Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Ra materijal - Knjiga II, seansa 39


Zakon Jednog, Knjiga II, seansa 39
16.03.1981.

Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas u ljubavi i svetlosti jednog beskonačnog Kreatora. Mi sada komuniciramo.

Ispitivač: Primetio sam da većina važnih stvari izgleda kao da je podeljena na jedinice čiji je ukupni broj sedam. Čitajući transkript Henrija Puharića „Devet“ naišao sam na izjavu Devetorice gde oni kažu, „Ako dobijemo sedam puta električni ekvivalent ljudskog tela, to će rezultirati u sedmostrukosti mase elektriciteta“. Možete li to objasniti?

Ra: Ja sam Ra. Objašnjenje je izvan mogućnosti vašeg jezika. Međutim, mi ćemo pokušati da objasnimo taj koncept.

Kao što znate, na početku kreacije postavljene od strane svakog Logosa, oni su kreirali ukupan potencijal, obe električne sile, u smislu kako je to predstavio onaj koga nazivate Larson i metafizički. Taj metafizički elektricitet je podjednako važan za razumevanje, da tako kažemo, ove izjave kao i koncept elektriciteta.

Taj je koncept, kao što ste svesni, povezan sa potencijalnom energijom. Rečeno je da elektron nema masu već samo polje. Drugi su tvrdili da je masa beskonačno mala. Obe tvrdnje su tačne. Prava masa potencijalne energije je snaga polja. To je takođe tačno i u  metafizičkom smislu.

Radi analogije treba proučiti rad onoga koga znate kao Alberta, koji je ustanovio rast ka beskonačnosti mase kada se ta masa približi brzini svetlosti. Tako biće sedmog denziteta, potpuno biće, Kreator koji poznaje samog sebe, akumulira masu i kompresuje se ponovo u jednog Kreatora.

Ispitivač: Onda je u jednačini pretpostavljam Mi spiritualna masa. Mi =(mo C2)/(I-v2/c2)1/2.

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Hvala vam. Možete li mi reći šta znači ova izjava iz „Devet“: „CH je princip koji obelodaljuje princip znanja i zakona“? Možete li mi reći koji je to princip?

Ra: Ja sam Ra. Princip sakriven u toj izjavi je jednostavan princip konstante ili Kreatora i prolaznog ili inkarniranog bića i čežnje između ta dva, jednog prema drugom, u ljubavi i svetlu okruženom distorzijama slobodne volje koje deluju na biće vezano iluzijom.

Ispitivač: Da li je razlog zašto su „Devet“ preneli ovaj princip u toj formi prvo odstupanje (od Zakona Jednog – slobodna volja, prim. prev.)?

Ra: Ja sam Ra. To nije tačno.

Ispitivač: Možete li mi reći zašto su preneli taj princip u tako skrivenoj formi?

Ra: Ja sam Ra.

Ra: Ja sam Ra. Zapisničar je veoma zainteresovan za zagonetke i jednačine.

Ispitivač: Razumem. „Devet“ opisuju sebe kao „devet principa boga“. Možete li mi reći šta su mislili pod tim?

Ra: Ja sam Ra. To je takođe skrivena izjava. Napravljen je pokušaj da se sugeriše da devetoro koji sede u Savetu predstavljaju Kreatora, jednog Kreatora, upravo kao što može biti devet svedoka u sudu koji svedoče o jednom optuženom. Termin „princip“ ima takođe  to značenje. U velikom delu ovog materijala se može uočiti da želja zapisničara utiče na način prezentacije kao što i sposobnosti i svojstva ove grupe određuju prirodu ovog kontakta. Razlike leže u činjenici da smo takvi kakvi jesmo. Tako, mi možemo govoriti bilo onako kako to odgovara našoj volji ili ne govoriti uopšte. To zahteva veoma usklađenu (podešenu), da tako kažemo, grupu.

Ispitivač: Osećam da u trasiranju razvoja naših energetskih centara leži veoma plodno tle za istraživanje naše evolucije, jer izgleda da je tih sedam centara povezano sa svim onim sedmicama koje sam prethodno spomenuo i čini se da su one centralna tema našeg razvoja. Možete li opisati taj proces evolucije energetskih centara tela, počevši od najprimitivnijeg oblika života koji ih imaju?

Ra: Ja sam Ra. Taj materijal je do izvesnog stepena pokriven ranije. Zato nećemo ponavljati informacije gde se zraci nalaze u prvom i drugom denzitetu i zbog čega, već ćemo pokušati da damo dodatne informacije.

Osnovna tačka svakog razvojnog nivoa, dakle, svakog denziteta, se može posmatrati na sledeći način: prvo, bazična energija takozvanog crvenog zraka. Taj zrak se može razumeti kao osnovni zrak osnaživanja/ojačanja za svaki denzitet. Nikada ga ne bi trebalo posmatrati kao manje važan ili delotvoran za spiritualnu evoluciju, jer je to osnovni zrak.

Sledeći osnovni zrak je žuti zrak. To je zrak velike prekretnice. U ovom zraku um/telo počinju da razvijaju potencijal za potpuni balans. Snažna trijada crvenog/ žutog/ narandžastog predstavlja odskočnu dasku za entitet prema zelenom energetskom centru. To je ponovo osnovni, ali ne i primarni zrak.

To je izvor spiritualnog rada. Od trenutka kada se zeleni zrak aktivira, vidimo da tri primarna zraka  mogu da započnu potencijaciju. To je prvi istinski spiritualni zrak u kome svi energetski prenosi imaju prirodu integrisanog tela/uma/duha. Plavi zrak postavlja učenje/podučavanje duha na svakom denzitetu unutar celine uma/tela, nadahnjujući celinu, prenoseći ostalima tu celovitost postojanja.

Indigo zrak, iako dragocen, je zrak sa kojim radi samo adept, kako biste vi to nazvali. To je prolaz ka inteligentnoj beskonačnosti, kroz koju dotiče inteligentna energija. To je energetski zrak na kome se radi u učenjima koja se tiču tajnog, skrivenog i okultnog, jer taj zrak je gotovo beskonačan u svojim mogućnostima. Kao što ste svesni, oni koji isceljuju, podučavaju i rade za Kreatora na bilo koji način, koji se može posmatrati kao radijantan i balansiran, obavljaju aktivnosti koje pripadaju indigo zraku.

Kao što znate, violetni zrak je konstantan i ne figuriše u diskusiji o funkcionisanju aktiviranja zraka, on je obeležje, identitet, prava vibracija entiteta.

Ispitivač: Da bismo ovo donekle razjasnili, voleo bih da postavim sledeće pitanje: ukoliko pretpostavimo entitet, visoko polarizovan kroz službu drugima i entitet visoko polarizovan kroz službi sebi, u čemu će se razlikovati crveni zrak kod oba entiteta?

Ra: Ja sam Ra. Ovo će biti poslednje potpuno pitanje za ovu seansu.

Ne postoji razlika između snažno polarizovanog pozitivnog i negativnog entiteta u pogledu crvenog zraka.

Ispitivač: Da li to važi i za ostale zrake?

Ra: Ja sam Ra. Odgovorićemo kratko. Možete postaviti dodatna pitanja na sledećoj seansi.

Negativan obrazac predstavlja crvenu/žutu/narandžastu koja se kreće direktno ka plavoj, koja se koristi samo za kontakt sa inteligentnom beskonačnošću.

Kod pozitivno orijentisanog entiteta struktura je ujednačena, kristalno jasna i opisana sa svih sedam zraka.

Da li imate neko kratko pitanje pre nego što napustimo instrument?

Ispitivač: Želeo bih samo da pitam da li postoji nešto što možemo učiniti da bismo učinili instrument pogodnijim za kontakt i da bismo unapredili kontakt?

Ra: ja sam Ra. U najvećoj meri ste savesni. Sve je dobro. Ostavljam vas, prijatelji, u ljubavi i svetlu jednog beskonačnog Kreatora. Idite ujedinjeni u snazi i miru jednog Kreatora.