Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Ra materijal - Knjiga II, seansa 27

Zakon Jednog, Knjiga II, seansa 27
21.02.1981.

Iz predgovora uz Knjigu II:

„Prve tri seanse Knjige II (27-29) mogu biti teške i zbunjujuće za nekoga ko nije upoznat sa sistemom fizike Dejva B. Larsona. Nemojte se obeshrabriti, jer je Larsonova fizika daleko od toga da bude dobro poznata. Jednostavno nastavite i kod seanse 30 ćete ponovo biti na čvrstom metafizičkom tlu. Kada završite Knjigu II, vratite se i bacite još jedan pogled na prve seanse. Izgledaće mnogo jasnije. Za one koji žele da prouče Larsonovu fiziku „Struktura fizičkog univerzuma“ (The Structure of the Physical Universe) je dobra knjiga za početak.“

-----------------------------------

Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas u ljubavi i svetlu beskonačnog Kreatora. Ja sada komuniciram.

Ispitivač: Mislim da ćemo ovom seansom započeti Knjigu II Zakona Jednog, koja će se fokusirati na ono za što smatramo da su jedini važni aspekti našeg postojanja. To će, pretpostavljam, biti mnogo teži zadatak nego prva knjiga. Želimo da se fokusiramo na one stvari koje nisu prolazne i kao ispitivač ću povremeno možda imati poteškoće.

Ako se budu javile te poteškoće, možda ću se vratiti na neke teme prolazne prirode, jednostavno zato što neću moći da formulišem ono što mi je zaista potrebno i unapred se izvinjavam zbog toga. Daću sve od sebe da ostanem na stazi i da iz knjige eliminišem stvari koje nisu od važnosti, ako se one jave tokom postavljanja pitanja.

Počeo bih sledećom izjavom: na ovom denzitetu pokazujemo sklonost da fokusiramo um na prolazna stanja ili aktivnosti, bez obzira na njihovu vrednost ili alat za rast i razumevanje istinske i neiskrivljene suštine stvaranja čiji smo integralni dio.

Nameravam da krenem od početka stvaranja i usmerim pogled na nas same u kreaciji, čime bih stigao do informativnije perspektive onoga što smatramo realnošću. Nadamo se da će nam to omogućiti da delotvornije učestvujemo u procesu evolucije.

Počeo bih definicijom reči koje smo koristili i koje verovatno nismo - i verovatno ne možemo - u potpunosti razumeli. Pošto u prve reči, koje smo koristili, spada inteligentna beskonačnost, voleo bih da definišete svaku od tih reči i date definiciju njihove kombinacije.

Ra: Ja sam Ra. Vibracije vašeg kompleksa uma ukazuju na pitanje. Međutim, vaš vibraciono-glasovni kompleks ukazuje na opredeljenje. Molimo, ponovite.

Ispitivač: Da li biste definisali reč inteligentan u kontekstu inteligentne beskonačnosti?

Ra: Ja sam Ra. Mi ćemo navesti čitav spektar tih pitanja pre nego što definišemo kao što je traženo. Vaš jezik, koji koristi vibraciono-glasovne komplekse, može u najboljem slučaju približno izraziti ono što će biti bliže razumevanju, ako tako želite, prirode svesne misli. Percepcije nisu iste kao glasovno-vibracioni kompleks i pokušaj da se to definiše će biti frustrirajući za vas, iako smo veoma sretni da vam pomognemo u granicama mogućnosti vaših glasovno-vibracionog kompleksa.

Teško je definisati inteligentno, posebno jer ta dva vibraciona kompleksa predstavljaju jedan koncept. To je veoma slično pokušaju da se vaš glasovno-vibracioni kompleks vera podeli na dva dela. Međutim, u svakom slučaju ćemo pokušati da pomognemo.

Ispitivač: Nije neophodno razdvajati ih. Definicija inteligentne beskonačnosti je dovoljna. Možete li to definisati, molim vas?

Ra: Ja sam Ra. To je znatno jednostavnije i manje zbunjujuće. Postoji jedinstvo. To jedinstvo predstavlja sve što jeste. I to jedinstvo ima potencijal i kinetiku. Potencijal je inteligentna beskonačnost. Izlivanje tog potencijala proizvodi delovanje. To delovanje smo nazvali inteligentna energija. Priroda ovog delovanja zavisi od posebnih distorzija slobodne volje koja povratno predstavlja prirodu pojedinačne inteligentne energije kinetičkog fokusa potencijalna jedinstva ili onoga što je sve.

Ispitivač: Želeo bih da malo proširim koncept. U Njutnovoj fizici koncept dejstva je proizvod sile i rastojanja. Pretpostavljam da je delovanje o kome vi govorite mnogo opsežniji termin, koji uključuje mogućnost delovanja u svesti. Da li sam u pravu?

Ra: Ja sam Ra. U smislu u kome koristimo ovaj termin upotreba je univerzalna. Inteligentna beskonačnost ima ritam ili izobilje kao gigantsko srce koje počinje sa centralnim suncem kako biste vi to zamislili ili shvatili, uz neizbežno prisustvo toka, kao plima i oseka početka bez polariteta, bez kraja; beskonačnost i tišina kucaju ka spolja, ka spolja, fokusirajući ka spolja i unutra sve dok fokusiranje ne bude potpuno. Inteligencija ili svesnost fokusa je dostigla stanje gde ih njihova, da tako kažemo, spiritualna priroda ili masa zove unutra, unutra, sve dok se sve ne sjedini. To je ritam realnosti o kojoj vi govorite.

Ispitivač: Ja mislim da sam izvukao važan smisao iz ovoga u tome da je inteligentna beskonačnost, kojom smo se bavili, bez polariteta, ili da potencijalne razlike ne moraju postojati. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. U jedinstvu ne postoje razlike, potencijalne ili kinetičke. Osnovni ritmovi inteligentne beskonačnosti su potpuno bez distorzija bilo koje vrste. Ritmovi su zaodenuti u misteriju, jer oni su ono što jesu. Međutim, iz ovog jedinstva bez distorzije se javlja  potencijal u odnosu na inteligentnu energiju.

Možete posmatrati ovaj termin kao dvostruk na neki način, u jednom slučaju on označava jedinstvo bez distorzije, koje postoji bez kinetičke ili potencijalne strane. Druga primena ovog termina, kako ga koristimo u nedostatku drugih termina, je u smislu beskrajnog potencijala izlivanja u fokus ili fokusiranja energije, koju nazivamo inteligentnom energijom.

Ispitivač: Razumeo sam da je prva distorzija inteligentne beskonačnosti ono što nazivamo slobodnom voljom. Možete li dati definiciju ove distorzije?

Ra: Ja sam Ra. Kroz tu distorziju Zakona Jednog prepoznaje se da Kreator želi da spozna samoga sebe.

Ispitivač: Onda sam u pravu u pretpostavci da Kreator dopušta potpunu slobodu izbora u putevima spoznaje? Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je u potpunosti tačno.

Ispitivač: Onda posle prve distorzije Zakona Jednog, što pretpostavljam da je Zakon inteligentne beskonačnosti, sve druge distorzije, koja predstavljaju potpuno iskustvo kreacije, potiču iz nje. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je i tačno i netačno. U vašoj iluziji sva iskustva potiču od Zakona Slobodne Volje ili Puta Konfuzije. U drugom smislu, koji mi učimo, iskustva su ta distorzija.

Ispitivač: Moram da razmislim o tome i postavio bih pitanja o ovoj temi na sledećoj seansi, tako da bih sada nastavio sa onim što ste naveli kao drugu distorziju, koja predstavlja distorziju ljubavi. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Da li biste mogli da definišete ljubav u smislu druge distorzije.

Ra: Ja sam Ra. To mora biti definisano na pozadini inteligentne beskonačnosti ili jedinstva ili jednog Kreatora sa primarnom distorzijom slobodne volje. Termin ljubav bi se onda mogao posmatrati kao fokus, izbor napada, tip energije, da tako kažemo, visokog ranga, koja uzrokuje da se iz potencijala inteligentne beskonačnosti inteligentna energija oblikuje na upravo takav i takav način. Neki od vaših ljudi bi to onda mogli posmatrati pre kao objekat nego kao aktivnost i princip ovog ekstremno snažnog fokusa energije postaje predmet obožavanja Kreatora umesto jedinstva ili jednosti iz koga sva ljubav potiče.

Ispitivač: Postoji li manifestacija ljubavi koju bismo mogli nazvati vibracijom?

Ra: Ja sam Ra. Ponovo smo došli do semantičkih poteškoća. Vibracija ili denzitet ljubavi ili razumevanja nije termin koji se koristi u istom smislu kao druga distorzija, Ljubav; distorzija Ljubavi je veliki aktivator i prvobitni Sub–Kreator različitih kreacija uz korišćenje inteligentne beskonačnosti; vibracija ljubavi je onaj denzitet nu kojem oni koji su naučili da obavljaju aktivnost „voljenja“ bez značajnih distrozija zatim traže puteve svetlosti ili mudrosti. Tako u smislu vibracije ljubav dolazi na svetlo u smislu aktiviranja jedinstva u svojoj slobodnoj volji. Ljubav koristi svetlo i ima moć da usmeri svetlost u svojoj distorziji. Ti vibracioni kompleksi povratno rekapituliraju kreaciju u njenom jedinstvu, pokazujući tako ritam ili strujanje velikih udara srca, ako želite da upotrebite ovu analogiju.

Ispitivač: Daću jednu izjavu, koju sam izdvojio iz fizike Dewey Larsona, koja može a i ne mora biti blizu onome što pokušavamo objasniti. Larson kaže da je sve kretanje, koje možemo posmatrati kao vibraciju, i da je vibracija čisto vibriranje i nije fizička ni u kom obliku ili denzitetu i prvi proizvod te vibracije je ono što zovemo foton ili čestica svetlosti. Pokušavam da napravim neku anologiju između rešenja fizike i koncepta ljubavi i svetlosti. Da li je to blisko konceptu Ljubavi koja kreira svetlo?

Ra: Ja sam Ra. U pravu ste.

Ispitivač: Onda bih malo proširio ovaj koncept. Imamo beskonačnu vibraciju Ljubavi koja se može javiti, pretpostavljam, na različitim frekvancijama. Pretpostavljam da to počinje na jednoj osnovnoj frekvenciji. Da li to ima nekog smisla?

Ra: Ja sam Ra. Svaka ljubav, kako nazivate primarni pokretač, potiče iz jedne frekvencije, ako želite da upotrebite taj termin. Ta frekvencija je jedinstvo. Mi bismo je možda radije  uporedili sa snagom nego sa frekvencijom, pri čemu je ta snaga beskonačna, a konačni kvaliteti su izabrani posebnom prirodom primarnog kretanja.

Ispitivač: Onda je ova vibracija, u odsustvu boljeg razumevanja, čisto kretanje; ona je čista ljubav; ne postoji ništa što je još zgusnuto, da tako kažemo, da bi oblikovalo bilo koji tip denziteta iluzije. Ta Ljubav onda kreira vibracionim procesom foton, kao što ga mi nazivamo, koji je osnovna čestica svetlosti. Taj se foton tada, dodatnom vibracijom i rotacijom, dalje zgušnjava u čestice denziteta koji doživljavamo. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Onda to svetlo koje formira denzitete poseduje ono što mi zovemo bojom. Te boje su podeljene u sedam kategorija. Možete li mi reći da li postoji razlog ili objašnjenje za te kategorije boja?

Ra: Ja sam Ra. Ovo će biti poslednje potpuno pitanje u ovoj seansi, jer je vitalna energija instrumenta slaba. Mi ćemo odgovoriti kratko a dalja pitanja možete postaviti tokom sledeće seanse.

Priroda vibracionog uzorka vašeg univerzuma zavisi od strukture postavljene na originalni materijal ili svetlost putem fokusa ljubavi, koja koristi Svoju inteligentnu energiju da bi kreirala određene uzorke iluzije ili denzitete i zadovoljila svoju sopstvenu inteligentnu procenu kao način da spozna samu sebe. Tako su boje, kako ih vi zovete, onoliko verne ili bliske ili neophodne koliko je to moguće, da bi izrazile ono što je dato voljom Ljubavi.

Postoje dalje informacije za koje ćemo biti sretni da ih podelimo odgovarajući na vaša pitanja. Ne želimo da iscrpimo instrument. Da li je potrebno neko kratko pitanje pre nego što odemo?

Ispitivač: Jedina stvar koju želim da znam je da li postoji nešto što možemo uraditi da učinimo instrument pogodnijim za kontakt, da pomognemo njoj i poboljšamo kontakt.

Ra: Ja sam Ra. Instrument je pomalo neudoban. Možda bi jednostavniji položaj tela poboljšao stanje telesnog kompleksa instrumenta.

Ja sam Ra. Vi ste savesni u svom nastojanju. Mi ćemo biti sa vama. Ostavljamo vas sada u ljubavi i svetlu jednog beskonačnog Kreatora. Ujedinite se u moći i snazi jednog beskonačnog Kreatora. Adonai.