Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Ra materijal - Knjiga III, seansa 52


Zakon Jednog, Knjiga III, seansa 52
19.05.1981.

Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas u ljubavi i svetlu beskonačnog Kreatora. Mi sada komuniciramo.

Ispitivač: Izjavili ste tokom prethodne seanse: „Drugi tip su entiteti četvrtog, petog i šestog denziteta iz drugih galaksija, ali i nekoliko iz vaše sopstvene, koji su naučili neophodnu disciplinu ličnosti da posmatraju Univerzum kao jedno biće i shodno tome su u stanju da se prebace sa lokacije na lokaciju samo putem misli, materijalizujući neophodnu letelicu, ako tako želite, da bi okružili svetlosno telo entiteta.“ Želeo bih da pitam, da li kada kažete četvrti, peti, šesti denzitet drugih galaksija, nekoliko iz vaše sopstvene, to znači da u drugim galaksijama ima više entiteta koji su razvili sposobnosti ličnosti za takvu vrstu putovanja nego što ih ima u našoj? Koristim termin galaksija u njegovom značenju lentikularnog oblika milijardi zvezda.

Ra: Ja sam Ra. Ponovo smo upotrebili taj termin, „galaksija“, u značenju koje nije u vašem rečniku. Mislili smo na vaš zvezdani sistem.

Nije tačna pretpostavka da su drugi zvezani sistemi sposobniji da koriste druge dimenzije nego vaš sopstveni. Reč je samo o tome da postoji mnogo drugih sistema pored ovog vašeg.

Ispitivač: Hvala vam. Mislim da sam ovde možda dospeo do važne tačke, jer mi se čini da disciplina ličnosti predstavlja veliko delo u evoluciji i izgleda da postoji dve vrste kretanja entiteta kroz galaksiju: ono koje potiče od razvoja ličnosti i ono koje potiče od onoga što nazivate efektom hica. Ne bih se bavio brzinom sub-svetlosti jer je ne smatram bitnom. Ovaj materijal mi se čini važnim samo zato što smo razmatrali razvoj ličnosti.

Da li je korišćenje efekta hica za putovanja ono što biste mogli nazvati inteligentnim ili podrazumeva angažovanje leve strane mozga pre nego desne?

Ra: Ja sam Ra. Vaša percepcija kod ove tačke je ekstenzivna. Dospevate do spoljašnjeg učenja. Više bismo voleli da ne koristimo terminologiju leve i desne hemisfere mozga zbog njene neprecizosti. Neke funkcije su repetitivne (ponavljaju se) i redundantne (suvišne) u obe hemisfere i kod nekih entiteta su funkcije desne i leve strane obrnute. Međutim, srž pitanja je vredna razmatranja.

Tehnologija u koju ste vi, kao socijalni kompeks, tako zaljubljeni u ovo vreme potiče od kontrole inteligentne energije sub-Logosa, što se, kada se dalje unapredi, može razviti u tehnologiju koja koristi efekte gravitacije o kojima smo govorili.

Primećujemo da ovaj termin nije odgovarajući, ali ne postoji bliži termin.

Zbog toga, korišćenje tehnologije da bi se kontrolisala spoljašnjost sopstva daleko, daleko manje pomaže ličnoj evoluciji nego disciplina celine ume/tela/duha koja rezultira u potpunom poznavanju sebe kao mikrokosmosa i makrokosmosa.

Za disciplinovan entitet sve su stvari otvorene i slobodne. Disciplina koja otvara Univerzum takođe otvara vrata ka evoluciji. Razlika se sastoji u izboru da se auto-stopom ode do mesta gde se lepota može videti ili da se ide peške, korak po korak, nezavistan i slobodan u toj nezavisnosti da slavi snagu koraka i mogućnost svesti o lepoti.

Umesto toga pažnja auto-stopera je usmerena na konverzaciju i ludorije tokom puta, zavisi od ćudi drugih, zainteresovana da napravi dogovor na vreme. Auto-stoper takođe vidi istu tu lepotu, ali se nije pripremio za njenu snagu, u korenu uma, iskustva.

Ispitivač: Postavio bih jedno pitanje, da bih razumeo tu mentalnu disciplinu i kako se ona razvija. Da li četvrti, peti i šesti pozitivni denzitet ili socijalno-memorijski kompleksi orijentisani prema drugima za putovanje koriste obe vrste – hitac i ličnu disciplinu – ili samo jedan?

Ra: Ja sam Ra. Pozitivno orijentisan socijalno-memorijski kompleks će pokušavati da nauči disciplinu uma, tela i duha. Međutim, postoje neki koji - budući da poseduju tehnologiju sposobnu za upotrebu snage inteligentne energije za putovanje - nju i koriste, dok uče neke druge, primerenije discipline.

Ispitivač: Onda pretpostavljam da je procenat onih koji koriste ličnu disciplinu za putovanje veći među pozitivnije orijentisanim socijalno-memorijskim kompleksima. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno. Kada pozitivni peti denzitet pređe u šesti, gotovo da nema entiteta koji na tom nivou koriste spoljnju energiju za putovanja ili komunikaciju.

Ispitivač: Možete li mi dati tu istu informaciju u vezi sa negativno orijentisanim socijalno-memorijskim kompleksima, kao i procente, i reći kako oni koriste efekat hica i disciplinu ličnosti za putovanje?

Ra: Ja sam Ra. Otprilike 80% pripadnika četvrtog negativnog denziteta koriste efekat hica gravitacionog svetla, budući nesposobni da razviju disciplinu neophodnu za putovanje. Na negativnom petom denzitetu otprilike 50% postiže u nekom trenutku potrebnu disciplinu da bi se ostvarilo putovanje putem misli. Kada se dostigne šesti denzitet, negativna orijentacija dospeva u konfuziju i ima malo pokušaja putovanja. Od putovanja koja se preduzimaju, možda je 73% putem svetlosti/misli.

Ispitivač: Da li pred kraj petog denziteta u disciplini ličnosti postoji neka razlika između pozitivne i negativne orijentacije?

Ra: Ja sam Ra. Postoje jasne razlike između polariteta, ali ne postoji nikakva razlika kod upotpunjavanja znanja o sebi, neophodnom da bi se ostvarila ova disciplina.

Ispitivač: Da li je onda tačna moja pretpostavka da su disciplina ličnosti, poznavanje sebe i kontrola u jačanju volje ono što će svaki peto-denzitetski entitet smatrati važnim.

Ra: Ja sam Ra. Ove aktivnosti su u stvari važne od trećeg do ranog sedmog denziteta. Jedina korekcija u nijansi koju bismo napravili je vaša upotreba reči kontrola. Izuzetno je važno shvatiti da kontrola misaonih procesa i impulsa nije poželjna i ne pomaže rast entitetovog razumevanja sebe, da tako kažemo, osim u slučaju kada bi rezultirala akcijama koje nisu u saglasnosti sa Zakonom Jednog. Kontrola se može posmatrati prečicom do discipline, mira i prosvetljenja. Međutim, ta velika kontrola potencira i iziskuje kasnija inkarnacijska iskustva da bi se izbalansirala ta kontrola ili represija nad sopstvom koje je savršeno.

Umesto toga, mi cenimo i preporučujemo upotrebu drugog glagola s obzirom na korišćenje slobodne volje. Prihvatanje sebe, opraštanje sopstvu i usmeravanje volje; to je put ka disciplinovanoj ličnosti. Sposobnost volje je ono što je moćno u vama kao ko-Kreatoru. Značaj te sposobnosti se ne može dovoljno naglasiti. Zbog toga se ona mora brižljivo koristiti i usmeriti ka služenju drugima, ako je reč o onima na pozitivnoj stazi.

Postoji velika opasnost u korišćenju slobodne volje kada entitet postane jači, jer ona makar i podsvesno može redukovati polaritet tog entiteta.

Ispitivač: Slutim izvesnu vezu između onoga što ste upravo rekli i činjenice da je toliko mnogo Putnika izabralo vreme žetve da se inkarnira na ovoj planeti. Da li sam u pravu?

Ra: Ja sam Ra. Tačno je da šansa da se setimo onoga što je izgubljeno u zaboravu daje mnogo mogućnosti za pozitivnu polarizaciju. Verujemo da je to specifčni pravac vašeg pitanja. Postavite dalja pitanja ukoliko nije.

Ispitivač: Uključio bih samo pitanje zašto je toliko mnogo Putnika izabralo vreme žetve za svoju inkarnaciju?

Ra: Ja sam Ra. Postoji nekoliko razloga za inkarnaciju tokom žetve. Oni se mogu podeliti na osnovu termina sopstvo i drugi-sebe.

Primaran razlog zašto su ta Braća i Sestre tuge izabarala inkarnirano stanje je prilika da pomognu drugima-sebe, osvetljavajući distorziju planetarne svesti i mogućnost da se ponudi katalizator za druge-sebe i time pojača žetva.

Postoje još dva razloga da se izabere ova služba koji imaju veze sa sopstvom.

Putnik, ukoliko se seća i ukoliko se posveti službi, će se polarizovati mnogo brže nego što bi to bilo moguće u daleko jednoličnijim realnostima višeg denziteta.

Konačni razlog je u totalnosti uma/tela/duha ili totalnosti socijalno-memorijskog kompleksa koji može proceniti da neki entitet ili članovi socijalnog entiteta mogu iskoristiti treće-denzitetski katalizator da bi upotpunili učenje/podučavanje za koje je procenjeno da je slabije od perfektnog. To se posebno odnosi na one koji stupaju i nastavljaju kroz šesti denzitet u kome je balans između empatije i mudrosti savršen.

Ispitivač: Hvala vam. Izneo bih jedan stav, koji instinktivno osećam, samo kao nešto u pogledu čega sam malo radoznao, ali što nije od velikog značaja. Možda se varam.

Govorili ste o efektu hica i taj termin me je zainteresovao.

Jedina stvar koju mogu da uvidim je da morate da unosite energiju u vozilo dok ono ne dostigne brzinu svetlosti i to, naravno, zahteva sve više i više energije. Dolazi do širenja vremena i čini mi se da bi bilo moguće da se, krećući se 90º u smeru putovanja, uskladištena energija nekako promeni u njenu primenu pravca ili smisla, tako da pređete iz prostor/vremena u vreme/prostor sa 90º ugibanja. Onda energija biva preuzeta u vreme/prostor i vi biste se vratili u prostor/vreme na kraju ove energetske eksplozije. Da li ovo u bilo kom pogledu tačno?

Ra: Ja sam Ra. U potpunosti ste u pravu onoliko koliko to vaš jezik dopušta i zahvaljujući svojoj obuci mnogo sposobniji nego mi da izrazite ovaj koncept. Naša jedina korekcija, ako želite, je da sugerišemo da se tih 90º o kojim govorite može bolje shvatiti kao deo oktahorona. (In geometry, the tesseract, also called 8-cell or octachoron, is the four-dimensional analog of the (three-dimensional) cube, where motion along the fourth dimension is often a representation for bounded transformations of the cube through time. Wikipedia).

Ispitivač: Hvala vam. Samo jedna stavka koja me je zanimala, ali bez neke veće važnosti.

Da li je iz perspektive pojedinca, koji želi da sledi stazu orijentacije prema drugima, bilo šta drugo važno pored discipline ličnosti, poznavanja sebe i jačanja volje?

Ra: Ja sam Ra. To su tehnike. To nije srce. Hajde da istražimo srce evolucije.

Setimo se da smo mi svi jedno. To je veliko učenje/podučavanje. U tom jedinstvu leži ljubav. To je veliko učenje/podučavanje. U tom jedinstvu leži svetlo. To je fundamentalno učenje na svim planovima egzistencije u materijalizaciji. Jedinstvo, ljubav, svetlo i radost; to je srce evolucije duha.

Druga po važnosti lekcija je učenje/podučavanje u meditaciji i službi. U jednom trenutku je celina uma/tela/duha tako blago aktivirana i balansirana ovim centralnim mislima ili distorzijama, da tehnike koje ste spomenuli postaju veoma značajne. Međutim, Univerzum, sa svojom neprestanom misterijom, je jedno. Uvek počnite i završite u Kreatoru, ne u tehnici.

Ispitivač: U prethodnoj seansi ste spomenuli donositelje svetla sa sledeće oktave. Da li to treba da shvatim tako da oni, koji obezbeđuju svetlost za diplomiranje, pripadaju oktavi iznad one koju mi doživljavamo? Možete li mi reći nešto više o tim donositeljima svetlosti, ko su oni itd.?

Ra: Ja sam Ra. Ovo će biti poslednje opširno pitanje za ovu seansu. Ta oktava, o kojoj smo govorili, je omega i alfa, spiritualna masa beskonačnih univerzuma, koja ponovo postaje centralno sunce ili Kreator. Tada se rađa novi Univerzum, nova beskonačnost, novi Logos koji otelotvoruje sve ono što je Kreator iskusio o sebi. Na toj novoj oktavi takođe postoje Putnici. Mi znamo veoma malo o onome iza granične međe ove oktave, osim da ta bića dolaze da bi pomogla našoj oktavi u njenom okončanju Logosa. Imate li neko kratko pitanje?

Ispitivač: Samo da li postoji nešto što bismo mogli učiniti da bi instrument bio pogodniji za kontakt i da bismo unapredili kontakt?

Ra: Ja sam Ra. Instrument ima izvesnu distorziju u oblasti pluća koja je dobro kompenzovana položajem fizičkog tela.

Sve je dobro.

Ostavljam vas, moji prijatelji, u ljubavi i svetlu jednog beskonačnog Kreatora. Idite, ujedinjeni u snazi i miru beskonačnog Kreatora. Adonai.