Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Ra materijal - Knjiga I, seansa 25


Zakon Jednog, Knjiga I, seansa 25
16.02.1981.

Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas u ljubavi i svetlosti jednog Kreatora. Mi sada komuniciramo.

Ispitivač: Nastavili bismo sa materijalom od juče. Izjavili ste da je Orionska grupa otišla pre 3.000 godina. Da li je Konfederacija bila u mogućnosti da napravi neki napredak pošto je Orionska grupa otišla?

Ra: Ja sam Ra. Tokom mnogo vaših vekova Konfederacija i Orionska konfederacija su se bavili jedni drugima na planovima iznad vas, da tako kažemo, planovima u vremenu/prostoru, na kojima su se kovali planovi i delilo se svetlosno oružje. Na ovim nivoima se odvijala bitka i ona se nastavlja.

Iznad zemaljskog plana je pokrenuta energija, što nije donelo mnogo poziva. Bilo je pojedinačnih slučajeva, jedan takav pre otprilike 2.600 vaših godina u prošlosti na mestu koje nazivate Grčka (u to vreme) što je rezultiralo zapisivanjem i razumevanjem nekih delova Zakona Jednog. Posebno bismo izdvojili onoga, koga znate kao Talesa i drugog kao Heraklita. Oni su bili filozofi po zanimanju, kako biste vi to nazvali, koji su podučavali svoje učenike. Takođe bismo ukazali na razumevanje onoga, koji vam je poznat kao Perikle.

U to vreme su vizionarske informacije, koje je Konfederaciji bilo dozvoljeno da ih telepatski prenese, bile ograničene. U svakom slučaju, tokom tog vremena imperije umiru i uzdižu se u skladu sa stavovima i energijama, koje su pokrenute mnogo ranije, što nije rezultiralo snažnom polarizacijom već radije mešavinom pozitivne i ratoborne ili negativne orijentacije, kako je to karakteristično za ovaj završni manji ciklus vašeg postojanja.

Ispitivač: Govorili ste o Orionskoj konfederaciji i o sukobu koji se vodio između Konfederacije i Orionske konfederacije. Da li je moguće preneti informaciju o tome kako se ta bitka vodi?

Ra: Ja sam Ra. Zamislite, ako želite, svoj um. Zamislite ga kao potpuno jedinstvo sa svim ostalim umovima vašeg društva. Vi ste jedno-umni i ono, što predstavlja slabo elektronsko punjenje u vašoj fizičkoj iluziji, sada postaje strahovito moćna mašina pomoću koje misli mogu biti projektovane kao stvari. U tom nastojanju Orionska grupa juriša ili napada Konfederaciju naoružanu svetlom. Rezultat je nerešena igra, kako biste vi to nazvali, obe strane su donekle iscrple energiju i to dovedi do potrebe da se pregrupišu; negativna je iscrpla energiju zbog neuspeha manipulacije, pozitivna kroz neuspeh da prihvati ono što je dato.

Ispitivač: Možete li mi objasniti šta podrazumevate pod „neuspehom da se prihvati ono što je dato“?

Ra: Ja sam Ra. Na tom nivou vremena/prostora, na kome se odvija ono što biste mogli nazvati rat-mislima, najprihvatljivija energija bi bila ljubav prema onima, koji pokušavaju da manipulišu, kako bi ih opkolila i prožela, transformisane pozitivnom energijom.

Međutim, bitka je izjednačena i Konfederacija je svesna da kod izjednačenih snaga ne može dopustiti sebi da bude izmanipulisana da bi ostala potpuno pozitivna, jer bi ta pozitivnost bila zamenjena od strana takozvanih sila mraka, koje su joj za petama.

Tako se oni, koji učestvuju u ratu mislima pre brane, nego što prihvataju u pokušaju da očuvaju svoju efikasnost u orijentaciji ka drugima. Oni ne mogu prihvatiti ono što Orionska grupa želi da da, porobljavanje. Putem sukoba se gubi polaritet i obe strane moraju da se pregrupišu.

To nije korisno ni za jednu stranu. Jedina povoljna posledica je balansiranje energija, koje su dostupne na ovoj planeti tako da te energije ne moraju da se balansiraju u ovom vremenu/prostoru, čime se smanjuje mogućnost za uništenje planete.

Ispitivač: Da li su delovi Konfederacije angažovani u tom sukobu? Koji procenat je angažovan?

Ra: Ja sam Ra. To je najteži posao za Konfederaciju. Samo četiri planetarna entiteta su zamoljena da učestvuju u konfliktu.

Ispitivač: Na kom denzitetu su ti planetarni entiteti?

Ra: Ja sam Ra. Ti entiteti su na denzitetu ljubavi, pod brojem četiri.

Ispitivač: Da li su ti entiteti delotvorniji za ovaj rad od entiteta na petom ili šestom denzitetu?

Ra: Ja sam Ra. Pored vašeg četvrti denzitet je jedini, koji, u nedostatku mudrosti da se suzdrži od bitke, vidi neophodnost bitke. Zbog toga je neophodno da se uključi četvrto- denzitetski socijalno-memorijski kompleks.

Ispitivač: Da li je tačna moja pretpostavka da i Konfederacija i Orionska grupa koriste samo svoje četvrte denzitete u ovom sukobu i da se peti i šesti genzitet Orionske grupe ne angažuje.

Ra: Ja sam Ra. Ovo će biti poslednje opširno pitanje za trajanje energije ovog instrumenta.

To je delimično tačno. Entiteti sa pozitivnog petog i šestog denziteta ne bi uzeli učešća u sukobu. Negativni peti denzitet ne bi uzeo učešća u sukobu. Tako se samo četvrti denziteti obe orijentacije sukobljavaju. Mogu li da zamolim za neko kratko pitanje pre nego što zaključimo seansu?

Ispitivač: Prvo bih želeo da pitam da li postoji nešto što možemo da učinimo da bi se instrument osećao ugodnije. Takođe bih zaista voleo da znam zbog čega negativni peti denzitet ne bi učestvovao u sukobu?

Ra: Ja sam Ra. Peti denzitet je denzitet svetla ili mudrosti. Entitet takozvane orijentacije prema sebi na tom denzitetu je na visokom nivou svesnosti i mudrosti i obustavlja svaku aktivnost osim mišljenja. Negativni peti denzitet orijentacije je izuzetno kompaktan i odvojen od bilo čega drugog.

Ispitivač: Mnogo vam hvala. Ne bismo želeli da iscrpimo ovaj instrument. Da li postoji nešto što možemo učiniti da bi instrument bio pogodniji za kontakt?

Ra: Veoma ste savesni. Kao što smo zamolili ranije, bilo bi dobro posmatrati ugao kada je instrument uzdignut. To može prouzrokovati neke blokade nerava u delovima telesnog kompleksa koji nazivate laktovi.

Ja sam Ra. Ostavljam vas u ljubavi i svetlu jednog beskonačnog Kreatora. Idite ujedinjeni u snazi i miru jednog Kreatora. Adonai.