Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Ra materijal - Knjiga I, seansa 8


Zakon Jednog, Knjiga I, seansa 8
26.01.1981.

Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas u svetlosti i ljubavi beskonačnog Kreatora. Ja sada komuniciram.

Ispitivač: Imam pitanje u vezi sa onim što sam nazvao reklamom Konfederacije. Ono je u vezi sa slobodnom voljom. Koliko sam razumeo, Konfederacija je dozvolila izvesne kontakte, ali je to ograničeno zbog slobodne volje onih koji nisu orijentisani na način da žele te kontakte. Mnogi ljudi na planeti će želeti ovaj materijal, ali mnogi neće znati da on postoji. Da li postoji neki način da se naprave neki efekti onoga što sam nazvao reklamom, ili je to protiv principa slobodne volje?

Ra: Ja sam Ra. Razmislite ako želite o stazi kojom se kretao kompleks vaših životnih iskustava. Razmislite o slučajnostima i o neobičnim okolnostima u okviru kojih je jedna stvar sledila drugu. Razmislite dobro.

Svaki entitet će dobiti mogućnosti koje su mu potrebne. Ovaj izvor-bivstvo informacija  nije od koristi za sve one među vašim ljudima koji tragaju. Reklama je opšta i nije osmišljena da istakne bilo koji posebni materijal, već da nagovesti noumenološki aspekt iluzije (noumenon: stvar koja se ne može opaziti, već samo razumom zamisliti, pojam bez predmeta koji bi mu odgovarao, suprotno od fenomenon, prim.prev.).

Ispitivač: Rekli ste da je neka sletanja izvela Orionska grupa. Zašto je Orionska grupa sletela ovde? Kakvi su njhovi ciljevi?

Ra: Ja sam Ra. Njihova namera je osvajanje, nasuprot Konfederaciji koja čeka na poziv. Takozvana Orionska grupa poziva samu sebe na osvajanje. Kao što smo prethodno rekli, njihov cilj je da lokalizuju izvesne celine uma/tela/duha koje vibriraju u rezonanci sa njihovim sopstvenim vibracionim kompleksom i da zatim pokore ne-elitu kako biste mogli nazvati one koji nisu na orionskoj vibraciji.

Ispitivač: Da li je sletanje u Parsagouli 1973. kada je Čarli Hikson odveden na brod takva vrsta sletanja?

Ra: Ja sam Ra. Sletanje o kome govorite je bilo ono što biste nazvali anomalijom. To niti je bio orionski uticaj, niti naši ljudi u misaonoj-formi, već planetarni entitet vaše sopstvene vibracije koji je prošao kroz karantin u svoj bezazlenosti nasumičnog sletanja.

Ispitivač: Šta su uradili Čarliju Hiksonu kada su ga odveli na brod?

Ra: Ja sam Ra. Iskoristili su životna iskustva njegove celine uma/tela/duha, usmerena na komplekse koje nazivate ratom.

Ispitivač: Kako su ih koristili?

Ra: Ja sam Ra. Upotreba iskustava je učenje. Razmislite o rasi koja gleda filmove. Ona doživljava priču i identifikuje se sa osećajima, percepcijom i iskustvima junaka.

Ispitivač: Da li je Čarli Hikson poreklom iz te socijalno-memorijske grupe koja ga je odvela?

Ra: Ja sam Ra. Entitet tog glasovno-vibracionog kompleksa nije povezan sa onima koji su ga odveli.

Ispitivač: Da li oni, koji su ga odveli, koriste njegove doživljaje rata da bi naučili više o Zakonu Jednog?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Da li su entiteti koji su ga odveli bili normalnog oblika. Opis koji je dao je bio dosta neobičan.

Ra: Ja sam Ra. Oblik tih bića je njihov normalan oblik. Neobičnost nema značaja. Mi sami, kada bismo odabrali takvu misiju među vašim ljudima, potrebnu da bismo istraživali vaše ljude, zbog koje bismo se pojavili u svom sopstvenom obliku, bili bismo viđeni kao svetlo.

Ispitivač: Sa kog denziteta su bila bića koja su odvela Čarlija Hiksona?

Ra: Ja sam Ra. Entiteti, za koje ste pokazali toliko interesovanje, su bića trećeg denziteta, veoma naprednog reda. Treba da vam prenesemo shvatanje da ti entiteti ne bi upotrebili celinu uma/tela/duha, Čarlija, osim uz odluku tog entiteta pre inkarnacije da bude od koristi.

Ispitivač: Odakle potiču bića koja su odvela Čarlija?

Ra: Ja sam Ra. Ti entiteti su bili sa galaksije Sirijusa.

Ispitivač: Da li bi ikako bilo moguće da se ostvari direktniji kontakt sa Konfederacijom?

Ra: Ja sam Ra. Posmatrajući distorzije onih koji su se izložili toj iskustvenoj sekvenci, odlučili smo da postepeno odstupimo od, da tako kažemo, direktnog kontakt u misaonoj formi. Zbog toga zahtev da se bude odveden ne spada u one sa kojima ćemo se složiti (kojem ćemo udovoljiti). Vi ste najvredniji u svojoj trenutnoj orijentaciji.

Možemo li zamoliti da postavite još neko kratko pitanje pre nego što završimo seansu?

Ispitivač: Postoji li bilo šta što se može učiniti da bi instrumentu bio pogodniji za kontakt?

Ra: Ja sam Ra. Instrument je u dobrom balansu. Moguće je napraviti male korekcije na leđima instrumenta da bi bila ravnija. Nastavite da nadgledate položaj i orijentaciju upotrebljenih predmeta. Tokom ove seanse je kandilo blago izmešteno, zbog čega će instrument osetiti laku neudobnost.

Ispitivač: Da li je kandilo izmešteno s obzirom na ugao ili na raniji pogrešan položaj?

Ra: Ja sam Ra. Odstupanje od odgovarajuće verikale je otprilike tri stepena.

Ja sam Ra. Pozdravljam vas u ljubavi i svetlu beskonačnog Kreatora. Idite ponovo ujedinjeni u snazi i miru beskonačnog Kreatora. Adonai.

 

Seansa 8a, 26.01.1981.

Ispitivač: Tu je deo materijala od juče koji ću pročitati. Rekli ste: „Izvedena su neka sletanja. Neka od njih su izveli vaši ljudi; neka grupa poznata kao Orionska grupa. Moje prvo pitanje je šta ste mislili pod time da su neka sletanja izveli naši ljudi?

Ra: Ja sam Ra. Vaši ljudi u sadašnjem vremenu/prostoru poseduju tehnološko znanje, ako ćete to tako nazvati, koje im omogućava da konstruišu modele i tipove aviona, poznate među vama kao neidentifikovani leteći objekti. Na žalost po vibracionu frekvenciju socijalno-memorijske grupe vaših ljudi, ovi izumi nemaju namenu da služe čovečanstvu, već za potencijalno destruktivne svrhe. To dalje unosi pometnju u vibraciju vaše socijalno-memorijske grupe, uzrokujući situaciju u kojoj ni oni orijentisani prema sebi, ni oni orijentisani prema drugima ne mogu da dođu do energije/moći potrebne da bi se otvorila vrata ka inteligentnoj beskonačnosti za socijalno-memorijsku grupu. To zatim prouzrokuje da žetva bude mala.

Ispitivač: Da li su brodovi naših ljudi sa, kako mi to zovemo planova, koji ne pripadaju inkarnaciji u ovom vremenu? Gde su oni smešteni?

Ra: Ja sam Ra. Oni o kojima smo govorili su sa trećeg denziteta i deo su takozvanog militarističkog kompleksa iz različitih društvenih delova ili struktura.

Ima različitih baza. Postoje, kako biste ih vi nazvali, podvodne baze u vašim južnim vodama blizu Bahama kao i u vašem Pacifičkom okeanu na različitim mestima blizu vodene granice sa Čileom. Postoje baze na vašem Mesecu, kako nazivate svoj satelit, koje su trenutno prepravljaju. Postoje baze koje se kreću po vašem tlu. Postoje baze, ako ćete ih tako nazvati, na vašem nebu. Postoje baze vaših ljudi, veoma brojne, i kao što smo rekli, potencijalno destruktivne.

Ispitivač: Odakle su ljudi koji rade sa tim brodovima? Da li vode poreklo od neke određene nacije na Zemlji? Gde je njihov izvor?

Ra: Ti ljudi potiču sa istog mesta kao vi i ja. Oni dolaze od Kreatora.

Ako ste imali u vidu pitanje u njegovom konketnom aspektu, ti ljudi su oni u vašoj i drugim vladama, zaduženi za ono što nazivate nacionalnom sigurnošću.

Ispitivač: Da li sam dobro razumeo da vlada SAD ima te letelice u podvodnim bazama?

Ra: Ja sam Ra. Da, to je tačno.

Ispitivač: Kako su SAD naučile tehnologiju, potrebnu da bi se konstruisale te letelice?

Ra: Ja sam Ra. Postojala je celina uma/tela/duha, poznata među vašim ljudima pod vibraciono-glasovnim kompleksom Nikola. Taj entitet je napustio ovu iluziju, i beleške, koje su sadržale neophodno razumevanje, su odnele celine uma/tela/duha koje služe vašim službama nacionalne bezbednosti. Tako su vaši ljudi dobili primarnu tehnologiju. U slučaju onih celina uma/tela/duha, koje nazivate Rusima, tehnologiju je dala Konfederacija pre otprilike dvadeset sedam godina u nameri da podeli informacije i donese mir među vaše ljude. Ti entiteti su pogrešili dajući te informacije, ali mi smo učinili mnoge stvari pred kraj ovog ciklusa u nameri da pomognemo vašu žetvu, iz kojih smo naučili ludost određene vrste pomoći. To je faktor koji je doprineo našem mnogo pažljivijem pristupu u ovo vreme, iako su potreba i pozivi vaših ljudi sve veći i veći.

Ispitivač: Smeten sam tim letelicama koje su u podvodnim bazama. Da li je tehnologija dovoljna da zaseni svako drugo naoružanje? Da li mi možemo da letimo u tim brodovima ili su oni predviđeni samo za transport? Koji je osnovni mehanizam ovog izvora energije? Moram da priznam da je zaista teško poverovati.

Ra: Ja sam Ra. Letelice su možda pogresan naziv. Bilo bi mnogo adekvatnije posmatrati ih kao oružje. Energija koja se koristi je iz polja elektromagnetske energije koja polarizuje Zemljinu sferu. Postoji dve osnovne vrste oružja: ono koje vaši ljudi nazivaju psihotroničnim i ono koje nazivaju atomskim snopom. Razorna snaga koju ovo oružje ima je znatna i oružje je u mnogim slučajevima korišćeno da bi se izmenili vremenski (meteorološki) uslovi i da bi se intenzivirala vibraciona promena koja guta vašu planetu u ovo vreme.

Ispitivač: Kako su uspeli da to sačuvaju u tajnosti? Zašto se ta vozila ne koriste za transport?

Ra: Vlada svake od vaših socijalnih divizija iluzije želi da to zadrži dalje od javnosti da bi omogućila efekat iznenađenja u slučaju akcije onih koje vaši ljudi nazivaju neprijateljima.

Ispitivač: Koliko takvih letelica imaju SAD?

Ra: Ja sam Ra. Oni trenutno poseduju 573 letelice. Proces povećanja tog broja traje.

Ispitivač: Koja je maksimalna brzina tih letelica?

Ra: Ja sam Ra. Maksimalna brzina tih brodova je ekvivalentna kvadratu Zemljine energije. To polje varira. Limit je otprilike polovina brzine svetlosti, kako biste vi to nazvali. To je usled nepreciznosti konstrukcije.

Ispitivač: Da li bi ti brodovi mogli da reše neke od energetskih problema ukoliko bi postojala nužda?

Ra: Ja sam Ra. Tehnologija koju poseduju vaši ljudi je sposobna da reši svako ograničenje koje muči vašu socijalno-memorijsku grupu u trenutnoj fazi sticanja iskustava. Međutim, briga nekih od vaših bića sa distorzijom u pravcu onoga što biste nazvali energija moći uzrokuje da se ta rešenja odbace dok rešenja ne postanu toliko potrebna da oni sa tom distorzijom tada napreduju ka daljoj distorziji u pravcu moći.

Ispitivač: Takođe ste rekli da je neka od sletanja izvela Orionska grupa. Zašto je Orionska grupa sletala ovde? Šta je njihovi ciljevi?

Ra: Ja sam Ra. Njihova namera je osvajanje, nasuprot Konfederaciji koja čeka na poziv. Takozvana Orionska grupa poziva samu sebe na osvajanje.

Ispitivač: Konkretno, šta oni rade kada slete?

Ra: Postoje dva tipa sletanja. U prvom, entiteti među vašim ljudima se odvode na njihove brodove i programiraju za buduću upotrebu. Postoje dva ili tri nivoa programiranja. Prvo, onaj koji će biti otkriven od strane onih koji obavljaju istraživanja. Drugo, aktivirajući program (program okidača). Treće, drugi i najdublji aktivirajući program koji kristališe entitet na način da ga učini beživotnim i upotrebljivim kao neku vrstu svetionika.

To je jedna vrsta sletanja.

Druga je ispod Zemljine kore, dokle se dolazi iz vode. Ponovo, u oblasti vaše Južne Amerike i oblasti Kariba i blizu takozvanog Severnog pola.

Ispitivač: U najvećoj meri zaprepašćujuća informacija, za koju moram priznati da mi je teško da u nju poverujem je, da SAD poseduju 573 letelica kakve ste opisali. Koliko ljudi u SAD znaju da postoje takve letelice, uključujući i one koji rukuju njima?

Ra: Ja sam Ra. Broj ljudi varira, jer postoji potrebe da se komunicira u trenutnoj tački vremena/prostora, tako da broj trenutno raste. On je otprilike 1.500. To je samo približno, jer dok se vaš vremensko/prostorni kontinuum iluzije kreće iz tačke u tačku, mnogi se obučavaju.

Ispitivač: Gde su te letelice konstruisane?

Ra: Te letelice su konstruisane jedna po jedna na dve lokacije: u pustinji ili bezvodnim oblastima takozvanog Novog Meksika i pustinji ili bezvodnim oblastima Meksika, u oba slučaja pod zemljom.

Ispitivač: Da li bi trebalo da poverujem da SAD poseduju proizvodno postrojenje u Meksiku?

Ra: Ja sam Ra. Tako smo rekli. Smem li u ovom trenutku da ponovim da je ovaj tip informacija veoma prizeman i da nema posebne važnosti u poređenju sa Zakonom Jednog. Međutim, mi ćemo pažljivo pratiti razvoj događaja u nadi da će se žetva vaših ljudi odvijati u miru.

Ispitivač: Potpuno sam svestan da ova linija pitanja nije ni od kakve važnosti, ali je ova određena informacija toliko zaprepašćujuća za mene, da čini da dovedem u pitanje vašu validnost za to. Sve do sada, bio sam saglasan sa svime što ste rekli. Ovo je za mene veoma zapanjujuće. Jednostavno mi ne izgleda moguće da bi takva tajna mogla biti sačuvana dvadeset sedam godina i da mi rukujemo tim letelicama. Izvinjavam se zbog svog stava, ali smatram da treba da budem veoma otvoren. Za mene je neverovatno da bismo napravili fabriku u Meksiku, van SAD, da bismo tamo gradili letelice. Možda grešim. Te letelice su fizičke letelice kojima upravljaju fizički ljudi? Da li bih mogao da uđem u jednu od njih i da se njome vozim?

Ra: Ja sam Ra. To nije tačno. Ne biste mogli da se vozite u nekoj od njih. SAD, kako nazivate svoj socijalno-divizijski kompleks, ih konstruiše kao oružje.

Ispitivač: Nema posade unutra? Nema pilota, da tako kažem?

Ra: Ja sam Ra. Da, to je tačno.

Ispitivač: Kako se njima upravlja?

Ra: Ja sam Ra. Njima se upravlja kompjuterom iz udaljene baze podataka.

Ispitivač: Zašto imamo fabriku u Novom Meksiku?

Ra: Ja sam Ra. To je neophodno zbog suvog tla, kao i zbog gotovo potpunog nedostatka populacije. Zbog toga su se vaša takozvana vlada i takozvana vlada iz vašeg geografski susednog okruženja dogovorile oko podzemnih postrojenja. Vladini zvaničnici, koji su dali saglasnost, nisu znali za šta će se koristiti njihova zemlja, već su mislili da je to istraživačko postrojenje koje će se koristiti za ono što biste vi nazvali bakteriološkim ratom.

Ispitivač: Da li je to tip aviona u kome je transportovan Dan Frye?

Ra: Ja sam Ra. Onaj ko je poznat kao Danijel je, u misaonoj-formi transportovan putem misaone-forme iluzije vozila od strane Konfederacije, da bi se toj celini uma/tela/duha dali podaci, da bi se videlo kako taj tip kontakta pomaže vašim ljudima u otkrivanju beskonačne inteligencije iza iluzije ograničenja.

Ispitivač: Razlog zašto sam toliko mnogo i brižljivo postavljao pitanja o letelicama, za koje kažete da SAD rukuju njima, je što bi uključivanje tog materijala u knjigu prouzrokovalo mnogo problema. To je nešto što ću ili potpuno izostaviti iz knjige, ili nešto čime ću se pozabaviti u detalje. Čak je teško postavljati pitanja u toj oblasti, ali bih postavio još nekoliko sa potencijalnom opcijom da ih ostavim u knjizi. Koji je prečnik letelica, koje SAD poseduju?

Ra: Ja sam Ra. Predlažem da ovo bude poslednje pitanje za ovu seansu. Mi ćemo govoriti na sledećoj seansi, kada budete odlučili, uz molbu da se rukovodite samo sopstvenim mišljenjem.

Prosečni prečnik, na osnovu nekoliko različitih modela, je dvadeset tri vaše stope, vaše mere.