Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Ra materijal - Knjiga II, seansa 29


Zakon Jednog, Knjiga II, seansa 29
23.02.1981.

Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas u ljubavi i svetlu beskonačnog Kreatora. Ja sada komuniciram.

Ispitivač: Da li je naše Sunce sub-Logos ili fizička manifestacija sub-Logosa?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Onda pretpostavljam da je taj sub-Logos stvorio ovaj planetarni sistem u svim njegovim denzitetima. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To nije tačno. Sub-Logos vašeg sunčevog entiteta je promenio nekoliko iskustvenih komponenti unutar putanja inteligentne energije, pokrenute od strane Logosa, koji je kreirao osnovne uslove i vibracionu frekvenciju, koja je stalna u vašoj, kako je nazivate, glavnoj galaksiji.

Ispitivač: Onda je taj sub-Logos, koji je naše Sunce, isti sub-Logos, samo manifestovan u različitim delovima kroz galaksiju, ili on čini sve zvezde u galaksiji?

Ra: Ja sam Ra. Molimo, ponovite.

Ispitivač: Ono što kažem je da postoji otprilike 250 biliona zvezda, donekle sličnih našoj u glavnoj galaksiji. Da li su one deo istog sub-Logosa?

Ra: Ja sam Ra. One su sve deo istog Logosa. Vaš sunčevi sistem je manifestacija i donekle različit zbog prisustva sub-Logosa.

Ispitivač: Samo da bih bio siguran da li sam u pravu. Naše Sunce je sub-Logos Logosa osnovne galaksije?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Da li postoje neki Sub-Sub-Logosi u našem planetarnom sistemu koji su „sub“ u odnosu na naše Sunce?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Možete li mi dati primer onoga što nazivate sub-sub-Logosom?

Ra: Ja sam Ra. Jedan primer je vaša celina uma/tela/duha.

Ispitivač: Onda bi svaki entitet koji postoji bio neka vrsta Sub-Sub-Logosa. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno u okviru vaših limita opažanja, jer čitava kreacija je živa.

Ispitivač: Onda bi planeta kojom hodamo bila neka vrsta sub-Logosa. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. Planetarni entitet se naziva samo Logosom, ako deluje u harmoniji sa entitetima ili celinama uma/tela/duha sa Svoje površine i unutar Svog elektromagnetskog polja.

Ispitivač: Da li Sub-Logosi kao što je naše Sunce poseduju metafizički polaritet pozitivan ili negativan, u smislu kako mi koristimo taj termin?

Ra: Ja sam Ra. Ne na način kako vi koristite taj termin. Entiteti duž čitavog planetarnog nivoa dobijaju snagu korišćenjem slobodne volje, koja proizilazi iz delovanja bića. Taj polaritet nije ono što vi podrazumevate pod polaritetom. Kada planetarne sfere započnu harmoničnu interakciju sa celinama uma/tela ili specifičnije sa celinama uma/tela/duha, tada planetarne sfere preuzimaju distorzije usled misaonih kompleksa entiteta koji su u interakciji sa planetarnom sferom. Kreacija beskonačnog Stvoritelja ne poseduje polaritet o kome govorite.

Ispitivač: Hvala vam. Juče ste izjavili da su planete na prvom denzitetu u bezvremenom stanju. Možete li mi reći kako nastaje efekat koji mi percipiramo kao vreme?

Ra: Ja sam Ra. Upravo smo vam opisali stanje bivstva svakog Logosa. Proces, putem koga vreme/prostor ulazi u oblik kontinuuma je posledica brižljivog građenja, da tako kažemo, čitavog ili celog plana vibracionih frekvencija, denziteta i potencijala. Kada se taj plan ulije u misaone komplekse Ljubavi, tada počinje da se javlja fizička manifestacija; prvi stepen manifestacije je svest ili svesnost.

Kada je to ulivanje u tački život-nosti ili bivstva, tački izvora bića, vreme/prostor počinju da odmotavaju svoje navoje život-nosti.

Ispitivač: Verujem da je Ljubav kreirala vibraciju u vremenu/prostoru da bi stvorila foton. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je u suštini tačno.

Ispitivač: Onda dalja primena Ljubavi – verujem da time upravlja Logos ili sub-Logos – stvara rotaciju te vibracije koja je u zasebnim unijama sa ugaonom frekvencijom. Ona tada stvara hemijske elemente u našoj fizičkoj iluziji i, pretpostavljam, elemente u ne-fizičkim ili drugim denzitetima iluzije. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. Logos stvara sve denzitete. Vaše pitanje je nejasno. Međutim, izjavićemo da Logos stvara kako vremensko/prostorne denzitete tako i prostorno/vremenske denzitete koji ga prate.

Ispitivač: Onda pretpostavljam da se kvantne inkrementalne rotacije vibracije prikazuju kao materija ovog denziteta. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je u osnovi tačno.

Ispitivač: Onda zbog ovih rotacija nastaje unutrašnje kretanje tih čestica koje je suprotno pravcu prostorno/vremenske progresije, kako ja to razumem, i tu unutrašnju progresiju mi onda vidimo kao ono što nazivamo gravitacijom. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To nije tačno.

Ispitivač: Možete li mi reći kako nastaje gravitacija?

Ra: Ja sam Ra. Ono o čemu govorite kao gravitaciji se može posmatrati kao pritisak u pravcu unutrašnjeg svetla/ljubavi, koje traga duž spiralne linije svetla, koje napreduje ka Kreatoru. To je manifestacija spiritualnog događaja ili uslova život-nosti.

Ispitivač: Gravitacija kakvu mi poznajemo je na Mesecu slabija nego na Zemlji. Da li iza toga stoje neki metafizički principi, koje biste mogli objasniti?

Ra: Ja sam Ra. Metafizičko i fizičko su neodvojivi. Ono, o čemu vi govorite u pokušaju da sebi objasnite ovaj fenomen, je u stanju da, da tako kažemo, izračuna gravitacionu silu većine objekata zahvaljujući fizičkim aspektima, kao što je to na primer masa. Međutim, mi smo osećali da je neophodno da ukažemo na analognu i podjednaku važnost metafizičke prirode gravitacije.
Ispitivač: Ponekad imam teškoće da pronađem čvrsto uporište sa koga bih mogao dalje da tragam. Pokušavam da tragam za metafizičkim fenomenima iza fizičke iluzije.

Možete li mi kao primer dati gravitaciju u treće-denzitetskim uslovima na površini planete Venere? Da li bi ona bila veća ili manja nego na Zemlji?

Ra: Ja sam Ra. Gravitacija, da tako kažemo, sila privlačenja, koju takođe opisujemo kao spoljnu silu u pravcu Kreatora je spiritualno veća na entitetu, koji nazivate Venerom, zbog većeg stepena uspešnosti, da tako kažemo, u potrazi za Kreatorom.

Ova tačka postaje važna tek kada zamislite da kada čitava kreacija u svojoj beskonačnosti dostigne dovoljnu spiritualnu gravitacionu masu, čitava kreacija će se beskonačno sliti; svetlo, koje traga i pronalazi svoj izvor, i time završava kreaciju i započinje novu kreaciju, pre kako vi zamišljate crnu rupu sa beskonačno velikom masom na nultoj tački, sa koje se ne može videti svetlo, jer je ono apsorbovano.

Ispitivač: Onda bi crna rupa bila tačka na kojoj materija okruženja dostiže sjedinjenje sa Kreatorom. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. Crna rupa koja se manifestuje na trećem denzitetu je manifestacija fizičkog kompleksa ovog spiritualnog ili metafizičkog stanja. To je tačno.

Ispitivač: Onda, kada naša planeta u potpunosti bude na četvrtom denzitetu, da li će gravitacija biti veća?

Ra: Ja sam Ra. Postojaće veća spiritualna gravitacija zbog gušće iluzije.

Ispitivač: Pretpostavljam da gušća iluzija uslovljava gravitaciono ubrzanje iznad 32 stope po sekundi na kvadrat, koje mi doživljavamo. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. Vaši entiteti nemaju instrumente kojima bi izmerili spiritualnu gravitaciju, već samo mogu da opažaju neke njene spoljne manifestacije.

Ispitivač: Znam da ne možemo meriti spiritualnu gravitaciju, ali se pitam da li bi se mogli izmeriti fizički efekti u slučaju povećanja gravitacionih komponenti? To je bilo moje pitanje.

Ra: Ja sam Ra. Porast, koji bi se mogao izmeriti postojećim instrumentima bi bio statistički i nebitan.

Ispitivač: OK. Kada je stvorena kreacija, kada se atomi formiraju kao rotacija vibracije, koja je svetlo, oni se ponekad sjedinjuju. To proizvodi rešetkastu strukturu koju nazivamo kristalom. Pretpostavljam da je zbog formacije inteligentne energije u preciznoj kristalnoj strukturi moguće nekim tehnikama dodirnuti inteligentnu energiju i dovesti je do fizičke iluzije, radeći sa strukturama kristala. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno samo ako je struktura kristala napunjena u skladu sa kristalizovanom ili pravilnom ili balansiranom celinom uma/tela/duha.

Ispitivač: Ne bih želeo da skrenem sa važnih pitanja, ali nekada je teško videti u kom pravcu bi trebalo ići. Želeo bih da malo više istražim tu ideju sa kristalima, kako se koriste. Na osnovu onoga što ste rekli, pretpostavljam da je neophodno imati celinu uma/tela/duha delimično bez distorzije, da bi se dotakla beskonačna energija. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je posebno tačno.

Ispitivač: Onda mora postojati tačka, na kojoj uklanjanje distorzije dostiže neophodan minimum za korišćenje inteligentne energije. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno jedino ako se razume da svaka celina uma/tela/duha ima svoju jedinstvenu tačku.

Ispitivač: Možete li mi reći zašto svaki entitet ima svoju jedinstvenu tačku oslobođenja od distorzije?

Ra: Ja sam Ra. Svaki entitet je jedinstven deo Kreatora.

Ispitivač: Vi onda kažete da ne postoji pojedinačni nivo čistoće, koji je neophodan da bi se dotakla inteligentna energija putem kristala, već da su moguće brojne varijacije količine distorzije i da svaki entitet treba da dostigne svoju posebnu tačku onoga što nazivam energizirajućom sposobnošću. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To nije tačno. Za celinu uma/tela/duha je neophodno da dostigne izvesni balans, posle čega taj balans omogućava dostizanje određenog nivoa nedostatka distorzije. Presudne teškoće su jedinstvene za svaku celinu uma/tela/duha zbog destilacije iskustava koja su, da tako kažemo, bivstvo violetnog spektra svakog entiteta.

Taj balans je ono što je neophodno da bi se obavio posao traženja prolaza do inteligentne beskonačnosti putem korišćenja kristala i na druge načine. Ni dva uma/tela/duha kristalizovane prirode nisu ista. Zahtevi distorzije, vibracioni govor su određeni.

Ispitivač: Onda, ako možete da pročitate violetni spektar svakog entiteta, da vidite zrak, da li je moguće da odmah kažete da li taj entitet može da koristi kristale da bi dotakao inteligentnu energiju?

Ra: Ja sam Ra. Za nekoga sa petog denziteta i iznad je moguće da ovo uradi.

Ispitivač: Da li je za vas moguće da nam kažete na koji način entitet, koji je dosegao neophodnu kvalifikaciju u pogledu violetnog spektra, može koristiti kristal?

Ra: Ja sam Ra. Prolaz ka inteligentnoj energiji je rođen iz, da tako kažemo, empatičke vibracije u balansiranom stanju, uz volju da se služi, volju da se traži.

Ispitivač: Da li mi možete precizno reći šta bi entitet radio sa kristalom, da bi ga koristio u svrhu potrage za inteligentnom energijom?

Ra: Ja sam Ra. Korišćenje kristala u fizičkoj manifestaciji je korišćenje, tokom koga entitet kristalizovane prirode puni pravilan fizički kristal svojom potragom, omogućavajući mu time da harmonično vibrira, postajući na taj način katalizator ili prolaz, preko koga inteligentna beskonačnost postaje inteligentna energija i kristal služi kao analogija ljubičastom spektru uma/tela/duha u relativno neiskrivljenom obliku.

Ispitivač: Da li je za vas moguće da nas obučite za specifično korišćenje kristala?

Ra: Ja sam Ra. Moguće je. Smatramo da postoje stvari, za koje ne bi bilo delotvorno da se kažu zbog moguće povrede vaše slobodne volje. Entiteti Konfederacije su to činili u prošlosti. Korišćenje kristala podrazumeva korišćenje za lečenje, za moć i čak razvoj oblika života. Osećamo da nije mudro pružiti takve informacije u ovo vreme, kada vaši ljudi pokazuju tendenciju da miroljubive izvore koriste u disharmonične svrhe.

Ispitivač: Da li je za vas moguće da mi date primere različitih razvoja planete u smislu koji bih nazvao metafizičkim u vezi sa razvojem svesti i njenim polaritetima u galaksiji? Drugim rečima, pretpostavljam da se neke od tih planeta veoma brzo razvijaju u planete viših denziteta, dok to kod drugih traje duže. Možete li mi dati neku ideju o tom razvoju?

Ra: Ja sam Ra. Ovo će biti poslednje potpuno pitanje za ovu seansu.

Pojedinačni Logos vaše galaksije koristi/je koristio velike delove svoje sjedinjene materije da bi reflektovao bivstvo jednog Kreatora. Na taj način veliki deo vašeg galaktičkog sistema ne pokazuje napredak o kome govorite, već postoji spiritualno kao deo Logosa. Kod onih entiteta, na kojima boravi svest, postoje različiti periodi vremena/prostora tokom kojih se viši denziteti iskustva dosežu svešću.

Da li imate još neko kratko pitanje pre nego što završimo?

Ispitivač: Da li postoji nešto što možemo učiniti da bi instrument bio pogodniji za kontakt i da bismo poboljšali komunikaciju?

Ra: Ja sam Ra. Vi ste savesni. Instrument je dobro podešen.

Ja sam Ra. Ostavljam vas u ljubavi i svetlu beskonačnog Kreatora. Nastavite,  ujedinjeni u snazi i miru jednog beskonačnog Kreatora. Adonai.