Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Ra materijal - Knjiga II, seansa 35


Zakon Jednog, Knjiga II, seansa 35
06.03.1981.

Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas u ljubavi i svetlosti jednog beskonačnog Kreatora. Mi sada komuniciramo.

Ispitivač: Želeo bih da kažem da mogućnost za obavljanje ovog rada smatramo velikom privilegijom i nadamo se da će postavljanje pitanja ići u pravcu koji će biti od koristi čitaocima ovog materijala. Mislio sam da bi bilo korisno da u ovoj seansi ispitamo efekte zraka na neke od dobro poznatih istorijskih ličnosti, da bismo bolje razumeli kako katalizator iluzije kreira duhovni rast. Napravio sam listu za koju mislim da bi mogla poslužiti da dođemo do najvažnijih tačaka u delovanju katalizatora na ove pojedince. Počeo bih od onoga koji je poznat kao Franklin D Ruzvelt. Možete li mi reći nešto o tome entitetu?

Ra: Ja sam Ra. Treba naglasiti da u razgovoru o onima, koji su vašim ljudima dobro poznati, postoji mogućnost da se informacije vide kao specifične za taj entitet, dok je u stvari veliki dizajn iskustva u mnogo čemu isti za svaki entitet. To treba imati na umu dok razgovaramo o iskustvenim silama koje se nude pojedincu.

Dalje treba naglasiti da se u slučaju ovih entiteta kasnije mogu javiti mnoge distorzije u pravcu pogrešnih informacija i interpretacija  entitetovih misli i postupaka.

Sada ćemo nastaviti sa osnovnim parametrima za onoga koga znate kao Franklin. Kada entitet stigne na treći denzitet, svaki od njegovih energetskih centara poseduje potencijal, ali sopstvo treba da ga aktivira putem životnih iskustava.

Onaj koga znate kao Franklina se brzo razvio kroz crveni, narandžasti, žuti i zeleni centar i počeo je da radi na plavom centru tokom osetljivih godina, kako biste vi to nazvali. Ovaj brzi razvitak je usledio zahvaljujući prvo, prethodno dostignutm stepenu u aktiviranju ovih zraka, drugo, relativnoj udobnosti i dokolici, koje su obeležile njegova rana iskustva, i treće, zbog snažne želje entiteta za rastom. Ovaj entitet se oženio jednim entitetom, čiji je plavi centar bio podjednake snage i time stekao katalizator za dalji rast u toj oblasti koji se nastavio tokom inkarnacije. (Ruzvelt se 1905. oženio sa Eleonor Ruzvelt, koja je u narednim godinama postala njegov savetnik. Prim.prev.).

Entitet je imao izvesnih teškoća sa kontinuiranom aktivnošću zelenog zraka zbog prekomerne energije koja je uložena u aktivnosti prema drugima-sebi kroz distorziju u pravcu sticanja moći. To je bila njegova naknada za fizičko vozilo, kako biste to mogli nazvati (Franklin Ruzvelt je oboleo od paralize. Iako nije mogao da hoda, ostao je aktivan u politici. Prim prev.). Ograničenje stvoreno nepokretnošću delova fizičkog vozila je ovom entitetu još jednom otvorilo mogućnost da se usredsredi na, da tako kažemo, univerzalnije i idealističnije aspekte moći; to je korišćenje moći bez zloupotrebe. U vreme započinjanja ratobornih aktivnosti entitet je izgubio nešto od pozitivnog polariteta zbog prekomernog korišćenja energija narandžastog i žutog zraka na račun energija zelenog i plavog centra, a zatim povratio taj polaritet usled katalitičkog efekta bolnog ograničenja fizičkog kompleksa.

Entitet nije bio ratoborne prirode, već je tokom konflikta nastavio da vibrira u zelenom zraku, radeći sa energijama plavog centra. Entitet poznat kao Franklinov učitelj je tokom tog perioda takođe u velikoj meri funkcionisao kao pokretač plavog centra, ne samo za svog supruga, već u mnogo univerzalnijem izrazu. Entitet se konstantno polarizovao u pozitivnom pravcu, dok je na manje univerzalan način razvijao obrasce onoga što biste mogli nazvati karma, koji su bili povezani sa disharmoničnim odosom sa svojim suprugom/učiteljem.

Ispitivač: Voleo bih da razjasnim dve stvari. Prvo, Franklinov učitelj je bila njegova žena? Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Drugo, da li je Franklin sam projektovao fizičko ograničenje svog tela?

Ra: Ja sam Ra. To je delimično tačno. Osnovne smernice za lekcije i svrhu inkarnacije su bile brižljivo postavljene pre inkarnacije od strane totalnosti celine uma/tela/duha. Da je Franklin uspeo da izbegne prekomernu privrženost takmičarskom duhu, što se može posmatrati kao inherentno procesima njegovog zanimanja, entitet ne bi imao ovo ograničenje.

Međutim, želja da se služi i raste je bila snažna prilikom programiranja i kada je ta mogućnost počela da opada usled distorzije ljubavi prema moći, ograničavajući faktor se uključio.

Ispitivač: Voleo bih da postavim isto pitanje o Adolfu Hitleru. Vi ste već rekli ponešto o tome. Nije neophodno ponavljati date podatke. Možete li upotpuniti informacije?

Ra: Ja sam Ra. Imamo izvesne teškoće da govorimo o onome koga nazivate Adolfom, zbog ogromne količine zbunjenosti koja se javila u životnom obrascu ovog entiteta, kao i velike zbunjenosti koja prati svaku diskusiju o ovom entitetu. Ovde imamo primer entiteta, koji je pokušavajući da aktivira najviše energetske centre bez ključa zelenog energetskog centra, poništio sebe kao i polarizaciju bilo prema pozitivnom, bilo prema negativnom. Entitet je u osnovi bio negativan. Međutim, njegova konfuzija je bila takva da je ličnost dezintegrisana, dok celina uma/tela/duha nije dostigla zrelost za žetvu i ima potrebe za lečenjem.

Entitet je pratio obrasce negativne polarizacije koji sugerišu stvaranje elite i porobljavanje, što je entitet posmatrao kao korisno za socijalnu strukturu. Međutim, udaljivši se od svesne polarizacije i stupivši u polusvesni svet, u kome su snovi zauzeli mesto događaja iz vašeg kontinuuma vremena/prostora, entitet nije uspeo u svom pokušaju da služi Kreatoru putem dosezanja zrelosti za žetvu na stazi služenja sebi. Ovde vidimo takozvano ludilo koje se često javlja kada entitet pokušava da se polarizuje brže nego što se iskustva mogu integrisati.

Savetovali smo i sugerisali pažnju i strpljenje u prethodnim seansama i to činimo ponovo, koristeći ovaj entitet kao primer za prebrzo otvaranje ka polarizaciji bez obraćanja pažnje na jedinstvenu i integrisanu celinu uma/tela/duha. Poznavati sebe znači graditi temelj na čvrstom tlu.

Ispitivač: Hvala vam. Verujem da je ovo važan primer. Pitam se da li je neko od onih koji su sarađivali sa Hitlerom uspeo da se polarizuje na negativnoj stazi u stepenu zrelosti za žetvu?

Ra: Ja sam Ra. Možemo govoriti samo o dva entiteta koji bi mogli imati zrelost u negativnom smislu, ostali su još uvek u inkarnaciji: onaj koga znate kao Hermana (Herman Gering), drugi poznat kao, kako je sam više voleo da ga zovu, Himler (Hajnrih Himler).

Ispitivač: Hvala vam. Ranije smo razgovarali o Abrahamu Linkolnu, kao o jedinstvenom slučaju. Da li možete da nam kažete zašto je četvrto-denzitetski entitet preuzeo telo Abrahama Linkolna, kakva je bila njegova orijentacija i kako se to odrazilo na događaje u našem društvu u to vreme?

Ra: Ja sam Ra. To je moguće.

Ispitivač: Da li bi ove informacije bile od važnosti za čitaoce?

Ra: Ja sam Ra. To vi morate proceniti na osnovu sopstvene razboritosti.

Ispitivač: Dobro, u tom slučaju bih voleo da znam kakav je bio motiv za korišćenje tela Abrahama Linkolna u to vreme?

Ra: Ja sam Ra. Ovo će biti poslednje potpuno pitanje za ovu seansu, pošto nalazimo da je vitalna energija instrumenta veoma niska.

Onaj koga znate kao Abrahama Linkolna je imao ekstremne teškoće i bio iscrpljen životom usled fizičkog, mentalnog i duhovnog bola ali nije bio orijentisan ka samouništenju. U vaše vreme, godine 1853. taj entitet je u snu kontaktiralo jedno četvrto-denzitetsko biće. To biće je bilo zabrinuto zbog bitke između sila svetlosti i sila tame, koja se vodi na četvrtom denzitetu tokom više vaših godina.

Entitet je prihvatio čast/dužnost da okonča karmičke obrasce onoga koga znate kao Abrahama a onaj poznat kao Abraham je otkrio da entitet namerava da ostvari one stvari, koje je Abraham sam želeo, ali je osećao da to nije u stanju. Tako je zamena bila izvršena.

Entitet Abraham je odveden na plan suspenzije dok se njegovo fizičko vozilo nije ugasilo, slično kao što mi iz Ra činimo da bismo ostali u vozilu ovog instrumenta, dok se on ne vrati iz transa, i funkcionišemo kao instrument, ostavljajući um i duh instrumenta u tom suspendovanom stanju.

Planetarne energije u to vreme su ovom entitetu izgledale kao da su na kritičnoj tački, jer je mogućnost za ono što nazivate slobodom stečeno za veliki broj vaših ljudi. Entitet je video da je posao, koji su obavili oni koji su započeli demokratski koncept slobode, kako ga vi nazivate, u opasnosti da bude poništen ili iskrivljen putem porasta vere u koncept i korišćenje principa porobljavanja drugih entiteta. To je negativan koncept veoma ozbiljne prirode na vašoj sferi. Zbog toga je entitet krenuo u ono što je video kao borbu za svetlost, za isceljenje koncepta slobode.

Entitet nije uspeo da se tim aktivnostima oslobodi karme zbog otuđenosti od svakog ishoda. Njegov stav je u potpunosti bio okrenut služenju drugima, posebno potčinjenima i porobljenima. Polaritet ovog pojedinca je donekle, mada ne u velikoj meri, bio umanjen nakupljenim osećajima i misaonim-formama kreiranim zbog velikog broja entiteta koji su napustili fizički plan kroz traumu bitke.

Možemo li upitati da li je to informacija koju ste tražili ili možemo da damo dodatne informacije?

Ispitivač: Postaviću sledeća pitanja tokom naredne seanse koja će se održati za otprilike četiri dana. Ne želimo da premorimo instrument. Želeo bih samo da pitam da li postoji nešto što možemo učiniti da bi instrument bio pogodniji za kontakt i da bismo unapredili kontakt?

Ra: Ja sam Ra. Sve je dobro. Ostavljam vas, moji prijatelji, u ljubavi i svetlosti jednog beskonačnog Kreatora. Idite ujedinjeni u snazi i miru jednog Kreatora. Adonai.