Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Ra materijal - Knjiga I, seansa 14


Zakon Jednog, Knjiga I, seansa 14
29.01.1981.

Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas u svetlu i ljubavi beskonačnog Kreatora. Mi sada komuniciramo.

Ispitivač: Pošto sam pregledao današnji materijal, pomislio sam da bi bilo od pomoći da dopunimo nekoliko stvari. Rekli ste da drugi denzitet teži ka trećem denzitetu, koji je denzitet samosvesti, samo-budnosti. Ta težnja se realizuje preko viših životnih oblika drugog denziteta koje treći denzitet zaodeva. Da li možete objasniti na šta ste pri tome mislili?

Ra: Ja sam Ra. Kao što biste stavili odeću na nešto, tako vaša bića trećeg denziteta oblače bića drugog denziteta samosvešću ili investiraju samosvest u bića drugog denziteta. Takva mogućnost se pruža preko onoga što nazivate ljubimcima. Takođe, to se čini putem različitih načina investiranja. To uključuje i mnoge takozvane komplekse religiozne prakse koji personifikuju i šalju ljubav mnogim bićima drugog denziteta u njihovom grupnom obliku.

Ispitivač: Kada je Zemlja bila na drugom denzitetu, kako se investiralo u bića drugog denziteta?

Ra: Ja sam Ra. Nije bilo tog tipa investiranja, o kome je bilo reči, već jednostavnog treće-denzitetskog investiranja (odevanja) koje predstavlja liniju svetla spiralnog toka koje budi (poziva) distorziju naviše sa denziteta ka denzitetu. Taj proces traje duže bez investiranja koje obavljaju inkarnirana treće-denzitetska bića.

Ispitivač: Kakav je onda bio drugo-denzitetski oblik – kako je on izgledao - koji je postao zemaljski čovek trećeg denziteta? Kako je on izgledao na drugom denzitetu?

Ra: Ja sam Ra. Drugo-denzitetski i treće-denzitetski telesni oblik bi u većini slučajeva ličili jedan na drugi. U slučaju vaše planetarne sfere proces su prekinuli inkarnirani entiteti sa planetarne sfere koju nazivate Mars. Oni su bili podešeni putem genetskih promena i zbog toga je bilo nekih razlika koje su pokazivale veoma uočljive varijetete, pre nego postepeni razvoj od dvonožnih oblika života vašeg drugog denziteta ka trećem denzitetu. To nema veze sa takozvanim smeštanjem duše (u telo). To ima veze samo sa okolnostima vezanim za kulturu.

Ispitivač: Iz prethodnog materijala sam shvatio da se to odigralo pre 75.000 godina. Tada je počeo naš treće-denzitetski proces evolucije. Možete li mi reći nešto o istoriji, zadržavajući se samo na važnim tačkama tog razvitka, da tako kažem, koji se odvijao 75.000 godina, i na tačkama kada je ostvaren kontakt da bi se podržao taj razvoj?

Ra: Ja sam Ra. Prvi pokušaj da se pomogne vašim ljudima se odigrao pre 75.000 godina. Taj pokušaj smo već opisali. Sledeći pokušaj je usledio pre otprilike 58.000 godina i nastavio se tokom perioda dugog u vašim razmerama sa onima iz Mu, kako nazivate tu rasu celina uma/tela/duha. Sledeći pokušaj je usledio znatno kasnije, pre otprilike 13.000 godina, kada su Atlantidjanima pružene neke informacije, kao neke vrste lečenja ili rad sa kristalima o kojima smo ranije govorili. Sledeći pokušaj oko 11.000 godina. To je samo približno, jer mi nismo u stanju da u potpunosti procesuiramo sistem merenja prostora/vremena. To je bilo u oblasti koje nazivate Egiptom i o čemu smo već govorili. Neka bića koja su došla sa nama su se vratila posle 3.500 godina da bi pokušali da još jednom pomognu celinama uma/tela/duha u Južnoj Americi. Međutim, piramide u takozvanim gradovima nikada nisu bile korišćene na odgovarajući način.

Zbog toga se to nije nastavilo. Obavljeno je sletanje pre 3.000 vaših godina takodje u Južnoj Americi, kako je nazivate. Bilo je nekih pokušaja da se pomogne vašim ljudima pre otprilike 2.300 godina, u oblasti Egipta. U preostalom dela ciklusa mi nismo napuštali vašu petu dimenziju i tokom poslednjeg manjeg ciklusa smo radili na pripremi vaše žetve.

Ispitivač: Da li vaša poseta Egiptu jedina kada ste hodali među ljudima?

Ra: Ja sam Ra. Razumem ovo pitanje kao usmereno prema sopstvu, pre nego prema drugima-sebe. Mi iz vibraciono-glasovnog kompleksa Ra smo hodali među vašim ljudima samo u to vreme.

Ispitivač: Kako sam razumeo ono o čemu ste govorili u ranijim seansama, izgradili ste piramide da biste okružili Zemlju. Koliko piramida je izgrađeno?

Ra: Ja sam Ra. Postoji šest balansirajućih piramida i pedeset dve druge, izgrađene u svrhu isceljenja i rada na inicijaciji vaših celina uma/tela/duha.

Ispitivač: Šta je to balansirajuća piramida?

Ra: Ja sam Ra. Zamislite, ako želite, mnoga polja sile na Zemlji u njihovoj geometrijski preciznoj mreži. Energija struji u zemaljske planove, kako biste ih nazvali, od magnetski utvrđenih tačaka. Zahvaljujući rastu distorzije misaonih-formi u razumevanju Zakona Jednog, sama planeta ima potencijala za disbalans. Balansirajuće piramidalne strukture su bile napunjene kristalima koji su crpli odgovarajući balans iz energetskih sila koje su se izlivale u različite geometrijske centre elektromagnetske energije koje okružuju i daju oblik planetarnoj sferi.

Ispitivač: Napravio bih kratak pregled a vi mi recite da li sam u pravu. Sve te posete za poslednjih 75.000 godina su bile u svrhu da se ljudima pruži razumevanje Zakona Jednog i da im se na taj način omogući napredovanje ka četvrtom, petom i šestom denzitetu. To je trebalo da bude pomoć Zemlji. Piramide su bile korišćene da pruže Zakon Jednog na svoj način. U pogledu balansirajućih piramida još uvek nisam siguran. Da li sam do sada u pravu?

Ra: Ja sam Ra. U pravu ste u okviru ograničenja svog jezika.

Ispitivač: Da li su balansirajuće piramide sprečavale promenu ose Zemlje?

Ra: Ja sam Ra. Vaše pitanje je nejasno. Molimo, ponovite.

Ispitivač: Da li se balansiranje odnosi na pojedinca koji se inicirao u piramidi ili na fizičko balansiranje Zemlje u njenoj osi i prostoru?

Ra: Ja sam Ra. Balansirajuće piramidalne strukture su mogle da budu i bile su korišćene za individualnu inicijaciju. Međutim, korišćenje tih piramida je takođe bilo dizajnirano za balansiranje planetarne energetske mreže. Druge piramide nisu bile postavljene u svrhu isceljivanja Zemlje, već za isceljivanje celina uma/tela/duha. Obratili smo pažnju da je vaš denzitet imao distorziju ka, kako to u svom distorziji/razumevanju trećeg denziteta na vašoj sferi nazivamo, više kontimnuuma prostora/vremena u jednoj putanji inkarnacije da bi se dobile pune mogućnosti za učenje/podučavanje Zakona Puteva primarne distorzije Zakona Jednog koja je Ljubav.

Ispitivač: Recite mi, molim vas, da li je ova izjava tačna. Balansirajuće piramide je trebalo da produže životni vek entiteta da bi oni mogli da steknu više mudrosti Zakona Jednog dok su u fizičkom obliku. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno. Međutim, piramide, koje ne zovem vibraciono-glasovnim kompleksom balansirajuće, su bile brojnije i koristile su se isključivo za pomenute svrhe i za učenje/podučavanje iscelitelja da zaštite i omoguće te procese.

Ispitivač: George Van Tassel je u našoj zapadnoj pustinji napravio mašinu, nazvanu integraton. Da li će ta mašina raditi u svrhu produžavanja životnog veka?

Ra: Ja sam Ra. Mašina je nepotpuna i neće raditi u pomenutu svrhu.

Ispitivač: Ko je Georgu dao informacije kako da je napravi?

Ra: Ja sam Ra. Dva kontakta su dala te informacije entitetu pod vibraciono-glasovnim kompleksom George. Jedan je bio iz Konfederacije. Drugi je bio iz Orionske grupe. Konfederacija je imala distorziju u pravcu izostanka kontakta zbog promena u vibracijama kompleksa uma tog entiteta pod imenom George. Zbog toga je Orionska grupa preuzela kontakt: međutim, taj entitet, mada zbunjen, je bio celina uma/tela/duha od srca posvećena pomoći drugima, tako da bi, da tako kažemo, od svega najgore bilo diskreditovati taj kontakt.

Ispitivač: Da li bi bilo od neke važnosti za ljude da se sada završi mašina?

Ra: Ja sam Ra. Žetva je sada. U ovo vreme nema razloga da se ulaže trud u distorziju u pravcu dugovečnosti, već pre da se ohrabri potraga za srcem sopstva, jer će ono što se nalazi u energetskom polju violetnog spektra jasno odrediti žetvu svake celine uma/tala/duha.

Ispitivač: Da se vratimo na početak tog perioda od 75.000 godina; žetva je usledila 25.000 godina posle tog početka, što znači pre 50.000 godina. Možete li nam reći koliko je njih požnjeveno?

Ra: Ja sam Ra. Niko nije požnjeven.

Ispitivač: Nije bilo žetve? Šta je bilo pre 25.000?

Ra: Ja sam Ra. Žetva je počela kasnije, kako vi merite vreme, tokom drugog ciklusa, sa pojedincima koji su pronašli prolaz ka inteligentnoj beskonačnosti. Žetvu, iako izuzetno malu, su u to vreme činili pojedinci ekstremne distorzije prema pomoći entitetima, koji su ponavljali ciklus. Zbog toga su ti entiteti ostali u trećem denzitetu, iako su u bilo kojoj tački momenta/vremena mogli da napuste ovaj denzitet, koristeći inteligentnu beskonačnost.

Ispitivač: Tako su tokom žetve pre 25.000 godina entiteti, koji su mogli biti požnjeveni na četvrti denzitet, odlučili da ostanu ovde i pomognu planetarnoj populaciji. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno. Nije bilo žetve, ali je bilo entiteta koji su mogli biti požnjeveni i koji će izabrati način za ulazak u četvrti denzitet.

Ispitivač: Onda ste tokom poslednjih 2.300 godina radili da biste omogućili što je moguće veću žetvu do kraja 75.000 godina ciklusa. Možete li nam s obzirom na Zakon Jednog reći zašto to radite?

Ra: Ja sam Ra. Ja govorim u ime socijalno-memorijskog kompleksa Ra. Došli smo među vas da bismo vam pomogli. Naš pokušaj pomaganja je izobličen. Naša želja je da što je moguće više eliminišemo distorziju koja je prouzrokovana pogrešnim razumevanjem naših informacija i vođstva. Razlog pomoći koju pruža Konfederacija je primarna distorzija Zakona Jednog, koja je služenje. Biće kreacije je kao telo, ako ćete prihvatiti tu analogiju. Da li bismo ignorisali bol u nozi? Modricu na koži? Posekotinu koja se gnoji? Ne. Poziv se ne ignoriše. Mi, entiteti empatije, biramo svoju službu u pokušaju da izlečimo tugu kao da nas doziva bol u fizičkom telu kompleksa/distorzije.

Ispitivač: Na kom denzitetu je Ra?

Ra: Ja sam Ra. Ja sam na šestom denzitetu uz snažnu težnju ka sedmom denzitetu. Žetva će za nas nastupiti za otprilike dva i po miliona godina i naša je želja da budemo spremni za žetvu kada se ona približi našem kontinuumu prostora/vremena.

Ispitivač: I vi se pripremate za žetvu putem pomoći koju pružate. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno. Mi pružamo Zakon Jednog, rešenje paradoksa, balansiranje ljubavi/svetla, svetla/ljubavi.

Ispitivač: Koliko traje jedan vaš ciklus?

Ra: Ja sam Ra. Jedna naš ciklus obuhvata 75 miliona vaših godina.

Ispitivač: 75 miliona godina?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Tokom vaše pomoći putem pružanja Zakona Jednog da li radite sa još nekim planetama u ovo vreme, ili samo sa Zemljom?

Ra: Ja sam Ra. U ovo vreme mi radimo samo sa ovom planetarnom sferom.

Ispitivač: Rekli ste da vas je pozvalo 325.000 entiteta. Da li je to broj onih koji razumeju i prihvataju Zakon Jednog?

Ra: Ja sam Ra. Ne možemo potvrditi tačnost vaše tvrdnje jer oni koji zovu nisu uvek u stanju da razumeju odgovor na taj svoj poziv. Osim toga, oni, koji ranije nisu zvali, mogu posle velike traume da otkriju odgovor gotovo istovremeno sa svojim kasnim pozivom. Ne postoji prostor/vreme u pozivima. Zbog toga, mi ne možemo proceniti broj celina uma/tela/duha koji će u vašem distorziji/kontinuum vremena/prostora čuti i razumeti.

Ispitivač: Kako obično sprovodite pomoć u vidu pružanja Zakona Jednog? Kako ste to radili za poslednjih 2.300 godina? Kako ste to normalno pružali ljudima sa Zemlje?

Ra: Ja sam Ra. Koristili smo kanale kao što je ovaj, ali kanali su većinom bili inspirisani u snovima i vizijama, a da nisu bili svesni našeg prisustva i egzistencije. Ova određena grupa je slučajno bila obučena da prepozna takav kontakt. To grupu čini sposobnom da bude svesna fokusa vibracionog izvora informacija.

Ispitivač: Kada kontaktirate entitete u snovima ili na drugi način, ti entiteti prvo moraju da tragaju za Zakonom Jednog. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno. Na primer, entiteti egipatske nacije su bili u stanju panteizma, kako biste mogli nazvati distorziju u pravcu različitih bogosluženja različitim delovima Jednog. Mi smo uspeli da kontaktiramo jednog, čija je orijentacija bila Jedno.

Ispitivač: Kada se ciklus okonča i kada se jave neugodnosti, pretpostavljam da će biti entiteta koji će početi da tragaju zbog trauma i koji će onda primiti vaše reči telepatski ili u pisanom obliku, na primer u vidu ove knjige. Da li sam u pravu?

Ra: Ja sam Ra. Vi ste u pravu uz napomenu da su neugodnosti već počele.

Ispitivač: Možete li mi reći ko je preneo knjigu „Oahspe“?

Ra: Ja sam Ra. Nju je preneo jedan socijalno-memorijski kompleks Konfederacije čija je ideja bila, kako je to ponuđeno Savetu, da se upotrebe neke od fizičkih istorija takozvanih religija ili religijskih distorzija vašeg ciklusa da bi se prekrili i delimično otkrili aspekti ili primarne distorzije Zakona Jednog. Za sva imena se može pretpostaviti da su kreirana za njihove vibracione komplekse. Informacija sakrivena u tome je povezana sa dubljim razumevanjem ljubavi i svetla i pokušajima inteligentne beskonačnosti da preko mnogih glasnika uči/podučava od entiteta/entitete vaše sfere.

Ispitivač: Da li postoje druge knjige koje biste mogli imenovati a koje su date u ovu svrhu od strane Konfederacije?

Ra: Ja sam Ra. Ne možemo podeliti ove informacije, jer bi one predstavljale distorziju vaših obrazaca razlučivanja u vašoj budućnosti. Možete postaviti pitanja u vezi sa određenim knjigama.

Ispitivač: Ko je preneo „Urantia Book“?

Ra: Ja sam Ra. Nju je prenela grupa diskarniranih entiteta sa vaših zemaljskog planova, takozvanih unutrašnjih planova. Materijal nije prenet od strane Saveta.

Ispitivač: Ko je govorio kroz Edgara Cayca?

Ra: Ja sam Ra. Niko nije govorio kroz Edgara Cayca?

Ispitivač: Odakle su došle informacije koje je Edgar Cayce kanalisao?

Ra: Ja sam Ra. Mi smo ranije objasnili da je inteligentna beskonačnost preneta u inteligentnu energiju sa osmog denziteta ili oktave. Glasovno-vibracioni kompleks po imenu Edgar je koristio taj prolaz da bi video sadašnjost, koja nije kontinuum koji vi sada doživljavate, već potencijalni socijalno-memorijski kompleks ove planetarne sfere. Termini koji vaši ljudi koriste su „Zapisi Akaše“ ili „Dvorana Zapisa“.

Ovo je poslednje pitanje, ako smem da vas zamolim.

Ispitivač: Postoji li nešto što možemo učiniti da bi instrument bio pogodniji za kontakt?

Ra: Ja sam Ra. Mi samo ponavljamo važnost raspoređivanja predmeta. Instrument je smešten 2°u odnosu na simbole, što je dobro. Oni mogu biti „viđeni“, da tako kažemo, vidom i podsetiti instrument. Vi ste bića svesnosti. Da li imate neko kratko pitanje pre nego što zaključimo ovu seansu?

Ispitivač: Da li nam možete reći kako da ovaj rad obavimo što je mogu moguće bolje?

Ra: Ja sam Ra. Zakon je Jedan. Nema greške.

Ostavljam ovaj instrument u ljubavi i svetlu jednog beskonačnog Kreatora. Idite u snazi i miru jednog Kreatora. Adonai.