prostor i prostor/vreme odnose na evoluciju celine uma/tela/duha, da bih bolje razumeo tehnike evolucije. Izjavili ste na primer, „potencijalna razlika se može razrešiti i promeniti polaritet pošto entitet nauči/poduči lekcije ljubavi prema sebi“ ako je entitet pozitivan i ako se našao u negativnom vremenu/prostoru i morao da se inkarnira u negativnom prostoru/vremenu. Ono šta pokušavam da učinim je da izgradim osnovu za razumevanje o tome šta ste mislili da se potencijalna razlika može razrešiti i promeniti polaritet posle tog koraka. Veoma sam zainteresovan da saznam, zašto je, ako entitet bude smešten na negativno vreme/prostor, neophodno da se inkarnira na negativnom prostoru/vremenu i nauči/poduči ljubavi prema sebi i razvije – pretpostavljam – šesto- denzitetski nivo polariteta pre nego što je u stanju da razreši potencijalne razlike. Možete li govoriti o tom predmetu?

Ra: Ja sam Ra. Ovo će biti poslednje puno pitanje za ovu seansu.

Za entitet koji se inkarnira na negativnom prostoru/vremenu neće biti moguće da održava bilo kakav značajniji pozitivan polaritet jer je negativnost, kada je čista, neka vrsta gravitacionog bunara, da tako kažemo, koji sve uvlači u sebe. Zbog toga će entitet, dok se seća svog naučenog i izabranog polariteta, morati da iskoristi pruženi katalizator i ponovi lekcije službe prema sebi, kako bi izgradio dovoljno polariteta da stvori potencijal za povratak.

U ovoj liniji pitanja postoji mnogo toga što je donekle zbrkano. Možemo li na ovoj tački sugerisati ispitivaču da ponovi pitanje ili da pravac pitanja upravi ka onome što je u srcu njegovog interesovanja.

Ispitivač: Na sledećoj seansi ću onda pokušati da idem u srce stvari. U ovoj seansi sam pokušao da dosegnem tačku za koju mislim da je centralna za evoluciju duha ali sam izgleda skrenuo sa puta. Ponekad mi je veoma, veoma teško da u ovoj oblasti mudro postavim pitanja.

Samo bih pitao da li postoji nešto što možemo učiniti da bismo unapredili kontakt i da bi instrument bio pogodniji za kontakt?

Ra: Ja sam Ra. Vi ste u najvećoj meri savesni i aranžman je posebno dobar. Zahvaljujemo vam, prijatelji, i zadovoljstvo nam je da govorimo sa vama. Pokušavamo da vam budemo od što veće pomoći, vodeći računa da ne iscrpimo instrument. Tako, iako je ostala rezerva, pokušaćemo da ubuduće sačuvamo tu rezervu, jer je instrument podesio svoju podsvest da bi prihvatio ovu konfiguraciju.

Ja sam Ra. Sve dobro radite, prijatelji. Ostavljamo vas u ljubavi i u svetlu beskonačnog Kreatora. Idite ujedinjeni u slavi i snazi i miru beskonačnog Kreatora. Adonai.