Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Ra materijal - Knjiga III, seansa 62


Zakon Jednog, Knjiga III, seansa 62
13.07.1981.

Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas u ljubavi i svetlu beskonačnog Kreatora.

Pre nego što počnemo možemo li vas zamoliti da obiđete krug oko instrumenta i da tada svako od članova grupe za podršku prisilno izdahne vazduh jednu i po do dve stope iznad glave instrumenta i ponovo obiđe krug oko instrumenta.

(Urađeno je kako se tražilo.)

Ra: Ja sam Ra. Zahvaljujemo se za vašu ljubaznu saradnju. Molimo vas da proverite položaj predmeta i onda možemo početi.

(Urađeno je kako je traženo.)

Ra: Ja sam Ra. Mi sada komuniciramo.

Ispitivač: Možete li nam reći šta nije bilo u redu i zašto je bilo neophodno ponovno hodanje u krugu i ispuštanje daha?

Ra: Ja sam Ra. Instrument je bio pod posebnim fizičkim napadom u vreme početka seanse. Postojala je laka nepravilnost u rečima koje su verbalizovali vaši glasovni mehanizmi tokom zaštitnog hodanja u krug. Ovaj entitet je prošao kroz te otvore i počeo da radi na instrumentu, ovaj put dok je instrument bio u stanju transa. Instrument je bio napadnut na veoma neprijateljski način u distorziji fizičkog kompleksa.

Kruženje je pravilno izvedeno. Dah ispravnosti je izbacio misaonu-formu i krug je napravljen još jednom.

Ispitivač: Koja je bila priroda misaone-forme ili njena veza?

Ra: Ja sam Ra. Misaona-forma je bila iz Orionske zajednice.

Ispitivač: Da li je napad bio uspešan u kreiranju neke dalje distorzije u fizičkom kompleksu instrumenta?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Kakva je priroda te distorzije?

Ra: Ja sam Ra. Ova misaona-forma je pokušavala da privede kraju inkarnaciju instrumenta, radeći na distorziji bubrega, koja je, iako je izlečena u ovom vremenu/prostoru, podložna povredi od strane nekog ko ume da odvoji kalup vremena/prostora i prostora/vremena koji su bili neoblikovani, ranjivi pre isceljenja.

Ispitivač: Kakvi štetni efekti su naneti?

Ra: Ja sam Ra. Javiće se neke neugodnosti. Međutim, imamo sreće u tome da je instrument bio veoma otvoren prema nama i veoma dobro podešen. Da nismo bili u stanju da dopremo do instrumenta i da vam damo instrukcije, fizičko vozilo instrumenta uskoro ni bi više imalo izgleda.

Ispitivač: Da li će biti nekih dugotrajnih posledica napada na fizičko vozilo instrumenta?

Ra: Ja sam Ra. To je teško reći. Mišljenja smo da se neće javiti nikakva dugoročna šteta ili distorzija.

Iscelitelj je bio snažan i spone koje su delovale na ponovno oblikovanje distorzije bubrega su bile veoma efikasne. U ovoj tački to je pitanje o dva oblika ostavljanja onoga što nazivate činima, ili magijskog dejstva; distorzija iscelitelja nasuprot nameri Orionske distorzije; distorzija iscelitelja puna ljubavi; Orionska distorzija takođe puna separacije. Čini se da je sve dobro sa izuzetkom izvesne moguće neugodnosti, koja zahteva negu ako bude potrajala.

Ispitivač: Da li je otvor u zaštitnom krugu bio planiran od strane Orionskog entiteta? Da li je postojao plan da se napravi otvor ili je reč samo o nečemu što se slučajno dogodilo?

Ra: Ja sam Ra. Taj entitet je tragao za odgovarajućom prilikom. Reč koja je nedostajala je za njega bila srećna okolnost, ne ostvaren plan.

Predložili bismo da u, da tako kažemo, budućnosti, kako vi merite vreme/prostor, kada počinjete seansu, budete svesni da se u slučaju ovog instrumenta čeka na bilo kakvu priliku. Ako se prilikom obilaženja kruga javi bilo kakva nepravilnost, dobro ga je odmah ponoviti. Ispuštanje daha je takođe pogodno, uvek na levo.

Ispitivač: Da li biste malo šire objasnili ovo što ste rekli o ispuštanju daha? Nisam siguran na šta mislite.

Ra: Ja sam Ra. Preporučuje se ponavljanje ukoliko je krug izveden u konfiguraciji koja nije u potpunosti adekvatna.

Ispitivač: Ali čini mi se da ste pomenuli ispuštanje daha na levo. Možete li mi reći na šta ste time mislili?

Ra: Ja sam Ra. To je ono što ste upravo izveli, šaljući dah iznad glave instrumenta sa njegove desne strane na levu.

Ispitivač: Postoji li nešto što možemo učiniti za instrument pošto se bude vratila iz transa da bismo pomogli da se oporavi od napada.

Ra: Ja sam Ra. Malo toga se može učiniti. Možete posmatrati da biste videli da li će se distorzija produžiti i tada dovesti odgovarajućeg iscelitelja u kontakt sa kompleksom uma/tela/duha te večeri kada se jave teškoće. Ne moraju se javiti. Ta bitka je već sada okončana. Instrumentu se može savetovati da nastavi sa radom kao i do sada.

Ispitivač: Ko bi bio adekvatan iscelitelj i kako da ga dovedemo u kontakt sa instrumentom?

Ra: Ja sam Ra. Postoji četiri. Ukoliko se teškoća identifikuje kao telesna distorzija, entitet pod imenom (ime alternativnog iscelitelja) ili (ime alternativnog iscelitelja) mogu raditi na telesnom kompleksu instrumenta, koristeći metode koje su razvili. Ukoliko distorzija potraje, (ime alopatskog iscelitelja). Ukoliko teškoće potraju tokom perioda koji vi nazivate dve nedelje (ime alopatskog iscelitelja).

Ispitivač: Da li instrument poznaje te ljude, (ime) i (ime)? Ja ne znam ko su oni.

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Da li je to sve što možemo učiniti za instrument?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno. Treba naglasiti da harmonične međusobne veze pune ljubavi koje postoje u ovoj grupi stvaraju povoljno okruženje za svakog od vas za nastavak ovog rada.

Ispitivač: Kakvu važnost, da tako kažemo, pridaje Orionska grupa umanjenju delotvornosti ili postizanju potpune nedelotvornosti kod ove grupe s obzirom na aktivnosti na planeti Zemlji u ovo vreme? Možete li mi to reći?

Ra: Ja sam Ra. Ova grupa, kao i svi pozitivni kanali i grupe podrške, je meta najvišeg prioriteta za Orionsku grupu. Telesne distorzije ovog instrumenta su njegove najpristupačnije nezatvorene distorzije, koje mogu razložiti celinu uma/tela/duha, ako Orionska grupa postigne uspeh; ova određena grupa je naučila da bude bez ozbiljnih pukotina u, da tako kažemo, vibracionim putanjama celine uma i duha. Kod drugih kanala se mogu javiti drugačije pukotine.

Ispitivač: Napraviću jednu izjavu i molim vas da me ispravite. Orionska grupa ima za cilj da entitete orijentisane prema sebi dovede do žetve i postigne što je moguće veću žetvu. Ta žetva će obrazovati njihov potencijal ili njihovu sposobnost da obavljaju svestan rad, kao što je dato preko distorzije Zakona Jednog nazvanoj Zakon Kvadrata ili Dupliranja. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Da li su se druge grupe, koje su na stazi orijentacije prema sebi, udružile sa onima iz Orionske konstalacije, na primer oni sa Južnog Krsta, i trenutno rade na istoj vrsti žetve na Zemlji?

Ra: Ja sam Ra. Oni, koje pominjete kao entitete sa Južnog Krsta, su takođe članovi Orionske grupe. To ne bi trebalo shvatiti doslovno, da grupe iz različitih galaksija treba nazvati istim imenom. Međutim, taj planetarni socijalno-memorijski kompleks takozvane Orionske konstalacije je višeg ranga i vlada ostalim članovima. Morate se setiti da u negativnom načinu razmišljanja uvek postoji hijerarhijski poredak, da tako kažemo, i moć protiv moći u separaciji.

Ispitivač: Onda Orionska grupa dobija na snazi, kreirajući što je moguće veću žetvu negativno orijentisanih entiteta sa Zemlje. Da li je tačna moja pretpostavka da ta snaga postaje totalna snaga kompleksa, da hijerarhijski poredak ostaje približno isti a da oni na vrhu dobijaju na snazi s obzirom na totalnu snagu kompleksa. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno. Jačima odlazi veći deo polariteta.

Ispitivač: Da li sada govorimo o četvrtom denzitetu?

Ra: Ja sam Ra. U Orionskoj grupi ima članova četvrtog i nekoliko članova petog denziteta.

Ispitivač: Onda je na vrhu peti denzitet?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Šta je krajnji cilj; šta vođa, onaj na samom vrhu hijerarhijskog poretka na petom denzitetu Orionske grupe, ima za cilj? Voleo bih da razumem njihovu filozofiju u pogledu ciljeva i planova za ono što bismo mi nazvali budućnost ili njihova budućnost.

Ra: Ja sam Ra. Taj način razmišljanja neće biti neobičan za vas. Prema tome, mi možemo govoriti preko vašeg denziteta, jer na vašoj planetarnoj sferi u ovom trenutku prostora/vremena ima nekih od tih negativno orijentisanih aktivnosti.

Rani peto-denzitetski entitet, ukoliko je orijentisan ka održavanju kohezije kao socijalno-memorijski kompleks, može u svojoj slobodnoj volji odrediti da staza mudrosti leži u izvrsno promišljenoj manipulaciji svih ostalih drugih-sebe. Vladajući ovom sposobnošću u mudrosti on onda postaje sposoban da postane vođa četvrto-denzitetskim bićima koja su na putu ka mudrosti preko istraživanja dimenzije ljubavi prema sebi i razumevanja sebe. Ti peto-denzitetski entiteti posmatraju kreaciju kao nešto što treba dovesti u red.

Baveći se planom kao što je treći denzitet u vreme ove žetve, on će mnogo jasnije videti mehanizam poziva i imati mnogo manju distorziju prema pljački ili manipulaciji mislima, koja se pruža negativno orijentisanim entitetima, iako će dopuštati da se to dogodi i slati manje mudre entitete da obave taj posao, pri čemu se svaki uspeh vraća vođama.

Peto-denzitetski entitet uviđa teškoće koje donosi svetlost i na taj način usmerava entitete te vibracije da traže prilike kao što je ova. Ukoliko četvrto-denzitetski mamci u pravcu distorzija ega i sl. nisu uspešni, peto-denzitetski entitet počinje da razmišlja kako da ukloni svetlo.

Ispitivač: Ako je Orionski entitet, koji nas čeka, tražeći priliku za napad, tu sa nama, da li možete opisati njegov metod dolaska ovamo, kako izgleda, koja su njegova obeležja? Znam da to nije preterano važno, ali verujem da mi može pružiti izvestan uvid u ono o čemu razgovaramo.

Ra: Ja sam Ra. Peto-denzitetski entiteti su veoma svetla bića, iako imaju fizičko vozilo tipa koji poznajete. Izgled peto-denzitetskih entiteti je veoma blizak vašim standardima lepote.

Misao je ono što se šalje, jer je peto-denzitetski entitet uglavnom usavršio tu tehniku ili disciplinu. Postoji malo ili nimalo načina da se opazi takav entitet, jer za razliku od četvrto-denzitetskog entiteta on hoda svetlosnim stopama.

Ovaj instrument je bio svestan ekstremne hladnoće u prethodnom dnevnom ciklusu i proveo je više vremena nego što se prema vašim uobičajenim stavovima može smatrati odgovarajućim, u ekstremno toplom okruženju. Instrument to nije primetio, ali subjektivni osećaj o padu temperature je znak prisustva negativnog ili ne-pozitivnog ili usisavajućeg entiteta.

Instrument jeste primetio osećaj neugodnosti, ali ga je ova grupa negovala i bio je u stanju da ga odbaci. Da nije bilo slučajne nezgode, sve bi bilo dobro, jer ste vi naučili da živite u svetlu i ljubavi i ne propuštate da se setite beskonačnog Kreatora.

Ispitivač: Onda je peto-denzitetski entitet izvršio napad na instrument?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Zar nije neobično da se peto-denzitetski entitet bavi time, umesto da pošalje nekog četvrto-denzitetskog slugu, da tako kažem?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno. Gotovo svim pozitivnim kanalima ili grupama se može umanjiti pozitivnost ili se mogu učiniti sasvim nedelotvornim putem onoga što biste mogli nazvati iskušenjima, koje nude četvrto-denzitetski negativne misaone-forme. Oni mogu da sugerišu mnoge distorzije prema specifičnim informacijama, prema veličanju sebe, usmeravanju organizacije u nekom političkom, socijalnom ili fiskalnom pravcu.

Ove distorzije pomeraju fokus sa Jednog Beskonačnog Izvora ljubavi i svetla, čiji smo mi svi glasnici, skromni i sa saznanjem da mi sami činimo najsitnije delove Kreatora, mali deo veličanstvene potpunosti beskonačne inteligencije.

Ispitivač: Da li postoji nešto što bi instrument mogao da učini ili što bismo mi mogli da učinimo za instrument da bismo eliminisali te probleme koje ona ima, to stalno iskustvo osećaja hladnoće napada?

Ra: Ja sam Ra. Da.

Ispitivač: Da li biste mi rekli šta bi to bilo?

Ra: Ja sam Ra. Možete prekinuti svoje pokušaje da budete kanal za svetlo i ljubav beskonačnog Kreatora.

Ispitivač: Da li sam propustio nešto što možemo učiniti za ovaj instrument pre, tokom ili posle seanse ili u bilo koje drugo vreme?

Ra: Ja sam Ra. Ljubav i posvećenost vaše grupe ne propušta ništa. Budite mirni. Postoji naknada za ovaj rad. Instrument to prima k sebi, inače ne bismo mogli govoriti. Odmorite se zato u miru i ljubavi i činite kako hoćete, kako želite, kako osećate. Neka ovo bude kraj brige, pošto je sve okončano. Najveći iscelitelj distorzije je ljubav.

Ispitivač: Imam pitanje na koje sinoć nisam dobro odgovorio (ime). Ono ima veze sa vibracijama denziteta. Prema mom razumevanju prvi denzitet se sastoji od vibracija atomskog jezgra koje su u crvenom spektru, drugi u narandžastom itd. Da li je tačno shvatanje da je vibracija jezgra naše planete još uvek u crvenom, da su drugo-denzitetska bića još uvek u narandžastom na ovoj tački prostora/vremena i da svaki denzitet koji egzistira na ovoj planeti ima različitu vibraciju jezgra ili to nije tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno tako.

Ispitivač: Onda, kada budu ušle četvrto-denzitetske vibracije, da li to znači da planeta može da podrži entitete sa četvrto-denzitetskim vibracijama jezgra. Da li će planeta i dalje imati prvo-denzitetske vibracije i da li će na njoj biti drugo-denzitetskih bića i da li će biti treće-denzitetskih entiteta sa treće-denzitetskim vibracijama?

Ra: Ja sam Ra. Ovo će biti poslednje potpuno pitanje za ovu seansu. Ima energije ali nam distorzija instrumenta sugeriše da bi bilo bolje skratiti seansu uz vaše dopuštenje.

Ispitivač: Da.

Ra: Ja sam Ra. Morate posmatrati Zemlju, kako je nazivate, kao sedam Zemalja. Postoji crveni, narandžasti, žuti i uskoro će biti kompletiran vibracioni položaj zelenog spektra za četvrto-denzitetske entitete koji će ga onda zvati Zemlja. Tokom četvrto-denzitetskih iskustava, usled nerazvijenosti četvrto-denzitetskih entiteta, treće-denzitetska planetarna sfera neće biti upotrebljiva za nastanjivanje, jer rani četvrto-denzitetski entitet neće tačno znati kako da održi iluziju da četvrti denzitet ne može biti viđen niti otkriven bilo kakvim instrumentima dostupnim trećem denzitetu.

Zato će u četvrtom denzitetu na vašoj planeti biti aktivirana crvena, narandžasta i zelena energetska tačka, dok će žuta biti potencijalna, zajedno sa plavom i indigo.

Možemo li upitati da li imate još neko kratko pitanje?

Ispitivač: Da li postoji nešto što možemo učiniti da bi se instrument osećao ugodnije i da bismo unapredili kontakt?

Ra: Ja sam Ra. U najvećoj meri ste savesni.

Ostavljam vas, prijatelji moji, u slavi ljubavi i svetla beskonačnog Kreatora. Idite, ujedinjeni u snazi i miru jednog beskonačnog Kreatora. Adonai.